Mide Delinmesi Ameliyatı

Ameliyat Özeti
Anestezi TürüGenel Anestezi
Ameliyat Süresi1 - 1.5 Saat
Hastanede Kalma Süresi1 - 3 Gün
İşe Dönme Süresi7 - 10 Gün

Ameliyat ve tedavi süreçleri, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Ameliyat.com tedavi ve ameliyat özetlerinde, ortalama değer niteliği taşıyabilecek örnek tablolardan yararlanılmıştır.

Mide Delinmesi Ameliyatı
Mide Delinmesi Ameliyatı

 

İnceleyen ve onaylayan: Op. Dr. Mehmet Toprak

Mide Delinmesi Ameliyatı Hakkında

Midede oluşan delinmelerin tedavisinin tek yolu mide delinmesi ameliyatı adı verilen cerrahi müdahalelerin yapılmasıdır. Mide delinmesi bir an önce tedavi edilmesi gerekmektedir. Mide öz sıvısının mide içerisine yayılması durumu problem doğurabilecektir. Mide delinmesinde öncelikle gerekli analiz ve tetkikler yapılarak ardından nasıl müdahale edileceğine karar verilir.

Mide Delinmesi Nedir?

Midenin delinmesi mide duvarının zarar görmesi ile karın boşluğuna açılması olarak açıklanabilmektedir. Mide delinmesi nedeniyle mide asidi ve mide öz sıvısının karın boşluğuna açılması nedeniyle belli başlı problemler meydana gelecektir. Bu belirtiler arasında kanama yada karın boşluğunda enfeksiyon gelişimi gibi nedenler ve problemler doğurabilmektedir.

Mide Delinmesi Türleri

Mide delinmesi meydana gelmesine neden olan çeşitli durumlar vardır. Bu durumlar yani mide delinmesi türleri de aşağıda bahsedildiği gibidir.

Peptik Ülser Delinmesi

Mide delinmesi türlerinden birincisi peptik ülser delinmesidir. Mide delinmesi durumlarında en sık görülen tür de budur. Mide de meydana gelen peptik ülser zaman içerisinde mide duvarına hasar vermeye başlar ve bu hasarlar mide duvarını inceltir. Meydana gelen incelme de ilerlediğinde ani bir delinmeye neden olmaktadır. Yani peptik ülser delinmesi, ülserin mide duvarına verdiği zarar sonucunda aniden meydana gelir.

İyatrojenik Mide Delinmesi

Mide delinmesinin bir diğer türü de iyatrojenik mide delinmesidir. İyatrojenik mide delinmesinin oluşma nedeni ise tedavilerdir. Herhangi bir mide tedavisi bu duruma neden olabilmektedir. Örneğin, nazogastrik sonda, iyatrojenik mide delinmesine sebep olabilmektedir.

Travmatik Mide Delinmesi

Görülebilen bir diğer tür ise travmatik mide delinmesidir. Bu tip mide delinmeleri kaza yada yaralanma sonucunda meydana gelir. Örneğin; bıçakla yaralama, trafik kazası veya yüksekten düşme gibi durumlar travmatik mide delinmelerine yol açabilen durumlardır.

İdeopatik Mide Delinmesi

Bu tür mide delinmeleri de nedeni belirlenemeyen mide delinmelerine verilen genel bir isimdir. Bazen hiçbir test ve ya tetkik sonucunda mide delinmesine neyin sebep olduğu belirlenemez. Böyle vakalara da ideopatik mide delinmesi adı verilir.

Sebepleri

Midede meydana gelen bazı problemler yukarıda sayılan bazı mide rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Bunlar da mide delinmesini meydana getiren sebeplerdir. Bahsi geçen rahatsızlıklara neden olan etkenlerden de aşağıda bahsedilmiştir.

Helicobacter Pylori

Helicobacter pylori, midede oluşan bir çeşit bakteri yani mikroptur. Helicobacte pylori denen bu bakterinin, bulaşıcı olma ihtimali olduğundan kişiden kişiye geçmesi de mümkündür. Bunun dışında genellikle kirli veya ilaçlı meyve ya da sebzelerden ya da kirli sulardan da meydana gelmesi mümkündür. Bu bakteriler midedeki koruyucu dokulara zarar vererek birçok rahatsızlığa yol açabilmektedirler. Bunlardan biri de ilerleyen süreçte mide delinmesi olabilir.

Yüksek Dozda Aspirin

Yüksek dozda aspirin alınması da mide koruyucu dokularına zarar vererek iyatrojenik mide delinmesine neden olabilmektedir. Yüksek dozda alınan bazı ilaçlar ve bazı tedaviler de mide delinmesine yol açabilmektedir.

Antienflamatuar

Antienflamatuar, bir ilaç türü olarak tanımlanabilir. İltihapla yani enfeksiyon ile mücadelede kullanılan ilaçlara verilen genel bir isimdir. Bu ilaçlar da iyatrojenik mide delinmesine yol açabilmektedir.

Diğer İlaç Kullanımları

Yukarıda da bahsedildiği gibi, hastanın kullandığı bazı ilaçlar ya da görmüş olduğu ilaçlı tedaviler de ilerleyen süreçlerde mide delinmesine yol açabilmektedir. Bazen de aspirin gibi bazı ilaçların yüksek doz kullanımı da bu şekilde sonuçlar doğurabilir.

Düzensiz ve Asitli Beslenme

Sağlıklı ve düzenli beslenme her konuda önemli olduğu gibi mide sağlığında da oldukça önemli bir yere sahiptir. Düzensiz ve sağlıksız özellikle de asitli gıdaların alınması suretiyle edinilen beslenme alışkanlığı her organa zarar verdiği gibi mideyi de büyük miktarda etkiler. Asitli gıdalar, midenin koruyucu dokularına zarar verir. Bu gıdaların sıklıkla veya çok fazla tüketilmesi de mide delinmesine sebep olabilmektedir.

Mide Delinmesi Belirtileri

Mide delinmesi, birçok sebepten meydana gelebildiği gibi birçok da belirti meydana getirir. Bu belirtilere dikkat edilmesi hasta açısından önemlidir. Kesin teşhis için belli tetkikler ve testler gerekse bile bazı belirtiler doktorun ne üzerinde yoğunlaşması gerektiğinde veya hangi rahatsızlığın meydana geldiğini anlamasında yardımcı olmaktadır. Mide delinmesinde karşılaşılan bazı belirtileri de şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Bulantı
  • Kusma
  • Ateş yükselmesi
  • Nefes problemleri
  • Ani karın veya mide ağrıları
  • Kalp çarpıntısı
  • Midede yanma
  • Ani zayıflamalar
  • İştahsızlık

Mide Delinmesi Tedavi Yöntemleri

Mide delinmesi durumunda, tedavi için çoğunlukla ameliyat yani cerrahi yöntemler tercih edilse de ilaç tedavisi de uygulanabilmektedir. Hastanın durumuna göre tedavi yöntemi belirlenecektir. Ancak mide tam anlamıyla delinmiş ise ve ilaç tedavisi işe yaramazsa cerrahi müdahale şart olacaktır.

Mide Delinmesi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bunlardan biri açık ameliyat ve diğeri laparoskopik ameliyattır. Hastanın genel sağlık durumuna ve rahatsızlığının bulunduğu duruma göre ameliyat yöntemi tercihi değişse de çoğunlukla kapalı yani laparoskopik ameliyat tercih edilmektedir. Bu hem doktor için hem de hasta için daha kolay bir operasyon ve daha az risk demektir. Açık ameliyat, mide üzerinden açılan kesi aracılığı ile midede bulunan deliğe dikiş atılması sureti ile gerçekleştirilir. Ardından karın boşluğunda biriken mide asidi ve sıvı gıdaların temizlenmesi ve açılan kesiye öyle dikiş atılması gerekecektir. Ancak rahatsızlığın durumuna göre operasyon adımları da değişiklik gösterebilir. Örneğin, midede ülser var ise buna da müdahale edilmesi gerekmektedir. Kapalı ameliyat yani laparoskopik ameliyat ise, açılan ufak bir kesiden cihazlarla girilerek gerçekleştirilmektedir. Ya da göbek iğne yardımı ile şişirilerek göbekten girilir. Ameliyat için kullanılan bu cihaza troker adı verilmektedir. Bu delikten bir de teleskop sokularak karın içi görülebilir duruma geldiğinde ameliyat gerçekleştirilir. Ardından da açılan kesi dikilerek ameliyat sonlandırılır.

Kimler Mide Delinmesi Ameliyatı Olamaz?

Ameliyat olamama durumu, genellikle hastanın açık veya kapalı ameliyata engel oluşturabilecek başka bir sağlık sorunu olması durumunda meydana gelir. Örneğin, kanser hastaları için ameliyat riskli olabilir. Bu durumda doktor hastası ile görüşüp bilgilendirme yapmalıdır. Hastanın genel sağlık durumuna göre risk analizi yapmadan ameliyat yapılmamalıdır.

Mide Delinmesi Ameliyatı Hangi Uzmanlık Alanına Girer?

Tüm tedavilerin veya ameliyatların alanında uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilmesi, tam bir iyileşme sağlanması ve farklı problemler yaşanmaması için önemlidir. Mide delinmesi için de aynı durum geçerlidir. Bu nedenle mide delinmesi ameliyatları gastroenteroloji alanında uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Mide Delinmesi Ameliyatının İstatistikleri ve Başarı Oranları

Mide delinmesi ameliyatının gerçekleştirildiği hastaların çok büyük bir kısmında başarılı sonuçlar alınmaktadır. Engel olacak ya da komplikasyon oluşumuna neden olacak ciddi hastalıklar olmadığı müddetçe de ameliyatlar başarı ile sonlanmaktadır. Ancak sonucun, ne olursa olsun kişiden kişiye değişebileceği ihtimalini unutmamak gerekmektedir.

Mide Delinmesi Ameliyatının Yapılacağı Hastane Şartları

Ameliyatı gerçekleştirecek olan uzman doktor kadar, ameliyatın gerçekleştirileceği hastanenin şartları da önem taşır. Öncelikle hastanenin, devlet hastanesi değil ise, yasalara uygun olarak kurulduğundan ve faaliyetlerini de uygun bir şekilde devam ettirdiğinden emin olunması şarttır. Ayrıca hastanenin ameliyat için gerekli olan ekipmanlara ve ameliyat sırasında yardımcı olacak deneyimli bir ekibe de sahip olması gerekmektedir. Bunun dışında uygun bir ameliyathane ve yatış bölümü olması da aranan şartlar arasındadır. Bu nedenle hastane tercihini gerçekleştirmeden önce iyice araştırmak ve gerekirse hastanede tedavi gören ya da daha önce görmüş olan hastalarla bilgi alışverişinde bulunmak gerekebilir.

Yoğun Bakım Gerekir mi?

Ameliyat her ne kadar az riskli ya da basit bir ameliyat olsa da operasyon sırasında gelişebilecek her türlü komplikasyon için hazırlıklı olmak şarttır. Bu gibi durumlardan dolayı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin olması büyük önem taşır. En azından mide delinmesi ameliyatının yapılacağı hastanelerin tercihi için bu durumun şart olduğunu söylemek mümkündür.

Anestezi Türü

Anestezi türü doktorun isteğine ve hastanın durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak mide delinmesi ameliyatı çoğunlukla genel anestezi altında gerçekleştirilen bir ameliyattır.

Refakatçi Gerekir mi?

Refakatçi gereksinimi hastanın isteğine ve durumuna bağlıdır. Özellikle ameliyat gününde hastanın yanında bir refakatçi olması, hasta için kolaylık sağlayabilecek bir durumdur. Ancak tercih yine de hastaya bırakılır. Yalnız nadiren de olsa bazı hastanelerde refakatçi kabul edilmeyebilmektedir. Bu olası durumu da göz önünde bulundurmak ve hastaneden bunu bilgisini almak gerekecektir.

Ameliyatta Kullanılan Cihazlar

Her cerrahi operasyon için gereken aletler, mide delinmesi ameliyatı için de hazır bulunması gereken aletlerdir. Bu aletler dışında bir de laparoskopik ameliyatın gerçekleştirilebilmesi için kullanılan troker adı verilen cihazlar bulunmaktadır. Ayrıca bu ameliyatta karın içinin görüntülenebilmesi için kamera ve monitörlerde olmalıdır.

Mide Delinmesi Ameliyatı Fiyatları

Eğer mide delinmesi teşhisi bir devlet hastanesinde koyulmuşsa ve ameliyatı da bu hastanede olacaksanız herhangi bir ücret ödemek durumunda kalmazsınız. Ancak ameliyat için özel bir hastane ya da klinik seçilirse belirli bir ücret ödenmek zorundadır. Bu fiyatlar hastanenin konumuna, durumuna ve şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle ortalama bir fiyat vermek pek mümkün olmaz. Örneğin, Ankara’da bulunan bir hastane ile daha küçük bir şehirde bulunan hastanenin fiyat oranları farklı olacaktır. Yani her hastane için bu ameliyatın fiyatı değişiklik göstermektedir.

Mide Delinmesi Ameliyatı Öncesi

Her ameliyatta olduğu gibi mide delinmesi ameliyatında da öncesinde hastanın dikkat etmesi gereken hususlar ve yapması gereken bazı işlemler olacaktır. Ayrıca ameliyat için en önemli unsurlardan olan tetkikler ve testler de ameliyat öncesi sürecin bir parçasıdır. Ameliyat öncesi sürecin detaylarından aşağıda bahsedilmiştir.

Tetkikler

Tetkikler ameliyat öncesinde kesin tanı ve ameliyatta izlenecek yol, yöntem açısından oldukça önemli unsurlardır. Mide delinmesi ameliyatı öncesinde, teşhis ve genel sağlık durumunun kontrolü için hastaya yapılması gereken tetkikler ve testlerden bazıları aşağıda bahsedildiği gibidir.

Baryum Sülfat Testi

Baryum sülfat için, bazı hastalıkların tanısal testleri için kullanılan bir ilaçtır demek mümkündür. Dozu ise farklı hastalar ve farklı hastalıklar için değişmektedir.

Biyopsi

Biyopsi, birçok farklı hastalık için de uygulanabilen bir testtir. Biyopsi sırasında, teste uygun bir şekilde, iğne veya bir cihaz yardımı sorunlu bölgeye ile girilmek sureti ile bu bölgeden parça alınır. Mide delinmesi teşhisi için de biyopsi mideye yapılır. Mideden alınan parça ile gereken incelemeler yapılarak tanı koyulabilir.

Nefes Testi

Nefes testi, basit ama teşhis açısından etkili bir testtir. Amacı ise aktif helicobacteri pylori iltihabı yani enfeksiyonu olup olmadığının teşhis edilebilmesidir. Bu konuda güvenilir bir sonuç vermektedir.

Endoskopi

Mide ile ilgili problemlerin teşhisinde en sık kullanılan tetkiklerden birisi de endoskopidir. Endoskopi, boğaz yolu boyunca mideye bir hortum aracılığı ile kamera indirilmesi sureti ile mideden görüntü alabilmek amacı ile yapılır ve gerekirse aynı anda biyopsi de yapılabilir. Genellikle boğaza sıkılan uyuşturucu bir spreyin etkisi altında gerçekleştirilir. Alınan görüntüler ve parça teşhis açısından oldukça etkili sonuçlar vermektedir.

Anestezi Kontrolü

Anestezi kontrolü, genel anestezi altında yapılması gereken her ameliyatta yapılan rutin bir kontroldür. Anesteziye engel bir durum olup olmadığı belirlenmelidir. Hasta için en uygun anestezi türünü ve dozunu belirleyebilmek için de önemlidir.

Kan Testi

Kan testi, hastanın genel sağlık durumu hakkında detaylı bilgi elde edebilmek açısından önemlidir. Hormonlara, kan değerlerine bakılıp kan sayımı yapılarak hastanın ameliyata engel herhangi bir durumu olup olmadığı konusu netleştirilir. Bu nedenle de kan testi, ameliyat öncesi için birçok açıdan önemli bir testtir.

İdrar Testi

İdrar testi de yine kan testi gibi hastanın genel sağlık durumu hakkında gereken bilgiye ulaşılabilmesi için yapılan bir diğer testtir. Özellikle böbrek fonksiyonları gibi önemli konularda bilgi sahibi olmak açısında önemlidir. İdrar testi için kan testinden sonra, genel sağlık durumuna ilişkin bilgiler açısından tamamlayıcı niteliktedir demek mümkündür.

Diğer Rutin Testler

Yukarıda sayılan testler sonucunda eğer doktor gerek görürse bunlar haricinde başka testler ve ya tetkikler yapılmasını da isteyebilir. Ancak bu testlerin neler olabileceğini söylemek pek mümkün değildir. Çünkü her hastanın durumu farklı olacağından teşhis için istenilen ekstra testler de farklı olabilir.

Ameliyat Öncesi Sigara ve Alkol Tüketimi

Her ameliyatta olduğu gibi mide delinmesi ameliyatlarından önce de hastaların sigara, alkol gibi alışkanlıklarını bırakması gerektiği hastalara bildirilmelidir. Özellikle de mide delinmesi ameliyatlarında alkol tüketilmemesi en doğrusu olacaktır. Ayrıca sigara kullanımı da kan değerlerini etkilemekte ve kan akışını yavaşlatmaktadır. Bu da ameliyat sırasında açılan kesinin ve benzeri yaraların normalden daha geç iyileşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kullanılıyor ise sigaranın ve alkolün ameliyattan belli bir süre evvel bırakılması gerekmektedir.

Alınan Tedaviler ve Hastalık Öyküsü Kapsamında İnceleme

Ameliyat öncesinde öğrenilmesi gereken bir diğer husus ise hastanın tıbbi geçmişi ve hastalığının öyküsüdür. Hastanın, daha önce ne gibi şikayetleri olduğu, bu şikayetler dahilinde ne tür problemler yaşadığı, aldıysa ne tür tedaviler aldığı ve hangi ilaçları ne süre ile kullandığı gibi bilgileri doktor ile paylaşması teşhis ve tedavi yöntemi açısından belirleyici rol oynayacaktır. Hastalığının ne zaman ve ne şekilde ortaya çıktığı ne gibi belirtiler gösterdiği ve bu belirtilerin veya şikayetlerin ne zaman şiddetlendiği gibi bilgiler de hastalığın teşhisini kolaylaştıracaktır.

Kullanılan İlaçların Hekim ile Paylaşılması

Hastanın, sahip olduğu hastalıklar nedeni ile kullanmış olduğu ya da hala kullanmakta olduğu ilaçları var ise bunları da doktoru ile paylaşması gerekmektedir. Kullanılan ilaçlardan bazılarının ameliyat öncesinde kullanılmaması tavsiye edilebilir. Bu tavsiyelere uymak oldukça önemlidir. Örneğin, kan sulandırıcı ilaçların ameliyat öncesinde bırakılması gerekir. Aksi takdirde istenmeyen bazı komplikasyonlar oluşmasına neden olacaktır.

Operasyon Planının Hazırlanması ve Tedavi Sürecinin Netleştirilmesi

Ameliyat öncesinde yapılması gereken tüm tetkikler, incelemeler ve tüm bilgi paylaşımları gerçekleştirildiğinde geriye operasyon yönteminin belirlenmesi, sürecin planlanması ve hasta ile görüşülüp bir karar varılması kalır. Hasta ile mutabakat için de tetkiklerin ve testlerin sonucu hakkında bilgi verilir, risk analizi gerçekleştirilir ve hastaya tedaviyi kabul edip etmediği sorulur. Hasta da ameliyatı kabul eder ise bu defa süreç planlaması ve netleştirilmesi adımına geçilir. Bu adım da anlaşma ile sonuçlandığında geriye sadece ameliyat gününü belirlemek ve beklemek kalmaktadır.

Ameliyata Hazırlık

Ameliyata hazırlık aşamasında bahsedebileceğimiz üç adım bulunmaktadır. Bunlar ameliyathane hazırlığı, doktorun ve ekibin hazırlığı ve hasta hazırlığı şeklindedir. Bu hazırlık aşamalarından aşağıda bahsedilmiştir.

Ameliyathane Hazırlığı

Ameliyat gününde ya da öncesinde ameliyatın gerçekleştirileceği ameliyathane steril ve uygun koşullar oluşacak şekilde hazırlanmaktadır. Bunun içerisinde ameliyat için gerekli aletlerin ve cihazların hazırlanması da bulunmaktadır. Ayrıca ameliyathanenin gereken ısı seviyesinde ve temiz olması oldukça önemlidir.

Ameliyat Ekibinin Hazırlığı

Ameliyat ekibi, doktor ile birlikte ameliyata girecek olan varsa diğer doktor, hemşire ve asistanlardan oluşmaktadır. Hepsinin ameliyat öncesinde, ameliyata ve hastaya dair tüm bilgileri edinmesi gerekmektedir.

Hastanın Hazırlığı

Hastanın ameliyat günü öncesinde de yapması gereken bazı şeyler vardır. Beslenmeye dikkat etmek, kullanılmaması tavsiye edilen ilaçları bırakmak, alkol ve sigaraya ara vermek ve doktorun tüm talimatlarını uygulamak gibi bazı detaylara dikkat etmesi gerekmektedir. Ameliyat gününde ise herhangi bir şey yiyip içmemeli, ilaç kullanmamalı ve bu şekilde de ameliyata hazır hale gelmiş olmalıdır.

Ameliyat Öncesi Beslenme ve Diyet

Ameliyat öncesinde, doktorun hastaya uygulaması için hazırladığı özel bir beslenme ve diyet programı olabilir. Hastanın buna dikkat etmesi ve belirtildiği gibi uygulaması önemlidir. Özellikle de ameliyattan önceki gün gıda alımını kesmelidir. Midenin boş olması ameliyat açısından önem arz eder ve operasyonu daha kolay bir hale getirir.

Ameliyat Öncesi Hastanın Yemek Borusuna Tüp Yerleştirme İşlemi

Ameliyat öncesinde hastanın yemek borusuna tüp yerleştirme işlemi, tetkikler esnasında, endoskopi işlemi yapılması sırasında gerçekleştirilen bir işlemdir.

Mide Delinmesi Ameliyatı Sonrası

Ameliyattan sonra hasta için ameliyat sonrası iyileşme süreci başlamaktadır. Ayrıca bu süreçte ameliyat günü komplikasyonları, dikkat edilmesi gereken hususlar ve uzun dönemli yan etkiler, riskler ve komplikasyonlar da yer almaktadır. Bu ameliyat sonrası süreçten aşağıda daha detaylı bahsedilmiştir.

Ameliyat Günü

Ameliyat gününde karşılaşılan bazı durumlar ve hastanın dikkat etmesi gereken hususlardan aşağıda bahsedilmiştir. Bunların bazıları risk veya komplikasyon olarak da değerlendirilebilir. Bazıları ise rutinlerdir.

Ayağa Kalkma

Hastanın ameliyat günü derhal ayağa kalkabilmesi beklenmemelidir. Ancak ilk günün sonunda hastadan ayağa kalkmaya çalışması ve kısa yürüyüşler yaparak kendini toparlanmasına katkı sağlaması istenecektir.

Ağrı

Ameliyat sırasında anestezi etkisi altında olan hasta herhangi bir ağrı ya da acı hissetmese de ameliyat sonrasında, anestezi etkisinin de kaybolması ile ağrı hissedebilir veya acı çekebilir. Ancak bunlar geçici yan etkilerdir. Doktor bu tür durumlarda kullanabilmesi için hastaya ağrı kesici ilaç verecektir.

Hareket Kabiliyeti

Ameliyat gününün ilk saatlerinde hastadan çok serbest hareket edebilmesi beklenemez. Ancak ilerleyen saatlerde ağrılar da dinince daha rahat hareket etmeye başlayacaktır. Bunun için de ameliyattan çıktığında, en azından ilk saatlerde, hastanın yanında refakatçi olması önemlidir.

İlaç Kullanımı

Ameliyatın ilk gününden verilen ilaçların kullanımına başlanmalıdır. Genellikle bu ilaçlardan bazıları ağrı kesici ya da kas gevşetici ilaçlar olacaktır. Bunlar da ağrıların dinmesi açısından önemlidir. Bu nedenle ilaç kullanımı da dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Pansuman ve Kontrol

Hasta, ameliyat gününde henüz hastanede ve gözetim altında olacağından pansumanı ve kontrolü de oradaki doktorlar ve hemşireler tarafından gerçekleştirilecektir. Taburcu olduktan sonra pansuman gerekirse hastaneye ya da sağlık ocağına gidebilir.

Dren – Stepler Kullanımı

Ameliyat sonrasında hastanın daha rahat beslenmesi ve daha rahat bir ameliyat günü için hastaya dren – step takılabilir. Bu dren veya stepler doktorun isteği üzerine takılarak doktorun uygun gördüğü sürede de çıkarılır.

Kaçak Testi

Kaçak testi, ameliyattan sonra mideden karın boşluğuna hala bir kaçak olup olmadığını test etmek amacı ile yapılan bir işlemdir. Kısaca tam iyileşme sağlanıp sağlanamadığı kontrol edilir.

Gözetim Süresi

Gözetim süresi hastadan hastaya değişebilmekle birlikte ortalama olarak en fazla üç gündür. Zaten yaklaşık olarak bir hafta içerisinde hasta daha da iyi bir duruma gelecektir.

Riskler, Yan Etkiler ve Komplikasyonlar

Ameliyat sonrasında, hastanın karşı karşıya kalma olasılığı olan bazı riskler, yan etkiler ve komplikasyonlar bulunmaktadır. Bu etkilerden aşağıda daha detaylı olarak bahsedilmiştir.

Mide Bulantısı

Ameliyat sonrasında, operasyonun mide de yapılması sebebiyle mide fonksiyonlarında değişimler veya düzensizlikler olabilir. Bu da mide bulantıları yaşanmasına sebep olur. Ancak bu bulantılar geçicidir. Yeteri kadar istirahat ve düzenli ilaç kullanımı ile kısa sürede geçer.

Kusma

Ameliyat sonrasında midenin verebileceği diğer bir tepki ise bulantılardan sonra kusma yaşanmasıdır. Midenin fonksiyon düzensizliğinden kaynaklanan bu durum geçici bir yan etkidir. Ancak düzenli ilaç kullanımı ve istirahate rağmen bulantı ve kusmalarda bir iyileşme görülmemiş ise doktora başvurulması tavsiye edilir.

Yutkunma Zorluğu

Bulantılar veya kusmaların etkisi ile yutkunmada ve yutmada zorluklar çekilmesi mümkündür. Ancak bu çok kısa süreli bir etkidir. Kısa süre içerisinde yutma yutkunma gibi fonksiyonlar da normale dönecektir.

Ödem ve Şişlikler

Ameliyat sonrasında vücudun biraz tembel kalmasından ve düzensiz beslenmeden kaynaklı ödem oluşumu ya da operasyona bağlı şişlik oluşumu görülmesi olası bir durumdur. Ancak bunlar da geçici yan etkilerdir. Eğer şişliklerde üç gün içerisinde bir inme görülmez ise doktora başvurulup bilgi alınmalıdır.

Enfeksiyon

Her türlü cerrahi operasyon sonrası için enfeksiyon oluşma ihtimali vardır. Mide delinmesi ameliyatı için de aynı durum geçerlidir. Enfeksiyon riskini azaltmak için düzenli ilaç kullanımına dikkat etmek ve istirahati aksatmamak önemlidir. Bunun yanı sıra hastanın hijyene de büyük özen göstermesi şarttır. Yine de enfeksiyon şüphesi varsa derhal doktora başvurulması önem arz eder.

Kanama

Ameliyat sonrasında oluşabilecek olan kanama komplikasyonu, laparoskopik ameliyatlar sonrasında kolaylıkla karşılaşılabilen durumlar değildir. Bu nedenle ameliyat bölgesinde meydana gelen herhangi bir kanama durumunda hastanın derhal doktoruna başvurması tavsiye edilmektedir.

Kan Birikimi

Kan birikimi, ameliyat sonrasında sıklıkla olmasa da görülebilen bir yan etkidir. Genellikle yara iyileşmeden önce görülür. Eğer kan birikimi en fazla üç gün içerisinde dağılmazsa doktora başvurulması gerekmektedir.

Baş Dönmesi

Ameliyat sonrası vücut yorgun ve bitkin bir şekilde olacağından baş dönmesi gibi etkilerin görülmesi oldukça normaldir. Baş dönmesi de bulantılar ve kusma gibi geçici ve kısa süreli bir yan etkidir. Baş dönmesinin durması için istirahat en etkili çözümdür.

Alerjik Reaksiyonlar

Hastanın ameliyat sonrasında karşılaşabileceği diğer bir komplikasyon ise alerjik reaksiyonlardır. Hasta ameliyat sonrası daha hassas bir dönemde olacağından çeşitli durumlarda alerjik reaksiyonlar yaşanması olası bir durumdur. Böyle durumlarda hastanın doktoruna danışması en doğrusu olacaktır.

Anestezi Komplikasyonları

Anestezi komplikasyonları, mide delinmesi ameliyatı sonrası her hastanın başına sıklıkla gelen bir durum değildir. Ancak anesteziden kaynaklı problemlerin yaşanması yine de olası bir durumdur. Böyle durumlarda uzman müdahalesi gerekeceğinden derhal doktora başvurulmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mide delinmesi ameliyatının ardından, hasta tamamen iyileşmiş sayılmamaktadır. Ameliyat sonrasında hastanın üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekecektir. Bunlar hastaların beslenme süreçlerinin düzenlenmesi gibi aktivitileri içerir. Genellikle hasta bu hususlarda doktoru tarafından bilgilendirilir. Genel anlamda mide delinmesi ameliyatından sonra her hastanın dikkat etmesi gereken bazı durumlardan da aşağıda bahsedilmiştir.

Duş Alma

Hastanın ameliyat gününde duş alması doğru olmaz. Ancak üç gün sonrasında, çok sıcak su ile olmaması kaydıyla, duş alınması mümkündür. Genellikle bu durum ameliyat türüne göre de değişiklik gösterebilir. Açık ameliyatlarda bu süre daha uzun olabilir.

Cinsel İlişki

Mide delinmesi sonrasında yaraların zorlanmaması açısından, yaralarda tam bir iyileşme gerçekleşmeden cinsel ilişkiye girilmemesi tavsiye edilmektedir. Bu da yaklaşık olarak bir ay sürebilmektedir.

Seyahat Etme

Ameliyat sonrası sürecin, en azından ilk ayı herhangi bir şekilde uzun seyahatlere çıkılmaması en doğrusu olacaktır. Ancak kısa mesafeli seyahatlere yaklaşık olarak bir hafta sonra çıkılabilir.

Sıcak – Soğuk Hassasiyeti

Ameliyat sonrasında ameliyatlı bölge normale göre daha hassas olacağından sıcak ve soğuk hassasiyeti de eskisine göre daha fazla olacaktır. Bu nedenle, yaralar iyileşene kadar bölgenin çok sıcak ve çok soğuk ile temas edilmemesi önerilmektedir.

Oturma Pozisyonu

Hasta midesinden ameliyat olduğu için bu durum bir süre oturma pozisyonunu da etkileyecektir. Özellikle bükülerek oturma, mideye baskı yaparak ya da kambur şekilde oturma gibi pozisyonlara dikkat etmek, mideye baskı uygulamayacak şekilde oturmak gerekmektedir. Dikişler için de oturma pozisyonu önemli bir ayrıntıdır.

Uyuma Pozisyonu

Oturma pozisyonundan sonra hastanın dikkat etmesi gereken bir diğer durum ise uyku sırasında ya da uyku öncesindeki pozisyonudur. Yine mide üzerine baskı uygulamayacak şekilde bir uyku pozisyonu alması gerekmektedir. Uyku esnasında bu duruma pek dikkat edilemese de uyku öncesinde alınan pozisyon uyku esnasındaki pozisyonu da korumaya yardımcı olur.

Buhar Banyosu

Ameliyattan sonra hastanın yaraları iyileşene dek bölge oldukça hassas olacaktır. Sıcak hassasiyeti nedeniyle buhar banyosu gibi aktivitelerin iyileşme öncesinde yapılmaması tavsiye edilmektedir. Ancak yaralarda iyileşme gerçekleştiğinde bu tür aktiviteler yapılabilir.

Solaryum

Solaryum, genellikle ameliyatlardan hemen sonra tavsiye edilen bir aktivite değildir. Henüz iyileşmemiş açık yaralar varken solaryum zararlı olabilmektedir. Bu nedenle iyileşme tamamlanmadan solaryum tavsiye edilmemektedir.

Mide Delinmesi Ameliyatı Sonrası Spor ve Egzersiz

Mide delinmesi ameliyatı sonrasında hastanın spor ve egzersiz konusunda da dikkate alması gereken bazı konular vardır. Ne tür egzersizlerin hangi aşamada yapılması gerektiğinden de aşağıda bahsedilmiştir.

Hafif Sporlar

Hasta, ameliyat sonrasındaki ilk süreçte ancak hafif sporlar yapabilir. Bu da genellikle haftada birkaç gün 30 – 45 dakikalık yürüyüşlerdir. Bu yürüyüşler de zamanla daha yüksek tempolu halde gerçekleştirilebilir.

Ağır Sporlar

Bazı hastalar kişisel hayatında profesyonel olarak bazı sporlarla ilgileniyor olabilirler. Ya da ilgi duydukları ağır sporlar olabilir. Ancak ameliyat sonrasında, yaralarda tam bir iyileşme sağlanıp doktorundan onay almadan hiçbir hasta ağır sporlar yapmamalıdır. Ameliyattan sonra belirli bir süre ağır sporlardan uzak durulmalıdır.

Ameliyat Sonrası Ek Tedavi Gerekir mi?

Ameliyat sonrasında genellikle tam iyileşme sağlanmakta ve ek tedavi yalnızca ilaç kullanımına devam etme olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bazen sonuç başarısız olabilir ve midede yine karın boşluğuna sıvı kaçağı olması gibi sorunlar çıkabilir. İşte böyle durumlarda ek tedavi ya da ameliyat gerekebilir.

Yemek Borusuna Bağlanan Tüp Ne Zaman Çıkarılır?

Yemek borusuna bağlanan tüpün çıkarılması için en uygun zaman yine doktor tarafından belirlenmekle birlikte hasta taburcu olmadan evvel bu tüp çıkarılmaktadır.

Yardımcı Materyaller Ne Zaman Çıkarılır?

Yardımcı materyaller, doktorun kontrolleri sonucunda hastanın artık bunlara ihtiyaç duymadığına kanaat getirildiğinde çıkartılacaktır. Ancak yine de ciddi bir durum olmadığı sürece en geç taburcu işlemleri öncesinde bu yardımcı materyaller çıkarılabilir.

Ameliyat Sonrası Beslenme ve Diyet

Ameliyat sonrasında direkt olarak katı gıda alımına başlanmamalıdır. Öncelikle yani ameliyat sonrasındaki ilk günlerde içecekler ve sıvı gıdalar ile beslenmek gerekmektedir. Ayrıca katı gıda alımına başlandığında da sağlıklı ve düzenli beslenme düzeninin oturtulması ve buna sürekli olarak uyulması önemlidir.

Doktor Kontrolleri

Ameliyat sonrası süreçte, en önemli hususlardan birisi de ilaç kullanımından sonra doktor kontrollerinin de aksatılmamasıdır. Doktor kontrolleri, cerrahi işlemler sonrasında oldukça önemlidir. Dikişlerin, yaraların ve hastanın genel sağlığının son durumu kontrol edilmeli ve korunmalıdır. Bazen hastanın fark edemeyeceği komplikasyonlar ya da yan etkiler de gelişebilir. Bu da doktor kontrollerinde teşhis edilir ve geç kalınmadan, daha büyük problemlere yol açmadan önüne geçilebilir. Bu nedenle sağlıklı bir iyileşme süreci geçirilmesi ve ameliyat sonrasında tam bir iyileşme sağlanabilmesi için doktor kontrolleri oldukça önemli bir yere sahiptir.

İyileşme Süreci

İyileşme süreci, mide delinmesi ameliyatından sonra yaklaşık olarak bir ay kadar sürebilmektedir. Bu süre hastanın dikkat ve özenine göre daha kısa olabilir. Ancak bazen istenmeyen bazı komplikasyonlar gelişip bu süreyi uzata da bilir. Buna bağlı olarak, ortalama olarak bir ay olan iyileşme süreci için hastadan hastaya değişiklik gösterebildiğini söylemek mümkündür.

Sık Sorulan Sorular

Her cerrahi müdahale öncesinde ve sonrasında olduğu gibi, mide delinmesi ameliyatı öncesi ve sonrasında da hastanın veya hasta yakınlarının özellikle merak ettiği ya da sıklıkla yönelttiği bazı sorular olmaktadır. Bu sorulardan bazılarına cevapları ile birlikte aşağıda yer verilmiştir.

Ameliyatsız Mide Delinmesi Tedavisi Mümkün mü? İlaç Tedavisi Etkili midir?

Mide delinmesi durumu gerçekleştiğinde, ilaç ile tam bir iyileşme pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle ilaç tedavisi koruma ya da ameliyat sonrası tedavi süreci için daha uygundur. İlaç tedavisi tek başına ameliyatın verdiği sonucu vermez.

Mide Delinmesi Ameliyatı Zor Bir Ameliyat mıdır?

Hemen hemen her cerrahi müdahalenin kendine göre zor yanları bulunmaktadır. Elbette mide delinmesi ameliyatı için de çok kolay bir ameliyattır demek mümkün değildir. Ancak uzman ellerde doğru şekilde yapıldığında daha kolay ve başarılı sonuçlar alınan bir ameliyat süreci geçirmek mümkündür.

Ağrılı Bir Ameliyat mı? Ağrılar Ne Zaman Geçer?

Öncelikle hasta ameliyat esnasında asla acı veya ağrı hissetmez. Mide delinmesi ameliyatları hasta ve ameliyat sonrasındaki sürecin konforu göz önüne alınarak, genel anestezi altında yapılmaktadır. Ameliyat sonrasında belli derece de ağrıların olması oldukça normaldir. Ağrılar da en geç 3-5 gün içerisinde hafifleyerek kaybolacaktır.

Ameliyat Kaç Saat Sürer?

Mide delinmesi ameliyatı için iki ayrı yöntem kullanılabildiği gibi bu iki yöntemde de ameliyat süreleri değişiklik göstermektedir. Açık ameliyat, kapalı yani laparoskopik ameliyata göre daha uzun sürebilmektedir. Kapalı ameliyat ise yaklaşık olarak 1-1,5 saat sürer.

Ameliyat Sonrasında İz Kalır mı?

Ameliyat eğer kapalı bir şekilde gerçekleştirilmiş ise kesi de küçük olacağından iz yok denecek kadar küçük olacaktır. Ancak yöntemin açık ameliyat olmasına ve kullanılan dikişe göre izin boyutu ve durumu değişebilir.

En İyi Doktor Diye Bir Şey Var mıdır?

Elbette, alanında diğerlerine oranla daha bilgili ve deneyimli doktorlar olacaktır. Ancak herhangi bir konuda ya da alanda bir doktor için en iyisidir demek doğru olmaz. İşinin uzmanı her doktor bu ameliyatı gerçekleştirebilecek derecede bilgi birikimine sahiptir. Gereken sadece ameliyat öncesinde gerekli araştırmayı yapmaktır.

Ameliyat Sonrasında İstirahat Raporu Verilir mi? İşe Ne Zaman Dönebilirim?

Ameliyat, istirahat gerektiren bir ameliyattır. İlk bir hafta kesinlikle istirahat edilmelidir. Bu nedenle doktor uygun şekilde rapor verecektir. Hastalar en geç bir ay içerisinde de sosyal hayatlarına ve işlerine dönebilecektir. Ancak ağır işlerde çalışan hastalar için bu süre daha uzun olabilir.

Özel Hastanede mi Yoksa Devlet Hastanesinde mi Ameliyat Olmalıyım?

Bu karar tamamen hastanın kendi araştırmaları ve isteği doğrultusunda verebileceği bir karardır. Hastanın maddi durumu müsaitse ve ameliyat öncesi ve sonrasında da devlet hastanesine oranla daha çok ilgi ve özen istiyorsa özel hastaneler tercih edilmelidir. Ancak ameliyat devlet hastanelerinde de başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Ameliyat Ertelenebilir ya da İptal Edilebilir mi?

Özel hastanelerde erteleme gibi bir durum söz konusu olabilir ancak devlet hastanelerinde bu durum daha zordur. Erteleme işlemi ancak hastane şartları ve doktorun takvimi elverişli ise gerçekleştirilebilir. Ancak iptal durumu özel hastanelerde de devlet hastanelerinde de hastanın ve doktorun durumuna bağlıdır. Hasta ameliyattan vazgeçerse iptal edilebilir.

Ameliyat Olanlar ile Görüşmeli miyim?

Ameliyat öncesinde, daha evvel bu ameliyatı geçirmiş kişiler ile bilgi almak amaçlı görüşülebilir. Ancak unutmamak gerekir ki her hasta için ameliyat ve sonrası süreç aynı olmayabilir. Hastadan hastaya ameliyat anı ve sonrasındaki iyileşme süreci değişiklik göstermektedir.

Ameliyat Sonrasında Tekrar Mide Delinmesi Durumu Olabilir mi?

Ameliyat o an için kesin çözüm olsa da maalesef tekrarlama ihtimalini ortadan kaldırmaz. Bunun için de hastanın daha özenli ve daha dikkatli olması şarttır. İlaç kullanımı ve düzenli doktor kontrolü bu noktada oldukça önemlidir. Tekrarlamanın ancak bu şekilde önüne geçilebilir.

Ameliyat Olduktan Sonra Mide Hassasiyeti Nasıl Olur?

Ameliyat sonrasında uzun bir süre mide daha hassas olabilir. Hastanın biraz daha özenli olması gerekecektir. Ancak zamanla bu hassasiyeti azalacak ve mide daha dayanıklı hale gelecektir.

Ameliyat Sonrasında İstediğim Besinleri Tüketebilir miyim?

Ameliyat sonrasında belirli bir süre beslenmeye çok dikkat etmek gerekmektedir. Asitli ve gaz oluşumuna neden olacak yiyeceklerden kaçınılmalı mümkünse hiç tüketilmemelidir. Sağlıklı bir birey olabilmek için de sağlıklı beslenme önemlidir. Ameliyat olunmasa bile her türlü yiyeceği tüketmek doğru değildir. Bu nedenle ameliyattan sonra buna daha fazla dikkat etmek ve zararlı beslenme alışkanlıklarından kurtulmak gerekmektedir.

Mide Delinmesinden Korunmak İçin Neler Yapabilirim?

Mide delinmesinden korunmak için en başta sağlıklı ve düzenli bir beslenme alışkanlığı edinilmesi şarttır. Bunun dışında her türlü ilacın doktor kontrolünde ve gerektiği şekilde kullanılması gerekmektedir. Bazı ilaçlar bilinçsiz kullanıldığında mideye oldukça büyük zararlar verebilmektedir. Ayrıca stres de mide rahatsızlıklarına sebep olmakta ve bu mide rahatsızlıkları da delinmeye yol açabilmektedir. Bu nedenle stresten ve stresli ortamlardan olabildiğince uzak durulması gerekmektedir.

Mide Delinmesi Ameliyatı Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?

Bu ameliyatın fiyatları daha çok hastanelerin şartlarına göre belirlenmektedir. Hastanenin bulunduğu yer, fiyat politikası, ünü ve bünyesinde bulundurduğu doktorların deneyimi gibi birçok etken vardır. Ancak devlet hastanesinde bu ameliyatın masrafları SGK tarafından karşılanmaktadır.

Diğer Sağlık Sorunları Ameliyat İçin Engel Oluşturur mu?

Ameliyatın yapılabilmesi için hastanın genel sağlık durumunun ameliyata elverişli olması gerekmektedir. Örneğin; kanser, şeker hastalığı, kalp rahatsızlığı gibi durumlar ameliyata engel teşkil edebilen durumlardır.

Mide Delinmesi Ameliyatı Riski Var Mı?

Mide delinmesi ameliyatı planlanarak gerçekleştirilen bir operasyon değildir. Yani operasyondan önceki hazırlık süreci oldukça kısadır. Metot ve süreç kaynaklı çeşitli riskler bulunmaktadır. En büyük risk enfeksiyon oluşumudur. Sonrasında ise lokal ve mikro kanamalar, bulantı ve kusma ve yutkunma zorluğu gelir. Nadiren de olsa genel anesteziye bağlı ciddi risklerle de karşılaşılır. Genel olarak değerlendirildiğinde mide delinmesi ameliyatının risklerinin görece az olduğu söylenebilir.

Mide Delinmesi Ameliyatı Ne Kadar Sürede İyileşir?

Mide delinmesi ameliyatı acil durumların üzerine gerçekleştirilir. Müdahale edilmediği takdirde ortaya çıkarabileceği sorunlar ve ameliyatın komplikasyonları üzerine yaklaşık iki günlük bir hastanede yatış söz konusudur. Sonrasında hasta taburcu olur ve ameliyat yöntemine göre bir hafta ile on gün boyunca istirahat etmesi gerekir. Tam iyileşme ise operasyondan bir ay sonra sağlanır.

Mide Delinmesi Ameliyatı Tehlikeli Mi?

Mide delinmesi ameliyatından ziyade ameliyatın yapılmasına sebep olan durum çok daha tehlikelidir. Uzman bir cerrah tarafından yapıldığı müddetçe mide delinmesi ameliyatının tehlikesiz olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle operasyon sırasında mide dışı alanın temizliği iyi yapılırsa enfeksiyon gibi ciddi bir risk de ortadan kaldırılacaktır. Bu sayede de tehlike unsurları neredeyse tamamen temizlenmiş olur.