Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.

Ayrık Diş Tedavisi

Dişler, tüm canlıların vücudunda yer alan ve sindirim sisteminin başlangıcı olarak adlandırılmaktadır. Dişlerin sağlığı, kişinin tüm vücudunun sağlığı için oldukça önemlidir. Dişlerde oluşan çürümeler ya da kayıplar, beslenme yapısını tamamen değiştirmektedir. Ayrık diş hastalığı da bu problemler arasında yer almaktadır. Aslında ayrık dişlerin, kişilerin beslenmesi için büyük bir sorun yaratmasa da konuşmada zorluk açısından büyük bir soruna yol açabilmektedir. Ayrık diş rahatsızlığı “Diastema” olarak da adlandırılmaktadır. Ayrık diş tedavisinin uygulanacağı pek çok yöntem bulunmaktadır. Diş hekimleri, çene tomografisinin görülmesi ve tedavi için planlama yapmasının ardından, kişinin çene yapısına zarar vermeden yapılabilecek en uygun tedavi yöntemini belirler.

İnceleyen ve Onaylayan : Dt. Mustafa Sercan Akat

Ayrık Diş Tedavisi Hakkında

Ayrık diş rahatsızlığı, dünyanın %20’sinde görülen ve bazı insanlar için psikolojik sorunlara yol açabilen bir hastalık olarak nitelendirilmektedir. Tedavi sürecinde hastaların çene ve diş yapısında herhangi bir zarara yol açılmaması esastır. Çene yapısı, herhangi bir müdahale sonucunda çok kolay bozulabilen ve kişide büyük sorunlara yol açabilen bir eklem yapısıdır. Ayrıca kafatasında hareketli olan tek eklem olarak bilinmektedir. Dişlerin tamamı çeneye bağlıdır ve çene hareketlerine bağlı olarak uyum sağlar. Dişlerin gelişimi ya da zayıflaması, çenede oluşan sorunlara bağlı olarak gelişmektedir. Ancak diş çürümeleri, bu sorunların dışında kalmaktadır. Ayrık dişlerin çözümü için bazı cerrahi müdahaleler bulunmaktadır. Bu tedavi türleri hakkında detaylı bilgiler, ilerleyen bölümlerde açıklanmıştır.

Ayrık Diş Nedir?

Diastema, santral kesicilerin anormal bir pozisyonudur ve bunlar arasında bir boş alan bulunmasıyla karakterizedir. Diastemadaki interdental boşluk, 1 ile 10 mm arasında bir değere (ortalama 2-6 mm) ulaşabilir. Diastema, popülâsyonun yaklaşık % 8-20'sinde görülen en yaygın deformitelerden biridir. Çoğu durumda, interdental aralık üst kesici dişler arasında bulunur, fakat aynı zamanda alt dişlerde de ortaya çıkabilir. Diastema sık pozisyon, büyüklük ve diğer anormallikleri ile ilişkili dişlerin şekline ve dolayısıyla adına problem çözme için kapsamlı bir yaklaşım gerektirir. Bu yöntemler ise terapötik, cerrahi diş hekimliği, ortodonti ve ortopedi olarak adlandırılmaktadır.

Diastemanın genel görünümü, üst damakta bulunan kesici dişlerin birbirinden ayrık durması olarak açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra, diastema süpernümerer varlığında oluşabilir. Gömülü dişler, mikrodonti kısmi ya da çoklu dişsiz, daha sonra prorezyvanii kalıcı diş, çene tümörleri ( odontoma ), yarık alveol kemiği de bu durumu açıklamaktadır. Ancak dikey eksende merkez kesici dişlerin ekseni etrafında dönmesi de görülebilmektedir. Buna da “dönük diş” denmektedir.

Her şeyden önce, sahte ve gerçek bir diastema arasında ayrım yaparlar. Yanlış diastema, ısırma süresinin kalıcı olduğu dönem için karakteristiktir. Bu normal, bir çocuğun yaşı için doğal. Genellikle diş değiştirmenin sonunda diastema kendini kapar. Kalıcı bir ısırıkta gerçek bir diastema görülür ve özel diş bakımı olmadan kaybolmaz.

Medyan-sagital düzleme göre interdental boşluğun yerini dikkate alarak diastema simetrik ve asimetrik olabilir. Simetrik tipte bir diastema ile her iki santral kesici de aynı mesafeye göre yanal olarak yer değiştirir. Asimetrik dişler ise, birbirinden farklı yapıya sahip olan ve farklı boyutlarda olan dişlere verilen addır.

Diastema rahatsızlığı üç türde açıklanmaktadır:

 • Merkezi kesici dişlerin kronlarının lateral eğimi ve dişlerin kökleri doğru konumlandırılırken;
 • Merkezi kesici dişlerin lateral vücut deplasmanı ile
 • Kronların medial deviasyonu ve santral kesicilerin köklerinin lateral sapması ile belirlenmektedir.

Tüm türler diastema olarak kesici dişler taçlar (eksensel dönme ekseni olmadan) normal konum, vestibüler veya oral yönde kesici dişlerin kron dönme eksenini meydana gelebilir.

Diastema'nın tüm formları bir dereceye kadar ifade edilen bir dişlenme kusurudur. Bununla birlikte, bazı diastema sahipleri estetik bir kusur olarak değil, bir "vurgu" olarak görüyor ve diş bakımı ihtiyacını görmüyorlar.

Bununla birlikte, merkezi ön dişlerin arasındaki diş arası boşluk nadiren nispeten dar ve paraleldir. Çok daha çoğu zaman merkezi ön dişlerin sapmasına bir tepe kenarı, kesme zamkı veya dişe doğru bakacak şekilde üçgen bir şekle sahiptir. Buna ek olarak, diastema genellikle üst dudağın güçlü frenulumu birlikte, alveol tepe bağlı olan lifler ve kesme maddesi papilla ve dokuma diş anomaliler olarak da görülmektedir. Bu rahatsızlık yalnızca üst damakta bulunan kesici dişlerde görülmektedir. Bu nedenle, diastemaya sahip birçok insan psikolojik ve fiziksel rahatsızlık hisseder, görünümlerinden ve gülümsemelerinden utangaçtır. Diastema varlığı, frontal dişler bölgesinde periodontitis gelişmesini destekler.

Diastemaya sesin (mekanik displazi ) ihlali eşlik edebilir. Sözlü iletişimde zorluklar doğuran lisp, profesyonel faaliyet alanının alanını kısıtlar ve sadece diş hekiminin değil, konuşma terapistinin de yardımını gerektirir.

Oral boşluğun görsel muayenesi sırasında hastanın diastemi tespit edilir. Bununla birlikte, diastema nedenlerini ve tipini açıklığa kavuşturmak için, bir dizi ek tanılama prosedürü gereklidir. Tıkanıklığın belirlenmesi, radyografinin görülmesi, ortopantomografi, atımların yapılması, çene tanı modellerinin yapılması ve incelenmesi oldukça önemlidir. Verilerin analizi, kesici ve köklerin konumu, şekli, eğimini dikkate alır.

Diş hekimlerinin, cerrahların, ortodontistlerin, ortopedistlerin, çeşitli uzmanların katılımıyla birlikte, diastemayı ortadan kaldırmak için en iyi yöntemi seçme sorunu, topluca çözülmelidir.

Diastema tedavisinin etiyolojisine ve çeşitliliğine bağlı olarak, terapötik, ortopedik, ortodontik, cerrahi yöntemler ve bunların kombinasyonu ile gerçekleştirilebilir. Diasteminin kozmetik restorasyon yöntemiyle giderilmesi, interdental boşluğun, bir ziyaret için doğrudan dişçi ofisinde ışıkla sertleşen kompozit malzemeden yapılmış kompozit (doğrudan) kaplamalarla kapatılmasını içerir.

Diastemin giderilmesi için ortopedik yöntem, interdental alanı kapatmak için seramik kaplama veya sabit protezlerin(yapay metal akrilikler, metal seramik, tüm seramik kronlar ) kullanımına dayanmaktadır.

Birkaç vakada, retinifiye ve distopik dişlerin çıkarılması, sonraki ortodontik düzeltme ile birlikte kök kompaktotestomisi gereklidir. Diastema eliminasyonunun ortodontik yöntemi, kesici dişlerin pozisyonunun çıkarılabilir cihazlar (vestibüler plakalar) veya çıkarılabilir olmayan ekipman ( braket sistemleri ) yardımıyla hareket ettirilmesini içerir.

Diastemin klinik formlarının çeşitliliği, her seferinde bireysel tedavi planı ihtiyacını, en iyi yöntemleri ve tedavi adımlarının sırasını seçme kriterlerinin açık bir gerekçesini belirler. Bu yaklaşım, diastema tedavisinin en uygun estetik sonuçlarını elde etmeyi, ses ve psikolojik komplekslerin yokluğunu ortadan kaldırmayı sağlar. Diyabeti önlemeye yönelik temel kurallar, zararlı oral alışkanlıkların dışlanmasına, eşlik eden çene-yüz anomalilerinin ortadan kaldırılmasına, diş hekiminde düzenli izlemeye indirgenir. Diastema, bir kural olarak, üst dişlemenin karakteristiğidir, fakat aynı zamanda alt dişlerde de ortaya çıkabilir.

Bir diastema oluşumu, bir kişinin ortaya çıkmasında ve bazı konuşma bozukluklarında değişikliklere yol açabilir. Birçok insan yavaş yavaş dişlerin bulunduğu yerde bu kusurla ilgilenmeye başlar, ancak ortodontistler hala tedavi edilmeye ihtiyaç duyduğuna inanırlar.

Ortodontistler iki tip diş diastemisini ayırt ederler:

 • Dişlerin yanlış diasteması süt dişlerinin kalıcı olanlarla değiştirilmesi sırasında oluşur. Sürekli olarak lateral kesici ve köpek dişlerinin patlaması sonrası kaybolur.

 • Gerçek diş diastema dişler arasındaki boşluk, tam diş sayısıyla oluşur. Kendi kendine yok olmaz. Bunun için ortodontik tedavi gereklidir.

Dişlerin diasteminin tedavisi ortodontik veya kompleks olabilir. Bu, özel ortodontik konstrüksiyonlar yardımıyla kesici dişlerin daha fazla hareket ettirilmesiyle yapılan bir cerrahi işlemdir.

Dişlerin ortodontik tedavi özel bir çıkarılabilir vestibüler plaka ve sabit kullanmaktır. Kullanılan plakalar, dişlerin sabitlenmesi ve çene kanallarından ayrılmaması için yapılan özel bir müdahaledir. Diastema başarılı tedavisi için genellikle önce gerekli olan üst dudağın plastik frenulumuna merkezi ön dişlerin arasındaki damak dikiş yoğunluğundan meydana gelen sorunların giderilmesidir. Bazen, diastema tedavisi sırasında, dizgin kendini atrofi edebilir ve sonra eksizyonu gerekli değildir. Diastema oldukça genişse (yaklaşık beş ila altı milimetre), tedavi protez yardımı ile gerçekleştirilebilir. Bu da nüksü önler ve dişlerin estetik görünümünü ve hastanın diksiyonunu önemli ölçüde iyileştirir.

En önemlisi, bu uzun ortodontik tedaviden geçmek istemeyen yetişkin hastalar için kabul edilebilir, ancak aynı zamanda onlara psikolojik rahatsızlık hissi veren diastemadan kurtulmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, dişlerin hemen hemen her anomalisinin, gelecekte uzun süreli tedaviden daha kolay engellenmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Bu nedenle, önleyici tedbirleri hatırlayın ve çocuğunuzun dişlerini ve dişlerini dikkatlice gözlemleyin.

Ön dişler arasındaki boşlukların varlığı gibi bu patoloji oldukça sık görülür. Tıp dilinde, merkezi kesici dişler arasındaki temasın olmaması bir "diastema" olarak adlandırılır. Kural olarak, diastemalı diş boşluklarının boyutu 1-6 mm'dir. Ve bu sadece bir kişinin görünüşü için değil, aynı zamanda konuşma işlevi için olumsuz sonuçlara neden olabilir. Neyse ki, günümüzde diastema sorunu, herhangi bir modern ortodonti kliniği tarafından başarılı bir şekilde çözülmektedir.

Çeşitli faktörler diastem oluşumunun nedenleri olarak kabul edilir. Bu anatomik anormalliklerin, genetik çizgi üzerindeki vakaların neredeyse % 50'sinde aktarıldığı bilinmektedir. Ayrıca, diastema nedeni alt çene, yanlış sabit veya aşırı güçlü labial frenulum aşırı gelişimi olabilir. Alt kesici dişler arasındaki geniş boşlukların oluşmasının ana nedeni dilin çılgınlığının yüksek yeridir. Bu hareketini kısıtlar, diksiyonla ilgili problemler yaratır. Bu nedenle, alt dişlemenin diasteminin tedavisinin bir kısmı genellikle bu sorunu düzeltmek için bir işlemdir.

Etkili tedavi için, doktor öncelikle diastema tipini tanımlamalıdır. Bu anatomik kusur, sağlıklı (sağlam) bir dişlenme özelliğidir. Gerçek bir diastema, üst sıranın kesici uçları ile düşük sabit güçlü bir labial frenumun varlığında artan bir boşluğun tezahüründe ifade edilir. Ve röntgende, doktor genellikle küçük bir mühürlü eklem görür. Yanlış diastema gelişimi, merkezi dişlerin büyüklüğü ve şeklindeki anomaliler, lateral kesici dişlerin olmaması, ince bir dişin ortaya çıkması ile ortaya çıkar. Üst dudağın dizisi aynı zamanda kesinlikle normaldir. Bu ya da bu tedavi şeklinin kullanılması konuşma bozukluklarının şiddetine ve diastemin dişin estetiğine olan etkisine bağlıdır.

Modern estetik diş hekimliği, diastemin giderilmesiyle hem ortodontik hem de cerrahi teknikleri kullanmaktadır. Bu ya da bu durumda tedavi yönteminin seçimi, kişinin yaşına bağlı olarak anomalinin biçim ve karmaşıklığına bağlıdır. Özellikle, bebek dişlerindeki diastema, geçici dişlerin kalıcı dişlere dönüşmesinden sonra gidebildiği için genellikle tıbbi müdahale gerektirmez. Çatlaklar azı dişleri arasında kalırsa, çocuklar için diş hekimliği bu problemi çözmek için etkili yollar sunabilir. Diasterlerin ortodontik düzeltilmesi ile yönlendirilen zayıf kuvvet tekniği en çok kullanılanıdır.

Cerrahi tedavi, aşırı gelişmiş veya yanlış dağıtılmış labial veya lingual frenumu kesmek için plastik bir işlem olabilir. Bununla birlikte, bu kesici dişler arasındaki aşırı boşluk genel nedenini ortadan kaldırır, ancak boşluğun kendisini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, cerrahi müdahale ile birlikte ortodontik yöntemler kullanıldığında, diastema tedavisine entegre bir yaklaşım kullanılır. Örneğin, hastanın yaşına bağlı olarak yetişkin veya çocuk protezleri monte edilir. Kozmetik yöntemler yardımıyla diastemi ortadan kaldırmak için genellikle iki seçenek vardır. Kaplamaların dişlenmesi ve yerleştirilmesi bu seçenekler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda, gerçek bir tedavi yoktur ve diş hekimi estetiği, dişlerin görünüşünü basitçe ayarlar. Dişleri modernize etmek için kompozit bazlı modern foto iyileştirilebilir malzemeler kullanılır. Yardımları ile diş hekimi dişleri geri yüklerken aynı anda kesici dişler arasındaki boşluğu kapatır. Kural olarak, bu prosedür fotografik materyali istenen seviyeye kadar katmanlandırılmış şekilde oluşturulmasından sonra düzleştirilerek cilalanır. Kaplamalar, dişlerin ön sırasına sıkıca sabitlenen seramik veya kompozit dental yamalar olarak adlandırılır. Kaplamalar doğal dişleri mükemmel şekilde taklit eder ve doğal dişlerde neredeyse ayırt edilemez. Prosedürün kendisi, dişin istenen boyuta öğütülmesinden ibarettir, bundan sonra astar, çok güçlü bir yapışkan bileşim kullanılarak yapılır ve monte edilir.

Diastema durumunda koruyucu önlemlerin etkinliği görecelidir. Yine de çocukluk çağında diastema önlemek için bazı önlemler alınabilir. Çocuğa, diş hastalıklarının olasılığını en aza indirmek için uygun ağız hijyenini öğretmek gerekir. Erken bir diş kaybından sonra diastema gelişim nedenlerinden biridir. Çocuğun dişlerin sağlığını ve ısırığın gelişmesini etkileyen kötü alışkanlıklar kazanmadığından emin olun. Örneğin, parmakları emmek, kalemleri ve kalemleri emmek, tatlı suistimal etmek gibi bir alışkanlıktır. Çocukluğundan başlayarak diş hekimine düzenli ziyaretler yapılmalıdır. Bir ihtiyaç varsa, ortodontiste zamanında ziyaret oldukça büyük önem arz etmektedir. Dişlerin düzenli bir şekilde kontrol edilmesi, tedavi için büyük ilerleme sağlar.

Dişler arasındaki diastema diş hekimliğinde yaygın ve tartışmalı bir hastalıktır. Dişlerin pozisyonunu normalleştirmek için tedavi edilmeyen bir zaman vardı. Ancak doktorlar tedavinin gerekli olduğu sonucuna varmışlardır, çünkü konuşmanın işlevi bozulmuştur ve estetik eksiklik nedeniyle psikolojik zorluklar ortaya çıkmaktadır.

Ayrık Dişlerin Oluşma Nedenleri Nelerdir?

Dişler arasındaki boşluğun ana nedenleri, dizgin ve kalıtımın yanlış bağlanmasıdır. Akrabalarda anomali vakalarının % 50'sinde bu hastalık da bulunur. Bir başka önemli neden, dizgin anomalisidir. Normalde, dizgin çene alveolar işleminin ortasına bağlanır ve dişlerin ortasına ulaşır. Ancak, çenenin ortasındaki dokulara büyük bir yanlış bağlanmış dizgin dokunabilir ve sonuç olarak dişler bir boşluk ile patlar. Zararlı alışkanlıklar (parmak, dil, doğaçlama araçlar) dişlerin, dönüşlerinin, eğimlerinin ve boşluklarının yanlış konumlanmasına neden olabilir. Hastalığın semptomları, ön dişler arasında farklı boyutlarda bir boşluğun varlığı olacaktır. Çoğu zaman dişler arasında büyük köprü görülebilir.

Yanlış yerleştirilmiş bir köprüden dolayı periodontal hastalık riski vardır. Dişler ile dizgin arasındaki boşluk görsel bir inceleme ile değerlendirilebilir, ancak patolojinin nedenini belirlemek için bazı incelemeler gereklidir. Ancak önemli olan radyografi veya ortopantomografidir. Bu yöntemler, dişlerin durumunu, ince dişlerin varlığını ya da tersine, yetersiz sayıda rudiment, kanserin varlığını değerlendirmeyi mümkün kılar. Tanıdaki önemli bir aşama, anamnez toplanması ve akrabaları olan bir hastada hastalık olup olmadığının belirlenmesidir.

Doktorlar çocuklarda hastalığın teşhisini yapar, nedenlerini öğrenir ve ortadan kaldırır. Bunun için, köprü budama işlemi gerçekleştirilir. Üç yıl sonra, ortodontik cihazlarla tedavi, plakalar mümkündür. Bu tedaviyi uygularken, kalıcı ısırıkta dişlenme doğru bir şekilde gerçekleşir ve çocuk normal bir ısırık geliştirir. Kalıcı bir ısırıkta diastema tedavisinde, gerektiğinde, mekanik, fonksiyonel ve yönlendirici etki gösteren ortodontik cihazlar kullanılarak da kafesler plastikleştirilir. Dizgin üzerindeki operasyon, neşter veya lazer kullanılarak lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Bir braket sistemi ile 12 yıl tedaviden sonra maloklüzyon ve diastema varlığı görülmez. Daha olgun bir çağda, dişlerin sanat restorasyonu, kaplama veya kron üretimi ile bir anormallik düzeltilebilir. Bu ortopedik yapılar dişin tepesine monte edilir ve boşluğu kapatır. Ön dişler arasındaki boşluk birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Diastema estetik olarak çirkin ve normal işleyişin bozulmasına yol açabilir. Diastema akut bir hastalık olmamasına rağmen, tedavi gerektirir. Sorun dudağın köprüsünde ise, daha önce yumuşak dokular üzerindeki operasyon yapılır, bebeğin sağlığı için daha iyidir. Çocukluk yıllarında kullanılan biberonun ilerleyen yaşlarda da kullanılması, diş yapısına zarar verir. Çocukluk döneminde görülen ayrık diş rahatsızlığının temel sebeplerinden birisidir.

Çene Genişliği

Ayrık diş rahatsızlığının nedenlerinden birisi çene genişliğidir. Çenenin geniş olması, dişlerin çenede daha fazla yayılmasına ve dişlerin birbirine çok uzak olmasına sebebiyet verir. İlerleyen yaşlarda çıkacak olan yirmilik dişlerin de diğer dişleri sıkıştırmasına bağlı olarak diş kökleri zayıflar ve çoklu diş kayıpları görülebilmektedir. Çene genişliğinden kaynaklı ayrık dişlerin çözümü, genellikle diş teli ile düzeltilmektedir.

Dişlerin Küçük Olması

Ayrık diş rahatsızlığında dişlerin küçük boyutlarda olması da rahatsızlığın nedenlerinden birisidir. Bu süreçte hastanın kendisi için yapabileceği bir şey bulunmamaktadır. Doktorların seçeceği bir tedavi yöntemi ile ayrık diş sorunu giderilmektedir.

Diş Eti Ameliyatları

Diş eti ameliyatları, bazı diş sorunlarında başvurulan yöntemlerden birisidir. Özellikle diş çürümesine bağlı olarak gelişen implant tedavisi, kanal tedavisi ya da dişin çekilmesi, dişlerin ayrılmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca dişlerin genetik yapısı da bu rahatsızlığın tetiklenmesine sebep olabilmektedir.

Ayrık Dişlerin Psikolojik Etkileri Nelerdir?

Ayrık dişlerin oluşturduğu etkiler, bazı insanlarda psikolojik seviyeye varabilmektedir. Bu sorunlar arasında dişler hakkında oluşan takıntılar ve güzellik kavramının hastalar için değişkenlik göstermesidir. Kişinin ayrık dişlere sahip olması, kendisini çirkin görme gibi sorunlara yol açabilmektedir. Aslında ciddi bir sorun olarak görülmese de psikoloji dalında ciddi boyutlara ulaşabilecek bir hale gelebilmektedir. Kişinin kendisi hakkında bu tür fikirlere kapılması, özgüveninin kaybolmasına ve hastalığın hiçbir zaman iyileşmeyeceği düşüncesine kadar ulaşabilmektedir. Bu süreçte hastaların psikolojik destek alması oldukça önemlidir.

Diş Ayrıklığında Yaş Faktörü Önemli Mi?

Yaş, pek çok rahatsızlık için önemli bir faktördür. Ayrık diş rahatsızlığı da bunlardan birisidir. Küçük çocuklarda meydana gelen bazı alışkanlıklar, dişlerin ayrık olmasına sebep olabilir. Biberon, yalancı meme gibi bebeklik eşyaları, çocuklar tarafından kullanıldığında diş gelişimine zarar vermektedir.

Diş Estetiği Fiyatları Ne Kadar?

Estetik diş hekimliği gibi bir yön, şu anda en üst düzeyde geliştirilmekte, doğal olarak bir tür tıp sanatı olmakta ve bu yönün yüksek sonucu diş hekiminin becerisine bağlıdır. Estetik diş hekimliği, modern bir yaklaşım, çeşitli yenilikçi teknolojiler, araçlar ve yöntemler kullanarak harikalar yaratır, hastaya güzel bir gülümseme ve beyaz bir ışıltıya döndürmek mümkündür. Artık her şehirde sadece diş klinikleri ve poliklinikleri değil, estetik diş hekimliği merkezleri bile var. Bu kurumlarda, doktorlar, hastaya eski çekiciliği geri getirme kapasitesine sahip tıbbi ve rekreasyonel aktivitelerin sağlanmasında uzmanlaşırlar. Estetik veya kozmetik dişçilik, dişlere ideal bir görünüm vermekle meşgul olan bir diş hekimliğidir. Diğer tüm diş hekimliğinden farklı olarak, estetik diş hekimliği, hastaların fiziksel sağlığı ile ilgili olarak, psikolojik rahatlıkları hakkında çok fazla durmamaktadır.

Günümüze kadar, birçokları için estetik diş hekimliği sadece dişleri hafifletmektir. Günümüzde çirkin dişlere sahip olmak utanç verici bir düşüncedir. Ve yanlış hizalanmış dişler, çünkü farklı malzemelerden uzaktan mühürler görülebilen ile dişler, rengi bozulmuş dişler kaçınılmaz özgüvenini azalmasına yol açacak şekilde, sağlık sorunları ve kişisel yaşamlarına bir sonucu olarak, sahiplerine tamamen zihinsel rahatsızlık büyük miktarda teslim edilir. Buna ek olarak, estetik diş hekimliği aktif olan düzeltmesi için kullanılan seri oldukça doğru pozisyonda tutan, çok kısa ya da dar diş ve diş bulunmaktadır. Ayrık diş tedavisi için kullanılan tedavi yöntemlerden birisi de zirkonyum tedavisidir. Dental kronların üretiminde modern diş hekimliği, yeterli biyo uyumluluğa sahip nötr malzemelerin kullanımını vurgulamaktadır. Başlangıçta, temel, yüksek estetik ve tam güvenlik ile ayırt edilmeyen demir dışı ve değerli metallerin alaşımlarından alınmıştır. Daha sonra, mükemmel estetik ve tam nötrlük ile karakterize edilen, ancak önemli bir eksi-kırılganlığa sahip olan seramik uygulaması yapılır. Zirkonyum dioksit kronlarında, gerekli bütün nitelikleri bir araya getirmeyi başardık: biyouyumluluk, güvenlik, estetik, güç ve dayanıklılık. Diş hekimliğinde çok değerli paha biçilmez zirkonyum özellikleri genellikle "beyaz altın" olarak adlandırılır.

Zirkonya kronları iki elementten oluşur. Bunlar zirkonya tabanı ve porselen seramiğin kaplamasıdır. Görünüşte taç, estetik diş hekimliği tarafından özellikle takdir edilen doğal dişten neredeyse ayırt edilemez. Yüksek düzeyde hipoalerjenite, geleneksel "diş" metallerine karşı alerjik reaksiyonlar sergileyen hastalar için vazgeçilmez kronlar yapar.

Zirkonyum dioksite dayanan diş kronları sadece "canlı" dişler üzerine kurulmak için aktif olarak kullanılmamaktadır. Dental implantasyon gibi bir alanda, zirkonyum kronlar implantlarda kalıcı protez olarak kullanılır. Hastanın muayenesi ve tüm ilgili prosedürlerin tamamlanmasından sonra, hekim tıbbi çalışmalar temelinde tedavi modellemesidir. Daha sonra ön safha, terapötik preparasyonu gerçekleştirmek için gerekli olduğu sırada başlar: diş çürümelerini tedavi etmek, standart altı mühürleri değiştirmek, kanalları kapatmak için, vb. Bazı durumlarda ısırma düzeltmesi gerekebilir. Ve sadece ön hazırlık tamamlandıktan sonra kron yükleme işlemi başlar. Zirkonyum tedavisi için izlenecek tedavi sıralaması aşağıdaki gibidir:

 • Kronlar için destek dişlerinin döndürülmesi, özel "nazik" aletler kullanılarak gerçekleştirilir. Gelecekteki kuronların renk parametreleri ve şekilleri belirlenir. Daha sonra silikon kütle yardımı ile diş destekleme kalıpları diş laboratuvarına gönderilir. Hazırlanan dişler üzerinde plastiklerin kronlarını geçici olarak ayarlar.

 • Diş hekimi tacının doğruluğunu kontrol eder, gerekirse düzeltme yapılır. Estetik göstergeler de test edilir. Daha sonra taç, terbiye için diş laboratuarına geri gönderilir.

 • Bitmiş kronlar özel bir çimento bileşiği kullanılarak monte edilir ve sabitlenir. Fazla mandalı çıkardıktan sonra, zirkonya taç ayar prosedürü tamamlanmış olarak kabul edilebilir.

Davanın karmaşıklığına ve gerekli iş miktarına bağlı olarak, hastanın diş hekimliğinde kalış süresinin ortalama süresi her bir randevu için 0,5-3 saattir. Aslında, zirkonyum kronların tek dezavantajı nispeten yüksek maliyetidir. Bununla birlikte, bu eksi bir artılar listesiyle dengelenmekten daha fazlasıdır.

Zirkonyumun faydaları ise aşağıdadır:

 • Zirkonyum kronları ve protezleri, komşu doğal dişlerden görsel olarak ayırt edilemez, sadece renklerle değil, aynı zamanda yapı ile de örtüşürler. Hasta mine'nin doğal rengine maksimum benzerlik oluşturmak için özel CAD / CAM modellemesi kullanılır.

 • Üretimin yüksek hassasiyetinden dolayı, zirkonyum dioksit kronları sıkıca tutturulmadan, sakızlara sıkıca tutturulur, bu da komplikasyonların gelişimini en aza indirir.

 • Zirkonya, kullanımının olanaklarını en üst düzeye çıkaran yüksek bir biyolojik uyumluluğa sahip hipoalerjenik bir malzemedir.

 • Zirkonya, taç çerçevesinin son derece ince olmasını mümkün kılan çok yüksek bir mukavemete sahiptir. Aynı zamanda, kronun destekleyici dişe takılmasında çok yüksek doğruluk elde edilir.

 • Zirkonyum kronların güvenilir şekilde sabitlenmesi, gevşetme olasılığını ortadan kaldırır. Zirkonya tacı, uygun bakım ve hijyen önlemleri ile 15-20 yıl veya daha fazla sürebilir. Asgari bir süre olarak, uzmanlar 5 yıl diyorlar: bu, üreticinin garantisinin genellikle verildiği bir süre içindir.

Zirkonyum oksit kron maddesinin tepkimesinden oluşan zirkonyumun hazırlanışı ise şöyledir:

 • Destekleyici dişin hazırlanmasından sonra, üç boyutlu bir bilgisayar modeli geliştirmek için taranır.

 • Bilgisayardaki özel yazılım yardımıyla, geleceğin taç modeli oluşturuldu.

 • Çerçevenin üç boyutlu modelini işlemek için hazırlanan, otomatik olarak bir zirkonyum kütüğünden oluşturan özel bir makineye yüklenir.

 • Zirkonyumdan yapılmış olan tamamlanmış tepe çerçeve mukavemeti arttırmak için fırına ateşlenmiştir.

 • Porselen tabaka çerçeveye uygulanır, daha sonra bir fırında da işlenir.

 • Üst porselen tabakasında, kronların yardımıyla hastanın doğal dişlerine benzeyen boyalar uygulanır. Bundan sonra, ürünün son ateşlemesi yapılır ve taç hazırdır.

Diş kronlarının zirkonyumdan kurulması, genellikle birinci sınıf diş hekimliği tarafından sunulan oldukça pahalı bir prosedürdür. Bununla birlikte, zirkonyayı daha ucuz, ancak çok etkili ve güvenli olmayan materyaller lehine reddetmek gerekli değildir. Bütçe çözümü olarak, diş hekimliği için geleneksel metallerin yüzeyinde bir zirkonyum tabakası oluşturulduğu için püskürtme teknolojisi göz önüne alınabilir. Bu teknoloji, zirkonya döküm kronlarının tüm avantajlarını vermez, ancak metallere karşı alerji şeklinde her türlü komplikasyonu önler. Zirkonya diş kronları özel bir bakım gerektirmez ve pahalı ürünlerin satın alınmasını gerektirmez. Uygun hijyen önlemlerini gözlemlemek ve diş temizliğine dikkatle yaklaşmak gerekir. Hijyen önlemlerinin etkinliğini arttırmak, yiyecek kalıntılarını ulaşılması zor yerlerden, diş ipi ve düzenli ağız gargaralarından temizlemeniz için özel fırçalarla iyi bir şekilde yardımcı olur. Diş hekiminizi zamanında, kronların ve doğal dişlerin durumunu izleyecek şekilde ziyaret etmek de çok önemlidir. Zirkonyum tedavisini uygulamak isteyen hastalar, diş başı 435 Türk Lirası ödemelidir. Belirtildiği gibi yüksek maliyetli olsa da dişler uzun ömre sahip olan zirkonyum maddesinden yapılmaktadır.

Ayrık Diş Tedavi Türleri

Ayrık diş tedavisi için uygulanabilen 3 adet tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinin detaylı bilgilendirmeleri aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

Diş Ayrıklarını Kapatma Yöntemleri

Diş ayrıklarının kapatılabilmesi için, çene yapısının düzgün olması ve tedaviyi kabul edebilecek dayanıklılıkta olması gerekmektedir. Bazı insanların çene kemiği oldukça incedir. Bazı durumlarda doktorlar, herhangi bir tedavi uygulayamamaktadır. Çene tomografisine bakılarak uygulanabilecek en uygun tedavi yöntemi, uzman doktorlar tarafından titiz bir şekilde uygulanmaktadır.

Laminalar ile Ayrık Diş Tedavisi

Eski zamanlarda insan ve hayvanların dişleri, ahşap, fildişi, hayvan kemikleri ve diğer malzemeler yapay dişler yapmak için kullanılmıştır. Bununla birlikte, hepsinin ağız sıvısının etkisine karşı yeterince dirençli olmadıkları ve hızlı bir şekilde yok oldukları anlaşılmıştır.

Daha sonraki araştırmalardan sonra, porselenlerin yapay diş yapımında en çok kabul gören materyal olduğu bulunmuştur.

Son yıllarda daha ucuz alaşımı olan nikromdan kıvrımlara sahip dişlerin üretimi konusunda uzmanlaşmıştır.

 • Gerekli porselen kütlenin elde edilmesi için, çeşitli oranlarda ince bir saf feldspat, kuvars ve kaolin tozu karıştırılır Bu karışıma, hamur benzeri kütlenin yoğunluğuna su katın ve son olarak yumuşak bir mermer tahta üzerinde yoğrulur.

 • Daha sonra porselen kütle metal kalıplara serilir. Ön dişler için formlar iki tabaktan oluşur. Bu plakaların iç yüzeyinde, gelecekteki yapay dişlerin dış ve iç yüzeylerinin bir izi vardır. Ek olarak, dişlerin iç yüzeyine karşılık gelen plaka üzerinde, kıvrımlar için iki delik vardır.

 • Çiğneme dişlerinin üretimi için formlar birkaç parçadan oluşur; Bu, dişlerin kalıptan çıkarılmasını kolaylaştırır, çünkü çiğneme dişleri daha karmaşık bir yapıya sahiptir.

 • Metal formlardan pres ve ekstraksiyondan sonra dişler özel fırınlarda kurutulur; Pişirme sırasında çatlak oluşumunu önlemek için, kurutma işlemi 1200 ° C'lik bir sıcaklıkta gerçekleştirilir.

 • Dişlerini kuruduktan sonra fazla porselen çıkartılmalı ve özel dosyaları ve kazıyıcıları kullanarak pürüzler ortadan kaldırılmalıdır. Dişler için kalıplar yapılırken, kavurma sırasında porselenin azaltılması dikkate alınmalıdır.

Dental kuronların yerleştirilmesi, diş protezlerinin prosedürünün ayrılmaz bir parçasıdır. En popüler olanlardan biri, mükemmel estetik ve iyi fonksiyonel özelliklere sahip porselen kronlardır. Porselen (bütün seramik) kronlar, metalik dolgular eklenmeden preslenmiş seramikten yapılır. Üretim teknolojisi, daha fazla pişirme ile kalıplanmış döküm yöntemiyle elde edilen porseleni kullanır. Bu teknoloji ile üretilen diş kronları iyi bir güç seviyesine sahiptir, ancak bu kriterle metal ve sermetlerden gelen analoglardan daha düşüktürler. Ancak metalik olmayan seramiklerin kronları, doğal dişlerle estetik ve benzerlikteki analogları önemli ölçüde geride bırakmıştır. Bu nedenle porselen dişler estetik diş hekimliği gibi bir tıbbi yönde çok popülerdir.

Şu anda porselen protezler sadece öne değil aynı zamanda lateral dişlere de monte edilmektedir. Aynı zamanda seramikten yapılmış suni dişler tabanda yapı ve tipte bağlantı elemanlarına göre farklılık gösterebilir. En popüler olanları, protezin sabitlenmesi için metal elemanlarla donatılmış kıvrımlı dişlerdir. Kural olarak, bu tür kronlar esas olarak ön dişlemede kullanılır.

Porselen kronların temel avantajı doğal dişlere maksimum benzerlik gösterir. Ayrıca, porselen dişlerin estetik özellikleri ürünün ömrü boyunca değişmeden kalır. Ayrıca porselenin çok kullanışlı bir özelliği de biyolojik olarak inert olmasıdır. Bu, tüm seramik dişlerin diğer materyallerden kronların yerleştirilmesinin uygun olmadığı durumlarda kullanılmasına izin verir. Porselen kuronların bazı dezavantajları vardır. Her şeyden önce bu, seramik materyaller için karakteristik özellik olan kırılganlıktır. Ayrıca önemli bir dezavantaj, komşu bitişik dişler üzerinde bir etkisi olan nispeten yüksek aşındırıcılıktır. Buna ek olarak, porselen dişlerin eksiklikleri arasında, doktorlar, kronun sabitleme yerlerine tam olarak oturmamasına dikkat ederler, her zaman protezin sakızına sıkıca oturmazlar.

Genel olarak porselen protezlerin yeterli gücü ve iyi işlevselliği vardır, bu nedenle diş hastaları arasında büyük talep vardır. Porselen kronların nispeten yüksek maliyeti nedeniyle, diğer materyallerden alınan analoglarla karşılaştırıldığında, bu tip protezler genellikle VIP stomatoloji tarafından sunulmaktadır.

Porselen dişlerin üretim sürecinin ilk aşaması, belirli bir müşterinin dişlerinden bireysel ölçümlerin gerçekleştirilmesidir. Bunu yapmak için, diş hekimi genellikle, dişin daha güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlayan küçük bir diş dokusunu (yaklaşık 1 mm) çıkarır. Daha sonra, özel bir renk skalası kullanarak, gelecekteki tacın renk tonu seçilir ve bu da hastanın doğal dişlerinin rengine karşılık gelecektir. Gerekli verileri topladıktan sonra porselen bir diş oluşturma süreci başlar.

Kural olarak, platin folyo, porselen kütük üretimi için bir kalıp görevi görür. Bu seçim platin ve porselenin benzer termal özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Daha önceden hazırlanmış matris çene modeline monte edilir, seramik kütle ile doldurulur ve tavlamaya gönderilir. Vakumla tavlama işleminden sonra, porselen kütük, tacın boyutlandırıldığı ek işlemlere maruz kalır. Son aşamalar bitmiş dişin boyanması ve parlatılmasıdır, bunun sonucu olarak son görünüşü elde eder.

Porselen kronlardan bahsetmişken, bazen hastalar, porselen dişlerle karıştırılmış olan kaplamalar hakkında ayrı ayrı bahsedilmeye değer. Aslında, seramik kaplamalar klasik anlamda kron veya protez değil, dişlere sabitlenmiş ince plaka astarlıdır. Çoğu durumda, dişlerin estetiğini geliştirmek için kaplamalar kullanılır.

Büyük estetiğe sahip porselen protezler, birçok durumda iyi bir seçim olacaktır. Tanıklık hakkında doğrudan konuşmak gerekirse, biyoinertiteleri nedeniyle porselen kronlar, polimerik malzemelere karşı yüksek duyarlılığa sahip hastalar için çok uygundur. Bu durumda porselen dişler kullanılarak yapılan protezler sadece öne değil aynı zamanda lateral dişlere de uygulanabilir.

Porselen protez cihazlarının kullanımı için endikasyonlar arasında, dişin tamamen yok olduğu durumlara da değinilebilir. Tüm seramik kronlar optimal olarak uygun olduğunda, başka bir seçenek, birkaç bitişik dişin protezine duyulan ihtiyaçtır. Porselen kronların kullanımı için bazı kontrendikasyonlar da vardır. Bunlar, ihmal edilen periodontitis formunun yanı sıra diş dokularının yetersiz yoğunluğunu içerir. Hastanın dişlenme anormalliği varsa, ön ısırık düzeltmesi gerekebilir. Pratik, doğru ve zamanında bakım porselen dişleri ile 10-15 yıl kadar sürebildiğini göstermektedir. Burada, porselenin nispeten kırılgan bir malzeme olduğunu unutmamak önemlidir ve hatta önemsiz bir çatlak, en sonunda kronu devre dışı bırakabilir. Bu nedenle, kronlar üzerinde aşırı veya "şok" yükten kaçınılmalıdır. Örneğin, dişlerini kuvvetli bir şekilde sıkma alışkanlığı olan hastalarda porselen kronların hızlı bir şekilde başarısız olduğu bilinmektedir. Sıcak ve soğuk yiyeceklerin eşzamanlı olarak alınması protezlerin ömrünü de azaltabilir. Porselenden diş bakımı, doğal dişlere göre daha az dikkatli olmamalıdır. Diş plağı protezin kendisine zarar veremez, ancak kronların altında bakteriler almak çürüklerin gelişmesine ve destekleyici dişlerin hızlandırılmış tahribatına yol açabilir. Florürlü iyi bir diş macununun kullanılması, bir başka hassas bölgeye (taçın yanındaki sakız çizgisi) dikkat çekmeye yardımcı olacaktır.

Bonding Tedavileri

Ayrık diş tedavisinde kompozit malzemelerin kullanımı ile doğrudan dolgu modern diş hekimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve hemen hemen her klinikte gerçekleştirilir. Modern kompozit materyaller, diş hekimliğinde restoratif tekniklerin kullanımı için endikasyonları önemli ölçüde genişletmiştir. Tiksotropi iyileştirilmesi, plastisite, renk özellikleri, aşınma direnci, sıkıştırma ve yırtılma, bu parametreler doğal diş yapılarının doğal göstergelerine eğilimindedir. Tüm bu değişiklikler sanatsal restorasyona yeni bir bakış hakkında konuşmamızı sağlıyor. Çiğneme ve ön dişler için restorasyonların fonksiyonel verimliliği ve estetik mükemmelliğini sağlamak için, evrensel dolgu malzemelerinin, oldukça kesin bir optik özellik dizisinin yanı sıra, yeterince yüksek bir sıkıştırma ve eğilme mukavemetine sahip olması gerekmektedir. Modern dolgu malzemelerinin büyük bir çoğunluğu, klasik Vita paletinde herhangi bir renk tonunda restorasyonların üretilmesini ve aynı zamanda renk doygunluğu ve restorasyonun saydamlığı gibi parametrelerin değiştirilmesi için geniş bir aralıkta olmasını mümkün kılmaktadır. Aynı zamanda, bileşimin, dolguların yapısının ve konsantrasyonunun optimizasyonu nedeniyle, çoğu kompozit materyal, çiğneme dişlerinin artan fonksiyonel yüklerine kolayca dayanabilir. Yapının yoğunlaşması ve iç kimyasal bağların oluşması nedeniyle, ortalama değeri % 2 ila % 5 olan polimerizasyon işleminde dolgu maddesinin hacminde bir azalma meydana gelir. Bu büzülme, kenar çatlaklarının oluşmasının temel sebebidir ve sonuç olarak ikincil çürüklerin ortaya çıkmasıdır. Polimerizasyon sırasında büzülmeyi telafi etmek için dolgu malzemesi, 2 mm'den fazla olmayan veya küçük porsiyonlar halinde çok ince katmanlar ile uygulanmalıdır. Her katın aydınlatması, malzemenin rengine, raf ömrüne ve türüne bağlı olarak 20 - 40 saniye içinde gerçekleştirilir. Büzülme yönü, radyatörün kaynağına, yani doldurulacak boşluğun duvarlarına doğru gerçekleşir. Bu nedenle, materyalin ilk tabakası, dolgu malzemesinin dişin duvarına "kaynaklanması" gibi, karşı taraftan parlatılmalıdır. Kompozit dolguların üretiminde çözülmesi gereken ana görevlerden biri, hazırlanan oyuğun tüm duvarlarına ve kenarlarına en uygun şekilde uyarlanmasıdır. Bu görevin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi, yüksek bir kenar yoğunluğu ve contaların dayanıklılığını garanti etmeyi sağlar. Kürlenmemiş halde olan kıvamında çoğu kompozit malzeme oldukça yumuşak bir yapıdadır. Aynı zamanda, kenar bağlantısının optimum yoğunluğu, ancak malzeme, oyuğun ortasından kenarına doğru yönde uygulandığında elde edilir. Ek olarak, malzemenin boşluğun biraz dışında olması istenir. Asıl zorluk, bunun her yönde ve boşluğun dış kenarının her alanında meydana gelmesi gerçeğinde yatmaktadır. Malzemenin seriye uygulanması, bu gereksinimlerin yerine getirilmesini büyük ölçüde kolaylaştırır, ancak aynı zamanda boşlukların ve hava kabarcıklarının oluşma tehlikesi keskin biçimde artar ve bu da istenmeyen bir durumdur. Bazı durumlarda, örneğin, dikdörtgen boşlukları doldururken, boşluğun yan duvarlarına yüksek düzeyde kenar-fit contalar sağlamak için bu bölgelere sıvı kompozit materyallerin uygulanması tavsiye edilir. Kompozitler dişin sert dokularına iyi bağlanmalı ve aynı zamanda modelleme aracının yüzeyine yapışmamalıdır. Kompozit ile yapıştırıcı arasındaki bağın optimum mukavemetini sağlamak için, bir imalatçıdan malzeme kullanmak en iyisidir, eğer bu mümkün değilse, bir çift sızdırmazlık malzemesi-bir yapıştırıcı seçerken, bunların en az bir türe ait olmasını sağlamak için çaba göstermelidir. Bu, yapıştırıcının nano doldurulmuş bir kompozit olması durumunda, restorasyonu yapmak için benzer bir nano doldurulmuş dolgu malzemesinin kullanılması en iyisidir. Ayrık diş tedavisinde dolgusuz malzemenin sertleşmemiş halde kıvamı, restorasyon yapısının ince elemanlarının modellenmesini ve bunların son polimerizasyonuna kadar şekil ve geometrik boyutlarının stabilitesini sağlamalıdır. Tiksotropi, fiziksel hareket uygulandığında (örneğin, çalkalama) dolgu malzemesinin sıvı haline gelme kabiliyetidir (hacimce doldurulur ve hazırlanan boşluğun doldurulmuş şeklini yeniden üretir) ve daha sonra fiziko-kimyasal özelliklerine geri döner. Bu gerekliliği yerine getirmek için, sadece yapıştırıcı sisteminin bileşenlerini uygulama teknolojisini, ayrıca dolgu malzemesinin küçük parçalarının ayrı ayrı uygulanması ve polimerizasyonunu dikkatle izlemek gerekir. Kompozit malzemelerin parlatılması doğrudan dolgu maddesi partiküllerinin büyüklüğüne bağlıdır. Ne kadar küçük olursa, restorasyon yüzeyleri parlatma işlemi sırasında daha yoğun ve pürüzsüz hale gelir. Bununla bağlantılı olarak, pürüzsüz bir yüzeyin oluşmasının, diş restorasyonları için temel hijyenik gerekliliklerden biri olduğu vurgulanmalıdır. Bu gerekliliğin yerine getirilmesi, bakteri plağının oluşumunu ve sabitlenmesini yavaşlatır ve sonuç olarak ikincil çürük olasılığını önemli ölçüde azaltır. Yüksek radyoopasite, özellikle çiğneme dişleri alanında üretilen restorasyonların marjinal uyumunun kalite kontrolünü ve yoğunluğunu önemli ölçüde kolaylaştırır. Dişlerin emayesinin rengi ve berraklığı, yüzeyin hangi kısmında bulunduğuna ve dentin optik özelliklerine bağlıdır. Örneğin, kesme kenarı kenarında halo etkisi denir. Dişlemedeki kusurların yokluğunda, mine ve dentin arasındaki sınırda ışık yansır ve mine daha açık ve opak görünür. Bunun nedeni, dentin yüzeyinden yansıyan ışığın yine mine içinden geçmesi, içinde dağılması ve kısmen dışarı doğru yayılmasıdır. Uzak dentin kadar, yansıyan ışığın miktarı azalır, bu da emayenin giderek daha şeffaf hale geldiği izlenimiyle sonuçlanır. Emayenin gerçek şeffaflığı, yalnızca prizmalarının birbirine göre dikey olarak yerleştirildiği alanlarda, örneğin kesici kenarın hemen yakınında tahmin edilebilir. Direkt restorasyonların estetik kusurlarının oluşmasının temel nedeni yanlış renk seçimi değil, bunların yetersiz veya zıt yüksek şeffaflığıdır. Ne yazık ki, bu bakış açısından, mevcut kompozit malzemelerin tüm sistemleri önemli ölçüde iyileştirme gerektirmektedir. Çünkü günümüzde sistemlerin çoğunluğu farklı renk tonlarına sahip malzemeler ve aynı şeffaflığı içermektedir. Aslında, bu tür sistemler farklı şeffaflığa sahip materyaller içeriyorsa, bu bizim kapasitemizi büyük ölçüde artıracaktır. Günümüzde Miris veya Gradia gibi farklı şeffaflığa sahip çeşitli malzeme sistemlerinin piyasada bulunabilmesine rağmen, bunları günlük uygulamada kullanmak oldukça zordur. İlk olarak, bu tür malzemelerin seti oldukça sınırlıdır. Oral kavitede kompozit değişken ve uyumlu bir yapıya sahiptir. Bu, renginin çevreleyen sert dokuların rengine kendiliğinden adapte olduğu anlamına gelir. Uyum etkisi, sıkı bağlanmış malzemelerin (kontakt lenslerin etkisi) kırılma indekslerinin eşitlenmesinden dolayı ortaya çıkar ve sadece dış malzeme şeffaf olduğunda kendini gösterir. Ayrıca, gelen ışığın diş kısmının sert dokulardaki ışık yayılan dağıtmanın sayesinde doğal dokuların renginin dolgu malzemesinin bir tabakası boyunca yandığı böylece dış için yayılır. Tezahürü uyum etkisi derecesi avans o restorasyonun estetik özellikleri üzerinde nasıl bir etkisi olacağını tahmin etmektir. Böylece neredeyse imkânsızlaşır. Kompozit ve diş sert dokularının optik özelliklerinin şeffaflık bağlıdır. Çoğu zaman bu, dişin orijinal renginin bozulmasına yol açar. Ek olarak, bukalemun etkisinin derecesi ve doğası (pozitif veya negatif) restorasyonun türüne ve büyüklüğüne çok güçlü bir şekilde bağlıdır. Daha az kusur ve daha sağlıklı dokular restorasyonun çevresinde ve altında yer alırken, daha güçlü ve pozitif bukalemun etkisinin etkisi haline gelir. Eğer kusur genişletilmiş bir açık yüzeye sahipse ve dişin sert dokuları ile temasın yüzey alanı dolgunun yüzey alanından çok daha küçükse, bukalemun etkisi pratik olarak ortaya çıkmaz. Bu gibi durumlarda, restorasyonun estetik özellikleri doğrudan, dolgu malzemesinin renginin ve diğer optik özelliklerinin, sert diş dokularının benzer parametreleri ile ne kadar uyumlu olduğuna bağlıdır. Modern kompozit malzemelerin optik özellikleri, doğal dişlerin sert dokusuna çok benzese de, aralarında hala çok önemli farklılıklar vardır. Bütün kompozitler izotropiktir. Dişlerin sert dokularının optik özellikleri belirgin bir şekilde belirgin anizotropiye sahipken, özellikleri yönüne bağlı değildir. Bu hem mine hem de dentinin eşsiz bir mekânsal yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Şeffaf ve opak alanların keyfi bir sırayla değiştiği yer. Sonuç olarak, çok fazla şeffaflık değil, doğal dişlerin diğer tüm optik özellikleri, görüş açısı ve iletilen ışığın yönüne çok bağlıdır. Bununla birlikte, geleneksel restorasyon materyalleri ile pratik deneyim, gerçek "bukalemun etkisi" ni elde etmek için bir gölgenin genellikle yeterli olmadığını kanıtlamaktadır. Optimal sonuçlar ve kabul edilebilir estetik elde etmek için diğer ek renkler gereklidir. Şu anda, fiziksel, mekanik, kimyasal ve optik özelliklerinin optimizasyonu ve polimerizasyon sırasında büzülme, mevcut dolgu malzemelerinin geliştirilmesi ve yeni jenerasyon materyallerin geliştirilmesi için ana talimatlardır. Polimerizasyon sırasında test çalışmalarının sonuçlarına göre, su emme ve çekme son derece düşük bir değere sahip olan bileşikleri ve siloksanlar oksidanlar, piyasada yakın gelecekte adlandırılan siluanov temelinde üretilen sızdırmazlık malzemesi bir temelde yeni bir sınıfının birinci elemanı serbest bırakılmalıdır. Oldukça umut verici bir başka yön ise, daha yüksek mekanik mukavemete sahip olan epoksi polimerik malzemelerin kullanılmasıdır.

Ortodontik Tedavi

Ortodontik tedavi çene fizyolojik yapısı ve hastanın dişlerinin bir büyüme düzeltmedir sırasında yana ortodontik tedavi süresinin iki ila üç yıl sürebilir. Tedavi süresi hastanın yaşına, problem tipine ve şiddet derecesine bağlıdır. Ortodontik tedavi sırasında, tüm doktorun talimatlarına uymak ve düzeltme sürecini izlemek için düzenli olarak ziyaret etmek önemlidir.

 • Ortodontist hasta çenelerin panoramik resmini (çene ve dişlerle dolu röntgen) ve diş sağlığı genel durumunu yapar. Gerekirse, ortodontik tedaviden önce, dişler tedavi edilir.
 • Belirli bir ısırık probleminin detaylı bir çalışmasını yapmak ve bu problemi çözmek için uygun parantez tasarımını seçmek için hastanın dişleri kalıplanır. Ortodontist, hasta ile kullanılacak olan diş teli tipini kabul eder.
 • Gerekirse, diş teli takılmadan önce diş çekimi yapılır.
 • Ortodontist, hastanın dişlerini özel bağlayıcı kapsar ve kauçuk levha, daha sonra, diş yüzeyi üzerinde dirseğinin kararlı bir sabitleme sağlanmasını kompozit materyali yatırılır ve sırayla, (açık mavi ışık sertleştirme) bunları geliolampoy yanar. Diş telleri hastanın dişlerine sabitlenir ve bir kez daha yanar.
 • Ortodontist diş telleri üzerinde diş telleri uygular ve bunları özel elastik bantlarla sabitler.
 • Daha sonra, hasta altı haftada, değişiklikleri değerlendirmek sakız ve yayların yerini, hem de gerekli düzeltmeleri yapabilir uzmana ortodontist ziyaret etmelidir. Ortodontiste düzenli bir ziyaret ve talimatlarının yerine getirilmesiyle, tedavi süresi genellikle bir buçuk yıl sürer.
 • Plastik plaka, bir metal kapak ya da bir yay (kilitleme tutucusu) - doktor doğru bir lokma oluştuğunu belirleyen ve parantez kullanılması artık gerekli sonra, hasta, uygun bir sabitleme yapısına atanır. Ortodontist malokluzyonlarda daha oluşum riski var olmadığını söylüyorsa, hasta plastik tabak seçebilir veya ağızlık giyilmelidir ve düzenli bir kontrol ile bir buçuk yıl boyunca uygulanmalıdır. Düzenli bir kontrol için ortodontiste ziyaret gerçekleştirmek için tellerin en az 1 yıldır kullanılmış olması gerekmektedir.
 • Buna karşılık, bir ortodontist yanlış bir tıkanıklığı yeniden oluşturma riski olduğuna inanırsa, hastanın dişlerinin arkasına bir metal ark yerleştirilir. Bu, hastanın fizyolojik olarak doğru bir ısırığı korumak ve dişlerin estetik özelliklerini korumak için birkaç yıl hatta ömür boyu kullanabileceği karmaşık olmayan bir tasarımdır. Metal bir ark ile durumu izlemek için ortodontisti düzenli olarak ziyaret etmelisiniz.

Diş sırasının çok düzensiz olduğu durumlarda, dişler bir defekt nedeniyle dişlerden çekilebilir. Bu durumda, ortodontik tedaviden önce diş çekimi yapılmalı, uygun bir ısırma ve çekici bir gülümseme oluşmasını sağlayın. Çoğu zaman ortodontik tedaviden önce, her iki tarafta dördüncü veya beşinci dişin (lateral diş) çıkarılması gerekir. Diş tellerinin yardımı ile tıkanıklığın düzeltilmesinden sonra, dişlerin fizyolojik olarak doğru pozisyonunu tamamen düzeltmek zaman alır, bu nedenle diş tellerini kullandıktan sonra hastanın özel sabitleme yapıları giymek için biraz zamana ihtiyacı vardır. Çıkarılabilir veya çıkarılabilir olabilirler. Hasta sabitleme tasarımı ve doğru kullanım modu için uygun olan ortodontist, ısırma durumunun daha fazla prognozuna bağlı olarak belirlenir. Etkili tedavi sonucunu elde etmek için, hasta ortodontistin talimatlarını açıkça takip etmelidir.

 • Metal ark (sabitleme aparatı) - çıkarılabilir olmayan bir sabitleme yapısı, dişlerin iç yüzeyine sabitlenmiş metal bir teldir. Bazı durumlarda, diş teli kullanıldıktan sonra bile, ısırığın önceki, yanlış pozisyonuna geri dönmesi mümkündür. Bir ortodontist böyle bir tehdidin varlığına inanırsa, hasta için en iyi çözüm dişleri bir metal arkla sabitlemektir. Metal ark sürekli hastanın ağzındadır ve doğru ısırığını muhafaza eder. Tasarımı konuşma müdahale etmeyen ve gerekirse kilitleme tutucusu, yaşam için hastanın ağzına kalabilir, böylece rahatsızlığa neden olmaz, görünmez.

 • Sabitleme plastik plakası, özel zımba yardımıyla ağız boşluğuna sabitlenen çıkarılabilir bir sabitleme yapısıdır. Genellikle, kaşlı ayraçların tedavisi, tıkanıklığın tam olarak düzeltildiği durumlarda kullanılır ve sadece mevcut, doğru ısırığın düzeltilmesi için gereklidir. Çoğu zaman, plastik plaka bir yıla kadar kullanılmalı, plakanın düzenli hijyeni göz önüne alınmalıdır (yemeklerden sonra ağızdan alınacak ve özel bir diş fırçası ile temizlenmelidir) ve durumu kontrol etmek için düzenli olarak ortodontisti ziyaret etmelidir. Plastik plaka, ısırmanın doğru konumunu tamamen düzeltmeye yardımcı olur.

 • Kilitleme kapağı - hastanın seçiminde plastik bir plaka yerine özel bir sabitleme başlığı kullanılabilir. Plastik bir plakanın yanı sıra, çıkarılabilir ve oluşturulmuş sağ ısırığın sabitlenmesi için kullanılır. Hasta genellikle doğru ısırmanın tamamen düzelene kadar bir buçuk yıl kadar bir kapa kullanmalıdır. Kapağını düzenli olarak temizlemeli ve durumu kontrol etmek için ortodontisti ziyaret etmelisiniz.

 • Bir hastanın diş hasarı teşhisi olması durumunda, ortodontik tedavi sadece sağlıklı dişler üzerinde yapılabildiğinden, ortodontik tedaviden önce diş tedavisi için gerekli işlemler yapılır.

 • Ortodontik tedavinin olabildiğince etkili olabilmesi ve daha az zaman alabilmesi için, tedavi sırasında diş hekimi ortodontistinin talimatlarına uymanın yanı sıra düzenli olarak muayeneleri ziyaret edip düzeltmeler yapmak çok önemlidir.

 • Diş telleri ve diğer ortodontik yapılar kullanıldığında, diş hijyeni uzmanına düzenli olarak yapılan ziyaretler unutulmamalıdır, çünkü ağız boşluğundaki ek yapılar etrafında plak güçlü bir şekilde oluşur, bu da dişlere ciddi zararlar verebilir.

 • Ortodontik ve sabitleme plakalarını dikkatlice, günde iki kez, bu amaçlar için özel olarak tasarlanmış bir diş fırçası ile temizleyin. Ortodontik bir plaka takarken, çok sert yiyecekleri yemekten kaçının, çünkü bu durum plağın kırılmasına neden olabilir.

 • Ortodontik tedavi oldukça uzun ve karmaşık bir süreçtir, ancak sonuç olarak, hastalara dişlerin etkili ve doğru işlevselliği sağlanır ve her gün kendinizden emin olmanızı ve tamamen özgür hissetmenizi sağlayan güzel bir gülümseme sağlar.

Plakalar metal dâhil özel plastikten yapılmıştır - bunlar kelepçeler, yaylar, yaylar, vidalar, vb. Olabilir. Dişleri diş tellerinden daha az, daha agresif olarak etkilerler. Bu nedenle onların yardımı ile tedavi daha uzun sürebilir. Başka bir şey süt dişleri ve şekillendirme ısırığı çok çaba gerektirmez. Teslim edilen plakanın zamanı durumu düzeltmek için yeterlidir ve daha sonra her zaman parantez giymek gerekli değildir.

Gerçek şu ki bu ortodontik cihaza alışmak oldukça zordur. Hem iletişimi hem de yemek yeme alışkanlığını karmaşıklaştırabilir. Ancak, çocukların ebeveynlerini kararları hakkında bilgilendirmeden genellikle yapmaları çok kolaydır.

Ayrık Diş Tedavi Öncesi

Ayrık diş tedavisinde öncelikli olarak fiziksel muayene ve tedavi yönteminin belirlenmesi gerekmektedir. Çene tomografisinin incelenmesi esnasında çene yapısı görülür ve en uygun tedavi yöntemi seçilir. Ardından hasta ile görüşülür ve tedavi süreci başlatılır.

Fiziksel Muayene

Dişlerin panoramik bir fotoğrafı, diş hekiminin dişlerin etrafındaki ve dişlerin etrafındaki değişikliklerin, dişlerin etrafındaki ve kemik dokusunda meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi için, tüm dişlerin durumunu değerlendirme fırsatı verir. Dişin görünen kısmı tüm dişin% 50'sinden azdır. Diş etleri, kemikler içinde neler olduğunu değerlendirin, diş hekiminiz sadece bir X-ray yardımıyla yapılabilir. Dişlerin panoramik röntgeni, tüm profillerin diş hekimlerinin doğru bir teşhis yapmasına, doğru tedavi planını geliştirmesine ve tedavi sonucunu kontrol etmesine yardımcı olur. Hemen hemen tüm diş hekimliğinde panoramik bir görüntü (orthopantomogram) gereklidir. Dijital görüntünün alınmasına ek olarak, daha doğru teşhis için bireysel çene bölgelerinin detaylı incelenmesini sağlar. Orthopantomogram hem yetişkin hem de pediatrik diş hekimliğinde kullanılır. X-ışını radyasyonu insan vücudu için potansiyel olarak tehlikelidir.

Tedavi Yönteminin Belirlenmesi

Ayrık diş tedavisi için yöntemler oldukça fazladır. Her bir tedavi yönteminin birbirine kıyasla avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Bu süreçte hastanın ve doktorun doğru kararlar alması oldukça önemlidir. Tedavi yöntemi belirlendikten sonra hastaya tedavi uygulanır. Ardından hasta günlük hayatına kaldığı yerden devam edebilir.

Ayrık Diş Tedavisi Sonrası

Ayrık diş tedavisi sonrasında uygulanan yönteme göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara dikkat edildiği sürece, herhangi bir problem yaşanmaz. Hastanın bu süreçte oldukça dikkatli olması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde tedavinin tekrardan başlatılması gerekir ki; bu süreç hem hasta hem de uzman doktor için oldukça zorlu bir durumdur.

Tedavi Sonrası Çiğneme Süreci

Tedavi ön dişlere uygulandığından, çiğneme alışkanlığında zorluklar görülebilir. Braket tedavisi uygulandığında çiğneme daha da zordur. Hasta kabuklu yemiş ya da sert yapıda olan yiyecekleri yiyemez. Diş tellerinin kullanımı sürecinde hastalar genellikle sıvı gıdalar ile beslenir. Bunun yanı sıra yumuşak ancak katı yapıda olan gıdalar da tüketilebilmektedir. Diş tellerini zorlayacak kadar sert olan meyve ve sebzeler, hem telleri hem de çene yapısına zarar verebilir. Bunun için hastanın bu tür yiyeceklerden kaçınması gerekir. Ayrıca asitli ya da alkollü içecekler de tüketilmemelidir. Asit, diş tellerinin aşınmasına ve diş etlerini tahriş etmeye sebebiyet verir. Hastanın beslenmesine bir düzen vermesi ve katı yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durması gerekir. Ayrıca madde bağımlılığı varsa, bunun da sonlandırılması gerekir. Braketler sağlam bir yapıya sahiptir ancak bazı durumlarda kopma hali görülebilir. Diş tellerinin temizliği de önemlidir.

Diş Ayrıklığı Tedavi Süresi

Tedavi süresi en fazla 2 saat olarak tanımlanmıştır. İyileşme süreci ise tedavi türüne göre değişkenlik göstermektedir.

Diş Ayrıklığında Konuşma Sorunları

Tedavi öncesinde diş ayrıklığına sahip kişiler, konuşma zorlukları yaşamaktadır. Keskin harfler olan “s,ş,f,t” gibi harflerin telaffuz edilmesi oldukça zorlaşır. Tedavi edildikten sonra bu problemler tümüyle ortadan kalkmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Ayrık diş tedavisi hakkında pek çok soru sorulmaktadır. Bu sorular ve soruların cevapları aşağıda yer alan bölümde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Ayrık Dişler Daha Çabuk Çürüme Gösterir Mi?

Dişlerde çürüme durumu, ayrıklığa bağlı değildir. Kesici dişler, insanda en zor çürüyen dişler olarak bilinmektedir. Çürüme durumu, ayrık diş ile alakalı değildir.

Ayrık Dişler Birleştirilmezse Sağlık Sorunu Yaşanabilir Mi?

Evet. Ayrık dişlere bağlı olarak diş kayıpları görülebilmektedir. Çenede oluşan boşluklar, diş köklerinin zayıflamasına ve diş kaybına yol açar.

Ayrık Dişlerde Çürük Varsa Birleştirme Yapılabilir Mi?

Çürük dişler porselen haline getirilir ve diş birleştirme işlemi yapılabilir. Dişteki çürük için çekim işleminin yapılması gerekmiyorsa, dişler birleştirilebilir.

Ayrık Dişleri Birleştirmek Acılı Bir Tedavi Midir?

Hayrı. Ayrık diş tedavisi herhangi bir acı ya da ağrıya sebep olmaz.

Ayrık Dişleri Tedavi Etmede En Çok Hangi Yöntem Kullanılır?

Genellikle braket kullanımı görülmektedir. Ayrık diş tedavisi için hastaların %70’i braket kullanımı yapmaktadır.

Ayrık Dişler Ağız Kokusu Yapar Mı?

Hayır. Ayrık dişler ağız kokusuna sebep olmaz.

Ayrık Dişler İçin Kullanılan Diş Telleri Çürümeye Sebep Olur Mu?

Diş telleri, organik bir maddeden üretilmektedir. Diş bakımı yapılmasa dahi, dişlere bir zararı görülmemektedir.

Kompozit Dolgu Nedir?

Özel olarak hazırlanan tabakalar, çürüme olan dişin bulunduğu yere lazer teknolojisi ile işlenir. Lazer ile sertleştirilen tabaka, diş görevi görür.

Kompozit Dolgu İle Ayrık Dişler Birleştirilebilir Mi?

Evet. Bu yöntem, ayrık diş tedavisi için kullanılabilmektedir.

Ayrık Diş Tedavisini Devlet Karşılar Mı?

Büyük bir kısmını devlet karşılamaktadır. Çok küçük bir maliyet ile tedavi tamamlanabilmektedir.

Ayrık Diş Tedavisi Yapan Hastaneler Hangileridir?

İzmir Eğitim Diş Hastanesi, bu tedaviyi uygulayan hastaneler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi ve Hospitadent Mecidiyeköy Diş Hastanesi bu tedaviyi uygulayabilmektedir.

Ayrık Diş Tedavisi Nasıl Yapılıyor?

Ayrık dişlerin tedavisinde, dişlerin hangilerinin arasının açık olduğuna ve açıklığın ne kadar olduğuna göre değişen tedaviler uygulanır. Genelde tüm dişlerin arası normalden daha açık olduğu için diş teli uygulaması yapılır. Sadece ön dişlerde ayrıklık söz konusu ise ön dişlere eklenen protezler ile tedavi tamamlanır. Diş teli tedavisi ise çok daha kompleks bir ağız bakımı sürecinin parçasıdır. Dişler temizlendikten, çürükler kapatıldıktan ve gerekiyorsa diş çekimi yapıldıktan sonra diş teli takılır ve zaman içerisinde dişlerin birleşmesi sağlanır.

Ayrık Diş Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Ayrık diş tedavisinde eğer sadece ön dişlere müdahale gerçekleştirilecek en fazla iki seansta tedavi tamamlanmaktadır. İlk seansta dişler temizlenir ve uygun duruma getirilir. İkinci seansta ise protezler takılarak tedavi sonlandırılır. Eğer tüm dişlerde ayrıklık söz konusu ise tedavi süresi yaklaşık olarak iki yılı bulur. Bu iki yılın büyük bölümünde dişlerde diş teli vardır. Tedavinin başında ve sonunda daha farklı uygulamalar ile süreç tamamlanır.

İlgili Bölümler
İlgili Hastalıklar