Kulak Zarı Ameliyatı

Ameliyat Özeti
Anestezi TürüLokal / Genel Anestezi
Ameliyat Süresi3 - 5 Saat
Hastanede Kalma Süresi12 - 24 Saat
İşe Dönme Süresi2 - 4 Gün

Ameliyat ve tedavi süreçleri, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Ameliyat.com tedavi ve ameliyat özetlerinde, ortalama değer niteliği taşıyabilecek örnek tablolardan yararlanılmıştır.

Kulak Zarı Ameliyatı
Kulak Zarı Ameliyatı

 

Timpanik membran olarak da bilinen kulak zarı, orta kulak ve dış kulak arasında yer alan ince bir tabakadır. Kulak zarının delinmesinde birçok sebep bulunmaktadır. Orta kulak enfeksiyonu, yüksek ses, cerrahi travma, kulağa alınan şiddetli darbe ve uçak yolculuğuna bağlı olan basınç değişikliği kulak zarının yırtılarak delinmesine sebep olabilir. Çeşitli sebepler ile zar bütünlüğü bozulmaktadır ve tıbbi bir müdahale gerekmektedir. Zar bütünlüğünün bozulmasına zar perforasyonu adı da verilmektedir. Bu durumlarda gerçekleştirilen cerrahi işleme kulak zarı ameliyatı adı verilmektedir ve birçok alt grubu bulunur.

İnceleyen ve onaylayan: Op. Dr. Eda Aydın

Kulak Zarı Ameliyatı Hakkında

Kulak zarı travmalara bağlı olarak ya da enfeksiyon sebebi ile delinebilir. Bu gibi durumlarda ağrı yaşanabilir. Aynı zamanda kulak zarının bütünlüğünün bozulması ile işitmede de sıkıntılar yaşanabilmektedir. Kulak zarı delinmesiyle ses dalgalarının çarptığı yüzey alanı azalacağından işitme eşiklerinde de azalmalar görülür. Timpanik membran perforasyonu akıntılı ya da akıntısız olabilir. Kulak zarı delinmesi için geliştirilen birçok cerrahi işlem bulunmaktadır. Gerekli tetkikler ve muayenelerin yapılmasının ardından hasta için en iyi yöntem seçilir ve cerrahi işlem gerçekleştirilir. Zarın boyutuna göre gerçekleştirilecek olan operasyonda değişmektedir. Travmatik olarak oluşan kulak zarı delikleri için bir cerrahi işlem gerçekleştirilmemektedir. Zar yaklaşık 2 ay içerisinde kendini onarmaktadır. Küçük olan deliklerde ise deliği kapatmak için miringoplasti adı verilen cerrahi işlem yeterli olmaktadır. Büyük kulak zarı deliklerinde ise orta kulak kemikçikleri sorunlarına da bakılabilmesi açısından timpanoplasti adı verilen cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir.

Kulak Zarı Nedir? Görevleri Nelerdir?

Kulak zarı temel olarak dış kulak ve orta kulağın arasında bulunan ve bunları ayıran ince bir dokudur. Kulak zarının 2 adet temel görevi bulunmaktadır. Görevlerinden ilki, işitmedir. Kulağa gelen ses dalgaları kulak zarının yüzeyine çarpar ve titreşim oluşur. Oluşan titreşim dalgalarının kulak kemikçiğine aktarılmasından da kulak zarı sorumlu olmaktadır. Kulak zarının ikinci görevi ise korumadır. Dış kulağı ve orta kulağı ayıran kulak zarı aynı zamanda dışarıdan gelecek su, bakteri ve yabancı maddeleri engeller ve orta kulağa bariyer olur. Kulak zarının delinmesi ile bu görevlerinin bir kısmını yerine getiremez ve kulakta kalıcı hasar oluşabilmektedir. Zar delinmesi ya da yırtılması olması halinde uzman bir görüşe ihtiyaç duyulmaktadır.

Kulak Zarı Ameliyatı Gerektiren Durumlar

Kulak zarı travmalar, doğuştan olan sebepler, yabancı cisimler ya da enfeksiyon gibi sebepler ile delinebilir ya da yırtılabilir. Bu gibi durumlarda kulak zarı ameliyatı gereklidir. Ameliyat yapılması ile kalıcı hasarlar engellenir.

Doğuştan Kulak Zarı Deliği

Kulak zarı doğuştan delik olabilir. Bu gibi durumlarda belirtilerin görülmesi ile doktora başvurulmalıdır. Yapılacak olan muayene sonrasında gerekli işlem yapılacaktır.

Kulak Zarının Patlaması

Günlük yaşamda karşılaşılan durumlar kulak zarının patlamasına sebep olabilmektedir. Basınç değişiklikleri, kulağa alınan darbe, tüplü dalış yapmak, uçak yolculuğu ve araba kazaları kulak zarına zarar verebilmektedir. Bunlardan bazıları geçici zararlar olmaktadır ve zar kendini onarabilir. Bazı durumlarda ise cerrahi işlem gereklidir. Bunun için öncelikli muayene olunması gereklidir. İhmal edilmesi halinde enfeksiyon kapma olasılığı yüksektir. Dış kulak ile orta kulak arasında bulunan zar dışarıdan gelen bakteri ve yabancı cisimleri önlemektedir. Kulak zarının patlamış olması ile bariyer yıkılacağından bu yabancı cisimler ve bakteriler vücuda kolaylıkla girebilir. Bariyer olmadığı için kulaktan girecek su, bakteri ve yabancı cisimlerin beyine ulaşması halinde menenjit görülme ihtimali de bulunmaktadır.

Orta Kulak Enfeksiyonu

Orta kulakta görülen enfeksiyon sonucunda kulak zarının delinmesine sıklıkla karşılaşılmaktadır. Orta kulak iltihabı ile kulakta fazla miktarda su birikir ve kulak zarına baskı yapar. Baskı sonucunda ise kulak zarı delinebilir.

Kulak Kanalına Yabancı Cisim Kaçması

Kulak kanalına sokulan yabancı cisimler kulak zarına zarar verebilir. Kulağı temizlemek amacıyla kullanılan kulak çöpünde bulunan pamuk ya da başka bir cisim kulak zarını delebilir ya da yırtılmasına sebep olabilir. Bu yüzden kulak temizliğine dikkat edilmelidir ve fazla baskı yapılmamalıdır.

Ses Travması

Kulağın kapasitesinden fazla sese maruz kalması kulak zarının delinmesine sebep olabilir. Yüksek ses ile müzik dinlemek, kulak yanında patlama olması ya da yüksek rakımlarda sürüş yapmak kulak zarına zarar verebilir.

Kalıcı Kulak Zarı Yırtılması

Kulak zarında görülen yırtılma çoğu zaman kendi kendine düzelmektedir. Düzelmeyen yani kalıcı olan durumlarda ise cerrahi işlem gerekmektedir. Kulak zarına yama yapılabilir ya da dikilebilir. Bunun için hastaneye başvurulmalıdır.

Kulak Zarı Yırtığı Belirtileri

Kulak zarı yırtığı belirtileri arasında kulak ağrısı, kulakta akıntı olması, işitme kaybı, yüzde his kaybı, yüksek ateş, kulağa garip sesler gelmesi, kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş dönmesi sebebiyle oluşan mide bulantısı bulunmaktadır.

Kulak Zarı Yırtığı Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Kulak zarı yırtığı küçük ve kulak zarı ile sınırlı kalıp kişiyi rahatsız etmiyor ise cerrahi işlem kişinin kararına bağlı olmaktadır. Bu gibi basit kulak zarı yırtığı durumunda kişi %30 oranında işitme kaybı yaşamaktadır. Kulak zarı yırtığının büyük olması durumunda tedavi edilmediği müddetçe belirtiler kişiyi rahatsız eder ve zaman içerisinde kulak fonksiyonlarını kaybeder. Daha büyük işitme sorunları yaşanır ve kulak zarı yırtık olduğu için kulağın içerisi bakteri ve yabancı maddelere açık hale gelecektir. Kulak içerisine giren bakterilerin beyine ulaşması halinde menenjit geçirme ihtimali de bulunmaktadır. Kulak zarı yırtığı operasyonu incelik ve tecrübe gerektirmektedir. Erken tedavi edilmez ise kulak zarı yırtığı kalıcı hale gelir ve işitme kaybı yaşanacağı gibi kulak akıntıları da yaşanır.

Kimler Kulak Zarı Yırtığı Ameliyatı Olamaz? Ameliyat İçin Uygun muyum?

Kulak zarı yırtığı ameliyatı, bu sorunu yaşayan her hasta için yapılabilmektedir. Ameliyat için uygun olup olunmadığını öğrenmek için öncelikli olarak muayene olunmalıdır ve tetkikler yapılmalıdır. Muayene ve tetkikler sonrasında doktor tarafından değerlendirme yapılacaktır. Burun tıkanıklığı görülen hastalarda kulak zarı ameliyatı yapılamamaktadır. Öncelikli olarak burun tıkanıklığı için tedavi yapılmalıdır ve daha sonra kulak zarı yırtığı için ameliyat gerçekleştirilir.

Kulak Zarı Ameliyatı Nasıl Yapılır? Türleri

Kulak zarı ameliyatı hastanın durumuna göre seçilmektedir. Kulak zarı yırtığının boyutu, yırtığın bulunduğu yer, kulak kanalının yapısı, hastanın durumu ve cerrahi işlem esnasında mastoid kemiğine müdahale edilip edilmeyeceği ameliyatı etkilemektedir. Ameliyatın tekniğine karar verilmesi halinde operasyon gerçekleştirilir. Timpanoplasti ve miringoplasti olmak üzere iki teknik uygulanmaktadır.

Timpanoplasti Ameliyatı

Timpanoplasti tekniği, kulak kanalının içinden, kulak arkasından ya da kulak kepçesinin ön kısmından gerçekleştirilen kesiler ile yapılmaktadır. Kulak zarı yırtılmasında yapılacak onarım için kulak kanalı içinden ya da kulak kepçesinin ön kısmından kesi gerçekleştirilir. Mastoid kemiğine de işlem yapılacak ise kulağın arka kısmından kesi atılarak operasyon gerçekleştirilir. Ameliyat öncesi konu kesinleşir ve operasyon ona göre şekillenir. Yırtılan ya da delinen kulak zarının onarımı için kullanılan doku şakak adelesinin kılıfı olmaktadır. Genellikle doku bu kısımdan kullanılmaktadır. Buradaki doku cerrahi alana yakın olduğu için işlem sırasında kolaylıkla temin edilir. Doku onarımı için hazır materyaller de tercih edilebilir. Bunun için gerekli işlemlerden geçirilmiş kıkırdak ya da kulak zarı parçalarına benzer materyaller kullanılmaktadır. İşlem için genellikle hastanın kendi dokuları kullanılmaktadır. Bu hasta için daha güvenilir ve ekonomik bir yoldur.

Miringoplasti Ameliyatı

Kulak zarı yırtıklarının bazıları kendiliğinden düzelmektedir. Kulak zarı kendini 6 hafta içerisinde onarmaz ya da yapılan tedavilerden olumlu yanıt alınamamış ise Miringoplasti adı verilen kulak zarı ameliyatı yapılmalıdır. Miringoplasti ameliyatı kulak zarında oluşan küçük yırtık ya da delikleri doku ile kapatılması yani yama yapılması işlemidir. Miringoplasti ameliyatı öncesinde kulakta iltihabın olmaması ve orta kulak kemikçiklerinde bir sorun olmaması gereklidir. Yapılacak olan yama işlemi için kulak zarına koyuluş biçimine göre değişik teknikler kullanılmaktadır. Underlay ya da overlay gibi teknikler kullanılabilir. Kulak zarında olan deliği kapatmak için kulak kıkırdağı, kıkırdağı saran zar ya da ikisi birlikte yama için kullanılır. Yama için kulağın arka kısmında bulunan çiğneme kası zarından da faydalanılabilir. Miringoplasti işlemi kulak arkasından ya da kulağın içerisinden yapılabilir. Kulağın içerisinden yapılacak olan işlem için kulak zarında oluşan deliğin büyük olmaması gereklidir. Aynı zamanda ameliyat için kulak kanalının geniş olması da önemlidir. Kulak zarına yapılan yama yaklaşık 2 ila 3 hafta içerisinde iyileşir ve kulak zarı ile bütünleşir. Gerçekleştirilecek olan Miringoplasti ameliyatının başarısı kulak zarı deliğinin büyüklüğüne ve nerede olduğu ile yakından alakalı olmaktadır. Yapılan cerrahi işlem ile başarı sağlanamaz ise Miringoplasti ameliyatı tekrar gerçekleştirilebilir.

Kulak Zarı Ameliyatının Yapılacağı Hastane Şartları Nelerdir?

Kulak zarı ameliyatı oldukça hassas ve tecrübe gerektiren bir ameliyat olmaktadır. Bu sebep ile ameliyat yapılacak olan hastane ve işlemi gerçekleştirecek olan uzman doktor önceden araştırılmalıdır. İşlem öncesinde gerekli olan bütün bilgiler alınmalıdır.

Kulak Zarı Ameliyatı Hangi Uzmanlık Alanına Girer?

Kulak zarı ameliyatı, Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanlık alanına girmektedir. Kulak alanında uzman olan doktorlar tarafından cerrahi işlemler gerçekleştirilmektedir.

Kulak Zarı Ameliyatı İstatistikleri ve Başarı Oranları

Kulak zarı ameliyatında gerekli olan inceleme ve tetkikler yapılmasından sonra uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilecek olan ameliyatın başarı oranı yüksek olmaktadır. İstatistikleri ve başarı oranını etkileyen birkaç husus bulunmaktadır. Bunların olması halinde başarı oranı düşmektedir. Hastanın sigara kullanıyor olması ya da hastada orta kulak enfeksiyonu görülmesi ameliyatın sonucunu etkilemektedir.

Kulak Zarı Ameliyatı Fiyatları

Kulak zarı ameliyatı fiyatları değişiklik gösterebilmektedir. Ameliyatın gerçekleşeceği hastane şartları, genel anestezi ya da lokal anestezi kullanılması, yapılacak olan ameliyatın türü ve hastanın durumu ameliyat fiyatına etki etmektedir. Miringoplasti ameliyatı, küçük olan kulak zarı deliklerinde kullanılır ve yine vücuttan alınan dokular ile yama yapılması işlemidir. Bu ameliyatın fiyatı ortalama olarak 3000 – 4500 TL arasında olmaktadır ve hastaneye göre fiyat artabilir. Timpanoplasti ameliyatı, büyük olan kulak zarı deliklerinde ve kemikçik zincir hasarı oluşması durumunda gerçekleştirilen cerrahi işlemdir. Timpanoplasti ameliyatı mikroskobik ya da endoskopik olarak gerçekleştirilir ve fiyatı ortalama 4000 – 7500 TL arasında olmaktadır. Bu fiyat durumu hastanın durumuna ve işlemin yapılacağı hastaneye göre değişebilmektedir.

Kulak Zarı Ameliyatı Öncesi

Kulak zarı ameliyatı öncesinde gerekli olan test ve tetkikler yapılmaktadır. Bunların dışında ameliyat öncesinde söylenen saatten sonra su dahi içilmemesi gereklidir. Bir şey yenilip ya da içilir ise mutlaka doktor ile paylaşılmalıdır. Aksi taktirde hayati sonuçlar ortaya çıkabilir.

Tetkikler

Ameliyatta oluşabilecek herhangi bir sıkıntıyı önceden belirlemek ve önlemek için bazı test ve tetkik yapılmaktadır. Ameliyat öncesinde anestezi kontrolü, kan testi, kulak muayenesi, tomografi, bilgisayarlı görüntüleme testleri ve gerekli olması halinde diğer testlerde yapılır.

Anestezi Kontrolü

Ameliyat öncesinde anestezi doktoru tarafından kontrol yapılmaktadır. Kullanılan ilaçlar var ise bilgisi verilmelidir. Daha önce bir hastalık geçirilmiş ya da bir hastalık var ise doktor ile paylaşılmalıdır. Sigara kullanımı, geçirilen bir ameliyat, alerji durumu ve ilaç alerjileri de doktora söylenmelidir. Gerekli sorular sorularak hasta hakkında tüm bilgiler öğrenilir ve anestezi değerlendirmesi yapılır.

Kan Testi

Ameliyat öncesinde rutin olarak yapılan kan testi ile kan hücreleri değerlendirilerek kanama, pıhtılaşma ve enfeksiyon riskleri değerlendirilir.

Kulak Muayenesi

Hastanın öncelikli olarak kulak muayenesi olması gerekmektedir. Kulak muayenesi genel olarak otoskopi adı verilen alet ile yapılmaktadır. Otoskopi; kulak kanalını ve kulak zarını tam olarak görmeye yaramaktadır. Bunun dışında alın aynası ve ışık kaynağı, mikroskop ve endoskopi kullanarak yapılan muayeneler de bulunmaktadır.

Tomografi

Ameliyat öncesinde detaylı bilgi için bilgisayarlı tomografi kullanılmaktadır. Tomografi ile kulak kemiğinin durumu öğrenilerek ameliyat planı hazırlanır.

Bilgisayarlı Görüntüleme Testleri

Bilgisayarlı tomografinin yanında yapılan başka görüntüleme testleri de bulunmaktadır. Gerekmesi halinde manyetik rezonans (MR), elektroansefalografi (EEG) ve elektromiyografi (EMG) testleri de yapılmaktadır.

Diğer Testler

Yapılan muayene ve testlerin yeterli gelmemesi halinde ek testler istenebilir. Kulakta akıntı olması durumunda orta kulakta enfeksiyon olup olmadığını öğrenebilmek için laboratuvar testleri yapılabilir. Timpanometri ya da diyapazon muayenesi de yapılan testler arasındadır.

Alınan Tedavilerin ve Sağlık Durumunun İncelenmesi

Yapılacak olan işlem öncesinde alınan tedavi var ise gerekli inceleme yapılmaktadır. Aynı şekilde hastanın genel sağlık durumu da ameliyat öncesinde değerlendirilmektedir.

Ameliyat Planı ve Tedavi Sürecinin Netleştirilmesi

Gerekli tetkik ve muayenenin yapılmasından sonra tedavi süreci netleşmektedir. Hangi ameliyat yönteminin uygulanacağı ve anestezi yöntemi belirlenir. Tedavi sürecinin netleşmesi sonucunda hasta ile gerekli görüşmeler yapılır ve mutabakat sağlanır.

Hasta ile Mutabakat ve Bilgilendirme

Yapılacak olan ameliyat yöntemi hakkında bütün bilgi hasta ile paylaşılmalıdır. Başarı oranı, yapılması gerekenler ve ameliyat sonrasında görülebilecek komplikasyonlar hakkında bilgi verilerek hasta ile mutabakat sağlanmalıdır. Mutabakatın sağlanması halinde ameliyat planı netleşmiş olacaktır.

Ameliyat Öncesi İlaç Kullanımı ve Kullanılan İlaçların İncelenmesi

Ameliyat öncesinde kullanılan ilaçlar hakkında doktora bilgi verilmelidir. Operasyondan yaklaşık 2 hafta kadar önce kan sulandırıcı ilaçların kullanımı bırakılmalıdır. Kan sulandırıcı ilaçların dışında sürekli kullanılması gereken ilaçlar var ise kullanım dozu düşürülebilir. Bu konu hakkında doktor detaylı bilgi verecektir.

Ameliyat Öncesi Sigara ve Alkol Tüketimi

Ameliyat öncesinde sigara ve alkol tüketilmemelidir. Sigara kullanımı üst solunum yollarını etkilediği gibi kanser oluşumunu da tetiklemektedir. Ayrıca sigara ve alkol tüketimi yara iyileşmesini geciktireceğinden kulak zarına yapılan yama düzen tutmayacaktır. Sigara kullanımı orta kulağın hava almasına yardımcı olan östaki tüpünün fonksiyonlarını etkileyeceği gibi üst solunum yolu enfeksiyonu riskini artırmaktadır.

Ameliyat Öncesi Beslenme ve Diyet

Ameliyat öncesinde yapılan muayenede bir beslenme ve diyet listesi verilmiş ise buna uyulmalıdır. Bir program verilmemiş ise düzenli ve sağlıklı beslenmek yeterli olacaktır. Bu süreçte yumuşak ve sıvı ağırlıklı gıdalar tüketilmesi hasta için önemlidir.

Ameliyat Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ameliyat öncesinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus kulağa su kaçmasını önlemektir. Operasyon gerçekleşene kadar kulağa su kaçırılmamalı ve temizlemek için uğraşılmamalıdır. Duş alırken kulağı korumak için tampon kullanılabilir.

Ameliyata Hazırlık ve Hastaneye Yatış

Ameliyat öncesinde yapılması gerekenler hakkında doktor bilgi verecektir. Belirlenen gün ve saatte hastaneye yatış yapılması gereklidir. Ameliyat saatinden önce gelmek hasta açısından daha iyi olacaktır. Yapılması gereken test ya da kontrol var ise bu süre zarfında yapılacaktır.

Kulak Zarı Ameliyatı Sonrası

Kulak zarı ameliyatı sonrasında genel olarak dikkat edilmesi gereken su ile temastır. Ameliyat sonrasında doktor yapılması gerekenleri söyleyecektir. Operasyon sonrasında hastanede kalış süresi kısa olmaktadır. Taburcu olduktan sonra bir süre dinlenmek hasta için gereklidir.

Ameliyat Günü

Hasta ya da doktor ile ilgili bir problem olmaması halinde belirlenen gün ve saatte ameliyat gerçekleşmektedir. Ameliyat günü hasta yatışını gerçekleştirir ve son kontroller yapılır. Ameliyata girmeden önce hastaya sakinleştirici bir iğne vurulur ve ameliyathaneye götürülür. Belirlenen anestezi ve cerrahi işlem yöntemi ile ameliyat gerçekleştirilir.

Ağrı

Ameliyat sonrasında hafif ağrılar yaşanabilir. Bunun için ağrı kesici ilaçlar verilmektedir. Ağrı olması halinde kullanılmalıdır.

Ayağa Kalkma

Ameliyat sonra hasta kendine geldiğinde baş dönmesi yaşanabilir. Baş dönmeleri geçici olmaktadır ve hastanın ayağa kalkmasında bir sakınca yoktur. Baş dönmesi olması halinde destek alınarak ayağa kalkılmalıdır.

Duyma Kabiliyeti

Ameliyattan hemen sonra duyma kabiliyetinde bir sonuç görülmez. Bunun için kulak zarının iyileşmeye başlaması gerekmektedir. İşitmenin düzelebilmesi için ortalama 6 ay beklenmesi gerekir. Orta kulakta şişen mukozanın eski haline gelmesi, kanın emilmesi ve yerleştirilen yamanın uyum sağlaması için zamana ihtiyaç vardır.

Yardımcı Materyal Kullanımı

Yırtılan kulak zarının kapatılması işleminden sonra zarın üst kısmına kanamayı durdurması ve grefti sabitlemesi için spongostan ya da benzeri materyaller yerleştirilir. Yerleştirilin materyallerin alınmasına gerek yoktur sıvılaşarak erimektedir. Kullanılan materyaller kanla karışır ve dış kulaktan çıkar. Kulakta akıntı olması normaldir.

Pansuman ve Kontrol

Kulak zarı ameliyatı, kulak kepçesinin arka kısmından yapılmış ise cerrahi işlem sonrasında o bölgeye baskılı pansuman yapılabilir. 14-21 gün boyunca her 5-6 günde bir pansuman yapılmalıdır. Burada bulunan sargı 1 gün kalmaktadır. Operasyon sonrasında yapılacak kontroller hakkında doktor bilgi vermektedir.

Beslenme ve Diyet

Kulak zarı ameliyatından 3 saat sonra hasta yemek yemeye başlayabilir. İlk haftalar için yumuşak gıdalar tercih edilmelidir. Bunun yanında sıvı tüketilmelidir. Doktor tarafından beslenme ve diyet listesi verilmiş ise bu programa uyulmalıdır.

İlaç Kullanımı

Hastanın taburcu olmasından sonra kullanılması için ağrı kesici ilaç verilir. İlacın sadece ağrıların olduğu zaman kullanılması gereklidir. Ağrı kesici ilaç dışında bir ilaç verilmiş ise kullanımı düzenli olmalıdır.

Gözetim Süresi

Hasta ameliyat sonrasında 1 gün hastanede kalmaktadır. 1 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu olunur. Hazırlanan kontrol programına göre hastaneye gelinmelidir.

Riskler, Yan Etkiler ve Komplikasyonlar

Yapılacak olan kulak zarı ameliyatının bazı riskleri, yan etkileri ve komplikasyonları oluşabilmektedir. Oluşabilecek yan etkiler ve komplikasyonlar geçici olmaktadır. Uzun süre devam etmesi halinde doktora başvurulmalıdır.

Kanama

Ameliyat yapılan kulakta sızıntı tarzında kanamalar oluşabilir. Oluşan kanama günler içerisinde azalacaktır. Azalmaması halinde doktora başvurulmalıdır.

Enfeksiyon

Ameliyat sonrasında kulağı sudan korumak gereklidir. Ameliyat yapılan bölgenin enfeksiyona ve reaksiyonlara karşı açıktır ve korunmalıdır. Enfeksiyonu önlemek için kortizon ya da antibiyotik içeren kulak damlaları kullanılmalıdır.

Ödem

Kulak zarı ameliyatı sonrasında ödem oluşabilmektedir. Ödem çok az olup 2-3 gün içerisinde geçecektir. Ödemin geçmemesi halinde doktora başvurulmalıdır.

Şişlikler

Cerrahi işlem kulak kepçesi arka kısmında kesi sonrası yapılmış ise şişlik oluşması normal bir durumdur. Şişlikler ilk günlerde görülmektedir.

Alerjik Reaksiyonlar

Kullanılan materyaller doğrultusunda hastanın vücudu reaksiyon gösterebilmektedir. Alerjik reaksiyonların görülmesi çok düşük bir ihtimal olup görülmesi halinde doktora başvurulmalıdır.

İşitmede Zorluklar

Dış kulak yoluna tampon konulmasından dolayı işitmede zorluklar yaşanabilir. Tampon yaklaşık 1 ila 3 hafta arasında durmaktadır.

Kulak Ağrıları

Ameliyat sonrasında hafif ağrılar görülebilmektedir. Ağrıların olması halinde verilen ağrı kesici ilaçlar kullanılmalıdır.

Diğer Geçici Yan Etkiler

Cerrahi işlem kulak kepçesi arkasından gerçekleştirildi ise bu kısımda uyuşukluk hissi görülebilir. Hissedilen uyuşukluk hissi yaklaşık 1-2 ay içerisinde etkisini kaybedecektir. Kulak içerisinden gelen sesler ve çınlamalar duyulabilir.

Dilde Tat Alma Hissinin Kaybı

Gerçekleştirilen cerrahi işlem sırasında, dilin ön kısmında bulunan tat alma duyusunu algılamada yardımcı olan korda timpani siniri zedelenebilir. Bu durum genel olarak geçici olmaktadır. Cerrahi işlem sonrasında dilin bir kısmının tat alma duyusunda azalma ortaya çıkar.

Baş Dönmesi

Timpanoplasti ameliyatı yapılırken kulak zarı onarımı yanında kemikçik ameliyatı ya da mastoidektomi ameliyatı da yapılabilir. Yapılan işlem sonrasında hastada baş dönmesi görülebilir. Bu durum ilk birkaç gün sürebilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kulak zarı ameliyatının ardından hastanın özellikle önem vermesi gereken konular arasında yer almaktadır. Bunların yapılması halinde daha hızlı iyileşme görülmektedir.

Yüksek Sesli Ortamlar

Yüksek sesli ortamlarda bulunmak ameliyat sonrası için önerilmemektedir. Yüksek ses kulak zarına zarar verir ve yeni onarılan kulak zarı tekrar yırtılabilir.

Duş Alma

Kulak zarı ameliyatından sonra 14 gün boyunca kulak sudan korunmalıdır. Baş bölgesi aşağısı için duş alınabilir. Belirlenen süre geçtikten sonra ilk 2 ay kulak tamponu kullanarak duş alınabilir. Bunun için vazelin kullanılarak hazırlanmış pamuklar kullanılabilir.

Sıcak – Soğuk Teması

Ameliyat yapılan kulağa çok sıcak ya da çok soğuk temaslar yapılmamalıdır. Duş için ılık su tercih edilmelidir ve duş sonrasın için ameliyat yapılan kulağa saç kurutma makinesi düşük ayarında tutulabilir.

Ovalama

Ameliyattan sonra ilk aylar için ovalama yapılmamalıdır. Kulak zarına zarar verebilecek hareketlerden kaçınılmalıdır.

İlaç Kullanımı

Ameliyat sonrası ağrıları için verilen ağrı kesici ilaçlar ağrıların görülmesi halinde kullanılmalıdır. Enfeksiyon riskine karşı verilen antibiyotik tarzında kulak damlaların kullanımı da düzenli olmalıdır.

Hijyen

Duş alırken kulağı zorlamamak önemlidir. Duş sonrasında ıslak bölge kalmayacak şekilde kurutulmalıdır. Enfeksiyon riskine karşı hijyene önem verilmelidir.

Dikişler

Ameliyat esnasında atılan dikişler 1 hafta sonrasında alınmaktadır.

Buhar Banyosu

Buhar banyosunun ilk haftalardan sonra yapılmasında bir sakınca yoktur. Bu durum kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Yapılmadan önce uzman görüşü alınmasında fayda vardır.

Solaryum

Cerrahi işlem sonrasında solaryum için öncelikle doktora sorulmalıdır. Bir sorun olmaması halinde solaryuma girilebilir.

Cinsel İlişki

Ameliyat sonrasında hasta kendini zorlamamalıdır. İlk haftalardan sonra cinsel ilişkide bir sakınca bulunmamaktadır.

Küpe – Piercing

İşlem sonrasında enfeksiyon riski olduğundan küpe ve piercing kullanılmamalıdır. İlk aylardan sonra kullanılmaya başlanabilir.

Ameliyat Sonrası Özel Bakım ve İlaç Kullanımı

Ameliyat sonrasında kulak için yapılması gereken yüksek basınçlı ortamlardan kaçınmak, kulağa su kaçmasını önlemek ve hijyene önem vermektir. Aynı zamanda enfeksiyon riskine karşı verilen kulak damlaları da düzenli olarak kullanılmalıdır.

Ameliyat Sonrası Ek Tedavi Gerekir mi?

Ameliyat sonrasında kulak zarına yapılan yama işlemi tutmaz ise yeniden ek tedavi gerekebilir. Bu durum hastanın ameliyat sonrasında dikkat edip etmemesi ile yakından alakalı olmaktadır. Bunun dışında yapılan kontroller sırasında ek tedaviye ihtiyaç duyulup duyulmadığı belli olacaktır.

Kulak Zarı Ameliyatı Sonrası Beslenme ve Diyet

Cerrahi işlem sonrasında hastanın yumuşak besinler tüketmesi gereklidir. Yumuşak besinlerin yanında bol sıvı alımına ve lifli besinlerde de tüketilmelidir. Kabız olmayı önlemek için yumuşak, lifli ve sıvı gıdalar önemlidir.

Doktor Kontrolleri

Ameliyat sonrasında hasta için kontrol planı hazırlanmaktadır. Belirlenen günlerde doktor kontrollerine gidilmelidir. Ameliyattan 1 hafta sonra dikişlerin alınması için gidilmektedir ve ilk kontrol yapılır.

İyileşme Süreci

Ameliyat sonrası için bir diyet programı verilmiş ise buna uyulması iyileşme süreci için önemlidir. Doktorun söylediği süre zarfında alkol ve tütün ürünlerinden uzak durulması gereklidir. İyileşme sürecinde ağır kaldırılmamalı (2 hafta), ağır aktiviteler yapılmamalı ve su sporlarından yaklaşık 6 ay kadar uzak durulmalıdır. 2 ay kadar uçağa binilmemelidir. Bu süreçte aşırı öksürük zararlıdır ve öksürük olması halinde ilaç kullanılmalıdır. Hapşırma durumunda ağız kapatılmamalıdır. Cerrahi işlemden sonra 1 hafta kadar yüksek yastıkta yatılması orta kulak ve kulak arkasındaki kan basıncını ve ödemi azaltacaktır. 1 haftadan sonra baş normal seviyeye getirilebilir.

Sık Sorulan Sorular

Ameliyatsız Kulak Zarı Yırtığı Tedavisi Mümkün müdür?

Kulak zarı yırtığı bazı durumlarda kendini onarabilmektedir. Bunun için yırtığın ya da deliğin küçük boyutta olması gerekir. Kulak zarı yırtığı oluşmasının nedenine ve boyutuna bağlı olarak kendini onarabilir. Kulak zarının kendini onarmadığı durumlarda ameliyat yapılmaktadır.

Kulak Zarının Hasar Görmesi Halinde Ameliyat Şart mıdır?

Kulak zarının büyük oranda hasar görmesi halinde ameliyat yapılması kaçınılmazdır. Bu durum geciktirilmemelidir. Kulak zarındaki hasarın tedavisinin gecikmesi halinde birçok komplikasyon oluşabilmektedir.

Kulak Zarı Ameliyatı Sonrası İşitme Kalitesi Artar mı?

Kulak zarı yırtığından olduktan hemen sonra tedavi gerçekleşmiş ise işitme kalitesinin artması daha hızlı olmaktadır. Uzun süre beklenilmesi halinde bu oran azalmaktadır. Ameliyat sonrasında işitme kalitesinin belirlenmesi için yaklaşık 6 ay beklenmesi gerekir.

Ameliyat ile Ağrılar ve Diğer Şikayetler Tamamen Ortadan Kalkar mı?

Ameliyat sonrasında birçok şikâyet ortadan kalkmaktadır. Hafif ağrılar ve kulakta akıntılar yaşanabilir ama bu şikayetler geçicidir.

Kulak Zarı Ameliyatı Zor Bir Ameliyat mı?

Kulak zarı ameliyatı hasta için zor bir ameliyat değildir. Kulak zarı ameliyatı incelik ve uzmanlık gerektiren bir işlem olduğundan doktor açısından zor bir ameliyat denilebilir.

Ağrılı Bir Ameliyat mı? Ağrılar Ne Zaman Geçer?

Genel olarak ağrılı bir ameliyat değildir. Ameliyat sonrasında hafif ağrılar görülebilir ve bunun için ağrı kesici ilaçlar verilmektedir. Bu ağrılar ilk günler görülmektedir.

Ameliyat Kaç Saat Sürer?

Kulak zarı ameliyatının yapılacağı hastane, hastanın durumu ve cerrahi işlemi gerçekleştiren doktora bağlı olarak değişebilmektedir. Genel olarak kulak zarı ameliyatı 3 ila 5 saat sürmektedir.

Ameliyat Sonrası İz Kalır mı?

Ameliyat kulak arkasından gerçekleştirilmiş ise iz kalmaktadır. Kulak içerisinden yapılan işlemlerde iz kalmamaktadır.

İstirahat Raporu Verilir mi? İşe Ne Zaman Dönebilirim?

Ameliyat sonrasında hasta işe ya da okula gidecek ise istirahat raporu verilmektedir. Hastanın durumuna göre işe dönebilme süresi değişmektedir.

En İyi Doktor Diye Bir Şey Var mı?

Kulak zarı yırtığı operasyonu detaylı ve uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Bunun için detaylı araştırma yapılmalı ve alanında uzman doktor bu işlemi gerçekleştirmelidir.

Yaş Sınırı Var mı? Yaşın Ameliyat Sonucuna Etkisi Nedir?

Ameliyat için bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Ameliyat sonucu yaşa göre değil hastanın durumuna bağlı olmaktadır.

Ameliyat Sonucu Kişiye Göre Değişir mi?

Ameliyat sonucu kişiye göre değişebilmektedir. Kulak zarının durumu, ameliyatın yapıldığı hastane ve ameliyat ekibi operasyon sonucunda etkilidir.

SGK Kulak Zarı Ameliyatını Karşılar mı?

SGK ‘nın kulak zarı ameliyatının belli bir tutarını karşıladığı hastaneler bulunmaktadır. Bunun için özel hastanelerin SGK ile anlaşması olması gereklidir.

Özel Hastanede mi Devlet Hastanesinde mi Ameliyat Olmalıyım?

Özel hastanede ya da devlet hastanesinde ameliyat olmak hastanın maddi durumuna göre şekillenmektedir. Özel hastaneler için ameliyat teknikleri daha fazla olmaktadır.

Ameliyat Ertelenebilir veya İptal Edilebilir mi?

Hastanın ya da ameliyatı gerçekleştirecek doktorun durumuna göre ameliyat ertelenebilir ya da iptal edilebilir.

Ameliyat Sonrası Tekrar Kulak Zarı Yırtılması Mümkün mü?

Ameliyat sonrasında kulak zarının tekrar yırtılması mümkündür. Yüksek ses, basınç, darbe ya da orta kulak iltihabı kulak zarına hasar verebilir.

Kulak Zarının Yırtılmaması İçin Nelere Dikkat Etmeliyim?

Kulak zarının yırtılmaması için kulağa yabancı cisimlerin sert bir şekilde sokulmaması ve yüksek sesli ortamlarda fazla bulunulmaması önemlidir. Orta kulak enfeksiyonu ya da kulağa darbe alınması halinde acil olarak doktora başvurulmalıdır.

Ameliyat Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?

Ameliyat fiyatları; ameliyatın yapılacağı hastane şartları, ameliyat yöntemi, ameliyatta kullanılacak anestezi yöntemi ve hastanın durumuna göre belirlenmektedir.

Ameliyat Olanların Görüşlerini Dikkate Almalı mıyım?

Ameliyat olan kişilerin tecrübeleri dikkate alınmalıdır; fakat önemli olan konu ameliyat sonucu herkes için aynı olmamaktadır. Bu dikkate alınarak ameliyat olan kişilerin görüşleri dinlenebilir.

Kulak Zarı Ameliyatında Kaç Gün Hastanede Yatılır?

1 gün kalınması yeterlidir.

Kulak Zarı Ameliyatı Kaç Günde İyileşir?

5 günde iyileşilir.

Kulak Zarı Ameliyatı Tehlikeli Mi?

Ameliyat riskleri, zarın tutmaması, enfeksiyon, işitme kaybı, Kulak sinirinin zedelenmesi riskleri vardır.

Kulak Zarı Dikilir Mi?

Kulak zarı restore edilir.

Kulak Zarı Ameliyatında Başarı Oranı Nedir?

%85 oranındadır.

Kulak Zarı Ameliyatı Neden Yapılır?

Kulakta ortaya çıkan duyma problemlerinin giderilmesi amacıyla kulak zarı ameliyatları icra edilir. Ameliyatlar sırasında kıkırdaklara ya da zar üzerindeki deliklere müdahale gerçekleştirilir. En genel manasıyla bir tamirat ameliyatı olduğunu söylemek de mümkündür. Başarılı geçen bir operasyondan sonra duyma problemi kısmen ya da tamamen ortadan kalkar.

Kulak Zarı Ameliyatından Ne Kadar Süre Sonra Sigara İçilir?

Sigara iyileşme hızını düşüren, üst solunum yollarını baskı altına alan ve akciğer sağlığını oldukça olumsuz etkileyen bir maddedir. Kulak zarı ameliyatından sonra sigara tüketmek isteyenlerin en az iki ay boyunca beklemesi gerekmektedir. Üst solunum yollarındaki iyileşme tam olarak sağlandığında sigara içilebilir ancak bu tavsiye edilmez.

Kulak Zarı Ameliyatında Yaş Sınırı Var Mı?

Kulak zarında meydana gelen sorunların her yaşta ameliyat ile ortadan kaldırılması mümkündür. Ancak doğuştan gelen sorunlarda gelişim devam ettiği için en azından on iki – on dört yaşına kadar geniş bir cerrahi müdahale yapmaktansa beklenmesi daha iyi olacaktır. Basit sayılabilecek kulak zarı ve kıkırdak ameliyatları ise her yaşta sorunsuzca yapılabilir.

Kulak Zarı Ameliyatından Ne Kadar Süre Sonra Cinsel İlişkiye Girilir?

Kulak zarına yapılan müdahale belirli denge problemlerini de beraberinde getirebilir. Vücudun normalden çok daha fazla efor sarf etmesi durumu bazı sorunları tetikleyebileceğinden ötürü kulak zarı ameliyatından sonra bir hafta kadar cinsel ilişkiye girilmemelidir. Sonrasında ise sorunsuz olarak cinsel ilişki yaşanabilir.