Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.

Tese Ameliyatı

Ameliyat Özeti
Anestezi Türü: Lokal / Genel Anestezi
Ameliyat Süresi: 1.5 - 2 Saat
Hastanede Kalma Süresi: 4 - 8 Saat
İşe Dönme Süresi: 2 - 5 Gün

Ameliyat ve tedavi süreçleri, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Ameliyat.com tedavi ve ameliyat özetlerinde, ortalama değer niteliği taşıyabilecek örnek tablolardan yararlanılmıştır.

Günümüzde, teknolojinin de ilerlemesi ile birçok alanda çok iyi sonuçlar elde edilebilen yeni yöntemler bulunmaktadır. Tese ameliyatı, diğer bir deyişle mikro tese ameliyatı da bunlardan birisidir. Menisinde sperm bulunmayan hastalara yapılan bir ameliyattır. Diğer yöntemlere göre tese ameliyatı daha etkili bir yöntemdir.

İnceleyen ve Onaylayan : Prof. Dr. Temuçin Şenkul

Tese Ameliyatı Hakkında

Genel olarak bu ameliyat, testislerden alınan doku ile menisinde sperm olmayan hastalar için sperm elde edilmesi temeline dayanır. Tese ameliyatı yöntemi günümüzde diğer tüm tekniklerden daha iyi bir biyopsi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemi diğerlerinden daha iyi ve özel yapan ise bu işlem için özel olarak tasarlanmış mikroskoplarda yapılmasıdır. Bunun dışında diğer bir artısı ise kolay daha kolay bir yöntem olmasıdır. Testislerden alınan doku daha az olduğundan ve bu testisleri besleyen damarlar herhangi bir zarar görmediğinden daha kolay olan tese ameliyatının iyileşme süresi de buna bağlı olarak kısalmaktadır. Bu tekniğin başarılı olabilmesi için de androloji laboratuvarının gerekli teknik donanıma sahip olmalıdır.

Nedir?

Yukarıda da bahsedildiği gibi tese ameliyatının amacı menisinde sperm bulunmayan hastalar için bu teknik ile sperm elde edilmesidir. Bu durum çeşitli sebeplerden ötürü meydana gelebilmektedir. Testis dokularından alınan örneklerle (biyopsi ile) sperm elde edilmesi amaçlanmaktadır. Başarı oranı da diğer yöntemlere kıyasla daha fazladır.

Kimler İçin Uygundur?

Herkes için uygun bir ameliyat değildir. Bu ameliyat için uygun olan bazı hasta tipleri vardır. Bunlardan aşağıda bahsedilmiştir.

Sperm Kanalında Tıkanıklık Olanlar

Bazı erkeklerde menide sperm görülmemesinin nedeni sperm kanallarında tıkanıklık olmasıdır. Bu tıkanıklıklar testislerin bulunduğu bölgede olabileceği gibi daha ileri bir bölümde de olabilir. Tıkanıklığın testislere yakın olup olmadığının teşhisi ancak ameliyat ile yapılabilir. Bu nedenle de tese ameliyatı yapılması gereken durumlardan biri de budur.

Sperm Kanallarının Doğuştan Olmaması

Bazı erkeklerde ise sperm kanalları doğuştan gelişmemiş olabilir. Buna tıptaki adı ile bilateral vaz agenezi ismi verilmektedir. Böyle durumlarda da tese ameliyatı ile sperm elde edilmesi mümkündür. Bu nedenle bu ameliyat için uygun olan durumlardan biri de sperm kanallarının doğuştan olmamasıdır.

Hormonal Bozukluklar

Hormonsal bozukluklar veya dengesizlikler de sperm üretimini etkileyebilmektedir. Böyle bir durum tespit edilmesi ve uygun görülmesi durumunda da tese ameliyatı yapılabilmektedir.

Genetik Faktörler

Genetik faktörler birçok konuda etkilidir. Menide sperm olmamasının diğer bir nedeni de genetik faktörler olabilir. Erkekte sperm üretilmesini sağlayan Y kromozomunda herhangi bir problem olması durumunda sperm üretimi olmaz. Böyle durumlarda da yine uygun görüldüğü sürece tese ameliyatı yapılabilir.

Radyasyon

Sperm üretimi olmamasının bir diğer sebebi de radyasyona maruz kalmaktır. Örneğin, kanser tedavisi gören bir hastanın almış olduğu radyasyon sonucunda sperm üretimi kalıcı olarak son bulabilir. Bu da tese ameliyatının yapılması için uygun durumlardan birini meydana getirmektedir.

Kanser İlaçları Kullanımı

İlaçların da vücudun fonksiyonları üzerinde etkisi büyüktür. Sperm üretiminde de durum böyledir. Özellikle de bazı kanser ilaçları gibi güçlü etkileri olan ilaçlar sperm üretimini de etkileyebilmektedir. Bu durumda da tese ameliyatına başvurulabilir.

Enfeksiyonlar

Geçirilen bazı enfeksiyonlar veya hastalıklar da sperm üretimini etkileyebilmekte sperm üretiminin durmasına yol açabilmektedir. Böyle durumlarda da yine uygun görüldüğü takdirde tese ameliyatı tercih edilen tedavi yöntemleri arasındadır.

Sperm Tedavi Yöntemleri

Sperm tedavisi için kullanılan birbirinden farklı olarak üç yöntem vardır. Bu yöntemlerden aşağıda bahsedilmiştir.

Tese

Tese yani testiküler sperm aspirasyonu (ekstraksiyonu) yönteminde, sperm üretimi olmayan hastaların testislerinden alınan dokular ile sperm elde edilmektedir. Hasta yöntem için uygun olduğu sürece bu yöntem kullanılır. Sperm kanallarında herhangi bir tıkanıklık olmayan hastalarda tese yöntemi kullanılmaktadır. Tese ameliyatı çoğunlukla genel anestezi ile yapılabilen bir operasyondur.

Mesa

Mesa yani mikroskobik epididimal sperm aspirasyonu yöntemi, kanallarda tıkanıklık olması halinde başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntem ile bol miktarda sağlıklı ve olgun sperm elde edilebilmektedir. Bu yöntem ile epididim denilen sperm kanallarında tıkanıklık nedeniyle depolanan spermlere aspirasyon işlemi ile müdahale edilebilmektedir.

Pesa

Pesa yani perkutan epididimal sperm aspirasyonu yönteminde, hastadaki sperm testis kanallarından yani sperm kanallarından iğne yardımı ile alınır. Bu işlem de genel olarak lokal anestezi altında gerçekleştirilebilir.

Ameliyat Fiyatları

Ameliyat fiyatları her sağlık kuruluşunda farklı olarak belirlenmiş olabilir. Hastanın durumu, uygulanacak yöntem ve hastane şartları fiyat konusunda belirleyici rol oynayan faktörlerden bazılarıdır. Bu nedenle öncelikle muayene ve tetkikler yapılır. Bunların ardından ameliyata karar verilirse fiyat hakkında bilgi alınabilir. En kesin fiyat bilgisi bu şekilde alınmaktadır. Ortalama fiyat bilgisi almak içinde yine ameliyatın yapılması istenen sağlık kuruluşu ile irtibata geçilmelidir.

Ameliyatın Başarı Oranı

Ameliyat genel anlamda başarılı bir ameliyattır. Ancak ameliyatta canlı ve sağlıklı sperm elde edilememesi gibi durumlar yaşanabilir. Ancak bu ameliyatın başarısız olmasından kaynaklı değildir. Hasta ile ilgili bir durumdur. Başarılı olunan ameliyatlarda ise alınan spermler dondurularak saklanabilmektedir. Bu şekilde herhangi bir bozulma olmadan tüp bebek tedavisi için tekrar kullanılabilir.

Ameliyatın Tekrarlanması

Ameliyatın tekrarlanmaması için olgun ve canlı şekilde elde edilebilen spermlerin bir kısmı dondurularak saklanabilir. Dondurarak saklamak spermin yapısında herhangi bir bozulmaya neden olmaz. Bu şekilde tüp bebek tedavisi için gerekli olan spermler bu şekilde de alınıp kullanılabilir. İkinci bir ameliyata gerek duyulmaz.

Tese Ameliyatı Öncesi

Her ameliyat öncesi olduğu gibi tese ameliyatında da ameliyat öncesi aşamada yapılması gereken bazı işlemler vardır. Genel kontroller, testler, muayene, risklerin belirlenmesi ve hasta ile mutabakatın ardından hasta hazırlığı ameliyat öncesi aşamayı oluşturan işlemlerdir. Bunlardan aşağıda bahsedilmiştir.

Genel Kontroller

Hastanın sperm üretememesine neden olan problemin teşhis edilebilmesi ve bu probleme uygun tedavi yönteminin seçilebilmesi için genel kontroller yani testler ve tetkikler büyük önem taşır. Bu aşamada yapılması gerekenler aşağıda bahsedildiği gibidir.

Hasta Öyküsü

Öncelikle öğrenilmesi gereken hastanın tıbbi geçmişi ve sorunlarıdır. Özellikle ailesinde veya ailesinin geçmişinde bu tür şikayetler olup olmadığı gibi detaylar hakkında bilgi edinilmesi gerekmektedir. Bu şekilde nasıl bir yol izleneceğine de karar verilmesi kolaylaşır.

Hastanın Şikayetleri

Hastanın mevcut durum ile ilgili yaşadığı problemler ve sorunun ne olduğu ile ilgili anlattıkları önemlidir. Doktorun hastanın şikayetlerine de kulak vermesi gerekmektedir. Bu şekilde hasta ve problemi hakkında daha fazla bilgiye ulaşılacaktır.

Hormon Düzeylerinin Kontrol Edilmesi

Sperm üretilmemesi durumunu meydana getiren durumlardan birinin de hormonsal dengesizlikler ya da hormonlarda meydana gelen bozulmalar olabilir demiştik. Bu nedenle genel kontroller yapılırken hormon düzeyinin kontrol edilebilmesini sağlayan testler de yapılmaktadır. Bu hormon testleri hastalığın kaynağı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı sağlar.

Kan Testi

Kan testi de hem hormonlara bakılabilmesi açısından hem de anesteziye uygunluğun test edilebilmesi açısından yapılan bir testtir. Genellikle her ameliyat öncesinde kan sayımı yapılır ve kan değerleri kontrol edilir. Kan testi ile ameliyata ve anesteziye engel teşkil edebilecek bir durum olup olmadığına bakılması amaçlanır. Bu nedenle kan testi de genel kontroller arasında önemli bir yer tutar.

Alerji

Ameliyat esnasında herhangi bir problem yaşanmaması açısından hastanın herhangi bir şeye alerjisi olup olmadığına da bakılması gerekmektedir. Bu alerji durumunun araştırılması kullanılacak anestezi için de önemlidir.

Risklerin Analiz Edilmesi

Önemli konulardan biri de ameliyat esnasında ya da sonrasında oluşabilecek risklerin belirlenmesi ve hasta ile görüşülmesidir. Bu aşamaya genel anlamda risklerin analiz edilmesi denilmektedir. Bu risklerin bazılarından aşağıda bahsedilmiştir.

Enfeksiyon Riski

Her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatta da enfeksiyon riski söz konusudur. Ancak bu enfeksiyon riskini en aza indirmek mümkündür. Ameliyattan sonra da dikkat edilir ve doktorun talimatlarına uyulur ise bu risk en aza düşürülebilir.

Doku Hassasiyeti

Doku hassasiyeti de karşı karşıya kalınabilecek risklerden biridir. Kişide doku hassasiyeti varsa bu da ameliyata esnasında ya da ameliyat sonrasında problemler yaşanmasına neden olabilmektedir.

Kanama

Çok nadir görülen bir durum olsa da bazen operasyon bölgesinde kanama gibi problemlerle de karşılaşılabilir. Bu nedenle kanama da riskler arasındadır.

Ameliyata Hazırlık

Ameliyat öncesi süreç için son aşama hastanın ameliyata hazırlığıdır. Bu süreçte hastanın dikkat etmesi gerekenlerden de aşağıda bahsedilmiştir.

Yeme İçmenin Bırakılması

Ameliyat öncesinde yeme içmenin bırakılması tavsiye edilmektedir. Bu nedenle en az 6 saat öncesinde hasta yeme içmeyi kesmeli, Bu nedenden dolayı sağlık açısından özellikle sigara ve alkol kullanılmaması önerilmektedir.

Operasyon Bölgesinin Temizliği

Ameliyattan önce operasyonun gerçekleştirileceği bölge öncelikle temizlenmeli, yıkanmalı ve bir jilet yardımı ile tüylerden arındırılmalıdır. Ameliyatın seyri için operasyon bölgesinin temiz olması önemlidir.

Kıyafet Seçimi

Ameliyat öncesinde yatış için veya ameliyattan sonra eve dönerken giymek için seçilecek kıyafetlere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle testislere baskı yapmayacak şekilde bol, eşofman tarzında kıyafetler seçmek doğru olacaktır. Aksi takdirde testisler üzerinde oluşan baskı ağrıların meydana gelmesine neden olacaktır.

Tese Ameliyatı Sonrası

Her ameliyat sonrasında olduğu gibi tese ameliyatı sonrasında da meydana gelebilecek bazı riskler ve komplikasyonlar veya yan etkiler olabilir. Hastanın dikkati, gerektiği yerde doktora başvurması ve doktorun tavsiyelerine uyması bu komplikasyonlar ve yan etkiler nedeniyle oluşabilecek etkiyi en aza indirebilir.

Komplikasyonlar

Komplikasyonlar, ameliyat sonrasında vücutta meydana gelebilecek bazı olumsuz etkilerin geneline verilen bir addır. Bu komplikasyonların bazılarından aşağıda bahsedilmiştir.

Bacaklarda Pıhtılaşma

Bu duruma derin ven trombozu adı da verilmektedir. Ameliyattan sonra bacaklarda pıhtılaşma meydana gelmesi genel risklerden biridir. Meydana gelme olasılığı vardır. Bu pıhtılaşma durumu ağrı ve şişme gibi etkilerin meydana gelmesine neden olabilir. Çok nadiren, bu pıhtılardan kopup akciğere ulaşan olursa sonuç ölümcül olabilmektedir.

Kalp Krizi

Ameliyat sonrasında, kalbe çok daha fazla yüklenildiği için kalp krizi geçirme olasılığı çok nadir de görülse vardır. Görülen bir belirti de derhal doktora başvurmak gerekmektedir.

Akciğer Enfeksiyonu

Ameliyat sonrasında, akciğerde değişimler meydana gelebilir. Küçük bölgeler kapanabilir. Bu da akciğer enfeksiyonu oluşması riskini biraz daha artırır. Böyle durumlarda fizyoterapi ve antibiyotik tedavisi gerekecektir. Bu nedenle herhangi bir şikâyet halinde doktora başvurulmalıdır.

Hematom

Hematom, içerisinde kan da bulunan bir şişlik ya da ur olarak nitelendirilir. Ameliyat sonrasında hematom gelişimi riski de bulunmaktadır. Genellikle böyle durumlar üçüncü aydan sonra görülmektedir.

Fibrosis

Fibrosis de genel tanımı itibariyle bir nevi şişlik veya enfeksiyondur. Bu da hematom gibi ameliyattan sonra üçüncü ayda gelişebilen bir komplikasyondur.

Hidrosel

Hidrosel, testis etrafında biriken sıvıya verilen isimdir. Ameliyat sonrasında meydana gelebilecek durumlardan birisi de hidrosel oluşumudur.

Testesteronda Azalma

Ameliyattan sonra görülebilen etkilerden birisi de testesteron yani erkeklik hormonunda meydana gelen azalmadır. Özellikle üç ve altıncı aylarda görülen bu hormon azalması ancak on sekizinci ayda düzelmeye başlayacaktır.

Ciddi Yan Etkiler

Her ameliyatta meydana gelebilecek bazı komplikasyon ve riskler dışında bir de ciddi yan etkiler bulunmaktadır. Bunlara dikkat etmek önemlidir. Bu yan etkilerden bahsetmekte fayda vardır.

Şişlik

Ameliyat sonrasında operasyon bölgesinde veya çevresinde, içerisinde kan da bulunduran, şişlikler ya da enfeksiyona bağlı sıvı toplanmaları olabilir. Bu nedenle herhangi bir belirti ile karşılaşıldığında ya da herhangi bir şikâyet olduğunda derhal doktora başvurulması önemlidir.

Kanama

Kanama da meydana gelebilecek ciddi yan etkilerden birisidir. Çok sık görülen bir yan etki değildir. Ancak bazen operasyon bölgesinde kanama ya da torbada kan birikmesi gibi yan etkilerle karşılaşılması mümkün. Bu nedenden dolayı bu gibi sorunlarla karşılaşıldığı zaman hiç vakit kaybetmeden alanında uzman bir doktora gitmekte fayda vardır.

Ağrı

Ameliyat sonrasında ameliyat bölgesinde birçok farklı nedenle ağrı meydana gelebilir. Bazıları da ciddi sebepler olabilmektedir. Bu nedenle bölgede oluşan herhangi bir ağrı veya sancı durumunda derhal doktora başvurmak en doğrusu olacaktır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ameliyat sonrasında hastanın, sağlıklı bir iyileşme süreci geçirebilmesi için özellikle dikkat göstermesi gereken bazı hususlar olacaktır. Bu hususlardan aşağıda bahsedilmiştir.

Yeme İçme

Ameliyat sonrasındaki ilk üç saat kadar bir süre yeme içmeden kaçınılmalıdır. Bu üç saatin ardından hasta sıvı gıda alımına başlayabilir. Katı gıdalara ne zaman başlamak gerektiği konusunda doktorun tavsiyelerine uymak gerekir.

Banyo Yapma

Ameliyat sonrasında bir süre su ile temastan kaçınılmalıdır. Yaklaşık olarak 5 ila 7 gün sonra banyo yapılmaya başlanabilir. Yine de doktorun tavsiyesi başka yöndeyse ona uymak gerekmektedir.

Cinsel İlişkiden Kaçınma

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise cinsel ilişkiden ne kadar süre ile kaçınılması gerektiğidir. Ameliyat sonrasında yaklaşık olarak 2 ya da 3 ay kadar bir süre cinsel ilişkiden kaçınılması tavsiye edilmektedir.

İlaçların Doğru Kullanımı

Ameliyattan sonraki süreçte, doğru ve sağlıklı bir iyileşme süreci geçirebilmek için yapılması gereken en önemli şeylerden biri de doktor tarafından verilen ilaçların doğru ve düzenli bir şekilde kullanılmasıdır. Verilen ilaçlar belirtilen süre boyunca belirtilen şekilde kullanılmaya devam edilmelidir. İlaçların iyileşme süreci üzerindeki etkisi oldukça büyüktür.

Düzenli Doktor Kontrolü

Hastanın ilaç kullanımı ile birlikte özen göstermesi gereken en önemli hususlardan birisi de doktor kontrollerini aksatmamaktır. Doktor tarafından kontrollerin tarihleri belirlenecektir. Doktorunuzun size bu konuda vermiş olduğu randevuları aksatmamanız iyileşme sürecinin sağlığı açısından çok önemlidir. Hastaların başlangıç sürecinde fark edemeyeceği problemlerin erken teşhis ile önüne geçilebilir. Hasta sürekli takip altında olduğundan yapılan tedavilerden ve ameliyattan daha doğru sonuçlar alınması da sağlanır.

Sık Sorulan Sorular

Her ameliyatta olduğu kadar bu ameliyat hakkında da çok fazla hasta ve hasta yakınlarının soruları bulunmaktadır. Aşağıda bu sorulardan bazılarına cevapları ile birlikte yer verilmiştir.

Tese Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Hastaya ve kullanılan yönteme göre bu durum değişiklik gösterebilmektedir. Ancak tese ameliyatının ortalama süresi, kanalların incelenmesi gerektiğine de hesaba kattığımızda yaklaşık olarak 1,5 – 2 saat arasıdır.

Tese Ameliyatı Öncesinde Yapılması Gerekenler

Öncelikle doktorunuzun vermiş olduğu herhangi bir perhiz var ise buna uyulması gerekmektedir. Sigara ve alkol kullanımına ara verilmelidir. Ayrıca varsa kullanılan ilaçlardan özellikle de aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların kullanımı ameliyattan en az 5 gün önce bırakılmalıdır. Bunun dışında ameliyat bölgesinin jilet ile temizlenmesi ve güzelce yıkanması gerekir.

Ameliyat Sonrası Gebelik Mümkün müdür?

Eğer ulaşılan spermler ile yapılan tüp bebek tedavisi başarılı olursa ve kişinin partnerinde hamile kalmasına engel olacak bir rahatsızlık bulunmuyor ise tedavi sonrası gebelik mümkündür.

Ameliyat Sonrasında Cinsel İlişki Nasıl Olur?

Ameliyat sonrasında cinsel ilişkiye bir süre ara verilmelidir. Bu süre yaklaşık olarak 3 aydır. 3 aydan önce cinsel ilişkiye girilmesi durumunda ağrı eşliğinde meni ile birlikte kan gelmesi olasılığı da yüksektir. Bu nedenle bu süre zarfında ilişkiye girilmemesi daha doğrudur.

Tese Ameliyatı Fiyatları

Tese ameliyatı fiyatları tüm hastanelere ve kliniklere göre değişiklik gösterebilmektedir. Klinik veya hastanenin koşulları, hastanın durumu ve uygulanacak tedavi yöntemi gibi unsurlar fiyatta belirleyici rol oynamaktadır. Sonuç olarak, ortalama olarak tese ameliyatı fiyatları 2500 TL’den başlamakla birlikte bu fiyat hastaya ve hastaneye göre değişebilmektedir.

Tese Ameliyatından Sonra Sperm Çıkmaz ise Ne Yapılır?

İlk ameliyat sonucunda alınan dokular ile sperm elde edilememesi gibi bir durum ile karşılaşmak mümkündür. Ancak böyle bir durumda yapılacak ikinci bir operasyon ile sperm elde edilmesi mümkün olabilmektedir.

Tese Ameliyatı Kaç Kez Yapılır?

Eğer ilk operasyondan sonra her şey yolunda giderse ve sperm elde edilirse ikinci bir kez ameliyata gerek duyulmaz. Elde edilen spermlerin bir kısmı dondurularak saklanır. Bu şekilde ikinci bir tüp bebek tedavisi için tekrar ameliyat ile sperm alınmasına gerek kalmaz.

Tese Ameliyatı Sonrası Şişlik Normal mi?

Ameliyat sonrasında, operasyon bölgesinde ya da operasyon bölgesinin çevresinde şişlik görülmesi ihtimali vardır. Ancak bu duruma normal demek yanlış olur. Çünkü şişlik oluşmasının birden çok sebebi olabilmektedir. Bu nedenle böyle bir durumla karşılaşıldığında doktora başvurulması en doğrusu olacaktır.

Mikro Tese Ameliyatı Öncesinde Neler Yapılmalıdır?

Mikro tese ameliyatında da yapılması gerekenler aynıdır. Yeme içme 6 ila 9 saat kadar bir süre önce bırakılmalıdır. Ameliyat bölgesi temizlenmesi ve tüylerden arındırılmalıdır. İlaç kullanımına ara verilmelidir. Sigara ve alkol kullanımı bırakılmalıdır.

Tese Ameliyatı Sonrası Sperm Dondurma İşlemi Önemli mi?

Evet, ameliyat sonrasında elde edilen spermlerin dondurulması önemlidir. Eğer bol miktarda olgun sperm elde edilirse bunlar istenmesi halinde ikinci bir tüp bebek tedavisi için dondurularak saklanabilir. Bu da sizi ikinci bir kez ameliyat olmaktan kurtaran bir işlem olacaktır.

Tese Ameliyatının Başarı Oranı Nedir?

Kişinin kendinden kaynaklı herhangi başka bir sebep olmadığı takdirde tese ameliyatı sonucunda canlı bir sperm elde edilmesi konusunda başarı oranı yaklaşık olarak %36 civarındadır.

Tese Ameliyatı Sonrasında Cinsel İstekte Azalma Olması Normal mi?

Genellikle ameliyat sonrasında cinsel istekte azalma sık görülen bir durum değildir. Bunun gibi durumları doktor ile görüşüp bilgi almak en sağlıklısı olacaktır.

TESE Ameliyatı Nasıl Yapılır?

TESE ameliyatında amaç sağlıklı sperm hücrelerinin elde edilmesidir. Bu amaçla testis üzerinde çeşitli bölgeler belirlenir. Hasta lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra belirlenen noktalardan girilerek canlı sperm hücreleri toplanır. Sonrasında ise giriş noktaları kapatılarak operasyon sonlandırılır. Elde edilen sperm hücreleri santrifüj edilerek saf hale getirilir ve dondurulur.

TESE Ameliyatı Sonrası Banyo Ne Zaman Yapılmalıdır?

TESE ameliyatı oldukça basit bir operasyondur. Bu sebeple de operasyondan sonra banyo yapılması sırasında dikkat edilmesi gereken bir husus yoktur. Hasta TESE ameliyatını yaptırdıktan sonra evine gider ve bir gün dinlenir. Dinlenme sona erdiğinde duş alabilir. Aşırı sıcak ve soğuk su kullanmamalı; mümkünse de kimyasal ürünler kullanmamalıdır. Ağrı hissi oluşmaması için banyo yaparken bölge ovalanmamalıdır.

İlgili Bölümler