Karında Kist Ameliyatı

Ameliyat Özeti
Anestezi TürüGenel Anestezi
Ameliyat Süresi1 Saat
Hastanede Kalma Süresi12- 24 Saat
İşe Dönme Süresi5 - 7 Gün

Ameliyat ve tedavi süreçleri, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Ameliyat.com tedavi ve ameliyat özetlerinde, ortalama değer niteliği taşıyabilecek örnek tablolardan yararlanılmıştır.

Karında Kist Ameliyatı
Karında Kist Ameliyatı

 

İnceleyen ve onaylayan: Op. Dr. Mehmet Toprak

Karında Kist Ameliyatı Hakkında

Karın kisti ameliyatı yumurtalık bölgesinde gelişen kist yapılarının vücuda zarar vermeye başladıkları ya da hayati tehlike oluşturmaya başladıkları anda açık ya da kapalı ameliyat teknikleri kullanılarak alınması ve hastanın bu sayede sağlığına kavuşturulması operasyonlarıdır. Genelde kapalı yöntem tercih edilse de bazı durumlarda açık ameliyat yöntemi de tercih edilebilir. Her iki ameliyat yöntemi de genel anestezi altında uygulanır ve uygulama sırasında ve sonrasında hastanın konforunu arttıracak metodlar izlenir.

Karında Kist Nedir?

Kist ameliyatı her ne kadar karın bölgesinden girilerek yapılıyor olsa da bu ameliyata konu olan kistler yumurtalıklarda büyür ve gelişirler. Yani karın kisti ameliyatlarının yapılış sebebi, yumurtalık kistleridir. Yumurtalık kistleri farklı çeşitlerde ve boyutlarda var olabilen, iyi ya da kötü huylu olarak iki kategoride sınıflandırılan yapılardır. Sağ yumurtalıkta, sol yumurtalıkta veya her ikisinde birden gelişebilirler.

Kadın vücudu doğal süreçte folikül adı verilen kist yapılarını devamlı üretirler ancak bu kist yapıları belli büyüklüğe erişmeden önce patlayıp, adet sürecinin gerçekleşmesini sağlarlar. Anormal olan ise bu folikül yapılarının patlamayıp kalıcı hale gelmesidir. Folikül kistleri, yumurtalık kistlerinin sadece bir çeşidi olsa da en çok görüleni olarak söylenebilir. Kistlerin nasıl oluştuğu, içerisinde hangi madde ya da maddeleri barındırdığı gibi değişkenler aynı zamanda kistin çeşidini ve bir oranda iyi ya da kötü huylu olup olmadığını belli eder. Kist yapılarının içi genelde sıvıyla dolu olsa da bazı durumlarda kistin tipolojisini de değiştirecek olan kemik, diş, kıl, yağ gibi dokuları da barındırabilir.

Folikül yapılarının kist olarak adlandırılabilmesi için çaplarının iki santimetreyi aşmış olması gerekir. Yumurtalıkta görülen kist yapılarının çapı iki santimetre ile otuz santimetre arasında değişkenlik gösterse de bazen otuz santimetreyi aşan çaplarda kistler de görülebilir. Kistlerin tespiti genelde tesadüfi olarak gerçekleşir. Bunun sebebi çoğu kist oluşumunun net belirtiler vermiyor oluşudur. Hasta, herhangi bir rahatsızlığa sahip olmadığı sürece doktora da kist şüphesiyle başvurmadığından dolayı, genelde başka rahatsızlıklar tedavi edilirken uygulanan ultrason sırasında kistlere rastlanmaktadır. Ultrasonda tesadüfi olarak keşfedilen kist yapılarının ekrana verdiği renkler ve boyutları ilk bakışta huyunu belli etse de ilerleyen aşamalarda başka testlerde uygulanabilir.

Karın Kisti ile Yumurtalık Kisti Aynı Şey Mi?

Yumurtalık kistleri kadınların yumurtalık bölgesinde sürekli olarak üretilen ancak belli büyüklüğe erişmeden önce doğal süreç içerisinde yok olarak belirti vermeyen yapılardır. Bu yapılar bazen yok olmayarak kalıcı kistlere dönüşürler. Oluşum süreçleri, içerisinde barındırdıkları maddeler ve iyi ya da kötü huylu olmalarına göre sınıflandırılır ve tedavi edilirler. Bu tedavi süreçlerinden en son çare olarak uygulanan ameliyat seçeneği ise karın bölgesinden açık ya da kapalı operasyonla girilmesi şeklinde uygulanır. Uygulamanın karın bölgesinden yapılıyor olmasından kaynaklanan bir algıdan dolayı yumurtalık kisti, karın kisti olarak adlandırılmaktadır. Yani yumurtalık kisti ile karın kisti aynı şeyi ifade eden iki farklı kavramdır.

Karında Kist Oluşumunun Sebepleri Nelerdir

Karın bölgesinde yani yumurtalıkta kist oluşmasının temel sebebi, vücudun doğal süreçte oluşturduğu foliküllerin patlayamamasıdır. Folikül kistlerinin neden oluştuğunu bu tanım üzerinden açıklayabiliriz. Foliküllerin patlamamasının sebebi ise hormonal düzensizlikler, aşırı radyasyona maruz kalmak ve geçirilen yumurtalık enfeksiyonları olarak sıralanabilir. Ayrıca yumurtalık bölgesinde oluşan farklı kistlerin sebepleri ise anne karnına kadar dayanabilmektedir.

Kistin Şikayet ve Belirtileri Neye Göre Oluşur

Yumurtalık kistlerinin pek çoğu herhangi bir belirti vermezler. Çeşitli belirtiler veren kistlerin ise verdikleri bu belirtiler sürekli olmadığından dolayı hastalar tarafından dikkate alınmazlar. Ancak kist beklenmedik şekilde patladığı ya da bulunduğu bölgede ters dönerek kan akışını etkilediği zaman yüksek dozda belirtiler verdiğinden dolayı hastalar tarafından dikkate alınmakta ve son raddede doktora başvurulmaktadır. Temel olarak belirtilerin oluşmasına sebep olan kist kaynaklı durumlar bunlar olsa da hastanın oturuş pozisyonu, yatış pozisyonu, ani hareket yapıp yapmadığı gibi durumlarda belirti vermeyen bir kistin zorlanarak hastada şikayet oluşturmasına sebep olabilir. Kistlerin verdiği genel belirtiler şunlardır:

 • Adet döneminde görülen düzensizlikler

 • Adet olamama

 • Adet döneminin ağrılı geçmesi

 • Kasık bölgesinde yüksek ağrı

 • İlişki sırasında hissedilen yüksek ağrı

 • Karın bölgesinde geçmeyen şişlik

 • Memelerde alışılmışın dışında gözlemlenen dolgunluk

 • İdrar yaparken hissedilen yanma ve bağırsak şikayetleri

 • Yeme alışkanlığıyla örtüşmeyen kilo alımı

 • Bulantı ve kusma

 • Tüylenmede olağan dışı artış

 • Gebe kalmakla ilgili problemler

Kistin çeşidi ve büyüklüğü göz ardı edilerek sıralanabilecek belirtiler bunlar olsa da şikayet ve belirtiler kist ve hasta özelinde oluşur. Kistin çeşidi, büyüklüğü, salgıladığı hormonlar ve yırtılıp yırtılmadığı gibi sorular belirtilerin oluşmasında en önemli faktörlerdir.

Kistin Çeşidi

Yumurtalık kistleri en temel sınıflandırmada operasyon gerektirmeyen (fizyolojik) kistler ve operasyon gerektiren (patolojik) kistler olarak sınıflandırılabilir. Operasyon gerektirmeyen kistler, vücudun doğal yumurtlama sürecinde oluşan ve çeşitli sebeplerden patlamayan, ilaç tedavisiyle küçültülebilen veya tamamen yok edilebilen kistlerdir. Folikül kistleri bunun en net örneklerini verir. Ancak beklenmedik şekilde ilaç tedavisine yanıt vermediğinde ya da kist halini aldıktan sonra patlayıp durmayan kanamaya sebep olarak hayati tehlike oluşturmaya başladığı durumlarda bu kistlere de ameliyatlı müdahaleler gerçekleşebilir. Operasyon gerektiren kistler ise, tespit edildiği andan itibaren hayati tehlike oluşturması kistler olarak kadın doğum uzmanları tarafından sınıflandırılırlar. Bu kistler şu şekilde sıralanabilir: Basit Kistler: İçi sıvı ile dolu olan bu kistler yumurta kistleridir ve ilaç tedavisine cevap vermezler. Patlayıp yumurtalığa zarar verme ihtimalleri düşünülerek önceden ameliyatlı bir müdahaleye maruz kalırlar. Bu kistlerin çapı yaklaşık olarak dört ile altı santimetre arasındadır. Çikolata Kistleri: İçerisinde barındırdığı çikolata benzeri yarı akışkan yarı katı yapıdan dolayı bu isimle anılan çikolata kistlerinin küçük boyutlarda ilaçlı tedavisi mümkün olsa da ilerleyen süreçte kesin tedavi yöntemi olarak ameliyat öngörülür. Yapışkan olmasından kaynaklı cerrahi müdahale sırasında karın ve yumurtalık bölgesinde oluşturduğu bu yapışıklıkların da cerrah tarafından temizlenmesi gerekir. Dermoid Kistler: Adet döneminin başlamasıyla değil, anne karnında oluşan kist çeşididir. Yumurtalık kanseri ile karıştırıldığından dolayı cerrahi müdahale şarttır. Bu kist yapısı içerisinde yağ, diş, kemik gibi dokuları da barındırır. Cerrahi müdahale anında kistten alınan parça anlık olarak biyopsiye tabi tutularak cerrahi müdahalenin sınırları bu biyopsinin sonucuna göre belirlenmelidir. Fibromlar: Dermoid kistler gibi içi dolu kist yapılarıdır. Yumurtalık kanseriyle karıştırılmalarından kaynaklı olarak cerrahi müdahale şarttır. Kanser Şüphesi Olan Kistler: Bir kistin kanser şüphesi doğurması için katı yapılar içeriyor olması gerekir. Eğer katı kısım, sıvı kısımdan oransal olarak fazla ise o kist yapısının kötü huylu olma ihtimali yüksektir. Kanser şüphesi taşıyan kist yapılarına cerrahi müdahale gerçekleştirilirken kistten alınan parça anlık olarak biyopsiye tabi tutularak huyu belirlenir. Eğer biyopsi sonucunda kistin iyi huylu olduğu ortaya çıkarsa operasyon olağan akışında tamamlanır ve hasta taburcu edilir. Ancak biyopsi sonucunda kistin kötü huylu olduğu yani kanserli olduğu tespit edilirse kanser için uygulanan tekniklerle kanser tedavisine operasyon sırasında geçilir.

Sonuç olarak, kistin çeşidi, görülen belirtileri etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi olarak gösterilir.

Kistin Büyüklüğü

Kadınlarda yumurtalık, doğal süreç içerisinde kist benzeri yapıları devamlı üretir ve yok eder. Bu yapılardan birisinin kist olarak değerlendirilmesi için doğal yok etme sürecinin başarısız geçmiş olması ve vücut tarafından oluşturulan bu yapının kalıcı hale gelmiş olması gerekir. Bir yapının kist olarak değerlendirilebilmesi için boyutunun iki santimetreyi geçmiş olması gerekmektedir. Genelde kistler iki santimetre ile otuz santimetre çapında olurlar. Oransal olarak değerlendirildiğinde iki santimetre ile on santimetre arasındaki kist yapıları tüm kist oluşumlarının büyük bir kısmını oluştururlar. On santimetreden sonraki kist çapları ise olağan dışı olarak adlandırılır ve doğrudan huyuna bakılmaksızın cerrahi müdahale gerçekleştirilir. Kistin büyüklüğünün artması, oluşturduğu baskı ve tuttuğu sıvı bakımından belirtilerin hissedilmesine, keskinleşmesine sebep olacağından dolayı yukarıda sıralanan belirtilerin sık ve net görülüyor olması kistin boyutunun arttığının habercisidir.

Kistin Hormon Salgısı

Kadın vücudunun doğal süreci işlediğinde beyin ve hipofizden salgılanan bazı hormonlar folikül oluşumunu tetikler. Oluşan folikül belli bir olgunluğa eriştiğinde östrojen hormonu salgılayıp rahmin iç tabakasının kabarmasını; çatladığında ise progesteron salgılayıp rahmin korunmasını sağlar. Yani tüm bu fizyolojik süreç hormonların kontrolünde gerçekleşir. Yolculuk, uyku düzeni, yemek düzeni, cinsel hayat gibi birçok değişkene bağlı olarak bu hormonal düzen bozulabilir. Kist olarak adlandırılan yapılar ise östrojen yerine testosteron hormonu salgılamaya ve yukarıda sıralanan belirtilerden bazılarının oluşmasına sebep olabilirler. Kistin çeşidi ve boyutu salgıladığı hormon miktarının değişerek belirtilerin daha şiddetli hissedilmesine sebep olabilir.

Yırtılma ve Burkulma Durumu

Genelleme yapmak gerekirse iyi huylu kistler içerisinde sıvı barındırırlar. Sıvının yanında barındırılan katı doku miktarı arttıkça kistin kötü huylu olma ihtimali de artarken; tamamen katı yapı içeren kistlerin doğrudan kötü huylu olduğu değerlendirilir. Kistin çeşidi, boyutu ve huyu saptandıktan sonra cerrahi müdahale seçeneği uygun görülmesi durumunda uygulanır. Hormonal ve çevresel faktörlere bağlı olarak bazı kist yapıları yırtılabilir ya da burkulabilir. Yırtılma durumunda kanama meydana gelir. Kanamanın durmaması ve hayati tehlike oluşturması durumunda ise huyuna, boyutuna ya dda çeşidine bakmaksızın doğrudan cerrahi müdahaleye geçilir. Burkulma durumunda ise kist, bulunduğu bölgedeki kan akışını bozarak yukarıda sıralanan belirtilerin aşırı uçlarda yaşanmasına sebep olabilir. Burkulmanın gerçekleşmesi durumunda da cerrahi müdahale uygulanır.

Karın Kisti Tedavi Edilmezse Ne Olur

Yumurtalık kistleri tedavi edilmedikleri taktirde yukarıda sıralanan belirtilerin uç noktalarını yaşatmalarının yanında bazı kalıcı hasarlara da sebep olabilirler.

Kist yapılarından saçılan kalıntılar çevreye, çevre organlara yapışarak, yapıştıkları bölgelerin anatomik yapısını bozar ve yapıştıkları alanlarda fonksiyon kayıplarına sebep olurlar. Bu durum aynı zamanda cinsel ilişkiye girildiği zaman içerisinde de dayanılamayacak ağrılara neden olur. Bel ve sırt bölgesinde sürekli yüksek ağrılara sebep olurlar Kalıntılar sebebiyle oluşan adezyonlar tüplerde tıkanmaya sebep olur. Bu tıkanmanın sonucu olarak ise kısırlık problemi ortaya çıkabilir. Dış gebelik riski altı-yedi kat artar.

Sonuç olarak yumurtalık kistlerinin tedavi edilmeleri elzemdir. Burada sıralanan kalıcı ve insan sağlığına ciddi zararı dokunacak belirtiler gerçekleşmese dahi önceki başlıklarda sıralanan yaşam standartlarını düşürücü belirtiler sıkça görülebilir.

Karın Kisti Tedavi Yöntemleri

Karın kistini tedavi etmek için iki yöntem bulunur. Bunlardan birinci ve genelde kalıcı çözüm sunmayan seçenek ilaç tedavisidir. İlaç tedavisinde doğum kontrol ilaçları sıkça kullanılır. Bu ilaçlar sayesinde östrojen ve progesteron hormonları baskılanarak kistlerin küçülmesi ve eğer mümkünse yok olması arzulanır. İkinci seçenek ise cerrahi yöntemdir. Cerrahi yöntem kistler için kalıcı çözüm olarak sunulur. Laparoskopi (kapalı) ve laparatomi (açık) ameliyat seçenekleriyle sunulan bu yöntemde genelde kapalı ameliyat tekniği hem operasyonun başarısı hem de hasta konforu açısından sıkça tercih edilmektedir.

Laparoskopik Ameliyat

Laparoskopik yani kapalı ameliyat tekniği sayesinde büyük cerrahi kesiler yapılmadan hastalar tedavi edilebilmektedir. Teknik, göbek veya kasık bölgesinden on milimetreyi geçmeyen bir delik açılması ve teleskop adı verilen alet sayesinde bu delikten kistin olduğu bölgeye girilmesi şeklinde uygulanır. Genelde cerrahi koşullar düşünülerek hastanın göbek deliği tercih edilmektedir. Girilen delikten hastanın karın boşluğuna karbondioksit gazı verilerek organların birbirinden ayrılması ve çalışma alanının yaratılması sağlanır. Uygulama hastanın acı ve ağrı hissetmemesi için genel anestezi altında yapılır. Laparoskopi tekniğiyle genelde iyi huylu ve küçük kistlere müdahale edilmektedir. Eğer boyut olarak büyük ve kötü huylu bir kist mevcut ise açık ameliyat tekniği tercih edilmektedir.

Laparoskopik Ameliyat Kimlere Uygulanabilir

Laparoskopik ameliyat belli tıbbi koşulları sağlayan her hastaya uygulanabilir. Teknik sayesinde operasyon başarısı ve hasta konforu büyük oranda arttığından dolayı olabildiğince çok operasyonda kapalı teknik kullanılmaya çalışılmaktadır. Laparoskopik ameliyat eğer belli bir boyutun altında iyi huylu kistiniz varsa uygulanabilmektedir ya da daha doğru ifadeye tercih edilebilmektedir.

Laparoskopik Ameliyatın Yapılacağı Hastane Şartları

Laparoskopik yani kapalı ameliyatın yapılabilmesi için, operasyonun yapılacağı fiziki alanın belli şartları içerisinde barındırması gerekir. Bunlar personel ve hijyen olarak sıralanabilir. Ayrıca operasyonun yapılacağı hastanenin kalabalıklığı da bu şartlarından önemli olan bir diğeridir.

Anestezi

Laparoskopi ameliyatı genel anestezi altında yapıldığından kaynaklı, uygulamanın yapılacağı hastanede işinin ehli bir anestezi uzmanının bulunması şarttır. Genel anestezi, oluşturabileceği komplikasyonlar değerlendirildiğinde ciddi uzmanlık gerektiren bir alandır. Laparoskopi yöntemiyle ameliyat edilecek hastanın operasyon öncesinde oluşması muhtemel komplikasyonlar açısından değerlendirilmesi ve bu değerlendirilmeye göre hareket edilmesi gerekir.

Yoğun Bakım

Laparoskopi ameliyatından sonra hastalar yoğun bakım ünitesine kısa sürede olsa alındığından dolayı, operasyonun yapılacağı hastanede iyi bir yoğun bakım ünitesinin olması tercih sebebidir.

Refakatçi

Laparoskopi yöntemiyle kist ameliyatı olan hastalar en azından bir günlük sürede kendi işlerini halledemeyeceklerinden dolayı yanlarında refakatçi olması şarttır.

Ameliyatta Kullanılan Cihazlar

Laparoskopi ameliyatlarında teleskop adı verilen cihazlar kullanılır. Ayrıca ek olarak ameliyat ortamının oluşturulması için cihazlar da operasyon anında hazır bulunacaktır.

Ameliyat Fiyatları

Laparoskopik yöntemle yapılan kist ameliyatlarında fiyat hastanın durumuna, kistin durumuna, risk faktörlerine, hastanenin koşullarına bağlıdır. Çok fazla değişken olmasından kaynaklı kesin bir fiyat vermek ne yazık ki mümkün değildir. Bu yüzden her hastanın muayenesinden sonra fiyat alması en doğru olandır.

Açık Ameliyat

Açık ameliyat seçeneği ancak kapalı ameliyat seçeneğinin tercih edilemediği durumlarda seçilir. Açık ameliyat yönteminde kistin yerine göre değişmekle birlikte genelde karın bölgesinin ortasına dikine kesi atılarak operasyon gerçekleştirilir. Hastanın acı hissetmemesi için genel anestezi altında uygulanır. Genelde büyük boyutlu ve kötü huylu kistlerin bölgeden alınması için uygulanır.

Açık Ameliyat Kimlere Uygulanır

Açık ameliyat, kapalı ameliyat seçeneğini tercih edemeyen hastalara uygulanır. Uygulanmasındaki temel motivasyon büyük ve kötü huylu kistlerin alınması için en etkili yöntem olmasıdır. Yaş ya da cinsiyet ayrımı olmamakla birlikte hastaların ilk tercihi genelde kapalı ameliyat olmaktadır.

Açık Ameliyatın Uygulanacağı Hastane Şartları

Açık ameliyat ciddi hijyen ve deneyim gerektirdiğinden dolayı uygulanacağı ortam bu iki şartı tam olarak yerine getirebiliyor olmalıdır. Kapalı ameliyata göre daha zor ve şartları daha fazla olan açık ameliyat bu konuda ciddi deneyimi olan kurumlar tarafından uygulanmaktadır.

Anestezi

Açık ameliyat genel anestezi altında uygulandığından dolayı, operasyonun gerçekleştirileceği kurumun alanında uzman bir anestezi uzmanı bulundurması zorunludur. Anestezi uzmanı, genel anestezinin hasta üzerinde oluşturabileceği komplikasyonları önceden tespit edebilmeli ve buna göre hareket edebilmelidir.

Yoğun Bakım

Açık ameliyattan sonra hasta duruma göre bir ile üç güç arasında yoğun bakımda kalacağından dolayı operasyonun gerçekleştirileceği kurumun yoğun bakım ünitesinin kaliteli ve hijyenik olması gerekmektedir.

Refakatçi

Açık ameliyat yöntemiyle kistleri alınan hastalar bir hafta kadar kendi işlerini yapamayacaklarından dolayı, kişisel ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi için yanlarında refakatçi bulunması gerekmektedir

Ameliyatta Kullanılan Cihazlar

Açık ameliyatın doğru ve başarılı gerçekleştirilmesi için cerrahi tüm cihazlar açık ameliyat yönteminde kullanılır.

Ameliyat Fiyatları

Operasyonun fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunur. Hastanın durumu, hastalığın durumu, kistin çeşidi ve boyutu, hastanenin kalitesi, doktorların tecrübesi ve beceresi gibi... Bu kadar çok değişkene sahip bir operasyon için net fiyatlar vermek ne yazık ki söz konusu değildir. En iyi fiyatı muayeneden sonra başvurduğunuz kurumdan alabilirsiniz.

Karın Kisti Ameliyatı Hangi Uzmanlık Alanına Girer

Yumurtalık kisti ortaya çıktığı alan ve kadınlarda görülmesinden dolayı kadın doğum uzmanlarının alanına girer. Kadın doğum uzmanları kistin teşhisi ve tedavisi konusunda hastalara yardım ederek onların sağlıklarına kavuşmasını sağlar. Tedavi kısmında ameliyatlı çözümün tek seçenek olarak kalması durumunda ise operatör doktorlar ameliyatı yaparak, kisti vücuttan tamamen temizler.

Ameliyatın İstatistikleri ve Başarı Oranları

Yumurtalık kistlerinde ilk çözüm olarak ortaya çıkan ilaçlı tedavi beklenen sonuçları sağlamadığında devreye cerrahi müdahale seçeneği girer. Cerrahi müdahale kistin büyüklüğüne ve çeşidine göre iki ayrı yöntemle uygulanabilir. Bu yöntemlerden birincisi küçük ve iyi huylu kistler için uygulanan laparoskopi yani kapalı ameliyat iken; büyük ve kötü huylu kistler için açık ameliyat yöntemi tercih edilir. İki yöntem de uzman hekimler tarafından uygulandığında, başarı oranları açısından gayet tatminkardır. İyi huylu ve küçük kistlerde ortaya beklenmedik bir durum çıkmadığı yani komplikasyon oluşmadığı müddetçe başarı oranı yüzde yüze yakındır. Açık ameliyat seçeneğinde ise kistin büyük olması ve huyunun kötü olarak tanımlanmasından dolayı başarı oranı biraz daha düşmekle beraber yine de yüksek olarak söylenebilir.

Herhangi bir ameliyatın başarılı olarak geçebilmesi için bazı koşulların bir araya gelmesi gerekir. İyi bir hastane, alanında uzman bir doktor ve ekip, kistin çeşidi ve büyüklüğü vs... Sonuç olarak, tıp tekniklerindeki ilerlemeler sayesinde açık ve kapalı kist ameliyatları korkulacak ameliyatlar olmaktan çıkmıştır.

Karında Kist Ameliyatı Öncesi

Karında kist ile yumurta kistlerini aynı potada birleştirip aynı şeyler olduklarını açıkladıktan ve hastalık hakkında temel bilgileri verdikten sonra, bir hastanın ameliyat gününe kadar geçen sürecinin açıklanması, hasta psikolojisinin ameliyat öncesinde stabil hale getirilmesi açısından önemlidir. Yapılacak tetkikler, hastanın tıbbi geçmişi, doktordan hastaya tavsiyeler gibi değişkenlerin sağlıklı bir operasyon planı çıkarılması için önemi yadsınamaz durumdadır.

Tetkikler

Hastalığın tespiti ve tespit edilen hastalığın hangi derecede olduğunun anlaşılabilmesi için bazı tetkiklerin hastaya uygulanması şarttır. Bu tetkikler sayesinde yumurtalık kisti var mı yok mu, varsa çeşidi ne ve büyüklüğü ne kadar gibi sorular yanıt bulurken; kistin huyu konusunda da temel bilgiler tetkikler sayesinde anlaşılacaktır. Başarılı bir operasyon gerçekleştirilebilmesi için ameliyatla girilecek bölge hakkında önceden bilgi toplamak ve operasyon planını ona göre oluşturmak, beklenmedik sonuçların ortaya çıkmasını engelleyecektir.

Ultrason

Ultrason, yumurtalık kistinin ortaya çıkarılmasındaki en temel tekniktir. İster doğrudan kisti bulmak amaçlı uygulanıyor olsun ister başka bir tedavi için kullanılıyor olsun, ultrason sayesinde yumurtalık bölgesinde bulunan kist yaklaşık boyutlarıyla tespit edilecektir. Ayrıca nadiren de olsa MR gibi teknolojilerle de yumurtalık kistleri tespit edilebilmektedir.

Jinekolojik Muayene

Jinekolojik muayene, kadın doğum uzmanları tarafından yapılır. Yapılan bu muayenede vajinal bölgedeki kist belirtileri gözlenerek eğer mevcutlarsa ultrasonografi ve MR gibi görüntüleme yöntemlerine hastalar sevk edilirler.

Anestezi Kontrolü

Yumurtalık kisti ameliyatları genel anestezi altında yapıldığından dolayı hastaların anestezik ilaçlara vereceği tepkilerin önceden ölçülmesi gerekmektedir. Ameliyat olacağınız kurumun deneyimli bir anestezi uzmanı barındırması gerekliliği buradan doğmaktadır. Anestezi uzmanının ameliyata geçmeden önce yapacağı bu tetkik sayesinde ameliyat anında oluşabilecek ve cerrahi müdahaleyle birleştiğinde hayati tehlike oluşturabilecek durumların önüne geçilecektir.

Kan Tahlili

Yumurtalık kistlerinin huyunun belirlenmesinde kan testleri de kullanılabilmektedir. Ayrıca kan sayımları yapılarak patlayan foliküllerin kanamasının hala devam edip etmediği, ediyorsa hangi hızda devam ettiği gibi bilgiler de elde edilebilmektedir. Bu veriler ışığında ameliyatın aciliyeti konusu netleşerek hastada hayati bir durum oluşmasının önüne geçilmektedir.

Diğer Rutin Testler

Yumurtalık kisti operasyonu ciddi bir operasyon olduğundan ve genel anestezi altında yapıldığından dolayı standart testlere ek olarak doktorunuzun isteğine göre diğer bazı testler uygulanabilmektedir. Bu testlerin uygulanmasının temel amacı operasyon anında ortaya çıkabilecek komplikasyonları minimuma indirerek hayati tehlikenin olabildiğince düşürülmesi olarak söylenebilir.

Kullanılan İlaçların Hekim ile Paylaşılması

Operasyon anında komplikasyona sebep olabilecek, operasyonun başlamasını engelleyecek ve başarı oranında düşmeye sebep olabilecek her türlü ilacın kullanım bilgisinin doktorunuzla paylaşılması gerekir. Esasında hangi ilacın hangi etkilere sebep olabileceğine siz karar veremeyeceğinizden dolayı en ufak ağrı kesiciden en ağır ilaca kadar olan skalada kullanılan tüm ilaçların hekimle paylaşılması gerekir.

Kan Sulandırıcı İlaç Kullanımı

İster açık ameliyat yöntemi kullanılıyor olsun ister kapalı ameliyat yöntemi, birinde kesi diğerinde delik açıldığından dolayı belli seviyede kanama olacaktır. Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların kanı daha akışkan hale getirdiğinden içilmemelidir.

Antibiyotik Kullanımı

Antibiyotik ilaçlar, anestezik ilaçların etkisini kırabileceğinden ya da beklenen etkinin şiddetini arttırabileceğinden dolayı operasyondan en az bir hafta önce doktor tavsiyesiyle bırakılmalıdır.

Diğer İlaçlar

Operasyonun genel seyrine en ufak etki gösterebilecek ilaçlar dahi doktorla paylaşılmalı ve onun tavsiyesine göre hareket edilmelidir. Yumurtalık kisti ameliyatı ciddi bir ameliyattır ve ancak tüm koşullar tam olarak sağlanırsa başarı oranı yüksektir. Bu koşulların tam olarak sağlanamamasını sağlayan etkenlerin başında ise habersiz ilaç kullanımı gelmektedir.

Alınan Tedaviler ve Hastalık Geçmişi Kapsamında İnceleme

Yumurtalık kisti ameliyatının başarı oranını ilaçlar kadar etkileyen bir diğer faktör ise hastanın tıbbi geçmişidir. Genelde döküm şeklinde hastanenin elinde bu kayıtlar bulunsa da hekim ve hasta arasında tam uyumun sağlanması amacıyla tekrar üstünden geçilmesinde fayda vardır. Çocuklukta geçirilen ve kalıcı zararlar ya da farklı etkiler bırakmış hastalıklar, bir dönem kullanılmış etkili ilaç tedavileri ve kürler operasyonun başarısını etkileyebilecek faktörlerdir.

Ameliyat Yöntemi ve Operasyon Planının Netleşmesi

Tahliller ve hastanın tıbbi geçmişi incelenerek ortaya çıkan sonuçlar ile tıbbi testler sonunda ortaya çıkan sonuçlar tek potada eritilerek ameliyat yönteminin ne olacağına karar verilir. Yöntemin seçilmesinde kistin çeşidi ve büyüklüğü baskın etkin olsa da tıbbi geçmiş de bu kararı etkileyen faktörlerdendir. Ameliyat yönteminin netleşmesiyle birlikte operasyon tarihi, izlenecek metod gibi diğer değişkenler de netleştirilerek hastanın operasyona hazır olması, hazır gelmesi sağlanır.

Hasta ile Mutabakat ve Bilgilendirme

Başarılı geçen ameliyatların temelini, uygun şartlarda hazırlanmış hasta psikolojisi etkilemektedir. Hastanın, yapılacak operasyonun tüm detaylarını ve bu operasyon sonucu oluşması muhtemel tüm komplikasyonları bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerekir. İyi ya da kötü tüm sonuçların bir görüşmeyle hekim tarafından hastaya bildirilmesi ve üzerinde uzlaşı sağlanması şarttır.

Ameliyata Hazırlık

Yumurtalık kisti ameliyatının yöntemi ve metodu belirlenip tüm detaylar hasta ile paylaşıldıktan sonra hasta ve kurum olarak ameliyat için hazırlık yapılması gerekir. Bu hazırlık süreciyle hasta operasyon için stabil hale getirilirken, kurum yani hastane koşulları da ciddi bir ameliyat için hazırlanır.

Ameliyathane Hazırlığı

Ameliyathane hazırlanırken dikkat edilen temel nokta hastanın kendini rahat hissedebilmesi ve ortamın maksimum hijyen koşullarında olmasıdır. Bu hazırlık süreciyle amaçlanan temel şey hastanın enfeksiyon kapmasına sebep olabilecek durumlardan hastayı uzak tutmak yani ortamı sterilize etmektir.

Hastanın Hazırlanması

Hastanın fiziksel olarak hazırlanmasından çok psikolojik olarak hazırlanmasını ifade eder. Operasyonun başarı oranları her ne kadar yüksek olsa da her hasta özelinde oluşabilecek çeşitli komplikasyonlar yüzünden her zaman hayati risk bulunmaktadır. Hastanın bunları bilerek ve uzlaşı sağlanarak operasyona alınması başarıyı etkileyen faktörlerin başında gelmektedir.

Ameliyat Ekibinin Hazırlanması

Operasyonu yapacak ekibin koordine olması sorunsuz bir süreç geçirilmesi açısından önemlidir. Operasyonu yapacak ekip mental olarak da ciddi bir operasyona hazır olmalıdır. Bunun en temel şartı ise tecrübeden geçtiğinden dolayı, ameliyat olacağınız hastanenin yumurtalık kisti konusunda referanslarının sağlam olması gerekir.

Ameliyat Öncesi Beslenme ve Diyet

Ameliyat öncesinde bazı gıdalar, tüketim ürünleri operasyonun başarısını etkileyebilme kapasitesine sahip olduğundan dolayı tüketilmesi veya tüketilmemesi tavsiye edilir. Ancak her hastanın kan değerleri birbirinden farklı olacağından dolayı nelerin tüketilip nelerin tüketilmeyeceğini operasyonu gerçekleştirecek uzman doktor belirleyecektir.

Tüketilmesi Gereken Besinler

Operasyondan önce sağlıklı beslenmeniz ve kan değerlerinizi aşırı uçlara çekebilecek gıdalardan kaçınmanız gerekmektedir. Tüketilmesi gereken gıdalar arasında sebzeler ve meyveler sayılabilir.

Tüketilmemesi Gereken Besinler

Tüketilmemesi gerekenlerin başında sigara ve alkol gelir. Sigara ve alkol gibi tüketim ürünleri iyileşme hızını düşürür, dokularda zararlara sebep olur. Vücudun kendini bu zararlılardan arındırabilmesi için en azından bir haftaya ihtiyacı vardır. Bunlara ek olarak kanı akışkan hale getirecek, pıhtılaşmayı engelleyici bazı gıdalardan da uzak durmakta operasyonun başarısı açısından fayda vardır.

Yeme İçmeyi Kesme Saati

Alkol ve sigara operasyondan bir hafta önce tamamen kesilmelidir. Besinler ise operasyon günü tüketilmemelidir. Tüketilen her besin kan değerlerini değiştireceğinden dolayı, doktorunuzun söylediği saatten itibaren kesinlikle yemek yememeniz gerekir.

Hastaneye Yatış

Tüm koşulların eksiksiz sağlanması ve operasyonu yapacak uzman doktor tarafından onay verilmesi halinde hastanın yatışı gerçekleştirilir ve hasta, hastane personeli tarafından operasyona uygun hale getirilmeye başlar.

Karında Kist Ameliyatı Sonrası

Ameliyat için hastanın psikolojik ve fiziksel olarak hazırlanmasından sonra hastanın hastaneye yatışıyla başlayan süreçtir. Bu süreçte hasta operasyona alınır. Ortaya çıkması muhtemel komplikasyonlar sıfıra indirilmeye ve operasyondan başarılı şekilde çıkan hastanın konforu arttırılmaya çalışılır.

Ameliyat Günü

Hasta eğer tüm fiziksel ve psikolojik durumlara hazırsa, operasyonu yapacak uzman doktorun onay vermesiyle hastaneye yatar. Hastaneye yatışından itibaren sürekli olarak kalp ve kan değerleri kayıt altına alınarak takip edilir.

Ağrı

Operasyon genel anestezi altında yapıldığından dolayı hastanın operasyon anında ağrı ya da acı hissetmesi söz konusu değildir. Operasyondan sonra da hastaya ağrı kesiciler verilerek hastanın ağrı ya da acı hissetmesinin önüne geçilir. Ancak operasyondan sonraki bir haftalık süreçte hafif ağrı hissedilmesi söz konusu olabilir.

Ayağa Kalkma

Kapalı ameliyat tekniğinde hasta operasyondan çıktıktan dört saat kadar sonra ayağa kalkıp hafif işlerini halledebilir, ufak yürüyüşler yapabilir. Açık ameliyat tekniğinde ise hastanın ayağa kalkması ilk günün ya da ikinci günün sonunu bulabilir.

Hareket Kabiliyeti

Kapalı ameliyat tekniği uygulandığında hastanın hem operasyon sırasında hem de operasyondan sonra konforu yüksek olduğundan dolayı, hareket kabiliyeti yüksektir. Operasyondan dört saat sonra ayağa kalkabilecek seviyeye gelen hasta, ilk günün sonunda büyük oranda hareket kabiliyetini tekrar kazanır. İlk haftanın sonunda ise hareket etmekte en ufak sıkıntı çekmez. Açık ameliyat yönteminde ise hastanın ayağa kalkması ortalama olarak ikinci günün sonunu, tam hareket kabiliyetini kazanması ise üçüncü haftanın sonunu bulabilmektedir.

Dikişler

Kapalı ameliyat yönteminde atılan dikişler çok ufak yer kaplar. Açık ameliyat yönteminde ise yumurtalık kistinin boyutuna ve yerine göre kesi atıldığından dolayı dikiş atılan yerin boyutu değişeceğinden dolayı, dikiş sayısı da değişmektedir. Hastanın beslenmesine ve yaşına göre değişmekle birlikte iki yöntemde de atılan dikişler birinci haftanın sonuyla ikinci haftanın sonu arasında bir sürede, hastadan hastaya değişen zamanlarda alınır.

Pansuman – Kontrol

İlk yirmi dört saat boyunca hastalar herhangi bir enfeksiyon riskine karşı yirmi dört saat izlenirler. Dikişler alınana kadar geçen sürede pansuman ve kontrol devam eder. Kontrollerde yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığı, kan birikimi olup olmadığı kontrol edilir ve eğer yoksa dikişlerin alınmasından sonra herhangi bir kontrole ya da pansumana gerek yoktur.

Beslenme ve Diyet

Ameliyattan sonra hastalar doktorlarının verdikleri perhizlere uymak durumundadırlar. Bu perhizler hastalara özel olarak hazırlandıklarından dolayı farklılık gösterebilir. Temel amaç, hastanın kan değerlerini aşırı uçlara çekebilecek ve beklenmedik bazı durumların oluşmasına sebep verebilecek gıdalardan hastayı uzak tutmaktır.

İlaç Kullanımı

Hastaların geçmişten gelen hastalıklarına dair kullandıkları ilaçları operasyonu yapa doktorun onayına sunmaları ve onay almaları durumunda onay verilen dozda belli sürelerde kullanmaları, operasyonun başarısının korunması ve beklenmedik bir komplikasyonun çıkmaması açısından önemlidir.

Gözetim Süresi

Kapalı ameliyat tekniği uygulandığında gözetim süresi bir gündür. Açık ameliyat daha komplike ve riskler bakımından daha tehlikeli bir ameliyat yöntemi olduğundan dolayı gözetim süresi iki ya da üç güne uzayabilmektedir.

Riskler, Yan Etkiler, Komplikasyonlar

En ufak operasyonların dahi hasta özelinde değerlendirildiğinde çeşitli komplikasyonlar doğurma riski mevcuttur. Yumurtalık kisti ameliyatı ise sonuçları düşünüldüğünde ciddi ameliyatlar sınıfına girdiğinden dolayı riskleri, yan etkileri ve komplikasyonları diğer ameliyatlara göre daha fazla olan bir ameliyattır. Aşağıda maddelenen durumların ortaya çıkması halinde mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir.

 • Ateş ve titreme gibi enfeksiyona işaret eden durumlar

 • Kanama, kızarıklık ve şişme gibi durumlar

 • Ağrı kesicilerle kontrol altına alınamayan şiddetli ağrı

 • Vajinal kanama veya vajinal bölgede meydana gelen akıntılar

Yukarıdaki maddeler operasyonla ilgili genel bir problemin varlığına işaret ettiğinden dolayı doktora başvurulması elzemdir.

Laparoskopik Yöntemde Komplikasyonlar

Laparoskopik yöntem yani kapalı yöntem her ne kadar komplikasyonları, yan etkileri ve riskleri en aza indiren yöntem olsa da müdahale ettiği alanın komplike ve karmaşık yapısından kaynaklı yine de bazı riskleri içerisinde barındırmaktadır.

Hafif Ağrı

Operasyon her ne kadar genel anestezi altında yapılsa ve ameliyattan sonra hastaya ağrı kesiciler verilse de hastanın bir haftalık süreç içerisinde hafif şiddetli olarak sayılabilecek ağrıları hissetmesi muhtemeldir. Birinci haftadan sonra herhangi bir ağrı kalmayacaktır.

Anestezi Komplikasyonları

Operasyon başlamadan önce anestezi uzmanı tarafından hastanın anesteziye vereceği tepkiler ölçülür. Bu testten kaynaklı hastanın operasyon sonrasına anestezi kaynaklı bir komplikasyona maruz kalması oldukça zordur. Böyle bur durum gerçekleşse de gözetim altında geçirdiğiniz sürede gerçekleşeceğinden korkmanıza gerek yoktur.

İdrar Zorluğu

Operasyonu takip eden bir haftalık süreçte idrar zorluğu çekmeniz muhtemel olsa da böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurarak bilgi alınız.

Geçici Alerjik Reaksiyonlar

Yumurtalık kisti ameliyatından sonra herhangi bir alerjik reaksiyonun oluşma ihtimali mevcut değildir.

Açık Ameliyatta Komplikasyonlar

Açık ameliyat yöntemi, kapalı ameliyat yöntemine göre daha fazla riski ve komplikasyonu ihtiva etse de gelişen tıp teknikleri sayesinde açık ameliyat sonucu ortaya çıkabilecek riskler, komplikasyon ve yan etkiler de en aza indirilmiş durumdadır.

Enfeksiyon

Operasyon açık şekilde büyük bir kesi üzerinden yapıldığından dolayı hastanın enfeksiyon kapma riski, kapalı ameliyat yöntemine göre daha fazladır. Bu riski en aza indirmek için ameliyatın başından sonuna kadar ve hastanın dikişleri alınana kadar geçen sürede hijyen kurallarına azami özen gösterilmeli ve hasta mikroplu ortamlardan sakınılmalıdır. Enfeksiyon kapıldığında hastanın vücudu yüksek ateş, baş dönmesi, mide bulantısı, kanama ve akıntı gibi tepkileri vereceğinden oluşması muhtemel komplikasyonlar açısından anlaşılması en kolay olan enfeksiyondur.

Anestezi Komplikasyonları

Anestezi uzmanı tarafından operasyondan önce gerekli testler yapıldığından dolayı operasyon sonrasında anestezi kaynaklı bir komplikasyonun yaşanma ihtimali çok düşüktür. Yaşansa dahi gözlem süresi içerisinde belirtilerini vereceğinden hastanın korkmasına gerek yoktur.

Kanama

Dikişlerin patlaması ya da dokularda bir yırtılma meydana gelmesi durumunda kesi bölgesinde kanama görülmesi muhtemeldir. Hasta hareketlerine dikkat ederek ağır kaldırmaktan, spor yapmaktan en azından dikişler alınana kadar uzak durmalıdır.

Şişlikler

Yara bölgesinde ve çevre bölgelerde şişlik oluşması enfeksiyon belirtisi olduğundan dolayı, böyle bir durumun hastanın başına gelmesi durumunda mutlaka doktoruna başvurarak tedavi olması gerekmektedir.

Alerjik Reaksiyonlar

Yumurtalık kisti ameliyatı sonrasında hastanın alerjik reaksiyonlara kapılma riski yok denecek kadar azdır.

Ağrı

Ameliyat genel anestezi altında yapıldığından ve ameliyattan sonra da hastaya ağrıları için güçlü ağrı kesiciler verildiğinden dolayı hastanın ağrı hissetmesi mümkün değildir. Hasta verilen ilaçlara rağmen ağrı hissediyorsa mutlaka doktoruna başvurmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Operasyonun sonuçlarını korumak için ameliyattan sonra hastanın dikkat etmesi gereken bazı temel noktalar vardır. Ameliyatın sonuçlarının kalıcı hale geleceği bu tarihe kadar hasta bunlara dikkat etmek zorundadır.

Duş Alma

Dikişler alınana kadar hastanın dikişli bölgeleri sudan hele hele aşırı sıcak sudan uzak tutması gerekmektedir. Dikişler alınana kadar geçen sürede hastanın vücudunu ıslak mendil gibi hijyenik bezlerle silmesi tavsiye edilir.

Sıcak – Soğuk Uygulaması

Operasyondan sonra vücuda aşırı sıcak ya da aşırı soğuk cisimler temas ettirilmemeli, olabildiğince ortalama koşullar içerisinde hayat sürdürülmelidir. Sıcak – soğuk uygulamasının sebebi ağrıyı azaltmaktır ve operasyon sonrasında doktorunuz tarafından size verilen ağrı kesiciler bu işlevi zaten yerine getirmektedir. O yüzden ekstra bir çabaya gerek yoktur.

Seyahat

Dikişler alınana kadar hastaların uzun yola çıkmaması gerekir. Dikiş alım süreleri ortalama bir hafta olsa da bazı hastaların yaşına ve beslenme düzenine göre bu süre uzayabilmektedir. Hatta garanti olması açısından hastaların, dikişler alındıktan sonra bir hafta daha istirahat etmeleri sağlıkları açısından daha iyi olacaktır.

Uyku Pozisyonu

Kapalı ya açık yöntem olsun, hastanın yüz üstü ya da cenin pozisyonunda yatması dikişlerin patlaması açısından tehlikelidir. Hasta olabildiğince sırt üstü ve dik pozisyonda yatmalıdır.

Otomobil Kullanımı

İster kapalı ister açık ameliyat olsun hastaların dikişleri alınıp hareket kabiliyetlerini tam olarak kazanacakları süre geçene kadar otomobil kullanmamaları gerekir. Operasyonun yarattığı etkilerden dolayı oluşan refleks zayıflığından dolayı hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye atmış olursunuz.

Buhar Banyosu

Operasyondan sonra umumi ortamlardan olabildiğince uzak durmak gerekir. Ameliyat bölgesinin enfeksiyon kapmaması açısından önemlidir. Buhar banyosu ameliyat bölgesini nemlendirerek mikroplara açık hale getireceğinden dolayı, ameliyattan sonra uzak durulması gerekenlerin başında gelir.

Solaryum

Solaryum gibi umumi kullanım araçlarından uzak durmak, ameliyat bölgesinin enfekte olmaması için dikkat edilmesi gereken temel noktalardan olduğundan dolayı hastaların dikişler alınana kadar solaryuma gitmemeleri gerekmektedir.

İlaç Kullanımı

Operasyondan sonra kalıcı etkiler gözleninceye kadar geçecek sürede kullanılacak tüm ilaçların doktor onayın geçmesi gerekir. Kadın doğum uzmanı hangi ilaçları kullanıp hangilerini kullanamayacağınız konusunda size yardımcı olacaktır.

Dikişler

Açık ya da kapalı olsun seçilen ameliyat yöntemiyle az ya da çok atılan dikişler ortalama olarak birinci haftanın sonunda alınacaktır. Ancak bazı hastaların yaşı ve beslenme düzeni bu tarihi biraz daha uzatabilir. Hastaların dikişlerinin alınmadığı zaman zarfında dikkat etmesi gereken temel nokta dikişleri patlatabilecek hareketlerden uzak durmaları gerektiğidir.

Ameliyat Sonrası Cinsel İlişki

Eğer yumurtalık kisti ameliyatıyla birlikte rahim de alınmışsa hastaların bir ay kadar cinsel ilişkiden kaçınmaları gerekir. Ancak ameliyatta rahim alınmamışsa hastalar kendilerini iyi hissettiklerinde cinsel ilişkiye girebilirler.

Ameliyat Sonrası Doğurganlık

Ameliyatla birlikte doğurganlığı sağlayan yumurtalara ve rahime dokunulmamışsa hastaların gebe kalmalarında bir aksilik gözlenmez. Bazı durumlarda tek yumurtanın alınması gerekir ve bu durum da doğurganlığı etkilemez ancak iki yumurta veya rahimin alındığı kombinasyonlarda hastaların normal yollardan hamile kalması gibi bir durum söz konusu değildir.

Spor ve Egzersiz

Hastaların ameliyatı takip eden süreçte yaptıkları işlere ve eğer yapıyorlarsa yaptıkları sporların içerdiği hareketlere dikkat etmeleri gerekir. Ameliyatı takip eden günden dikişlerin alındığ güne kadar hastalar kesinlikle spor yapmamalı, kendilerini zorlayabilecek her türlü hareketten kaçınmalıdırlar.

Hafif Sporlar

Dikişlerin alınmasını takip eden süreçte hastalar hafif spor hareketleri ve ufak menzilli yürüyüşler yapabilirler.

Ağır Sporlar

Hastalar ağır sporlara girişmek için üçüncü ayın sonunu beklemek zorundadır. Ancak bu tarihin daha öne ya da daha ileriye çekilmesi doktor tavsiyesiyle mümkündür.

Ameliyat Sonrası Beslenme ve Diyet

Hastalar ilk bir aylık sürede doktorlarının verdikleri perhiz listesine tam uyum göstermeli, kan değerlerini uç noktalara çekebilecek gıdalardan kesinlikle uzak durmalıdırlar. İlerleyen süreçte ise olağan besin alışkanlıklarına dönmelerinde herhangi bir sakınca yoktur.

Doktor Kontrolleri

Ameliyattan çıkan hastalar eğer kapalı ameliyat yöntemiyle ameliyat olmuşlar ise bir günlük; açık ameliyat yöntemiyle ameliyat olmuşlar ise de iki ya da üç günlük müşade süresini hastanede geçirirler. Sonrasında ise dikişler alınıncaya kadar günlük pansumanlar devam eder. Dikişler alınırken uzman doktor tarafından bir kontrol, birinci ayın sonunda ise ikinci kontrol yapılır. Ekstrem durumlar gerçekleşmediği sürece başka kontrole gerek yoktur. İlerleyen süreçte ise kitlenin tekrar oluşup oluşmadığı kadın doğum uzmanı tarafından takip edilir.

İyileşme Süreci

Ameliyatı takip eden ilk haftanın sonunda dikişler alınır. Bazı hastalarda dikiş alma süresi uzayabilse de ortalama süre bir haftadır. Bu bir haftalık süreçte hafif şiddetli ağrılar olabilir, normaldir. Bir haftayla bir ay arasında geçen sürede hasta eski atik haline tamamen kavuşarak iyileşir.

Sık Sorulan Sorular

Hastalığın genel tanımı, sınırları; ameliyatın öncesinde yapılması gerekenler ve ameliyat günü ile sonrasını açıkladıktan sonra akıllarda oluşan bazı soruların cevaplanması gerekmektedir.

Ameliyatsız Kist Tedavisi Mümkün Mü?

Ameliyatsız kist tedavisi iyi huylu küçük kistlerde mevcuttur. Doğum kontrol hapları yardımıyla yapılan bu tedaviyle östrojen ve progesteron hormonları baskılayarak kistin ufalmasını ve tamamen ortadan yok olmasını sağlayabilir. Ancak ilaçlı tedavi kistlerin büyük kısmında işe yaramaz. Nihai çözüm cerrahidir.

Karında Kist Ameliyatı Zor Bir Ameliyat Mıdır?

Karında kist ameliyatı genel anestezi altında açık ve kapalı yöntemler kullanılarak gerçekleştirebilen bir ameliyattır. Uzmanların bu konuda kazandıkları tecrübeler sayesinde tüm koşullar sağlandığı taktirde sonuçları bakımından başarılı bir ameliyattır.

Ameliyat Ağrılı Mıdır? Hasta Ne Zaman İyileşir?

Ameliyat genel anestezi altında yapıldığından ağrısızdır. Hasta birinci ay ile üçüncü ay arasında tamamen iyileşmiş olur.

Ameliyat Kaç Saat Sürer?

Ameliyat yaklaşık olarak bir saatte tamamlanmakla birlikte seçilen yöntem ve kistin büyüklüğü ile çeşidi bu süreyi uzatabilir.

Yaş Sınırı Var Mıdır?

Adet görmeyen hastalarda yumurtalık kisti görülme ihtimali çok düşük olduğundan doğal bir yaş sınırı zaten oluşmaktadır. Dermoid kistlerde ise kanser şüphesi yüksekse yaşa bakılmaksızın müdahale edilmektedir.

Ameliyat Sonucu Kişiden Kişiye Göre Değişir Mi?

Hastanın oluşturduğu özel koşullar sonuçları etkilese de alanında uzman doktorlar bu farkların önüne geçerek sonuçları stabil hale getirmekte ve başarıyı daim kılmaktadırlar.

Ameliyat Sonrası İz Kalır Mı?

Kapalı ameliyat yönteminde çok ufak izler kalırken, açık ameliyat yönteminde kesi izi kalmaktadır. Ancak yapılan kesinin kalitesine bağlı olarak ameliyattan sonraki süreçte yapılan estetik müdahalelerle bu izler ortadan kaldırılabilmektedir.

En İyi Doktor Diye Bir Şey Var Mı?

En iyi doktor diye bir şey olmasa da koşulların mükemmel birleşimi diye bir şey mevcuttur. Hastane şartları, hekimin uzmanlık derecesi ve hastanın durumu mükemmel şartlarda birleştiğinde operasyonun sonuçları da mükemmele yakın olmaktadır.

Özel Hastane Mi Yoksa Devlet Hastanesinde Mi Ameliyat Olmalıyım?

Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durumdur. Maddi imkanlarınıza göre ameliyat olabileceğiniz en iyi yeri seçmekte özgürsünüz. Dikkat edilmesi gereken nokta her özel hastane iyi değilken; her devlet hastanesi de kötü değildir.

Rahim Aldırılmamışsa Aldırmak Gerekir Mi?

Buna karar vermesi gereken kişi tüm şartları değerlendirip tek potada eritecek olan uzman doktordur. Eğer rahmin alınmasına gerek yoksa operasyon sırasında almyacak, eğer alınmasına gerek varsa alacaktır.

İstirahat Raporu Verilir Mi? İşe Ne Zaman Dönerim?

İstrahat raporu verilir. Hastanın durumuna göre değişmekle birlikte on beş gün ile bir ay arasında rapor almanız muhtemeldir. İşe dönüşünüz ise kapalı ameliyatta on beşinci günün sonunu, açık ameliyatta ise ilk ayın sonunu bulacaktır.

Günlük Hayata ve Sosyal Hayata Ne Zaman Dönerim?

Kapalı ameliyat tekniğiyle operasyon gerçekleştirildiğinde sosyal hayatınıza dönmeniz ikinci haftanın sonunu, açık ameliyat yöntemiyle yapılan ameliyatta ise birinci ayın sonunu bulur.

Gebelik veya Emzirme Döneminde Kist Ameliyatı Olabilir Miyim?

Gebelik döneminde kist ameliyatı olmanız mümkün değildir. Emzirme döneminde ise eğer ciddi kanser şüphesi yoksa operasyon daha sonraki sürece ertelenmektedir.

Diğer Sağlık Sorunları Ameliyat İçin Engel Olur Mu?

Ne tür sağlık sorununuzun olduğuna göre değişmekle birlikte en iyi ve yetkin kararı muayene için başvuracağınız uzman doktor söyleyecektir.

SGK Karında Kist Ameliyatını Karşılar Mı?

Karında kist ameliyatı SGK tarafından karşılanmaktadır. Tedavi etmediğinde kişi sağlığını ciddi derecede tehtit etmek potansiyeli olduğundan dolayı temel ihtiyaçlar sınıfına girer.

Ameliyat Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?

Hastanenin kalitesine, doktorun uzmanlık derecesine, kistin yerine ve büyüklüğüne, operasyonun risklerine göre fiyat belirlenir.

Ameliyat Ertelenebilir veya İptal Edilebilir Mi?

Çok ciddi kanser şüphesi olmadığı durumlarda ve doktorunuzun gerekli görmesi durumunda operasyonun ertelenmesi söz konusuyken genelde iptal edilmesi söz konusu değildir.

Herhangi Bir Şikayet Yoksa Ameliyata Gerek Var Mı?

Yumurtalık kistlerinin büyük bir bölümü belirti vermediklerinden dolayı şikayete sebep olmazlar. Bu yüzden en iyi kararı muayene için başvuracağınız doktorunuz verecektir.

Ameliyat Olanların Yorumları Önemli Midir?

Yumurtalık kisti ameliyatı esteti amaçlı değil sağlığın korunması amaçlı yapılan bir ameliyat olduğundan ancak mecburi şartlarda uygulanmaktadır. Daha önceden bu ameliyatı olan hastaların yorumları ancak doktor ve hastane seçiminde etkili olmalıdır. Ameliyat kararının alınıp alınmamasında değil.

Ameliyat Olup Pişman Olan Var Mı?

Operasyon sağlık durumunun korunması amacıyla yapıldığından dolayı ancak mecburi kalındığı durumda doktorunuz tarafından tavsiye edildiğinden dolayı bir pişmanlık müessesinin burada çalışması mümkün değildir.

Karında Kist Ameliyatı Sonrası Şişlik Oluşur Mu?

Karında kist ameliyatı sonrasında bazen ödem oluşumu ile karşılaşılır. Kistin alınması sırasında oluşan doku hasarının bir sonucu olarak ilgili bölgede su birikimi ile karşılaşılabilir. Bazı durumlarda dren takılarak bazı durumlarda ise yalnızca gözlemlenerek süreç yürütülür. Oluşan şişlik yani ödem bir hafta içerisinde kendiliğinden kaybolur.

Karında Kist Ameliyatı Riskli Midir?

Karında kist ameliyatı sırasında uygulanan teknik kapalı ameliyat yöntemidir. Doğal olarak olabildiğince ufak kesi alanı oluşturulur. Aynı zamanda kistin gelişim gösterdiği bölgeye göre de ek önlemler alınır. Cerrahi bir operasyon olmasından ve genel anestezi altında yapılmasından dolayı çeşitli riskler oluştursa da karında kist ameliyatının görece risksiz olduğunu söylemek mümkündür. Kist yapısının oluşturduğu riskler ile karşılaştırılırsa ameliyatın riskleri göz ardı edilebilir.