Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.

Çift Cinsiyetlilik Tedavisi

Hermafroditizm, hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip olma durumudur. Doğada birçok canlıda görülen bir durumdu.

Hermafroditik bitkilerin çoğu çiçekli bitkilerdir. Hermafroditik hayvanlar çoğunlukla solucanlar, bryozoanslar (yosun hayvanları), trematodlar (sümüklü böcekler), salyangozlar ve sümüklü böcekler gibi omurgasızlardır.

İnsanlarda, dış genital organlar ile iç üreme organları arasındaki uyuşmazlıkları içeren koşullar, cinsiyetler arası terimi ile tanımlanmaktadır. Cinsiyetler arası (Intersex) koşulları bazen cinsel gelişim bozuklukları olarak da adlandırılır. Bu koşullar insanlarda oldukça nadir görülür. Gerçek gonadal hermafroditizmde, bireyin hem yumurtalık hem de testis dokusu vardır.

Yumurtalık ve testis dokusu ayrı olabilir veya ikisi, bir ovotestis adı verilen şekilde birleşik olabilir.

Etkilenen bireyler, erkek-kadın özellikleri gösteren cinsiyet kromozomlarına sahiptir (burada bir birey hem erkek XY hem de dişi XX kromozom çiftlerine sahiptir). Çoğu zaman, fakat her zaman değil, kromozom tamamlayıcısı 46, XX'dir. Ve bu tür her bir bireyde ayrıca, otozomlardan biri (cinsiyet kromozomları dışındaki 22 çift kromozomdan herhangi biri) üzerinde Y kromozomal materyali kanıtı vardır. 46, XX kromozom komplemanına sahip bireyler genellikle büyük bir phallusa sahip belirsiz dış genital bölgeye sahiptir ve bu nedenle sıklıkla erkek olarak yetiştirilirler.

Bununla birlikte, ergenlik döneminde ve adet sırasında göğüs meme ve sadece nadir durumlarda gerçekte sperm üretir. 46'da XX hermafrodit (dişi psödomafroditizm)bireylerin erkek dış genital organları vardır, fakat bir kadının kromozomal yapısı ve üreme organları da vardır. 46'da, XY'de (erkek psödomafroditizm), bireyler belirsiz veya dişi dış genital organlara sahiptir, ancak testislerin yanlış oluşmasına veya bulunmamasına rağmen, bir erkeğin kromozomal yapısı ve üreme organları vardır.

İnceleyen ve Onaylayan : Op. Dr. Serkan Sabancıoğullarından

Çift Cinsiyetlilik Tedavisi Hakkında

Biyolojide bir hermafrodit , tamamen veya kısmi üreme organlarına sahip ve normal olarak hem erkek hem de kadın cinsiyetlerle ilişkili gamet üreten bir organizmadır. Çoğu taksonomik hayvan grubu (çoğunlukla omurgasızlar) ayrı cinsiyetlere sahip değildir.

İnsanlarda çift cinsiyetlilik tedavisi, tanı konulan yaşa bağlıdır. Tarihsel olarak, doğumda teşhis konulursa, cinsiyet seçimi (genellikle ebeveynler tarafından) dış cinsel organın durumuna (yani, hangi cinsiyet organlarının baskın olduğu) dayanarak yapılırdı. Ardından cinsel organların gonadlarını gidermek için çift cinsiyetlilik ameliyatları yapılır oldu. Kalan cinsel organ daha sonra seçilen cinsiyete benzer şekilde yeniden yapılandırıldı.

Kadın cinsel organının yeniden yapılandırılması, erkek cinsel organının yeniden yapılandırılmasından daha kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Bu yüzden belirsiz bireyler genellikle kadın olarak şekillendirildi.

Bununla birlikte, çift cinsiyetlilik cerrahisinin etkilenen bireyler için uzun vadeli sonuçları vardır. Hatta daha sonra örneğin, kişi ameliyatın sonuçlarından memnun olmayabilir ve atanan cinsiyetle özdeşleşemez. Bu nedenle hasta onayı, cinsiyetleri göz önünde bulundurmak için yeterli zamana sahip olduktan ve tedavi hakkında bilinçli kararlar verebildiklerinden emin olduktan sonra alınır.

Günümüzde hasta onayı çift cinsiyetlilik ameliyatı ile ilgili kararların giderek daha önemli bir parçası haline gelmiştir, böylece ameliyat ergenliğe veya yetişkinliğe kadar ertelenebilir. Yaşlı bireylerde kabul edilen cinsiyet uygun cerrahi prosedürler ve hormonal tedavi ile pekiştirilebilir.

Çift Cinsiyetlilik Nedir?

Hücre bölünmesi anormallikleri meydana gelirse, cinsiyet karışıklığı olan bir fetüs ortaya çıkabilir. Bebek hem 46 XY kromozomlu hücrelere hem de 46 XX kromozomlu hücrelere sahip olabilir. Bu duruma hermafroditizm denir ve bu interseks nedenlerinden biridir. Hermafrodizm ismi antik Yunan ticaret tanrısı Hermes ve güzellik tanrısı Afrodit’in çocuklarına dair mitolojiden gelir.

Çift cinsiyetlilikte hem erkek (46-XY) hem de dişi (46-XX) hücreleri aynı fetusta var olduğundan, hem erkek hem de dişi yapılar gelişir. Tipik olarak, penis tamamen işlevsel değildir (hypospadias). Testislerden biri veya her ikisi inmemiş olabilir. Ne zaman hipospadiası olan ve inmemiş bir testis (kriptorşidizm) olan bir bebek görürseniz, interseks olasılığını göz önünde bulundurmalısınız.

İç yapılarda, Müllerian yapıları gelişir (uterus, yumurtalıklar, vajina). Her iki cinsiyetin gonadal dokusu çeşitli şekillerde bulunur.

Bir tarafta bir testis, diğerinde bir yumurtalık, bir tarafta bir testis ve diğerinde bir ovo-testis (bir yumurtalık ve testis içeren gonad) veya bir tarafta bir yumurtalık diğer tarafta bir ovo-testis var olabilir.

Ne zaman çift cinsiyetlilik şüphesi varsa, bir dizi test uygulayarak teşhisi doğrulamak gerekir. Ek olarak, çocuğun Müllerian yapılarını aramak için abdominal bir ultrason ve üretrayı değerlendirmek için boş bir sistometrogram (VCUG) gibi görüntüleme testleri uygulanabilir.

Modern tanı yöntemlerinin uygulamaya konmasına rağmen, hermafroditizmin nedeni birçok çocukta tespit edilememektedir. Buna karmaşık veya idiyopatik hermafroditizm denir.

XX Hermafroditizm

46, XX hermafroditizmi olan bir bireyde iki XX kromozomu ve normal bir kadın gibi yumurtalıklar vardır, ancak erkek gibi görünen dış genital organları vardır.

Bu tip genellikle anne karnındaki dişi bebeğin rahimdeki erkek hormonlarına aşırı maruz kalmasından kaynaklanır. Bu tip durumlarda labia füzyonu vardır ve klitoris penise benzemek için genişler. Dahili olarak rahim ve fallop tüpleri gibi kadın cinsel organları normal bir yapıya sahiptir.

Hafif 46, XX çift cinsiyetlilik durumu nadir de olsa görülür. Bu durumda ergenlikte, kız olarak yetiştirilen bu XX çocuklar, erkek özellikleri kazanmaya başlayabilir.

XY Hermafroditizm

Bu tipte kromozom eşleşmesi XY şeklindedir. 46, XY hermafroditizmi olan bir birey, normal erkeklerde görüldüğü gibi, bir X ve bir Y kromozomuna sahiptir. Fakat dış genital organlar ya tamamen oluşmamıştır ya da dişilere benzemektedir. İç cinsel organlar, özel duruma bağlı olarak normal, eksik olabilir veya mevcut olmayabilir.

Bu tip genellikle kadın ve erkek hormonlarının dengesizliği nedeniyle oluşur. Testislerin anormal fonksiyonu, testosteron üretme kabiliyetinin azalması veya vücutta üretilen testosteronun kullanımında zorluk olabilir.

Gerçek Gonadal Hermafroditizm

Gerçek hermafroditizm , kromozom yapısından bağımsız olarak, hem net olmayan yumurtalık dokularına hem de testis bileşenlerine sahip kişileri ifade eder. Gerçek hermafrodit durumunda hem yumurtalık hem de testis dokularının ayrı ayrı veya ovotestis olarak birlikte varlığı görülür. Ovotestis yani birleşiklik daha yaygındır. Bu durumun tüm dünyada görülme sıklığı %4’tür. Hastaların çoğu 46, XX eşleşmesine sahip olur fakat farklı da olabilir.

Gerçek gonadal hermafroditizmi olan bir bireyde, aynı gonadda (ovotestis olarak adlandırılır) veya bir yumurtalıkta ve bir testiste hem yumurtalık hem de testiküler doku bulunur. Etkilenen bazı bireylerde XX kromozomu var, diğerlerinde XY kromozomu vardır. Bazıları ise ikisinin bir kombinasyonuna sahip olur. Aynı şekilde, dış cinsel organ, erkek veya dişiye benzeyebilir ayrıca belirsiz de görünebilir.

Bu tür hermafroditizmin nedeni açık değildir. Bazı hayvan çalışmaları, tarımsal pestisitlere maruz kalmayla ilgili bir bağlantı sundu, ancak bu insan çalışmalarında henüz kanıtlanmadı.

Gerçek hermafroditizm, Güney Afrika’da en sık görülen cinsiyet rahatsızlığıdır. Bu bölge dışında çok nadirdir. Ergenlik öncesi en sık görülen semptom, dış cinsel organların anormal görünümü, labiokrostal kıvrımlar ve değişken genital belirsizlik dereceleridir. Tanısını kesin şekilde koyabilmek için biyopsi gereklidir.

Karmaşık Hermafroditizm

Karmaşık gonadal çift cinsiyetlilik ise genellikle bir tarafta farklı bir gonad ve diğer tarafta bir çizgi gonad veya çizgi testisi olan bireyleri ifade eder. Karmaşık hermafroditizm, basit 46, XX ve 46, XY'nin ötesinde diğer cinsel gelişim bozukluklarını içerir. Kromozom eşleşmeleri şu şekilde olabilir:

 • 45, XO
 • 47, XXY
 • 47, XXX

Bu tip genellikle iç ve dış cinsel organ arasında bir tutarsızlık ile ilişkili değildir. Bunun yerine, birey anormal düzeyde cinsel hormon ve eksik cinsel gelişim gösterir.

Çift Cinsiyetlilik Nedenleri Nelerdir?

Pek çok çocukta, intersex nedeni modern tanı tekniklerinde bile belirsiz kalabilir. Genellikle bu tip bireylerin gelişimi ile ilişkilendirilen bazı etkenler, hamilelik sırasında hormonal farklılıklar, genetik mutasyonlar ve çevresel toksinler içerir. X ve Y kromozomları cinsiyet kromozomlarıdır. Genellikle, insanlar XX veya XY olmak üzere iki cinsiyet kromozomuna sahiptir. Fakat hermafroditizm durumunda bunlar farklılaşır. Çift cinsiyetlilik türüne göre neden olan faktörler değişebilir. XX çift cinsiyetlilikte nedenler şu şekilde olabilir:

 • Konjenital adrenal hiperplazi (en sık neden).
 • Hamilelik sırasında annenin maruz kaldığı veya ürettiği anormal erkeklik hormonları (testosteron gibi)
 • Annede erkeklik hormonu üreten tümörler: Bunlar en çok yumurtalık tümörleridir. 46, XX intersex'li çocuğu olan anneler, başka bir açık neden olmadığı sürece kontrol edilmelidir.

Aromataz eksikliği: Bu, ergenliğe kadar farkedilmeyebilir. Aromataz normal olarak erkek hormonlarını kadın hormonlarına dönüştüren bir enzimdir. Çok fazla aromataz aktivitesi aşırı östrojene (kadınlık hormonu) neden olabilir.

XY çift cinsiyetliliği durumunda neden olabilecek faktörler bunlardan farklıdır. Ve şu etkenleri içerebilir: Testislerle ilgili sorunlar: Testisler normal olarak erkek hormonları üretir. Testisler düzgün şekilde oluşmazsa, yetersiz beslenmeye yol açacaktır. XY saf gonadal disgenezi de dahil olmak üzere bunun birkaç olası nedeni vardır.

Testosteron oluşumu ile ilgili sorunlar: Testosteron, bir dizi adımdan oluşur. Bu adımların her biri farklı bir enzim gerektirir. Bu enzimlerin herhangi birindeki eksiklikler yetersiz testosteron ile sonuçlanabilir ve farklı bir 46, XY intersex sendromu üretebilir.

Farklı konjenital adrenal hiperplazi tipleri bu kategoriye girebilir.

Testosteron kullanımı ile ilgili problemler: Bazı insanlar normal testislere sahiptir ve yeterli miktarda testosteron üretir, ancak 5-alfa redüktaz eksikliği veya androjen duyarsızlığı sendromu (AIS) gibi koşullar nedeniyle hala 46, XY çift cinsiyetliliği vardır.

5-alfa redüktaz eksikliği olan kişiler, testosteronu dihidrotestosterona dönüştürmek için gereken enzimden yoksundur. En az 5 farklı tipte 5-alfa redüktaz eksikliği vardır. Bebeklerin bazılarının normal erkek cinsel organı, bazılarının normal kadın cinsel organı ve birçoğunun arasında bir şey vardır. AIS, 46, XY intersex'in en yaygın nedenidir. Ayrıca testis feminizasyonu olarak da adlandırılmıştır. Burada, hormonların hepsi normaldir, ancak erkek hormonlarına reseptörler düzgün çalışmaz. Bugüne kadar tanımlanmış 150'den fazla farklı kusur vardır ve her biri farklı bir AIS tipine neden olur.

Gerçek çift cinsiyetlilik türünde çoğu zaman neden tam olarak saptanamaz. Gerçek gonadal çift cinsiyete dair bazı hayvan çalışmalarında yaygın tarım ilaçlarına maruz kalmakla ilişkili sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Çift Cinsiyetlilik Belirtileri Nelerdir?

Hermafroditizmin belirti ve semptomları durumun türüne bağlıdır. Bunlar şunları içerebilir:

 • Belirsiz cinsel organ
 • Çok küçük penis
 • Labial füzyon- genital bölgede yapışıklık
 • Klitorisin büyümesi
 • İnmemiş testisler
 • Hipospadias ya da peygamber sünneti; bu durum idrar yolunun sonundaki deliğin penisin alt yüzünde olması halidir.
 • Elektrolit anormallikleri
 • Gecikmeli, eksik veya anormal pubertal değişiklikler, bunlar aşırı jinekomasti, akne, skolyoz gibi durumlar olabilir.

Çift Cinsiyetlilik Tedavi Türleri

Hermafroditizmi olan bir çocuk, sunulan çeşitli ihtiyaçları karşılamak için genellikle multidisipliner bir sağlık ekibine ihtiyaç duyar.

Hermafroditizmin tedavisi ile ilgili önemli tartışmalar ve damgalanma da vardır. Daha önceki yıllarda genellikle dış cinsel organlara dayanan tedavi süreci söz konusuydu. Dıştaki gelişmiş cinsel organa bakarak bir cinsiyet belirleniyordu.. Buna göre cerrahi ve hormonal tedavi uygulanıyordu.

Bununla birlikte, son zamanlarda cinsiyet ve cinsellik karmaşıklığı kabul edilmiştir. Bu nedenle hastaların tedavisi daha bireysel hale geldi. Ve böylece tekdüze olmayan tedavi süreçleri takip edilir oldu.

Hermafroditizm karmaşık bir konudur ve durumun ideal tedavisi açık değildir. Etkilenen bireylerin, durumla ilgili herhangi bir sorunla başa çıkmak için yeterli desteğe erişmesi önemlidir. Aileleri ve arkadaşları da bu destek gruplarından yararlanabilir.

Hormonal İlaç Tedavisi

Çift cinsiyetlilik sorunu bireyde hormonal anormalliklere yol açabilir. Hasta cinsel hayatında sorunlar yaşayabilir. Ya da belli bir yaşa geldikten sonra psikolojik olarak bir cinsiyeti seçebilir. Seçtiği cinsiyete fiziken ve hormonal olarak uyması için de hormon tedavisi uygulanabilir.

Cerrahi Tedavi

Cerrahi tedavi aslında birçok ameliyatı içerebilir. Hastaların hangi cinsiyete ait olacaklarına göre genital bölgenin şekillendirilmesi, organların işlevlerinin korunması, inmemiş testis varsa alınması gibi ameliyatlar uygulanabilir. Bunlar bir süreçtir ve bir dizi cerrahi işlemi kapsar. Bu nedenle acil bir sağlık sorunu yoksa, kişinin kararını belli bir yaştan sonra kendisinin vermesi daha uygun görülür.

Çift Cinsiyetlilik Tedavi Öncesi

Bu hastalar için cinsiyet atama kararı, genetik cinsiyetlerine, gonad cinsiyetlerine(genital bölgelerinde gelişen cinsel organlara), sosyal cinsiyetlerine, psikolojik cinsiyetlerine ve hastaların kararlarına göre yapılmalıdır. Bu nedenle birçok bölümden birçok uzman bu süreçte kişiye yardımcı olur. Kişinin belli bir yaşa geldikten sonra tüm bu verilerin ışığında kararını vermesi ve buna uygun bir süreci başlatması daha sağlıklıdır.

Çift Cinsiyetlilik Tanı ve Teşhis Yöntemleri

Durumu belirleme ve uygun hareket tarzına karar vermede rol oynayabilecek çeşitli tanı testleri vardır. Bu tetkikler çeşitli salgı testlerini ve görüntüleme yöntemlerini içerir. Bireyin durumunun tam olarak tanınması sonraki sürecin planlanması için oldukça gereklidir.

Fizik Muayene

Bazı durumlarda genital bölgedeki çift veya uyumsuz yapı fizik muayenede açıkça görünebilir. Fakat bazı durumlarda dış cinsel organlarda bir anormallik göze çarpmaz, ama iç organlarda durum farklıdır. Her iki durumda da iç organlardaki durumları gözlemlemek, hormonları ve kromozomları incelemek gerekir. Aksi takdirde doğru bir tanı konamaz ve sağlıklı bir tedavi uygulanamaz.

Kromozom Analizi

Kromozom analizi veya karyotipleme, buradaki anormal durumları bulmak için bireyin kromozomlarının sayısını ve yapısını analiz eden tıbbi bir testtir. Kromozomlar, her hücre çekirdeğinde bulunur ve ipliğe benzer yapılardır. Bunlar vücudun genetik planını taşır. Her kromozom belirli yerlerde binlerce gen içerir. Bu genler, bir kişinin kalıtsal fiziksel özelliklerinden sorumludur ve büyüme, gelişme ve fonksiyon üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

İnsanlarda 23 çift olarak bulunan 46 kromozom vardır. Her iki cinsiyette (otosomlarda) yirmi iki çift bulunur ve bir çift (cinsiyet kromozomları), XY (erkeklerde) veya XX (kadınlarda) olarak bulunur. Normalde, vücutta bir çekirdeği olan tüm hücreler, yarım bir 23 kümesini içeren üreme hücreleri (yumurta ve sperm) hariç, aynı 46 kromozomun tam bir setini içerecektir. Teoride, her bir ebeveynden yarım set, gelişmekte olan fetüste yeni bir 46 kromozom seti oluşturmak üzere birleşir.

Kromozomlara dair anormallikler, hem sayısal hem de yapısal farklılıkları içerir. Sayısal değişiklikler için, tam bir 46 kromozom grubundan başka bir şey mevcut genetik materyal miktarındaki bir değişikliği temsil eder. Ve bu durum sağlık ve gelişim sorunlarına neden olabilir. Yapısal değişiklikler için, sorunların önemi ve ciddiyeti, değiştirilen kromozoma bağlıdır. Sorunun türü ve derecesi, aynı kromozom anormalliği mevcut olsa bile kişiden kişiye değişebilir.

Bir kromozom testi, bir kişinin kromozomlarını doğru sayının olup olmadığını ve her bir kromozomun normal görünüp görünmediğini belirlemek için inceler. Doğru şekilde performans göstermesi ve sonuçları yorumlaması için tecrübe ve uzmanlık gerekir. Teorik olarak hemen hemen tüm hücreler test yapmak için kullanılabilirken, pratikte genellikle fetüsün değerlendirilmesi için amniyotik sıvı üzerinde ve diğer tüm yaşları test etmek için kan örneğinden lenfositler (beyaz kan hücresi) üzerinde gerçekleştirilir. Alternatif olarak, beyaz kan hücreleri kemik iliği örneklerinden elde edilebilir. Bu genellikle hematolojik veya lenfoid hastalıkları (örneğin, lösemi, lenfoma, miyelom, kansızlık) olduğundan şüphelenilen kişileri incelemek için yapılır.

Test şu şekilde yapılırken kişinin hücrelerinin bir örneğini alınır. Ve, in vitro hücre bölünmesini teşvik etmek için besin bakımından zenginleştirilmiş ortamda kültürlenir. Bu, kromozomları ayırt etmenin en kolay olduğu hücrelerin büyüme safhasında belirli bir zamanı seçmek için yapılır.

Kromozomları hücrelerin çekirdeğinden izole etmek için özel bir işlem uygulanır. Kromozomların mikro- fotoğrafları çekilir. Kromozomların resimlerini çiftleri eşleştirmek ve onları en büyükten en küçüğe, 1'den 22'ye kadar sayılarla düzenlemek, ardından da 23 üncü çift olarak cinsiyet kromozomları olarak düzenlemek üzere kullanılır.

Resimler ayrıca kromozomların dikey olarak yönlendirilmesini sağlar. Kromozom fotoğraf düzenlemesi tamamlandıktan sonra, bir laboratuvar uzmanı kromozom çiftlerini değerlendirir.

Test bir kan örneği üzerinden gerçekleştirilir. Kan örneği, koldaki bir damar içine bir iğne sokularak elde edilir. Kemik iliği veya doku örneği gerekiyorsa biyopsi prosedürü yapılması gerekir. Herhangi bir test hazırlığına gerek duyulmaz.

Kan Tahlilleri

Kişideki hormon ve elektrolit seviyelerini araştırmak için kan testleri kullanılabilir. Hormonlarla ilgili dengesizliklerin tedavi edilebilmesi için bu gereklidir. Kan tahlili genellikle koldaki bir damardan alınan az miktarda örnek kan ile yapılır. Örnek laboratuar ortamında incelenir. Farklı hastalıklar için farklı kan testleri uygulanabilir.

Hormon Uyarım Testleri

Hipofiz bezinin büyüme hormonunu doğru miktarlarda serbest bırakıp bırakmadığını bulmak için bir büyüme hormonu uyarım testi yapılır. Hipofiz beyindeki küçük bir bezdir (bezelye büyüklüğünde). Kan dolaşımına büyümeyi etkileyen hormonları serbest bırakır. Hipofiz bezini kanda büyüme hormonunu salgılamak için uyarmak için ilaç kullanılacaktır.

Kullanılan ilaçlar L-arginin, klonidin, glukagon, cortrosyndir. Cortrosyn aslında büyüme hormonunun salınımını uyarmaz. Bu, hipofiz bezinin kortizol adı verilen bir stres hormonu üretmek için doğru tetiği yapıp yapmadığını doktorunuza bildirecektir. Bazen hem büyüme hormonu hem de diğer hormonlar olması gerektiği gibi üretilmeyebilir.

Test için öncelikle kan örnekleri alınır ve laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda kandaki büyüme hormonu seviyeleri ölçülür. Test sırasında çocuğunuzun herhangi bir hastalığı olmamalıdır.

Çocuğunuzun, testten önceki gece yarısından sonra, musluk suyu hariç, hiçbir şey yiyip içmemesi gerekir. Doktorunuz size ilacın verilebileceğini söylemedikçe çocuğunuz testten önce herhangi bir ilaç almamalıdır. İlaçları yanınıza götürebilirsiniz, böylece test bittiğinde verilebilir.

Çocuğunuz her zamanki saatinde yatmalıdır. Çocuğunuzun ilaca, gıda koruyucularına veya boyalara alerjisi veya reaksiyonu olup olmadığını doktora bildirdiğinizden emin olun. Doktora alerjiden ve çocuğunuz üzerindeki etkilerinden bahsedin. Çocuğunuzun yakın zamanda veya şu anda steroid kullanıyorsa, doktora bildirdiğinizden emin olun.

Bu test 6 saate kadar sürebilir. Ebeveynlerin test sırasında çocukları ile birlikte kalmaları istenir. Damar yolundan bir kan örneği alınacaktır. Daha sonra da damar yolu kan örnekleri almak ve L-Arginin ve Cortrosyn'i vermek için kullanılacaktır.

Klonidin, ağızdan alınan bir haptır. Glukagon, üst kolda derinin altına enjeksiyonla verilen başka bir ilaçtır. Çocuğunuzun doktoru, test için hangi ilaçları kullanacağını seçecektir. Büyüme hormonu çalışmaları için her 30 dakikada bir 4 saate kadar kan örnekleri alınacaktır.

Moleküler Test

Moleküler test bir doku, kan veya diğer vücut sıvısı numunesinde belirli genleri, proteinleri veya diğer molekülleri kontrol eden bir laboratuar testidir. Moleküler testler ayrıca, kanser gibi spesifik bir hastalık veya rahatsızlık gelişme ihtimaline neden olabilecek veya etkileyebilecek bir gen veya kromozomdaki bazı değişiklikleri de kontrol eder. Bazı kanser türlerinin teşhisine yardımcı olmak için biyopsiler gibi diğer prosedürlerle bir moleküler test yapılabilir. Ayrıca tedavinin planlanmasına, tedavinin ne kadar iyi çalıştığını bulmak veya prognoz yapmak için kullanılabilir.

Moleküler metodolojiler klinik laboratuvara sayısız avantaj sunar. Oldukça hassas ve spesifik bir inceleme yapmaya olanak tanır.. Moleküler yöntemler, ilgilenilen spesifik molekülü hedef alarak yanlış pozitif test sonuçlarını en aza indirir. Standart geleneksel kültür yöntemleriyle karşılaştırıldığında, moleküler metodolojiler genellikle örnek almadan sonuç raporlamaya kadar geçen sürelerin daha kısa olmasını sağlar. Bulaşıcı hastalıklar, genetik testler, adli tıp, ilaç direnci ve tümör belirteçlerinin tespiti ve izlenmesi gibi moleküler metodolojilerde daha geniş uygulama alanları bulunabilir.

Endoskopi

Endoskopi, bir kişinin genellikle sindirim sistemini incelemek için kullanılan cerrahi olmayan bir işlemdir. Bir endoskop, ışık ve kameraya eklenmiş esnek bir tüp kullanarak uzman, sindirim kanalının görüntülerini renkli bir ekrandan takip edebilir.

Bir üst bölge endoskopisi sırasında, endoskop ağızdan, boğazdan ve yemek borusunun içinden kolayca geçerek doktorun yemek borusu, mide ve ince bağırsağın üst kısımlarını incelemesini sağlar. Benzer şekilde, bağırsakların bu bölgesini incelemek için endoskoplar kalın bağırsağa (kolon) rektumdan geçirilebilir. Bu işleme kolonun ne kadar incelendiğine bağlı olarak sigmoidoskopi ya da kolonoskopi adı verilir.

Özel bir endoskopi tipi de, pankreas, safra kesesi ve ilgili dokuların görüntülerinin çekilmesine izin verir. Bu yöntem ayrıca stent yerleştirme ve biyopsilerinde kullanılır. Endoskopik ultrason sindirim sisteminin çeşitli bölümleri hakkında resim ve bilgi elde etmek için üst endoskopi ve ultrason muayenesini birleştiren tıbbi testtir.

Ultrason Görüntüleme

Ultrason görüntüleme (sonografi) vücut içinde görüntülemek için yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır. Ultrason görüntüleri gerçek zamanlı olarak yakalandığından, vücudun iç organlarının hareketini ve kan damarlarından akan kanı da gösterebilirler. X-ışını görüntülemenin aksine, ultrason görüntülemeyle ilişkili iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalınmaz.

Bir ultrason muayenesinde, bir dönüştürücü doğrudan cilt üzerine veya vücut açıklığının içine yerleştirilir. Deriye ince bir jel tabakası uygulanır, böylece ultrason dalgaları transdüserden jel boyunca vücuda iletilir.

Ultrason görüntüsü, dalgaların vücut yapılarından yansımasına dayanarak üretilir. Ses sinyalinin gücü (genliği) ve dalganın vücutta dolaşması için geçen süre, bir görüntü üretmek için gerekli bilgiyi sağlar.

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), insan vücudunun ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için kullanılan bir tarama tekniğidir. Tarama, X-ışınları, BT taramaları veya ultrason ile de görülemeyen vücut kısımlarının görüntülerini oluşturmak için kullanılır.

Güçlü bir manyetik alan ve radyo dalgaları kullanır. Örneğin doktorların eklem, kıkırdak, bağlar, kaslar ve tendonları görmelerine yardımcı olabilir ve bu da çeşitli spor yaralanmalarını tespit etmede yardımcı olur.

MRG ayrıca iç vücut yapılarını incelemek ve felç, tümör, anevrizma, omurilik zedelenmesi, multipl skleroz ve göz veya iç kulak problemleri gibi çeşitli bozuklukları teşhis etmek için kullanılır. Ayrıca araştırmada beyin yapısını ve işlevini ölçmek için, diğer şeylerin yanı sıra kullanılır.

Çift Cinsiyetlilik Tedavi Sonrası

Çift cinsiyetlilik ile ilgili tedaviler uzun erimlidir. Kontroller ve bazı uygulamalar ömür boyu devam edebilir. Bu sürece birçok farklı daldan uzmanlar katılmalıdır. Kişinin psikolojik durumunun korunması, sağlıklı bir cinsel yaşantısının olması, genel vücut sağlığının yerinde olması öncelikli hedeflerdir. Bu süreçte donanımlı bir sağlık kuruluşundan yararlanmak ve kişinin yakın çevresinden destek alması önemlidir.

İyileşme Süreci

Çift cinsiyetlilik ile ilgili birçok ameliyat söz konusudur. Hasta bu süreçte zorlanabilir. Ameliyatlardan sonra hem cinsel organların işlevselliği hem de hastanın genel sağlığının iyi olması beklenir. Kontroller tamamlandıktan sonra hastanın durumuna göre doktor gerekli kontrol planını çıkarır.

Psikolojik Destek

Hastanın bu süreçte toplumsal olarak kabul görmesi önemlidir. İyileşme sürecinde bir uzmandan psikolojik destek alması önerilir. Ayrıca yakınlarının da ona nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmesi gerekir.

Sık Sorulan Sorular

Çift Cinsiyetlilik Tedavisi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Bu tartışmalı bir konudur. Eskiden bu uygulamalar daha bebeklik yaşlarında başlıyordu. Dış genital organlara bakarak çocuğa cinsiyet ataması yapılıyordu. Fakat bunun kötü sonuçlar doğurabileceği günümüzde bilinmektedir. Cinsiyet ataması yapabilmek için bireyin biyolojik, hormonal yapısının incelenmesi, iç ve dış cinsel organları incelenmeli ve çevresel, psikolojik cinsiyeti saptanmalıdır. Bunun mümkün olabilmesi için ise bireyin belli bir yaşa gelmesi gerekir.

Sadece Cerrahi Tedavi Yeterli midir?

Cerrahi tedavi çoğu zaman gerekli olsa da bunun yanında psikolojik uzman yardımı hormon destekleri gerekebilir. Hastanın durumuna göre bu konuda uzmanlaşmış bir doktor hastayı yönlendirir.

Çift Cinsiyetlilik Tedavisi İçin Hangi Bölüme Muayene Olmak Gerekir?

Çift cinsiyetlilik birçok uzmanlık alanından birçok doktoru ilgilendiren bir durumdur. Bebekte bir anormallik fark ediliyorsa pediatri bölümü yardımcı olur. Daha ileriki yaşlar için üroloji ve kadın doğum bölümleri ilgilenir.

Çift Cinsiyetli Bireylerin Karşılaştıkları Sorunlar Nelerdir?

Çift cinsiyetli bireyler sorunun türüne göre farklı birçok sorunla karşılaşabilir. Toplumda kabul görmek onlar için zor olabilir. Bu birçok psikolojik soruna yol açar. Çevresel birçok problemin yanında içsel bir karmaşa ile de boğuşurlar. Kimlik bulmada sorun yaşayabilirler. Aileleri tarafından bir cinsiyete uygun yetiştirilirken büyüdükçe hormonların ya da psikolojik durumun etkisiyle bu cinsiyet kabullenilemeyebilir.

Fiziksel sorunlardan dolayı cinsel yaşamlarında birçok sorunla karşılaşabilirler. Ayrıca bu konuda uzman olmayan kişilerin yaptığı müdahaleler yüzünden yanlış ameliyatlara maruz kalabilir ve sağlık sorunları yaşayabilirler. Bu nedenle bu konuda deneyimli bir uzmandan yardım almak ve bireye destek olmak önem taşır.

Yalancı Çift Cinsiyetlilik Nedir?

Karmaşık bir tıbbi durumu ifade eder. Kişi dış görünüş olarak bir cinsiyetin özelliklerini tamamen gösterir. Fakat hücreleri karşı cinsin kromozomlarını taşır. Örnek verecek olursak bir kişi tıpkı bir erkek gibi sakallı, kaslı görünebilir ve bir penisi olabilir.

Fakat kişinin tüm hücrelerinde XX yani dişi kromozom çifti bulunur. Bu birçok sorunu beraberinde getirir.