Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.

Bıyık Ekimi Tedavisi

Estetik denildiğinde akla ilk önce kadınlar gelir. Günümüzdeki estetik operasyonların birçoğu da kadınlar için planlanır. Ancak sakal ekimi ve bıyık ekimi operasyonları erkeklere özeldir. Erkeğin estetik görünüşünün altında gür bir saç, gür bir sakal ve gür bir bıyık yatar. Genetik özelliklerden dolayı saçlarda, sakallarda veya bıyıklarda seyreklik olabilmektedir. Yaralanmalar, yanmalar ve diğer bazı travmalar da bıyık bölgesinde seyrekliğe sebep olur. Ayrıca, ülkemizdeki genetik yapıdan dolayı üst dudağın burnun altında kalan bölümünün geniş bir şekilde boş kalması söz konusudur.

Konu bıyık çıkarmak ya da bıyıkları daha gür hale getirmek olduğunda akla ilk önce kremler ve bitkisel kürler gelmektedir. Bitkisel kürler ve kremler etkisiz olmamakla birlikte çoğu zaman arzu edilen sonuçları ortaya çıkaramamaktadır. Bu gibi durumlarda da hem sosyal statüyü kuvvetlendirmek hem de psikolojik açıdan daha iyi hissetmek için bıyık ekim yöntemlerine başvurulmaktadır.

Bıyık Ekimi Hakkında

Saç, sakal ve bıyığın tam bir kompozisyon içerisinde yüz ile uyum sağlaması beklenir. Saçların ve sakalların gür olduğu ancak bıyıkların seyrek olduğu durumlarla sık sık karşılaşılmaktadır. Bu durumlarda da kişi sosyal olarak kendini farklı konumlandırmak zorunda kalmakta; istese dahi sakal uzatamamaktadır. Özellikle sakalların ve bıyığın kompozisyonunun sağlanmasında bıyık ekim operasyonlarının önemi büyüktür.

Bıyık ekimi genelde diğer operasyonlarla kombine edilerek uygulanır. Böylelikle hastalar bıyık ekimi işlemi için hem daha az ödeme yapmış olur hemde tekrar zaman ayırarak vakit kaybetmiş olmazlar. Çoğu zaman sakal ekim operasyonları ile beraber uygulanmaktadır ancak lokal bir sorun yaşayan kişilerde yalnızca bıyık ekim operasyonu da gerçekleştirilebilmektedir.

Ülkemiz, estetik cerrahi ve özellikle de kıl kökü ekimi operasyonlarında Dünya’da bir numaradır. Avrupa’dan ve Ortadoğu’dan birçok insan sırf sakal ve bıyık ektirmek için Türkiye’ye gelmektedir.

Bıyık Ekimi Nedir ve Kimlere Uygulanır

Bıyık ekimi, bıyıkların olması gerekenden çok daha seyrek göründüğü durumlarda, vücudun başka bölgelerinden alınan benzer kıl köklerinin üst dudağa ekilmesi operasyonudur. Operasyon dahilinde kullanılacak tekniğe bağlı olarak enseden veya vücudun diğer bölgelerinden kıl kökleri alınabilir. Alınan kıl kökleri özel bir işlemden geçirildikten sonra üst dudağa uygun açılarda yerleştirilir. İnce hesaplarla yapılan bu operasyon sonrasında kişi istediği bıyık görünümüne kavuşmuş olur.

Bıyık ekim operasyonları:

 1. Yirmili yaşlarının ortasına gelmiş ancak bıyığı hiç çıkmayanlara,
 2. Bıyığı çıkan ancak arzu ettiği gürlükte olmayanlara,
 3. Bıyıkları yanlış açıda çıkanlara,
 4. Üst dudağının ortası boş olanlara,
 5. Bıyığı asimetrik olanlara,
 6. Travmaya bağlı olarak bıyık köklerinde kayıp olanlara uygulanır.

Uygulamanın yapılabilmesi için hastanın bıyık yapısından şikayetçi olması yeterlidir. Bıyık kökleri gelişimini tamamlamamış kişilere bıyık ekim operasyonu uygulanmaz.

Bıyık Ekimi Nasıl Yapılır

Bıyık ekimi operasyonlarında alıcı ve verici bölgeler bulunmaktadır. Ekilecek tüm kıl kökleri kişinin kendi vücudundan alınır. Genelde FUE, bazen de FUT tekniğinden yararlanılır. FUT tekniği ilkel olarak değerlendirildiğinden dolayı ortada bir mecburiyet hali yoksa uygulanmaz.

Operasyon bıyık bölgesinin analiz edilmesi ile başlar. Özel cihazlarla yapılan analizler sonucunda kişinin ihtiyaç duyduğu kıl kökü miktarı belirlenir. Ortaya çıkan sayı öncelikle ense bölgesinde aranır. Eğer ensede yeteri kadar kıl kökü varsa ve hasta sonrasında saç ekimi ya da sakal ekimi düşünmüyorsa kıl kökleri enseden alınır. Alım işlemi sırasında özel bir cihaz kullanılır. FUT tekniğinin aksine FUE tekniğinde kıl kökleri şerit şeklinde değil, tek tek alınır. Kıl köklerinin tek tek alınıyor olmasının en büyük avantajı donör bölge olarak ense harici yerlerin de kullanılabiliyor oluşudur. Cihaz yüksek çözünürlüklü bir kamera ile donatılmıştır. Öncelikle ense bölgesi lokal anestezi ile uyuşturulur. Sonrasında ise cihaz alınacak kıl köküne bağlanır ve haznesine çeker. Haznede biriken kıl kökleri teknikerler tarafından dikime hazır hale getirilir.

Kıl köklerinin alındığı bölgenin bandajlanmasından sonra üst dudak lokal anestezi ile uyuşturulur. Uyuşan dudağın uygun noktalarında özel iğneler yardımıyla kanallar oluşturulur. Arzu edilen açıya göre kanal derinliği ve açısı verilir. Sonrasında ise ekime hazır hale getirilen kıl kökleri bu kanallara yerleştirilir. Operasyon, ekilecek kıl kökü sayısına göre değişen uzunlukta olabilir. Eğer bıyık ekim operasyonu tek başına yapılıyorsa iki saat; diğer operasyonlarla kombine ediliyorsa altı – yedi saat sürebilir.

FUT tekniği ise çok nadiren uygulanır. FUE tekniğinden tek ve en önemli farkı, kıl köklerinin saç derisiyle birlikte şerit halinde alınıyor oluşudur. Ayrıca kanallar tek tek değil, şeritler halinde açılır. FUT tekniğinde açıların ayarlanması oldukça zordur. Bu sebepten ötürü de açının çok önemli olduğu bıyık ekim operasyonları için uygun değildir.

Bıyık Ekimi Öncesi

Bıyık ekimi operasyonları oldukça kolaydır. Çok nadiren tek başlarına uygulanırlar. Genelde sakal, bazen de saç ekimi operasyonları ile kombine edilirler. Operasyona hazırlık süreci oldukça kolaydır. Tetkiklerin yapılması ve operasyona uygunluğun kontrol edilmesi ile süreç başlar. Sonrasında ise eğer operasyona engel bir durum varsa o engel ortadan kaldırılır. Hasta operasyona dair son hazırlıklarını yapar ve bıyık ekim operasyonu gerçekleştirilir.

Bıyık ekimi öncesinde yapılacak hazırlıklar sayesinde operasyondan sonraki sürecin çok daha konforlu atlatılması mümkündür. Bu sebepten ötürü de oldukça basit olan bu operasyona hazırlanırken doktor tavsiyelerine harfiyen uyulmalıdır.

Tetkikler ve Yöntemin Belirlenmesi

Bıyık ekim operasyonlarından önce hastanın kan değerleri ve kan basıncı analiz edilir. Ayrıca bıyık bölgesi ve donör bölge yüksek çözünürlüklü kameralar ile incelenir. İki bölgede de deri hastalıklarının varlığına dair emareler aranır. Kan testinde ise amaç hastanın metabolizma sorunlarının olup olmadığı ile bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığının kontrolüdür.

Kamera ile yapılan yüksek çözünürlüklü incelemelerden sonra hastanın arzu ettiği sakal görünümü için ne kadar kıl kökü gerektiği hesaplanır. Sonrasında ise ense bölgesine bakılarak miktarın buradan karşılanıp karşılanamayacağı hesaplanır. Eğer ense bölgesinde yeteri kadar kıl kökü yoksa, vücudun diğer bölgelerine bakılır. Ensenin durumu ile yöntem seçimi arasında da bağlantı bulunmaktadır. Yöntem seçimi genelde FUE olmakla beraber, her yüz hastadan dört ya da beş tanesinde FUT tekniği de seçilebilmektedir. Hangi yöntemin uygulanacağı büyük oranda doktorun inisiyatifindedir. Yöntem seçiminin bıyık kalitesi ve iyileşme süreci üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır.

Ayrıca, bıyık köklerinin açı hesabının yapılabilmesi için operasyondan önce bıyıkların kesilmemesi gerekmektedir. En az iki santimetrelik bir bıyık uzunluğu ile açılar çok daha iyi hesaplanabilmektedir.

Tüm bunlar hesaplandıktan sonra hastanın fotoğrafları çekilmekte, bilgisayar ortamında bu fotoğraflara düzenlemeler yapılarak hastanın operasyondan sonraki durumu ortaya çıkarılmaktadır. Bu görüntü hastaya gösterilerek üzerinde tartışılır. Tam mutabakatın sağlanması ve her iki tarafında içine sinmesi halinde hazırlık sürecine geçilir.

Hazırlık Süreci

Bıyık ekimi operasyonlarına hazırlanmak oldukça kolaydır. Herhangi ekstrem bir koşula girilmez. Sadece, operasyonu tehlikeye atabilecek her türlü durumdan uzak durmak yeterlidir.

 1. Operasyondan sonra olabildiğince hızlı iyileşebilmek için sigara ve alkol en az bir hafta önce bırakılmalıdır.
 2. Operasyondan önceki bir haftalık sürede kimyasal ürünler ile bıyık bölgesinin teması tamamen kesilmelidir. Doğal sabunlar ve doğal şampuanlar kullanılmalı; bunlara erişim yoksa bebek şampuanına geçilmelidir.
 3. Bazı ilaçlar ve besinler kanı akışkan hale getirmektedir. Bıyık ekim operasyonlarında iğnenin her girişiyle birlikte kanama olur. Bunu minimumda tutmak için kanı akışkan hale getiren ilaçlar ve besinler operasyondan önceki hafta boyunca tüketilmemelidir.
 4. Operasyon günü giyilen kıyafetin boyundan çıkarılmaması gerekmektedir. Bu sebepten ötürü de fermuarlı kıyafetler giyilmelidir.

Bıyık Ekimi Sonrası

Bıyık ekimi operasyonları genelde iki saat kadar sürer. Müdahale edilecek alanın boyutu ve uygulanan yöntem operasyon süresi üzerinde etkilidir. FUE yöntemi çok daha sık ekim yaptığından dolayı daha uzun sürmektedir. Operasyondan sonra hasta zaten uyanık olduğu için normal odaya (çoğu zaman doktorun odasına) alınır. Buradaki inceleme ile hızlı bir değerlendirme yapılır. Görünürde bir problem yoksa hasta dikkat etmesi gerekenlere dair tembihlenerek taburcu edilir.

Operasyondan sonra bıyık kalitesini artırmak, iyileşme süresini kısaltmak için bıyıklara bakım yapılması faydalı olacaktır. Bakımlar ilk üç günün ardından başlamalıdır. Özellikle şok dökülme sonrasında da sıklaştırılmalıdır. Zeytinyağı, badem yağı ve biberiye suyu ile ekim yapılan bölgelere masaj yapılabilir.

İyileşme Süreci ve Yeni Bıyıkların Çıkma Süresi

Bıyık ekim operasyonlarından sonra iyileşme süresi kısa, iyileşme konforu ise oldukça yüksektir. Müdahale edilen alanın tam yüzün ortasında yer almasından dolayı sosyal hayata çıkmak konusunda tereddütler yaşanabilir ancak bu tereddütler yersizdir. Eğer dikkat edilmesi gerekenlere azami özen gösterilirse bir hafta içerisinde sosyal yaşama dönülebilmektedir. Operasyondan sonraki iyileşme süreci ve yeni sakalların çıkışı şu şekilde gerçekleşir:

 1. Hasta operasyondan hemen sonra ayakta taburcu edilir.

 2. Müdahale edilen alan oldukça küçük olmasına rağmen yüzün tam ortasında yer almasından dolayı hastanın eve gidip istirahat etmesi tembihlenir.

 3. Hasta üçüncü gün operasyonun yapıldığı kliniğe gelerek ilk yıkamasını yaptırır. Bu ilk yıkamaya kadar bölgeye su değmemelidir.

 4. İlk yıkama ile birlikte, operasyondan sonra oluşan kabuklanma tamamen ortadan kalkar.

 5. Kabuklanmadan sonra bölgede kızarıklık, morluk ve hafif ödem oluşması normaldir.

 6. İlk haftanın sonunda bu belirtilerin hepsinde azalma görülür.

 7. Ekilen bıyıklar yavaş yavaş çıkmaya başlar.

 8. İkinci haftanın sonu ile dördüncü haftanın sonu arasında bir yerde şok dökülme gerçekleşir.

 9. Şok dökülme ile ekilen bıyıkların yüzde doksan kadarı tamamen yok olur.

 10. Dökülen kısım tellerdir, kıl kökleri zarar görmez.

 11. Yaklaşık iki haftalık adaptasyon sürecinden sonra bıyıklar tekrar çıkmaya başlar.

 12. Dördüncü ay ile altıncı ay arasında ise nihai sonuçlar gözlenir. Süreç genel olarak böyledir ancak hastadan hastaya da değişebilir. Bazı hastalarda şok dökülme görülmezken bazılarında çok daha uzun sürebilmektedir.

  Riskler, Yan Etkiler ve Komplikasyonlar

  Bıyık ekim operasyonları ile iki yüz – üç yüz kıl kökü dudağın üst bölgesine ekilir. Ekim işlemine göre değişmekle birlikte çeşitli risklerle, komplikasyonlarla ve yan etkilerle karşılaşmak muhtemeldir. Bunların birçoğunun gerçekleşme riski operasyondan önceki hazırlık süreciyle azaltılır.

 13. Enfeksiyon riski en büyük risklerdendir. Yüzlerce küçük delik açılıyor olmasından dolayı vücut mikroplara açık hale gelir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için operasyondan sonra ağrı kesici ve antibiyotik kullanımı söz konusudur.

 14. Eğer bıyık ekimi FUT yöntemi ile gerçekleştirilmişse kıl köklerinin alındığı bölgede iz kalması muhtemeldir.

 15. Operasyondan hemen sonra ekim yapılan bölgede kabuklanma görülür.

 16. Kan akışının artmasına bağlı olarak bölge daha kırmızı bir renge bürünür.

 17. Bazı durumlarda morarmalar ve ödemlerle karşılaşılmaktadır.

 18. Çok nadiren lokal anesteziye bağlı komplikasyonlar gelişir.

 19. Bazı durumlarda, hastanın da etkisiyle ekilen kıl kökleri tutmayabilmektedir. Bu durumda düzeltme operasyonları gerçekleştirilir.

Bıyık ekiminden sonra ortaya çıkan ve çıkabilecek durumlar genel olarak bunlardır. Çok nadiren bunların dışında bir durum ile karşılaşılır. Risklerin azaltılmasında operasyonu yapan doktorun ve operasyonun yapıldığı kliniğin etkisi büyüktür. Risklerden kaçınmak için mutlaka FUE konusunda uzman bir cerrah ve klinik seçilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yüzün tam orasında yer alan bıyıkların yeteri kadar ve doğru açıda çıkması için operasyondan sonra bazı hususlara dikkat edilmelidir. Cerrah tarafından, operasyondan hemen sonra bu bilgileri ve daha fazlasını içeren bir belge size verilecektir.

 1. FUE tekniği ile ekilen kıl kökleri kanallar içerisinde olabildiğince serbesttir. İlk üç gün süren bu serbestlik hali sürecinde bölgenin en ufak etkiden dahi uzak tutulması gerekmektedir. Örneğin, kıyafet çıkarılırken ekim yapılan bölgenin yukarı doğru çekilmesiyle kıl kökleri tamamen ölebilmekte ya da açısı değişebilmektedir.
 2. İlk üç gün boyunca bölgeye kesinlikle su değdirilmemelidir. Sonrasında ise, şok dökülme tamamlanana kadar aşırı sıcak ya da aşırı soğuk su kullanımından kaçınmak gerekmektedir.
 3. Her ne kadar basit ve vücudu yormayan bir operasyon olsa da, travma ihtimali arttığı için operasyondan sonra bir hafta kadar spor egzersizleri yapılmamalıdır.
 4. Operasyondan hemen sonra oluşan ve iyileşmeyi sağlayan kabuklar yolunmamalıdır. Ayrıca ortaya çıkan kaşınma hissine de müdahale edilmemelidir.
 5. İlk bir hafta ekim yapılan bölge ile yastığın teması kesilmelidir. Yani sırt üstü ya da yan yatılmalıdır.
 6. Aşırı güneşten, solaryumdan, hamamdan, saunadan ve denizden şok dökülme başlayana kadar uzak durulmalıdır.
 7. Operasyondan sonra verilen ilaçlar önerilen dozda ve zamanda kullanılmalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Bıyık ekim operasyonları genelde sakal ekim operasyonları ile beraber planlanmaktadır. Münferit olarak icra edilseler dahi oldukça basitlerdir. Yine de, yaptırmak isteyenlerin ve yeni yaptırmış olanların kafasında soru işaretleri oluşması muhtemeldir. Tüm bu soru ve sorunların spesifik başlıklar altında cevaplandırılması faydalı olacaktır.

Bıyık Ekilirken Ya Da Sonrasında Acı Ya Da Ağrı Hissedilir Mi?

Operasyon lokal anestezi altında yapılmaktadır. Operasyondan sonra da ağrı kesiciler verilmektedir. Bu sebepten ötürü operasyon sırasında ya da sonrasında herhangi bir acı hissedilmez.

Bıyık Ekimi Operasyonunun Kesin Sonuçları Ne Zaman Belli Olur?

Operasyondan iki hafta sonra şok dökülme gerçekleşir. Bu tarihten sonra, dördüncü aydan itibaren ise kalıcı bıyıklar çıkmaya başlar. Genelde altı ay ile bir sene arasında kesin sonuçlar alınmaktadır.

Bıyık Ekiminin Fiyatları Ne Kadar?

Ekim operasyonlarının tamamında fiyatlama kıl kökü sayısına göre yapılmaktadır. Ancak, bıyık ekiminde kıl kökü sayısı oldukça az olduğundan dolayı taban fiyat uygulaması yapılabilmektedir. Tüm ekim operasyonları içerisinde en uygun fiyatın bıyık ekimi operasyonunda olduğunu söylemek mümkündür.

Ekilen Kıl Kökleri Kalıcı Mıdır?

Bıyık bölgesindeki kılların dökülmesi ya da hiç çıkmaması genetik sebeplere bağlıdır. Yani hormon hareketlerine bağlı olarak dökülmeden bahsetmek zordur. Bu sebepten ötürü de, kıl kökleri yerleştirildikten sonra sorunsuz olarak varlıklarını devam ettirmektedirler. Yani, bıyık ekim operasyonu ile doğru şekilde ekilen kıl köklerinin ömür boyu varlığını sürdürmesi mümkündür.

Köklerin Alındığı Bölgede Tekrar Saç Çıkar Mı?

FUE ile yapılan bıyık ekim operasyonlarında alınan kıl kökleri tek bir bölgeden değil, yoğunluğu bozmayacak şekilde dağınık olarak alınmaktadır. Kıl kökleri alındığı için bu bölgelerde tekrar saç oluşmaz ancak iki yüz kadar kıl kökü de yoğunluğu etkilemez. Yani bölgede tekrar saç oluşup oluşmayacağı önemsizdir.

Bıyık Ekimi Yüz Görünümünü Nasıl Etkiler?

Bıyık, erkeklik göstergesi olarak görülmektedir. Yüzün tam ortasında olması da estetik kaygıları ortaya çıkarmaktadır. Bıyık ekimi ile gür ve şekilli bir bıyık elde edilir. Bu da erkekliğin simgesi olarak kabul edildiğinden dolayı daha çekici bir görüntü elde edilir.

Bıyık Ekimi Sonrası İyileşme Kaç Günde Gerçekleşir?

Bıyık ekiminde genelde FUE tekniğinden yararlanılır. Her kıl kökünün özel olarak ekiliyor olmasından dolayı iyileşme süresi de oldukça konforludur. Oluşan kırmızı noktalar ve kabuklar bir hafta içerisinde dökülür. Sonrasında ise şok dökülme gerçekleşir ve ekim yapılan bölgedeki tüm kıllar ortadan kalkar. İkinci aydan itibaren ise kalıcı kıl kökleri hafiften çıkmaya başlar. Kesin sonuçlar ise altıncı aydan itibaren alınır. Uygulamaya bağlı bütün izler ikinci aydan itibaren ortadan kalksa da kesin iyileşme süresi olarak altıncı ayı vermek mümkündür.

Bıyık Ekimi İçin Hangi Bölüme – Doktora Gidilir?

Bıyık ekimi tamamen estetik amaçlarla icra edilmektedir. Doğal olarak operasyonun plastik cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi en doğru olandır. Ancak bazı durumlarda gerekli sertifikaları almış dermatologlar tarafından da bu uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. Günümüzde ise kliniklerde tıbbi lisansı olmayan kişiler (teknikerler) tarafından bıyık ekimleri gerçekleştirilir. Sonuçların olabilecek en iyi seviyede olması için plastik cerrahi bölümüne başvurulmalı ve operasyon plastik cerrahlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Bıyık Ekiminde Kaç Kök Ekileceğine Nasıl Karar Verilir?

Bıyık ekiminde kaç kıl kökü ekileceğini ekim yapılacak bölgenin yoğunluğuna göre karar verilir. Hastanın operasyondan beklentileri, operasyondan önceki simülasyon çalışmalarının sonuçları, alım yapılacak bölgenin uygunluğu gibi unsurlar başlıca sayı belirleyicisidir. Sonrasında ise daha hassas ölçümlerle (hata paylarının hesaba katılması) kesin sayıya karar verilir. Yani büyük oranda teknik, bir miktar da arzuya bağlıdır kıl kökü sayısı.

Bıyık Ekimi Kaç Saat Sürer?

Bıyık ekimi operasyonlarında güncel olarak kullanılan yöntem FUE tekniğidir. Bu teknikte kıl köklerinin alınması da tek tek yapılmaktadır. Şerit şeklinde alım gerçekleştirilmediği için operasyon süresi uzamakta; sürenin uzamasıyla birlikte de ekim kalitesi artmaktadır. Ortalama sayıda kıl kökünün ekildiği bir operasyon yaklaşık olarak bir – bir buçuk saat kadar sürmektedir. Bunun yarısı kıl köklerinin alınmasına diğer yarısı da ekilmesine ayrılmaktadır.

Bıyık Ekiminde Maksimum Kaç Kök Ekilir?

Ekilecek maksimum kök sayısının belirlenmesinde verici bölgenin durumu değerlendirilir. Eğer sonrasında hasta saç ekimi de yaptıracaksa miktar kısıtlı tutulur. Ayrıca ekim yapılacak bölgenin durumuna ve hastanın istediği bıyık modeline göre de sayıda değişme yaşanabilir. Hiç bıyığı olmayan bir hastaya yaklaşık olarak üç yüz – altı yüz arasında kıl kökü ekimi yapılması mümkündür.

Bıyık Ekimi Sonrası Bakım Nasıl Olmalıdır?

Ekim yapılan bölgenin kimyasal ürünlerden olabildiğince korunması başlıca bakım yöntemidir. Doktor tarafından önerilen doğal şampuanlar kullanılmalıdır. İlk iki hafta boyunca ekim yapılan bölge kesinlikle ovuşturulmamalı, kaşınmamalıdır. İlk yıkama kesinlikle ekim yapılan klinikte, bu konuda uzman olan kişilerce yapılmalıdır. İkinci aydan itibaren ise özel bazı losyonlarla büyüme süreci desteklenmelidir. Tüm bakım süreçleri doktor onayına tabidir.

Bıyık Ekimi Sonrası Bıyıklarım Kendi Bıyığım Gibi Olur Mu?

Kıl köklerinin ekilmesinde kullanılan güncel FUE tekniği sayesinde kıl köküne en ince açıyı vermek dahi mümkündür. Alınan kıl kökü de bıyık formuna yakın olduğundan dolayı evet, ekilen bıyıklar kişinin kendi bıyığı ile aynı forma sahip olacaktır. Profesyonel şekilde uygulanan bıyık ekimlerinde görüntü oldukça doğaldır.