Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.

Mesane Kanseri Ameliyatı (Mesane Tümörü)

Ameliyat Özeti
Anestezi Türü: Genel Anestezi
Ameliyat Süresi: 6 - 8 Saat
Hastanede Kalma Süresi: 10 - 14 Gün
İşe Dönme Süresi: 1 - 2 Ay

Ameliyat ve tedavi süreçleri, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Ameliyat.com tedavi ve ameliyat özetlerinde, ortalama değer niteliği taşıyabilecek örnek tablolardan yararlanılmıştır.

Mesane Kanseri Ameliyatı(Mesane Tümörü) Hakkında
Mesane Kanseri Ameliyatı (Mesane Tümörü) Öncesi
Mesane Kanseri Ameliyatı(Mesane Tümörü) Sonrası
Sık Sorulan Sorular

Böbreklerden gelen idrarın biriktiği organ mesanedir. Mesane kas ve bağ dokularından oluşur. Dış kısmı kalın bir kas tabakasıyla kaplıdır. Mesanede gelişen kanser hücreleri mesane tümörüne neden olur. Kanser genellikle mesanenin iç tabakalarını tutar.

En sık karşılaşılan belirtisi idrarda kan bulunmasıdır. Kan gözle görülür şekilde veya mikroskobik olabilir. Fakat idrarda kan görülmesi başka hastalıklardan kaynaklanıyor da olabilir. Nadir görülen belirtileri de ağrılı idrar yapma ve sık sık idrara çıkma olarak gösterilebilir.

Mesane kanseri tanısı doktorun fiziki muayenesi ve görüntüleme testleri ile konur. Tümörün konumu, kanser hücrelerinin tipi, kanserin evresi gibi etkenler gözetilerek tedavi şekli netleştirilir. Her mesane kanseri aynı şekilde tedavi edilmez. Erken evre kanserlerde tümörün cerrahi işlem veya lazerle çıkarılması söz konusu olur. Ardından hastalığın tekrar etmemesi için çeşitli tedaviler uygulanır. Eğer kanser daha ileri bir evrede ise mesanenin tamamı alınır. Yerine ince bağırsağın bir bölümünden yeni bir mesane yapılır ve eski yerine yerleştirilir.

Mesane kanserine yakalanan kişilerle ilgili yapılan çalışmalarda şu ana kadar erkeklerde bu hastalığın daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Görülme sıklığı günden güne artan bir hastalıktır. Fakat gelişen teknolojiyle birlikte hayatta kalma şansı da artmaktadır.

İnceleyen ve Onaylayan : Prof. Dr. Temuçin Şenkul

Mesane Kanseri Ameliyatı(Mesane Tümörü) Hakkında

Mesane kanserinde uygulanacak tedavi, tümörün yeri, ilerleme durumu, evresi gibi etkenler göz önünde tutularak planlanır. Ta ve T1 evrelerinde gözlenen tümörler trans uretral rezeksiyon adı verilen cerrahi işlemle çıkarılır. Bunun yerine tümörler lazer kullanarak da ortadan kaldırılabilir. Kanserin nüks ihtimaline karşı mesane içi immünoterapi gerçekleştirilir. Bu işlem bölgeye ilaç verilerek gerçekleştirilir. İlaçların bir bölümü kemoterapi ilaçları, bir kısmı da zayıflatılmış tüberküloz aşısıdır. Hastalık daha ileri bir seviyedeyse sistektomi ameliyatı gerçekleştirilir. Bu işlemle mesane ameliyatla çıkarılır. Yerine ince bağırsaktan yapılan bir mesane konur.

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane idrarın vücut dışına atılmasında görev yapan kas dokulu bir organdır. İdrar böbreklerde meydana gelir. Mesaneye üreter adı verilen kanallarla taşınır. Mesaneden dışarı da üretra vasıtası ile atılır. Mesane üç tabakadan oluşur. En iç kısmı ürotelyum tabakasıdır. Orta kısımda lamina proprla adı verilen bağ dokusu bulunur. Dış kısımda ise kas dokusu olan detrusor bulunur. Bu yapıda kanser hücrelerinin gelişmesiyle mesane kanseri oluşur. Yaşanan mesane kanserlerinin büyük bir kısmı ürotelyum ve lamina propria tabakalarında görülür.

İdrarda kan bulunması en sık rastlanan belirtisidir. Kan gözle görülebilir halde veya mikroskobik boyutlarda olabilir. Fakat idrarda kan görülmesi, farklı hastalıklardan kaynaklanıyor da olabilir. Nadiren, idrara sık çıkma, ağrılı idrar yapma da belirtiler arasında görülür.

Tanı konurken ayrıntılı hastalık öyküsü, fizik muayene ve çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılır. Tümör saptanırsa bunun ayrıntılı incelenmesi için TUR adı verilen bir işlem gerçekleştirilir. Bu işlemle alınan örnekler patolojik olarak incelenir. Kanserin türü, yeri, ilerleme durumu göz önüne alınarak tedavi planı çıkarılır. Mesane kanserinin görülme sıklığı günden güne artsa da gelişen teknolojiler sayesinde hayatta kalma ihtimali yükselmektedir.

Mesane Kanseri Risk Faktörleri

Mesane kanserinin ortaya çıkma ihtimalini arttıran çeşitli risk faktörleri vardır. Hastalık riski günlük yaşama ve yaşam koşullarına bağlı olarak farklılıklar gösterir. Sigara ve alkol kullanımı, yaş, ırk ve cinsiyet farklılığı, mesleğe bağlı olarak maruz kalınan kimyasallar, ailede hastalık öyküsü bulunması bunlardan birkaçıdır.

İlerleyen Yaş

Mesane kanserinin risk faktörlerinden biri ilerleyen yaştır. Hastalık genellikle 50 yaş üstü insanlarda görülür. Mesane kanseri tanısı konulan hastaların %90’ı 50 yaşın üzerindedir. 35-40 yaşın altında nadir görülür. Fakat günümüzde erken yaşlarda hastalığın görülme sıklığı artmıştır. Bunun en önemli sebebinin sanayileşme olduğu düşünülmektedir.

Beyaz Irk

Mesane kanseri beyaz ırktan kişilerde daha sık, siyah ırktan kişilerde daha seyrek görülür.

Cinsiyet(Erkek)

Hastalığa yakalanma oranı erkeklerde, kadınlardan daha yüksektir.

Sigara ve Alkol Tüketimi

Mesane kanserine yakalanma riskini arttıran en önemli faktör tütün mamulleri tüketilmesidir. Sigara içerken akciğerlere çekilen dumandaki kanserojen maddeler kana karışır. Kandaki bu maddelerin böbrek yardımıyla süzgeçten geçip idrar ile birleştiğini bilmekteyiz. Sigaranın içindeki yabancı maddeler idrar yoluyla vücut dışına atılırken mesanenin çeperlerindeki hücrelere zarar verir. Bu durum kanser hastalığı riskini gitgide artırmaktadır. Sigara ve alkol kullanan insanlar kullanmayanlara göre 3-4 kat daha fazla risk altındadır.

Zararlı Kimyasallara Maruz Kalmak

Zararlı kimyasallara uzun süre maruz kalmak mesane kanserine yakalanma riskini arttırır. Bu maddelere genellikle mesleki sebeplerle maruz kalınır. Boyacılık, matbaacılık, kuaförlük, tekstil işçiliği, kauçuk işçiliği, baca işçiliği, metal veya deri işçiliği gibi mesleklerle uğraşanlarda mesane kanseri riski artar. Bazı ülkeler zararlı kimyasalların kullanımına sınırlama getirerek o bölgedeki kanser oranlarını düşürmeyi başarmışlardır.

Kanser Tedavileri

Kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaç ve yöntemler mesane kanserine yol açabilir. Bunların içinde bazı kemoterapi ilaçları ve radyoterapi vardır. Gövdenin alt kısmına, karın bölgesine uygulanan radyoterapi kanser hücrelerinin yanında sağlıklı hücrelere de zarar verebilir. Böylece hastalık riskini artırabilir.

Kronik Mesane İltihapları

Kronik idrar yolu enfeksiyonu, böbrek veya mesane taşları tahrişe sebep olabilir. Bu durum da hastalık riskini arttırır. Böyle durumlarda genellikle squamoz tipi mesane kanseri görülür.

Arsenik Maruziyeti

Arsenik bir tür zehirdir. Genellikle içme suyuna karışmasıyla büyük sorunlara yol açar. Arsenik karışmış içme suyunu tüketmek mesane kanseri riskini arttırır.

Şistozomiyaz

Şistozomiyaz, üriner olarak bilinen bir hastalıktır. Yassı solucanların larvalarının gözeneklerden vücut içine girmesi ve orada gelişmesiyle ortaya çıkar. Larvalar tatlı sulara karışır, bu suyla temas eden insanlar da parazitten etkilenir. Hastalık ilaçla tedavi edilir. Fakat erken tedavi edilmesi avantajlı olur. Geç kalındığında kanser riski de artar.

Nüks

Daha önce mesane kanseri geçirmiş kişilerde hastalık tekrar edebilir. Buna önlem olarak çeşitli tedaviler uygulanır. Dolayısıyla büyük oranda nüks ihtimali düşürülmüş olur.

Siklofosfamid Kullanımı

Siklofosfamid ağır hastalıklarda ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardan biridir. Romanoloji’de geniş bir kullanım alanı vardır. Hastalığın durumu ağır değilse kullanılmaz. İlacın kullanıldığı dönemde idrarda kanama gelişebilir. Bu duruma dikkat etmek gerekir. Çünkü kanama dikkate alınmazsa mesane kanseri gelişebilir.

Pioglitazon Hidroklorür Kullanımı

Pioglitazon Hidroklorür bazı ilaçların içinde bulunan ve son yıllardaki araştırmalarla kansere sebep olabileceği ortaya konan bir maddedir. Ülkemizde tüketimi yaygın olan diyabet ilaçlarının bazılarında bu madde bulunur.

Kişisel ve Ailesel Kanser Geçmişi

Ailesinde kanser hastalığı geçirmiş veya daha önceden kendisi kanser atlatmış bireyler daha fazla risk altındadır. Bu yüzden düzenli olarak doktor kontrolünden geçmek ve kanserojen maddelerden uzak durmak gerekir.

Hastalık Geçmişi

Daha önce kanser tedavisi görmek bazı durumlarda başka bir bölgede kansere neden olabilir. Bunun yanında hastalığın nüks etme ihtimali de vardır. Bu yüzden kanser atlatan kişiler bu duruma daha fazla dikkat etmelidir.

Mesane Kanseri Türleri

Mesane kanserinin hangi tip hücrelerde ortaya çıktığı, kanserin türünü belirlemede yardımcı olur. Kanserin türü, uygulanması gereken tedavinin belirlenmesinde önem taşır.

Geçişken Hücreli Mesane Kanseri

Geçiş hücreli (skuamöz) karsinoma, en sık karşılaşılan mesane kanseri tipidir. Üriner sistemi genel olarak etkiler. Mesane, böbrekler ve bunların etrafındaki dokuları etkiler. Her kanser gibi, erken tanı halinde tedavisi daha kolay ve başarılı olur.

Yassı Hücreli Mesane Kanseri

Yassı epitel hücreli karsinom karşılaşılan mesane kanseri türlerinin %6-8’ini oluşturur. Uzun süre boyunca devam eden bölgedeki enfeksiyon ve tahriş bu tip kansere yol açabilir.

Beze Uru

Beze tümörü, mesane içinde mukoza geliştiren hücrelerde ortaya çıkar. Gelişmiş ülkelerde az rastlanan bir kanser tipidir.

Mikroskop Altında Mesane Kanseri Türleri

Mesane kanseri daha ayrıntılı sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmalar tedavi yönteminin belirlenmesinde etkili olur. Kanserin tipi, evresi, hastanın genel sağlık durumu gözetilerek tedavi planı çıkarılır.

Noninvaziv Mesane Kanseri

Noninvaziv papiller kanserin diğer dokulara yayılma ihtimali düşüktür. Mesanenin katmanları arasında bağ dokuyu oluşturan kısmın tamamına yayılmaz.

Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanseri

Kas invaziv olmayan mesane kanseri, kas dokusuna ilerlememiş tiptir. Derinden ilerlemiş değildir fakat kas dokusuna yayılabilir.

Kas İnvaziv Mesane Kanseri

Kas invaziv mesane kanseri, mesane tabakalarından kas tabakasının içinde büyür. Kimi durumlarda mesaneyi kaplayan dokular içinde gelişir.

Mesane Kanseri Tedavi Yöntemleri

Hastalığın tedavisinde izlenecek yol, cinsiyete, yaşa, hastalığın evresine, kanserin tipine göre değişiklik gösterir. Tedavi sürecinin içinde ameliyat, ilaçla tedavi, radyoterapi gibi yöntemler kullanılabilir.

Ameliyatla Tedavi

Tedavide cerrahi seçeneği farklı amaçlara yönelik olarak farklı tekniklerle uygulanabilir. Hastalığın durumuna göre sadece tümörü çıkarmaya yönelik veya mesaneyi çıkarmaya yönelik yapılabilir. Tanı aşamasında bölgeden örnek alınması da gerekebilir. Bu da cerrahi yöntemle yapılır.

Transüretral Rezeksiyon

Transüretral rezeksiyon, mesanedeki tümörün cerrahi işlemle alınmasıdır. Bu ameliyat hastalığın hem tanısını koymada hem de tedavi etmede etkilidir. Kanserli dokuların ve onların çevresindeki yapıların ayrıntılı incelenmesi için bölgeden örnek alınmasını sağlar. Bu inceleme sonucunda kanserin ne tip hücrelerden kaynaklandığı, evresi gibi önemli bilgilere ulaşılmış olur. Tedavi süreci bu bilgiler ışığında planlanır. İşlemin tedavideki rolü ise, işlem sırasında görülen tüm tümörün çıkarılmasıdır. Kanserli dokunun çıkarılması da hastalık için tedavi aşamalarından biridir.

Uygulama yaklaşık 60 dakika sürer. Genel anestezi veya belden uyuşturma altında gerçekleştirilebilir. Endoskobun üretradan içeri konumlandırılmasıyla işlem başlar. Sonrasında genellikle uzun süre hastanede kalmaya gerek yoktur. Bir iki günlüğüne sonda kullanılması gerekir.

Sistektomi

Sistektomi, mesanenin tümüyle çıkarıldığı cerrahi işlemdir. Kas invaziv mesane kanserlerinde çoğunlukla gereklidir. Bunun dışında birden fazla odağı olan, nüks eden kanser durumlarında da tercih edilebilir. Bu işlemin karar sürecinde farklı disiplinden uzmanlar çalışır. Hastanın genel sağlık durumu, yaşı gibi etkenler gözetilerek karar verilir.

Mesane kanseri ameliyatları hem hastanın konforu için, hemde ameliyatın daha kolay yapılabilmesi amacıyla genel anestezi altında yapılan ameliyatlardır. Karın bölgesinden bir kesi açılarak gerçekleştirilir. Bazı merkezlerde bu işlem minimal kesiler açılarak, robotik cerrahi ile de yapılabilir. Mesane tamamen çıkarıldıktan sonra, onunla aynı işlevi görecek bir yapıya ihtiyaç duyulur. Genellikle ince bağırsaktan alınan doku kısmıyla yeni bir mesane yapılır. Bu yeni mesanenin kontrolünün nasıl sağlanacağı hastanede öğretilir. Bu ameliyat neticesinde hastaların kan değerleri bütünüyle incelenip, genel değerlendirmeler yapıldıktan sonra hastalar taburcu edilir.

Üriner Diversiyon

Üriner diversiyon, idrar akışının ameliyat ile başka bir yoldan sağlanmasıdır. Bu çeşitli yollarla sağlanabilir. Mesane kanserlerinde sistektomi gerektiren durumlarda kullanılır. Mesanenin tamamı çıkarıldığı için, onunla aynı işlevi görecek yeni bir oluşuma gidilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanserin ilaçla tedavi edilmesidir. Kanserli hücrelerin yok edilmesi için kullanılır. Mesane kanseri de başka bölgelere sıçramışsa tercih edilir. Eğer hasta buna uygunsa radyoterapiyle beraber uygulanabilir.

Mesane kanserinde kullanılan kemoterapi ilaçları genellikle metotreksat, vinblastin, adriamisin ve sisplatindir. Bu ilaçlar birlikte kullanıldığında ciddi fayda sağlar. İhtiyaca göre bölgesel olarak uygulanabilir. Sadece bir bölgeye yönelik uygulanması hasta için avantajlı olur. Ciddi yan etkilerin birçoğu yaşanmaz. İlaçlar kanserli hücrelerin yanı sıra, sağlıklı hücrelere de saldırdığı için tedavi boyunca mesanede yanma hissedilebilir.

Kemoterapi birçok amaca yönelik uygulanabilir. Tümör ameliyat ile çıkarılacaksa önce kemoterapiyle küçültülebilir. Böylece çıkarılması kolaylaşır. Tümörün ameliyat ile alınmasından sonra da uygulanabilir. Böylece tümörün çok küçük kalıntıları da yok edilmiş olur ve nüks ihtimali azalır. Radyoterapi ile birlikte kullanıldığında ise, terapinin etkisini arttırmış olur.

İntravezikal Kemoterapi

İntravezikal kemoterapi, mesane içine uygulanan ilaç tedavisidir. Bölgesel olarak uygulanır. Genellikle, tümör ameliyat ile çıkarıldıktan sonra kalıntıların nükse neden olmaması için kullanılır. İlaçlar hastane ortamında verilir.

Sistemik Kemoterapi

Sistemik kemoterapi, kanser uzak organlara da yayılma gösterdiyse gerekli görülebilir. İlaçlar damardan uygulanır ve tüm vücudu dolaşması sağlanır. Bu şekilde uygulanan kemoterapinin yan etkileri intravezikal yönteme göre daha fazla yaşanır. İlaçlar bir-iki hafta arayla uygulanır. Ardından vücudun toparlanması için ara verilir. Gerekirse tekrar edilir.

İmmünoterapi

İmmünoterapi, kişinin kendi bağışıklık sisteminin kanser hücreleriyle savaşmasını sağlayan tedavidir. Özellikle kemoterapiye beklenen cevabı vermeyen tümörlerin tedavisine alternatif oluşturur. İlaçla tedavi yöntemlerinden biri olan immünoterapi, kemoterapiye göre daha hafif yan etkiler ortaya çıkarır.

Radyoterapi

Işın tedavisi adıyla da bilinen radyoterapi, vücuda radyasyon verilerek kanser hücrelerini öldürmeyi ve kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemeyi hedefleyen tedavidir. Kanser tedavisinde geniş bir kullanım alanı vardır. Gelişen teknoloji ile birlikte radyoterapi daha çok bölgeye yönelik uygulanmaya başlanmıştır. Hedeflenen kanser hücreleri hedeflenerek uygulanan tedavide, yan etkiler bakımından avantaj sağlanmakta ve sağlıklı hücrelere daha az zarar verilmektedir.

Radyoterapi, içeriden veya dışarıdan uygulanabilir. Işınlar kanser gelişen bölge ve çevresine yönlendirilerek gerçekleştirilir. Tedavi 5 gün arka arkaya uygulanır ardından 2 gün dinlenme süresi verilir. İhtiyaca göre 3-7 hafta devam eder.

Mesane Kanseri İstatistikleri

Mesane kanserinden kurtulma oranları kanserin evresine, tipine, hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Genel olarak bakıldığında ilk evrede (evre 0.) sağ kalma oranı %98’dir. Bu evrede tümör hiçbir dokuyu etkilememiştir. Birinci evrede kanserli hücreler bağlayıcı dokuları tutmuştur. Çevre yapılara yayılmamıştır. Kurtulma oranı %88’dir. İkinci evrede kanser mesane çeperini tutmuştur. Kurtulma oranı %63’tür. Üçüncü evrede kanser, mesanenin etrafındaki yağ dokuya yayılmıştır. Çevredeki vajina, prostat gibi yapılara sıçramış olabilir. Sağ kalma oranı %46’dır. Son evrede (4. Evre) kanser karna ve pelvis duvarına kadar yayılmıştır. Bazı durumlarda daha uzak organlara da yayılmış olduğu görülür. 4. evredeyken tedavisine başlandıysa hayatta kalma oranı %15’tir.

Mesane Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Mesane kanseri ameliyatında tümörün çıkarılması ve dokudan örnek almak amaçlanıyorsa transüretral rezeksiyon işlemi yapılır. Bu işlem kapalı bir yöntemle gerçekleştirilir. Endoskop ile mesaneye girilerek tümörün çıkarılması esasına dayanır. Genel anestezi veya belden uyuşturma ile gerçekleştirilebilir. Yaklaşık bir saatte tamamlanır. Ancak bu süre çok uzun sürmemekle beraber, tamamen hastanın iyileşme durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Mesanenin tümden çıkarılması söz konusuysa sistektomi gerçekleştirilir. Yapılacak olan cerrahi müdahale genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Karın bölgesinden açılan kesiden bölgeye girilir. Mesanenin tamamı çıkarılır. Görece daha uzun sürer. İşlemden sonra hasta bir sütre gözetim altında tutulur. Çıkarılan mesane yerine konan yeni mesaneyi nasıl kontrol edeceği öğretilir. Herhangi bir problem yoksa taburcu edilir.

Ameliyat Ekibi Kimlerden Oluşur?

Ameliyatı gerçekleştiren ekip üroloji cerrahı, asistan, cerrahi tekniker, ameliyat hemşireleri ve anestezi uzmanından oluşur.

Ameliyatın Yapılacağı Hastane Şartları

Mesane kanseri tedavisinde iki tip ameliyat söz konusu olabilir. Tümörün çıkarılmasına yönelik ameliyatta bir iki gün hastanede kalmak yeterli olur. Mesanenin çıkarıldığı işlemlerde hastanede kalınan süre daha uzundur. Her iki işlemde de hastaya yardımcı olacak bir refakatçi faydalı olabilir. İşlemlerden sonra genellikle yoğun bakım gerekmez.

Yoğun Bakım Gerekliliği

Sistektomi veya transüretral rezeksiyondan sonra yoğun bakım gerekmedikçe tercih edilmez. Sistektomi sonrasında hasta bir süre gözetim altında tutulur. Transüretral rezeksiyondan sonra ise uzun süre hastanede kalmaya gerek yoktur.

Refakatçi Gerekliliği

Ameliyatlardan sonra hastanede kalınan süre boyunca hastaya yardımcı olacak bir yakınının yanında bulunması faydalı olur.

Ameliyatta Kullanılacak Cihazlar

Sistektomi ameliyatı açık, kapalı veya robotik yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Hangi yöntem uygulanacaksa ona uygun cihazlar ameliyathanede hazır edilir.

Mesane Kanseri Ameliyatı Fiyatları

Mesane kanseri tedavisi devlet hastanelerinde SGK kapsamındadır. Ek ücret ödenmez. Özel hastanelerde ameliyat fiyatları oldukça değişkendir. Fakat kemoterapi ve radyoterapi hizmeti hastane fark etmeksizin ücretsiz olarak sunulur.

Mesane Kanseri Ameliyatı (Mesane Tümörü) Öncesi

Mesane kanseri ameliyatı sistektomi veya transüretral rezeksiyon olarak iki şekilde gerçekleştirilebilir. Çeşitli tetkikler ve görüntüleme testleriyle mesanede tümör saptanması halinde transüretral rezeksiyon işlemine ihtiyaç duyulur. Bu işlem tümör ve çevre dokulardan örnek alınarak incelenmesini sağlar. İşlem sırasında tümörün tamamen çıkarılması da tedaviye katkı sunar. Kanserin yayılma durumuna bağlı olarak sistektomi de gerekebilir. Ameliyatlardan bir gece önce hastaneye yatış yapılır. Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra da cerrahi işlem başlar.

Ameliyat Öncesi Tetkikler

Ameliyattan önce tanının konulmasına yönelik bazı tetkikler yapılır. Bunlar idrar testleri, kan tahlilleri, BT, MR, PET şeklindedir. Bunlar tümörün saptanması, konumunun belirlenmesi gibi konularda bilgi verir. İleriki süreç için aydınlatıcı olur.

İdrar Testleri

İdrar testleri mesane kanserinin saptanmasında ayrıca önem taşır. İdrarın kanlı olması hastalığın başlıca belirtisidir. Bazen idrardaki kan gözle görülemez. İdrar testlerinden anlaşılır. Tahlillerde idrar örneği alınıp, laboratuvar ortamında kontrol edilir. Tahlil, hastanın genel sağlık durumu hakkında önemli bilgiler verir. Alınan idrarın görüntüsü, yoğunluğu ve içerisindeki değerler detaylı bir şekilde laboratuvar ortamında değerlendirilir. Yapılacak olan idrar tahlilleri ile beraber hastalığının tanısını koymada ve kişilerin genel sağlık durumlarını incelemede net bilgiler vermektedir. Böylelikle kişilerde sağlık sorunları ile ilgili çeşitli problemlerin tespiti kolaylıkla yapılabilmektedir. Hemen hemen tüm cerrahi işlemlerden önce gerçekleştirilir.

Kan Tahlilleri

Kan testleri kol damarlarından alınan kan örneklerinin laboratuvar ortamında incelenmesi neticesinde gerçekleşir. Bakılacak olan hastalık şüphesine göre hekimler hangi testlerin yapılması gerektiğini işaretler ve buna göre laborant veya hemşireler hastalardan bu duruma göre birkaç tüp kan örneği alabilmektedir. Sıralaması ise, hematoloji, biyokimya ve seroloji olarak sıralanır ve sınıflanır. Bu testler neticesinde genel sağlık durumumuz hakkında detaylı bilgi sahibi olabiliriz. Bu yüzden ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrasında bu testlerin yapılması büyük önem taşıyacaktır. Hastalıklarla ilgili genel bilgi sahibi olup, hangi riskleri taşıdığımız ve buna göre tedavi planlamasının yapılması açısından değerlendirilmesi hasta sağlığı açısından büyük öneme sahiptir.

Sistoskopi

Üroloji dalında oldukça sık kullanılan sistoskopi bölgeyi görüntüleme tekniklerinden biridir. Üretra kısmından, küçük kameralı cihazlarla girilir ve mesanenin doğrudan görüntülerine ulaşılır. Sorunlu dokular hakkında net bilgiler sağlar. Bazı yan etkiler doğurabilir.

Mesane Tümörünün Transüretral Rezeksiyonu

Transüretral Rezeksiyon hem tanının hem tedavinin bir parçasıdır. Kanserli doku ve çevresinden doku örneği alınması ve mikroskop altında incelenmesi kanserin tipini ve yayılma durumunu belirlemede önem taşır. Örnek doku alınırken tümörün tamamı çıkarılarak tedavi için de önemli bir adım atılmış olur. Mesaneye endoskopik yolla girerek gerçekleştirilir. Kapalı, cerrahi bir işlemdir. Ameliyatlar ise genellikle genel anestezi altında yapılırken bazı durumlarda spinal anestezi altında da yapılabildiği durumlarla karşılaşılmıştır. Ortalama bir saat sürer.

Bilgisayarlı Tomografi Taraması (BT)

Bilgisayarlı Tomografi (BT) yardımı ile bilgisayar ortamında vücudun problemli bölgesinin iç görüntüsüne sahip olunabilmektedir. Ayrıntılı incelemeler için uygundur. Aynı zamanda vücuda zerk edilen kontrast madde yardımı ile sağlıksız dokuların kolaylıkla ayırt edilmesi çok daha kolay olacaktır. Mesane kanserinde de dokuların durumunu incelemek için sıkça kullanılır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Manyetik rezonans (MR) doku ve organların görüntülenmesinde kullanılan tıptaki en etkili görüntüleme yöntemlerinden bir tanesidir. Manyetik alan ve radyo dalgalarını kullanır, bu yüzden hasta radyasyona maruz kalmaz. MR cihazı, güçlü bir mıknatıs gibidir. Hasta cihazın içerisine yerleştirildikten sonra, vücudun istenen bölümünün görüntüleri kolaylıkla oluşturulur, işlem bir kaç dakika kadar sürmektedir. Alınan görüntüler öncelikle radyolog gözetiminden geçer radyolog görüntülerin raporunu hazırlar ardından da bu raporu hekimlerin anlayabileceği bir tıbbi dile çevirip hekimlerin bilgisine sunar. Ardından hekime iletir. Hastalar MR çekilirken herhangi bir şekilde acı veya ağrı hissetmeyecektir. Hastaların MR öncesinde herhangi bir şekilde hazırlık yapmasına da gerek kalmayacaktır. Hastalar sadece bu işlem esnasında cihazın sesini duyacaklardır. MR, mesane kanserinin incelenmesinde de önem taşır.

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)

Kanser şüphesi doğrulandıktan sonra hekim, hastanın durumuna göre farklı testler de isteyebilir. Mesane kanseri ameliyatlarından önce bütün bedenin pozitron emisyon tomografisine de başvurulabilir. İşlem genellikle PET CT adıyla anılır. Bu tetkik kanser hastalıklarında sıklıkla tercih edilir. Ameliyat öncesinde veya tedavilerin sonucunu görme amacıyla uygulanabilir. Asıl olarak vücuttaki sağlıklı ve hastalıklı dokuların 3 boyutlu görüntülerini veren işlemdir.

Ameliyat Öncesi Sigara ve Alkol Tüketimi

Mesane kanserinin başlıca sebepleri sigara ve alkol tüketimidir. Ameliyattan önce ve sonra tüketilmesi sakıncalıdır. Sigara kullanımı genel anestezi altındayken solunum sıkıntılarına yol açabilir. Alkol tüketimi de kanı sulandırarak kanama riskini arttırır. Tedavinin etkili olabilmesi ve hastalığın tekrar oluşmaması adına, hastaların da bazı fedakarlıklar yapması gerekmekte olup, sigara ve alkol tüketimini azaltmaları hatta bırakmaları gerekecektir.

Kullanılan İlaçların Hekim ile Paylaşılması

Mesane kanseri ameliyatı öncesi doktor kontrolleri aşamasında hastalar kullandıkları ilaçlarla ilgili olarak doktorlarına detaylı bilgi vermelidir. Bazı ilaçların ameliyattan önce mutlaka bırakılması gerekmektedir. Bazı tehlike yaratan durumlarla karşılaşmamak adına doktora açık ve net bir şekilde bilgi verilmelidir. İlaçların bu nedenlerden dolayı doktorlarının gözetiminde bırakılması önemlidir. İlaçların içerikleri ile ilgili olarak hangi ilaçların ne zaman bırakılması gerektiğinin planlaması yapılmalıdır. Ameliyattan sonra yine doktorunuzun önerileri dikkate alınarak, hangi ilaçlara ne zaman başlanması gerektiği ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bu ilaçlar ameliyat esnasında kanama riski oluşturarak hayati tehlikeye yol açabilir, başka ilaçlarla etkileşime girebilir.

Daha Önce Alınan Tedavilerin İncelenmesi

Ameliyat öncesinde hastalar doktorlarına daha önceden yaşadığı hastalıklar ve bu hastalıklarla ilgili aldığı tedaviler, geçirdikleri ameliyatlar ile ilgili detaylı bilgilendirme yapması gerekmektedir. Bu bilgiler ameliyatta doğabilecek risklerin önlenmesi için büyük önem taşır. İşlemden önce yapılan tetkiklere ve muayenelere bakılarak genel sağlık durumu incelenir. Hastanın durumuna ve kanserli hücrenin durumuna göre risk oluşturabilecek bütün detayları araştırılır.

Operasyon Planının İncelenmesi

Her hastaya ameliyattan önce yapılacak olan tetkikler ve testlerin sonucunda en uygun tedavi yöntemi programlanır ve belirlenir. Kanserli dokunun konumu, yayılma durumu, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu planlamada belirleyici olur. İşlemin yöntemine karar verilir. Ameliyattan sonra uygulanacak tedavi ve rehabilitasyon süreci belirlenir.

Hasta ile Mutabakat

Hastanın genel durumu ve buna ek olarak hastalığın durumu detaylı olarak incelenir ve buna göre en uygun tedavi protokolü belirlenir. Hastalar ameliyat süreçleri, ameliyattan sonra iyileşme süreci ve oluşabilecek riskler ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Hasta ve hekim ameliyat ve tedavi sürecinde ortaklaşır.

Mutfak Hazırlığı

Ameliyat sonrasında iyileşmenin gerektiği gibi seyredebilmesi için sağlıklı beslenme önemlidir. Ameliyat sonrasını düşünerek, önceden mutfak hazırlığı yapılabilir. Fakat hastanede kalma süre 4-5 günü bulabilir. Bu durumda önceden hazırlamak yerinde olmaz.

Şehir Dışından Gelenlerin Yapması Gerekenler

Ameliyat için şehir dışından gelen hastaların bir yakınlarıyla birlikte gelmesi faydalı olur. Hastanede kalınan süre boyunca hastanın bir yardımcıya ve psikolojik desteği ihtiyacı olabilir. Hastalar yapılacak ameliyatın türüne göre farklı süre hastanede kalır. Buna uygun olarak temiz ve rahat kıyafetler getirmek gerekir.

Ameliyat Öncesi Beslenme ve Diyet

Mesane kanseri ameliyatından önce başka tedavilerin uygulanması iştahsızlık yapabilir. Ayrıca hastalık bazı durumlarda kilo kaybettirmiş olabilir. Ameliyat öncesinde ve sonrasında yeteri kadar ve sağlıklı besin almak önemlidir. Yeme düzenini aksatmamak, iştahsızlık varsa dahi yemek hastalığın atlatılmasında büyük fayda sağlar. İyileşme sürecinde protein alımına dikkat etmek önemlidir. Kemoterapi görülüyorsa tat duyusunda azalma, ağızda yaralar görülebilir. Bu rağmen dengeli beslenmede ısrar etmek gerekir. Bu konuda uzmanlardan yardım almak da kimi durumlarda yardımcı olabilir. Fakat ameliyatta midenin boş olması için bir süre önceden yeme ve içmenin kesilmesi gerekir. Bu süre yetişkinler ve çocuklarda farklılık gösterir.

Mesane Kanseri Ameliyatı(Mesane Tümörü) Sonrası

Mesane kanseri tanısı konulduktan sonra sistektomi veya transüretral rezeksiyon ameliyatına karar verilebilir. İki ameliyatın sonrasındaki süreç birbirinden farklıdır. Transüretral rezeksiyondan sonra 1-3 gün arasında hastanede kalmak gerekir. Hastanede kalma süre çıkarılan tümörün büyüklüğüne göre değişir. Bu süreçte idrar sondaya bağlanır. Sonda çıkarıldıktan sonra hasta evine dönebilir. Sistektomi ameliyatından sonra daha uzun süre hastanede kalmak gerekir. İlk günlerde hasta gözetim altında tutulur. Yeni mesanenin kontrolünün nasıl sağlanacağı hastaya öğretilir. Öğrenme 4-5 gün sürer. Beklenmedik bir durum oluşmazsa, hasta öğrendikten sonra taburcu olur.

Ameliyat Günü

Ameliyat günü sistektomi ve transüretral rezeksiyonda farklılık gösterir. Transüretral rezeksiyondan sonra kanamanın engellenmesi ve üretranın tıkanmasının önüne geçmek için sonda takılır. Sistektomi sonrası ise hasta gözetim altında tutulur. Yeni mesanenin kullanımını öğrenir.

Ağrı

Ameliyatın yapıldığı gün hasta verilen ilaçların etkisinde olduğundan yoğun ağrı hissetmez. Sonrasında da ağrı kesiciler yardımıyla süreci hafif atlatır.

İlaç Kullanımı

Ameliyattan bir gün önce antibiyotik tedavisine başlanır. Antibiyotik kullanımı ameliyat sonrası da devam eder. Enfeksiyon riskini engellemek için hijyen ve ilaç kullanımı önem taşır. Bununla beraber ağrı kesiciler de verilebilir. Hastanede kalınan süre boyunca alınması gereken ilaçları kontrolü sağlanır.

Dren-Stapler

Sistektomi sonrası ince bağırsaktan yeni mesane yapıldıysa bölgede üç tane drenaj kateteri, bir sonda ve bir stent bulunur. Takılan stentler ameliyattan bir hafta sonra alınır. Hastanın durumu da uygunsa stentler çıkarıldıktan sonra hasta evine dönebilir ve duş alabilir. İyileşme sürecini sonda ile tamamlar.

Kanama

Transüretral rezeksiyon sonrasında 21 gün süreyle idrarda kan görülebilir. Bu durum geçicidir. Eğer kan ve kan pıhtısı fazla miktardaysa doktora başvurmak gerekir.

Pansuman ve Kontroller

Ameliyattan sonra patoloji raporu geldiğinde doktor hastayı kontrole çağırır. Bu süre 1-2 hafta kadardır. İlk kontrolden sonra hastanın tedavi süreci ve doktor kontrolleri planlanır. Ameliyattan 5-6 hafta sonra idrar kültürü ve kanda kreatinin testi yaptırmak ve sonuçları doktora götürmek gerekir. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra 3 ayda bir doktor kontrolüne gitmek önem taşır.

Psikoloji

Transüretral rezeksiyon hasta için daha kolay atlatılan işlemlerdendir. Fakat sistektomi sonrası yeni bir idrar torbasıyla farklı biçimde idrar yapmak hasta için zorlayıcı olabilir. Ameliyattan önceki ve sonraki tedavi süreçleri hastayı psikolojik olarak yıpratabilir. Bu süreçte yakınlarının manevi desteği önem taşır. Gerektiğinde bu konuda uzman desteği almaktan çekinmemek gerekir.

Ayağa Kalkma

Transüretral rezeksiyon sonrası hasta ameliyattan sonraki gün ayağa kaldırılır. Yürütülür. Belirli aralıklarla, çok yorulmadan yürümek iyileşmeyi kolaylaştırır.

Hareket Kabiliyeti

Ameliyattan sonra 15 gün boyunca 2 kilogramdan daha ağır kaldırmamak ve cinsel ilişki yaşamamak gerekir. Yoğun egzersizlerden kaçınmak, ıkınmamak, temizlik işleri yapmamak gerekir.

Riskler, Yan Etkiler, Komplikasyonlar

Ölüm

Her ameliyatta olduğu gibi bunda da ölüm riski vardır. Fakat ameliyatlar genel olarak başarılı geçer.

Enfeksiyonlar

Enfeksiyon riskinin önüne geçmek adına ameliyattan bir gün önce antibiyotik kullanımına başlanır. Ameliyattan sonra da ilaç kullanımı devam eder. Böylede risk en aza indirilmiş olur.

Alerjik Reaksiyonlar

Hastanın bilinen herhangi bir alerjisi varsa doktora işlem öncesinde belirtmelidir. Herhangi bir maddeye alerji ortaya çıkarsa hemen müdahale edilir.

Kan Birikimi

Ameliyatta kesi açıldıysa bölgede ufak çaplı kan birikimi olabilir. Durum normalden çok daha fazlaysa doktora başvurmak gerekir.

Kanamalar

Ameliyattan sonraki 3 hafta boyunca idrarda kan veya kan pıhtısına rastlamak olasıdır. Bu durum geçicidir. Eğer çok fazla kan pıhtısı varsa doktora başvurmak gerekir.

Ödem

Kesi açılan bölgelerde ödem görülmesi normaldir. Zamanla kendiliğinden geçer.

Bulantı

Genel anestezi sonrasında mide bulantısı yaşanması normaldir. Ameliyatın yapıldığı gün ve ayağa ilk kalkışta yoğun olarak hissedilir. Anestezinin etkisi geçtikçe bulantı da ortadan kalkar.

Kusma

Kusma ve bulantı anestezinin yan etkilerindendir. İlaçların etkisi geçtikçe azalır ve geçer.

Halsizlik

Ameliyat sonrası ilk günlerde halsizlik ve yorgunluk hissedilmesi normaldir. Kemoterapi gibi tedaviler de benzer yan etkiler gösterir. Zamanla geçer.

Anestezi Komplikasyonları

Ameliyatta uygulanan anestezi ameliyat sonrasında kusma, bulantı, boğaz ağrısı, geç uyanma gibi yan etkilere yol açabilir.

Saç Dökülmesi

Kemoterapi tedavisi tüm vücuda yayılacak şekilde yapıldığında, birkaç hafta sonra saç ve diğer vücut kıllarının dökülmesine neden olabilir. Tedavi bittikten sonra saçlar tekrar çıkar.

Ateşlenme

Ameliyattan sonra hastanın ateşi yükselirse doktora başvurmak gerekir.

Üşüme

Üşüme, yüksek ateşten kaynaklanıyorsa doktora gitmek gerekir.

Öksürük

Öksürük ameliyattan kaynaklı bir durum değildir. Herhangi bir enfeksiyon şüphesi varsa doktora gidilmelidir. İlk zamanlarda öksürmekten kaçınmak gerekir.

İshal

Mesane kanseri ameliyatından sonra bir süre ıkınmamak gerekir. Bu yüzden dışkının daha sıvı olması bir bakıma iyidir. Fakat ciddi bir ishal durumu varsa doktora başvurmak gerekir.

İdrar Tutamama

İşlemden sonra bir süre idrar kaçırma problemi yaşanabilir.

İdrar Esnasında Ağrı-Sızı

İdrar yaparken yanma hissetmek ilk günler için olağandır. Fakat daha uzun süren bir sorun varsa doktora başvurmak gerekir.

Kanamalı İdrar

İlk üç hafta idrarda kan ve kan pıhtısı bulunması normaldir. Fakat fazla miktarda bulunuyorsa doktora başvurmak gerekir.

Uzun Dönemli Problemler

Mesane tamamen çıkarıldıysa, yeni mesanenin kullanımına alışmak gerekir. Transüretral rezeksiyon işleminde ise tümör mesane katmalarının derinindeyse, çıkarma işlemi yapılırken mesane delinebilir. Genellikle sonda çıkarılana kadar bu kısım onarılır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

İyileşme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlara uymak iyileşme sürecinin uzamasını önler. Hasta için sürecin daha rahat geçmesini sağlar.

Duş Alma

Sistektomi ameliyatından 7 gün sonra duş almaya başlanabilir. Fakat sondanın ve kesilerin çevresi iyi kurulanmalıdır. Transüretral rezeksiyondan sonra duş almak için sondanın çıkarılması beklenir.

Ağırlık Kaldırma

Ameliyattan sonra 15 gün boyunca 2 kilogramdan daha ağır kaldırmamak, zorlayıcı hareketlerden kaçınmak gerekir.

Hareket Kabiliyeti

İşlemden sonra ağır egzersizlerden, temizlik, bahçe işleri gibi aktivitelerden uzak durmak gerekir. Çömelme, bağdaş kurma gibi hareketlerden kaçınılmalıdır.

İlaç Kullanımı

Kullanılması gereken ilaçları doktor reçete eder. Bunların belirtilen süre boyunca düzenli olarak kullanılması gerekir.

Psikoloji

Hastanın moral ve motivasyonu iyileşme sürecinde belirleyici rol oynar. Bu yüzden yakınlarına manevi destek anlamında sorumluluk düşer.

Otomobil Kullanımı

Taburcu olduktan sonra hasta genellikle otomobil kullanmaya uygun durumda olmaz. İyileşme sürecinde ani hareketler gerektiren ve ameliyat geçiren bölgeye zarar verecek aktivitelerden kaçınmak gerekir.

Dikişler

Bölgedeki dikişler hastanede kalınan süreçte alınabilir. Bazı ameliyatlarda kesi açılmadığı için dikişe gerek duyulmaz.

Özel Materyal Kullanımı

Ameliyattan sonra bir süre sonda kullanmak gerekir. Bunun hijyenine özen göstermek önem taşır.

Uyku Pozisyonu

Ameliyat bölgesine zarar vermeyecek şekilde ve ani hareketlerde kaçınarak uyumak faydalı olur.

Spor ve Egzersizler

Ameliyattan sonra doktor belirtmediği müddetçe ağır aktivitelerden kaçınmak gerekir. Kısa mesafeli yürüyüşler faydalı olur.

Fitness

Fitness, ameliyattan sonra bir süre yapılmaması gereken bir spordur. Hastanın bu süreçte ağır egzersizlerden ve germe hareketlerinden kaçınması gerekir.

Yüzme

Doktor belirtene kadar yüzme, koşma, bisiklet sürme gibi etkinliklerden kaçınmak gerekir. Bunlar ameliyat geçiren bölgeye zarar verebilir.

Hafif Sporlar

Ameliyattan sonraki ilk haftalarda yorucu aktivitelerden uzak durmak gerekir. Özellikle germe, uzanma, çömelme gibi hareketler yapılmamalıdır. Bu yüzden ilk zamanlarda kısa mesafe yürümek ve yorulunca bırakmak yeterli olur.

Ağır Sporlar

İyileşme süreci tamamlanmadan ağır sporları yapmaya başlamak sakıncalıdır. İyileşme sürecini kötü etkileyebilir, süreci uzatabilir, bölgeye zarar verebilir.

Fizik Tedavi Egzersizleri

Mesane kanseri ameliyatından sonra genellikle fizik tedavi uygulanmaz.

Beslenme ve Diyet

Transüretral rezeksiyon ameliyatından sonra yeme düzenine dikkat etmek, yeterli ve sağlıklı beslenmek yeterli olur. Fakat sistektomi ameliyatı geçirildiyse ve ince bağırsaktan yapılan yeni mesane bölgeye yerleştirildiyse beslenme planı daha farklı olur.

İlk Hafta Beslenme ve Diyet

Mesane tamamen çıkarıldıysa ve yerine ince bağırsaktan idrar torbası yapıldıysa ilk 2-3 gün beslenme ağız yoluyla yapılmaz. Sıvı ve katı besinler ağız yoluyla alınmaz. Sonrasında sıvı ve yumuşak gıdalarla beslenme başlar.

Sıvı Beslenme

İlk üç günden sonra ağız yoluyla sıvı ve yumuşak gıdalar tüketilmeye başlanır. İlk hafta gaz yapan yiyeceklerden uzak durulur. Sıvı olarak sadece su içilir. Yumuşak gıda olarak da püre benzeri gıdalar tüketilir.

Katı Beslenme

İlk hafta atlatıldıktan sonra katı gıdalarla beslenmeye başlanabilir.

Nekahat Dönemi Beslenme ve Diyet

Nekahat yani iyileşme süresince hasta beslenmesine özen göstermelidir. Yeterli ve dengeli beslenmelidir. Protein ihtiyacının karşılandığından emin olunmalıdır. Alınan tedaviler iştahsızlık yapsa bile öğün atlanmamalıdır.

İyileşme Süreci

Sistektomi sonrası iyileşme süreci birkaç ay devam eder. İlk haftalardan sonra hasta daha konforlu bir duruma gelir. Stentler çıkarıldıktan sonra duş alabilir. Sonda 15. gün çıkarılır. Bu süreçte belirtilen hususlara dikkat etmek, ilaçları düzenli kullanmak iyileşmeyi kolaylaştırır. Transüretral rezeksiyon ameliyatından sonra hasta en fazla 3 gün sonra evine döner. Hastaneden çıkarken sonda çıkarılır. İyileşme süreci daha kısa sürer.

Doktor Kontrolleri

Ameliyattan sonra patoloji raporları geldikten sonra ilk kontrol yapılır. Ardından 5-6. Haftada bazı tetkikler istenir ve kontrol edilir. Tedavi bittikten sonra başlarda 3 ayda bir, sonraları 6 ayda bir doktor kontrolü yapılır.

Sık Sorulan Sorular

Ameliyat Olmadan Mesane Kanseri Tedavisi Mümkün mü?

Mesanede tümör saptandıktan sonra süreci ameliyatsız atlatmak pek mümkün olmaz. Bazı tip kanserlerde tümörün lazer ile yok edilmesi mümkün olsa da kanserli dokulardan örnek alıp gerekli incelemeleri yapmak için de cerrahi işlem gerekir. Bazı evrelerde ise mesanenin alınması söz konusu olabilir. Bu gereklilik doğduğunda ameliyatsız yöntemler tek başına sonuç vermez.

Tedavi Yöntemlerinden Hangisi, Neye Göre Tercih Edilir?

Kanser tedavileri süreç gerektirir. Çeşitli tedavi kombinasyonları duruma göre tercih edilir. Tedavi planlaması kanserin evresi, tipi, hastanın genel sağlık durumu, yaşı gibi etkenler dikkate alınarak belirlenir.

Mesane Kanseri Ameliyatı Zor mu?

Mesane kanserinin tedavisinde farklı ameliyatlara gerek duyulabilir. Bunları uygulayan uzmanların deneyimli olması büyük avantaj sağlar. Hasta için ise tümörün çıkarılması işlemi görece daha kolay atlatılırken mesanenin çıkarılması işlemi daha meşakkatli olur.

Ağrılı mı? Ağrılar Ne Zaman Geçer?

Mesane kanserine yönelik cerrahi işlemler sırasında anestezi uygulandığı için herhangi bir ağrı hissedilmez. Anestezinin etkisi geçtikten sonra ilk zamanlarda ağrı hissedilebilir. Buna yönelik ağrı kesiciler kullanılır.

Ameliyat Sonrası İşe Ne Zaman İşe Dönebilirim?

Ameliyat sonrası süreç hangi ameliyatın geçildiği, sonrasındaki tedavi süreci, hastanede kalınan süreye göre değişir. Hastalığın ve hastanın durumuna göre değişiklikler meydana gelecektir. Bu yüzden sormanız gereken soruları doktorunuza sorup, içinizin rahat olmasını kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

İstirahat Raporu Verilir mi?

Ameliyat ve diğer tedaviler bir süreç içinde uygulanacağından hastanın dinlenmeye ve toparlanmaya ihtiyacı olur. Bu süreçlerde gerekli raporlar verilir.

Doktor Kontrolleri Ne Zaman Yapılır?

Ameliyattan sonra patoloji raporu geldiğinde ilk kontrol gerçekleşir. Bu süre 1-2 hafta kadardır. 5-6 hafta sonra bazı testler istenir ve bunları yaptırıp kontrole gidilir. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra başlarda 3 ayda bir, sonra 6 ayda bir kontroller yapılır.

Mesanenin Tamamı, Ameliyatta Alınır mı?

Mesane kanseri tanısı konan herkes için çözüm mesanenin alınması değildir. Belli bir kanser tipi, belli bir evreye gelmeden mesanenin tamamının çıkarılması söz konusu olmaz. İlk tercih edilen yöntem tümörün çıkarılması ve yayılmasının önlenmesidir. Bunun faydalı olamayacağı durumlarda tamamen çıkarma tercih edilir.

Bağırsaktan Mesane Riskli mi? Organik Mesaneyle Aynı İşlevi Görür mü?

Yeni mesane ince bağırsaktan bir parça alınarak oluşturulabilir. Bağırsaktan 40-45 cm olacak şekilde bir parça alınır. Bağırsak uçları ağızlaştırılarak yeni mesane oluşturulur. Yeni mesaneyi kontrol etmek öğrenilen bir durumdur. Taburcu olmadan önceki süreçte bu durum, hastaya öğretilir. Mesane işlevi sağlanmış olur.

Ameliyat Sonucu Kişiden Kişiye Değişir mi?

Ameliyat sonucunu etkileyen birçok faktör vardır. Yaş, genel sağlık durumu, hastalığın evresi gibi durumlar ameliyattan sonraki süreci belirler.

Ameliyattan Sonra İz Kalır mı?

Tümörden örnek alınması ve tümörün temizlenmesi için gerçekleştirilen cerrahi işlem kapalı yöntemle gerçekleştirilir. Belirgin bir iz kalmaz. Fakat mesane tamamen çıkarılacaksa karın bölgesinde kesi açılır ve burada bir yara izi oluşur.

Ameliyat Süresi Ne Kadar?

Mesane kanserinin tedavisinde çeşitli ameliyat teknikleri uygulanabilir. Bunlardan hastalığın tedavisinde en uygun olanı veya olanları tercih edilir. Transüretral Rezeksiyon, yaklaşık bir saatte tamamlanırken mesanenin tamamen çıkarılması çok daha uzun bir işlemdir.

Ameliyattan Sonra Kemoterapi, Radyoterapi Yapılır mı?

Mesane kanseri tedavisinde tümörün çıkarılmasına yönelik ameliyat yapıldıysa, küçük tümör kalıntılarının temizlenmesi için kemoterapi uygulanabilir. Kanserin tipine, evresine ve hastanın durumuna göre radyoterapi ve kemoterapi beraber kullanılabilir.

Ameliyat Olanlar ile Konuşmalı mıyım?

Mesane kanserinin tedavisine yönelik daha önce ameliyat geçirenlerle iletişim kurmak rahatlatılıcı olabilir. Fakat daha çok stresi artıran, psikolojik direnci kıran sohbetler hasta için faydalı olmaz. Kanserin birçok tipi ve buna uygun pek çok tedavi yöntemi vardır. Herkesin tedavi yöntemi ve yaşadıkları aynı olmayabilir.

Ameliyattan Sonra Doğurganlık Fonksiyonu Zarar Görür mü?

Uygulanması gereken tedavilere hastanın çocuk sahibi olma isteğine, yaşına dikkat edilerek karar verilir. Eğer yayılma durumu varsa veya uygulanacak tedavi doğurganlığı etkileyebilecekse önceden önlem alınabilir ve ileride tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olunabilir.

Hamilelik Döneminde Ameliyat Olabilir miyim?

Hamilelik döneminde ameliyat olunması genellikle tercih edilmez. Fakat acil bir durum söz konusuysa buna uygun planlamalar yapılabilir.

Emzirme Döneminde Ameliyat Olabilir miyim?

Emzirme döneminde hem anne hem de çocuk açısından bakıldığında ameliyat ilk seçenek değildir. Fakat acil bir durum söz konusuysa ameliyat gerçekleşebilir.

Ameliyat Ertelenebilir ya da İptal Edilebilir mi?

Kanser tanısı konmuş ve ameliyat gerekliliği ortaya çıkmışsa bunu geciktirmek hasta için dezavantaj olur. Fakat hastanın onayı olmadan ameliyat gerçekleşemeyeceğinden, hasta tedaviyi iptal edebilir.

Mesane Kanseri Ameliyatı Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Mesane kanseri ameliyatı devlet hastanelerinde uygulandığında SGK tarafından karşılanır. Özel hastanelerde ise genellikle fark ödenir. Ameliyat fiyatları çeşitli etkenlere bağlı olarak değişir. Hastanenin bulunduğu şehir, doktorun ve kurumun fiyat politikası gibi etkenlerin yanında hangi ameliyatın uygulanacağı, hastanede kalma süresi gibi etkenler de belirleyici olur.

SGK Mesane Kanseri Ameliyatını Karşılar mı?

Devlet hastanelerinde yapılan kanser tedavilerini SGK karşılar. Fakat ameliyat fiyatları özel hastanelerde farklılık gösterir. Bu yüzden ek ücret talep edilebilir. Ameliyatların aksine kemoterapi ve radyoterapi tüm hastanelerde ücretsiz uygulanabilir.

Özel Hastanede mi Devlet Hastanesinde mi Ameliyat Olmalıyım?

Kanser ameliyatı özel hastanelerde de devlet hastanelerinde de başarıyla uygulanabilir. Hastalığın tedavisi ameliyat, ilaç tedavisi, ışın tedavisi gibi uygulamaları kapsar. Bir süreç içinde gerçekleşir. Bu yüzden hastanın kolayca ulaşabildiği, uzman ekibine güvendiği ve rahat iletişim kurabildiği kurumları tercih etmesi faydalı olur.

Mesane Kanseri Ameliyatı Sonrası Cinsel İlişki Ne Zaman Olmalıdır?

Mesane kanseri ameliyatı sırasında kullanılan yöntem cinsel ilişkinin ne zaman gerçekleşeceğini belirler. Açık ameliyat ve kapalı ameliyat tekniğinde eski günlerdeki cinsel birleşme isteği iki ay sonra tekrar gelir. Robotik cerrahi ile icra edilen mesane kanseri ameliyatlarında ise bir – bir buçuk ay sonra eskiden olduğu gibi cinsel ilişkiye girilebilir. Bunlar sinir sistemlerinden kaynaklı sınırlardır ancak hastadan hastaya göre de değişim göstermektedirler.

Mesane Kanseri Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Mesane kanseri ameliyatlarından sonra kanserli dokuların tamamen ortadan kaldırılması ve nüksetme riskinin engellenmesi için kemoterapi veya radyoterapiden yararlanılır. Her iki tamamlayıcı yöntem de mideyi hassas hale getirir. Bu sebepten ötürü mesane kanseri ameliyatından sonra en azından iki ay kadar olabildiğince hafif bir beslenme düzeni oluşturulmalıdır. Bu noktada kanser hastaları üzerine uzmanlığını kazanmış bir diyetisyenden destek almak faydalı olacaktır.

Mesane Kanseri (Tümörü) Ameliyatı Sonrası Bakım Nasıl Olmalıdır?

Mesane kanseri ameliyatlarından sonra yaklaşık bir hafta boyunca hastanede yatılır. Bu süre boyunca iyileşme büyük oranda sağlanır. Yani bakım namına yapılması gereken bir şey yoktur. Taburcu olma işlemi gerçekleştirildikten sonra evde istirahat edilmeli ve vücut temiz tutulmalıdır. Taburcu olduktan sonra banyo yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmaz. Penis ve sonda çıkış noktaları özellikle temizlenmelidir. Genel öneriler bunlardır ancak çok daha detaylı bir yönerge operasyonu gerçekleştiren cerrah tarafından verilecektir.

İlgili Bölümler
İlgili Hastalıklar