Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.

Ses Estetiği Ameliyatı

Ameliyat Özeti
Anestezi Türü: Lokal / Genel Anestezi
Ameliyat Süresi: 30 - 60 Dakika
Hastanede Kalma Süresi: 3 - 4 Saat
İşe Dönme Süresi: 1 - 2 Gün

Ameliyat ve tedavi süreçleri, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Ameliyat.com tedavi ve ameliyat özetlerinde, ortalama değer niteliği taşıyabilecek örnek tablolardan yararlanılmıştır.

Ses Estetiği Ameliyatı Hakkında
Ses Estetiği Ameliyatı Öncesi
Ses Estetiği Ameliyatı Sonrası
Sık Sorulan Sorular

Sesin kişinin diğer özellikleriyle uyumlu olması ses estetiği ameliyatıyla sağlanır. Sesin istenilenden kalın ya da ince çıkması sosyal hayatı kötü etkileyebilir. Sesin net çıkmaması sorunu olabilir. Böyle durumlarda ilk olarak sesin istenilen düzeyde çıkmasını engelleyen bir sağlık sorunu olup olmadığına bakılır. Varsa bu sağlık sorununa yönelik tedaviler uygulanır ve ses egzersizleriyle tedavi desteklenir. Bazı ses problemleri tek seansta, ameliyatsız düzeltilebilir.

Sesin kişiyle uyum sağlamaması başka bir sorundan kaynaklanmıyorsa ses estetiği ameliyatları gerçekleştirilir. Bu durum sesi çok kalın çıkan kadınlar, gereğinden ince sese sahip erkekler ve cinsiyet değiştirme operasyonları geçiren kişiler tarafından tercih edilir.

Ses estetiği, ses tellerine yönelik bir işlemdir. Sesin inceltilmesi veya kalınlaştırılması ses tellerine müdahale edilerek gerçekleştirilir. Fakat kişinin sesi başka birinin sesine benzetilemez. Böyle taleplerin gerçekleştirilmesi günümüzde mümkün değildir. Bunun sebebi sesin yalnızca ses telleriyle değil gırtlak, çene, diş benzeri birçok organla birlikte oluşturulmasıdır.

Ses estetiğinde ameliyatlı veya ameliyatsız çok çeşitli yöntemler vardır. Bunlar kombine edilerek de uygulanabilir. Yönteme hastanın ihtiyacı doğrultusunda karar verilir. Ses estetiği işlemleri lokal anestezi altında veya genel anesteziyle gerçekleştirilebilir. İşlemin yöntemi, hastanın durumuna göre anesteziye de karar verilir.

İnceleyen ve Onaylayan : Op. Dr. Eda Aydın

Ses Estetiği Ameliyatı Hakkında

Ses estetiği ameliyatları genellikle kısa sürede gerçekleştirilen ve günlük hayatı çok fazla olumsuz etkilemeyen işlemlerdir. İşlemler genellikle 30-60 dakika arasında sürer. Çoğu yöntemde aynı gün eve dönmek mümkündür.

İşlem sırasında ses tellerinin gerginliği, uzunluğu ve kısalığı değiştirilerek sesin daha kalın ya da ince çıkması sağlanır. Ses tellerine ağızdan ulaşılarak gerçekleştirilebileceği gibi boyundan kesi açılarak da yapılabilir. Ağızdan yapılan girişimlerde kesi açılmaz ve herhangi bir yara oluşmaz. Kesi açılması durumunda bunun boyutu oldukça küçük tutulur. Kesi, estetik dikişler ile kapatılır. Yara izi iki üç ay içinde belirsizleşir ve kaybolur.

Lokal anestezi altında gerçekleştirilen işlemlerde hastaya sesi dinletilebilir. İşlem esnasında sesin düzeyine doktor ve hasta birlikte karar verir.

Çoğu ameliyat yönteminde geçici ses kaybı yaşanmaz. Sadece işlem sonrasındaki günlerde sesi dinlendirmek ve çok yormamak gerekir. İşlemi takip eden aylarda ses tamamen oturur ve istenilen düzeye gelir. Geçici ses kaybı oluşan yöntemler daha büyük işlemlerdir. Sesin tamamen oturması bir yılı bulur.

Ses Estetiği Nedir?

Ses estetiği cerrahi işlem, ses egzersizleri veya ameliyatsız müdahaleler ile sesin kişiye uygun hale getirilmesidir. İnsanda ses akciğerler, diyafram, gırtlak, soluk borusu, çene, dişler ve ses telleri gibi çok çeşitli organların birlikte çalışmasıyla elde edilir. Bu organların herhangi birindeki problemler de sese yansır. Böyle sağlık problemlerinden kaynaklanan ses sorunları, hastalıklara yönelik tedavilerle giderilir. Bazı sebeplerle ses tellerinde de problemler oluşabilir. Ses tellerinde nodül oluşması, sigara kaynaklı hasarlar gibi problemler de bunlara yönelik tedavilerle çözülür.

Sesi etkileyen bir sağlık sorunu olmaması durumunda ses estetiği söz konusu olur. Bazı kişilerin sesleri görüntüleriyle uyumsuzluk oluşturacak düzeyde kalın veya ince çıkabilir. Bazı kişilerde de sesin kırılgan, zayıf ve çatallı çıkması söz konusu olur. Sosyal iletişimde ve iş hayatında bu sorunlar günlük yaşamı kötü etkiler. Özellikle öğretmenlik, spikerlik gibi mesleklerde sesin problemli olması iş hayatında sorun teşkil eder.

Ses bazı durumlarda ses egzersizleri ve ameliyatsız yöntemlerle kısa süre içinde istenilen seviyeye ulaştırılabilir. Örneğin, ergenlikten itibaren bazı erkeklerde sesin cılız, çatallı ve ince çıkması, gırtlak ve ses tellerinin uyumsuzluğundan gelir. Bu durum tek seanslık doktor müdahalesiyle giderilebilir. Ayrıca botoks gibi yöntemlerle de kimi sorunlar çözülebilir.

Sesin çatallaşmasının önüne geçmede, inceltme ve kalınlaştırmada cerrahi yöntemlere de başvurulabilir. Bu işlemler ses tellerinin ayarlanmasıyla gerçekleştirilir.

Kimler Ses Estetiği Ameliyatı Olabilir?

Ses estetiği işlemleri pek çok kişi tarafından tercih edilebilen işlemlerdir. Sesi erkek sesine yakın tonda çıkan kadınlar, sesi ince ve çatallı çıkan erkekler ya da cinsiyet değiştirme işlemleri geçiren kişilerde uygulanabilir. Bunun yanında uzun süre sigara kullanımına bağlı ortaya çıkan ses sorunlarını düzeltmede bu işleme başvurulabilir. Genel olarak kişiliğine, görüntüsüne ve sosyal yaşantısına uygun olmayan seslere sahip kişiler ses estetiği yaptırabilir. Sesinde herhangi bir problem olmayan kişilere önerilmez. Ses estetiği 24 yaşından büyük kişilere uygulanır. Bu yaş sınırı sesin oturmasının beklenmesi için gereklidir.

Ses Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ses estetiği ameliyatları ses tellerinde inceltme, germe veya hava yolunu değiştirme şeklinde uygulanabilir. Ses tellerinin gerilmesi işlemlerinden sonra zaman geçtikçe tekrar gevşeme yaşanabilir. Lazer işlemleriyle inceltme yapılabilir ve bu daha kalıcı bir işlemdir. Lazerle inceltme aynı zamanda sese bir tını da kazandırır. Bu yöntemler kombine edilerek daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Hava yolunun değiştirildiği işlemler çok nadir tercih edilir. Diğerlerine göre daha ağır bir işlemdir.

Ses inceltmede lazer glottoplasti ve hyodoplasti yöntemleri bir arada veya ayrı ayrı kullanılabilir. Lazer glottoplasti işleminden sonraki ilk haftalarda ses çıkmaz. Sonra zamanla ses yeniden oluşmaya başlar. Ses kalınlaştırma işlemlerinde ses telleri gevşetilerek sesin daha kalın çıkması sağlanır. Ses telleri lazer ile gevşetilebileceği gibi dışarıdan müdahale edilerek de gevşetilebilir. Dışarıdan müdahale esnasında kıkırdağın gevşetilmesi gerçekleştirilir. Bu işlemler genellikle lokal anestezi ile gerçekleştirilir. Hasta tamamen uyutulmadığı için işlem esnasında kendi sesini duyabilir. Bu şekilde istenilen tona kendisi karar verebilir. Kalınlaştırma işlemi bir buçuk – iki saat sürer. Lazer teknikleriyle ses tellerinin gevşetilmesi sırasında genel anestezi kullanılır. İşlem kesi açmadan, ağızdan ses tellerine ulaşılarak gerçekleştirilir. Bu yöntemle de çok net değişiklikler elde edilir. İki yöntem kombine edilerek de kullanılabilir. Ses kalınlaştırma işlemlerinden sonra ilk zamanlar ses aşırı kalın çıkar. Zamanla ses oturdukça olması gereken seyrine döner.

Ses estetiklerinde kullanılan bazı yöntemlerde geçici ses kaybı yaşanır bazılarında ise işlem sonrasında zaman geçmeksizin sonuçlar fark edilmeye başlar. Tüm yöntemler birlikte değerlendirildiğinde sesin tam manasıyla oturması altı ay ile bir yıl arasında bir sürede gerçekleşir.

Ses Estetiği Ameliyatının Avantajları ve Dezavantajları

Ses estetiği ameliyatları başarılı ve oldukça kalıcı işlemlerdir. Seste oluşan çatallanma, güçsüz ve düzensiz oluşan ses gibi sorunlar bu işlemlerde giderilebilir. Ayrıca kişiyi rahatsız edecek düzeyde kalın sesler inceltilebilir, ince sesler kalınlaştırılabilir. Kişinin görünümü, mesleği, sosyal yaşantısına uygun sese kavuşması sağlanır. Ses estetiği ameliyatlarından sonra oluşabilecek izler kalıcı değildir. Bazı ameliyatlarda hiç kesi izi oluşmaz. Lokal anestezi ile yapılan işlemlerde aynı gün taburcu olmak ve günlük hayata geri dönmek mümkündür. İşlemlerden sonra geçici yan etkiler yaşanması beklenir. Bazı ameliyatlarda bir iki haftalık ses kayıpları olur. Bazı yöntemlerde ise işlemden hemen sonra sesteki değişim görülmeye başlanır. Ses estetiği işlemlerinden sonra bir süre sesi yormamak gerekir. Bu konuda dikkat etmek güç olsa da bağırmamak, sese çok yüklenmemek önemlidir. Genel olarak, hastanın işlemden beklentileri gerçeğe uygun gelişmesi ve doktora net olarak anlatılması başarılı sonuçlar elde edilmesinde etkilidir. Bu cerrahi işlemlerin büyük yan etkileri veya kötü sonuçları pek görülmez.

Ses Estetiği Hangi Uzmanlık Alanına Girer?

Ses estetiği kulak burun boğaz alanında uzman doktorların ilgilendiği bir konudur. Kulak burun boğaz doktorları arasında ses hastalıklarında uzmanlaşmış deneyimli doktorlar tarafından ses estetiği yöntemleri uygulanabilir.

Hangi Klinik ve Kuruluşlarda Ses Estetiği Yapılabilir?

Ses estetiklerini estetik ameliyatların uygulanabildiği, gerekli uzman ekibi bulunan ve fiziki şartları uygun hastane ve kliniklerde gerçekleştirmek mümkündür.

Ses Estetiği İstatistikleri ve Başarı Oranları

Ses estetiğinde ses tellerinin gerginleştirilmesi yapıldıysa yıllar içinde ses tellerinde gevşemeler meydana gelebilir. Bu durum %70 ihtimalle yaşanmaz. Diğer inceltme gibi işlemlerin kalıcılığında bir problem yoktur. Bunun yanında sesi kötü etkileyecek etkenlerden uzak durmak sonucun başarısını daha uzun süre devam ettirir. Ses estetiği genel anlamda başarılı sonuçlar elde edilen işlemlerdir. Riskleri neredeyse yok gibidir.

Ses Estetiği Fiyatları

Ses estetiği fiyatları işlemin yapılacağı kuruluşa, yapılacak işlemlere göre farklılık gösterir. Net fiyatlar vermek güç olabilir. Uygun görülen kurumla iletişime geçmek daha kesin yanıtlar bulmanızı sağlar.

Ses Estetiği Ameliyatı Öncesi

Ses estetiği ameliyatına karar verme aşamasında sesin sorunlu çıkmasına neden olan bir hastalığın olup olmadığı araştırılır. Böyle bir durum tespit edildiyse hastalığa yönelik tedaviler uygulanır. Bunun yanında kullanılacak anestezi tipine göre de bazı rutin testler uygulanır. Sigara ve alkol sesin oluşmasını kötü etkileyen, ses tellerine zarar veren etmenlerdir. Ayrıca yara iyileşmesini de yavaşlatırlar. Ses estetiği yaptırmadan önce sigara kullanımının bırakılması önerilir. Ameliyattan belli bir süre önceden de sigara ve alkol kullanımının bırakılması gerekir. Tüm bunlardan sonra hastanın beklentileri ve durumuna göre ameliyat planlanır. İşlem sırasında yapılacak müdahaleler, işlemin öncesi ve sonrasının ayrıntıları hasta ile paylaşılır. Ameliyat genel anesteziyle yapılacaksa 12 saat önceden yeme ve içme kesilir.

Tetkikler

Ses estetiği ameliyatından öne doktor muayenesi, işleme ve anestezi türüne göre rutin tetkikler uygulanır. Bunlar birçok riskin önlenmesine yardımcı olurlar.

Ameliyat Öncesi Sigara ve Alkol Tüketimi

Ses estetiği işlemlerinden ne kadar önce sigara ve alkol bırakılırsa o kadar iyidir. Fakat işlemden en az bir hafta önce sigara ve alkol alımının kesilmesi gerekir. Alkol, işlem esnasında riskler oluşturabilir. Sigara da aynı şekilde işlem esnası ve sonrasındaki başarıyı kötü etkileyen etmenlerdendir. Ses estetiğinin istenilen başarıya ulaşması için sigaranın bırakılmış olması önemlidir.

Tedavi Planının Netleştirilmesi

Ses estetiği ameliyatının hangi yöntemlerle, hangi anestezi türüyle yapılacağı hastanın beklentileri ve durumuna bakılarak planlanır. Görece küçük ton değişiklikleri lokal anesteziyle, daha büyük değişimler genel anesteziyle gerçekleştirilir. Lokal anestezi altında gerçekleştirilen işlemlerde hasta sesinin değişimini işlem esnasında takip edebilir. İşlem sırasında tek teknik uygulanabileceği gibi bazı yöntemler kombine edilerek de kullanılabilir. Buna da hasta ile birlikte karar verilir ve buna göre plan netleştirilir.

Hasta ile Mutabakat ve Ameliyata Hazırlık

Hastanın beklentileri ve planlanan işlemin bu beklentileri nasıl ve ne kadar karşılayabileceği hastayla görüşülür. İşlemin yöntemi, kullanılacak teknikler ve işlem sonrası hakkında hasta ile mutabakat sağlanır.

Alınan Tedaviler ve Sağlık Durumunun İncelenmesi

İşleme karar verilmeden önce sesle ilgili olan veya olmayan hastalıklar hakkında doktora bilgi verilir. Özellikle sürekli kullanılan ilaçlar, vitamin destekleri, daha önce atlatılan hastalıklar hakkında doktora bilgi verilir. Bunlar anestezi türünün belirlenmesinde etkilidir. Ardından hastanın genel sağlık durumu incelenir ve oluşabilecek komplikasyonlara karşı önlemler alınır. Özellikle genel anestezi uygulanacaksa hastanın solunum yolları dikkatlice kontrol edilir.

Ameliyat Öncesi Beslenme ve Diyet

İşlemde genel anestezi kullanılacaksa işlemden 12 saat önce yeme ve içme kesilir. Lokal anestezide bu durum değişebilir. Bunun dışında gereken ek önlemler alınacaksa doktor belirtecektir.

Ses Estetiği Ameliyatı Sonrası

Ses estetiği işlemlerinin sonrası ameliyatta kullanılan yönteme göre değişir. Bazı yöntemlerde aynı gün taburcu olmak mümkündür. Bazı işlemlerden sonra birkaç günlüğüne geçici ses kayıpları yaşanabilir. İşlem sonrasında sesi çok yormamak gerekir. Bir hafta boyunca sesi dinlendirmek, bağırmamak, şarkı söylememek, uzun süre konuşmamak gerekir. Yapılan işleme göre ilk zamanlarda seste fazla incelme veya kalınlaşma görülebilir. Bu çoğu zaman bölgede oluşan ödemden kaynaklanır. Zaman içinde ses istenilen seviyeye gelir. Bu süre 6 – 12 ay arasında değişir. Bu süre boyunca hastanın ayda bir sesini kaydetmesi sesin değişimini görmede kolaylık sağlar. İşlemde kesi açıldıysa bu kesi iki üç ay içinde belirginliğini kaybeder. Bununla birlikte ses tellerine zarar verecek her türlü etmenden uzak durmak iyileşme döneminde önemlidir.

Ameliyat Günü

Ses estetiği ameliyatları yaklaşık 1,5-2 saatte tamamlanır. İşlem genel anestezi altında yapıldıysa hastanın uyanması ve anestezi etkisinden kurtulması beklenir. Bu durumlarda bir gece hastanede kalmak gerekebilir. Lokal anestezi ile gerçekleştirilen ameliyatlarda genellikle aynı gün eve dönülebilir. İşlem sırasında kesi açıldıysa bu bölge bir süre korunmalıdır.

Ağrı

Ses estetiği işlemlerinden sonra genellikle ağrı oluşmamaktadır. Böylece hastalar için oldukça rahat bir iyileşme süreci geçirilir.

Ayağa Kalkma

Ses estetiği genel anesteziyle gerçekleştiyse hasta uyandırıldıktan sonra yürütülür. Sonrasında da belli aralıklarla ayağa kalkılır ve yürünür. Lokal anestezi uygulanan hastalar işlem bitiminde ayağa kalkabilir, öncesindeki gibi hareket edebilir. Anestezi yürümesini etkilemez.

Hareket Kabiliyeti

Ses estetiği ameliyatlarından sonra hareket kabiliyetini etkileyecek ciddi komplikasyonlar gelişmez. İşlem sırasında kesi açıldıysa, bu bölgenin birkaç hafta korunması yeterli olacaktır.

Gözetim Süresi

Ameliyattan sonra uzun gözetim süreleri yoktur. İşlem bittikten sonra anestezi türüne göre bir gece hastanede kalınabilir veya aynı gün taburcu olunur. İşlem sonrasında doktorun kontrolü yeterli olacaktır.

İlaç Kullanımı

Ses estetiklerinden sonra bazı durumlarda antibiyotik ilaçlar verilebilir. Hastanın durumuna göre başka ilaçlar da reçete edilebilir. Doktor ilaç reçete ettiyse bunların düzenli kullanılmasına özen göstermek gerekir.

Beslenme ve Diyet

Ses estetiklerinden sonra bir hafta ses istirahatıyla birlikte beslenmeye de dikkat etmek gerekir. Ses tellerini kötü etkileyen asit içerikli içeceklerden veya reflüyü tetikleyen besinlerden uzak durmak gerekir. Kola, gazoz gibi içecekler tüketilmemelidir. Alkol ve sigara kullanılmamalıdır. Boğazda kuruluk oluşmaması için sık sık sıvı tüketmek önemlidir. Günlük su ihtiyacı da gerektiği gibi karşılanmalıdır. Ihlamur, meyve çayları gibi ılık içecekler faydalı olabilir.

Pansuman ve Kontrol

İşlem sırasında kesi açıldıysa kısa süre pansuman kullanmak gerekir. Pansumanın 3-7 gün sonra alınması beklenir. Kişinin ihtiyacına doktor kontrolleri için program hazırlanır. Kontrollere aksatmadan gitmek gerekir.

Yardımcı Materyal Kullanımı

Ses estetiği ameliyatlarından sonra genellikle yardımcı materyallere ihtiyaç duyulmaz. Bazı durumlarda geçici ses kayıpları yaşandığında iletişim kurmada yardımı olabilecek kâğıt, kalem, telefon gibi araçlar hazır edilebilir.

Riskler, Yan Etkiler, Komplikasyonlar

Ses estetiği ameliyatlarında riskler çok az ve geçicidir. Bunlar oluştuğu takdirde ya tedavi edilebilir ya da kendiliğinden geçer. Olumsuz bir durum ile karşılandığı takdirde en kısa sürede bir hekime başvurmalısınız.

Konuşmada Geçici Zorlanmalar

Bazı ağır yöntemler uygulandığında veya diğer işlemlerde bir iki günlük, bir haftalık ses kayıpları oluşabilir. Bu durumlarda ses çıkarabilmek için çok zorlamamak gerekir. Zaman içinde ses yeniden oluşacak ve tonunu bulmaya başlayacaktır. Bu durum her ameliyattan sonra oluşmaz.

Ağrı

Ses değiştirme ameliyatlarından sonra genellikle ağrı oluşmaz. Nadir de olsa oluştuğu takdirde ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilir.

Hissizlik

Ses estetiği ameliyatlarından sonra bölgede hissizlik oluşması beklenmez. Böyle bir durum ile karşılandığında en kısa sürede alanında uzman bir hekime başvurmak gerekmektedir.

Alerjik Reaksiyonlar

Operasyon sırasında anesteziden veya sonrasında kullanılan ilaçlara alerji gelişebilir. Bunu önlemek adına birçok önlem alınır. Hastanın işlem öncesinde herhangi bir alerjisi varsa belirtmesi gerekir.

Ödem

Ses estetiğinden sonra bölgede ödem oluşması normal bir durumdur. Bu ödem sesin çok kalın veya çok ince çıkmasına neden olur. Ödem azaldıkça da ses tonundaki dalgalanma devam eder. Ödemin etkisinin geçmesi ve ses tonunun oturması 6-12 aylık süreçte gerçekleşir.

Enfeksiyon

Ağızdan yapılan işlemlerde enfeksiyon riski oluşmaz. Kesi açılan işlemlerde enfeksiyonu önleme amacıyla antibiyotik kullanılabilir.

Ses Nodülleri

İşlem sonrasında ses nodülü ortaya çıkması durumu görülmez. Öncesinde bir nodül söz konusuysa tedavi edilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ses estetiği ameliyatlarından sonraki süreç hastalar için rahat sayılabilecek bir süreçtir. Belli başlı dikkat edilmesi gereken hususlar bulunur. Bunlar uygulandığında iyileşme hızlanır.

Duş Alma

Ses estetiği ameliyatı kesi açılmadan gerçekleştirildiyse işlem sonrasında eskisi gibi duş alınabilir. Kesi açıldıysa yara bölgesi sudan korunarak duş alınabilir. Pansuman alındıktan sonra bölgeye su değdirilebilir.

Konuşma

Küçük ton değişiklikleri gerçekleştirilen işlemlerden sonra konuşmada bir sıkıntı oluşmaz. Fakat bir hafta kadar ses istirahatı gereklidir. Daha büyük işlemlerde ilk günlerde ses çıkmayabilir. Bu durum geçicidir. Sesin çıkması için zorlamamak gerekir. Ses ilk günlerde çok kullanılmamalı ve zorlanmamalıdır.

Zorlanma

Ameliyatı takip eden günlerde sesin, ses tellerinin, gırtlağın zorlanmaması gerekir. Öksürme gibi durumlardan kaçınmak, tozlu ortamlardan uzak durmak, sesi zorlamamak gerekir. Bu iyileşmenin düzgün sağlanması için gereklidir.

Şarkı Söyleme – Bağırma

İşlem sonrasında bir süre ses istirahatı gereklidir. Bu süre boyunca bağırmaktan, şarkı söylemekten uzak durmak gerekir. Bunlar ses tellerini zorlayan etkenlerdir. İyileşme süreci ilerlediğinde bağırma, şarkı söyleme de rahatça yapılabilir.

Ameliyat Sonrası İstediğim Ses Tonu Ne Zaman Oturur?

Ses estetiği ameliyatında uygulanan yönteme bağlı olarak ses tonunda oturma süresi farklılaşır. Fakat ortalama 6 ay ile 12 ay arasında bir sürede ses kendi tonunu bulur ve oturur. Bu süreye kadar seste dalgalanmalar, kalınlaşıp incelmeler görülebilir. Bunlar genelde ödem oluşmasından ve ses tellerindeki iyileşme sürecinden kaynaklanır. Bu durum geçicidir.

Ameliyat Sonrası Ek Tedavi Gerekir mi?

Ses estetiği ameliyatlarından sonra ses egzersizleri ile ses geliştirilebilir. Bunun haricinde bazı durumlarda ek ameliyat gerekebilir.

Beslenme ve Diyet

Ses estetiği işlemlerinden sonra özellikle ilk günlerde beslenme önem taşır. İyileşme sürecinde asitli içeceklerden uzak durmak gerekir. Reflü gibi problemler varsa bunu tetikleyecek yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bölgenin kurumaması için bol bol sıvı tüketmek ve gerektiği kadar su almak gerekir. Ihlamur gibi bitki çayları bu süreçte faydalı olur.

Doktor Kontrolleri

Hastanın ihtiyacına göre doktor kontrolleri planlanır. Bunların aksatılmadan takip edilmesi gerekir. Sesin iyileşme sürecinin sağlıklı işleyip işlemediği kontrol edilmelidir.

İyileşme Süreci

Ses estetiği ameliyatlarından sonra aynı gün eve dönmek mümkün olabilir. İşlem sonrasında bir süre ses istirahatı gereklidir. Bu süreçte sesi zorlayacak bağırma, uzun konuşma, şarkı söyleme gibi eylemlerden uzak durmak gerekir. İlk günlerde bazı durumlarda ses kaybı olabilmektedir. Bu durum geçicidir. Böyle bir durum yaşanmıyorsa sesteki değişimler görülmeye başlanır. Fakat sesin tam olarak oturması, sabit tonunu alması altı aydan bir yıla kadar sürebilir. Bu süre boyunca ses tonunda dalgalanmalar görülür. İyileşme sürecinde asitli içeceklerden uzak durmak ve yeteri kadar su içmeye özen göstermek gerekir.

Sık Sorulan Sorular

Ses Estetiği Ameliyatı Zor Bir Ameliyat mı?

Ses estetiği ameliyatlarında kullanılan yöntemler genel olarak az risk taşıyan, iyileşme süreci rahat işlemlerdir. Seste radikal değişimler meydana getiren işlemler daha ağır olmakla birlikte bunlar çok tercih edilmez.

Ağrılı Bir Ameliyat mı? Ağrılar Ne Zaman Geçer?

Ses estetiklerinden sonra ağrı oluşması beklenmez. Belki çok hafif ağrılar oluşursa bunlar ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. Beklenmeyen bir durum oluşursa doktora başvurmak gerekir.

İstediğim Ses Tonuna Sahip Olabilir miyim?

Ses estetikleriyle sesin daha ince veya kalın tona kavuşturulması mümkündür. Sesteki kuvvetsizlikleri çatallaşmalar da giderilebilir. Fakat sesi başka birinin sesine benzetmek bugün için mümkün değildir. Ses estetikleri ses tellerine müdahale eder. Oysaki ses oluşumu gırtlak, soluk borusu, dişler, dil gibi birçok organın ortak iş görmesiyle oluşur. Bu yüzden sesi başka birinin sesine benzetmek mümkün olmaz.

Şarkı Söylemek İçin Gerekli Egzersizleri Ne Zaman Yapmaya Başlayabilirim?

Ses estetikleri sonrasında şarkı söyleme egzersizlerine ses tonu oturduktan sonra başlanmalıdır. Öncesinde egzersizlere başlamak ses tellerine zarar verebilir. Egzersizlere başlamadan önce doktora danışmak faydalı olacaktır.

Ses Sanatçısı Olabilir miyim?

Ses geliştirilebilir bir yapıdadır. Ses estetikleriyle istenilen tona kavuşulduktan sonra gerekli eğitim ve ses egzersizleriyle ses sanatçısı olmak mümkündür. Bunu tek başına ameliyat sağlamaz. Sonrasında çalışmak ve sesi eğitmek gerekir.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Sonrası Ses Estetiği Yapılıyor mu?

Cinsiyet değiştirme işlemlerinden sonra ses estetiği ameliyatları çok sık tercih edilir. Sesin istenilen düzeyde kalınlaştırılıp inceltilmesi, görüntü ile sesin bir bütün oluşturması bu işlemler ile mümkündür.

Tiz veya Bas Ses Tonlarına Sahip Olmak Mümkün mü?

Ses estetiği ile sesin tizleşmesi ve baslaşması mümkündür. Hastanın isteği tona ulaşılması cerrahi işlem ve ses egzersizleriyle sağlanabilir.

Ameliyat Kaç Saat Sürüyor?

Ses değiştirme ameliyatları çok çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir. Her yöntemde süre de değişir. Genel olarak operasyonun 30-60 dakika arasında sürmesi beklenir. Bu süre yapılacak işleme göre uzayıp kısalabilir.

Tedavi Sürecinde Ses Kaybı Yaşanır mı?

Ses estetiklerinde birçok yöntem kullanılabilir ve yöntemlerin çoğunda ses kaybı yaşanmaz. Fakat lazer glottoplasti işlemlerinden sonra bir iki hafta ses tamamen kaybolur. Sonrasında zamanla çıkmaya başlar. Bu işlemlerden sonra sesin istenen düzeye gelmesi bir yıl sürer.

Ciddi Yan Etkiler ve Riskler Söz Konusu mu?

Ses estetiği işlemlerinde riskler geçici veya kontrol altına alınabilir düzeydedir. Bu yüzden güvenle işlem yaptırılabilir ve büyük oranda başarı sağlanır.

Ameliyat Sonrası İz Kalır mı?

Operasyon ağızdan girilerek gerçekleştiyse herhangi bir iz kalmaz. Fakat boyun kısmından girildiyse bir kesi açılır. Bu küçük bir kesidir ve estetik dikiş ile kapatılır. İz iki üç ay içinde geçer ve belli olmaz.

İstirahat Raporu Verilir mi? İşe Ne Zaman Dönebilirim?

Ameliyat sonrasında bir iki gün istirahat raporu verilebilir. Eğer mesleğiniz spikerlik, öğretmenlik gibi sesi kullanmayı gerektiren işlerse daha uzun raporlar söz konusu olabilir. Ses istirahatı ilk bir hafta çok gereklidir. Rapor süresi de buna uygun planlanır.

En İyi Doktor Diye Bir Şey Var mı?

Ses estetiği ameliyatlarını kulak burun boğaz bölümünden ses hastalıkları üzerine uzmanlaşmış doktorlar gerçekleştirir. Bu konuda en iyi doktor tanımı yapmak zor olsa da deneyimli doktorlar hasta için avantajlıdır. Hasta ile doktor iletişimi de oldukça önemlidir.

Türkiye’de Başarılı Bir Şekilde Ses Estetiği Yapılıyor mu?

Türkiye’de ses estetiği istenilen şekilde gerçekleştirilebilir. Güncel ve çağdaş teknikler ülkemizde de gerektiği gibi uygulanmakta ve bu konuda deneyimli pek çok doktor bulunmaktadır.

Hangi Klinikleri Neye Göre Değerlendirmeliyim?

Ses estetiği operasyonlarını gerçekleştirebilecek uzman ekibe ve fiziksel şartlara sahip klinikler işlemi gerçekleştirebilir. Bu ortamların steril olmasına dikkat edilmelidir. Hastanın güvendiği ortamlarda işlemi gerçekleştirmesi faydalı olur.

Ameliyat Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?

Ses estetiği işlemlerinde çok çeşitli yöntemler kullanılabilir. Birkaç yöntemin bir arada kullanılması, seste istenilen değişimin boyutu gibi durumlar ameliyat fiyatlarını etkiler.

Farklı Bir Sağlık Sorunu Ameliyat İçin Engel Olur mu?

Ameliyat kesi açılarak yapılacaksa yara iyileşmesini kötü etkileyen rahatsızlıklara sahip hastalarda uygulanamayabilir. Kesi açılmayan yöntemler uygun olur. Sağlık sorunları doktorla paylaşılmalı ve buna göre yöntemler belirlenmelidir.

Diğer Estetik Uygulamalar ile Beraber Yapılabilir mi?

Ses değiştirme ameliyatlarında, eğer bu yönde bir istek varsa âdem elması alınabilir. Bunun dışındaki estetik uygulamalar genellikle öncesinde veya sonrasında yapılır.

Ameliyat Ertelenebilir veya İptal Edilebilir mi?

Ses estetiği hasta için uygun bir zamana planlanabilir. Planlanan tarih ertelenebilir veya iptal edilebilir. Bu hastanın isteğine kalmıştır.

SGK Ses Estetiği Tedavisini Karşılıyor mu?

Ses değiştirme operasyonları estetik kaygılarla gerçekleştirilir. Eğer sesteki bozukluk bir hastalıktan kaynaklanıyorsa hastalığın tedavisini SGK karşılar. Bunun dışındaki durumlar SGK tarafından karşılanmaz.

Ameliyat Sonrasında Sesimin Eskisi Gibi Olma İhtimali Var mı?

Ses estetiği ameliyatlarında ses tellerinin gerginliği, yapısı fiziksel olarak değiştirilir. Böylece sesin daha ince veya kalın çıkması sağlanır. Ses tellerinin yapısı değiştirildikten sonra sesin eskisi gibi kalması mümkün değildir.

İlgili Bölümler
İlgili Hastalıklar