Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı

Ameliyat Özeti
Anestezi Türü: Genel Anestezi
Ameliyat Süresi: 6 - 8 Saat
Hastanede Kalma Süresi: 3 - 5 Gün
İşe Dönme Süresi: 1 - 3 Ay

Ameliyat ve tedavi süreçleri, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Ameliyat.com tedavi ve ameliyat özetlerinde, ortalama değer niteliği taşıyabilecek örnek tablolardan yararlanılmıştır.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Hakkında
Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Öncesi
Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Sonrası
Sık Sorulan Sorular

Cinsiyet değiştirme ameliyatına giden yol süreci, genellikle kişinin kendisini ‘yanlış beden’ de hissetmesiyle başlıyor. Aslında cinsiyet kavramının keşfedildiği iki yaşından itibaren birey, bu duyguyu hissetmeye başlayabiliyor.

İçinde bulunduğu bedeni ile kendisini uyumsuz hisseden birey, kimi zaman, aslında doğasına uygun olduğunu düşündüğü cinsiyetin davranışlarını sergileyebiliyor. Ekonomik olarak özgürlüğünü kazanmış olanları ise cinsiyet değiştirme ameliyatı olmayı tercih ediyor.

İnceleyen ve Onaylayan : Prof. Dr. Temuçin Şenkul

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Hakkında

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş, hukuksal boyutu olan, tetkikler, kontroller, ameliyat süreci ve sonrasını içeren bir süreçtir. Bu süreçte birey psikolojik ve fiziksel olarak bazı aşamalardan geçmek durumundadır. Maddi olarak da belirli bir birikiminin olması yerinde olur.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak isteyen birey, öncelikle mahkemeye başvurmak durumunda. Bunun ardından bireyin başvurusu, mahkeme hâkiminin yönlendirdiği bir konseyde değerlendirilir. Bu konsey genellikle üniversite hastaneleri bünyesinde bulunup, psikiyatr, jinekolog, ürolog, endokrinoloji uzmanı, plastik cerrah ve avukatlardan oluşmaktadır. Cinsel Kimlik ya da Cinsiyet Değişimi Konseyinin görevi, başvuran bireyin cinsel kimliğinin ortaya konması, bireyin transseksüel yapıda olup olmadığı hakkında görüş hazırlanmasıdır. Cinsiyet değiştirme ameliyatı bu süreçten sonra yapılabilmektedir.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Nedir?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, ruhen kendini içinde bulunduğu bedenle çatışma halinde olan bireylerin, davranışını gösterdiği ya da kendisini ait hissettiği cinsiyetin bedenine kavuşması için geçirdiği operasyonların bütünü olarak tanımlanabilir. Çünkü cinsiyet değiştirme ameliyatı, aşamalı ve çok yönlü bir süreçtir.

Muhtelif cerrahi operasyonların yanı sıra, hormon tedavilerinin de düzenli olarak uygulanmasını gerektirir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı incelenirken bu başlıklar da değerlendirilmelidir.

Cinsiyet Değiştirme Şartları

Cinsiyet değiştirme sürecinin ilk aşaması mahkeme kararı almak. Burada bireyin, kimliğindeki cinsiyet hanesini değiştirmek üzere nüfus müdürlüğüne dava açması gereklidir. Ülkemiz açısından bakıldığında, temel olarak cinsiyet değiştirmek için beş adet şart sıralanmaktadır. Bunlar;

  • Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş bulunmak),
  • Evli olmamak,
  • Cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olması ve bunun tam teşekküllü bir raporla belgelenmesi,
  • Bireyin üreme özelliğinin olmaması,
  • Mahkemenin onay kararı.

Hukuksal Şartlar

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak isteyen birey, asliye mahkemelerinde, bağlı olduğu nüfus müdürlüğüne karşı dava açmalıdır. Dava sonucu alınacak izin ile kişi, cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilir. Bu davalar Türk Medeni Kanunu’nun 40’ıncı maddesi çerçevesinde görülmektedir.

Üreme Yeteneğinden Yoksun Olma Şartı

Cinsiyet değiştirme için mahkemeye başvuran bireylerde, kişinin üreme yeteneğinden sürekli olarak yoksun olması şartı aranmaktadır. Çünkü, yapılacak operasyonlar sırasında, bu operasyonun gereği olarak kişi, üreme yetisinden ömür boyu mahrum edilecektir. Bunun yanı sıra, operasyon sırası oluşabilecek beklenmedik bir durum sonucunda, bireyin üreme organları alınmaz ve üreme oluşursa, soy hukuku konusunda sorun yaşanması olasılığı gündeme gelecektir.

Bazı hukukçularda, cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesinde, üreme yeteneğinden yoksun olma şartının aranması bazı sıkıntılar doğurabilmekte ve bu nedenle bu aşamada değil de kimlik değiştirme aşamasında aranmasının daha uygun olacağı görüşü vardır.

Geçilecek Olan Cinsiyete Uyumu Gösteren Psikiyatri Raporu

Cinsiyet değiştirme, hukuken uzun bir süreçtir. Bunun yanında, operasyon, öncesi ve sonrası ile birlikte, tıbbi süreci de uzundur. Kişiyi kafa ve ruh olarak yorabilir. Bu, kuvvetli ve kararlı olunması gereken bir dönemdir. Bu nedenle, cinsiyet değiştirmek isteyen bireyin, söz konusu cinsiyet değiştirme kararını bir heves ile değil de gereklilik ve zorunluluk nedeniyle aldığından emin olunmalıdır.

Yaş Sınırı

Türk Medeni Kanunu’nun 40’ıncı maddesi, birinci fıkrası gereği, cinsiyet değiştirmek isteyen kişinin on sekiz (18) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Burada esas alınan, kişinin reşit olması ve ayırt edebilme kapasitesinin gelişmiş olmasıdır.

Evli Olmama Şartı

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak isteyen kişi, evli olmamalıdır. Medeni Kanun’un belirtilen maddesinde yer alan hüküm, daha önce evlenip boşanmış kişileri de kapsar. Önemli olan, cinsiyet değiştirme ameliyatı için mahkemeye başvurulduğu sırada, evlilik halinin sürmüyor olmasıdır.

Tıbbi Şartlar

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak isteyen kişilerde genel bir sağlık sorunu bulunmamasına, herhangi bir madde bağımlılığının bulunmamasına temel şartlar olarak bakılmaktadır. Bunun dışında tıbbi müdahale olarak tanımlanmıştır ve bu müdahalenin gereklilikleri de müdahale öncesinde kontrol edilecektir.

Fizyolojik Müsaitlik Durumu

Cinsiyet değiştirme ameliyatı uzun soluklu bir süreçtir. Kişinin yalnızca fiziki değil psikolojik olarak da uygunluğu önemlidir. Genelde çok belirgin şartlar aranmamakla birlikte, cerrahi operasyonlar da içerdiğinden, kişiye özel tanılar önem kazanacaktır.

Cinsiyet Değiştirmeye Engel Olan Sağlık Durumları

Cinsiyet değiştirme süreci, farklı dallarda uzmanlığı olan tıp insanlarıyla geçirilecek uzun soluklu bir dönemdir. Bu karar tamamen kişisel olduğundan, süreç başından itibaren kişiye özel takip edilip değerlendirilmektedir. Cinsiyet değiştirme ameliyatına engel olan sağlık durumları, diğer ameliyatlar için genellikle sayılan engelleyici durumlarla aynıdır. Şeker, karaciğer, kalp, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gibi hastalıkların bulunmaması gereklidir. Genetik bir hastalık olup olmadığına da bakılmalıdır.

Cinsiyet Değiştirme Danışmanlığı Nedir?

Cinsiyet değiştirme süreci, çok ayrıntılı, tıbbi, hukuksal, psikolojik boyutları olan bir süreç. Aşamaları iyi araştırılmazsa ya da bu konuda deneyimli biriyle ilerlenmezse, cinsiyet değiştirme ameliyatı hem oldukça yıpratıcı ve pahalı olabilir hem de istenilen sonuca ulaşmada sorun yaşanabilir. Böyle bir durum ile karşılaşmamak için yukarıda dediklerimizin iyi bilinmesinde fayda vardır. Yoksa hasta yanlış yönlendirilir bunun yanında hasta gereksiz yere para harcamış olur bunun yanında boşuna zaman kaybetmiş olacaktır.

Cinsiyet değiştirme danışmanlığı pek de yaygın olmayan bir uygulama. Bazı hastanelerin bu konuda çalışan özel grupları olduğu gibi, danışmanlık veren firmalar da var. Bu firmalar, cinsiyet değiştirmek isteyen kişilerle görüşüp cinsiyet değiştirme ameliyatı sürecinin getirdiği riskleri, oluşabilecek sonuçları ya da olasılıkları aktarıyorlar. Beraber çalışmaya karar verdikleri anda, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak isteyen birey, firmaya bir vekalet veriyor ve danışma firmasının yönlendirmesi ve desteğiyle süreci aşama aşama yaşıyor.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı İstatistikleri ve Başarı Oranları

Cinsiyet değiştirme ameliyatı her ne kadar farklı farklı uzmanlık alanı gerektirse de, omurgasını plastik cerrahi oluşturmaktadır. Aşamaları sabırlı ve titizlikle takip edilmesi gereken süreçlerdir. Cinsiyet değiştirmeye karar veren birey, iyi bir araştırma ve seçim yaptığında, başarılı bir sonuca ulaşması daha olanaklı hale geliyor.

İstatistiki olarak net bir veri tabanı bulunmamasına rağmen, genel kanı cinsiyet değiştirme ameliyatlarının başarı oranlarının yüksek olduğu yönünde.

Kadından Erkeğe Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı

Kadın cinsinden erkek cinsine geçiş ameliyatları, toplumda daha kolay kabul görmekte. Cinsiyet değiştirme ameliyatında, erkek cinsiyetine geçmeyi seçen kişi için bu süreçte mastektomi (meme dokusunun alınması), histerektomi (rahmin alınması), testosteron hormonu tedavisi, psikiyatrik terapiler, penis yapımı aşamaları söz konusudur. Genellikle, penis yapımının en sona bırakılması, kabul gören bir uygulamadır.

Meme dokusu alınırken, memenin yapısı ve büyüklüğüne göre cerrahi müdahale yapılmalıdır. Hormon tedavisi alan bireyde, meme dokusunda küçülme ya da azalma görülebilir. Bu, estetik olarak daha iyi bir görünüm sağlayacak bir operasyona olanak tanır. Meme dokusunu saran cildin büyüklüğü de bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur.

Kadın ve erkek göğsündeki anatomik bakımdan en önemli fark, meme altı hattı denilen, bağ dokulardan oluşan bölgedir. Burada operasyon yapılırken, bağların uygun noktadan kesilmesi hem sağlık hem estetik görünüm açısından önemlidir.

Mikro cerrahi ile penis oluşturma işlemi, cinsiyet değiştirmenin önemli aşamalarından birisidir. Burada uygun dokulardan oluşturulan yapı ile hastanın erkek cinsel fonksiyonu kazanması, ayakta idrarını yapabilmesi amaçlanmaktadır. Bu işlem sonucu bireyin üreme yetisi kazanması doğal olarak olası değildir.

Erkekten Kadına Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı

Cinsiyet değiştirme ameliyatını, erkek cinsinden kadın cinsine geçmek için yaptırmaya karar veren bireylerin de kadın cinsinin anatomik yapısına uygun olarak cerrahi operasyon yaptırmaları gerekir. Bu tür ameliyatlarda, hastaya vajen yapılması için farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Bu süreçte birey rinoplasti (burun estetiği), liposuction (yağ aldırma), meme protezi takılması, yüz estetiği, adem elmasının alınması, ses cerrahisi, kaş kaldırma, dudak kalınlaştırma ameliyatları ile epilasyon yaptırabilir. Tüm bu süreç bireyin yapısı ve ihtiyacı çerçevesinde titizlikle planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Özellikle meme protezi uygulamasında, hormon tedavisi görüyorsa birey, bunun sonucunda memede oluşan büyüme dikkate alınmalıdır. Erkekte bulunmayan meme altı hattının oluşturulması için protez takılırken özen gösterilmesi gereklidir. Vücudun kas yapısı incelenerek buna göre planlama yapılmalı, kullanılacak protez kişiye özel seçilmeli ve yerleştirilmelidir. Doğal görüntü için, meme uçlarının protezin ortasına gelmesi önem arz etmektedir.

Yeni Bir Genital Organın Oluşturulması

Cinsiyet değiştirme ameliyatındaki en önemli süreç yeri bir genital organ oluşturulma sürecidir. Burada cinsiyet değiştiren bireyin, yeni genital organı vasıtası ile üreme yetisi kazanması doğal olarak mümkün değildir. Ancak beklenen, oluşturulan yeni genital organ ile yaşanacak cinsel birliktelikten zevk alınmasıdır. Elbette bu sürecin ardından, cinsiyet değiştiren bireyin idrar yaparken sıkıntı çekmemesi de önemli bir husustur.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı sürecinde, kadın cinsinden erkek cinsine ya da da erkek cinsinden kadın cinsine geçecek bireyin durumuna göre, yeni bir genital organ oluşturulması için yöntem seçilecektir. Penis ya da vajen oluşturulurken mikro cerrahi kullanılmaktadır. Penis oluşturulurken pek çok farklı yöntem kullanılmaktadır. En sık yapılan uygulama, bacak dış kenarından ya da kol içinden alınan doku ile penis oluşturulmasıdır. Burada, taşınan dokuya şekil verilir, doku içerisine sertlik verecek yapı kemik ya da penil protez kullanılarak yerleştirilir, idrar yolu oluşturulur. Şekillendirilmiş bu doku, yerleştirileceği bölgeye damar ve sinirler dikilerek doku nakli ameliyatı yapılır.

Vajen oluşturulurken, penis cildinin ters çevrilerek bu işlemin yapılması uzun yıllardır, değişiklikler ve gelişmeler göstererek uygulanan bir yöntemdir. Bunun yanı sıra bacak ya da kasıktan alınan cilt yamaları, bacağa ve kasığa yakın bölgeden alınan kas ve cilt dokusu ya da bir bağırsak segmenti kullanılarak da vajen oluşturulabilir.

Transseksüalizm ve Toplum

Toplumun cinsiyet ayrımcılığı bilinen bir gerçektir. Farklılıklara karşı ön yargı ile yaklaşma oranı yüksektir. Transseksüel birey, bu ve benzer nedenler dolayısıyla toplum içerisinde pek çok sorunla karşılaşabilir. Dolayısıyla, bireyin her konuda güçlü olabilmesi kendisi ile barışık olmasına bağlıdır. Bu noktada, dernekler yoluyla da destek alabilir.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Ekibi Kimlerden Oluşur?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, yapılan planlamaya göre aşama aşama takip edilebilir. Bir plastik cerrahın ameliyat ekibinde olması gereklidir. Ancak esas olan bir genel cerrahın da ekipte bulunmasıdır. Genel cerrahın ekipte bulunması, özellikle yeni genital organ oluşturulması öncesinde ve esnasında, çalışılacak bölgenin hassasiyeti bakımından hayati önemdedir.

Hayati önem olduğu için cinsiyet değiştirme ameliyatları oldukça uzun olan bir ameliyattır. Cerrahi müdahale olduğu için anestezi uzmanı dahil tüm ekibin buna göre yapılandırılması gereklidir.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirecek kişi bir kadın ise bir jinekolog, erkek ise bir ürolog ekibe dahil olur.

Ameliyatın Yapılacağı Hastane Şartları

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, uzun süreli cerrahi operasyonlar içerdiğinden, hastanenin tam teşekküllü olması şarttır. Öncesinde ve sonrasında gerekli tıbbi müdahalenin yapılabileceği, gerekli psikolojik desteğin alınabileceği bir hastane olması sürecin verimliliği bakımından önem taşır.

Yoğun Bakım Gerekir mi?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, operasyon sürecinin planlamasına göre adım adım yapılabilir. Genellikle yapılan cerrahi müdahaleler uzun saatler sürmektedir. Bunun doğal sonucu olarak, ameliyatı geçiren kişinin iyileşme süreci de dikkate alınarak, ameliyat sonrasında kişi yoğun bakıma alınabilir.

Anestezi Gerekir mi?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, uzun süren ameliyatlardır. Cerrahi müdahaledir ve cerrahlar vücudun hassas bölgelerinde ameliyatı gerçekleştirmektedirler. Bu nedenle, cinsiyet değiştirme ameliyatında anestezi kullanılmaktadır.

Refakatçi Gerekir mi?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, uzun süren, kimi zaman aşama aşama planlanıp uygulanan ameliyatlardır. Anestezi altında cerrahi müdahale yapılmaktadır. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında özenli ve hassas bakım gereklidir. Bu nedenle, cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren kişinin bir refakatçi ayarlaması, hem fiziken hem psikolojik olarak iyileşme sürecini hızlandıracak bir durumdur.

Ameliyatta Kullanılan Cihazlar

Gelişen teknoloji, kullanımı son derece rahat olan yeni aletler ve malzemeler üretilmesine olanak sağlamıştır. Cinsiyet değiştirme ameliyatının planlamasına ve kadın cinsinden erkek cinsine ya da erkek cinsinden kadın cinsine geçiş ameliyatı olmasına göre, kullanılan cihaz ya da malzemeler elbette değişkenlik gösterecektir. Ameliyathane koşulları, yapılan planlama çerçevesinde düzenlenecektir. Anestezi uygulaması ile ameliyat gerçekleştirileceği için anestezi cihazları da bulunacaktır.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Yöntemleri

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, erkek cinsinden kadın cinsine ya da kadın cinsinden erkek cinsine değişim olarak yapılır. Bu iki türden hangisi uygulanacak ise, ameliyatın aşamaları ona göre planlanır.

Danışmanlık Ücretleri

Cinsiyet değiştirme ameliyatı için danışmanlık yaygın bir uygulama değil. Yine de mevcut firmalarda, cinsiyet değiştirme sürecinin hangi aşamasında başvuru yapılıyor ise ona göre değişen fiyatları var. Bu konuda danışmanlık yapan firmalarda ücret, ortalama on bin (10.000) lira civarında.

Ameliyat Fiyatları

Cinsiyet değiştirme ameliyatında fiyatlandırma genellikle, ameliyat onayı almış kişilerin muayenesi sonucunda belirleniyor. Ortalama ameliyatın maliyeti otuz bin (30.000) lira civarında. Ameliyatın yanı sıra iyileşme sürecindeki bakım ve yaşamı idame ettirme gibi konuların da göz önünde bulundurulması gerekir.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Öncesi

Cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesinde, böyle bir ameliyat olmak isteyen kişinin her şeyden önce mahkemeye başvurarak dava açması gerekiyor. Bu hukuksal süreci, mevzuata hakim bir avukat ile takip etmekte yarar var. Mahkeme cinsiyet değiştirme ameliyatına onay vermeden önce birtakım incelemelerin yapılması amacıyla bireyi hastaneye sevk edecektir. Bu aşamadaki inceleme ve tetkikler için danışmanlık alınabilir. Burada süreçlerin uzun olabileceği dikkate alınmalıdır.

Ameliyat Öncesi İşlemler

Cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesindeki en önemli süreç, konunun hukuk çerçevesinde ele alınmasıdır. Sonrasında, öncelikle psikiyatrik araştırmalar başta olmak üzere, yasa gereği kişinin bu sürece hazır olup olmadığı, gerçekten gereksinim duyup duymadığı tıbbi yönden kontrol edilir.

Mahkeme onayının alınmasından sonra ise, bu defa, cerrahi müdahalenin gereklerinin tetkik edilmesi süreci başlar.

Hukuksal Araştırma

Türk Medeni Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde, cinsiyet değiştirme işlemleri yer almıştır. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak isteyen kişi, nüfus müdürlüğüne bu madde bağlamında dava açmalıdır. Bu ameliyatı olmak isteyen kişinin gerekli koşulları taşıyıp taşımadığı, Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde araştırılır.

Cinsiyet Değiştirme Sebeplerinin Devlet Tarafından İncelenmesi

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, genellikle ruhen kendini içinde bulunduğu bedene, o bedenin yansıttığı özelliklere ait hissetmeyen bireylerin tercih ettiği bir yöntem. Devlet, kişinin gerçekten böyle bir psikolojik içerisinde olup olmadığına, cinsiyet değiştirme talebinin altında başka bir neden yatıp yatmadığına bakacaktır. Bunu da gerekli tahkikat ve uzman raporlarına bakarak yapar.

Üroloji Muayeneleri

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek karşı cinse geçmek isteyen erkek bireyler, ameliyat öncesi tetkikler ve araştırma sırasında ürolojik muayeneden geçmek durumunda. Burada esas bakılan konu, bireyin üreme yeteneğinden süreklilik arz edecek biçimde yoksun olup olmadığı.

Kadın Doğum Muayeneleri

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek, erkek cinsine geçmek isteyen kadın bireyler, ameliyat öncesi yapılan araştırma sürecinde jinekolojik muayeneden geçmek zorunda. Bu muayenede asıl saptanmak istenen, bu ameliyatı olacak kişinin üreme yeteneğinin durumu.

Psikiyatri Muayeneleri

Cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesindeki en önemli safha belki de psikiyatri muayeneleri. Bu ameliyatı olmak isteyen kişiler, belli bir süre boyunca psikiyatrik gözlem altında bulunuyorlar. Bu gözlem, genellikle belirlenen aralıklarla görüşme yöntemiyle yapılıyor. Psikiyatr, burada kişinin gerçekten karşı cinse geçme istediğinden emin olup olmadığı, farklı bir arayışta olup olmadığı, böyle bir süreci kaldırıp kaldıramayacağı gibi konularda net bir karara varmak için bu süreci takip eder.

Heyet Raporu

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak isteyen birey, mahkeme süreci aşamasında, bazı hastanelerde bulunan Cinsel Kimlik Konseyine ya da heyete yönlendiriliyor. Burada ürolojik ya da jinekolojik muayene, psikiyatri muayenelerinden ve görüşmelerden sonra, heyet raporu alıyor ve açtığı dava buna göre sonuçlanıyor.

Cinsiyet Değiştirmeye Uygundur

Genellikle psikiyatr, jinekolog, ürolog, endokrinoloji uzmanı, plastik cerrah ve avukatlardan oluşan Cinsel Kimlik Konseyi, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak üzere başvuran bireyin cinsel kimliğinin ortaya konması için gerekli araştırma ve muayeneleri yapar. Burada yasanın istediği kısır olma, bekar olma, on sekiz yaşını doldurmuş olma şartlarını taşıyan birey, psikiyatri tarafından transseksüel yapıda olduğu yönünde olumlu görüş verdiğinde, heyet bu birey hakkında cinsiyet değiştirmeye uygundur raporu hazırlayıp mahkemeye gönderir.

Cinsiyet Değiştirmeye Uygun Değildir

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak için yasa tarafından aranan şartları taşıyan (kısır olma, bekar olma, on sekiz yaşını doldurmuş olma) ve dava açarak bu ameliyatı olmak için gerekli izni almak isteyen kişi, ruhen gerçekten bu değişime hazır değil ise, bu durumu psikiyatrik muayenelerde ortaya çıkar. Bunun neticesinde, heyet ya da konsey, mahkemeye kişinin cinsiyet değiştirmeye uygun olmadığı yönünde raporunu gönderir.

Tetkikler

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, aşamalı, uzun süren cerrahi müdahale içerir. Özen gösterilmesi gereken bir süreçtir. Kişinin genel sağlık tablosunun ayrıntılı olarak ortaya konması, tüm sürecin bu çerçevede planlanması gereklidir. Anestezi uygulaması yapılacağı için, kişi anestezi uzmanıyla da görüşmelidir.

Kan Testi

Daha kısa süren herhangi bir estetik operasyon geçirecek kişiden dahi tam kan tahlili istenmektedir. Burada kan değerlerine bakılmaktadır. Bunun yanı sıra, kan, biyokimya açısından da tahlil edilerek, hem anestezi hem de operasyon süreci aşamasında operasyonu yürüten ekibin bilgilenmesini sağlar. Aynı zamanda kanın pıhtılaşma süresine de bakılır. Cinsiyet değiştirme ameliyatı ise aşamalı ve uzun süren cerrahi bir müdahaledir. Dolayısıyla ayrıntılı bir kan tahlili, burada hayati bir önem arz etmektedir. Kan tahlili sırasında bireyde, cinsel yolla bulaşmış herhangi bir virüs olup olmadığına da bakılır.

İdrar Testi

İdrar tahlili, genellikle üreme organlarında herhangi bir hastalık durumu olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılır. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sürecinin temeli, üreme olduğu için yapılacak idrar testi operasyon ekibine yol gösterici olacaktır.

Üroloji Testleri

Cinsiyet değişimi ameliyatı için başvuran erkek bireylerin, başta idrar tahlili olmak üzere, ultrasonografi, üriner sistem grafisi gibi yöntemlerle genel sağlık durumunun yanında, öznel sağlık durumunun da belirlenmesi amaçlanır. Bireyde prostat olup olmadığı, idrar yolu enfeksiyonu geçirip geçirmediği kontrol edilir.

Jinekoloji Testleri

Cinsiyet değişimi ameliyatı olacak kadın bireylerde de genel jinekolojik muayene yapılır. Burada yapılan testlerle hpv ya da başka bir virüs olup olmadığı kontrol edilir, doktorun gerek görmesi halinde smear testi yapılır.

Biyokimya Testleri

Biyokimya testleri, kan tahlili sırasında, ayrıntılı olarak yapılan taramadır. Burada temel olarak bireyin;

  • vitamin mineral dengesine,
  • Şeker gibi hastalıkların mevcut olup olmadığına,
  • Karaciğer ve böbreklerinin fonksiyonel çalışıp çalışmadığına, bu organlarda herhangi bir yetmezlik olup olmadığına,
  • Kas ve iskelet sisteminde dejenerasyona yol açabilen enzimlerin var olup olmadığına ve oranına,
  • Anemi, kan kaybı gibi durumlar olup olmadığına

bakılır. Biyokimya laboratuvarında, ameliyatı yapacak doktorun ya da ekibin isteğine göre, cinsiyet değiştirme ameliyatı olacak bireyin kan tahlilinde daha başka taramalar da yapılabilir.

Fiziki Muayene

Genel fiziki muayenenin yanı sıra, cinsiyet değiştirme ameliyatı olacak bireyin böbreklerden başlayarak genital bölgesine kadar fiziken muayenesi de yapılır. Karın bölgesindeki organlarda herhangi bir su toplaması olup olmadığına, daha önce geçirilmiş ameliyat, yaralanma gibi durumlar neticesinde iz kalıp kalmadığına bakılır.

Genital bölgede de organların genel sağlık durumu, ilgili hekim tarafından (cinsiyet değiştirme ameliyatı olacak birey erkek ise ürolog kadın ise jinekolog) muayene edilir. Burada organın yapısı, genel durumu, herhangi bir iz ya da yaralanma olup olmadığına bakılır.

Anestezi Kontrolü

Cinsiyet değiştirme ameliyatı genel anestezi ile yapılmaktadır. Kimi zaman hasta lokal anestezi istese de tercih edilen bir durum değildir. Anestezi uzmanının öncelikle kişinin kan değerlerine bakması gerekir. Bu nedenle ayrıntılı bir kan tahlili şarttır. Anestezi uzmanı, kişinin sağlık tablosu ve yaşına göre akciğer grafisi, EKG denilen elektrokardiyografi de talep edilebilir. Kişinin yaşadığı herhangi bir tiroit hastalığı varsa bunu mutlaka hekimi başta olmak üzere, tüm ekip ile paylaşması gerektiği önemli bir ayrıntıdır. Bu testler sırasında kişinin anestezik maddelere karşı alerjisi olup olmadığına da bakılacaktır.

Rutin Ameliyat Testleri

Cinsiyet değiştirme ameliyatında da herhangi bir ameliyat öncesinde olduğu gibi, tam kan sayımı, biyokimya testleri, tam idrar tahlili, elektrokardiyografi (EKG), akciğer filmi, hepatit ve HİV testleri, kan grubu belirleme testi, kan pıhtılaşma testleri yapılır. Ameliyatı gerçekleştirecek doktor ya da ekibin isteğine göre ilave testler yapılabilir.

Ameliyat Planının Hazırlanması

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, uzun süren ve genellikle aşamalı olarak planlanan bir ameliyattır. Kadın cinsinden erkek cinsine geçerken ya da erkek cinsinden kadın cinsine geçerken, ameliyatı yapacak hekimin organların alınması, protez organ takılması ya da yeni genital organ oluşturulması aşamalarını, ameliyat olacak bireyin yaş, sağlık ve genel durumuna göre planlaması gerekir. Planın özenle yapılması hem ameliyat olacak birey açısından hem de ameliyatı yapacak hekim ekibi açısından oldukça önemlidir. Verimli ve sağlıklı bir sonuç alınabilmesinin en önemli unsurlarından biridir.

Hasta ile Mutabakat ve Operasyon Planının Netleşmesi

Ameliyat planı yapıldıktan sonra, cinsiyet değiştirme ameliyatı olacak birey ile mutlaka görüşülmesi gereklidir. Ameliyatın aşamaları, sonuçları, süresi, ameliyat esnasında olacaklar, sonrasında yaşanabilecekler hakkında net olarak kişiye bilgi verilmesi gereklidir. Bu, hem hastanın süreci takip etmesine hem de psikolojik olarak kendini hazırlamasına olanak verecektir.

Yasal olarak da herhangi bir ameliyat öncesinde, hastaya ya da yakınlarına ameliyatın niteliği, amacı, süreci ve oluşabilecek beklenemedik durumlar hakkında bilgi verilmesi gereklidir.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olacak birey ile ameliyatın aşamaları, süreçleri ve sonuçları hakkında mutabakata varıldıktan sonra, operasyon yapılabilir. Artık hem ameliyat olacak kişi hem de birey net olarak süreci takip edebilir.

Hazırlıklar

Cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesinde, yapılacak ameliyatın türüne göre, kadından erkeğe ya da erkekten kadına dönüşüme göre ameliyathanenin ve ameliyat ekibinin hazırlık yapması gerekir. Ameliyat olacak kişi de hem fiziksel hem de psikolojik olarak bu sürece hazırlanmalıdır.

Ameliyathanenin Hazırlanması

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, iki farklı türü olan, genel anestezi yapılarak uygulanan bir ameliyattır. Kadın cinsinden erkek cinsine ya da erkek cinsinden kadın cinsine yapılan ameliyatlarda, ameliyathanede ortak olarak anestezi, genel cerrahi, plastik cerrahi için gerekli ekipmanlar bulunmalıdır. Ayrı olarak ihtiyaç duyulacak ekipmanlar da, ekipte yer alacak farklı hekimlerin gereksinimlerine göre belirlenir.

Ameliyat Ekibinin Hazırlanması

Cinsiyet değiştirme ameliyatı genel anestezi ile yapıldığı için, öncelikle ekipte bir anestezi uzmanının bulunması gereklidir. Plastik cerrah, genel cerrah ekipte bulunmalıdır. Ameliyat bölgeleri hassas ve titizlikle çalışılması gereken bölgelerdir. Ameliyatın türüne göre, kadın cinsinden erkek cinsinde dönüşüm ise bir jinekolog, erkek cinsinden kadın cinsine dönüşüm ameliyatlarında ise bir ürolog ekibe dahil olmalıdır.

Hastanın Hazırlanması

Hemen her ameliyat öncesinde olduğu gibi, cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesinde de, ameliyat olacak birey doktorunun önerilerine titizlikle uymalıdır. Diğerlerinden farklı olarak, cinsiyet değiştirme ameliyatlarında psikolojik hazırlık çok daha önemlidir. Çünkü bu operasyon genellikle aşamalı ve uzun süren cerrahi bir operasyondur.

Ameliyat Öncesi Sigara ve Alkol Tüketimi

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan, hemen her cerrahi müdahalede olduğu gibi, birey, en az bir hafta öncesinde sigara kullanmayı bırakmış olmalı. Alkol için bu süre iki haftayı buluyor. Elbette operasyonu yapacak hekim, bireyin genel sağlık durumu ve yaşını göz önünde bulundurarak daha farklı bir süre belirtebilir. Her iki alışkanlığın bırakılması, bilindiği gibi genel sağlık açısından elzem bir durum. Ancak cerrahi operasyon geçirecek kişiler için, bu alışkanlıkların bırakılması, iyileşme aşamasının verimli geçmesini sağlar.

Kullanılan İlaçların Hekim ile Paylaşılması

Cinsiyet değiştirme ameliyatı aşamalı ve uzun süren cerrahi bir operasyondur. Bu nedenle, ameliyatı yapacak hekim ile tüm ayrıntıların paylaşılması hayati önem arz eder. Özellikle kan sulandırıcı, antidepresan türü ilaçlar kullanıyorsanız, kaş kaldırma operasyonu öncesinde bunları kullanmaya ara vermeniz gerekebilir. Bu ilaçları size veren hekiminizle bu konuyu mutlaka paylaşmalısınız. Tansiyon, diyabet, ülser gibi rahatsızlıklar nedeniyle ilaç kullanan ya da sürekli tedavi gören kişiler, kullanım süreleri ve miktarları hakkında mutlaka operasyonu yapacak hekim ve ekibine bilgi vermelidir. Bu hem operasyon hem de iyileşme sürecini etkileyecek bir unsurdur. 

Alınan Tedaviler ve Hastalık Geçmişinin İncelenmesi

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirecek kişilerin, daha önce aldıkları tedaviler ile ilgili operasyonu yapacak doktoru bilgilendirmesi önemlidir. Alınan tedaviler ve sonuçları, yapılacak olan cerrahi müdahalenin seyrini etkileyebileceğinden, operasyon hekimi ve ekibi ile bu bilgiler paylaşılmalıdır.

Ameliyat Öncesi Beslenme ve Diyet

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirecek bireyin, ameliyat öncesinde kendisine verilen beslenme programına özenle uyması gerekir. Çünkü söz konusu ameliyat, uzun ve anestezi altında yapılan cerrahi bir müdahaledir. Burada önemle belirtilmesi gereken bir ayrıntı var. Erkek cinsinden kadın cinsine geçerken, vajina yapımında bağırsaktan alınan bir parçanın kullanılması da yöntemlerden biridir. Bu durumda bağırsakların boş olması gereklidir.

Yeme İçmeyi Kesme

Genel anestezi ile yapılan hemen her ameliyat öncesinde olduğu gibi, cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesinde de belli bir süre öncesinde ağız yoluyla beslenme yapılmaz. Genellikle bu operasyon için telaffuz edilen süre altı (6) ila sekiz (8) saat aralığında. Yine de operasyonu yapacak olan doktor, hastanın durumuna, operasyonun planlamasına göre bu konuda nihai kararı verecektir.

Uzak Durulması Gereken Besinler

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, kişiye özeldir. Planlaması ve aşamaları, ameliyat olacak kişinin yaş, sağlık durumu gibi hayati verileri de göz önünde bulundurularak yapılır. Dolayısıyla, ameliyatı yapacak hekim, operasyon öncesinde de hastanın beslenme programını kendisine iletecektir.

Tüketilmesi Gereken Besinler

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olacak bireyin doktoru, operasyon sırasında süreci daha rahat geçirmesine yardımcı olacak besinler önerebilir. Kişinin bu önerileri dikkate almasında yarar vardır.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Sonrası

Cinsiyet değiştirme ameliyatı süreci uzun saatler ve farklı aşamalar içerdiği gibi, ameliyat sonrası da sabır, düzenli kontrol ve hijyenik bakım gerektirmekte. Ayrıca kişinin psikolojik olarak da gerekli desteği alması önemli bir konu.

Ameliyat Günü

Cinsiyet değiştirme ameliyatı gününün neredeyse tamamı, hazırlık ve operasyon ile geçebilir. Psikolojik olarak kendisini hazırlamış olan birey, bu süreci rahat geçirecektir. Operasyon sonrasında, genel anestezinin etkilerinin geçmesi için kişi, yoğun bakım kliniğine alınabilir.

Ağrı

Doğaldır ki genel anestezi ile yapılan her cerrahi müdahalede olduğu gibi, cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında da çeşitli ağrılar olacaktır. Bu ağrılar operasyonun türü ve aşamalarına göre değişkenlik gösterebilir. Operasyonu yapan hekimin vereceği ağrı kesiciler ile bu ağrılar giderilebilir.

Hareket Kabiliyeti

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren birey, operasyonun türü ve aşamalarına göre, hekimin yönlendirdiği şekilde hareket edebilir. Bu esnada çok dikkatli olunması gereklidir. Doktor belli bir süre hiç hareket edilmemesini, sonrasında da fazla mobilize olunmamasını isteyebilir.

Beslenme ve Diyet

Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında, bireye fazla posalı gıdalar önerilmemektedir. Bunun öncelikli amacı, ameliyat geçiren kişinin sıklıkla dışkılamasını önlemektir. Hem ameliyat bölgesinin zedelenmemesi hem de hijyen açısından sıkıntılı bir durum yaratmaması için böyle bir yöntem benimsenmektedir.

Pansuman ve Kontrol

Cinsiyet değiştirme ameliyatı iki farklı türü olan, genel anestezi ile yapılan cerrahi bir müdahaledir. Aşamalı olarak yapılması tercih edilir ve bazı bölümleri uzun sürer. Kadın cinsinden erkek cinsine ya da erkek cinsinden kadın cinsine geçiş ameliyatına göre, hekim, hastaya pansuman zamanları ve yöntemleri ile kontrol periyotlarını belirtecektir. Her iki konuya da titizlikle uyulması ve özenle hareket edilmesi, hem bireyin sağlığı hem de ameliyat sonucunun başarılı olması açılarından etkendir.

Ayağa Kalkma

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren birey, operasyonun türü ve aşamalarına göre, hekiminin direktifleri doğrultusunda, onun belirttiği dönemde ayağa kalkabilir.

Gözetim Süresi

Cinsiyet değiştirme operasyonu oldukça öznel bir ameliyattır. Ameliyatın türüne, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve ameliyat sürecinin işleyişine göre, ameliyatı yapan doktor ameliyat sonrası gözetim süresini belirler. Bu süre, planlama aşamasında belirlenenden farklı olabilir.

Dikişler

Cinsiyet değiştirme ameliyatı iki farklı türde yapılan bir ameliyattır. Kadın cinsinden erkek cinsine geçişte, özellikle yapay genital organ yapımı sırasında damar ve sinirler de dikilir. Erkek cinsinde kadın cinsine dönerken de ameliyat esnasında dikiş kullanılır. Yine bu türde de, genital organ oluşturulmasında kullanılan yönteme göre farklı dikişler mevcuttur.

Psikoloji

Cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesinde de psikolojik bir hazırlık gerektiren, diğer ameliyatlara göre uzun bir süreçtir. Birey bu cinsiyet değiştirme sürecinin her evresinde, aşamalı geçişlere adaptasyon için psikolojik olarak destek almalıdır. Profesyonel desteğin yanı sıra ailevi ya da arkadaş çevresinin desteği de önemlidir.

Yardımcı Materyal Kullanımı

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, genel anestezi ile iki farklı türde yapılır. Uzun süren, aşamalı yapılması tercih edilen bir ameliyat türüdür. Yeni genital organ oluşturulması esansında tercih edilecek yönteme ve hekimin izleyeceği plana göre, ameliyat sonrasında yardımcı materyal kullanımı gerekebilir.

Sonda

Cinsiyet değiştirme ameliyatları öncesinde yapılan planlama ve bu ameliyatların seyri, sonrasındaki bakım süreçlerinde, ameliyatı yapan hekim, ameliyat olan kişinin durumuna göre çeşitli sonda kullanılmasını isteyebilir.

Dren

Cinsiyet değiştirme ameliyatının planlama, seyir ve sonrasındaki süreçlere göre, ameliyatı yapan doktor, hastasına dren taktırabilir.

Stepler

Stepler, titanyum teller yardımıyla cildi tutturmak için kullanılan bir alettir. Enfeksiyon riski düşük, maliyet, yüksek, kullanımı kolay bir alettir ancak titanyum teller esnemediği için doku hasarına yol açabilir. Cinsiyet değiştirme ameliyatında, estetik kaygılarla ameliyatı yapan hekim uygun görürse, bazı noktalarda kullanabilir.

Riskler, Yan Etkiler, Komplikasyonlar

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, genel anestezi ile yapılan ameliyatlardır ve genellikle uzun saatler sürer. Bu tür operasyonlar planlanırken, aşamalı olarak da planlanabilir. Bu süreç esnasında beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir, yan etkiler görülebilir. Hemen her ameliyatta olduğu gibi, cinsiyet değiştirme ameliyatı da risk olasılığı barındırmaktadır.

Enfeksiyon

Enfeksiyon, her türlü ameliyat için düşünülmesi gereken bir risktir. Bunun önlenebilmesi için öncelikle ameliyat olunacak hastanenin hijyen kurallarına uyması gereklidir. Ameliyathane sterilizasyonun tam anlamıyla yapılması bir diğer koşuldur. Ameliyat sonrası da kişisel temizlik ve hijyenik bakım bu iki unsuru tamamlayan son ögedir. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarında, ameliyatı yapan hekim herhangi bir enfeksiyon riskine karşı bazı antibiyotik preparatları hastasına verebilir.

Ödem

Genel anestezi ile yapılan cinsiyet değiştirme ameliyatları iki türdür. Ya kadın cinsinden erkek cinsine ya da erkek cinsinden kadın cinsine dönüşüm için yapılır. Her iki ameliyatta farklı yöntemler bulunur. Buna bağlı olarak ve ameliyat sürecinin aşamaları da düşünüldüğünde, ameliyat sonrasında vücudun çeşitli bölgelerinde ödem olma olasılığı mevcuttur. Ameliyatı yapan hekimin önerileri doğrultusunda, ödemler bireye zarar vermeden vücuttan atılabilir.

Hormonal Yetersizlik

Cinsiyet değiştirme süreci, aşamalı olarak süregelen ve sabırla, özenle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç içerisinde, birey genellikle hormon takviyesi kullanır. Bireyin sağlık durumu ayrıntılı ve net olarak analiz edildiyse, ameliyat süreci dikkatli ve titiz bir biçimde planlandı ise, cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında hormonal yetersizlik gibi bir komplikasyon beklenmez.

Fonksiyon Kaybı

Genel anestezi ile uzun süren hemen her ameliyat sonrasında olduğu gibi, cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında, özellikle ameliyat bölgesinde fonksiyon kaybı yaşanabilir. Geçici y da kalıcı olup olmadığına dikkat edilmeli, duruma göre ameliyatı yapan hekim ile mutlaka görüşülmelidir.

Psikolojik Riskler

Cinsiyet değiştirme, hem süreci hem de niteliği bakımından kişinin kendisini gerçekten hazır hissettiğinde başlaması gereken bir süreçtir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olması için gerekli yasal izni alan bireyin, psikolojik olarak buna hazırlıklı olması beklenir. Ancak olası bir kendini mutsuz hissetme durumu ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda bireyin gerek ameliyat sürecini takip eden ekipten gerekse bir psikolog ya da psikiyatrdan destek alması çok önemli. Yine bu operasyon sürecinde ve sonrasında, aile ya da arkadaş desteği de çok önemli bir etken.

Genital Organın Uyum Sağlayamaması

Cinsiyet değiştirme ameliyatında, kadın cinsinden erkek cinsine dönüşümde, genellikle mikro cerrahi yöntemiyle penis yapılır. Bu operasyonun diğer türünde ise, yine cerrahi yöntemle vajen yapılır. Her iki ameliyat türü de, ameliyat olacak kişinin fiziksel yapısı, ameliyatın planlamasına göre yürütülür. Cerrahi operasyon sonrasında, operasyonu yapan hekimin önerileri doğrultusunda hareket edildiğinde, yapılan genital organın uyum sağlayamaması durumu beklenmez.

Uzun Dönemli Problemler

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, kendini içinde bulunduğu fiziksel beden ait hissetmeyen bireylerin, kendilerini ait hissettikleri hale uygun anatomik bedene geçiş sırasındaki aşamalardan biridir. Bu süreç, sabırlı, psikolojik olarak güçlü ve hazırlıklı olmayı gerektirir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesi ve sonrasında bazı hormon tedavileri yapılır. Gelişen teknolojinin getirdiği yenilikler sayesinde, eğer gerekli bakım hijyenik koşullarda yapıldı ise, ameliyat sonrasında fiziksel olarak uzun dönemli bir problem beklenmez. Psikolojik olarak sorun yaşanması olası olabilir. Böyle bir durumda da bireyin profesyonel destek alması yerinde olur.

Cerrahi Girişim Kaynaklı Problemler

Genel anestezi ile yapılan tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi, cinsiyet değiştirme ameliyatlarında da bazı istenemeyen durumlar yaşanması olasıdır. İyi planlanmış bir cerrahi operasyonda, gerekli ekipmanların kullanılması ve işin ehli uzmanların ameliyathanede bulunması ile herhangi bir sorun yaşanması beklenmez. Ancak olası bir durumda da hemen ameliyatı yapan hekim ile irtibata geçilmelidir.

Anestezi Komplikasyonları

Anestezi komplikasyonları olarak adlandırılan durumlar, anestezi uygulaması esnasında ya da sonrasında yaşanabilecek olası durumları ifade eder. Bunlar makinelerden ya da anestezi uygulamasından kaynaklanabilir. Ameliyat esnasında solunum, dolaşım, sindirim ya da nörolojik sistemlerde ağrı, fonksiyonel bozulma gibi durumlara neden olabilir. Ameliyat sonrasında da bulantı, kusma, geçici hafıza kaybı, baş ağrısı, bulanık görme gibi sonuçlara neden olabilir.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesindeki hazırlıklar esnasında, gerekli tahlil, tetkik ve araştırmaların yapılması ile bu gibi olumsuz sonuçların önüne geçilebilir. Elbette ameliyathanede kullanılan anestezi ekipmanlarının gerekli bakımlarının yapılmış olması, yeterli ekipmanın bulunması ve bu ekipmanları kullanacak uzmanların işinin ehli olması da anestezi komplikasyonlarının önüne geçebilecek önemli etkenlerdir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, kendini ait hissettiği cinsin bedenine kavuşmak isteyen bireylerin tercih ettiği, genel anestezi altında yapılan cerrahi bir operasyondur. Aşamalı, sabır gerektiren, uzun soluklu bir sürecin parçasıdır. Dayanıklılık isteyen bu süreçte, bireyin ameliyat sonrasında ameliyatını planlayan ve uygulayan hekimin önerilerine harfiyen uyması, hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha konforlu bir adaptasyon süreci geçirmesini sağlar. Cerrahi müdahale sonrası iyileşmesi de daha hızlı olur.

Hekimin önerileri gündelik yaşamın getirdiği alışkanlıklar, cinsel yaşam, spor aktiviteleri gibi ana başlıklar altında toplanabilir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren birey, bunlara dikkat ederse sağlıklı ve mutlu bir biçimde hayatını sürdürebilir.

Cinsel İlişki

Cinsiyet değiştirme ameliyatının iki türü bulunmaktadır. Birisi kadın cinsinde erkek cinsine dönüşüm, diğeri de erkek cinsinden kadın cinsine dönüşüm için yapılır. Her iki ameliyatta da farklı yöntemlerle yapay genital organ oluşturulur.

Penis oluşturulması esnasında, mikro cerrahi yöntemler kullanılarak sinirler ve damarlar dikilerek doku nakli nakli yapılmaktadır. Bu dokuların hissiyat kazanması için ortalama altı (6) ay geçmesi gereklidir. Bu süreç esnasında, oluşturulan organı hassasiyetle korumak gereklidir. Dolayısıyla, ameliyatı yapan hekimin uyarıları ve belirttiği zaman çerçevesinde, birey cinsel ilişkiye girebilir.

Vajen oluşturulması esnasında da cerrahi işlemler yapılmaktadır. Yapılan operasyonun niteliğine, sonrasındaki bakım süreçlerinin akışına göre, ameliyatı yapan hekim bireyin cinsel ilişkiye girebileceği zamanı kişiyle paylaşacaktır.

Duş

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, aşamalı, genel anestezi altında yapılan, uzun süren cerrahi bir operasyondur. Sabır ve dayanıklılık gerektiren bir sürecin parçasıdır. Dolayısıyla geçirilen operasyon sonrasında, operasyonu yapan hekimin önerileri doğrultusunda gündelik yaşamı sürdürmek, ameliyat olan bireyin hızla ve konforla iyileşmesi, sağlıklı olarak yaşamına devam edebilmesi için oldukça önemli bir etkendir. Günlük bakımın en önemli parçalarından olan duş almak da gündelik yaşamın parçalarından biridir ve cinsiyet değiştirme ameliyatını yapan doktoru önerisine göre, onun belirttiği şekilde ve zamanda duş alınmalıdır. Kişisel bakımıyla ilgili bu ayrıntıyla birlikte, diğer bakım prosedürlerini hekim, ameliyat olan bireyle mutlaka paylaşacaktır.

Uyku Pozisyonu

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, genel anestezi ile yapılan, aşamalı bir cerrahi operasyondur. Ameliyat farklı cerrahi alanlarda uzmanların görev aldığı bir süreçtir. Dolayısıyla ameliyat bölgeleri farklı ve hassastır. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan bir kişi, ameliyatın hemen sonrasındaki süreçte çok özenli ve hassas hareket etmelidir. Ameliyat bölgelerini kollamalı, oluşturulan yapay genital organına hasar vermemeye dikkat etmelidir.

Özellikle kadın cinsinden erkek cinsine geçerken oluşturulan penis için mikro cerrahi yöntemi kullanılarak sinir ve damarlar dikilmektedir. Bu süreçte doku nakli yapıldığından, bu dokunun hissiyat kazanması yaklaşık altı (6) ay sürmekte. Bu nedenle yapılan organın sıkıştırılmaması, yanık ve benzeri kazalara karşı çok dikkatli olunması gereklidir. Doğaldır ki uyurken de doku ezilmesini engelleyecek biçimde uyumak oldukça önemlidir.

Buhar Banyosu

Buhar banyosu, genellikle yüzde tıkanan gözenekleri açmak, ilave ve derin bir temizleme sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Cinsiyet değiştirme ameliyatının bir parçası ya da aşamalarından biri olarak yüz bölgesinde de estetik cerrahi uygulaması yapılabilir. Ameliyat öncesi yapılan planlama sürecinde bunlar, ameliyat olacak kişi ve ameliyatı yapacak hekim arasında konuşulur. Ameliyat sonrasında, buhar banyosu kişi için elzem ise, bunu mutlaka hekimi ile görüşmelidir. Zamanı ve yöntemi konusunda hekimiyle görüş birliğine vararak, kendi sağlığını ve konforunu riske atmayacak şekilde buhar banyosu yapabilir.

Solaryum

Solaryum, mor ötesi ışınlar yayarak kozmetik bronzlaşma sağlayan bir yöntemdir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren birey, solaryuma girerek bronzlaşmak istiyor ise, bu konuyu ameliyatını yapan doktoru ile mutlaka görüşmesi gerekir. Yapılan operasyonun türü ve aşamalarına göre, hekim bireye solaryuma girip giremeyeceği, zamanı ve solaryumda kalma süreleri hakkında bilgi verecektir.

Seyahat

Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında, ameliyatın türüne göre, ameliyatı yapan doktor, kişinin seyahat edip edemeyeceğini, hangi koşullara dikkat etmesi gerektiğini belirtecektir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı uzun ve sabır isteyen bir sürecin parçasıdır. Bu nedenle doktorun önerilerine hassasiyetle uymak, ameliyat olan kişinin sağlıklı, konforlu bir iyileşme süreci geçirmesine yardımcı olur.

Sosyal Aktiviteler

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, uzun süren, genellikle aşamalı planlanan cerrahi bir operasyondur. Sabır ve dayanıklılık isteyen cinsiyet değiştirme sürecinin bir parçasıdır. Dolayısıyla ameliyat sonrasında, gündelik yaşam dahil her alanda, ameliyatı yapan doktorun önerilerine uymak gerek. Bu ameliyat olan bireyin sağlıklı ve konforlu iyileşmesinin yanı sıra daha sonraki hayatını da bu şekilde geçirmesine yardımcı olur.

Fiziksel olarak kendisini zorlayacak herhangi bir aktiviteden önce, bireyin ameliyatını yapan hekim ile bu konuyu görüşmesi öncelikle kendi sağlığı açısından yaşamsal önem arz etmektedir.

İlaç Kullanımı

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren bireyin, daha önceden kullanmakta olduğu süreklilik arz eden ilaçları varsa, ameliyat sonrasında hekim, bunlarla ilgili kişiyi bilgilendirecektir. Yapılan ameliyatın türüne ve aşamalarına göre, hekim ağrı kesici, antibiyotik dahil bazı ilaçlar verilebilir. Kişinin genel sağlık portresi ve yaşı dikkate alınarak da kendisi için ilaç kullanım programı yapılır.

Dikişler

Cinsiyet değiştirme sürecinin önemli bir adımı olan cinsiyet değiştirme ameliyatı, aşamalı ve uzun süren bir operasyondur. Genel anestezi ile yapılır. Yapılan ameliyat türüne göre, yani kadın cinsinden erkek cinsine ya da erkek cinsinden kadın cinsine geçiş ameliyatı olup olmadığına göre ameliyat planlaması, aşamaları ve cerrahi müdahaleleri değişecektir. Yapılacak operasyonda kullanılacak tekniklerle birlikte, mutlaka dikişler olacaktır. Özellikle kadın cinsinden değişim operasyonu ise özellikle penis oluşturulma esnasında mikro cerrahi yöntemiyle sinir ve damarlar dikilecektir.

Mevcut dikişler, operasyonu yapan hekimin yaptığı planlama ve bireyin sağlık durumunun seyrine göre alınacaktır ya da farklı bir teknik kullanıldı ise dikişler eriyecektir.

Egzersizler

Hemen her genel anestezi ile uygulanan cerrahi operasyonda olduğu gibi, ameliyat sonrasında bünyeyi zorlayacak, fiziksel olarak bedenin zarar görmesine neden olacak her türlü hareketten kaçınmak gerekir. Kaldı ki cinsiyet değiştirme ameliyatı, yapılan planlama çerçevesinde, aşamalı, birkaç farklı cerrahın da hazır bulunacağı bir operasyon. Sonrasında, özellikle, oluşturulan genital organın zarar görmemesi için, ameliyat olan bireyin, gündelik hayatı dahil, yaşamının her alanında azami özenli davranması gerek.

Egzersiz yapmak istiyorsa, kendini zorlamayacak bir şekilde, gerekirse hekiminin yönlendirmesiyle, hafif programlarla başlangıç yapabilir. İyileşme seyrine göre bu egzersiz miktarını, yine kendini zorlamadan ve doktoru ile görüşerek egzersiz programını yoğunlaştırabilir.

Masaj

Masaj, uzman ve işinin ehli kişilerce yapılmalıdır. Yanlış bir masaj vücutta ağrılı bir sürece, geçici ya da kalıcı zedelenmelere yol açabilir. Genel anestezi ile yapılan cerrahi operasyonlar sonrasında, ameliyatın türüne de bağlı olmakla birlikte, vücudun belirli bölgeleri hassasiyet taşır. Bu bölgelerde herhangi bir fiziksel zedelenmeye mahal vermemek gerekir.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, hassas ve farklı bölgelerde tek operasyon ile ya da aşamalı olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla iyileşme sürecinde bedenin herhangi bir şekilde zorlanmaması ya da zedelenmemesi gerekir. Cinsiyet değiştirme süreci, uzun ve sabır isteyen bir süreç olduğundan, ameliyat sonrasında bu süreci aksatacak ya da uzatacak bir durum, kişinin öncelikle psikolojik sağlığını olumsuz etkileyecektir. Ameliyat olan birey, masaj yaptırma ihtiyacı duyuyor ise, bunu mutlaka hekimi ile paylaşmalı ve onun önerilerini dikkate almalıdır.

Tıbbi olarak, bu ameliyatların sonrasında, planlanmış tedavi süresince bazı masaj uygulamaları yapılır. Bunlar genellikle, ameliyat öncesinde doktor ve ameliyat olacak birey arasında konuşulup planlanır.

Ameliyat Sonrası Hormon Tedavisi

Cinsiyet değiştirme sürecinde, cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesinde de bir süre hormon tedavisi uygulanmaktadır. Bu uygulama kimi zaman bireyin bedeninde bulunduğu cinsiyetten, diğer cinsiyete gerçekten geçmek isteyip istemediğinin anlaşılması için yapılmakta. Kimi zaman da cinsiyet değiştirme ameliyatı için yürütülecek yasal süreç öncesinde birey hormon tedavisi almakta.

Cinsiyet değiştirme ameliyatının hangi türü (kadından erkeğe ya da erkekten kadına dönüşüm için) yapılmış olursa olsun, belirli bir süre ve dozajda hormon tedavisi sürecektir. Bu ameliyatlar, kişiye özel olduğundan, söz konusu tedavinin içeriği, ameliyatı yapan hekim tarafından belirlenir ve uygulanır.

Erkekten Kadına Cinsiyet Değiştirme Ameliyatında Hormon Tedavisi

Cinsiyet değiştirmeye karar vermiş kişilerde yasal süreci başlatmadan önce hormon tedavisi yapılabilmektedir. Yasal süreç başladığında da Cinsiyet Değişimi Konseyinin tetkikleri sırasında da kişiye hormon tedavisi uygulaması yapılabilmektedir.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, ameliyatı olacak bireyin sağlık, yaş ve benzeri kişisel özelliklerine göre, aşamalı olarak gerçekleştirilebilir. Bu süreç, yapay genital organ oluşturulmasından bedenin geçilen cinsiyete göre yeniden şekillendirilmesine değin bir dizi operasyon içerir. Bedenin yeniden yapılandırılması sırasında da hormon takviyesi önemli katkı sağlayabilir.

Östrojen Hormon Tedavisi

Kadında doğal olarak bulunan östrojen hormonu, cinsiyet değiştirme süreci geçirerek kadın cinsine dönüşüm isteyen bireye, muhtelif aşamalarda uygulanan hormon tedavisinde kullanılır.

Östrojen hormonu tedavisi, bireyin testosteron seviyesini de dengeleyecek şekilde, cinsiyet değiştirme ameliyatı olan bireyin yaş ve sağlık durumuna göre, ameliyatı yapan hekim tarafından, gerekli kontroller zamanında yapılarak uygulanır.

Uzun süreli olarak bu hormon tedavisi uygulanan kişilerde tümör oluşumu, hipertansiyon, karaciğer rahatsızlıkları, migren, kilo artışı, kan pıhtılaşması, depresyona eğilim, aşırı hassasiyet gibi bazı etkilerin görülme olasılığı mevcuttur. Dolayısıyla, her hâl ve şartta, bu tür tedavinin hekim kontrolünde yapılması ve sürdürülmesi, bireyin sağlığı, yaşamı için oldukça önemlidir.

Kadından Erkeğe Cinsiyet Değiştirme Ameliyatında Hormon Tedavisi

Kendisini, içinde bulunduğu bedene ait hissetmeyen birey, aslında olması gerektiğine inandığı cinsiyetin bedenine geçmek isteyebilir. Bu, sabır ve dayanıklılık gerektiren bir süreçtir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı da içerir. Söz konusu operasyon, aşamalı ve uzun süren bir ameliyatlar dizisi olabileceği gibi, planlama yapılarak farklı zamanlarda da tamamlanabilir. Cinsiyet değiştirme operasyonu öncesinde, daha yasal süreç başlamadan da kişi hormon tedavisi alabilir.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak için yasal başvuru yapıldıktan sonra, Cinsiyet Değişimi Konseyinin yapacağı kontroller esansında da bireye hormon takviyesi yapılabilmektedir. Yasal sürecin tamamlanmasından sonra geçirilen cerrahi operasyonun ardından, bireyin erkek bedenine özgü bazı özellikleri kazanabilmesi için hormon takviyesine ihtiyaç duyulacaktır.

Testosteron Hormon Tedavisi

Testosteron hormonu her bireyde belli oranlarda bulunur. Ancak kadından erkeğe dönüşüm amacıyla cinsiyet değiştirme ameliyatı olan bireyde, bu varlığın artırılması amacıyla, söz konusu operasyon sonrasında, hormon takviyesi tedavisi uygulanmaktadır.

Cinsiyet değiştirme sürecinin çeşitli aşamalarında, kişiye testosteron hormon takviyesi tedavisi, bireyin yaşı ve sağlık durumu dikkate alınarak, gerekli kontroller düzenli yapılarak, ameliyatı yapan hekim tarafından uygulanır.

Testosteron hormonu takviyesi tedavisinin uzun süre uygulanması, bireyde akne, uyku apnesi, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, hipertansiyon, karaciğer rahatsızlıkları, kilo artışı, over kanseri gibi etkilerin görülmesine neden olabilir. Bu nedenle mutlaka hekim kontrolünde kullanmak yaşamsal önem taşır.

Ameliyat Sonrası İşlemler

Cinsiyet değiştirme süreci, aşamalı, özenle planlanması gereken ve bu plana titizlikle uyulmasını gerektiren bir süreç. Bunun temel amacı, bireyin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak.

Bu sürecin önemli parçalarından olan cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında, tıpkı öncesinde ve operasyon sırasında olduğu gibi, ameliyatı yapan hekimin önerilerine mutlaka uyulmalı, yapılması gereken kontroller mutlaka zamanında ve düzenli olarak yaptırılmalıdır. Bu öncelikle bireyin yeni bedenine uyum sağlaması, yeni bedenini sağlıklı tutabilmesi açısından önem taşır.

Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrasında ise, yasal sürecin bir diğer aşaması olan kimlik değişimi için başvuru yapılabilir.

Uzman Kontrolleri

Cinsiyet değiştirme sürecinin bir diğer aşaması olan kimlik değişimi için, bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde, nüfus müdürlüğüne karşı dava açılması gerekli. Mahkeme heyeti, bireyin cinsiyet değişikliği ilgili tıbbi süreçlerin tamamlandığına dair bir rapor talep edecektir. Burada bireyin cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirip geçirmediğine bakılarak talep edilen nüfus sicil değişikliğinin karara bağlanması görüşülecektir. Bunun için de mahkeme heyeti, talepte bulunan bireyden sağlık raporlarını talep edecektir. Bu sağlık raporlarının da tam teşekküllü bir hastaneden, alanında uzman doktorlardan alınması gerekli.

Kadın Doğum Uzmanı Kontrolü

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren bireyden, erkek cinsinden kadın cinsine geçti ise, nüfus sicil değişikliği ile ilgili dava sürecinde, mahkeme tarafından diğer ameliyat raporlarının yanı sıra uzman doktor raporu da talep edilmektedir.

Kadın doğum uzmanı, söz konusu ameliyatı geçiren bireyi muayene ederek, geçirdiği ameliyatı, sonuçları ve cinsiyet değişikliği ile ilgili bireyin son durumu hakkında bir rapor yazar.

Ürolog Kontrolü

Cinsiyet değiştirme operasyonu, kadın cinsinden erkek cinsine geçiş için yapıldı ise, birey, nüfus kaydının değiştirilmesi için açtığı davada, mahkemeye geçirdiği ameliyatla ilgili raporlarla birlikte, geçiş yaptığı cinsiyetle ilgili bir uzman doktor tarafından verilmiş bir raporu da sunmak durumunda.

Ürolog, cinsiyet değiştirme ameliyatı süreci tamamlanmış bireyi muayene ederek, operasyonun sonuçları, bireyin halihazırdaki durumunu içeren bir rapor hazırlar.

Kontrol Onayından Sonraki İşlemler

Cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından, cinsiyet değiştirme davasının ikinci aşaması olan kimlik değişimi davasında geçilir. Bu aşamada, mahkeme heyeti bireyin söz konusu ameliyatı geçirip geçirmediğini, ameliyat sonrasında bireyin karşı cinsle ilgili özelliklere haiz olup olmadığını da değerlendirecektir. Burada öncelikle ameliyat sonuçlarına bakılacaktır. Sonrasında bireyin geçirdiği ameliyat türüne göre, geçtiği cinsiyetle ilgili uzman doktor raporu da talep edilecektir.

Birey kadın cinsinden erkek cinsine geçiş için ameliyat olduysa bir ürologdan, erkek cinsinden kadın cinsine geçiş operasyonu geçirdi ise bir kadın doğum uzmanından kontrol raporu almalıdır.

Onay Raporunun Mahkemeye Gitmesi

Cinsiyet değiştirme ameliyatının esas amacı, cinsiyet değiştirme sürecinde bireyin kendini ait olduğunu hissettiği bedene kavuşması ve bu bedene uygun kimliğini edinmesidir. Mevcut yasal durum bu şekilde işlemektedir.

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirebilmek için mahkemeden izin alınması gereklidir. Bu, nüfus müdürlüğüne, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacak dava sonucunda karara bağlanmaktadır. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, son aşamada nüfus kaydının değiştirilmesiyle ilgili davadır. Bu dava yine, bireyin ikametgâhının olduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde nüfus müdürlüğüne karşı açılır. Mahkeme heyeti bu ikinci davada, bireyin cinsiyet değiştirme ameliyatı olup olmadığına, bu ameliyat sonrasında değişim geçirdiği cinsiyetin özelliklerini taşıyıp taşımadığına bakacaktır. Bunun için uzman doktor görüşlerine başvurulacaktır. Mahkeme heyeti, bireyi tam teşekküllü bir devlet hastanesine bu kontrolleri yaptırması için gönderebilir.

Nüfus Müdürlüğüne Dava Açılması

Cinsiyet değiştirme sürecinin bir parçası olan nüfus kaydı değişimi için, Türk Medeni Kanunu’nun 40’ıncı maddesine istinaden, gerekli beyan ve deliller ile birlikte dava açılması gerekir. Söz konusu dava, cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren bireyin ikametgâhının olduğu yerde, nüfus müdürlüğüne karşı, çekişmesiz kaydıyla açılır. Bu tür davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir.

Kimlik Değişikliği

Cinsiyet değiştirme süreci esnasında, cinsiyet değiştirmek için mahkeme izni başvurusu esnasında, isim değişikliği talebi de yapılmış ise, operasyon bitiminden sonra mahkemeye gönderilen raporlara göre hâkim bu değişikliği de onaylayabilir. Reddedilir ise kesinleşmiş cinsiyet kararı ile birey ayrı bir dava açabilir. Bu davanın sonuçlanmasının ardından başta nüfus kağıdı olmak üzere diğer tüm resmi kağıtlar değişir.

Ameliyat Sonrası Özel Estetik Uygulamaları

Cinsiyet değiştirme süreci çeşitli operasyonlar içeren aşamalı, özenli davranılması ve sabır gösterilmesi gereken bir süreçtir. Kadın bedeninden erkek bedenine geçiş ya da erkek bedeninde kadın bedenine geçiş sürecinde, geçilen bedene uyum sağlanması için, yapay genital organ oluşturulması öncesi ya da sonrasında çeşitli estetik uygulamaları yapılabilir.

Burada bireyin yaşı, sağlık durumu ve beklentileri de önem kazanmaktadır. Cinsiyet değiştirme süreci takip edilirken, yasal süreç de göz önünde bulundurularak muhtelif estetik uygulamaları yapılabilir.

Kadından Erkeğe Cinsiyet Değiştirme Sonrası Estetik

Kadın bedeninden erkek bedenine geçiş için yapılacak cinsiyet değiştirme ameliyatları öncesinde ve sonrasında uygulanan hormon tedavileri ya da terapileri, fiziken yeterli sonucu vermeyebilir. Bu durumda erkek bedenine uygun estetik uygulamaları yaptırılabilir.

Sakal Ekimi

Cinsiyet değiştirme ameliyatının kadın bedeninden erkek bedenine geçiş türünü olan birey, çeşitli estetik uygulamalar ile erkek bedeninin fiziki özelliklerini daha fazla kazanabilir. Bunlardan birisi olan sakal ekimi, saç, bıyık sakal ekim merkezlerinde yaptırılabilir.

Sakal ekimi için vücudun donör olabilecek bölgesinden alınacak kökler yardımıyla, kişinin yüz yapısına uygun ekim yapılabilir. Sakal ekimi sonrasında kişiye 24-48 saat sonrasında banyo yapma izni verilmektedir. Cinsiyet değiştirme sürecinin hassasiyeti göz önünde bulundurularak, uygulamanın yapılacağı merkezin dikkatli seçilmesi, hekim kontrollerinin aksatılmaması öznem arz etmektedir.

Karın Kası Ameliyatı

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak kadın bedeninde erkek bedenine geçiş yapan bireyin uygulatabileceği yöntemlerden biri de karın kası ameliyatıdır. Karın kası ameliyatları bilinenin aksine kolay ameliyatlar arasındadır. Ancak bu işlemi yapacak olan hekimin bu nedenle bu ameliyatı yaptıracak cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmiş birey, mutlaka ameliyatı yapacak hekim ile daha önce geçirmiş olduğu ameliyatlar hakkında net bilgi vermelidir.

Bu estetik uygulamada, mikro girişlerle, kesi yapılmadan operasyon gerçekleştirilmektedir. Ortalama bir (1) saat süren ameliyat esnasında, bireyin yapısına göre fazla yağ dokusu alınmakta ve oradaki mevut dokular şekillendirilmektedir.

Diğer Estetik Uygulamalar

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan birey, yaşı ve sağlık durumunu dikkate alarak, erkek bedeninin fiziksel özelliklerine uygun çeşitli estetik uygulamalar yaptırabilir. Buna genital organı ile ilgili estetik düzeltmeler de dahildir.

Erkekten Kadına Cinsiyet Değiştirme Sonrası Estetik

Erkek bedeninden kadın bedenine geçiş için yapılan cinsiyet değiştirme operasyonu öncesinde ve sonrasında hormon tedavileri ya da terapileri uygulanmaktadır. Bu uygulamaların sonucunda, geçilen fiziki bedende bir takım değişiklikler olacaktır. Estetik olarak fiziken istenilen sonuç elde edilemez ise, birey ekstra estetik uygulamalar yaptırabilir.

Lazer Epilasyon

Uzun yıllardır istenmeyen tüylerden kurtulmak için pek çok farklı yöntem geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Özellikle kadınlar bu konuyu estetik görüntü açısından oldukça önemserler. Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek kadın bedenine dönüşüm geçiren bireyler de, doğal olarak fazla tüylerinden kurtulmak isteyeceklerdir.

Lazer epilasyon tüylerden kurtulmak için, gittikçe gelişen ve talep gören bir yöntemdir. Çeşitli klinik ya da merkezlerde uygulanmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir yöntemdir. Lazer epilasyon, istenmeyen tüyleri yok etmek için yoğun bir enerji demeti olan lazerin kullanıldığı tıbbi bir uygulamadır. Bu yüzden doktor kontrolünde yapılması gereken bir tedavi olarak da tanımlanmaktadır. Çünkü vücuda ışın verilmektedir. Lazerin ısısı, kıl köklerine zarar vererek, kılların çıkmasını ve büyümesini engeller. Lazer epilasyon işleminin kalıcı olabilmesi için tek seans yeterli gelmeyecektir.

Adem Elması Ameliyatı

Boynun ön kısmında, çenenin hemen altında ses organı olan gırtlak bulunur. dem elması, gırtlağın çatısını oluşturan ve gırtlağın en büyük kıkırdağı olan tiroit kıkırdağın çıkıntısıdır. Gırtlak çıkıntısı veya adem elması genellikle kadınlarda belirgin değildir ama, erkeklerde belirgindir ve boyunda bir çıkıntı görülmesine neden olur. Bu belirginlik farkının nedeni, yani âdem elmasının sebebi kıkırdağın birleşme açısıdır. Bu açı erkeklerde 90 derecedir ve çıkıntıya (adem elmasına) neden olur. Oysa kadınlarda 120 ila 140 derecedir.

Bölgenin anatomisini iyi bilen bir cerrah tarafından komplikasyon riski sıfıra yakın yapılabilen bir operasyondur. Hasta memnuniyeti oldukça yüksektir. Ameliyat, genel anestezi ile tam gırtlak çıkıntısının üzerinde açılan ufak bir kesiden yapılır. Ameliyatta amaç, gırtlak çıkıntısını tamamen düz hale getirmek değildir. Hedef, adem elmasını dikkat çekmeyecek kadar ufaltmaktır. Bu amaçla kıkırdak tıraşlanır. Ancak fazla kıkırdak alınırsa ses telleri etkilenebilir ve ses kısıklığı oluşabilir. Ameliyat kesisi estetik ve gizli dikişlerle kapatılır. İyileştikten sonra geriye çok ince ve belirsiz bir iz alır. Yaklaşık altı (6) ay sonra neredeyse izi hastanın kendisi bile fark edemez.

Ses Teli Ameliyatı

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek kadın bedenine dönüşüm geçiren birey, doğaldır ki bu fiziki bedene uygun bir ses tonuna sahip olmak isteyecektir. Hormon tedavileri bu konuda yeterli gelmez ise, birey ses teli ameliyatı olabilir.

Ses teli ameliyatı genel ya da lokal anestezi ile yapılmakta olup farklı teknikler uygulanmaktadır. Bu teknik, ameliyat olacak kişinin yaşı, sağlık durumu ve hedeflenen sonuç dikkate alınarak seçilir. Ameliyat sonrasında da gerekli özenli bakım ve kontroller yapıldığında, ameliyat olan kişi sağlıklı biçimde yaşamına devam edebilir.

Silikon Protez Ameliyatı

Cinsiyet değiştirme operasyonu ile kadın bedenine dönüşüm geçiren bireyde, yapılan hormon tedavisi ya da terapisi sonucunda meme büyümesi gerçekleşmiş olur. Ancak bu değişimin sonucu kişiyi mutlu etmeyebilir. Bu durumda meme estetiğinin bir türü olan silikon protez takılması tercih edilebilir.

Hemen her estetik operasyonda olduğu gibi bireyin fiziki yapısı, beklentilerine göre ameliyatı yapacak hekimle operasyon geçirecek birey arasında açık bir diyalog olmalıdır. Yine bunun bir ameliyat olduğu dikkate alınarak, hemen her ameliyat öncesi, esnası ve sonrasında yapılacaklar hasta ile paylaşılmalıdır. Silikon protez ameliyatı geçirecek bireylerin de süreç boyunca hekimiyle açıkça konuşması ve önerilerine titizlikle uyması beklenmektedir.

Dudak Dolgusu

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak kadın bedenine dönüşüm geçiren birey, dudak yapısının kalınlaştırılması ya da yeniden biçimlendirilmesi için estetik uygulama yaptırabilir. Hyalüronik asit, vücudun kendisinin ürettiği ve bir madde olduğu için hyalüraonik asit içeren dolguların yapılması vücutta herhangi bir problem oluşturmayacaktır. Dudak dolgusu işlemi ortalama 15 ila 25 dakika arasında sürmektedir. Dudak dolgusu iğnesi kısa ve incel bir iğne yardımıyla dudağa enjekte edilmesi ile gerçekleşir. Uygulama öncesinde içerisinde anestezik maddeler içeren kremler ile o bölgenin uyuşturulması sağlandığı için, hastalar herhangi bir ağrı ve acı hissetmezler. İşlem yapıldıktan hemen sonra günlük hayata kolaylıkla dönülebilmektedir ve yaşantınız etkileyecek bir durum söz konusu olmaz. Yinede hekimin önerileri dikkate alınarak hareket edilmesinde fayda vardır. Yapılan dolgu maddesinin kalıcılığı ise 6 ile 12 ay arasında sürmektedir.

Kaş Kaldırma Estetiği

İnsan yüzünde gözler, burun, kaşlar ve dudağın belli bir orantısal yerleşimi vardır. Bu orantısal yerleşim, yüz yıllardır güzellik tanımının temelini oluşturmuştur. Bu yüzden kaşları orantısal olarak estetik bakış açısına uygun olmayan kadın ya da erkek, yaş durumuna bakmaksınız kaş kaldırma ameliyatı olmayı tercih edebilmektedir.

Kaş estetiği olarak da adlandırılan işlem, tam donanımlı klinik şartlarda, tercihen genel anestezi ile yapılmaktadır. Kalıcı olan cerrahi yöntemlerin yanı sıra, botoks gibi dönemsel yöntemler de kullanılmaktadır. Endoskopik yöntem olarak adlandırılan ve saçlı deriden açılan kesiler aracılığıyla yapılan operasyonlar da son dönemlerde popülerlik kazanmıştır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, kaş estetiği olmaya karar vermiş bireyin yaş, fiziki yapısı ve beklentilerine göre ölçümleme, planlama yaparak yönteme karar vermek ve uygulamaktır.

Diğer Estetik Uygulamalar

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak erkek bedeninden kadın bedenine dönüşüm geçiren birey, dönüşüm geçirdiği bedenin fiziki özellikleri ile ilgili estetik pek çok uygulama yaptırabilir. Buna genital organı ile ilgili estetik düzeltmeler de dahildir. Burada önemli olan bireyin elde edeceği sonuçları tam ve net olarak araştırması, kararını ona göre vererek estetik müdahale yaptırmasıdır.

Ameliyat Sonrası Beslenme ve Diyet

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, genel anestezi altında yapılan, türüne göre mikro cerrahi içeren, aşamalı yapılabilen ve pek çok uzmanın da bulanabileceği bir ameliyat türüdür. Ameliyatın hemen ertesinde, ameliyatı yapan hekim, kişinin beslenme programını belirleyecektir. Bu programa titizlikle uymak, bireyin iyileşme sürecine katkıda bulunacaktır.

Sonrasında ise her bireyin yapması gerektiği gibi sağlıklı bir beslenme programı takip edilmelidir. Organik ve doğal gıdalar tüketilmeli, kilo almaktan kaçınmalıdır. Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren bireyin, sağlık durumu nedeniyle takip etmesi gereken özel bir beslenme programı varsa hekimi bunu, onunla paylaşacaktır.

Spor ve Egzersiz

Cinsiyet değiştirme ameliyatı uzun süren, hassas dengelerle ilerleyen bir ameliyattır. Bireyin sonrasında sabır isteyen, özenli bir nekahet devresi geçirmesi gereklidir. Bu süreçte de ağır spor yapmaktan, yorucu ve kendisine zarar verici egzersizlerden kaçınmalıdır. Ameliyatı yapan hekimi uygun görürse, ameliyat sonrasında bedeninin dönüşümüne alışmak için, hekiminin önerileri doğrultusunda birey spor ya da egzersiz yapabilir.

Fitness

Fitness, ülkemizde genellikle vücut geliştirme sporu ile özdeşleştirilir. Kimi zaman da farklı bir spor dalı olarak düşünülür. Ama aslında çoğu kişi fitnessin anlamını bilmemektedir asıl tanımı sağlıklı olmak zinde olmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle de sağlıklı ve zinde olmayı sağlayacak, aletli ya da aletsiz yapılan egzersizlerin tümünü bu kavram altında değerlendirebiliriz. Temel amacı insan vücudunu güçlendirmektir. Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmiş birey, vücudunu zinde ve sağlıklı tutmak için fitness yapabilir. Burada önemli olan, uygulayacağı fitness programını hekimiyle paylaşması ve zamanlamasına dikkat etmesidir.

Yüzme

Yüzme, insanı ruhen de rahatlatan, tüm bedenini çalıştırmasına olanak veren bir spordur. Suyun kaldırma kuvveti de kullanıldığından temel olarak kişiyi zorlamaz. Ancak yüzme sporu havuzda yapılacak ise hijyen kurallarına çok dikkat edilmesi gerekir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren bireyin, yüzmeye gitmeden önce konuyu muhakkak ameliyatını yapan hekimi ile paylaşması son derece sağlıklı olur.

Pilates

Pilates, kas sistemini bir bütün olarak çalıştıran egzersiz sistemi olarak geliştirilmiştir. Joseph Hubert tarafından geliştirilen ve günümüze gelen sağlıklı ve fit olmak isteyen bireylerin yoğunlukla tercih ettiği egzersizler bütünüdür.

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren birey, zinde olmak, vücudunu esnetmek, sağlıklı yaşam sürdürmek gayeleriyle pilates yapabilir. Ancak pilates programını ameliyatını yapan hekimi ile görüşmeli, onun önerileri doğrultusunda uygulamaya geçmelidir.

Hafif Sporlar

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren birey, vücudunu zinde tutmak ve forma sokmak, sağlıklı yaşam sürdürebilmek için spor yapmak isteyebilir. İlk etapta hafif sporları tercih etmesi, bedeninin yaşadığı dönüşüme adaptasyon sürecinde yardımcı olabilir. Yine de yapmayı düşündüğü sporu ve zamanlama çizelgesini doktoruyla paylaşmasında yarar vardır.

Ağır Sporlar

Yaşı ne olursa olun, birey kendini hazırlamadan ağır bir spor ya da egzersiz programına girmemelidir. Girdiği takdirde kendi sağlığı açısından kalp, kas ve kemik dokusunda ciddi olumsuzluklara yol açar. Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren birey, dönüşüm geçirdiği bedenini şekle sokmak, sağlıklı kalmasını sağlamak için spor yapabilir. Ancak ağır egzersiz programı yapmadan önce hekimiyle konuşmalıdır.

Özellikle kadın bedeninden erkek bedenine dönüşüm geçiren bireyler, vücut geliştirme sporu yaparak gövdelerini biçimlendirmek isteyebilir. Böyle bir programı hekimine danışmadan kesinlikle uygulamamalıdır.

Doktor Kontrolleri

Cinsiyet değiştirme operasyonu aşamalı, uzun süren, genel anestezi ile yapılan cerrahi bir müdahaledir. Türüne göre mikro cerrahi de içerebilir. Yapılan planlama doğrultusunda ameliyatta birden fazla uzman da bulunabilir.

Cinsiyet değiştirme süreci, aşamalı, sabır gerektiren bir süreç. Özellikle cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında iyileşme sürecinin özenle takip edilmesi yaşamsal önem taşıyor. Bireyin hayatına sağlıklı ve mutlu devam edebilmesinin en önemli anahtarı bu konu.

Operasyon sonrasında, ameliyat öncesinde planlanmış takvime sadık kalınarak doktora kontrollerinin zamanında yaptırılması çok önemli. Bunun dışında bireyin yaşı, sağlık durumu ve geçirdiği operasyonun seyri göz önüne alınarak, ameliyatı yapan hekim tarafından planlanmış takvimin dışında da kontrol talep edilebilir. Bunlara da özenle uymak yaşamsal önem arz edebilir.

İyileşme Süreci - Hormon Tedavisinin Sona Ermesi

Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrasında, genellikle hormon seviyeleri dengelenene kadar hormon tedavisi sürdürülür. İyileşme sürecinde, ameliyat olan bireyin yaş, sağlık durumu ve ameliyatın akışına göre ameliyatı yapan doktor, ameliyat sonrasındaki hormon tedavisinin sürecini ve dozajını belirleyecektir.

Tam Etkinin Elde Edilmesi - Estetik Tedavilerin Sona Ermesi

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, cinsiyet değiştirme sürecinin bir parçasıdır. Birey, bedeninin kendisini ait hissettiği cinsin bedenine dönüşmesi için bu ameliyatı olur. Söz konusu operasyon aşamalı, uzun süren, genel anestezi altında yapılan bir cerrahi müdahaledir. Sonrasında birey, dönüşüm geçirdiği bedenin fiziksel özelliklerine uygun olarak çeşitli estetik operasyonlar yaptırabilir.

Tüm bu süreçler tamamlanırken bireyin psikolojik olarak kendini hazırlamış olması, süreci rahatlıkla atlatabilmesi ve iyileşme süresinin verimli geçmesi bakımından önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Zor Bir Ameliyat mıdır?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı aşamalı, uzun saatler süren bir operasyondur. Söz konusu ameliyatın kadın cinsinden erkek cinsine geçiş türünde mikro cerrahi ile damar ve sinirler dikilerek doku nakli yapılmaktadır. Tabiatıyla daha uzun sürebilmektedir.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, yapılan planlama çerçevesinde, muhtelif alanlarda cerrahi operasyonlar da içerebildiğinden zor bir ameliyat olarak kabul edilmektedir.

Ameliyat Ağrılı mı? Ağrılar Ne Zaman Geçer?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, genel anestezi altında yapıldığından operasyon esnasında ağrı hissedilmez. Sonrasında ise cerrahi müdahalenin yapıldığı bölgelerde ağrı olacaktır. İyileşme esnasında ağrılar sürebilir. Bu dönemde doktor bireye ağrı kesici ilaçlar uygulanmasını sağlayacaktır.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı için genellikle altı (6) ila sekiz (8) saat aralığı telaffuz edilmekte. Ancak yapılan planlama çerçevesinde bu süre uzayabilir. Ya da ameliyat esansında meydana gelebilecek herhangi bir durum nedeniyle süre değişebilir.

Ameliyattan Ne Kadar Süre Sonra Estetik Operasyonlar Başlayabilir?

Bu soru aslında öznel bir soru ve kişiye göre değerlendirilip yanıt verilmesi gerekebilir. Bu yanıta erişebilmek için temel konu, esas ameliyatın aşamaları, türü ve planlaması. Örneğin kadın bedeninden erkek bedenine dönüşüm operasyonunda, mikro cerrahi ile sinir ve damarlar dikilerek doku nakli yapım yöntemiyle yapay penis oluşturulduğundan, buradaki dokuların altı (6) ay süresince tam olarak iyileşmesi beklenmelidir. Ancak bundan sonra, ihtiyaç duyulursa genital organ ile ilgili estetik müdahale yaptırılabilir. Diğer taraftan dudak dolgusu gibi lokal anestezi uygulanarak yapılan estetik müdahaleler daha erken bir süreçte yaptırılabilir.

Yaş Sınırı Nedir? Yaş Durumu Ameliyat Sonucunu Etkiler mi?

Yasal olarak cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilmek için 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Konuyla ilgili herhangi bir üst yaş sınırı telaffuz edilmemekle beraber, söz konusu ameliyat genel anestezi altında yapılacağından, genel sağlık tetkikleri sonucu yaşına bağlı olarak operasyona izin verilmeyebilir.

Yaş durumu, hücrelerin kendilerini yenileme ve onarma süreçlerinin değişmesi nedeniyle ameliyatın sonucuna etken edebilir.

Doktor Kontrolleri Hangi Aşamada Daha Sıkı Takip Edilmelidir?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı genel anestezi altında, yapılan planlamaya göre çoklu uzman doktorların da katılabileceği bir cerrahi operasyondur. Süresi de göz önüne alındığında, tabiatıyla ameliyat sonrası ilk üç (3) ay düzenli kontroller için elzem bir süreç. Elbette ameliyat olan bireyin sağlık durumu ve operasyonun seyrine bakılarak, sıkı takip edilecek düzenli kontrollerin süresi ameliyatı yapan doktor tarafından uzatılabilir.

Psikolojik Destek Alabileceğim Kanallar Nelerdir?

Cinsiyet değiştirme süreci psikolojik olarak dayanıklılık gerektiren bir süreçtir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesinde, tam teşekküllü bir devlet hastanesinde bulunan Cinsiyet Değişim Konseyinde bir psikiyatrist ile görüşmeler yapılması yasal sürecin bir parçası. İlerleyen zamanda aynı kişiden destek alınabileceği gibi önereceği bir psikologdan profesyonel destek alınabilir. Elbette yine bu süreçte konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarından da destek alınabilir. Arkadaşlar ve ailenin manevi desteği de bu süreçte önemli.

İstirahat Raporu Verilir mi? İşe ve Günlük Hayata Ne Zaman Dönebilirim?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaya karar veren bireyler genellikle kendilerine yeni bir hayat kurmayı yeğlemekte. Halihazırdaki iş yaşamını sürdürecek olan bireylerin geçirdikleri operasyonun türü ve sürecine göre doktoru istirahat raporu verecektir.

Yine geçirilen operasyonun türü ve sürecine göre birey günlük hayatına dönebilir. Kişiye özel olan bir ameliyat süreci geçirildiğinden, doktorun kararına göre, kademeli bir dönüş de mümkün olabilir.

Hormon Tedavisi Sırasında Kilo Alır mıyım?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesi ve sonrasında hormon tedavileri ya da terapileri uygulanmakta. Ameliyat sonrasında, ameliyat olan bireyin hormonal dengelerinin ayarlanması için belirli dozlarda uygun hormon tedavileri uygulanmaktadır. Doz ayarlamaları bireyin sağlık durumu, yaşı dikkate alınarak belirlenmektedir. Yine de bu süreçte kilo alma olasılığı mevcuttur.

Estetik Tedaviler Aynı Anda Yapılabilir mi?

Yapılan planlamaya göre, kimi estetik ameliyatlar cinsiyet değiştirme operasyonu esnasında yapılabilmekte. Cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından, bireyin ihtiyaçları, sağlık durumu, yaşı gibi faktörler dikkate alınarak kimi estetik müdahaleler aynı anda uygulanabilir.

En İyi Doktor Diye Bir Şey Var mı?

Cinsiyet değiştirme hayati risk taşıdığından hasta bu ameliyatın ciddiyetini anlamalı. Doktor seçerken olabildiğince bu konuda deneyim sahibi bir hekim olmasına dikkat etmekte yarar var. Elbette bundan daha önemlisi, söz konusu ameliyat kişinin tüm yaşamını etkileyeceği için, ameliyat olacak kişinin doktoruyla konuyla ilgili kafasında ne varsa rahatlıkla konuşabilmesi. Ezcümle, açıkça ameliyatın tüm süreçlerinin rahatlıkla konuşulabileceği, mesleğini seven, bu özellikli konuda deneyim sahibi bir doktor seçmekte yarar var.

Yurt Dışında Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Başarı Oranları

Cinsiyet değiştirme ameliyatının başarı oranı, ameliyatı yapacak ekip, ameliyatın yapılacağı merkez ile doğru orantılı. Dolayısı ile cinsiyet değiştirme ameliyatı yapan doktorları ve merkezleri, ülke bazında değil de öncelikle deneyimlerine göre değerlendirmeli.

Türkiye'de Cinsiyet Değiştirme Başarı Oranları

Bu konuda net bir istatistiki veri bulunmasa da, paylaşılan sonuçlara bakıldığında, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının başarıyla sonuçlanma oranının oldukça yüksek olduğu görülmekte. Özellikle son yıllarda gelişen teknoloji, tıp alanında hemen her türlü ameliyatta olduğu gibi cinsiyet değiştirme ameliyatlarında da başarı oranını yükseltti.

Operatör Doktorların Katıldığı Ameliyat Sayısı Önemli mi?

Operatör doktorların katıldığı ameliyat sayısı, cerrahın pratiklik kazanması açısından önemli. Yine de doktor seçerken bu kriter ile birlikte kendisi ile rahat diyalog kurulabilir olmasına dikkat etmekte yarar var.

SGK Cinsiyet Değiştirme Ameliyatını Karşılar mı?

2013 yılının sonlarında, SGK cinsiyet değiştirme ameliyatı yaptırmak isteyen kişilerin protezler içerisinde olacak şekilde bütün masrafların karşılanacağını bir bildirge ile yayınlamıştır. Ancak bu noktada uygulamada bazı sıkıntılar yaşandığı ve yaşanabileceği, o nedenle bu konudaki yasal mevzuatın iyi araştırılması gerektiğini belirtmek elzem bir durum.

Hukuksal Araştırma Sonucunda Ameliyat Talebi Reddedilebilir mi?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı Türk Medeni Kanunu’nun 40’ıncı maddesi çerçevesinde yapılabilmekte. Dolayısıyla ameliyat olabilmek amacıyla, nüfus müdürlüğüne açılacak dava öncesi, söz konusu maddede belirtilmiş olan özelliklerin taşınması gerekiyor.

Bu sürecin ikinci aşaması tam teşekküllü bir devlet hastanesinde bulunan Cinsiyet Değişim Konseyinin tetkik ve gözlemleri sonucu hazırlayacağı rapor. Bu konseyde psikiyatr, jinekolog, ürolog, endokrinoloji uzmanı, plastik cerrah ve avukatlar bulunmakta. Özellikle psikiyatrik rapor ameliyat talebinin reddedilmesine neden olabilir. Çünkü söz konusu psikiyatr, cinsiyet değiştirme ameliyatı talebinde bulunan bireyi gözlemlemekte ve onun ruhsal olarak cinsiyet değiştirme ameliyatına hazır olup olmadığı hususunda rapor hazırlamakta. Rapor olumsuz olursa mahkeme buna dayanarak, cinsiyet değiştirme ameliyatı olma talebini reddedebilir.

Hangi Hastane - Klinikleri Hangi Kriterler ile Değerlendirmeliyim?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı genel anestezi ile yapılan, kimi zaman çoklu cerrahi müdahale içeren bir operasyondur. Dolayısı ile mutlaka tam teşekküllü bir merkezde yapılmalıdır. Merkezin resmi kanallarca onaylanmış olmasına dikkat etmelidir. Bunun yanı sıra ameliyat olunacak merkez ya da kliniğin hijyen koşullarına tam olarak uyuyor oluşu, ameliyat esnasında ve sonrasında sağlayacağı konfor da dikkat edilmesi gereken başlıca unsurlardan. Elbette klinik ya da merkez seçilirken ameliyatı yapacak ekip, anestezi uzmanı dahil, çok önemli bir başka başlık.

Ameliyat Sonrası İz Kalır mı?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı genel anestezi altında yapılan, türüne göre mikro cerrahi içeren bir ameliyattır. Yapılan planlama çerçevesinde uzun sürebilir. Yapay genital organ oluşturmak için kimi zaman çoklu uzman eşliğinde sürdürülür bu ameliyat. Dolayısı ile dikiş kullanılmaktadır. Ancak yöntemine göre iz kalma oranı değişmektedir. Elbette burada ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecinde hassas davranmak da önemli. Dokuların iyileşebilmesi için hekimlerin önerilerini mutlaka titizlikle yerine getirmeli.

Gelişen teknolojinin yardımı ile ameliyat esnasında daha hafif iz bırakacak dikiş atma ya da cerrahi kesikleri kapatma yöntemleri bulunmakta.

Cinsiyetin Tüm Faktörleri Başarılı Bir Şekilde Değiştirilebilir mi?

Doğduğu sıradaki fiziksel yapısı mevcut ruhi yapısı ile örtüşmeyen bireyler, bu uyumu sağlamak için cinsiyet değiştirme ameliyatı olmayı istemektedirler. Bu ameliyat sırasında öncelikli olarak bireyin bedeninin dönüşüm yaptığı cinsiyetle ilgili yapay genital organ oluşturulmaktadır. Doğaldır ki yapay genital organ oluşturulması hiçbir biçimde üreme yetisinin kazanılmasını sağlamaz. Bunun dışında, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuş bir birey sağlıklı bir cinsel hayat sürdürebilir.

Ameliyat Olduğum Anlaşılır mı?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan birey ameliyat öncesi, esnası ve sonrasını titizlikle, özenli bakımla geçirirse, böyle bir ameliyat geçirdiği anlaşılamayabilir.

Topluma Adaptasyon Konusunda Zorluk Çeker miyim?

Cinsiyet değiştirme süreci başlı başında dayanıklılık ve sabır isteyen bir süreçtir. Bunun bir parçası olan cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren birey, sonrasında dönüşülen bedenle topluma adapte olmakta zorluk yaşayabilir. Birey bu süreci psikolojik destek ve ameliyat öncesinde kendisini sonuçlara hazırlaması ile aşabilir. Ameliyat sonrasında konuyla ilgilenene sivil toplum kuruluşları ile de iletişime geçerek, onlarla dayanışma içerisinde bulunarak adaptasyon sürecini daha kolay aşabilir.

Herhangi Bir Sağlık Sorunu Cinsiyet Değiştirme Ameliyatına Engel Olur mu?

Genel anestezi ile yapılan hemen her cerrahi operasyonda olduğu gibi, cinsiyet değiştirme ameliyatı için de bu öznel bir konudur. Yapılan genel sağlık taraması, anestezi için gerekli tetkikler dahil, sonucunda bireyin ameliyatı kaldıramayacağına karar verilir ise cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılamaz.

Ameliyat Ertelenebilir veya İptal Edilebilir mi?

Kişinin sağlıkla ilgili olan ya da olmayan özel bir durumu ortaya çıktığında, ameliyatın yapılacağı klinik ya da merkez ile görüşülerek ameliyatın ertelenmesi ya da iptali istenebilir. Cinsiyet değiştirme ameliyatında kişinin psikolojik olarak hazır olması da önemli bir husus olduğundan, birey kendini bu konuda hazır hissedinceye değin erteleme isteyebilir. Ancak yasal mevzuat gereği, bu ameliyatı olabilmek için mahkemeden izin almak gerektiğinden, işleyiş süreçlerini de dikkate almalı.

Sadece Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olup Estetik Yaptırmayabilir miyim?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan birey, dönüşüm geçiren bedeninin yapısından, fiziki görüntüsünden memnun ise hiçbir şekilde estetik operasyon yaptırmak durumunda değildir.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Caiz midir? Cinsel Tercihin Farklı Olmasının Dindeki Yeri Nedir?

Konuyla ilgili pek çok farklı görüş olmakla birlikte, ağırlıklı olarak cinsel tercih farklılıkları empati ile karşılanmamakta. Kimi görüşe göre cinsiyet değiştirme ameliyatının dinen kabul edilebilir bir yanı yok. Öte yandan bireyin psikolojik olarak kendisini rahatsız ve huzursuz hissettiği, bunu gidermek için, huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürebilmesi için böyle bir ameliyat olmasının gerekli olabileceği gerçeği var. Tedavi amaçlı uygulamalar dinsel yönden kabul görmekte. Burada kastedilen, kişinin dikkat çekmeye çalışmasından ziyade, kişiyi psikolojik olarak rahatlatacak uygulamaların kabul görmesidir.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Fiyatları?

Cinsiyet değiştirme operasyonlarını uygulayan cerrah sayısı oldukça az, hastane de bir o kadar nadirdir. Çok kompleks ve detaylı bir operasyon olmasından dolayı durum böyledir. Bu nadirlik ve kullanılan ekipmanların yurtdışından tedarik ediliyor oluşu fiyatlar üzerinde etki oluşturmaktadır. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarında kadın – erkek ve erkek – kadın dönüşümü de fiyatları etkilemektedir. Doğru ve kesin bir fiyat için mutlaka muayene olunmalıdır.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Sonrası Hamilelik?

Cinsiyet değiştirme operasyonlarıyla cinsel organlar yapılsa da geri bağlantıların yapılmamasından dolayı sperm ya da yumurtalık faaliyeti yoktur. Cinsiyet değiştirenlerin taşıyıcı annelik ya da sperm bağışı gibi yöntemlerle çocuk sahibi olması gerekmektedir. Çift cinsiyetli olanların cinsiyet seçimi sonrası yapılan ameliyatlar bu kapsamın dışındadır.

İlgili Bölümler
İlgili Tedaviler