Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.

Jinekomasti (Erkekte Meme Büyümesi) Tedavisi

Jinekomasti (Erkekte Meme Büyümesi) Tedavisi Hakkında
Jinekomasti (Erkekte Meme Büyümesi) Tedavi Türleri
Jinekomasti (Erkekte Meme Büyümesi) Tedavi Öncesi
Jinekomasti Tedavi Sonrası
Sık Sorulan Sorular

Meme bezleri, erkeklerde fark edilebilir seviyede değildir. Küçük ve gelişmemiş olmaları nedeniyle erkek memesi kadın memesine göre daha farklı görünüm yapısına sahip olur. Göğüslerin şişerek anormal derecede büyümesi durumu jinekomastiyi ortaya çıkarır. Erkekler için göğüste olağan dışı bir yapı dış görünüme doğrudan etki eder. Tedavisi her zaman gerekli olmayabilir. Ancak çoğunlukla hem dış görünüşü hem de sağlığı etkilediğinden dolayı jinekomasti tedavisinin gerçekleştirilmesi zorunlu olarak değerlendirilebilecek tedavi uygulaması zorunluluğu doğar. Hastalarda tedavi işleminin ne derecede gerekli olduğunu belirleyebilmek için doktor kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerekir. Gerekli olan her işlemin gerçekleştirilmesinin ardından başarılı seviyede değerlendirme yapılır ve bununla birlikte jinekomasti tedavisinin başlatılabilmesi mümkün olur.

İnceleyen ve Onaylayan : Op. Dr. Serkan Sabancıoğullarından

Jinekomasti (Erkekte Meme Büyümesi) Tedavisi Hakkında

Jinekomasti tedavisi, erkeklerde meme bezlerinin büyümesine bağlı olarak görülen olağan dışı görünümü ortadan tamamen kaldırmaya yönelik şekilde gerçekleştirilir. Başarı oranı genel anlamda başarılı olur. Tedavide kullanılan yöntemler birbirlerinden ayrılıyor olması nedeniyle, hastalar için en uygun tedavilerin belirlenebilmesi mümkündür. Jinekomasti tedavisinin başlangıç aşamasından sonlanma aşamasına kadar gerekli olan her detayın eksiksiz olarak değerlendirilir. Hastalar, kontrollü şekilde tedaviye tabi tutuluyor olmalarıyla birlikte meme bezlerinin normal seviyeye dönmesi ana hedef olur. Erkekler için çok önemli olan dış görünümün normal hale dönebilmesini sağlama amacıyla gerçekleştirilen tedavi olarak ön plana çıkıyor olmasıyla, hayatı pozitif anlamda etkilemeyi de beraberinde getirir. Büyüyen meme görünümü nedeniyle yaşanan olumsuz durumların tamamını ortadan kaldırmada etkili olan jinekomasti tedavisi, hastadan hastaya farklı süreler boyunca devam eder.

Jinekomasti Nedir?

Erkeklerde meme büyümesi olarak tanımlanan bir sağlık sorunu olan jinekomasti, görünümde belirgin seviyede değişim yaşanmasına neden olur. Hemen her yaş grubunda görülebiliyor olması nedeniyle hayatı olumsuz anlamda etkilediği gibi, fiziksel açıdan yaşanan değişimin yanı sıra ruhsal anlamda da değişimin yaşanabilmesine neden olur. Türk toplumda yapılan incelemeler doğrultusunda elde edilen verilerde, her 10 erkekten 6’sının jinekomasti sorunu yaşadığına değinilmiştir. Görüldüğü dönemler birbirlerinden ayrılıyor olduğu gibi gerçek ve yalancı olarak iki farklı grupta sınıflandırılabilmesi mümkündür. Etkilerini ilk kez ortaya çıktığı süreçten itibaren belirgin seviyede gösteren bir sağlık sorunu olması nedeniyle, jinekomastinin beraberinde getirdiği her yaş grubunda farklı seviyede yaşanır. Genel olarak ortaya çıkışı meme dokusunun büyümesinden kaynaklı olduğu gibi bazı durumlarda yağ dokusunun meme bölgesinde normalin dışında seviyede oluşması durumuyla ortaya çıkar. Farklı türlerde kendisini gösterebiliyor olmasıyla beraber, hastalık kendi içerisinde belirli kategori sınıflandırılmasına ayrılarak incelenir. Glandüler Jinekomasti, Yağlı Jinekomasti ve Mikst Tip Jinekomasti şeklinde ön plana çıkar.

Glandüler jinekomasti

Gerçek jinekomasti ismiyle de tanımlanabilen jinekomasti türü olarak değerlendirilir. Kadın meme dokusuna benzer şekilde meme dokusunda büyümenin yaşanması durumudur. Erkekler için normal şartlarda belirli bir seviyeye kadar gelişim gösteren ve sonrasında duran meme dokusu, glandüler jinekomasti nedeniyle kalıcı olarak gelişerek büyüme eğilimi gösterir. Görünümde belirgin seviyede değişimin yaşanmasına neden olmasıyla beraber aynı zamanda sahip olduğu etki bakımından dokuların normalin dışında gelişmesi durumuna sebebiyet verir. En çok karşılaşılan jinekomasti türleri arasında yer alıyor olmasından dolayı, her zaman dikkate alınması yüksek derecede önem taşır. Glandüler jinekomasti, kesin olarak tedavi edilmesi gereken jinekomasti türü olarak değerlendirildiği gibi tedavi edilmediği durumlarda meme bezlerinde büyümenin devam edebilmesi durumunu geliştirir.

Yağlı jinekomasti

Lipomatöz Jinekomasti, yalancı jinekomasti olarak da bilinen yağlı jinekomasti, meme bölgesinde normal seviyeden çok daha fazla yağ birikmesi nedeniyle oluşum gösterir. Bölgede standardın üzerinde görülen durumda meme görünümünde büyüme yaşandığının görülebilmesi mümkündür. Dokuyla alakalı olmadığından dolayı daha kolay şekilde kontrol altına alınabilen ve tedavisinin gerçekleştirilebilmesi mümkün olan bir sağlık sorunu olarak değerlendirilir. Yağlı jinekomastinin en belirgin özelliği olan yağlanma durumuna bağlı olarak gelişim gösteriyor olması, yağ dokusunda azaltmaya gidilmesiyle birlikte ortadan tamamen kaldırılabilir. Genellikle çok yağ tüketen ve fazla kiloya sahip olan erkeklerde görüldüğüne dair rapor bulunur. Yağ seviyesinin belirli bölgede toplanması durumu olarak da tanımlanabiliyor olması dolayısıyla gelişim gösterir.

Mikst tip Jinekomasti

Karışık tipte jinekomasti gelişiminin yaşandığına dair tanımlayıcı olan mikst tip jinekomasti, hem meme dokusunun hem de yağ dokusunun artış görülmesi durumunda meydana gelir. Her iki tipin de ortak şekilde gelişimi şeklinde varlığını erkeklerde gösterebilen mikst tip jinekomasti diğer tiplere göre daha komplike olarak varlık gösterebiliyor olsalar da, tedavi aşamasında jinekomasti için geliştirilmiş olan yöntemlerin uygulanabilirliği söz konusudur. Herhangi bir ekstra işlem yapılması gerekliliğine sahip olmayan jinekomasti türü olarak ön plana çıkıyor olmakla beraber, her erkekte görülebilme riski bulunur. Mikst tip jinekomasti ani olarak başlangıca sahip olduğu gibi kısa süre içerisinde meme bölgesinde daha büyük bir görünüm oluşmasında tetikleyici etkendir.

Jinekomasti Neden Olur?

Jinekomasti, her erkekte oluşum nedenine bağlı olarak farklı şekilde sınıflandırılabilme özelliğine sahiptir. Oluşum tiplerine göre birbirlerinden ayrılan bir sağlık sorunu olduğu gibi, aynı zamanda farklı nedenler dolayısıyla yaşandığı seviyenin değişim gösterebilmesi ön plana çıkar.

Şişmanlık ve Obezite: Normal kilonun üzerine olmak veya obez kategorisinde değerlendirilmek, jinekomastinin oluşumuna sebebiyet verebilecek durumların başında gelir. Erkeklerde kilo artışı meme dokusunun büyümesine sebep olabileceği gibi bundan farklı olarak yağlanmanın da standart seviyenin üzerinde görülmesine sebep olur.

Ergenlik: Erkeklerde ergenlik dönemi, beraberinde belli başı değişimleri getirir. Yaş itibariyle bulunduğu çağa göre jinekomasti için değerlendirilebilecek olan erkeklerde, ergenlik dönemi belirli seviyede hormon değişikliklerinin yaşandığı dönem olarak tanımlanabilir. Ergenlik dolayısıyla görülen jinekomasti genellikle yaşın ilerlemesine bağlı olarak kendi kendine kaybolacağı gibi tedavi işlemlerinin yapılmasını gerektirmez.

Yaşlılık: Testosteron hormonu üretimi genç yaşlarda daha sık olduğu gibi, erkeklerde yaş ilerlemesine bağlı olarak belirli seviyelerde düşüşlerin yaşanması söz konusudur. Yaşa bağlı olarak jinekomasti gelişiminin görülebilmesinde etken olan temel unsur östrojen üretiminin fazla olması durumu olabileceği gibi aynı zamanda vücut yağının artış göstermesi de olabilir. Yaşlılıkta vücut değerlerinin değişim gösteriyor olması beraberinde jinekomasti oluşumu için tetikleyici unsurdur.

Hormon dengesizliği: Jinekomastinin oluşumunda kilit rol oynayabilecek etmenlerin başında hormon dengesizlikleri gelir. Testosteron ve östrojen arasında belirli seviyede ortantının bulunuyor olmasıyla beraber, hormon dengesizliği yaşandığı durumda bu denge ortadan tamamen kalkar. Meme dokusunun büyümesinde hormon dengesizlikleri en önemli etken konumunda değerlendirilir.

Erkeklerde yaşanan jinekomastinin temel olarak hangi sebebe dayalı olarak geliştiğinin tespit edilebilmesi için uzman değerlendirmesinin yapılması ve aynı zamanda testlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Temel sebepleri birbirlerinden farklılık gösteriyor olması nedeniyle, jinekomasti yaşanması durumunda hayatı belirgin seviyede etkileyebilmesi söz konusu olur.

Jinekomasti Kendiliğinden Düzelir mi?

Kendiliğinden düzelebilme olasılığı bulunuyor olsa da, bu durumda temel olarak belirleyici etken neden dolayı ortaya çıktığıdır. Özellikle yenidoğan bebeklerinde jinekomastinin oluşumu sıklıkla görülebilirken 1-2 haftalık süre içerisinde kendiliğinden kaybolur. Kendiliğinden düzelecek şekilde oluşan jinekomastiye ergenlik döneminde sıklıkla rastlanır. Hormon anlamında mevcut olan değişmeler ve gelişmeler dolayısıyla ortaya çıkabileceğinden dolayı, ergenliğin geçmesinin ardından hormonların düzelenmesiyle meme görünümü eski haline döner. Jinekomasti, bu durumların haricinde görüldüğündeyse kendiliğinden düzelmez. Tedavi yöntemleri içerisinden hastalığın tamamen ortadan kaldırılabilmesine yönelik olarak uygulamanın tercih edilmesi zorunlu olur. Kendiliğinden düzelemeyecek şekilde tanımlanan jinekomasti türlerinde, vakit kaybı olmaksızın doktora başvurmak meme büyümesinin ilerleyiş göstermeden düzelebilmesinde etkilidir.

Jinekomasti (Erkekte Meme Büyümesi) Tedavi Türleri

Tedavi türleri farklılık gösteren jinekomasti sorunu, hastaya uygun olarak gerçekleştirilecek tedaviler sayesinde kalıcı olarak çözüme kavuşturulabilir. Erkekler için jinekomastinin ne sebeple oluştuğu, ne kadar süredir devam ettiği ve memenin ne oranda büyüdüğü gibi değerlerin göz önünde bulundurulması sayesinde jinekomasti tedavi türleri içerisinden en uygun yöntemin bulunabilmesi mümkün olur. Her tedavi türü, kendisine özgün uygulanma metoduna dayalı olduğu gibi etki açısından da değişkenliğe sahiptir. Jinekomasti tedavi türlerinin tamamında kalıcı olarak çözüm oluşturulması hedefinin bulunuyor olması nedeniyle, en iyi sonuçlara odaklanılır. Jinekomasti tedavi türleri hastanın mevcut durumuna göre değişkenlik gösteriyor olduğu gibi aynı zamanda etkileri bakımından da yüksek başarı oranına sahiplerdir. Uygulanma ve tedavinin devam etme süresi, tedavi yöntemine bağlı olarak farklılaşır. Hastaların modern yöntemlerle geliştirilmiş olan tedavilere yanıt verdikleri görülür.

İlaç Tedavisi

İlaç tedavisi, jinekomasti için en çok başvurulan tedavi yöntemleri arasında baş sırada yer alır. Hastanın incelenmesinin ardından ilaç tedavisinin uygun görülmesi durumunda, tercih edilen ilaçlar hastalığın durumuna bağlı olarak şekillendirilir. Tam anlamıyla başarılı sonuçlar elde edebilmeye yönelik, tercih edilen ilaçların her biri birbirinden ayrılır. Jinekomasti sorununun öncelikli olarak kontrol altına alınması ve sonrasındaysa tamamen ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen ilaçlı tedavisi, pozitif sonuçları veriyor olmasıyla ön planda bulunur. Tedavinin başlatıldığı süreden itibaren hastaların kontrollerinin belirli aralıklarla gerçekleştirilmesi, ilaçlı tedavinin pozitif sonuç verip vermediğinin görülebilmesinde doğrudan etkili olur. Jinekomasti hastalığı için geliştirilmiş olan ilaçlar, günlük olarak belirlenen dozlarda kullanıldığında etkili sonuçları verdiğininin görülebilmesi mümkündür. Her zaman ilaç tedavisinin beraberinde getirdiği avantajlar hem uygulama aşamasında hem de sonuç aşamasında belirgin seviyede ön plana çıkar.

Testosteron

Jinekomastide testosteron hormonu ve östrojen hormonu arasında denge bozulmalarına sıklıkla rastlanıyor olmasıyla beraber, ilaç tedavisinde testosteron desteğinin sağlanması söz konusudur. Takviye şeklinde uygulamanın gerçekleştiriliyor olması sayesinde jinekomastinin ortadan tamamen kaldırılabilmesi olanağının bulunuyor olduğu gibi aynı zamanda bir o kadar da fark yaratan sonuçlar görülebilir. Testosteron hormonun seviyesinin artırılması esas alındığından dolayı, östrojen hormonunun baskılanabilmesi sağlanır. Hormonlar arasında bozulan dengenin yeniden normal seviyeye ulaşmasıyla birlikte jinekomastinin oluşumuna sebebiyet veren temel unsurun kalıcı olarak ortadan kaldırılabilmesi mümkündür. İlaç tedavisi yöntemlerinden biri olan testosteron takviyesi sayesinde her zaman etkili ve başarılı sonuçların görülebilmesi yüksek ihtimale sahiptir.

Clomifen

Memenin genel olarak yapısı incelendikten sonra ilaçlı tedavinin uygun görülmesi durumunda, jinekomastiye sahip olan erkeklerde clomifen kullanılabilmesi söz konusudur. Clomifen, jinekomasti oluşumunu tetikleyecek olan unsurlara karşı bir engelleyici görevini üstlenen ilaçtır. Memede yaşanan büyüme durumuna bağlı olarak farklı dozlarda kullanıma uygun olduğu gibi aynı zamanda etkisini gösterme açısından da belirgin olarak ön plana çıkar. Genellikle meme bezlerinden kaynaklı olarak yaşanan jinekomasti hastalıklarına yönelik olarak uygulaması tercih ediliyor olmasıyla beraber vücudun işleyişini normal seviyeye döndürmeye yönelik geliştirilmiştir. Clomifen sayesinde, çok sayıda hastada meme büyümesinin önüne geçildiği gibi düzenli kullanımıyla birlikte normal seviyeye geldiğinin de görülmüş olması fark yaratan en önemli etkenler arasında bulunur.

Tamoksifen

Seçimi östrojen hormonu reseptörü olan Tamoksifen, ilaç tedavisi yönteminde yaygın olarak önerilen ilaçlardan birisi olur. Hastalar tarafından kullanılmaya başlandığı zaman diliminden itibaren östrojen hormonunun, belirli bir seviyeye kadar salgılanabilmesine izin verir. Jinekomastinin gelişimine sebebiyet veren hormonun yeniden düzenlenerek sadece belirli bir seviyeye kadar vücut normali standartlarında salgılanması, meme bölgesinde normalleşmeyi beraberinde getirir. Erkeklerde östrojen hormonunun yüksek derecede salgılanması dolayısıyla ortaya çıkabilen sorunlardan birisi olan jinekomastinin çözüme kavuşturulabilmesinde her zaman etkili olur. Tamoksifen, hastalığın tedavisine yönelik olarak sıklıkla kullanılan ilaçlar kategorisinde değerlendiriliyor olması sayesinde etkileri de kanıtlanmıştır. Çoğunlukla yaşlı hastalarda kullanılmakla beraber hastanın durumuna bağlı olarak farklı yaş grupları için dağılım gösterebilmesi mümkün olur.

Danazol

İlaç tedavisiyle jinekomastiye müdahale gerçekleştirileceği durumda, danazol etkin seviyede sonuçları alabilmede varlık gösteren bir ilaç olur. Meme bölgesinde mevcut olan büyümenin kesilerek, küçülmeye doğru gidilmesi ve bununla birlikte daha normal bir görünüm oluşturmasına yönelik formüle sahiptir. Danazol, jinekomastinin tamamen ortadan kaldırılabilmesi olanağını sağlar. Kullanımı genel itibariyle günde bir ilaç şeklinde ayarlanır. Danazolün gösterdiği etkiler bakımından düzenli kullanımı oldukça önemlidir. Etki elde edilebilmesi için diğer ilaçlara göre daha uzun süreli olacak şekilde kullanılması gerekliliği söz konusudur.

Cerrahi Tedavi

Tedavi yöntemleri arasında çoğu hastada aktif olarak uygulanmış ve başarıya ulaşmış olan cerrahi tedavi de ön plana çıkar. Memenin boyut olarak küçültülebilmesine olanak tanıyan cerrahi tedavi sayesinde, dış görünümde yaşanan sorunun tam anlamıyla ortadan kaldırılabilmesi mümkündür. Pek çok cerrahi müdahaleye göre çok daha kolay şekilde gerçekleştirilebilen bir cerrahi müdahale gerektiriyor olması sebebiyle, jinekomasti yaşayan erkekler herhangi bir endişe olmaksızın tedaviden faydalanabilme avantajına sahip olurlar. Meme bezi dokusunun çıkartılması hedefiyle beraber uygulanan cerrahi tedavide, hastalığın temeline nokta atışı olacak şekilde müdahale gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Dış görünüşte de büyük meme görünümünden kurtulabilmeyi beraberinde getiren cerrahi tedavide temel olarak iki farklı yönteme dayalı şekilde uygulamanın gerçekleştirilmesi sağlanır. Pull Through işlemi ve açık ameliyat yöntemleri, jinekomasti için cerrahi tedavi yöntemleri içerisindeki en başarılı sonuçların alınabileceği yöntemler olarak tanımlanırlar.

Pull Through İşlemi

Cerrahi tedavi yöntemi, jinekomasti için uygun olarak kabul edildiği durumda Pull Through işlemi hastaya gerçekleştirilen bir cerrahi işlem olur. Laparoskopi yardımıyla uygulanabilmeye müsait olması nedeniyle oldukça başarılı sonuçların elde edilerek meme bezi dokusuna yönelik olarak müdahale gerçekleştirebilmede etkili olur. Kolay gerçekleştirilebilir olduğu gibi aynı zamanda hasta açısından da daha kolay şekilde iyileşebilme olanağını sağlar. Pull Throught işlemi, jinekomasti için cerrahi müdahalede en sık uygulanan işlemler arasında bulunuyor olmasıyla beraber etkileri bakımından avantajlıdır.

Açık Ameliyat

Açık ameliyat, jinekomasti için cerrahi uygulamalarda gerçekleştirilebilir. Hastanın uygunluk durumuna bağlı olarak tercih edilen bir yöntem olmasıyla birlikte alınan sonuçlar bakımından meme bölgesinde standartlara ulaşabilmede etkili olur. Anestezi yapılarak hasta için belirlenen noktanın açılarak meme bezi dokusunun alınmasıyla uygulanır. İşlemin gerçekleştirilmesinin ardından ilgili bölgenin dikilerek yeniden kapatılması son aşama olur. Açık ameliyat çok sayıda jinekomasti hastası için tercih edilen bir yöntem olduğu gibi, özellikle meme bezi dokusundaki gelişme sebebiyle ortaya çıkan büyüme problemlerine yönelik olarak, dokunun çıkarılabilmesinde etkilidir. Ortalama süresi 30-40 dakika arasında olmakla beraber, ameliyatın gerçekleştirilmesinin ardından hastalar da kısa süre içerisinde ayağa kalkabilir ve günlük yaşamlarına geri dönebilirler.

Liposuction İşlemi

Bölgesel olarak yağlanma sorunu yaşayanlar için geliştirilmiş bir yöntem olarak aktif olarak tercih ediliyor olmasıyla, liposuction işleminde elde edilen sonuçlar yüksek başarı oranına sahiptir. Erkeklerde jinekomasti tedavisinin uygulama yöntemleri arasında ön plana çıkan türlerden birisi olmasıyla beraber, mevcut fazlalık olan yağ dokusunun uzaklaştırılarak vücuda daha iyi şekilde kazandırılması hedefi bulunur. Yağ aldırma işlemi olarak da tanımlanıyor olmasıyla beraber, meme bölgesinde yaşanan kötü görüntünün iyi hale gelmesine olanak sağlar. Günümüzde aktif olarak en çok uygulanan operasyonlar arasında gösteriliyor olmasıyla beraber yağların inatçı şekilde varlığını gösterdiği yerler hedef alınır. Uygulama yöntemi yağ dokularının daha akışkan hale getirilmesi ve kesiler alınması yöntemine dayalı olur.

Klasik Liposuction

Klasik liposuction işlemi, günümüze kadar uygulanmış olan ve aynı zamanda uygulanmaya devam edilen bir yöntem olarak varlık kazanır. Yağ dokuları üzerinden kesi açılması yöntemine dayanıyor olmasıyla beraber genel anestezi altında gerçekleştirilen işlemdir. Jinekomastinin yağ birikimi dolayısıyla oluştuğunda tedavi yöntemi olarak tercih edilerek fazlalık olan biriken yağın tamamen ortadan kaldırılabilmesinde etkiye sahip olur.

Lazer Liposuction

Lazer liposuction, geliştirilmiş bir liposuction uygulama yöntemlerinden birisi olarak tanımlanır. Yağlar öncelikli olarak eritilmesinin ardından, sıvı hale dönüştürülerek ilgili bölge içerisinden vakumlanarak alınarak. Yeni teknolojiyle tasarlanan cihazlar sayesinde daha fazla yağ alabilme olanağını mevcuttur. Lazer liposuction, özel lazer cihazıyla birlikte gerçekleştiriliyor olduğundan dolayı hastaların işini oldukça kolaylaştırır. Kan görmeye neden olmadığı gibi aynı zamanda fazla yağların etkili seviyede alınabilmesinde doğrudan etkili olur. Çok sayıda kişinin ilk tercihi haline gelmiş olması dolayısıyla yüksek derecede fark yaratır. Meme bölgesinde bulunan fazlalık halindeki yağların kolaylıkla alınabilmesine doğrudan etki ettiğinden dolayı lazer liposuction günümüzün jinekomasti için en çok tercih edilen tedavi yöntemleri arasında girmiş konumda bulunur.

Smart Lipo

Hem işlem aşaması hem de işlem aşaması yoğun bir memnuniyete sahip olan Smartlipo, istenmeyen bölgelerde bulunan fazla yağ dokularının yok edilmesi üzerine tasarlanmış olan bir tedavi yöntemi olarak ön plana çıkar. Üst düzey ve yenilikçi olması sayesinde yağ hücreleri üzerinde herhangi bir travma oluşturmadan, fazlalık olan yağların çıkarılabilmesinde etkili olur. Deri içinde bulunan fibroblastlar uyarılarak derinin yağ alınan bölgesinde sarkma durumunun önüne geçilebilmesi sağlanır. Genellikle tek seanslık işleme dayalı olarak gerçekleştirilen Smart Lipo, uzun seanslardan oluşmaz. Lokal anestezi altında uygulama yapılır. Kanama veya morarma yoktur. İyileşme dönemi sonrasında rahatlık sağlar.

Slim Lipo

Slim Lipo, lazer ışığının kullanılarak direkt olarak yağ hücresi zarının patlatılması prensibine dayalı olarak uygulanır. Lokal anestezi altında gerçekleştirildiği gibi, kullanılan lazerin dalga boyu, tamamen yağlar özelinde değişkenlik gösteriyor olduğundan dolayı kan damarları ve sinirler açısından herhangi bir risk unsuru taşımaz. Eriyen yağlar vücut dışarısına alınabileceği gibi vücut tarafından da metabolize edilebilir özellikte olur. Slim Lipo, yağlara müdahale edilen meme bölgesinde çok daha sıkı bir görünümü oluşturuyor olması sayesinde fark yaratır. Jinekomastinin ortaya çıkardığı en büyük sorunların başında gelen, yağ birikimi nedeniyle yaşanan şekil bozukluklarının tamamen önüne geçilmesi yöntemine dayalı olarak başarılı bir uygulama olur.

Vaser Liposuction

Vaser Liposuction işlemi oldukça son teknoloji yöntemlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor olmasıyla beraber oldukça başarılı şekilde uygulanabilirliğe sahiptir. Ultrasonografi ses dalgalarının kullanılmasıyla birlikte vücudun farklı bölgelerinden yağ alınmasına olanak sağlar. Ses dalgaları yardımıyla yağların parçalanmasıyla birlikte bu işlemin ardından yağlar sıvı halleriyle aspire edilmesi yöntemine dayanır. Cilt altının arındırılmasına olanak sağladığı gibi aynı zamanda çok daha gergin bir cilt yapısının görülebilmesi olanağı bulunur. Genel anestezi altında uygulanıyor olmasıyla beraber ameliyathane ortamında gerçekleştirilir. Erkeklerde jinekomastinin yol açtığı sorunların tamamen ortadan kaldırılabilmesine etki ediyor olmasıyla beraber, başarılı sonuç alındığı görülür.

Jinekomasti (Erkekte Meme Büyümesi) Tedavi Öncesi

Jinekomasti tedavisine başlanmasının öncesinde, tedavi öncesinde en iyi sonuçların alınabilmesi için doktora gerekli bilgilendirmelerin yapılması önem arz eder. Tedavi öncesinde düzenli olarak kullanılan ilaçların belirli bir süre boyunca kesilmesi gerekliliği olabilir. Her hastada jinekomastinin farklı sebeplere bağlı olarak görülebileceği gibi aynı zamanda farklı derecede olabilmesi de söz konusudur. Jinekomasti tedavi öncesi özel olarak yapılan değerlendirmelerle birlikte, oluşabilecek en küçük riskin bile ortadan kaldırılması hedef alınır. Gelişmiş tıp uygulamalarının kullanılmasıyla beraber son derece etkili jinekomasti tedavisinin gerçekleştirilebiliyor olması sayesinde yüksek derecede başarının elde edilebilmesi, tedavi öncesinde gerekliliklerin yerine getirilmesiyle mümkün olur. Doktor tarafından gerçekleştirilen bir takım işlemler olmasıyla beraber, hastanın da jinekomasti tedavisine hazırlığı sağlanır.

Hastanın Durumunun Analiz Edilmesi

Hastanın durum analizinin gerçekleştirilmesi tedavi öncesinin en önemli aşaması olarak değerlendirilebilir. Jinekomasti dolayısıyla memelerin büyüme oranı ve ne kadar süredir sorunun yaşandığı gibi hasta hikayesinin dinlenmesine dayalı olarak hasta durumu analizine başlanır. Verilerin eksiksiz olarak toplanabilmesi için gerekli olan testlerin uygulanmasının da gerçekleştirilmesiyle beraber hastaya dair her bilginin ön planda tutularak işleme başlanabilmesi mümkün olur. Hasta durumunun analiz edilmesinin ardından tedavi uygulamalarına başlangıç için gerekli olan her şeyin yerine getirildiğinin görülebilir.

Muayene

Jinekomasti için muayenin gerçekleştirilmesi en iyi sonuçların elde edilebilmesine doğrudan etki ederek ön plana çıkar. Meme büyümesi durumundan şikayetçi olan hastalara yönelik olarak uzman doktor tarafından öncelikli olarak analiz için muayenin gerçekleştirilmesi sağlanır. Büyümeye sebebiyet veren durumun ne olduğunun tespit edilebilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen muayenenin gerçekleştirilmesinin ardından testlere başlanabilir.

Hormon Testi

Hormon dengesizlikleri sebebiyle sıklıkla görülebilen bir hastalık olarak değerlendirilen jinekomasti için hormon testi yüksek öneme sahip olur. Hastaya dair hormon seviyesinin ne durumda olduğunun belirlenebilmesine yönelik gerçekleştirilen testle beraber, hastanın hormon değerlendirilmesinin yapılabilmesi mümkün olur. Test sonuçlarında özellikle östrojen seviyesinin normal değerinin üstünde olduğu görülebilir.

Hastalığın Etkeninin Saptanması

Jinekomasti açısından etken durumlar hasta özelinde farklılık gösterir. Etkenin ne olduğunun belirlenmesi tedavi öncesinin en önemli aşamalarından biri olmakla beraber aynı zamanda hastanın değerlendirilebilmesi olanağını da beraberinde getirir. Etkenin saptanmasıyla beraber her zaman tedaviye başlanmasıyla beraber elde edilecek sonuçların en iyi seviyeye ulaşması beklentisi söz konusu olur. Hastalığın etkeninin saptanması adına yapılan kontrollerle beraber hasta özel olarak değerlendirilir.

Hastaya Uygun Tedavi Yönteminin Seçilmesi

Her hastada aynı tedavinin uygulanabilmesi mümkün olmadığından dolayı, hastaya uygun tedavi yönteminin seçilmesi yüksek derecede öneme sahiptir. Başarılı sonuçların alınabileceği tedavilerle beraber jinekomasti sorununun kalıcı olarak ortadan kaldırılabilmesi mümkün olduğu gibi aynı zamanda hastalık dolayısıyla yaşanan görünüm bozukluklarının da giderilebilmesi söz konusu olur. Hastaya uygun tedavi yönteminin seçilmesinde, yapılan değerlendirmeler etkili olur. Günümüzde aktif olarak uygulanabilir olarak kabul gören çok sayıda jinekomasti tedavi yönteminin bulunuyor olmasıyla beraber, uygun tedavinin seçimi uzman doktor tarafından gerçekleştirilir. Hastanın uygunluk durumuna göre ve hastalığın ne aşamada olduğuna göre uygun tedavinin seçilmesiyle beraber en kısa süre içerisinde uygulamaya başlanabilir. Hastalarda başarılı sonuçların alınabilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen uygun tedaviyle beraber her zaman hastaların iyileşme süresinde kısalma yaşandığı da görülür.

Jinekomasti Tedavi Sonrası

Tedavinin gerçekleştirilmesinin ardından jinekomasti tedavi sonrası dikkate alınması gereken bir zaman dilimini kapsar. Hastalarda belirli bir süre boyunca devam eden tedavi sonrası dönemde kurallara uyulması ve her zaman hastaların gerekli özeni göstermesiyle beraber kusursuz bir şekilde uygulamanın tamamlanabilmesi mümkün olur. Hastalara, özel olarak gerçekleştirilen tedavilerin ardından tedavi sonrasınında da belirli tavsiyeler verilir. Uzman doktor önerilerinin her birine uyulması ve aynı zamanda hastaların bireysel olarak yapmaları gerekenleri yerine getirmeleri sayesine, jinekomasti tedavisi sonrasında hızlı şekilde iyileşebilme avantajı mümkün olduğu gibi aynı zamanda hayata geri dönüş de oldukça kısa sürede sağlanır.

Kontrol Süreci

Yapılan uygulamaya göre hastanın kontrol edilmesi önem arz eder. Jinekomasti tedavisi gerçekleştirilen her hastanın özel olarak kontrol sürecinin yürütülmesi gerekliliği bulunduğu gibi, bu kontrollerle beraber iyileşme durumunun nasıl olduğunun görülebilmesi mümkün hale gelir. Her hasta için kontrol sürecinin yürütülmesinde doktor tarafından belirli aralıklarda işlem yapılabilmesi olanağı bulunur. İyileşmenin tamamlanmasına kadar devam eden kontrol sürecinde amaç, hastaya dair ortaya çıkabilecek sorunların tespit edilerek önüne geçilmesi ve aynı zamanda jinekomastinin iyileşme seviyesinin görülebilmesidir.

Hastanın Yapması Gerekenler

Jinekomasti tedavisinin gerçekleştirilmesinin ardından hastanın yapması gerekenler yüksek öneme sahip olur. Her hastanın kendisi özelinde dikkat etmesi gereken noktalar bulunur. Tedavinin sonuçlarının en kısa süre içerisinde görülebilmesi olanağını beraberinde getirecek olan hastanın yapması gerekenler sayesinde belirgin seviyede değişim yaşanır.

Korse Kullanımı

Korse kullanımı, tedavi sonrasında hastanın yapması gerekenler arasında en önemli noktalardan biri olarak değerlendirilir. 2 haftalık süre boyunca aktif olarak korse kullanımının devam ettirilmesi sayesinde memenin sabit kalabilmesi mümkün olur. Kullanıldığı andan itibaren vücudun üst bölgesine sağlayacağı destekle beraber son tedavinin etkisini koruyucu özelliğe sahiptir. Düzenli olarak kullanılmasıyla beraber, sarkma gibi sorunların yaşanmasını da engelleyerek görünüme belirgin derecede pozitif katkı sağlar.

Beslenme

Tedavinin ardından vücut hücrelerinin sağlıklı şekilde yenilenebilmesi ve aynı zamanda iyileşme sürecinin hızlandırılabilmesi için beslenmeye dikkat edilmesi hastanın yapması gerekenler arasında bulunur. Beslenmenin belirli bir programa ve düzene uygun olacak şekilde gerçekleştirilmesiyle beraber başarılı tedavi sonrası döneminin geçirilebilmesi sağlanır. Hücrelerin yenilenmesine pozitif anlamda katkı sağlayacak olan beslenme ürünleri içerisinde proteinler ilk sırada bulunur. Protein takviyesinin yeteri miktarda gerçekleştirilmesinin ardından lifli gıdaların tüketimi ve aynı zamanda tahıllı ürün grubunun tüketimi ön planda tutulmalıdır. Beslenme düzeninin tedavi sonrasında tam anlamıyla sağlıklı şekilde ayarlanmasıyla beraber, sağlıklı sonuçlar görülür. Vücuda takviyenin sağlanması demek çok daha hızlı bir şekilde iyileşmenin yaşanabilmesi ve aynı zamanda daha sağlıklı hissedebilmek demektir. Beslenmede gerçekleştirilen yeniden düzenlemeyle beraber kusursuz iyileşmenin sağlanmasıyla beklentilerin karşılanabilmesi mümkün olur.

Dinlenme

Tedavi sürecinin ardından dinlenme, vücudun toparlanabilmesi açısından önem taşır. Jinekomastide tedavi yöntemi ne olursa olsun hastaların kendilerini efor anlamında zorlamadan dinlenmeleri gerekir. Hastaların yapması gerekenler arasında yer alan diğer noktaların eksiksiz olarak yerine getirilmesiyle beraber dinlenmenin de iyileşme süresi boyunca sürdürülmesi jinekomastinin tam anlamıyla başarılı şekilde tedavi edilmesinde etkilidir.

Sık Sorulan Sorular

Jinekomasti sorunu yaşayan ve tedavi olmak isteyen erkekler tarafından sık sorulan sorular, akıllara en çok takılan sorulardan oluşur.

Jinekomasti Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Tedavi edilmediği durumda, göğüs bölgesinde büyüme sorununun ilerleyiş gösterebilmesi muhtemeldir. Dış görünümde bozukluğa neden olabilecek büyüme durumuyla karşı karşıya kalabilmeyi olası hale getirdiği gibi aynı zamanda oluşum tipine bağlı olarak bölgesel olarak yağ birikiminin artmasına da sebebiyet verebilir. Hormonlarda yaşanan dengesizlikler dolayısıyla karşı karşıya kalınabilecek çok sayıda problemin yaşanabilme olasılığını artırıyor olmasıyla beraber tedavisinin gerçekleştirilmesi fark yaratır.

En Çok Tercih Edilen Tedavi Yöntemi Hangisidir?

Günümüzde jinekomastiye yönelik olarak tedavi uygulamalarının gelişmiş olmasıyla beraber, iz bırakmayan ve bununla beraber kolay gerçekleştirilen tedavi yöntemi ilk tercih olur. Jinekomastide başlıca lazer tedavisi en çok tercih edilen tedavi olarak ön plana çıkar.

Tedavide Kullanılan İlaçlar Bağımlılık Yapar Mı?

İlaçlı tedavi uygulamasına başlandığında, tedavide kullanılan ilaçların bağımlılık yapma yan etkisi göstermediği görülür. Bağımlılık sorunu oluşturmadıklarından dolayı kolaylıkla kullanılabilme olanağını sağlarlar.

Tedaviden Sonra Hastanede Yatış Önerilir Mi?

Cerrahi müdahale yönteminin uygulanması, tedavi sonrasında hastanede yatışın önerilmesine sebebiyet verebilir. Temel olarak hangi yöntemle jinekomastiye yönelik olarak müdahale gerçekleştirildiğine bağlı olarak tedavi sonrası hastaların hastanede yatışının değerlendirilebilmesi mümkün olur.

Tedaviden Sonra Ne Zaman Yıkanmalı?

Tedavinin gerçekleştirilmesinin ardından 3 gün sonra hastalar yıkabilirler. Herhangi bir sorun yaşanmasını engellemek adına tedaviyi takip eden süre içerisinde hemen yıkanmamak gerekir.

Ameliyattan Sonra Ameliyat İzi Kalır Mı?

Jinekomasti için tedavi olmak isteyen hastaların en çok merak ettiği konuların başında ameliyattan sonra ameliyat izi kalır mı? sorusu gelir. Ameliyatın iz kalmadan yapılabilmesi için gelişmiş uygulama yöntemlerinin tercih ediliyor olmasıyla beraber günümüzde aktif olarak daha başarılı sonuçların alınabilmesi mümkündür.

Jinekomasti Tedavisi Sırasında Ağrı Hissedilir Mi?

Tedavi sırasında ağrının hasta tarafından hiçbir şekilde hissedilmemesi amacıyla, tedavi yöntemine göre belirli önlemlerin alınması sağlanır.

Tedaviden Sonra Kas Ağrısı Olur Mu? Ağrı Kesici Alınmalı Mı?

Jinekomasti tedavisinden sonra, müdahale gerçekleştirilen bölgede ağrının görülebilmesi olasılığı bulunur. Ağrının rahatsız edici durumda olması sebebiyle doktor kontrolünde ilaç alınabilir.

Jinekomasti Tedavisi İş Hayatını Nasıl Etkiler?

Tedavinin ardından belirli bir süre boyunca dinlenmenin gerekiyor olmasıyla beraber, iş hayatına biraz ara verilmesi söz konusu olur. Uzun vadeli bakıldığında sağladığı katkılar oldukça sağlıklı olduğundan dolayı jinekomasti tedavisi için geçen süre, beklemeye değer bir süredir.

Ameliyat Ne Kadar Sürer?

Jinekomasti ameliyatının süresi, büyüme durumuna ve ameliyatta hangi yöntemin tercih edildiğine bağlı olarak 45 dakikayla 90 dakika arasında süreye sahiptir.

İlaç Tedavisi Tek Başına Yeterli Olabilir Mi?

Bazı hastalar için evet tek başına yeterli olur. Ancak genel anlamda, ilaç tedavisinin yeterli gelmeyerek diğer uygulama yöntemlerinin tercih edildiği görülür.

Hangi Durumlarda Cerrahi Tedavi Gerekir?

Meme büyüklüğünün standart seviyenin çok üzerine çıkmış olması ve bununla birlikte hasta için rahatsızlık verici duruma gelmesi durumunda cerrahi tedavi gerekir. İlaçlı tedaviye yanıt vermeyen hastalar için, cerrahi uygulamaya başlanabilmesi mümkün olur.

İlaç Tedavisi Sürerken Alkol Kullanmanın Sakıncası Var Mı?

Tedavi sürerken alkol kullanmak, tedavinin başarıyla sonuçlanması için olumsuz anlamda etkiye sahip olabileceği gibi bununla beraber tedaviden sonra iyileşme sürecinin de uzamasına yol açar. Alkol kullanmanın vücuda genel sağlık açısından etkilerinin bulunuyor olması sebebiyle, doktor tarafından kullanımı önerilmez. İyileşmenin tam olarak gerçekleşmesinin sonraki dönem için düşünülebilmesi mümkün olsa da, tedavi sürerken sakıncalıdır.

İlaç Tedavisi Neye Yöneliktir?

Jinekomasti için ilaç tedavisi sık sorulan sorular arasında bulunuyor olmasıyla, pek çok hasta tarafından merak edilir. Tedavinin temel amacı östrojen ve testosteron arasında bulunan dengesizliğin tekrar dengelenebilmesini sağlamaya yöneliktir. Meme büyümesinin ileri seviyeye gelmeden önce tamamen ortadan kaldırılarak görünümün normal hale dönmesi hedeflenir. İlaç tedavisine başlamaya uygun olan hastalar için önerilen ilaçlar birbirlerinden farklı olur. Her ilaç, gösterdiği etki bakımından sonra derece fark yaratıyor olmasıyla iyileşmeye de doğrudan etki eder.

İlaç tedavisine başlanması ne kadar erken gerçekleştirilirse o kadar başarı oranının yükseldiği görülür. Düzenli olarak doktor tarafından önerilen şekilde kullanılan ilaçlarla beraber en iyi sonuçlar alınır.

Jinekomasti (Erkekte Meme Büyümesi) Tedavisi Fiyatı – Ücreti Ne Kadar?

Meme büyümesinin boyutu, hastanın istekleri, plastik cerrahın uzmanlık seviyesi ve hastane koşulları fiyatı etkileyen temel unsurlardır. Hiçbir estetik operasyon için hasta görülmeden fiyat verilemez. Çünkü her hastanın durumu, sorunu ve istekleri birbirinden oldukça farklıdır. Jinekomasti ameliyatının fiyatlarını merak edenler mutlaka bir plastik cerraha muayene olmalıdır.

Jinekomasti (Erkekte Meme Büyümesi) Tedavisini Hangi Bölüm Yapar?

Jinekomasti ameliyatlarında temel amaç meme büyümesinin estetik yöntemlerle ortadan kaldırılmasıdır. Doğal olarak amaçlanan temel şey estetik görünümdür. Buradan hareketle de operasyonun estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları tarafından yapılacağını söylemek mümkündür. Bazı plastik cerrahlar özel olarak bu operasyonlar üzerinde uzmanlaşmıştır. Tercihen operasyonun bu cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

Jinekomasti (Erkekte Meme Büyümesi) Tedavisi Hangi Yaşlarda Yapılır?

Jinekomasti yani erkekte meme küçültme operasyonu hastanın yaşına göre değil, meme büyümesinin boyutuna göre yapılmaktadır. Çok küçük yaşlardaki hastalarda da jinekomasti ameliyatı uygulanabilmektedir. Büyümenin, hastanın hayatına olan fiziki ve psikolojik etkileri ölçülerek operasyon kararı alınır. Ergenlik süresince de, ergenlikten sonra da ve çok ileri yaşlarda da bu ameliyat uygulanabilir.