Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.

Tendon Kopması Ameliyatı

Ameliyat Özeti
Anestezi Türü: -
Ameliyat Süresi: -
Hastanede Kalma Süresi: -
İşe Dönme Süresi: -

Ameliyat ve tedavi süreçleri, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Ameliyat.com tedavi ve ameliyat özetlerinde, ortalama değer niteliği taşıyabilecek örnek tablolardan yararlanılmıştır.

Tendonlar, vücudun tüm hareketli dokularını birbirine bağlayan kas uzantılarıdır. Sinir dokularıyla da bağ kurarak kişinin hareket etmesini sağlarlar. Genetik veya çevresel faktörlere bağlı olarak tendonlar üzerinde hastalık gelişimi gözlenebilir. Aynı şekilde, yapılan hareketlere bağlı olarak, tendonların da zayıflamasından dolayı tendon yırtılmaları ile karşılaşılabilir. Ekstrem durumlarda ise tendonların kopması söz konusu olabilmektedir.

Tendon hastalıkları, yırtılmaları veya kopmaları ile ortopedi ve travmatoloji uzmanları ilgilenmektedir. Yapıların oldukça hassas olması, dikkat edilmediği takdirde bu bölgelerin hızla zayıflamasına sebep olabilmektedir. Kişi yaşamında bazı hususlara dikkat etmezse de kopma kaçınılmazdır. Çoğu zaman seçilen ayakkabı dahi tendonların zayıflaması noktasında etkili olabilmektedir. Tendon hastalıklarına, yırtılmalarına ya da kopmalarına hızla müdahale edilmesi gerekmektedir. Fizyoterapi, PRP tedavisi ve cerrahi tedaviden bahsetmek mümkündür. Cerrahi olmayan yöntemlerin etkinliğinin düşük olmasından dolayı da günümüzde en çok cerrahi yöntem uygulanmaktadır.

İnceleyen ve Onaylayan : Prof. Dr. İrşadi İstemi Alp Yücel

Tendon Kopması Ameliyatı Hakkında

Tendon denildiğinde akla ayak ve el bileklerinde bulunan tendonlar gelir. Gerçekten de en çok kullanılan, üzerine en çok yük binen ve travmalara maruz kalma ihtimali en yüksek olan tendonlar bunlardır. Ortopedi ve travmatoloji doktorları da en çok bu tendonlar ile ilgilenmektedir.

Tendonlar yalnızca kaba hareketleri değil, ince hareketleri de kemik dokularına iletmekten mesuldür. İnsanların ve benzer canlıların en önemli özelliklerinden olan kavrama tendonlar sayesinde yapılabilmektedir. Elin veya ayakların öne, arkaya, sağa ve sola atılması; birbirinden bağımsız olarak parmakların hareket ettirilebilmesi tamamen tendonların görevidir. Bu tüp şeklindeki; yassı, oval veya yuvarlak formda bulunan yapılara zarar gelmesi halinde ise kişinin hayatında çok büyük kayıplar olur. Bu kayıpların önüne geçebilmenin en verimli yolu da cerrahi müdahaledir.

Tendon Kopması Nedir

Tendon kopması vücudun neredeyse tüm hareketli parçalarında meydana gelebilir. Özel olarak ilgili tendonda zayıflama olmasa dahi, binen yükten ve zorlamadan dolayı mikro yırtılmalar; sonrasında ise büyük yırtılmalar oluşabilir. Omuzlar, el ve ayak bilekleri, ayağın ön tarafı ise yüksek risk grubu dahilindedir. Tendonlar koptuktan sonra ilgili organın tüm hareket fonksiyonlarına, tedavi edilmediklerinde de tüm vücudun hareket fonksiyonlarına zarar vermektedir.

Tendon kopmalarında üç farklı çeşitten bahsetmek mümkündür. Üçünün de sonucu tendon kopması olarak karşımıza çıkar ancak gelişim süreçleri farklıdır:

 1. Romatizma hastalıklarına bağlı olarak tendonlar zayıflar. Bu zayıflama vücuttaki tüm tendonlarda aynı anda görülür. Bir süre sonra, tendonların aşırı zayıflamasına bağlı olarak önce mikro yırtılmalar; mikro yırtılmaların birleşmesi ile de kopmalar görülür. Oldukça uzun bir süreç ve eşlikçi hastalık gerektirir.
 2. Herhangi fiziki bir sebepten ötürü tendon yırtılabilir. Sinir dokusunun hasar görmesinden ancak hafif belirti vermesinden dolayı kişi hayatına devam eder. Tekrar, bir anda ağır yük binmesi ile de tendon kopar.
 3. Kişide herhangi bir mikro yırtık ya da hastalık olmasa dahi yoğun fiziksel aktiviteden dolayı tendon bir anda kopabilir.

Kopan tendonlara eskiden cerrahi olmayan yöntemler ile müdahale edilmekteydi. Cerrahi yöntemde sağlanan gelişmelerden sonra ise esas yöntem olarak cerrahi uygulanmaktadır. Bu sayede, uzun soluklu tedavinin ardından fonksiyon kayıpları en aza indirilebilmektedir. Hatta anlık müdahaleler ile hiç fonksiyon kaybı ile karşılaşılmadan tedavinin tamamlanması mümkündür.

Tendon Kopmasının Nedenleri Nelerdir

Tendonlar yoğun yük altında çalışmak üzere evrimleşmiş yapılardır. Normal şartlar altında da bu yüklere dayanıyor olmaları gerekir. Ancak yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, spor egzersizleri ve diğer fiziksel aktivitelere bağlı olarak dayanım oranı düşebilir. Tendonların kopmasında, hangi tendonun koptuğu önemlidir. Her tendon aynı sebepten kopmaz ancak hepsinin temelinde normalden daha fazla güç uygulanması vardır.

 1. Vücudun tamamında olduğu gibi tendonlarda da yaşla birlikte zayıflama görülür. Genç yaşlarda çok daha fazla yüklere dayabilen tendonlar bir süre sonra çok daha azına dayanabilmeye başlar. Bu şekilde zayıflamış tendonlara aşırı güç uygulandığında ise anlık kopmalar ile karşılaşılır.
 2. Basketbol, futbol ve hentbol gibi sporlarda yapılan ters bir harekete veya darbeye bağlı olarak tendon kopar.
 3. Kesici aletlerden dolayı el ya da ayak tendonlarında kopmalar ile karşılaşılır.
 4. Yanlış ayakkabı seçimine bağlı olarak ayak tendonlarında kopma ile karşılaşılmaktadır.
 5. Hastalıkların zayıflatmasına ve güç uygulanmasına bağlı olarak da vücudun neredeyse tamamında tendon kopmaları ile karşılaşılmaktadır.

Sebepler genel olarak bunlardır ancak ekstrem bazı koşullar da bulunmaktadır. Kişinin vücut özelliklerini bilmesi, fizyolojisine uygun davranması, iyi giyinmesi sayesinde tendon yaralanmaları en aza indirilebilir. Ancak insanlar gerek iş koşullarından gerekse de hobilerinden dolayı tendonlarına zarar vermektedir. Kopma ile karşılaşılmasa dahi yırtılmalar ve zayıflamalar ile karşılaşılmaktadır.

Tendon Kopmasının Belirtileri Nelerdir

Tendon zedelenmesi, zayıflaması, yırtılması ve kopmasına bağlı olarak belirtiler değişir. Ancak tendonlarda meydana gelen tüm bu durumların belirtileri oldukça nettir. Tendonda meydana gelen bu deformasyonların, yapılan fiziksel aktivitenin sıcağıyla fark edilmesi zor olsa da bölgedeki sıcaklığın geçmesiyle belirtiler fark edilebilir.

 1. Tendon koptuğu anda çok yüksek şiddetli ve ani bir acı ortaya çıkar.
 2. Ortaya çıkan bu acı fiziksel aktivite ile katlanarak artar.
 3. Tendonun bağladığı hareketli dokular istense dahi hareket ettirilemez.
 4. Kişide acıya ek olarak, boşluk hissi de vardır.
 5. Eğer kısmi kopukluk ve düşük seviyeli sinir hasarı varsa kişi hareket edebilir ancak bu çok büyük acı verir.
 6. Kopan bölgeye dokunulduğunda doğal olmayan bir yapı ile karşılaşılır. Normalde sert doku olması gereken yerler yumuşak; yumuşak olması gereken yerler de serttir. Bu, tendonun kopuk pozisyonundan dolayı kaynaklanır.
 7. Zedelenmelerde ise hareket ettirmede zorluk, sürekli ağrı ve acı ile karşılaşılır.
 8. Belirtilerin şiddetini belirleyen temel unsur sinir hasarının varlığıdır. Çoğu zaman, kopma ile beraber sinir hasarı da gerçekleşir.

Belirtiler fark edildikten sonra vakit kaybetmeden acil doktoruna; onun yönlendirmesiyle de ortopedi ve travmatoloji doktoruna başvurulmalıdır. Özellikle ayak ve el bileklerinde; omuzlarda ve pazılarda meydana gelen kopmalar çok tehlikelidir.

Ortaya çıkan belirtilerin şiddet ile o anda icra edilen fiziksel faaliyetin arasında doğru orantı bulunmaktadır. Çok ağır fiziksel aktivitelerde kopma yeri tam orta değil de alt ve üst kısımlar olabilir. Bu da belirtilerin şiddetinin artmasına sebep olmaktadır.

Tendon Kopması Tedavi Türleri

Vücudun hareket kabiliyeti üzerinde ciddi etkileri olan tendonların tedavisi noktasında yakın zamana kadar ciddi sıkıntılar bulunmaktaydı. Ancak, cerrahi yöntemin çok daha etkin olarak hayatımıza girmesiyle beraber tedavide uygulanan ilkel yöntemler tamamen ortadan kalktı. Asıl tedavi yöntemi olarak kullanılan buz uygulaması, dinlenme, fizyoterapi gibi yöntemler tamamen destek tedavi olarak adlandırılmaya başladı.

Tendonların tedavisinde öncelikle tendon kopmasının boyutu, nereden koptuğu, nasıl koptuğu gibi faktörler incelenir. Basit yöntemlerle tedavi mümkündür ancak çoğu zaman cerrahi müdahale mecburiyeti bulunur. Bunun temel sebebi de fonksiyon kayıplarının en aza indirilmesi gerektiğidir. 2010 ve öncesinde tendon kopmaları tedavi edilebilse dahi ciddi fonksiyon kayıpları ile karşılaşılıyordu. Günümüzde ise akıllıca planlanan bir tedavi ve erken müdahale sayesinde fonksiyon kayıpları sıfıra indirilebilmektedir.

Cerrahi Müdahale

Orta seviyeli tendon zedelenmelerinde ve kopmalarında en iyi tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir. Kopan tendonlar uygun şekilde hizalansa dahi aradaki dokuların dolması ve tam iyileşmenin sağlanması imkansıza yakındır. Cerrahi yöntem ile müdahale edilmeyen tendon kopmalarında ciddi fonksiyon kayıpları ile karşılaşılmaktadır.

Cerrahi müdahale hastadan hastaya değişen şekilde planlanır. Hangi tendonun koptuğu, hangi bölgeleri nasıl etkilediği gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Yöntem fark etmeksizin genel şu ilkeler etrafında cerrahi müdahale planlanmaktadır:

 1. Operasyon genel anestezi altında icra edilir.
 2. Operatör doktor ve ortopedi uzmanı beraber gerçekleştirir.
 3. Tendonun bulunduğu bölgede kemikler hizalanarak uygun şekilde birleştirilebilir.
 4. Eğer birleştirilebilecek bir form yoksa kesme ve törpüleme ile tendonlar uygun şekle getirilebilir.
 5. Bazı durumlarda, kesme veya törpüleme işleminden sonra iki tendon ucunun arası çok açıldığı için hareket fonksiyonunda ciddi kayıplar yaşanacağı hesaplanır. Böyle bir durumda da vücudun farklı bir bölgesinden doku alınarak iki tendon ucu arasına yerleştirilir.
 6. Sonrasında ise sinir hasarını gidermek için nöroloji uzmanıyla beraber müdahale gerçekleştirilir.
 7. Operasyon süresi hasarın boyutuna göre bir ile üç saat arasındadır.

Cerrahi müdahalenin temel amacı olabildiğince az fonksiyon kaybı ile tendon kopmasını tedavi etmektedir. Bunu yapabilmenin yolu da olabildiğince hızlı şekilde cerrahi müdahalenin gerçekleştirilmesidir. Üç haftadan sonra yapılan tendon ameliyatlarında sonuç pek iç açıcı olmamaktadır.

PRP Tedavisi

Tendonlar zedelendikten ya da koptuktan sonra vücut bölgedeki kan akışını artırarak iyileştirici hücrelerin bölgede artmasını sağlar. Ancak vücudun aldığı bu önlem oldukça yetersizdir. Hafif tendon zedelenmelerinde ana tedavi olarak; tendon yırtılmalarından sonra ise iyileşme hızını ve kalitesini artırmak amacıyla PRP tedavisinin uygulanması söz konusudur.

Kişinin kendisinden alınan kan özel işlemlerden geçirilerek iyileşme kapasitesi yönünde maksimize edilir. Sonrasında ise yırtılan ya da kopan bölgeye uygun şekilde enjekte edilir. Bu sayede hasarlı yapılar normalden çok daha hızlı iyileşmeye başlar. Operasyondan sonra kaç seans ve ne kadar süre ile PRP tedavisinin uygulanacağı hastanın özel durumuna bağlıdır. Genel olarak aralarında iki ay olan üç seans uygulaması yapılır. Tendon kopmasının boyutu arttıkça da seans sayısı artar.

Tendon Kopması Ameliyatı Öncesi

Tendon kopması aniden gerçekleşen oldukça ciddi bir durumdur. Hızlı ve doğru müdahale gerçekleştirilmediği takdirde operasyon yapılsa dahi ciddi fonksiyon kayıpları ile karşılaşmak mümkündür. Yani, operasyondan önceki süreçte olabildiğince hızlı davranılması gerekmektedir. Tüm ideal koşullarda, hastanın durumu da iyi olsa dahi, üçüncü haftadan sonra yapılan müdahalelerde sonuç pek başarılı olmamaktadır. Yani, en iyi koşullarda dahi tendon ameliyatı öncesindeki sürecin yaklaşık üç hafta olduğunu söylemek mümkündür. Çok daha kötü hastalarda ise operasyon öncesinde kritik süre bir ya da iki günle ifade edilmektedir.

Tendon kopmasının gerçekleşmesinden sonra hareket kabiliyeti ciddi oranda azalır. Ayrıca duruma göre kanama ile karşılaşmak da mümkündür. Operasyondan önceki süreçte hastanın durumu tetkikler aracılığı ile analiz edilir ve analiz sonuçlarına göre de operasyon planlanır.

Hastanın Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi ve Tetkikler

Operasyondan önce hastanın hastaneye başvurmasıyla beraber tıbbi değerlendirme sürecine başlanır. Hastada mevcut olan ve tendonları zayıflatabilecek hastalıklar araştırılır. Ayrıca tendonun kopma şartları da hasta ile yapılan mülakatta kesinleştirilir. Tendonun kopmasına kadar gelen süre hızlıca değerlendirildikten sonra görüntüleme tekniklerinden ve diğer tıbbi tetkiklerden yararlanılarak hastanın durumu iyice analiz edilir.

Ultrason ile bölgenin net görüntüleri alınır. Yetmediği durumlarda ise MR uygulanması söz konusudur. Kan testleri yapılarak hastanın metabolizması anlaşılır ve romatizma varlığı araştırılır. Sonrasında ise hastaya göre değişebilen çeşitli testler uygulanarak en uygun yöntemin belirlenmesine geçilir. Uygulanacak yöntem ve nasıl uygulanacağı ile iyileşme süreci arasında bağlantı bulunmaktadır. Yani, operasyondan önceki değerlendirme ve tetkik süreci olabildiğince hızlı ancak kaliteli geçirilmek zorundadır.

Tedavinin Planlanması

Hastanın tıbbi olarak değerlendirilmesinden ve değerlendirmelere göre testler yapılmasından sonra durum tam olarak anlaşılır. Ayrıca tendon kopmasına sebep olarak faktörler de planlama aşamasına dahil edilir. Hastanın yaşı, fiziksel kondisyonu, mevcut hastalıkları ve diğer bazı faktörlere bakılarak en uygun tedavi yöntemi seçilir. Orta ve ileri seviyeli tendon kopmalarında tedavi yöntemi yalnızca cerrahi olarak yapılabilmektedir. Hafif seviyeli tendon kopmalarında ise PRP tedavisi ve fizyoterapi ile süreç devam ettirilebilmektedir. Planlama aşamasında hangi tedavi yönteminin kullanılacağı, destek olarak hangi yöntemin uygulanacağı gibi süreçler kesinleştirilir.

Genelde acil bir operasyon olarak icra edildiğinden dolayı tüm planlama süresi oldukça kısa olmalıdır. Bu sebepten ötürü de tendon kopması ameliyatlarına uzman cerrahlar girmektedir. Vücudun tüm hareket kabiliyetini kalıcı olarak etkileyebilecek ciddi bir operasyondur.

Tendon Kopması Ameliyatı Sonrası

Tendon kopmalarında ameliyat kadar önemli olan bir diğer husus ise operasyondan sonraki süreçtir. Operasyona bağlı sorunların tamamen atlatılması, risk faktörlerinin azaltılması ve tam iyileşmenin sağlanması için tedaviye devam edilmesi gerekmektedir. Ameliyattan sonra evde ve hastane ortamında devam ettirilen bu tedavinin temel amacı fonksiyon kayıplarını en aza indirmektir. Operasyondan sonra yaklaşık bir yıl kadar daha bu tedaviye devam edilir. Fizyoterapist, psikolog ve diğer bazı branşlar da tedaviye katılabilir.

Ameliyat Günü

Operasyon yaklaşık olarak bir ile üç saat arasında sürer. Yönteme ve yapılanlara göre süre değişiklik gösterir. Hasta operasyon sırasında genel anestezi ile uyutulduğu için ağrı ya da acı hissetmez. Operasyon biterken ilgili bölge özel bandajlar ile kapatılır. Bölgedeki hareketleri engelleyen bu yapı sayesinde tendonun hareketi kısıtlanır. İki doku kaynaya kadar da bu yapı çıkarılmaz. Hasta operasyondan çıktıktan sonra normal odaya alınır. Tendon bölgesi izole edilecek şekilde yatırılır. Hareket kabiliyetini, yani yürümesini ya da el hareketlerini engelleyecek bir durum yoksa hareket etmesinde sorun yoktur. Ayak ya da el tendonlarında sıkıntı varsa süreç çok daha özel gelişebilir.

Ayak tendonuna bir müdahale gerçekleştirilmemişse hastanede yatılmasına gerek yoktur. Hasta, operasyondan sonra, genel anestezinin etkilerinin geçmesiyle beraber taburcu edilir. Cerrahiye bağlı riskler pek fazla olmadığından dolayı da bu taburculuk sürecinde sıkıntı ile karşılaşılmaz. Operasyondan sonra ağrı ve acılara karşı güçlü ağrı kesiciler reçete edilir. Ayrıca duruma göre enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için antibiyotikler de yazılmaktadır.

Riskler, Yan Etkiler ve Komplikasyonlar

Cerrahi müdahaleye veya PRP tedavisine bağlı riskler oldukça düşüktür. En büyük risk operasyondan arzu edilen sonucun alınamaması ve fonksiyon kayıplarının gerçekleşmesidir ki bu iyi bir planlama ile minimumda tutulabilecek bir risk faktörüdür. Buna ek olarak ise şu riskler söz konusudur:

 1. Cerrahiye bağlı riskler bulunmaktadır. Genel anesteziden kaynaklı akciğer fonksiyonlarında geçici ya da kalıcı azalma görülebilir ancak bu risk operasyondan önce yapılan tetkiklerle en aza indirilir.
 2. Operasyon yapılan bölgede arzu edilmeyen bir bağlantı oluşabilir. Normale en yakın şekilde olması gereken tendon uçlarının bağlantısı yanlış açı ile oluşabilir. Bu durumda fonksiyon kayıpları yüksek olacağı için düzeltme ameliyatı yapılabilir.
 3. Operasyondan sonra bölgenin hijyenine dikkat edilmez ve antibiyotikler doğru kullanılmazsa cerrahi müdahale yapılan bölgede enfeksiyon gelişebilir. Gelişen enfeksiyona bağlı olarak iyileşme süresi uzayabileceği gibi operasyonun sonuçları da bozulabilir.
 4. Tendonlara müdahale edilirken sinirlerin yanlış birleştirilmesinden dolayı sinir hasarları ile karşılaşılabilir. Sinir hasarlarına bağlı olarak bölgede hissizleşme, hareketlerin kontrol altında tutulamaması ya da hareket kabiliyetinde azalma ile karşılaşılabilir.
 5. Tendonların uygun şekilde kaynaştırılmasından ve operasyondan uzun bir süre geçmesinden sonra aynı bölgeden tekrar kopma ya da yırtılma gerçekleşebilir. Bu riskin ortaya çıkmaması için oldukça dikkatli olunmalıdır.

Operasyondan sonra ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar genel olarak bunlardır ancak hastadan hastaya değişen şekillerde de komplikasyon riski bulunmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tendon cerrahisinden sonra iyileşme süresi oldukça uzundur. Sadece ameliyat ile iyileşmenin sağlanması söz konusu olmadığından dolayı hastanın tedaviye devam etmesi; ederken de bazı hususlara dikkat etmesi mecburiyettir. Operasyondan hemen sonra dikkat edilmesi gerekenler ve uzun vadede dikkat edilmesi gerekenler olarak iki ana başlık altında bunları toplamak mümkündür. Temel amaç fonksiyon kayıplarını engellemek, iyileşme sürecini daha konforlu hale getirmek ve yeniden yırtılma riskini tamamen ortadan kaldırmaktır.

 1. Operasyondan sonra hareket kabiliyetini aşırı zorlayacak şekilde davranmamak gerekmektedir. Yatış için odaya alındığınızda size verilen tavsiyelere harfiyen uymalısınız.
 2. Operasyondan sonra, bölgeye atılan dikişler alınana kadar bölge sıcak veya soğuk sudan uzak tutulmalıdır.
 3. Operasyondan sonra verilen ağrı kesiciler ve antibiyotikler doğru dozda ve doğru zamanda kullanılmalıdır.
 4. Ameliyattan sonra ilk iki ay ilgili tendon kesinlikle zorlanmamalıdır.
 5. Fizyoterapiye ara verilmeden devam edilmeli; tendonun güçlendirilmesine yönelik hareketler yapılmalıdır.
 6. Ameliyattan sonra ilgili tendonu baskı altına alacak işlerden ve spor egzersizlerinden kaçınılmalıdır.
 7. Tedavi yaklaşık bir yıl sürer ancak bir yıldan sonra da aynı bölgede tendon kopması riski bulunur. Bunu engellemek için dikkatli bir yaşam sürdürülmelidir.
 8. Operasyon sonrasından başlayarak kalsiyum açısından zengin besinler tüketilmelidir. Süt ve süt ürünleri; et suyu ve tavuk suyu tüketimi artırılmalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Tendon kopması her insanın başına gelebilecek ve hayat kalitesini oldukça olumsuz şekilde etkileyebilecek bir sorundur. Tendon kopmasının ortaya çıkış nedenleri ve tedavi yöntemlerine dair insanların kafasında onlarca soru bulunmaktadır. Bu soruların ve sorunların spesifik başlıklar altında cevaplandırılması hem risk grubunda olanlar hem de halihazırda bu ameliyatı geçirmiş olanlar için faydalı olacaktır.

Kimler Tendon Kopması Riski Altındadır?

Tendon kopması yapılan fiziki aktivitelere bağlı olarak her yaştan ve her cinsiyetten insanın başına gelebilecek ciddi bir problemdir. Ancak tendon kopması riskini artıran çeşitli faktörler bulunmaktadır:

 1. Vücudu ve tendonları aşırı zorlayan sporların yapılması halinde tendon kopma riski artmaktadır.
 2. Tendonlara kan akışının az olması yani kan dolaşımıyla alakalı sorunlar olması tendon kopma riskini, tendonu zayıflatarak artırmaktadır.
 3. Kemik erimesine sebep olan ilaçların düzenli kullanılması tendonlardaki sert dokuları güçsüzleştirmektedir.
 4. Yoğun sigara kullanımı olan kişilerde tendonlar hasar görmektedir ve tendon kopması riski artmaktadır.
 5. Fazla hareket kadar az hareket de tendon kopması riskini artırmaktadır. Uzun süre masa başı çalışan kişilerin kas yapıları zayıflamaktadır.
 6. Kalsiyum azlığı sorunu yaşayan insanlarda tendonlar yeteri kadar kuvvetlenmediğinden dolayı, ani hareketlerde tendon kopması riski ortaya çıkmaktadır.
 7. Solunum yollarının tedavi edilmesi amacıyla kullanılan bazı ilaçlar tendonları zayıflatmaktadır.
 8. Tendonlara yakın kemiklerin yanlış gelişmesinden dolayı tendon kopma riski artmaktadır.

Tendon Kopması Ameliyatlarında Başarı Oranı Nedir?

Tendon kopması için yapılacak cerrahi müdahalelerde olabildiğince hızlı olunmalıdır. Ciddi bir yaralanma söz konusu ise aynı gün; daha tolere edilebilir yaralanma var ise de ilk hafta içinde mutlaka müdahale gerçekleştirilmelidir. Üçüncü haftadan sonra gerçekleştirilen cerrahi müdahalelerde başarı oranı azalmakta; fonksiyon kayıpları artmaktadır. Başarılı olarak kabul edilen tendon ameliyatları, fonksiyon kaybının yüzde beşin altında olduğu ameliyatlardır. Günümüzde yapılan müdahalelerde başarı oranı oldukça yüksektir ancak durum hastadan hastaya göre ciddi değişkenlik göstermektedir.

Hastane Ve Hekim Tercihi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tendon kopmaları aniden gerçekleşir. Çoğu zaman ilk müdahale için hastane ve doktor seçme imkanı bulunmaz. İlk müdahaleden sonra ise eğer imkan varsa ortopedi alanında uzmanlaşmış bir doktor ve bu doktorun bulunduğu hastane seçilmelidir. Operasyondan sonraki süreçte psikolog, fizyoterapist ve diğer branşlardan yardım alınacağı için tam teşekküllü bir hastane olmasında fayda vardır.

Tendon Kopması Kalıcı Hasarlara Neden Olur Mu?

Tendon kopması tedavi edilmediği takdirde kalıcı hasarlara sebep olur. Kopan tendona bağlı olarak vücudun bir bölümü tamamen hareketsiz kalabilir. Çoğu zaman tedavi yapılsa dahi fonksiyon kayıpları ile karşılaşılmaktadır. Günümüzde geliştirilen teknikler sayesinde bu oran düşük olsa da olabildiğince erken müdahalede bulunulmasında fayda vardır.

Ameliyattan Sonra İyileşme Süreci Nasıldır?

Operasyondan sonraki iyileşme süreci oldukça çetrefilli olabilmektedir. Cerrahi müdahalenin yapılmasından sonra da tedavi devam eder. Duruma göre psikolog desteğine dahi başvurulması söz konusudur. İlgili tendonun güçlendirilmesi amacıyla fizyoterapi uygulamaları yapılır. Ayrıca gerekirse PRP tedavisinden de yararlanılması söz konusudur. Hastanın hayatı yaklaşık olarak bir yıl kadar tam iyileşmeyi sağlamakla geçer. Sonrasında ise ilgili tendona azami özen gösterilmeli ve tekrar kopma riski ortadan kaldırılmalıdır.

Tendon Kopması Ameliyatları Zor Ve Acılı Mıdır?

Operasyon genel anestezi altında icra edilmektedir. Bu sebepten ötürü hastalar en ufak ağrı ya da acı hissetmezler. Operasyondan sonra da hastalara özel ağrı kesiciler reçete edildiğinde dolayı, bölge aşırı baskı altına alınmadığı müddetçe herhangi bir ağrı ya da acı hissedilmesi söz konusu değildir.

Ameliyat Olunmazsa Sonuçları Nedir?

Cerrahi olarak müdahale gerçekleştirildiği durumlarda dahi ilgili tendona bağlı olarak belirli bir bölgenin fonksiyon kaybına uğraması söz konusudur. İlgili operasyon gerçekleşmediği takdirde ise tendon yanlış kaynar ve bölge tamamen hareketsiz kalabilir. Yürümenin ya da el ile kavramanın; omuz hareketlerinin veya pazı bölgesinin ciddi fonksiyon kayıplarına uğraması söz konusudur. Bu gibi sorunlardan kurtulmanın yegane yolu da cerrahi müdahaledir. Üç haftalık kritik süre dolmadan önce cerrahi yöntem ile tendon kopmasına müdahale edilmelidir.

En İyi Tedavi Seçeneği Nedir?

Hafif seviyeli tendon zedelenmelerinde PRP tedavisi ve fizyoterapi ile büyük oranda iyileşme sağlanabilmektedir. Tendon kopmasında ise yegane tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir. Tendon kopması tedavilerinde temel amaç fonksiyon kayıplarının yaşanmamasıdır. Cerrahi müdahale de bu imkanı en iyi sunan yöntemdir.

Ameliyat Sonrası İz Kalır Mı?

Tendonun kopan uçlarının birbirine tekrar kaynatılması için tendonun koptuğu bölgede cerrahi kesi yapılır. En doğru açının yakalanabilmesi için de bu kesinin boyutu ciddi şekilde artabilir. Operasyonlardan sonra, açılan kesilerin kapatılması amacıyla atılan dikişler olabildiğince estetik şekilde atılmaktadır. Bölgede iz kalmaması için görünmeyen bölgelerden dikiş atılır ancak bu her zaman mümkün olmaz.

Altı aylık bir iyileşme sürecinden sonra bölgede oluşan izlerin kapatılması amacıyla estetik cerrahi yöntemlerine başvrulabilir.

Tendon Kopması Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tendon kopmalarından sonra acilen ameliyat yapılmalıdır. Ne kadar geç kalınırsa tendondaki hasar da o kadar kalıcı olacaktır. Ameliyatın temel amacı çeşitli yöntemler kullanılarak tendon uçlarının bir araya getirilmesidir. Eğer operasyon üç haftadan daha önce icra ediliyor ise iki tendon ucu arasına greft konmasına gerek yoktur. Operasyonun üçüncü haftadan sonra icrası söz konusu ise greft kullanımı mecburidir. Operasyonlar genel anestezi altında icra edilir. Kopan tendona giriş noktasında geniş bir kesi açılır ve sonrasında tendon uçları uygun şekle getirilir. Bağlama işlemi yapıldıktan sonra kesi alanı kapatılır. Tendonların üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla da bölge sabitlenir.

Tendon Kopması Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Tendon ameliyatlarının icrası kolaydır ancak tendonun fonksiyonlarını korumak gerektiğinden dolayı oldukça hassas davranılmaktadır. Tendon bölgesine göre değişmekle birlikte ortalama bir operasyonun yaklaşık iki – üç saat sürmesi mümkündür. Eğer greft kullanımı olacaksa çok daha uzun operasyonlarla karşılaşılabilir.

Tendon Kopması Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilecekler?

Tendon kopması ameliyatlarından sonra vücudun iyileşme hızını artırmak için bol bol protein tüketilmelidir. Tendon kopmasının olduğu tarafta yükten ve ani hareketlerden korunmalıdır. Birkaç hafta boyunca banyo yaparken ameliyat bölgesi naylon filmlerle kapatılmalıdır. Verilen ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı ve fizyoterapi ihmal edilmemelidir.

İlgili Bölümler
İlgili Tedaviler
İlgili Hastalıklar