Çikolata Kisti Ameliyatı

Ameliyat Özeti
Ameliyat Süresi1 - 2 Saat

Ameliyat ve tedavi süreçleri, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Ameliyat.com tedavi ve ameliyat özetlerinde, ortalama değer niteliği taşıyabilecek örnek tablolardan yararlanılmıştır.

Videolar

Çikolata Kisti Ameliyatı
Çikolata Kisti Ameliyatı

 

İnceleyen ve onaylayan: Doç. Dr. Mehmet Akif Sargın

Çikolata Kisti Ameliyatı Hakkında

Çikolata kistinin nedir, hangi belirtileri gösterir, tedavi yöntemleri ve süreci nasıl işler gibi genel çerçevenin çizilmesi hasta psikolojisinin ameliyata hazırlanması ve hastanın tam mutabakat halinde ameliyata girmesi açısından önemlidir.

Çikolata Kisti Nedir

Kadın ve erkek birbirinden ayrı üreme sistemlerine sahip iki canlıdır. Kadın vücudu, erkek vücuduna göre daha komplike bir sistemi içerisinde barındırır. Sistem, içerisinde çeşitli organlar, dokular ve bu sistemin biyolojik saatini ve davranışlarını kontrol eden hormonlardan oluşur. Bu üreme sisteminin içerisinde gebelik açısından en önemli dokulardan bir tanesi olan endometrium bulunur. Endometrium olağan zamanlarda yaklaşık beş milimetre kalınlıkta, rahim iç bölgesinde bulunur. Endometrium dokusu, adet dönemine yaklaştıkça salgılanan hormonlar sayesinde kalınlığını yaklaşık üç katına çıkararak olağan işlevini yerine getirmeye çalışır.

Olağan üreme sürecinde yumurtalıklarda üretilen yumurta hücreleri, spermle birleşebilmesi için yumurtalıklardan atılır. Döllenen yumurta hücreleri rahmin iç bölgesinde kalınlaşan endometrium tabakasına tutunarak gebelik sürecini başlatır. Eğer döllenme gerçekleşmemiş ise yumurtalıklarda üretilen yumurta hücresiyle beraber kalınlaşan endometrium dokusu da âdet kanamasıyla vücuttan atılır.

Endometrium tabakasının olağan konumu rahmin iç bölgesidir. Tam olarak bilinmeyen sebeplerle endometrium dokusu vücudun başka bölgelerinde de görülebilir. Bu bölgeler genelde yumurtalıklar, karnın iç kısmı ve rahim üzeri olabilir. Standart dışı bir bölgede gözlenen endometrium tabakası, olağan davranışlarını bu olağan dışı bölgelerde de sürdürmeye devam eder. Adet döneminden önce kalınlaşır, adet ile birlikte kanama gerçekleştirir. Rahim iç bölgesindeki kanama vajinal yol ile atılır ancak rahmin iç bölgesi dışındaki bölgelerde meydana gelen kanamalar vücuttan tam olarak atılamaz ve kistlere sebep olur. Oluşan bu kistlere ise endometriozis adı verilir.

Endometriozis yani endometrium dokusunun yanlış bölgede kanaması sonucu oluşan kistlerin çikolata kisti olarak adlandırılıyor olması, kistin yapısıyla alakalıdır. Kist dokusunun içi koyu renkli ve kıvam olarak akışkan çikolata benzeri bir sıvıyla kaplıdır. Genelde kanser tehlikesi oluşturmazlar ancak ilaçlı ya da cerrahi şekilde müdahaleye maruz kalırlar. Bunun sebebi kistlerin genelde büyüme eğilimi gösteriyor oluşlarıdır. Boyut olarak dört santimetre ile on beş santimetre arasında değişiklik gösterirler ve beş santimetreden sonra müdahaleye gerek duyar hale gelirler.

Çikolata Kisti Belirtileri

Çikolata kistlerinin birçok belirtisi mevcuttur. Kistlerin oluşturduğu belirtiler çeşitli etmenlere göre değişir. Hastanın yaşı, cinsel birliktelik sıklığı, uygulanan tedaviler, kistin boyutu gibi... Çoğu zaman doğrudan kistin bulunması amacıyla yapılan bir müdahale sonucu değil de rutin kontrollerde ya da başka bir hastalık için yapılan kontrollerde tespit edilirler. Bunun sebebi çoğu vakada çikolata kistlerinin belirti vermiyor oluşudur. Hastadan hastaya değişmekle birlikte bazı ortak belirtiler mevcuttur.

 • Kronik Yorgunluk: Günden güne değişen şiddetlerde olsa da devamlı ve kesilmeyen bir yorgunluk hali hastaya hakimdir. Hasta bu belirtiyi çikolata kistine bağlamaz. Çok çalışmasına ya da çeşitli diğer çevresel faktörlere bağlayarak muayeneye gitmez.

 • Bel, Sırt, Karın ve Kasık Ağrısı: Sayılan bölgelerde meydana gelen ağrıların birçok farklı sebebi olmakla birlikte bu sebeplerden birisi de çikolata kistleridir. Hastanın spesifik olarak çikolata kistinin varlığından şüphelenmesi mümkün olmadığından dolayı muayene olmak yerine dinlenerek bu ağrılardan kurtulmayı amaçlamakta bu yüzden de doktora başvurmamaktadır.

 • İdrar Sırasında Ağrı: Oluşan endometriozisin bağırsak bölgesine baskı uygulaması sonucu bu bölgede meydana gelen daralmalar idrar sırasında anılan bölgede ağrılara sebep olabilir. Ayrıca çikolata kistinin mevcudiyeti durumunda kanlı idrar görülmesi de muhtemeldir.

 • Kısırlık: Çikolata kisti, kısırlığa sebep olanlar etmenler arasında yaklaşık olarak %30’luk bir kesimi kapsadığından dolayı ciddi bir kısırlık sebebi olarak görülebilir. Oluşan çikolata kistinin tüplere ya da yumurtalıklara yapışması sonucu sperm – yumurta bağını kesmesi muhtemeldir. Böyle bir durumda döllenemeyen yumurtadan dolayı kısırlık sorunu ortaya çıkar.

 • Ağrılı Cinsel İlişki: Hasta cinsel ilişki sırasında şiddetli ağrı hisseder.

 • Karında Gaz ve Şişkinlik Hissi: Bu belirtinin de çikolata kisti haricinde birçok sebebi olduğundan dolayı, bu problemi yaşayan hastalar genelde çikolata kisti şüphesiyle doktorlarına başvurmazlar.

 • Sebepsiz Morluklar: Vücudun herhangi bir bölgesinde sebepsiz morluklar oluşuyor ise sebebinin çikolata kisti olma ihtimali yüksektir.

 • İshal ve Kabızlık

 • Bacaklarda Sürekli Ağrı Hissi

 • Adet Döneminde Burun Kanaması

 • Depresyon

Endometrium Nedir

Endometrium, rahmin iç yapısı içerisinde bulunan ve yumurtanın döllendikten sonra yapıştığı dokudur. Normal olarak sadece rahim iç yapısında bulunur. Adet döneminden önceki süreçte kalınlığı yaklaşık beş milimetredir. Adet dönemine yaklaşırken, döllenmiş yumurtanın yapışabilmesi için kalınlığını yaklaşık olarak üç kart arttırarak on beş milimetre civarına çıkarır. Döllenen yumurta yapışır ve gebelik süreci başlar. Herhangi bir sebepten ötürü yumurta döllenememiş ise yapışma gerçekleşmez ve adet süreci başlar. Adet süreciyle birlikte yumurta hücresiyle birlikte endometrium da vücuttan atılır. Adet sürecinin sonunda ise kalınlığı yine beş milimetre olan başka bir endometrium yapısı oluşturur.

Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte rahmin iç yapısında bulunması gereken bu dokular yumurtalıklarda, rahmin dış bölgesinde ve karnın iç bölgesinde de oluşabilirler. Standart dışı bir bölgede oluşmalarına rağmen normal işlevlerini yerine getirirler. Adet dönemiyle birlikte kanarlar ve kalınlıklarını kaybederler. Ancak rahim iç bölgesindeyken sorunsuz şekilde vücuttan atılan kan, standart dışı bölgelerde tam olarak atılamaz ve fazla kan toplanarak kist yapıları oluşturur. Çikolata kistlerinin temel sebebi ise endometrium dokularının yanlış bölgede bulunmalarıdır.

Kan Hücrelerinin Yerleştiği Bölümler

Kan hücrelerinin yani endometrium dokusunun olağan dışı olarak yerleştiği bazı bölgeler vardır. Bu bölgeler yumurtalıklar, karın iç zarı ve rahim üzeri olarak sıralanabilir. Bu yerleşimden kaynaklı sorunlardan dolayı ise çikolata kistleri vücutta oluşur.

Yumurtalıklar

Endometrium dokusunun yerleştiği bölgelerin başında yumurtalıklar gelmektedir. Endometriumun yanlış konumlanmasından kaynaklı oluşan kistlerin yumurtalıkta oluşma ihtimali yüksektir. Genelde sadece tek yumurtalıkta görülse de bazen iki yumurtalıkta da çikolata kisti görülebilir. Bu bölgede meydana gelen endometriozis, kısırlığa en çok sebep olan kist çeşididir. Temizlenmesi daha zordur. Temizlenirken doğurganlığın etkilenmemesi için yumurtalıklara zarar verilmemesi; zarar verilmemesi için de azami özen gösterilmesi gerekir.

Rahim Üzeri

Normalde rahmin iç yüzeyinde bulunması gereken endometrium tam olarak saptanamayan sebeplerden ötürü rahim dış yüzeyinde yer alır ve endometriozisin ortaya çıkmasına sebep olur. Oluşturduğu yapışıklıklardan dolayı temizlenmesi kolay değildir ve temizlenirken azami özen gösterilmesi gerekir.

Karın İç Zarı

Çikolata kistlerinin (endometriozis) en çok görüldüğü bölgedir. Bu bölgede meydana gelen kistleri temizlemek görece kolay olsa da yine azami özenin gösterilmesi gerekir. Bölgenin temas ettiği organ sayısının çokluğundan dolayı bazı yapışıklıkların gözden kaçması muhtemeldir. Temizlenirken azami özenin gösterilerek, gözden kaçması muhtemel bölgelerin operasyon sonlandırılmadan mutlaka kontrol edilmesi gerekir.

Çikolata Kistlerinin Boyut ve Evreleri

Çikolata kistleri standart boyutlarda bulunmazlar. Hastadan hastaya göre değişen boyutlarda bulunur ve zaman içinde de büyüme eğilimi gösterirler. Kistlerin boyutu genelde dört ile on beş santimetre arasında bulunsa da bu sınırları aşan çikolata kistleri de mevcuttur. Kistlerin boyutunun on beş santime kadar ulaşıyor olması hatta bu boyutu da aşabiliyor olmasının temel sebebi net belirtiler vermiyor oluşudur. Belirti vermemesinden kaynaklı hastalar doğrudan endometriozis şikayetiyle doktorlarına başvurmamakta; ancak başka amaçlı kontroller sırasında tespit edilebilmektedirler. Tespit edilmelerinden sonra eğer beş santimetreyi aşmamışlar ise doğrudan cerrahi müdahaleye geçilmez. Kist çeşitli görüntüleme teknikleri kullanılarak izlemeye alınır ve gelişim süreci takip edilir. Beş santimetrenin altındaki kist yapıları için ilaçlı tedavi uygulaması sıklıkla kullanılır.

Evre 1

Birinci evrede kist henüz yeni oluşmuştur. Hastalık henüz başlangıç aşamasındadır. Bu aşamada endometriozise cerrahi müdahaleye hatta ilaçlı müdahaleye dahi gerek yoktur. Yapılan şey kistin izlenmesidir. Birinci evre minimal endometriozis olarak adlandırılır.

Evre 2

Birinci evreye göre oluşan kistlerin çapı daha büyüktür ancak bu aşamada da cerrahi müdahaleye gerek yoktur. İzleme aşaması devam eder, kistin oluşturduğu tüm yapışıklıklar tespit edilmeye çalışılır. Genelde ilaçlı tedavi bu aşamada başlar. Eğer belirtileri şiddetliyse lazerle yakma işlemi uygulanabilir.

Evre 3

Bu safhada artık tanı konusunda herhangi bir şüphe kalmamıştır. Belirtiler kısmında sayılan maddelerin çoğu bu aşamada tam olarak yaşanır. Hasta sosyal yaşamından soyutlanmaya, hayat kalitesinde ise düşüş yaşamaya başlar. Oluşan kistlerin çapı üç ile beş santimetre arasında değişebilir. Dördüncü evre ile birlikte ileri safha olarak bilinirler.

Evre 4

Çikolata kistinin son evresidir. Görüntüleme cihazlarıyla net olarak gözlemlenen kistlere cerrahi müdahale şarttır. Belirtiler kısmında sayılan maddeler şiddetli olarak yaşanır. İlaçlı müdahalenin artık bir etkisi kalmadığından mutlaka cerrahi müdahale gerekmektedir. Bu evreye gelen kistlerin çapları beş santimetreden başlayarak on beş santimetreye kadar uzanırlar.

Çikolata Kisti Ameliyat Yöntemleri

Çikolata kisti, mevcut olduğu bölgenin hassaslığı ve yapılacak müdahalelerin ortaya çıkarabileceği sonuçlar bakımından tehlikeli bir ameliyattır. Kistin evresine göre başlangıçta ilaç tedavisi uygulanır. Bu ilaç tedavilerinin omurgasını endometrium dokularının harekete geçmesine sebep olan hormonları kontrol altına alınması ve belirti olarak ortaya çıkan ağrıların kontrol altına alınması oluşturur. Hormon tedavisi için genelde doğum kontrol hapları kullanılır iken; ağrı için güçlü ve bölgeye yönelik ağrı kesiciler tercih edilir. İlaçlı tedavi kendine geniş bir uygulama alanı bulsa da nihai çözüm cerrahi yöntemlerdedir. Çikolata kistinin nihai tedavisi için uygulanan üç yöntem vardır. Bu üç yönteminde avantaj ve dezavantajlar bulunmaktadır. Uygulanacak yöntem hasta özelinde uzman hekim tarafından seçilir.

Laparoskopik Yöntem

Kapalı ameliyat yöntemidir. Hastanın iyileşme sürecini çok hızlandırması ve ameliyat sonrasındaki konforu muazzam derecede arttırması en büyük avantajıdır. Uzman hekimler tarafından ilk olarak tercih edilen yöntem olmakla beraber, uygulanamayacağı hastalar da olduğundan bazen yerini açık ameliyat yöntemine bırakmak zorunda kalır. Kapalı ameliyat yönteminde hastaya büyük cerrahi kesiler değil; çapı bir santimetreyi geçmeyen ufak cerrahi kesiler açılarak müdahale edilir. Kesinin küçük olması, iyileşme süresini kısaltırken; konforu arttırır. Laparoskopik yöntemde kistten temizlenen bölge havayla temas etmediğinden herhangi bir enfeksiyon riski de oluşmaz. Kendisini açık ameliyata bıraktığı nokta, bazı durumlarda kistin oluştuğu bölgenin kolay ulaşılabilen bir noktada olmaması ve kistin çok yayıldığından dolayı geniş bir temizlik alanına ihtiyaç duyulması olarak gösterilebilir. Operasyon genelde lokal bazen de genel anestezi altında icra edilir ve hasta en ufak ağrı, acı hissetmez.

Açık Yöntem

Doktorların hasta üzerinde uygulamak üzere seçtiği ilk yöntem laparoskopik yani kapalı yöntem olsa da bazı durumlar laparoskopik yöntemi geçersiz kılar. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde doktorlar açık ameliyat yöntemini tercih ederler. Avantajı ulaşılamaz bölgelerin bu yöntemde ulaşılabilir hale gelmesi ve yapılan kist temizliğinin en kesin sonuçları veriyor olmasıdır. Dezavantaj olarak ise yapılan kesiklerden dolayı iyileşme süresinin uzun; hasta konforunun düşük olması sayılabilir.

Robotik Cerrahi

Açık yöntem tarihi olarak ilk uygulanan, laparoskopik yöntem açık uygulamaların sonrasında hasta konforu ve iyileşme süresi düşünülerek geliştirilen ikinci yöntemdir. Robotik cerrahi ise kendisine en çok üreme yolu hastalıklarında ve kist tedavilerinde yer bulan ve tıp teknolojisinin son ulaştığı nokta olarak sayılabilecek, operasyon anında oluşabilecek hataları minimize etmeyi amaçlayan yöntemdir.

Robotik cerrahi, laparoskopik cerrahiyle benzer şekilde icra edilir. Fark ise görüntüleme sisteminin üç boyutlu olması ve operasyonda makas tutanın doktor değil robotik bir cihaz oluşudur. Robotik cihazla birlikte doktor hataları minimize edilmeye çalışılır.

Kimler Çikolata Kisti Ameliyatı Olamaz

Genel olarak çikolata kisti hastalığından muzdarip olan çoğu hasta çikolata kisti ameliyatını kendine uygun yöntem dahilinde olabilse de çeşitli kan problemlerine sahip olan hastalar ile anestezik ilaçlara aşırı reaksiyonlar gösteren hastalar ameliyat olamaz. En azından ameliyat, hasta hazır olana kadar ertelenir ve ertelenen süreçte hastanın ameliyata hazır hale gelmesi sağlanır.

Ameliyatın Yapılacağı Hastane Şartları

Çikolata kisti ameliyatı, uygulandığı bölge ve ortaya çıkarabileceği problemler düşünüldüğünde azami özeni ve hijyeni gerektiren operasyonlardandır. Bu operasyonların bu işte uzman doktorlar tarafından uygun koşullarda yapılması zaruridir. Ameliyatın doktor tarafındaki beklentilerle birlikte hastane tarafındaki beklentilerin de karşılanmasıyla icra edilmesi en uygun olanıdır.

Yoğun Bakım Gerekir Mi?

Ameliyat sonucu hasta kaynaklı veya doktor kaynaklı ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun yaratabileceği komplikasyonlara daha iyi müdahale edebilmek ve hastanın uygun ortamda bulunmasını sağlamak amacıyla operasyonun gerçekleştirildiği hastanenin yoğun bakım servisinin olması gereklidir. Olağan süreçte yoğun bakım ünitesiyle hastanın bir işi olmasa da ciddi bir cerrahi operasyondan kaynaklanan zorunluluklardan birisi de yoğun bakım ünitesidir.

Anestezi Gerekir Mi?

Evet ama bu ameliyatta üç yöntem olduğundan dolayı farklılık göstermektedir. Bunlardan birincisi ve hasta konforu düşünülerek uygulananı laparoskopik yöntem; hastalığın vücuttan kesin olarak atılmasını amaçlayan ve laparoskopik müdahalenin mümkün olmadığı durumlarda tercih edilen açık yöntem ve laparoskopik yöntemle benzer olan robotik cerrahi yöntemi. Üç yöntemde de küçük ya da büyük kesiler açıldığından dolayı hastanın anestezi altında olması zorunludur. Genelde lokal anestezi uygulansa da bazı hastalarda genel anestezi uygulaması da görülmektedir.

Refakatçi Gerekir Mi?

Hangi yöntemle yapılırsa yapılsın yatıştan ile taburcu olunması arasında geçen sürede ve özellikle ameliyattan sonraki süreçte hastaya refakat edecek birinin bulunması şarttır. Hastanın ameliyattan sonraki süreçte hangi yöntemle ameliyat olmuş olursa olsun hemen kendi ihtiyaçlarını karşılama ihtimali yoktur. Kapalı yöntemde bu süre daha kısa olsa da refakatçi zaruridir. Refakatçinin bulunması, operasyon öncesinde ve sonrasında hasta psikolojisinin daha düzgün olmasına daha stabil ilerlemesine ve doğal olarak daha hızlı iyileşme gerçekleşmesine sebep olmaktadır.

Ameliyatta Kullanılan Cihazlar

Laparoskopik ya da açık yöntemde kullanılan cihazlar biraz fark gösterse de genel olarak aynıdır. Genel olarak hastanın kan değerlerini, kalp ritmini ve nabzını ölçen cihazlar ile cerrahi kesiklerin atılması ile kistin temizlenmesini sağlayan cihazlar olarak bunların gruplandırılması mümkündür. Operasyonda kullanılan cihazlar hijyenik olmalıdır. Kullanılan cihazlar herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmazlar.

Kapalı Ameliyat Cihazları

Açık ameliyat yönteminde kullanılan cihazlara ek olarak açılan ufak kesiden girilerek kistin temizlenmesini sağlayan tıbbi aletler kullanılır. Son yıllarda gelişen cerrahi yöntemler sayesinde fiber kablolarla cerrahın direktiflerini uygulayan robotik cihazlar da ortaya çıkmıştır.

Açık Ameliyat Cihazları

Herhangi bir açık ameliyatta kullanılan cihazlarla tamamen aynıdır. Özel olarak çikolata kistine müdahale için araçlar bulunsa da oluşabilecek her türlü komplikasyona müdahale edebilecek cihazlar da ameliyatta hazır tutulur.

Çikolata Kisti Ameliyatı Hangi Uzmanlık Alanına Girer

Çikolata kisti ameliyatı, rahim iç zarında bulunması gereken endometrium dokularının vücudun başka bölgelerinde bulunmaları sonucu oluşturdukları kistlerin alınması için uygulanan ameliyattır. Çikolata kisti ameliyatı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorların alanına girer. Hastalığın tespiti, takibi bu alanda uzman doktorlarda iken; ameliyat operatör doktorların kontrolünde gerçekleşir.

Çikolata Kisti İstatistikleri ve Başarı Oranları

Çikolata kisti ameliyatları, uygulamanın yüksek olmasından kaynaklı sonuçları bakımından standart bir düzleme oturmuştur. Başarı oranı uygulayan doktora, uygulanan hastaneye, hastanın durumuna göre değişse de genel olarak yüksek başarı oranlarının elde edildiğini söylemek mümkündür. Robotik cerrahiyle birlikte doktor kaynaklı hataların da minimize edilmesiyle birlikte başarı oranları daha da yükselmiştir. Genel olarak uygulanan yöntemin doğru seçilmesi durumunda çikolata kisti ameliyatları yüksek başarı oranlarını yakalamakta ve kistler tekrar etmemektedir.

Ameliyat Fiyatları

Sadece çikolata kisti ameliyatı değil, herhangi bir ameliyatın fiyatı o ameliyatı gerçekleştiren doktorun tecrübesine; ameliyatın zorluğuna ve uygulamanın yapıldığı hastanenin kalitesine göre değişmektedir. Çikolata kisti ameliyatı da bu değişkenlere göre fiyatlandırılan ameliyatlardan bir tanesidir. Kistin boyutu, huyu, hastanın genel sağlık durumu, doktorun uzmanlık durumu vesaire spesifik fiyatların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Tam fiyat almak için kist muayenesine gitmeli ve muayene olduğunuz kurumdan fiyat almalısınız.

Çikolata Kisti Ameliyatı Öncesi

Çikolata kistinin anlaşılması için uygulanan tetkiklerin, hastanın uyması gereken bazı kuralların açıklanması ve teşhis ile ameliyat arasındaki sürecin sağlıklı kontrolü için bu sürecin hastaya tam olarak anlatılması gerekmektedir. Ameliyata kadar geçen süreçte hasta psikolojisinin sağlıklı olması hem ameliyatın başarısı hem de iyileşme süreci açısından en önemli etkenlerden bir tanesidir.

Tetkikler

Kistin belirlenmesi için çeşitli testlerin uygulanması gerekir. Bu testler kistin boyutunu ve huyunu belli eder. Kistin teşhis aşamasında ise hastanın kist şikayetiyle doktora başvurması gerekir. Doktor tarafından uygulanan muayene ile şüphenin gerçekliği test edilir. Ama çikolata kistinin en azından ilk iki evrede belirti vermiyor oluşu, teşhisini zorlaştıran etmenlerdendir.

Ultrason

Kistin belirlenmesi için en çok kullanılan yöntemdir. Kistin içerisinde sıvı bulunması ve akışkanlığının çikolata kıvamında olmasından dolayı hangi bölgede, hangi büyüklükte bulunduğu tam olarak belirlenebilir. Hastalar genelde olağan muayenelerinde ya da herhangi başka bir hastalık için yapılan ultrason muayenesinde çikolata kistinin varlığını öğrenirler.

Jinekoloji Muayenesi

Kist şüphesinin doktor tarafından doğrulanması için en geçerli yöntemdir. Doktor tarafından da şüphenin paylaşılması durumunda hasta, görüntüleme teknikleriyle teste tabi tutularak kistin varlığı ve eğer varsa hangi bölgede bulunduğu ile büyüklüğü belirlenebilir. Tüm tedavi sürecinin başlayabilmesi için jinekolojik muayene şarttır.

Anestezi Muayenesi

Çikolata kistleri belli bir büyüklükten sonra mecburen cerrahi yöntemle tedavi edildiklerinden dolayı hastanın anestezi ilaçlarına olan tepkisinin bilinmesi ve ona göre doğru dozaj ile yöntem seçilmesi gerekmektedir. Ameliyattan önce hastalar mutlaka anestezi testine sokulmakta ve sonuçlara göre ameliyat edilmektedirler. Anestezi testinin sağlıklı yapılabilmesi ve operasyon anında da istenen etkinin alınabilmesi için ameliyatın yapıldığı hastanede anestezi uzmanı bulunması zorunludur.

Gözlem

Her çikolata kisti ameliyatı doğrudan cerrahi yöntemle alınmaz. Çapının küçük olması durumunda belli bir gözlem süreci operasyondan önce mutlaka yürütülür.

4 Cm’den Küçük Olan Kistlerin İzlenmesi

Çikolata kistlerine ameliyatla müdahale edilmesi için kistin çapının beş santimetreyi aşmış olması beklenir. Bazı durumlarda bu şart aranmasa da genel olarak böyledir. Çapı dört santimetreden küçük olan kistler düzenli muayeneler ile gözlem altında tutularak büyüme eğilimleri ölçülür. Bu eğilimin kritik boyutlara gelmesi halinde ise cerrahi müdahale seçeneği masaya yatırılır. Cerrahi müdahaleden önce hormon yani ilaç tedavisi mutlaka uygulanır ve kistin bu tedaviye ne tepki verdiği yine bu gözlem süresi içerisinde ölçülür.

Gözlem Süresince Uygulanan İlaç Tedavisi

Endometrium dokularının harekete geçmesini ve kanamaya sebep olmasını sağlayan hormonların baskılanarak kontrol altına alınması için hormon tedavisi uygulanır. Bu hormon tedavisinin mahiyetini ise ilaçlar oluşturur. Genelde doğum kontrol hapları etken hormonların baskılanması amacıyla kullanılır ve kullanım süresince kistin gelişimi gözlenir. Beklenen sonuçların alınması halinde nihai çözüm olarak cerrahi yöntem uygulanır.

İlaç Tedavisinin Başarılı – Başarısız Sonuçlanması

İlaç tedavisinin temelini hormon ilaçları oluştursa da belirtiler sonucu görülen ağrının azaltılması amacıyla ağrı kesiciler de kullanılır. İlaçların kullanıldığı süre boyunca kistin boyutunun büyümeye devam etmesi ya da beklenen küçülmeyi göstermemesi halinde tedavi başarısız kabul edilerek cerrahi yöntemlere geçiş yapılır.

4 Cm’yi Geçen Kistler İçin Operasyon Planı

Dört santimetreyi geçen çikolata kistleri, oluşturabilecekleri sorunlar dolayısıyla tehlikeli olarak addedilir. Bu süreçten sonra ilaçlı tedavinin de işe yaramaması durumunda cerrahi yöntemler masaya yatırılır. Kistin kolay ulaşılabilir ve ulaşıldığı zaman kolay temizlenebilir olduğu durumlarda kapalı ameliyat yöntemi tercih edilerek operasyon gerçekleştirilir. Bu koşulların ortada olmadığı durumlarda ise açık ameliyat yöntemiyle kistler temizlenir. Ameliyatlarda temel amaç kistleri tekrarlamayacak şekilde temizlemek olduğundan hasta bulunan kistin büyüklüğüne ve konumuna göre yöntemin seçilmesi en uygun olanıdır.

Kan Tahlili

Kistin belirlenmesi ve türünün anlaşılması; bölgesinin ve büyüklüğünün netleşmesinin ardından hastaya kan testleri uygulanır. Çikolata kistleri genel olarak iyi huylu kistler olarak bilinseler de huylarının tam olarak saptanması amacıyla Ca 125 ve Ca 19-9 isimli kan testleri uygulanır ve kistin huyu saptanır. Kan testlerinin yetersiz olarak görüldüğü durumlarda ise patoloji testleriyle bu aşama tamamlanır.

Biyokimya Testleri

Hormonların ve kistin etkinlik derecesinin belirlenmesi ve yol haritasının çizilmesi amacıyla uygulanan testlerdir. Çeşitleri hastadan hastaya göre değişebilir. Çıkan test sonuçlarına göre ilaç tedavisinin kapsamının, dozajının belirlenebilmesi gibi çeşitli avantajlar sunar.

Görüntüleme Testleri

Görüntüleme testlerinin temel amacı kistin büyüklüğünü ve konumunu tam olarak anlayabilmektedir. Çikolata kistlerinin belirlenmesinde ultrason kullanılır. Ultrason görüntüleme tekniğinin yetersiz kaldığı durumlar nadir olmakla birlikte böyle bir durumun ortaya çıkması halinde MR tekniği de kullanılabilir.

Ameliyat Öncesi Sigara ve Alkol Tüketimi

Çikolata kisti ameliyatı, ilgilendirdiği bölgenin komplikasyonla elverişli bir bölge olması ve operasyonda yapılabilecek en ufak hatanın doğurganlık üzerinde ciddi etkileri düşünüldüğünde ciddi bir operasyondur. Sigara ve alkol vücudun kimyasal dengeleri bozan, iyileşmeyi geciktiren ya da belli durumlarda tamamen engelleyen zararlılardır. Böylesine ciddi bir ameliyattan yaklaşık olarak iki hafta önce iki sininde tüketiminin kesilmesi gerekmektedir.

Alınan Tedavilerin Hekim Tarafından İncelenmesi

Alınan tedaviler, tedavi ettikleri hastalığı ortadan kaldırırken vücut kimyasında değişikliklere sebep olabilirler. Hekim tarafından, alınan tün tedavilerin bilinmesi, çikolata kisti ameliyatının ortaya çıkarabileceği komplikasyonların minimize edilmesi açısından önemlidir.

Hastalık Öyküsünün İncelenmesi

Hastanın geçmişte geçirdiği hastalıklar çikolata kisti ameliyatının ortaya çıkarabileceği komplikasyonların risk yüzdesini, başarı oranını ve iyileşme sürecini etkileyebileceğinden ötürü, mutlaka operasyonu gerçekleştirecek uzman hekimle paylaşılmalıdır. Başarılı bir operasyon için doktorun, hasta hakkında tam bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Operasyon Planının Hazırlanması ve Hasta ile Mutabakat

Yapılan tüm tetkikler ve hastanın tıbbi geçmişinin incelenmesi sonucunda operasyon planı ortaya çıkarılır. Bu planda operasyon öncesi yapılması gerekenler, operasyonun nasıl ve ne zaman yapılacağı ile operasyon sonrasındaki süreç detaylı olarak planlanır. Tüm süreç planlandıktan sonra hastayla paylaşılarak iki tarafında tam bilgiye sahip olması amaçlanır. Mutabakatın sağlanması durumuna plan işleme alınarak operasyon günü beklenir.

Hastane Hazırlığı

Çikolata kisti ameliyatının basit kliniklerde yapılması gibi bir durum söz konusu değildir. Operasyonun yapılacağı hastanenin tam teşekküllü olması başarının anahtarıdır. Hastanenin ameliyat için tüm gereklere sahip olması, operasyonda ortaya çıkabilecek herhangi bir komplikasyona anında müdahale edebilecek kabiliyete sahip olması hasta sağlığının korunması açısından önemlidir.

Ameliyathane Hazırlığı

Operasyonun yapılacağı ameliyathanenin hijyenik hale getirilmesi ve operasyonda lazım olabilecek her türlü cihazın hazır bulundurulması gerekmektedir.

Ameliyat Ekibi Hazırlığı

Uzmanı gerçekleştirecek doktor ya da doktorlar ile onlara yardımcı olacak hemşirelerin ve anestezi uzmanlarının operasyona mental açıdan hazır olmaları önemlidir. Operasyon bir ile iki saat süreceği için ekstra efor gerektirmese de operasyonu yapacak ekibin uykusunun ve konsantrasyonunun tam olması gerekmektedir.

Hastanın Hazırlanması

Operasyon öncesinde hastanın mental açıdan hazırlanması gerekir. Moral açısından kuvvetli hastaların operasyondan daha başarılı sonuçlar aldıkları gerçektir. Hastanın mental hazırlığının tamamlanmasının ardından hasta fiziksel olarak da ameliyata hazır hale getirilmeli, ameliyat için gereken cihaz bağlantıları yapılmalı; gerekli kıyafetler giydirilmelidir.

Ameliyat Öncesi Beslenme ve Diyet

Alınan her besin vücut kimyasını değiştirme potansiyeline sahiptir. Çikolata kisti ameliyatı ciddi bir ameliyat olduğundan dolayı, operasyon öncesinde hastanın yediklerine ve içtiklerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Aç Kalma Süresi

Hastanın operasyon günü yemek yememesi gerekmektedir. En son yemeğini operasyondan bir gün önce akşam öğünü olarak ayarlamalı, sonrasında sadece sıvı tüketimi yapmalıdır.

Tüketilmesi Gereken Besinler

Kan değerlerini ekstrem noktalara çekmeyecek ve doktor onayı almış besinlerin tüketilmesinde herhangi bir sorun yoktur.

Tüketilmemesi Gereken Besinler

Kanın pıhtılaşmasını engelleyecek ilaçlardan ve E vitamini içeren besinlerden uzak durması gerekmektedir.

Ameliyat Öncesi Cinsel İlişki

Çikolata kisti ameliyatı doğrudan üreme sistemini ilgilendiren ciddi bir operasyondur. Bölgenin stabilizesinin korunması için bu ameliyatı olacak hastaların operasyondan en az bir hafta önce cinsel perhize girmeleri tavsiye olunur.

Doğum Düşünmeyen Hastalar İçin Rahim Aldırma Planı

Çikolata kisti ameliyatı yumurtalıkları veya rahmi ciddi derecede etkilememişse ve temizlenebilecek durumdaysa bu iki organa zarar verilmemeye azami özen gösterilir. Hastanın canını korumak ilk amaç iken doğurganlığını korumak ikincil amaç olarak alınmaktadır. Hastayla mutabakat aşamasında doktorlar rahim aldırmayı genelde tavsiye etmemektedir ancak üzerinde uzlaşı sağlanmış ise operasyon sırasında rahim de alınabilmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Çikolata kisti ameliyatının ciddiyetin kaynaklanan bazı noktalar mevcuttur. Bu noktalar her hasta özelinde değiştiğinden dolayı operasyon öncesinde dikkat edilmesi gereken noktalar için mutlaka operasyonu gerçekleştirecek doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir.

Hastaneye Yatış

Tüm teşhis, tetkik ve hazırlık sürecinin başarılı geçmesinin ardından hastanın yatışı gerçekleştirilir ve ameliyat için fiziki hazırlık süreci başlar.

Çikolata Kisti Ameliyatı Sonrası

Çikolata kisti ameliyatının gerçekleştiği gün ve sonrasındaki bir haftalık süreç ile tam iyileşmenin gerçekleşeceği tarih arasındaki bazı kritik noktaların hasta tarafından tam olarak idrak edilmesi önemlidir. Bu idrak aynı zamanda psikolojik rahatlama ve motivasyon da getirdiğinden dolayı iyileşme hızına katkıda bulunmaktadır.

Ameliyat Günü

Ameliyat süreci, hastanın hastaneye yatışının yapılmasından taburcu edilmesine kadar geçen süreyi ifade eder. Bu sürenin başlangıcında hastanın operasyona fiziki olarak hazırlığı sağlanır. Sonrasında operasyon gerçekleştirilir ve son olarak da hastanın kontrolleri yapılır. Olumsuz bir durum olmaması halinde hasta evinde dinlenmesi için taburcu edilir.

Ağrı

Operasyon anında ve sonrasında ağrı hissedilmesi söz konusu değildir. Hastanın fiziki kapasitesine göre verilen anestezik ilaçlar sayesinde bu risk tamamen ortadan kalkmaktadır. Operasyon sonrasında ise güçlü ağrı kesicilerle ağrı hissinin ortaya çıkmaması sağlanır. Operasyon gününü takip eden iki günlük süreçte ise hafif ağrı hissedilmesi ihtimal dahilindedir. Birinci haftanın sonundan itibaren vücut zorlanmadığı taktirde ağrı ya da acı hissedilmez.

Ayağa Kalkma

Kapalı yani laparoskopik yöntemle yapılan operasyonlarda hasta, operasyonun gerçekleştirilmesinden dört – beş saat kadar sonra ayağa kalkıp hafif hareketleri yapabilmektedir. Açık yöntemde ise hastanın yaşına ve operasyonun büyüklüğüne göre bu süre bir ile iki gün arasında sürmektedir.

Beslenme ve Diyet

Operasyondan sonra belli bir süre daha hastaların beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Dikkat edecekleri noktalar hastadan hastaysa göre değişmekle birlikte temel kaide kan değerlerini uç noktaya çıkarabilecek ve pıhtılaşmayı engelleyebilecek gıdalardan uzak durmaktır.

İlaç Kullanımı

Kanı sulandıran ilaçlardan ve operasyonun sonuçlarını tehlikeye atabilecek ilaçlardan uzak durulmalıdır. Eğer kullanılması zorunlu ilaçlar var ise bu ilaçlar operasyonu gerçekleştirilen doktorlar paylaşılmalı ve onun yönlendirmesine göre kullanıma devam edilmelidir.

Pansuman ve Kontrol

Kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonlarda pansuman yapılan bölge küçük olduğundan dolayı ilk haftanın sonundan itibaren kesiklerle ilgili bir pansuman ihtiyacı bulunmaz. Açık yöntemde ise kistin boyutuna ve konumuna göre açılan kesiklerin de boyutu değişebileceğinden ve bu kesiklere atılan dikişler de buna göre değişeceğinden dolayı bir ile iki hafta arasında devamlı pansuman yapılması ve bölgenin temiz tutulması gerekmektedir.

Kistin tam olarak temizlenip temizlenmediğinin kontrolü ve eğer varsa tekrarlama riski için hastalar azalan oranlarda düzenli kontrollere gelmelidir. Genelde operasyondan sonraki hafta, sonraki ay şeklinde yapılan kontrollerin ardından her iki ya da üç ayda bir düzenli kontroller yapılmaktadır.

Gözetim Süresi

Kapalı ameliyatlarda ameliyattan sonraki gün hasta taburcu edilir ve edilene kadarda gözetim altında tutulur. Açık ameliyatlarda ise hastanın durumuna göre değişmekle birlikte hastanın taburcu edilmesi ikinci ya da üçüncü günü bulur ve bu süre boyunca da gözetim altında tutulur.

Psikoloji

Hasta psikolojisinin hazırlanması operasyon gününü değil tüm süreci kapsadığından dolayı operasyona mental açıdan iyi hazırlanmış hastaların başarılı geçen operasyon sonra psikolojilerinde herhangi bir sorun olması söz konusu değildir.

Hareket Kabiliyeti

Kapalı ameliyattan sonraki dört saatte hasta ayağa kalkarak hafif yürüyüşler yapabilir. Hareket kabiliyetini tam olarak kazanması ise dört gün ile bir haftayı bulur. Açık ameliyatta ise bu süre yaklaşık olarak iki ile dört hafta arasıdır.

Riskler, Yan Etkiler, Komplikasyonlar

Basit ya da komplike her cerrahi müdahalede hesaba katılmayan değişkenlerden dolayı bazı komplikasyonlar oluşması ihtimal dahilindedir. İlgilendirdiği bölge ve uygulanış yöntemleri bakımından çok hassas olan çikolata kisti ameliyatında da bu komplikasyonlar mevcuttur.

Yumurtalıkların Zarar Görmesi

Çikolata kisti yumurtalık bölgesinde genelde bir, nadiren de iki yumurtalıkta rastlanabilecek bir kist türüdür. Kistin büyük olması ve yumurtalıklara büyük bir temas alanında yapışık olması durumunda yumurtalıkların zarar görme ihtimali vardır. Ancak iyi planlanmış bir operasyon ve uzman bir ekiple bu risk minimal edilmektedir.

Ağrılı Adet

Operasyondan önce kist yapıları ağrılı adet dönemine sebep olurlar. Çikolata kistinin en büyük belirtilerinden bir tanesi olan ağrılı adet dönemi, operasyonun başarılı geçmesi durumunda ortadan kalkar. Eğer ağrılı adet durumu devam ediyorsa tekrar muayene olunması ve sorunun tespit edilmesi gerekmektedir.

Cinsel İlişki Sırasında Ağrı

Operasyondan önce kist yapıları yüzünden cinsel ilişki sırasında ağrı hissedilmesi ihtimaller dahilindedir. İlk muayene için başvuran hastaların bir kısmı cinsel ilişki sırasında çektikleri ağrı yüzünden başvurmakta ve kiste sahip olduklarını öğrenmektedirler. Başarılı bir çikolata kisti ameliyatından sonra bu sorunun ortadan kalkması arzu edilir.

Doğurganlığın Bitmesi

Operasyon gerçekleştirilirken temel amaç hastanın hayati tehlike yaşamasını engellemek, ikincil amaç ise doğurganlığını korumaktır. Doğurganlığı korumak amacıyla üreme sistemindeki hiçbir organa zarar verici bir müdahale yapılmaz. Temas minimumda tutularak maksimum temizleme performansı elde edilmeye çalışılır. Rahmin, yumurtalıkların ya da tüplerin alınmadığı durumlarda doğurganlığın tamamen ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu değildir.

İltihaplı Reaksiyon

Operasyon sonrasında iltihaplı reaksiyon oluşma riski bulunmamakla birlikte böyle bir durumun ortaya çıkması halinde mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir.

Kistin Sağlıklı Yumurtalıklardan Ayrılamaması Durumu

Operasyonla birlikte üreme sistemindeki tüm kist hiçbir organa zarar verilmeden temizlenmeye çalışılır. Çikolata kisti genelde tek yumurtada olduğundan kistin yumurtadan ayrılmaması durumunda yumurtalıkla beraber alınması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda hastanın doğurganlığında sonlanma olmamakla beraber yalnızca oransal bir düşme olmaktadır. Kistin iki yumurtalıkta da olması ve iki yumurtalıktan da ayrılamaması durumunda ise mecburen iki yumurtalıkta alınmaktadır.

Kanama

Operasyondan sonra kapalı ameliyatlarda bir ya da iki dikişten fazlası atılmaz. Kesi alanının küçük olması, hareket kabiliyetinin yüksek olmasını sağladığından dolayı özen gösterildiği taktirde dikişlerin patlama riski bulunmaz. Açık ameliyatta ise atılan dikişlerin sayısı daha fazladır ve atıldığı bölge değişir. Açık ameliyat olan hastaların dikişlerine azami özen göstermeleri gerekmektedir.

Alerjik Reaksiyonlar

Operasyonda kullanılan malzemelere alerjik reaksiyon gösterme riski yok denecek kadar azdır. Böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Anestezi Komplikasyonları

Hastanın anesteziye uygun olup olmadığı; uygunsa hangi sınırlar dahilinde bu uygunluğu sağladığı operasyon öncesinde yapılan testlerle belirlendiğinden dolayı operasyon sırasında ve sonrasında anestezi kaynaklı komplikasyon oluşma riski yok denecek kadar azdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çikolata kisti ameliyatının ilgilendirdiği bölge, yöntem ve diğer sebeplerden kaynaklı olarak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. Bu noktalar genelde operasyonun başarısını korumak ve hastanın konforunu sağlamak amacıyla oluşmuş noktalardır.

Seyahat

Hastalar en azından dikişleri alınana kadar yolculuk yapmaktan kaçınmalıdır. Bu süre kapalı ameliyat yöntemiyle ameliyat olanlarda bir haftayı, açık ameliyat yöntemiyle ameliyat olanlarda ise iki ile üç haftayı bulabilmektedir. Bu tarihlerden sonra yapılacak seyahatlerde ise süre olabildiğince minimum tutulmalıdır.

Duş Alma

Hastaların dikişleri alınana kadar duş almaması gerekmektedir. Kapalı ameliyat yöntemiyle ameliyat olanlarda bu süre bir haftayı, açık ameliyat yöntemiyle ameliyat olanlarda ise iki ile üç haftayı bulabilmektedir. Duş alma yasağının bu kadar uzun süreli olmasından kaynaklı bazı alternatifler mevcuttur. Dikiş bölgelerine su gelmeyecek şekilde duş almak ve ıslak mendil ile vücudu silmek gibi.

Uyku Pozisyonu

Operasyon yapılan bölgenin üzerine yatılmaması ve mümkünse bölgeyi baskı altında bırakacak uyku pozisyonundan kaçınılması gerekmektedir. Dikişlerin patlamaması için uyku sırasında da azami özenin gösterilmesi şarttır.

Dikişler

Dikişler kapalı ameliyat yönteminde birinci haftanın sonunda; açık ameliyat yönteminde ise iki ile üçüncü haftanın sonunda alınmaktadır. Bu süre zarfında hastaların dikişlerin patlamaması için azami özeni göstermesi ve dikişli bölgelerin hijyenine dikkat etmesi gerekmektedir. Operasyondan sonra normal şartlarda enfeksiyon riski bulunmasa da gidilen umumi ortamlardan kaynaklı bir risk her zaman mevcuttur.

İlaç Kullanımı

Operasyondan sonra kanı sulandıracak ilaçlardan ve E vitamini içeren gıdalardan uzak durulması tavsiye edilir. Zorunlu olarak kullanılması gereken ilaçlar varsa bu ilaçlar operasyonu yapan doktora bildirilmeli ve onun görüşüne göre kullanılmaya devam edilmelidir.

Ameliyat Sonrası Cinsel İlişki

Çikolata kisti ameliyatının ilgilendirdiği bölge üreme organları olduğundan dolayı ameliyat sonrasında yaklaşık olarak iki aylık süreçte cinsel ilişkiye girilmemesi gerekmektedir. Hem operasyonun sonuçlarının kaybedilmemesi hem de hasta sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için bu perhiz dönemi gereklidir.

Spor ve Egzersiz

Kapalı yöntemle ameliyat olan hastalar hafif spor egzersizlerine ilk ayın sonunda, normal egzersizlerine ise ikinci ya da üçüncü ayın sonunda dönebilirken; açık ameliyat yöntemiyle ameliyat olan hastalarda bu süreler doğrudan iki katına çıkmaktadır. Operasyondan sonra bölgeyi yük altında bırakarak dikişlere zarar verebilecek her türlü etkiden uzak durulması gerekmektedir.

Ameliyat Sonrası Beslenme ve Diyet

Ameliyat sonrasında E vitamini içeren gıdalardan uzak durulması gerekmektedir. Bunun haricinde kan değerlerini uç noktalara çekebilecek gıdalardan da uzak durulması, operasyonun sonuçları ve hasta sağlığı açısından önemli olan bir diğer noktadır. Ameliyattan sonra doktorun verdiği diyet listesine uyulması şarttır.

Doktor Kontrolleri

Operasyonu takip eden ilk haftanın ve ilk ayın sonunda yapılan kontrollerin ardından tekrarlama riskinin gözlemlenmesi amacıyla iki ya da üçer aylık periyotlarla düzenli kontrol sürecine geçilir.

İyileşme Süreci

Kapalı yöntemle ameliyat olan hastalar ilk haftadan sonra dikişlerini aldırıp ilk ayın sonunda olağan yaşamlarına dönebilirken; açık ameliyat yöntemiyle ameliyat olan hastalarda bu süre iki katına çıkmaktadır. Kapalı yöntemle ameliyat olan hastalarda konfor üst düzeydeyken; açık yöntemle ameliyat olan hastalarda konfor daha düşüktür.

Sık Sorulan Sorular

Tüm süreç hasta ile paylaşılarak tam bilgi ortamı sağlandıktan sonra hastaların aklında bazı soruların kalması muhtemeldir. Bu soruların da cevaplanması, tam mutabakat sağlanması açısından önemlidir.

Ameliyata Gerek Var Mı? Ameliyatsız Tedavi Mümkün Mü?

Endometrium dokunun yanlış bölgede ortaya çıkmasından ve olağan işlevini yerine getirmeye devam etmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan çikolata kistleri temelde iki yöntemle tedavi edilirler. Bu yöntemlerden kesin sonuçlar sunanı cerrahi yöntemdir. Cerrahi yöntem ile kist yapısı tamamen temizlenmekte ve tekrarlama riski büyük ölçüde ortadan kaldırılmaktadır. Cerrahi müdahalenin yapılması için kist yapılarının belli çapların üzerinde olmaları ya da kanser gibi riskleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Çapı beş santimetrenin altında olan ve kanser riski taşımayan çikolata kistleri için ilaç tedavisi mümkündür. Bu ilaç tedavisinin temelini oluşturan nokta, endometrium dokularının harekete geçmesine sebep olan çeşitli hormonların baskı altına alınarak sürecin kontrol edilmesi ve ilk aşamada kistin büyümesinin durdurulması, ikinci aşamada ise tamamen yok edilmesidir. Ekstra olarak belirtilerden ağrının ortadan kaldırılması için ağrı kesici ilaçlar da verilmektedir. İlaçlı tedavinin işe yaramadığı durumlarda ise nihai çözüm olan cerrahi yönteme dönülmektedir.

Çikolata Kisti Ameliyatı Zor Mudur?

Çikolata kisti ameliyatı sıkça uygulandığından dolayı doktorlar tarafında ciddi uzmanlık kazanılmıştır. Ama hastadan hastaya değişen tiplerde ve bölgelerde kistlerin ortaya çıkıyor olması operasyonu bir nebze zorlaştırmakta; operasyonun uygulandığı bölgenin hassasiyeti de genel olarak çikolata kisti ameliyatını zor ameliyatlar sınıfına sokmaktadır. Operasyonda yapılacak hataların sonucu genelde doğurganlığın kaybedilmesi olduğundan dolayı, insanların hayatlarında büyük değişimlere sebep olma riski her zaman mevcuttur. Operasyonun uzman hekimler tarafından uygun teknikle yapılması sayesinde bu gibi riskler azalmakla birlikte hiçbir zaman tamamen yok olmamaktadır.

Ağrılı Bir Ameliyat Mı? Ağrılar Ne Zaman Geçer?

Operasyon ister açık ameliyat ister kapalı ameliyat tekniğiyle uygulansın, mutlaka anestezi yapılmaktadır. Kişinin vücut kapasitesine göre değişen oranda verilen anestezik ilaçlar sayesinde hastalar operasyon sırasında herhangi bir ağrı ya da acı hissetmezler. Operasyondan sonraki süreçte de uygulanan ağrı kesici ilaç tedavisi sayesinde ağrı hissetmeme hali devam etmektedir. Ancak bazı hastalarda ilk hafta boyunca hafif şiddetli ağrı hissedilme riski mevcuttur.

Ameliyat Kaç Saat Sürer?

Operasyon süresi kapalı ve açık ameliyat yönteminin uygulanmasına göre, kistin bulunduğu bölgeye ve büyüklüğüne göre değişebilmektedir. Ayrıca operasyonu yapan doktorun uzmanlık derecesi ve tecrübesi de süreyi etkileyebilmektedir. Genel olarak çikolata kisti ameliyatları bir ile iki saat arasında sürmektedir.

Yaş Sınırı Var Mı? Yaş, Ameliyatın Sonucunu Etkiler Mi?

Çikolata kistleri genelde ileri yaş hastalarda ortaya çıkmaktadır. Genç yaşlarda ortaya çıkmaları kötü huylu olma ihtimallerini arttırdığından dolayı, böyle bir durumun varlığında hemen müdahale edilerek temizlenirler. Adet dönemine girmiş her hastada ortaya çıkması muhtemel olan çikolata kistleri yaş sınırı gözetmeksizin ameliyatla temizlenebilir. Genç yaşlarda ilaç tedavisi ameliyatlı yöntemden önce mutlaka denenmektedir. Ayrıca yaş ameliyatın sonucu üzerinde herhangi bir etki yapmamaktadır.

İleri Yaştaki Bireyler Rahimlerini de Aldırmalı Mı?

Doğurganlık isteği kalmamışsa ve hatta biyolojik olarak gebelik şansı imkansıza yakın ise ileri yaştaki hastaların rahimlerini aldırmalarında hiçbir sıkıntı yoktur. Hatta çoğu zaman doktor tavsiyesiyle böyle bir işlem gerçekleştirilmektedir.

Doktor Kontrolleri Ne Zaman Yapılır?

Operasyonun gerçekleşmesinden sonra dikişlerin alınmasında ilk kontrol, ilk ayın sonunda ikinci kontrol ve ilerleyen süreçte iki aylık ya da üç aylık sürelerle diğer kontroller yapılmaktadır. Bu kontrollerin temel amacı kistlerin tekrarlayıp tekrarlamadığının tespiti ve hastanın doğurganlığının gözlemlenmesidir.

İstirahat Raporu Verilir Mi? İşe Ne Zaman Dönebilirim?

Kapalı ameliyattan sonra sosyal yaşama dönmek daha kolay olsa da yine de istirahat raporu verilmektedir. Açık ameliyatta dikişler alınıncaya kadar hastanın istirahat etmesi tavsiye edildiğinden bu süre boyunca hasta istirahat etmektedir. İşe dönüş ise genelde ilk ayın sonunda gerçekleşmektedir.

Ameliyat Sonucu Kişiden Kişiye Göre Değişir Mi?

Uygulamanın çok sık olmasından kaynaklı sonuçlar stabilize olmuş olsa da hastadan hastaya değişen durumlardan dolayı sonuçların da değişmesi gibi bir risk her zaman mevcuttur.

En İyi Doktor Diye Bir Şey Var Mı?

Cerrahi bir operasyonda en iyiden bahsetmek ne yazık ki mümkün değildir. Alanında uzman doktorlardan ve bu doktorları destekleyen uzman ekiplerden bahsetmek mümkündür.

Özel Hastanede Mi Devlet Hastanesinde Mi Ameliyat Olmalıyım?

Bu tamamen hastanın tercihine ve maddi imkanlarına bağlıdır. Devlet hastanelerinde de yüksek derecede uzmanlaşmış doktorlar ve gayet iyi ameliyat ortamları bulunduğundan dolayı seçim tamamen hastaya kalmaktadır.

Hamileyken Çikolata Kisti Ameliyatı Olabilir Miyim?

Hamilelik çikolata kistinin belirtilerini hafifletmektedir. Ancak kistin hamileliğe çeşitli etkileri bulunmaktadır. Hamilelik süresince hastanın ameliyat olmaması, doğumdan sonra eğer doktor uygun görürse doğrudan tedaviye başlaması gerekmektedir.

Emzirme Döneminde Ameliyat Olabilir Miyim?

Hastaların emzirme döneminde ameliyat olmasında herhangi bir sıkıntı yoktur.

Ameliyat Fiyatları Neye Göre Belirlenir

Her ameliyatta olduğu gibi çikolata kisti ameliyatının fiyatının belirlenmesinde de çeşitli faktörler bulunur. Bu faktörlerin hepsini saymak ne yazık ki mümkün değildir ama temel değişkenlerden bahsetmek, fiyat politikasının anlaşılması açısından önemlidir. Fiyatı belirleyen unsurlar hasta tarafı ve hastane tarafı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hasta tarafında kistin büyüklüğü, bulunduğu evre, hastanın ameliyatla birlikte taşıdığı riskler fiyatı doğrudan etkiler. Hastane tarafında ise operasyonun yapılacağı hastanenin özel hastane mi yoksa devlet hastanesi mi olduğu, operasyonu yapacak doktorun uzmanlık derecesi, operasyonun yapılacağı hastanenin sunduğu imkanlar fiyat politikasında etkili olmaktadır. Sonuç olarak her hastaya, hastanın özel durumuna bağlı olarak fiyat verilmektedir.

Ameliyat Ertelenebilir ya da İptal Edilebilir Mi?

Çikolata kisti ameliyatının hazırlık aşamasında bir sorun ortaya çıkması durumunda ameliyatın ertelenmesi mümkündür. Hasta tekrar hazır hale geldiğinde operasyon yapılabilir. Kısa süreli ertelemelerin herhangi bir sakıncası olmamakla birlikte çok sık ertelenen operasyonlar hasta psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Çikolata kisti ameliyatı estetik kaygı güdülen bir operasyon değildir. Hastanın sağlığını doğrudan tehdit eden, kötü huylu olması durumunda ise hayati tehlikesi bulunan bir hastalıktır. Böyle bir hastalığın tedavisi için uygulanan ameliyat her ne kadar ertelenebilse de iptal edilemez. Mutlaka ama mutlaka yapılması ve kistin temizlenmesi gerekir.

SGK Çikolata Kisti Ameliyatını Karşılıyor Mu?

Çikolata kisti ameliyatı estetik amaçlı değil doğrudan sağlığın korunması amacıyla yapılan bir operasyon olmasından kaynaklı SGK tarafından karşılanmaktadır. Yapılan anlaşmalarla birlikte belli katılım payları ödenerek özel hastanelerde de ameliyat olunabilmekte; bu ameliyatların belli bir yüzdesini SGK yine karşılamaktadır.

Kistin Tekrarlama İhtimali Var Mı?

Çikolata kistinin en başta oluşmasını sağlayan etken endometrium dokularının yanlış bölgede bulunması ve adet döneminde bulunmamaları gereken bölgelerde kanamaya sebep olmalarıdır. Endometrium dokularının yanlış bölgede olmalarına sebep olan şey ise hormonal dengesizlikler olarak açıklanabilir. Başarılı bir operasyon ile tüm kalıntıları temizlenen çikolata kistlerinin tekrarlama ihtimali çok düşük olsa da yine de mümkündür. Tekrarlamanın önüne geçilmesi için temel sorunun yani hormonal dengesizliklerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Operasyondan sonra doğru ve başarılı şekilde yapılan hormon tedavileri sayesinde ameliyat ile büyük oranda ortadan kaldırılan çikolata kistlerinin tekrarlama ihtimali sıfırlanarak garanti altına alınmaktadır.

Çikolata Kisti Ameliyatı Sonrası Kanama Olur Mu?

Çikolata kisti ameliyatı sonrası bazen lekeler halinde kanama olabilir.

Çikolata Kisti Ameliyatı Sonrası Ne Zaman Cinsel İlişkiye Girilir?

Hastada yapılan açık ve kapalı ameliyattan 1 hafta sonra izin verebiliyoruz.

Çikolata Kisti Ameliyatı Yumurtalıklara Zarar Verir Mi?

Eğer çikolata kisti boyut olarak büyük ise yumurtalık rezervinde azalmaya neden olabilir. Ama cerrahide asıl amacımız yumurtalık dokusunu sonuna kadar korumaktır.

Kapalı Kist Ameliyatı Olan Kaç Gün Hastanede Yatırılır?

Genellikle 1 günde taburcu edebiliyoruz.

Çikolata Kisti Ameliyatı Nereden Yapılır?

Çikolata kisti ameliyatı iki şekildedir. Birincisi sezeryan gibi ikincisi ise kapalı ameliyattır göbek bölgesinde kamera ile yapılır.

Çikolata Kisti Ameliyatı Kaç Günde İyileşir?

Genellikle 1 hafta içerisinde normal yaşamına döner.

Çikolata Kisti Ameliyatı Riskli Ve Tehlikeli Mi?

Kist eğer yumurtalık dokusuna birleşmişse risklidir.

Çikolata Kisti Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

Çikolata kistleri birçok kadında yaygın olarak bulunur. Belirli bir büyüme ivmesine ya da büyüklüğe erişmeden cerrahi müdahale gerekmez. Ne zaman ki kist yapısının tümör olabileceği düşünülürse operasyon o zaman gerçekleştirilir. Amaç ciddi bir tümör riskini henüz ortaya çıkmışken yok etmek ve hastanın sağlığını garanti altına almaktır.

Çikolata Kisti Ameliyatından Sonra Kanama Olur Mu?

Çikolata kisti ameliyatıyla beraber tümör olma ihtimali olan çikolata kistleri tamamen temizlenir. Bölge yakılarak kapatılır ve kanama gibi bir ihtimal ortadan kaldırılmaya çalışılır. Ancak, operasyondan sonra nadiren de olsa hafif kanamalar yaşanma ihtimali bulunur. Adet dönemlerinden bağımsız olarak gelişen bu kanamalar sık tekrarlıyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Çikolata Kisti Ameliyatı Sonrası Hamilelik Mümkün Mü?

Çikolata kistinin geliştiği bölgeye ve büyüklüğüne bağlı olarak gebelik üzerinde etki oluşabilir. Ameliyat ile ilgili yapı alınsa dahi öncesinde verdiği zarardan ötürü gebe kalma ihtimali sıfırlanabilir. Çok az hastada böyle bir durum ortaya çıkar. Hastaların yaklaşık olarak yüzde doksanı erken müdahale sayesinde sorunsuz şekilde gebe kalabilir.

Çikolata Kisti Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çikolata kisti operasyonları kadın vücudunun hormon aktivitesinin en yoğun olduğu bölgeye yapılır. Kistin bölgeden çıkarılmasından sonra hormon miktarlarında değişme olması kaçınılmazdır. Bu da operasyondan sonra duygu – durum sorunları yaratabilir. Bunlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Ayrıca vücudun ve vajinanın hijyenine de azami özen gösterilmelidir. Eğer reçete edilmiş ilaç var ise doğru dozda ve doğru zamanda kullanılmalıdır. Operasyondan sonra üç hafta kadar umumi ortamlardan uzak durulmalıdır.