Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.

Nevralji (Sinir Ağrısı)

Nevralji kelime anlamıyla sinir ağrısıdır. Genellikle başın herhangi bir yerinde hissedilen bir ağrıdır. Erkeklere kıyasla kadınlarda görülme oranı daha yüksektir. Sinirler beden ile döngüsel bir tepkime içerisindedir. Bundan dolayı sinirler beyinden aldığı komutları bedene iletirler ve aynı şekilde bedenden hissedilenler alınıp beyne taşınır. Sinirler hiçbir nedenden dolayı hasar görmemesi gerekir. Hasar gören sinirler bilgi bozukluğuna ve nevraljinin ortaya çıkmasına neden olur. Şiddetli bir ağrısı olan nevraljinin tanımlaması zordur. Genellikle hasta yaşadığı bu ağrıyı tarif edemez. Ağrılar uyuşma, karıncalanma, donma, yanma ve elektriklenme gibi tuhaf his yaratan bir ağrı tipidir. Yaşanan bu ağrıların bir başka özelliği ise sürekli bir şekilde girip çıkması ve değişkenlik göstermesidir. Bunun sebebi ise bilgi, beyine yol alırken bozulmalar meydana gelir ve bozulan bu bilgiler vücutta var olmayan hisleri beyne iletir ve sinirlerde ağrılar meydana getirir.

İnceleyen ve Onaylayan : Prof. Dr. Ufuk Utku

Nevralji Hakkında

Genellikle 50-70 yaşındaki kadınlarda görülme sıklığı fazladır. Daha çok kadınlarda görülen bir hastalık olsa da erkeklerde de gözükür. Ağrıya duyarlılık anlamı taşıyan nevralji kelimesi sinirler ve (algesia) ile ilgili iki sözcük (nöro) anlamıyla birleşerek bir kombin oluşturur. Bu sebepten dolayı nevralji, bir yahut daha fazla sinirde hissedilen ağrıyı açıklar. Normal şartlarda ağrı, ağrı reseptörleri tarafından uyarılması halinde tetiklenir. Fakat nevraljinin gözüktüğü durumlarda bu reseptörlerin uyarılması olmadan ağrıları meydana getirir. Bu durumda sinirlerin yapısında ya da işleyişinde anormal değişiklikler oluşmaya başlar. Nevralji, hasar görmüş bir sinire bağlı olarak yanma ve çoğunlukla şiddetli bir ağrıyı oluşturulur. Hissedilen bu ağrı, vücudun her bölgesinde oluşabilir.

Nevralji Nedir?

Çoğunlukla 15 dakika ya da daha az süren şiddetli, bıçak saplanması, elektrik çarpması gibi gelen ağrılara verilen isimdir. Genellikle yüz bölgesinde görülür ve trigeminal nevralji olarak ifade edilir. Belli aralıklar içerisinde kişide çok fazla bir şekilde hassasiyet artışı olabilir ve çok küçük bir temas dahi kişide ciddi ağrı ve acıya neden olabilir. Nevralji kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür.

Nevraljide ısıya ve temasa duyarlılık söz konusudur. Ayrıca karıncalanma, yanma ya da elektrik çarpması gibi ağrı hissedilir. Saniyelerce ya da dakikalarca süren kesik kriz şeklinde gelen ağrılardır. Haftalarca sürme ihtimali vardır.

Merkezi Nevralji

Beyinden kaynaklanan nevralji oluşumunu tanımlar.

Periferik Nevralji

Periferik sinir hücresinden meydana gelen ağrılardır.

Nevralji Türleri Nelerdir?

İnsan vücudunun her yerinde sinir hücreleri bulunur ve nevralji vücudun her yerinde görülebilir. En sık karşımıza çıkan nevralji türü ise, trigeminal nevraljidir. Yüz ya da baş bölgesinde sinirlerin bozulması sonucunda oluşan ağrı tipidir. Bir diğer nevralji türü ise, oksipital nevraljidir. Bu nevralji türünde baş bölgesinin arka kısmından elektrik çarpması gibi hissedilen ağrılardır. Bu tipte bazen mide ağrısı da diğer belirtilere eşlik eder. Bir başka nevralji ise bedende zona denilen virüslerin meydana getirmesiyle oluşur. Yüz bölgesinde ya da bacakta olabileceği gibi bedenin herhangi bir yerinde hissedilen zona ağrılarıdır. Özellikle el ve kollarda, el bileğinde ve dirsekte sinirlerin sıkışması sonucunda meydana gelir.

Trigeminal Nevralji

Yüzyıllardır bilinen bir hastalık olan Trigeminal Nevralji (TN), fizyopatolojisi tam olarak ortaya konmamıştır ve tedavide birlik sağlanamamıştır. Uluslararası Ağrı Çalışmaları Birliği (IASP) göre Trigeminal Nevralji, trigeminal sinirin bir ya da birden fazla dalının dağılım esnasında ani, çoğunlukla da tek taraflı, çok kısa süreli batıcı ve tekrarlayan bir ağrı olması durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalığı yaşayan hastaların ileri derecede rahatsızlık veren ağrıların nedenlerini anlamak ve ağrının nedenin giderilmesi için günümüzde hala birçok çalışma vardır.

Trigeminal nevraljinin fizyopatolojisi hakkında son yıllarda çeşitli teoriler ortaya atılmaktadır. Ortaya konulan bu teorilerden şu ana kadar doğruluğu büyük ölçüde ispatlanmış olan tek teori kök giriş gövdesindeki vasküler bası teorisidir. Trigeminal nevralji gelişimiyle ilgili teorileri iki grupta toplayabilir. Bunlardan ilki santralist teoriler, ikincisi periferalis teorilerdir. Genellikle santral teoriler trigeminal nevraljiyi fokal epilepsi ve nöronal hiperaktivite özelliği taşıyan bir çeşit hastalık olarak ortaya koyan bir teoridir.

Grand ve Lewy çalışmalarında trigeminal nevralji hastalarında kardiyomegali, anjina pektoris ve ileri düzeyde arkeriosklerotik damar hastalığının %50’sinde bulunduğunu söylemişlerdir. Bu hastalığa neden olan talamus ve talamokortikal radyasyonlardaki küçük vasküler olaylardan kaynaklandığını belirtirler.

Kugelberg ve Lindblom santral teorinin nedenlerini açıklayan bir başka araştırmacıdırlar. Trigeminal nevraljinin ayrıldığı bir diğer grup ise periferik teori grubudur. Bu grupta hastalığın nedenleri trigeminal sinir beyin sapından çıktıktan sonra yol aldığı sırada ortaya çıkardığı anatomik ve fizyolojik bozukluklara bağlı olduğunu ileri sürer. Bu konuyla ilgili çeşitli araştırmacılar farklı nedenler öne sürmüşlerdir.

Atipik Trigeminal Nevralji

Göz bölgesi, alın, çene ve tırnaklarla birlikte sürekli bir baş ağrısının oluşmasıyla karakterize edilmiş bir çeşit ağrıdır. Elektrik çarpması ya da duyuların yanması şeklinde hissedilir. Tipik nevraljiden farkı ise, bu nevralji türünün kafa derisinde ve boyunda hissediliyor olmasıdır.

Postherpetik Nevralji

Bu türü zona komplikasyonları oluşturur. İnsan Vücudunun her yerinde oluşabilir. Zona, şiddetli bir çöküntü ve kabarcıklarla iç içe geçmiş viral bir enfeksiyondur. Zehirlenmenin görüldüğü her koşulda nevraljide görülür. Bu durum hafif ya da şiddetli görülebilir. Yanma ve bıçaklama hissini oluşturan değişken ile ağrı derecesi belirlenir.

Oksipital Nevralji

Başın arka kısmına uzanan oksipital sinirlerden dolayı kaynaklanan bir tür nevraljidir. Oluşan bu durum ikinci ve üçüncü boyun sinirlerinin dallarından çıkmasıyla alakalıdır. Oksipital sinirler ense kökünden başlayıp kafanın en tepesine kadar oluşan hislerden sorumludur. Optik sinirlerde hasar oluşması boyun bölgesinde ve başın arka kısmında ağrıya sebep olur.

Glossopharyngeal Nevralji

Glossopharyngeal nevralji nadir görülen bir hastalıktır. Glossopharyngeal sinir hücrelerinin bozulmasıyla oluşan bir ağrı çeşididir. Bademcik bölgesinde, boğaz bölgesinde ve dilin arkasında görülür.

Nevralji Nedenleri

Bazı tip sinir ağrısının neden ortaya çıktığı tam olarak anlaşılmaz. Sinirlerin zarar görmesi, sinirde baskının hissedilmesi ya da sinirlerin işleyişindeki değişimlerden dolayı sinir ağrıları oluşabilir. Nedeni tam olarak bilinmez.

Sinirlerin Zarar Görmesi

Nevralji yani sinir ağrısı sinirlerin zedelenmesi ve zarar görmesi ile ortaya çıkar. Kasların arasında bulunan sinirlerin hasar görmesi kolay değildir. Zedelenen sinirler hastalığı ortaya çıkartır ve bu hastalık bölgelere göre çeşitlenir. Örneğin, diş problemi için diş operasyonu sırasında dişte bulunan sinirlerin zarar görmesi ile trigeminal nevralji ortaya çıkar ve en sık karşımıza çıkan nevralji türü budur. Bir başka örnek ise, kasların arasındaki sinirin sıkışması sonucunda oksipital nevralji ortaya çıkması gibidir.

Nevralji Belirtileri

İleri derecede yanma hissi veya batıcı ağrı ile birlikte oluşan ağrı krizleridir. Hissedilen bu ağrılar genellikle keskin ve batıcı niteliktedir. Dakikalarca sürebilen bu krizler günler ve haftalarca da sürebilir. Ağrıyı yoğunluk, bölgesel basınç ya da ufak bir hıçkırık bile başlatabilir veya dozunu artırabilir. Yaşanan iki nöbet arasında kişi kendini iyi hisseder. Bu tür nevraljiler zona (herpes enfeksiyonu) sonucuyla ortaya çıkar.

Keskin ve Batıcı Ağrı

Keskin ve batıcı ağrılar bıçak saplanması şeklinde hissedilir. Çok şiddetli ve dayanılması zor ağrılardır. Aniden sancı şeklinde ağrı krizleri ortaya çıkabilir. Ağrıların niteliği batıcı, delici, şimşek çakar hissi yaratır niteliğindedir.

Ağrı Krizleri

Nevralji ağrılarının çeşitli belirtileri vardır. Ağrı krizleri farklılık gösterir. Bu durum bazen ateş gibi yakar ve daimî olur. Bazen de sızlama ya da batma şeklinde meydana gelir. Ağrılar her zaman kısa ya da uzun süreli olmaz. Başka bir ağrı krizi ise, bıçak saplanma, kaşınma, karıncalanma ya da kramplar gibi belirtiler gösterebilir. Ağrılar, basit olmaz ve aniden ortaya çıkabilir. Çok sıcak ya da çok soğuk, basınç ve dokunma gibi etkenler ağrı krizlerini tetiklerler.

Nevralji Tanı ve Teşhis Yöntemleri

Tanının belirlenmesindeki en önemli faktör hastanın anlatım şeklidir. Öncelikle hasta ağrının nasıl oluştuğunu, sıklığını ve bununla beraber gelen şiddetin ne derece olduğunu iyi tanımlaması önemlidir. Bilgiler detaylı bir şekilde paylaşılmalıdır. Hasta, kendinde hissettiği bu ağrıyı doktoruna tanımlarken kullandığı kelimeleri dikkatli seçmeli ve meydana gelen ağrıyı en iyi şekilde tanımlamalıdır.

Fizyolojik ve nörolojik muayenelerin yapılması dışında beyin MR yapılmalıdır. Beyin MR’ı ile damara uygulanan baskı kolaylıkla tespit edilebilir. Ayrıca MR taraması MS ve tümör gibi hastalıklara bağlı gelişen lezyonların teşhisinde önemlidir.

Fizik Muayene

Nevralji hastalığının tedavisinde farklı yöntemle uygulanabilir. Bu yöntemlerin başında fizik muayene gelmektedir. Fizik muayene, ağrı oluşturan sinir veya sinir gruplarına yönelik bir enfeksiyon olan ve ağrı sinyallerini durdurmaya yönelik sinirin bloke edilmesini ifade eder.

Ağrı tipi

Hastalıkta oluşan ağrının birçok farklı tipi vardır. Bu farklı tiplerin her biri kendi şiddetine ve özelliğine göre farklılık gösterir. Daha çok elektrik çarpması şeklinde görülürken bunun yanında yanma, bıçak saplanmış hissi şeklinde olabilir. Ağrı kısa sürede geçiyorsa trigeminal nevraljiden şüphe edilir.

Ağrının yeri

Nevralji hastalarında ağrı, oldukça keskin bir ağrıdır. Özellikle yüzde ve baş bölgesinde hissedilen bu ağrılar dayanılmaz olabilir. Ağrıların yerleri nevralji türlerine göre değişiklik gösterir. Oksipital nevraljide başın arka tarafında ağrı oluşurken, Glossopharyngeal Nevralji de bademcik bölgesinde, boğaz bölgesinde ve dilin arkasında oluşur. Atipik Trigeminal Nevraljide göz bölgesi, alın, çene, tırnak ve baş bölgesinde gözükür. Postherpetik Nevraljide ise, zona komplikasyonları olduğundan dolayı vücudun her yerinde görülebilir.

Ağrıyı Tetikleyen Şey

Trigeminal nevraljiye neden olan koşular aynı zamanda trigeminal nevraljiyi tetikleyecek faktörleri de oluşturur. Bu faktörleri uyku bozukluğu, depresyon ve stres olarak sıralayabiliriz. Ağrının tetiklenmesinde büyük rolü olan bu faktörler aynı zamanda ağrının şiddetinin artmasında da büyük rol oynar.

Bu faktörlerin dışında konuşma, soğuk ya da sıcak hava, yemek yeme, soğuk ve sıcak yiyecekler ağrı oluşumunu tetikleyen diğer faktörler olarak sıralanır. Bu sebepten dolayı bu hastalığı yaşayan kişiler, çok soğuk ya da çok sıcak havalardan kendisini sakınması gerekir. Klimanın ya da havalandırmanın karşısında oturmak ağrıyı tetikleyen bir başka unsurdur. Ayrıca hastalar çok sıcak ve çok soğuk yiyecekler tüketmemelidir.

Tetkikler

Nevralji hastalığının belirtileri başka hastalıkların belirtileriyle benzer olduğu için tanı koymak oldukça zor bir hastalıktır. Tanı koymak için hastalığın öyküsü ve hastanın belirtileri anlatma şekli çok önemlidir. Hastalık öyküsü detaylandırılması gerekir ve nörolojik muayene yapılması gerekir. Doktorun öngörüsü çok önemlidir. Nevralji hastalığının tetkiklerinde MR ve BT yöntemleri kullanılır. Bu yöntemlere ek olarak EMG yardımcı tanı yöntemi de eklenebilir. Tedavi yöntemlerine başlanmadan önce ilaç tedavisi kullanılır.

Elektromiyografi (EMG)

Elektromiyograf ile beraber sinirlerin ve kasların elektrik kapasiteleri ölçülmektedir. Bu ölçümler cihaza kaydedildikten sonra veri olarak cihazdan alınabilmektedir. Ayrıca bu yöntem kas hastalıklarında periferik sinir hastalıklarında radiküler sinir lezyonlarında amyotrofik lateral skleroz gibi motor son plak hastalıklarının teşhisi içinde kullanılır. Bununla birlikte kalp ritim değişikliği, tansiyon değişikliği ve kalp ritmi bozukluğu ile görülen hastalıkların teşhisinde de kullanılır. İki yıl özel eğitim almış hekimler tarafından uygulanmalıdır.

MRI

Manyetik Rezonans bilgisayarlı tomografi tarayıcısı gibi insan vücudunun kesitini göstermek için tasarlanmıştır. Manyetik Rezonans görüntüsünü oluşturmak için güçlü mıknatıslar kullanılır. Gözle görülebilmesi imkansız olabilecek yumuşak doku dediğimizi bölümlerinin fotoğrafı MRI ile oluştururlur.

Kemik ve kas hastalarındaki kanserli dokuların bulunması beyin, boyun ve benzeri bölümle de oluşan semptomların belirlenmesinde etkili bir yöntemdir. Beyin tümörünün görülmesinde de son derece etkilidir. Bu yöntemle hekimler kanser olan hücreyle kanser olmayan hücreyi rahatlıkla ayırabilir. Tıbbın gelişimi ile beraber son zamanlarda manyetik rezonans cihazı ile kadınlarda üreme konusunda da görüntü alımının gerçekleştirilmesi oranı artmıştır. Bu görüntüler ışığında doktorların daha rahat tedavi uygulamalarına olanak sağlanmaktadır.

Nevralji Risk Faktörleri

Nevralji hastalığının risk faktörlerini başında yaş gelmektedir. Çoğunlukla 50 yaş üzeri bireylerde gözükür. Kadınlarda görülme oranı erkeklere göre daha fazladır. Ailesel faktörlerin risk oluşturduğuna dair yazılar mevcuttur. Bu hastalıkta anormal damarsal yapıların bozulması etkilidir. Multipl skleroz ve hipertansiyon risk faktörlerini oluşturan diğer etmenlerdir.

Yaş

Kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden daha fazladır ve genellikle 50 yaş ve üzeri olan yetişkin bireylerde ortaya çıkma olasılığı yüksektir.

Meslek

Stres faktörünün yoğun olduğu mesleklerde nevralji hastalığının gözüke olasılığı daha fazladır. Aynı şekilde uyku bozukluğuna neden olan denge dağılımına sahip olmayan mesleklerde de gözükmektedir. Kozmetik sektörünün içinde olan bireyler görülme olasılığı artmaktadır.

Nevralji Komplikasyonları

Hastalık oldukça ağrılı bir hastalık olduğu için hastaların gündelik yaşamlarını oldukça etkiler. Geceleri uyku bozukluğu yarattığı için hastalarda ertesi gün daralma, sürekli uyku hali, mutsuzluk, baş ağrısı, dalgınlık gibi komplikasyonlara neden olur. Bunun dışında tedavi edilmezse yaşam kalitesini tamamen düşürür ve kişiyi depresyona kadar sürükleyebilir. Bu nedenle hastaların çoğu tedaviye yönelmiştir.

Yaşam Kalitesinin Düşmesi

Hastalık halk arasında delirten ağrı ve intihar hastalığı olarak bilinir. Buda ne kadar şiddetli bir ağrı olduğunu bize gösteriyor. Nevralji hastalığı kişiler baş ve yüz ağrısından dolayı dışarıya çıkamaz hale gelebilirler. Uyku düzensizliği, makyaj yapımı, diş fırçalama gibi etkenler bile hastalığı tetikler niteliktedir. Gündelik hayatı fazlasıyla etkileyen bu hastalık yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Ağrılar yaşamı olumsuz etkiler ve insanın hem işini yapamaz duruma getirir hem de acı verdiğinden dolayı kişinin psikolojisini bozabilir.

Nevralji Nasıl önlenir?

Nevralji hastalığı kolay bir şekilde anlaşılan bir hastalık değildir. Bu nedenle önlenmesi biraz zordur. Fakat kişiler stresten uzak durarak, soğuk rüzgarlara maruz kalmaktan kaçınarak ve ağrı hissettikleri an doktora giderek bu durumunun önüne geçebilirler. Önlenmesi yok denecek seviyededir. Yalnızca tanı konulup tedavi seçeneklerine yönelmek gerekir.

Tansiyon Takibi

Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da tansiyon kontrolü önemli bir unsurdur. Sinirler fazla baskı uyguladığı durumlarda hastada şiddetli ağrı yaratır ve stres oluşumunu arttırır. Bu da tansiyon durumunu oldukça etkileyen bir faktördür. Sürekli olmasa da tansiyon takibi belli aralıklarla yapılmalıdır.

Kilo Almaktan Kaçınmak

Kilo alımı nevralji türlerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, postherpetik nevraljide cilt etkilenir ve sinir lifleri zarar görür. Bundan dolayı nevralji ile ilişkili olarak yıkıcı ağrılar ortaya çıkar. Bu yıkıcı ağrılar kişide uykuyu ve iştahı kesecek kadar şiddetli görülür. Bazı durumlarda da kilo almak vücutta gerginliğe sebep olduğundan dolayı kilo almaktan kaçınmak gerekir.

Sigara ve Alkolü Bırakmak

Sigara ve alkol kullanımı nevralji hastalarında ağrılara sebep olan etmenlerden biridir. Nasıl ki diş fırçalama, makyaj yapma, dokunma, soğuğa maruz kalma gibi etkenler ağrıyı tetikliyor ise sigara içmek ve alkol almakta nevralji ağrılarını o derece etkiliyor. Alkol ve tütün kökenli nevraljiler de sigara ve alkol kullanımı bırakılır.

Sık Sorulan Sorular

Nevralji, insanı oldukça rahatsız eden bir hastalıktır. Bundan dolayı nevralji hastalığı olan insanlar en çok nasıl kurtulabilirim soruya cevap aramaktadır. Henüz nevralji hastalığı olmayanlarda bu şiddetli ağrıların sebebi olan bu hastalığa yakalanmamak için çeşitli sorular sorarlar. Bunlar genellikle hangi yaş grubu ve cinsiyeti etkiler, mesleki veya alışkanlıklardan kaynaklı olabilir mi? gibi birtakım sorulardan oluşur.

Nevralji Nasıl Tedavi edilir?

Nevralji sinir ağrısını ifade ettiği ağrıyı kesmek çok kolay olmaz. Bu konuda ağrı kesici kullanımı bir fayda sağlamaz. Bu hastalığın tedavisinde en temel yöntem ilaçtır. İlaç tedavisi uygulanması gerekir. Uygulanan ilaç tedavisinde günlük hayatta kullanılan ağrı kesiciler yerine sinir sistemini tedavi edici ilaçların kullanılması gerekir. Önceden nevralji tedavisinde epilepsi (sara) ilaçları kullanılırken günümüzde sadece nevralji tedavisi için ilaç kullanılır. Hasta kullandığı bu ilaçlarla iyileşme kat etmezse ağrı kliniklerinde enjeksiyon ya da kortizon tedavisine başlanır. Bu yöntemlerde işe yaramazsa ağrıyan sinire cerrahi müdahale uygulanır. Hastalığın tedavisinde uygulanan bu cerrahi girişim ikiye ayrılır. Biri perkütan diğeri ise açık cerrahidir. Trigeminal nevraljide perkütan girişimi söz konusudur. Radyofrekans termokoagülasyon, retrogasserian gliserol enjeksiyonu ve perkütan balon komplikasyonu yöntemleri kullanır. Açık cerrahi müdahale de ise en çok mikrovasküler dekompresyon ameliyat yöntemidir. Uygulanan bu yöntemde sinir hücresine baskı yapan damar dalı sertleştirilir.

Nevralji Felce Neden Olur mu?

Nevralji hastalığına sahip olan bir hastanın çektiği ağrı dışarıdan abartılıyor mu hissi verebilir. Ancak bu ağrı, nevraljinin intihar hastalığı olarak tanımlanmasına neden olmuştur. Felç edici ve yoğun şiddeti olan bir hastalıktır.

Nevralji Sinir Kaybına Neden Olur mu?

Nevralji sinir ağrısı olarak tanımlanan bir hastalıktır. Bu hastalıkta sinirlerin zedelenmesi veya hasar görmesi söz konusudur. Sinir kaybına yol açmaktan çok sinirlerin baskı yapması sonucunda oluşan şiddetli ağrıları olan bir hastalıktır. Yapılan açık cerrahi müdahalede baskı yapan sinir bulunup baskı yapamaz bir hale getirilir.

En Çok Yaşanan Nevralji Tipi Nedir?

Nevralji hastalığında en çok yaşanan tipi Trigeminal nevraljidir. Hastaların çoğunda bu tip nevralji tanısı konur.

Nevraljinin Beslenme İle İlgisi Var mı?

Bu hastalığın neden olduğu ya da nelerin etkili olduğu konusunda kesin bir kanı yoktur. Beslenme ile ilgisi olmadığı düşünülmekte ancak yemek yeme ve soğuk, sıcak içecekler tüketmek ağrıyı tetiklemektedir.

Nevralji Ağrısına Ne İyi Gelir?

Nevralji hastalığında ilaç tedavisi ve cerrahi müdahale dışında ayrıyeten bitkisel kürler ve özellikle limon yağı ve su çok fazla kullanılır. Lavanta yağı, demlenmiş kantaron yağı, takke otu, lavanta, güvercin otu, zencefil, kırmızı biber ve karanfil en çok kullanılan ve ağrıları en iyi gelen bitkilerdir.

Nevralji Tedavisinde Alternatif Tıp Yöntemleri Kullanılıyor mu?

Hastalığın seyrinde ağrıları kontrol etmek için kullanılan ilaçlar veya alternatif yöntemler yetersiz kalıyorsa ve hastanın yaşam kalitesi her geçen gün daha fazla bozulma gösteriyorsa ileri tedavi yöntemleri devreye girer. Bu yöntemler genellikle minimal invaziv uygulamalarıyla vasküler dekompresyon diye adlandırılan damar sertleştirici uygulamalardır. Diğer taraftan sinirin bir kısmını tahrip etmesini içeren radyofrekans ya da ağrı sinyallerini deriye iten nöromodülasyon yöntemleri alternatif yöntemler kategorisinde sıralanabilir.

Nevraljide Cerrahi Tedavi Yöntemleri Kullanılıyor mu?

İki cerrahi yöntem kullanılır. Bunlardan biri açık ameliyat diğeri ise peruktandır. Açık cerrahide sinire baskı yapan dallar sertleştirilir. Radyo frekans termokoagülasyon, retrogasserian gliserol enjeksiyonu ve perkütan balon komplikasyonu yöntemleri kullanır.

Nevraljiye ‘Delirten Hastalık’ Denmesinin Nedeni Nedir?

Aniden başlayan bir ağrı olduğundan dolayı kişide çok fazla huzursuzluğa sebep olur. Bu ağrı genel olarak en fazla 2 dakika kadar sürebilmekte olup, toplum içerisinde dayanılmaz acısından dolayı delirten bir hastalık diye bilinmektedir. Ağrıları şiddetli ve batıcı bir etkiye sahip olduğu için kişide dayanılmaz hissi uyandırır ve kişiyi intihara kadar sürükleyebilir. Bazı tipik sinir ağrılarının tedavisi bulunmadığından bu hastalığı tanımlamak oldukça zordur. Başlangıçta hafif ya da kısa başlayan ağrılar zaman içerisinde şiddetini arttırır.

Nevralji Çocuklarda Görülür mü?

Uzmanlar, ‘hastalık yüz duyusunu sağlamanın yanında çiğneme kaslarının çalışmasını sağlayan trigeminal sinirlerde bir problem olması sonucunda ortaya çıkmasıyla tanımlar. Bunun için çocuklarda da görülebileceği düşünülür. Ancak daha çok 50 yaş üzeri bireylerde daha sık görülür.

Nevralji Atakları Nasıl Gelişir?

Nevralji atakları başlangıçta kısa ve hafif ataklar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Fakat hastalık ilerledikçe ağrıların sıklık düzeyi de artar. Ağrılar kısa süreli ya da uzun süreli olabilir.

Nevralji Genetik midir?

Genellikle 50 ve 60 yaşlarda karşımıza çıkan bu hastalığın temelinde doğumsal ya da genetik geçişin etkili olmadığı kanıtlanmıştır. Tanı konulması için hastalık öyküsünü geniş kapsamlı bir şekilde almak önemlidir. Fakat genetik olduğu ile ilgili bir görüş vardır.

Nevralji için hangi bölüme gidilir?

Nevralji sinir sistemi üzerinde gelişen ciddi ağrılardır. Genelde beyin, beyin sapı ve omurilik bölgesinden kaynağını alır ve nörolojik hastalıklara benzer belirtiler verir. Kendisinde migren ya da nevralji ağrısı olduğunu düşünenlerin hastanelerin nöroloji bölümüne başvurması yeterlidir. Burada yapılan detaylı testlerden sonra takip ve tedavi süreci de nöroloji bölümü uzmanları tarafından gerçekleştirilecektir.

Nevralji nedir?

Ağrının oluşmasını sağlayan sürecin kökten değişmesini ve ağrıyla birlikte yapısal hasar oluşmasını da sağlayan süreç nevralji olarak adlandırılmaktadır. Ağrı reseptörlerinin uyarılmamasına rağmen sinir uçlarının aşırı hassaslaşmasından dolayı anlık olarak ciddi miktarda ağrı ortaya çıkar. Sinir ağrısı olarak adlandırılmasının temel sebebi de tamamen sinir dokuları üzerinde gelişiyor olmasıdır. Nedenleri tam olarak bilinmediğinden dolayı uygulanan tedavi yöntemleri de nevraljinin belirtilerini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Vakaların yüzde doksanında akut olarak gelişse de yüzde onluk bir kısımda kronik olarak görülmektedir. Kronik nevralji hastaları genelde elli yaş ve üzeridir.

Nevralji nasıl bir hastalıktır?

Nevralji, sinir dokularının ağrı reseptörleri uyarılmadan ağrımasına sebep olan oldukça konfor bozucu bir hastalıktır. Hastalığın etki mekanizmasının sinirler üzerinde olması, oluşan ağrının bir anda tüm vücuda yayılmasına sebebiyet verebilmektedir. Ağrının bir süre sonra sinirler üzerinde yapısal hasar oluşturması da nevraljiyi kronik hale getirmektedir. Yani nevralji aynı migren gibi kronik hale gelebilen ciddi bir ağrı sorunudur.

Nevralji ağrısı ne kadar sürer?

Nevralji hastalığının ortaya çıktığı bölgeler ve tahmini ortaya çıkma nedenleri ağrının süresini ve şiddetini de belirlemektedir. Genelde atımlar şeklinde olan ağrı oluştuğu bölgede kalmakta veya vücudun tamamına yayılmaktadır. Bazı nevralji vakalarında ağrı yıllar boyunca aralıklı olarak devam edebilir. Çok az vakada ise yıllar boyu süren sürekli ağrılar söz konusudur. Ağrının süresi uygulanan tedaviye ve hastanın durumuna bağlıdır.

Nevralji tekrarlar mı?

Nevraljinin ortaya çıkmasına sebep olan hastalıkların tedavi edilmesinden sonra nevraljinin tekrarlaması beklenmez. Ancak bu tedaviler başka durumlardan kaynaklanan nevralji ataklarının başlamayacağı anlamına gelmez. Kronik hale gelen nevralji olgularında tedavi yalnızca ağrıyı ortadan kaldırmak üzerinedir. Sinir hasarlarının düzeltilemiyor oluşu, nevralji ağrılarının sürekli tekrarlar hale gelmesine sebep olmaktadır.

Nevralji tedavisi ne kadar sürer?

Nevraljinin konvansiyonel yöntemlerle tedavisi imkansıza yakındır. Günümüzde sık kullanılan ağrı kesiciler nevralji ağrılarını ve diğer belirtilerini ortadan kaldırmaktan uzaktır. Tedavi, hastanın durumuna göre birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürebilir. Sinir ağrıları için özel olarak geliştirilmiş ağrı kesiciler ve ağrı döneminde yatıştırıcılar kullanılır. Hastanın hayat tarzı değişiklikleri ise süreklidir.

İlgili Bölümler
İlgili Ameliyatlar
İlgili Tedaviler