Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.

Böbrek Taşı Ameliyatı

Ameliyat Özeti
Anestezi Türü: Genel Anestezi
Ameliyat Süresi: 1 - 6 Saat
Hastanede Kalma Süresi: 1 - 3 Gün
İşe Dönme Süresi: 15 - 30 Gün

Ameliyat ve tedavi süreçleri, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Ameliyat.com tedavi ve ameliyat özetlerinde, ortalama değer niteliği taşıyabilecek örnek tablolardan yararlanılmıştır.

Böbrek Taşı Ameliyatı Hakkında
Böbrek Taşı Ameliyatı Öncesi
Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası
Sık Sorulan Sorular

Böbrek taşı, günümüzün en sık karşılaşılan rahatsızlıklarından biridir. Bayanlarda da görülmekle birlikte erkelerde görülme oranı daha fazladır. Böbrek taşı, böbrek sisteminde görülen kitleler olarak ifade edilebilir. Bu kitleler genellikle boşaltım sistemi ile atılır ancak damarlardan geçemeyen ve böbreklerde kalan taşlar yani kitleler zamanla ağrıya neden olur. Bu ağrılar dayanılmaz bir hal aldığında, içerde birden fazla ya da normalden çok büyük böbrek taşı olduğu anlamına gelir. Vücuttan atılamayan böbrek taşları için ameliyat yapılır. Böbrek taşı ameliyatı kapalı, açık ve lazerle olmak üzere üç şekilde yapılır. Hastanın durumuna ve taşın büyüklüğüne göre bu yöntemlerden uygun olanı seçilir.

İnceleyen ve Onaylayan : Prof. Dr. Temuçin Şenkul

Böbrek Taşı Ameliyatı Hakkında

Böbrek taşı ameliyatı içerdeki taşın alınması ya da çıkarılması şeklinde yapılır. Bu ameliyat öncesinde hastanın uygunluk durumunu belirlemek için bazı testler yapılır. Ameliyatın hangi şekilde yapılacağının belirlenmesi için ölçüm ve testler önemlidir. Böbrek taşının oluşması ağrıyla birlikte enfeksiyon ve yara problemlerine de neden olur. Ameliyat olmak, bu riskleri önler ve ağrıdan kurtulmanızı sağlar.

Böbrek Taşı Nedir? Nasıl Oluşur?

Anatomik olarak böbrek: Fasulye tanesi şekline benzeyen, karın bölgesinin her iki tarafında da olan, ortalama 130 gram ağırlığı ve 10 cm boydan oluşur. Böbreğin temel ve görevi dolaşımda ki kanı süzerek, üre ve asidi idrar olarak dışarı atmaktır. İdrar böbreklerde oluşur, nefronlar sayesinde böbrekte ayrıştırılır ve süzülür. Böbreklerin genel olarak görevler: Kanda ki asit ve temel miktarını eşit tutmak, Vücutta ki dengeyi sağlayan su ve elektrolitlerin eşit olmasını sağlamak ve vücutta ki atık / zararlı maddelerin idrar yolu ile dışarı atılmasını sağlamaktır. Böbrek taşı, böbreğin içinde oluşmuş sert yapıda ki minerallerdir. Böbrek taşları minerallerin parçalandığı kısım ile idrarın biriktiği yer arasında meydana gelir. Sert minerallerden oluşan ve böbreğin süzgecinden geçemeyecek büyüklükte olan maddelerin ( çoğu zaman arpa tanesi büyüklüğünde olur ) orada kalarak sertleşmesidir. Böbrek taşının oluşum evresinde ki ilk aşama kum taneciklerinin oluşmasıdır. Böbreğin kanda ki atığı temizleyemediği zamanlarda süzgeçten geçmeyen mineral parçacıkları önce kum, ilerleyen zamanda taş olur. Böbrek taşı oluşma sebepleri vücutta ki kimyasal değişikliklerden kaynaklı olabilir. Atıkların çözülmesine yetecek kadar sıvı tüketmeyen kişilerde görülme oranı çok daha fazladır. Böbrek taşı şikayeti çoğu kez varikosel ile karıştırılır. Hemen hemen aynı belirtilere sahip olan varikosel ve böbreğin taşlanması karıştırılmamalıdır. Böbrek taşının böbreğe zararı ilk dönemde olmasa bile, ilerleyen dönemlerde üreter sisteme zarar verebilir. Fiziksel olarak içerisinde kum/taş biriken böbrek, işlevini yerine getirememeye başlar. Prostat ve benzeri rahatsızlıklara yol açan böbrek taşları 2017 yılı itibariyle birden fazla yöntem ile kırılabiliyor. Bu yöntemlerden bazıları; PNL ( Nefrolitotomi ) Kapalı ameliyat: Böbrekte ve taşlarda ses dalgası ile taşların kırılması yöntemidir. Perkütan operasyonlardır. ESWL Tedavisi: Boyutu 2 ile 3 cm büyüklükte ki taşları kırmaya yarayan tedavi yöntemidir. Vazektomi işlemi ile benzer komplikasyonlara sahiptir. Prostat hastalarında kullanılması herhangi bir sıkıntı yaratmamaktadır. İdrar yollarına yan etkisi yoktur. Ürolojik bir hastalık olan, mesane ve üreterdeki kanallara kadar ulaşan böbrek taşı için Üroloji bölümlerinden randevu alınabilir. Böbrekler işlevlerini yerine getirirken kanda ki maddelerin bazılarını eritemezler. Ürolojik hastalıklar dalındadır. Erimeme durumu kişinin vücudunda ki sıvı miktarı ile alakalıdır. Tam anlamıyla sağlıklı çalışan böbrekler yeterli sıvı alımlarında kanda bulunan maddelerin tamamını kristalleştirir ve idrar yolu ile dışarı atar. Ancak taşların oluşması durumu bunun tam tersidir. Böbrekte süzülen maddelerin idrar yolları ile atılması sırasında çökmeler oluşur, bu çökmeler sonucu böbrek ve idrar yolu arasında ki kanalların dibine çökerek dışarı atılamazlar. Üreter sistemin işleyişinin bozulmasına sebep olan taşlar erkeklerde prostat hastalığına sebep olur. Bu tür hastalıklar için pnl ve nefrolitotomi operasyon yöntemleri kullanılır. Böbrek taşlarının oluşma sebepleri ikiye ayrılır. Bu sebeplerden ilki kişinin dikkati ile engelleyebileceği durumlar, ikincisi genetik ve kalıtsal rahatsızlıklardır. Her ikisi de vücutta böbrek taşı olmasına sebep olur. Çocuklarda meydana gelen böbrek taşı hastalıkları genelde genetik durumlardan kaynaklanır. Beslenme alışkanlıkları: Çok fazla katı gıdalar tüketen kişilerde taş görülme olasılığı çok yüksektir. Yaşa ve cinsiyete bağlı ortaya çıkan taş oluşumu: İleri ve orta yaşlarda vücudun anatomik olarak işleyişinin yavaşlaması taş oluşumuna sebebiyet verir. Kişinin yaşadığı coğrafi bölgeye bağlı koşullar, Sıvı gıda tüketimi: Kanın sıvılaşma seviyesine göre böbrekler süzme işlemini gerçekleştirir. Koyu kıvamda ki kandan süzülen maddelerde yoğun olacağı için üreter sistemin tıkanması ve taş olması. Doğuştan gelen böbrek hastalıkları: Böbrekteki meydana gelen şekil bozuklukları ve benzeri durumlar mesane ile böbreğin arasında ki ileti durumunu aksatır ve taş olmasına sebep olabilir. İdrar yolları enfeksiyonu: İdrar yollarında meydana gelen enfeksiyondan dolayı kanallarda meydana gelen daralma problemleri, süzülen maddelerin kanaldan geçememesine sebep olur. İş hastalıkları: Uzun süre aynı işi yapma sonucu ortaya çıkan sonuçlardır, örneğin yıllarca masa başı işte hareketsiz çalışan kişilerde böbrek taşı oluşma riski fazladır. Kalsiyum, ürat ve sistin ismi verilen kimyasal maddelerin idrarda ki yoğunluğu, Aşırı terleme rahatsızlıkları, Normalden fazla spor yapan kişilerde, İnce bağırsak hastalığı yaşayan kişilerde, Doktor gözetimi olmadan C ve D vitamini kullanan kişilerde böbrek taşı oluşum riski mevcuttur, Varikosel hastalarında ve vazektomi yaptıran kişilerde, Prostat hastalığında, Çocuklarda meydana gelen böbrek şekil bozukluklarında, Böbreğin “at nalı böbrek” olması durumu ve üreterdeki tıkanmalar, Mesane kanseri ve benzeri hastalıkların olması, Böbrekteki taşın oluşma sebeplerinden bazılarıdır. Böbreteki taşlarda çeşitli ameliyatlar ile alınır ya da kırılır. Bu operasyonlara örnek olarak: pnl (diğer adı: perkütan olarak bilinir) ameliyatı, nefrolitotomi operasyonu, eswl yöntemi, fleksible üreteroskopi, ilaçlar ile zerk edilen taş kırıcılar ve benzeri operasyonlar 2017 yılında taş kırma yollarındandır.

Böbrek Taşı Oluşum Sebepleri

Böbrek taşları vücutta bulunan kimyasallar maddelerin katılaşması sonucunda meydana gelir. Taş görünümünde olan bu oluşum aslında kalsiyum ve fosfat gibi minerallerin katılaşması sonucunda meydana gele kristallerdir. Bu kristallerin boyutları değişiklik gösterir ve farklı sebeplerle oluşması sonucunda, farklı boyutlarda görülebilir. Böbrekler, yediğimiz besinleri süzgeçten geçirmek ve artık maddeleri dışarı atmakla görevlidir. Bu maddelerin bir kısmı böbreklerde birikir ve idrar yoluyla atılmaya çalışılır. Böbrek taşları hareket ettiği zaman ağrı oluşmasına neden olur ve kanama ya da enfeksiyon gibi durumlarda görülebilir. Bu nedenle böbrek taşı ağrısı çok önemlidir ve zamanında müdahale edilmesi gerekir. Böbrek taşı yetersiz ve düzensiz beslenme, genetik faktörler, obezite gibi daha birçok nedene bağlı olabilir. Bu nedenler genellikle belirlenemez yani belli başlı bir nedeni yoktur. Yalnızca özel testler ile hangi besinlerin sizin vücudunuzda böbrek taşına neden olabileceği belirlenebilir.

Az Su Tüketimi

Gün içerisinde yeteri kadar sıvı alınmaması, böbrek taşı oluşmasının en önemli sebeplerindendir. Böbreklerin gün içerisinde 1 litre sıvı atması, sağlıklı çalışması anlamına gelir. Az sıvı alındığında daha az idrara çıkılır ve bu da böbrek taşının oluşmasına zemin hazırlar. Bu durumla karşılaşmamak ve böbreklerinizin sağlıklı çalışmasına yardımcı olmak için çay ve kahve tüketiminin dışında en az 2 litre su tüketmeniz gerekir.

Bazı Gıdaların Aşırı Tüketimi

Kalsiyum, protein ve oksalat içeren gıdaların fazla tüketilmesi, böbrek taşı oluşmasında büyük etkendir. Ayrıca besinlerin fazla şekerli ve tuzlu tüketilmesi de bu durumun başlıca sebepleri arasında yer alır. Bu nedenle fast food tarzı gıdalardan uzak durmaya çalışmalısınız. Ayrıca kilonuzun fazla olmaması ve düzenli beslenilmesi de böbrek taşının oluşmaması üzerinde etkilidir.

Protein

Proteinden zengin olan diyetler yapmak, böbrek taşı oluşumunu tetikler. Fazla protein alınması idrarda bulunan koruyucu madde olan sitrat oluşumunu azaltır. Bu da böbrek taşı oluşmasını tetikler. Bu nedenle protein diyetlerinden uzak durmak, kas yapmak için alına protein tozlarını kontrollü olarak almak ve yalnızca protein ağırlıklı olarak beslenmemek gerekir.

Sodyum

Böbrek taşının genellikle oluşum maddesi kalsiyumdur. Kalsiyum ise sodyum yani tuz alımı ile atar. Fazla tuz kullanmak, böbreklerden idrara daha fazla kalsiyum atılmasına neden olur ve bu durum da böbrek taşı oluşumunu tetikler. Yüksek sodyum içeren besinler ise işlenmiş ve peynir ve et, düzenli fast food tüketimi, salamur olan turşu ve peynir gibi yiyecekler, tuzlu kuruyemişler, tuzlu krakerler ve tuzlu olan tüm yiyeceklerdir. Sodyum alımını azaltarak, yemeklerde fazla tuz kullanmak yerine baharatlar ile lezzetlendirmek gerekir. Bununla birlikte yemeklere çeşitli bitkiler ve sirke de eklemek faydalıdır ve böbrek taşı oluşumunu engeller.

Oksalat

Oksalat, vücut tarafından oluşturulan ve böbrek taşı oluşturmak dışında hiçbir görevi bulunmayan atık bir madde olarak tanımlanabilir. Oksalat olarak ağırlıklı besinler tüketmek de böbrek taşı oluşması riskini arttırır. Hemen her besinde bulunan oksalat, özellikle kutu yemişler, çay, kahve, kakao, ıspanak, sigara, çavdar ve kepek ekmeği ve çilek gibi besinlerde bulunur. Bu besinleri fazla miktarda tüketmemek gerekir.

Bazı Sağlık Sorunları

Yapılan araştırmalar sonucunda bazı hastalıkların böbrek taşı oluşumunu tetiklediği belirlenmiştir. Bu sağlık sorunlarının başında obezite gelir. Şişman olmak, böbreklerin sağlıklı çalışmamasına ve böbrek taşı oluşmasına neden olur. Bununla birlikte Gut hastalıklarında da böbrek taşı oluşma ihtimali fazladır. Sürekli tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, sistinüri, troid hastalıkları ve bunlar gibi metabolik hastalıklar da böbrek taşının oluşmasına yardımcı olur.

Crohn Hastalığı

Crohn, bir bağırsak hastalığıdır. Bağırsaklarda emilim sorununa ve kanmaya neden olur. Bununla birlikte sindirim sistemi organlarında darlığa ve bağırsaklarda kanamaya neden olabilir. Bu hastalık bağırsakların doğru çalışmasını engellediği için böbrek taşı oluşumunu tetikler.

İdrar Yolları Enfeksiyonu

Böbrek taşları, normal şartlarda çeşitli mineraller ve atıkların böbrekte çökmesi ile oluşmaktadır. İdrarsa bulunan bazı maddeler ise bu maddelerin çökmesini engeller. Ancak idrar yolu enfeksiyonları sitrat başta olmak üzere idrarda bulunan bazı koruyucu maddelerin oluşmasını engeller ve bu durum böbrek taşı oluşumunu tetikler. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonlarını önemsemek ve zamanında tedavi olmak gerekir.

Böbrek Tübüler Asidoz

Tübüler Asidz bir böbrek hastalığıdır ve az su tüketilmesine bağlı olarak otaya çıkar. Böbreklerin düzgün çalışmamasına neden olan bu hastalık sonucunda kalsiyum atlımı artar ve bu da böbrek taşı oluşmasını sağlar.

Yüksek Tansiyon

Yüksek tansiyon vücutta ilk olarak böbrekleri etkiler. Böbrek taşının oluşmasında yüksek etkeni olan yüksek tansiyon tedavi edilmediği durumlarda böbrek yetmezliğine neden olabilir. Yapılan araştırmalara göre yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği ve kalp ve damar tıkanıklığı nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı gün geçtikte artmaktadır.

Gut Hastalığı

Gut hastalığı, iltihaplı eklem hastalığı olarak tanımlanabilir. Eklemelerde ciddi sorunlara yol açan bu hastalık, kandaki ürik asit artışından meydana gelir. Bu da böbreklerin fazla ya da az çalışmasından kaynaklanır. Böbreklerden atılan fazla miktardaki ürik asit, böbrek taşı oluşmasını sağlar.

Dent Hastalığı

Erkekleri etkileyen ve çocukluk çağında başlayan Dent hastalığı idrardaki küçük proteinler, idrarda bulunan kalsiyum düzeyinde artış ve böbrek yetmezliği gibi durumlarda görülen genetik bir hastalıktır. İdrarla fazla kalsiyum atılması nedeniyle böbrek taşlarına yol açan bu hastalık, ciddi böbrek hastalıklarına da neden olabilir.

Bazı İlaçların Tüketimi

Kemik erimesi nedeniyle alınan bazı ilaçlar, tansiyon ilaçları ve vitaminler, böbrek taşı oluşmasına neden olabilir. Kemik erimesi için alınan ilaçlarda fazla kalsiyum bulunur. Bu kalsiyumun idrarla atılması ise böbrek taşını tetikler. Tansiyon ilaçları da idrardaki ürik asit oluşumu ile birlikte yine kalsiyum atılmasını sağlar. Vücutta oluşan fazla vitaminler, vücuttan kalsiyum ve sodyum atılmasına neden olmaktadır. Bu iki madde bu sebeple böbrek taşı oluşumuna neden olmaktadır. Yukarıdaki ilaçları gerekli olmadığı durumlarda kullanmamak ya da bol su ile tüketmek gerekir.

Asprin

Aspirin kan sulandırıcı ilaçlardır. Bu ilaçların alınması böbrek taşının armasına neden olur. Bu nedenle her baş ağrısında ya da vücudunuzun ağrıyan bir yerine müdahale etmek için sıklıkla aspirin kullanmamak gerekir.

Antiasit İlaçlar

Antiasit ilaçlar, midede bulunan asitin azalmasını sağlayan ilcalardır. Bu ilaçlar genellikle ülser tedavisinde kullanılır. Bu ilaçların içinde bol miktarda kalsiyum bulunur. Vücudunda sıvı azlığı bulunan kişiler bu ilaçları düzenli olarak kullandığında, bol miktarda kalsiyum atılımı olacağı için böbrek taşı oluşumu görülür. Bu nedenle doktor tavsiyesi olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.

Diüretik İlaçlar

Diüretik ilaçlar sıvı birikmesini azaltmak amacıyla kullanılmaktadır vücuttaki sıvı birikmesi nedeniyle oluşan ödemlerin tedavisi amacıyla kullanılan bu ilaçlar fazla idrar atılmasına neden olur. İdrarla birlikte ürik asit miktarını arttırır ve böbrek taşı oluşmasını sağlar.

Bazı Antibiyotikler

Bazı hasatlıkların tedavisi için kullanılan antibiyotikler ağırdır. Dozu fazla olan bu antibiyotikler, böbreklerdeki çökmenin fazlalaşmasına neden olur. Artık maddeler fazlalaşır ve idrardaki koruyucu madde ola sitrat daha az üretilmeye başlar. Özellikle HIV gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek dozlu antibiyotikler, böbrek taşı oluşmasına neden olabilir.

Böbrek Taşı Türleri

Böbrek taşları içerdiği maddelere, renklerine ve sertlik ve şekkine göre farklı gruplara ayrılırlar. Bu taşların içeriğine göre sınıflandırılması mümkündür. Böbrek taşının çeşidini anlamak için genellikle taş düşürdükten sonra detaylı bir araştırma yapılması gerekir. Bunun için Maden Teknik Arama yardımcı olabilir. Bunun dışında yapılan idrar tahlilleri ile de taşın çeşidi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Ancak taşın hangi çeşitte olduğunu tam olarak anlayabilmek için bir örneğinin kesinlikle araştırılması gerekir. Taşın çeşidinin öğrenilmesi, hangi nedenle oluştuğunu gösterecektir. Oluşma nedenine göre ise besleneme alışkanlıklarınıza dikkat ederek tekrar böbrek taşı oluşmasını engelleyebilirsiniz.

Kalsiyum Taşları

Kalsiyum oksalat taşı olarak da ifade edilen bu taşlar böbrek taşı hastalarının %70’lik kısmında görülür. Böbrek taşları enfeksiyona bağlı değilse genellikle kalsiyuma bağlıdır denilebilir. Vücutta bulunan fazla kalsiyum, böbreklerde birikerek kristalleşmek için oksalata ihtiyaç duyar. Oksalat tüm besinlerde bulunur ve kalsiyumla birleşmesi oldukça kolaydır. Ailevi yatkınlık ile birlikte, bazı hastalıklar ve kalsiyum takviyeleri, bu taşların oluşmasını tetikler. Kalsiyum taşları genel olarak kahverengi ya da açık sarı renkte olur. Bu taşların önlenmesi için doktorlar tarafından kalsiyumla birlikte tüm hayvansal gıdaların ve oksalat tüketiminin orantılı olarak ve belirli düzeylerde alınması gerektiğini önerilmektedir.

Struvit Taşları

Bayanlarda sıklıkla görülen bu taşlar, magnezyum, fosfor ve amonyum içeren taşlardır. Bu taşlarda idrar PH seviyesi 7’nin üzerindedir ve üreyi parçalayan bakterilerin fazla olmasından dolayı oluşmaktadır. Bu taşların tedavisi antibiyotikle olmaz. Bunun yerine taşın çıkarılması ve bakteriler sonucunda oluşan enfeksiyonun tedavi edilmesi gerekir.

Ürik Asit Taşları

Ürik asit taşları, böbrek taşı görülen hastaların %10 kadarını oluşturur. Bu taşlar genellikle erkeklerde görülür. Bu tür taşların oluşması ise idrardaki ürik asitin normalden fazla birikmesi ve kristalleşmesi ile gerçekleşir. Yüksek enerji harcanması nedeniyle de ortaya çıkan ürik asit kan yoluyla böbreklere taşınmaktadır. Böbreklerden biriken fazla ürik asit maddesi ise idrarla birlikte dışarı atılır. Biriken ürik asit atılmadan önce böbrek taşı oluşmasını sağlar.

Sistin Taşları

Sistin taşı hormonlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı fazla asitin birikmesi ve böbreklerden atılmaması nedeniyle oluşmaktadır. Çok nadir olarak görülen bu taşların önleme yöntemi de henüz keşfedilmemiştir. Anatomik bozukluklar nedeniyle de oluşa bu taşlar, idrardaki asidin artması sonucunda kristalleşmeyle ortaya çıkar.

Diğer Taşlar

Böbreklerde oluşan diğer taşlar yukarıda sayılan maddelerin birleşmesi ile de meydana gelebilir. Kalsiyum, oksalat ürik asit, sisin ve struvit gibi maddelerin hepsi birleşerek böbrek taşını meydana getirebilir. Bu tür birleşim sonucunda meydana gelen taşlar genel olarak büyüktür ve cerrahi müdahale ile alınması gerekir.

Risk Faktörleri

Böbrek taşlarının risk faktörleri çok fazladır. Ancak kesin olarak nedeninin belirlenmesi için aşın türünün bilinmesi gerekir. Böbrek taşlarının en yüksek risk faktörü az kalsiyum ya da fazla kalsiyum tüketilmesidir. Fazla kalsiyum oksalat ile birleşip böbrek taşına neden olurken kalsiyumun az olması da oksalatın artmasına ve yine böbrek taşı oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle her gün tüketilmesi gereken miktarda kalsiyum alınmasına ve bu kalsiyumun takviyelerle değil de gıdalar aracılığı ile alınmasına dikkat edilmesi gerekir. Yeşil yapraklı sebzelerin fazla tüketilmesi ve iyi yıkanmaması da böbrek taşı oluşumunu arttırmaktadır. Bol miktarda ıspanak tüketiyorsanız, oksalat alımınız artacağı için risk grubunda olursunuz. İşlenmiş tuzun fazla tüketilmesi de böbrek taşı oluşmasına neden olur. Sodyum bulunan işlenmiş tuzlar yerine az miktarda işlenmemiş tuz kullanmak, böbrek taşı için risk grubundan çıkmanızı sağlar. Kalsiyum eksikse ve fazla sebze tüketiyorsanız yine böbrek taşı için risk grubundasınız demektir. Çünkü kalsiyum magnezyum ile birlikte alınırsa emilebilir ve sebzelerde bol miktarda magnezyum bulunur. Çok magnezyum alıp az kalsiyum alırsanız, dengesiz beslenmiş olursunuz ve böbrek taşı oluşması riskiniz artar. Çayın içerisinde çok miktarda oksalat bulunur. Eğer bol miktarda buzlu çay ya da sıcak çay tüketiyorsanız, böbrek taşı için risk grubundasınız demektir. Gazlı içeceklerin içinde bol miktarda fosfor bulunur. Bu fosfor da idrarın asitliğinin artmasına ve böbrek taşı oluşmasına neden olur. Fazla asitli içecekler tüketiyorsanız da risk grubundasınız demektir.

Aile veya Bireysel Hastalık Geçmişi

Ailenizde böbrek taşı sorunu olan biri varsa, sizin vücudunuzun da böbrek taşı üretme olasılığı yüksektir. Ayrıca zaten böbreklerinizde taş varsa ya da daha önce oluşmuşsa, tekrarlama olasılığı artar.

Dehidrasyon

Vücutta bulunması gerekenden daha az su varsa, böbrek taşı oluşma ihtimali artar. Özellikle sıcak iklimlerde yaşayan ya da fazla terleyen kişilerde, yeterli miktarda su alınmadığı zaman böbrek taşı oluşma ihtimali artmaktadır.

Obezite

Obezite, yani vücut kitle endeksinin yüksek olması, böbrek taşı oluşmasının ana sebepleri arasında yer alır. Bel genişliği ve fazla kilolu olan kişiler, risk grubu altındadır.

Sindirim Hastalıkları

İltihaplı bağırsak hastalıkları sürekli ishal ya da kabız olan kişilerde böbrek taşı sıklıkla görülmektedir. Çünkü bu hastalıklar, sindirim sistemini değişime uğratır. Bu durum sonucunda kalsiyum ve suyun emilim oranı olumsuz etkilenir ve böbrek taşı oluşur.

Diğer Tıbbi Anomaliler

Yüksek tansiyon, idrar yolu enfeksiyonları, tübüler asidoz ve sistinüri gibi hastalıklar böbrek taşı oluşmasını sağlayan başlıca hastalıklardır. Bunların dışında sürekli yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalan hastalarda, 25 yaşından önce böbrek taşı düşüren kişiler, böbrek iltihabını şiddetli olarak yaşayan kişiler ve tek böbrekle yaşamak zorunda kalan kişiler de böbrek taşı görülme olasılığı fazladır.

Belirti ve Semptomlar

Böbrek taşınızın belirtilerinizi değerlendirebilmeniz böbrek taşınızın boyutuna bağlıdır. Eğer böbrek taşınız küçük bir boyuta sahipse, siz fark etmeden idrar yoluyla dışarı atılır. Çok riskli bir boyuta sahip olabilen veya orta boyutta olan böbrek taşlarının belirtileri ise bireylerde sıkça görülmüş olan ve görülmeye devam etmekte olan böbreğinizin bulunduğu bölgede rastlanan şiddetli ağrılardır. Bu ağrılar, sıkça tekrarladığı gibi zaman boşluklarından sonra tekrar meydana gelebilirler. Böyle ağrılarla sıkça karşılaştığınız bir durumdaysanız doktora başvurduktan sonra size uygun görülen tıbbi veya bitkisel yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Böbrek taşınızın boyutu riskli değilse, bu durumu kolayca atlatabilirsiniz. Böbrek taşınızın boyutunun riskli seviyelere geçiş yapmasını engellemek için sizlerin bilgilendirilmenize yardımcı olan böbrek taşı belirtilerinden herhangi biriyle veya birden fazlası ile sıkça karşılaşıyorsanız doktora başvurmanız gerekir. Böbreğin içinde taşları olan bir hastaya yapılması muhtemel olan ameliyat çeşitleri: PNL diğer adıyla Nefrolitotomi ameliyatı, ESWL operasyonu, Lazerle taşların kırılması, çocuklarda daha sık uygulanan yöntemdir. Lazer ışınında ki kırıcılar taşlarda erime meydana getirir, Fleksible üreteroloji ile yapılan perkütan işlemler.

Böbrek Taşı Belirtileri?

En sık görülen belirtilerden başlıca bilineni ağrıdır. Karın bölgesinde ve taşlarda meydana gelen bu ağrılar süreklilik sağlamaz. Ağrılarınız bir anda hafifleyebilir veya şiddetlenebilir. Ağrılarınız kimi zaman dursa da, tekrarlaması durumuna rastlanılabilir. Bu ağrı sadece karın bölgesiyle sınırlı kalmayıp kasık bölgelerinde veya idrar yollarından dolayı testislerde görülebilir. Böbrek taşı hastaları sık sık idrara çıkmaları sonucunda idrarda kan veya renginin değiştiğini görmeleri de sıkça görülür. Bu durumda idrarda meydana gelen koku veya renk değişimi gören bireylerde doktora danışmalıdır. Sıkça mide bulantısı yaşamanın yanı sıra bu durum kusmanıza da sebep oluyorsa böbrek taşı olma ihtimali bulunmaktadır. Kadınlarda kasık bölgelerinde, erkeklerde de testis bölgesinde görülen ağrıların yanı sıra erkek bireylerde daha sık görülen varikosel ( kısırlık sebebiyle doktora başvurmuş olan bireylerde sıkça görülen hastalıktır, ameliyat yöntemi vazektomi olarak bilinir) hastalığında böbrekte taşların olma ihtimalini artırır. İdrarda ortaya çıkan, ufak taşların kırıntılarıymış gibi görülen ‘Kum’ taneleri de böbrek taşı olma ihtimalinin en sık görüldüğü sebeptir.

Bu ve bunun gibi yolunda olmayan şeyler, bu sebeplere benzeyen tarzda vücudunuzda yolunda gitmeyen şeyler hissediyor ve farkındaysanız, doktora başvurmalı veya bilgili kişilerden yardım almalısınız. Size uygun yöntemler aranmalı ve bu belirtilerin ortadan kalkması için gereken tedaviler yapılmalı. Bunların sonucunda sağlığınıza kavuşabilirsiniz.

Ameliyatsız Tedavi Yöntemleri

Böbrek taşı için genellikle halk arasında alternatif tıp kullanılır. Çeşitli bitkilerin yardımı ile tedavi edilmesi ve taşın düşürülmesi amaçlanır. Ancak ameliyatsız olarak taşın düşürülmesi için doktorlar tarafından sıvı alınması önerilir. Bol sıvı takviyesi ile taşın düşürülmesi kolaylaştırılır. Bununla birlikte hastaya düşün dozlu ağrı kesiciler tablet ya da enjeksiyon yardımıyla verilir. Eğer hastanı ağrısı çok şiddetli ise hastaneye yatırılması önerilir.

İlaç Tedavisi

Ağrı kesiciler ya da sıvı alımı ile atılamayan böbrek taşları için doktorunuz alfa bloker türü ilaçlar ile kas gevşetici ilaçlar önerebilir. Bu tür ilaçların idrar yollarının genişlemesini ve idrarın daha rahat atılmasını sağlar.

Alfa Bloker İlaçlar

Bu tür ilaçların mesane ağzında bulunan kasların gevşemesine neden olur. Gevşeyen kaslar ise taşın düşmesine yardımcı olur.

Kas Rahatlatıcı İlaçlar

Kas gevşetici ilaçların taşın düşmesine etkisi bulunmaz. Bu ilaçlar, kasların gevşemesi yoluyla ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Böbrek taşları için genellikle kullanılan ilaçlar Buscopan, ibuflofen, asataminofen ve molit gibi ilaçlardır.

Ses Dalgaları Yöntemi (ESWL)

Bu yöntem, böbrek taşlarının kırılması için modern bir tedavi şeklidir. Seslerin titreşimi ile taşların kırılması sağlana bu yöntem 45 ile 60 dakika arasında sürmektedir. Oldukça pratik olan bu yöntemde vücut dışında dalgalar oluşturulur ve bu dalgaların böbrek taşlarına odaklanması sağlanır. Bu ses dalgaları taşların kırılmasını ve küçük parçalar halinde atılmasını sağlar. Bu tedavi yöntemi büyük taşlar için uygulanmaz. Ayrıca kanama hastalığı olanlar ile birlikte, şişmanlık, idrar yıllarında enfeksiyon ve idrar yollarında tıkanıklık bulunan kişiler için uygulanmaz.

Ameliyat Yöntemleri

Böbrek taşlarının büyük olması durumunda cerrahi yollar ile taşların alınması sağlanır. Çeşitli yöntemleri ile alınan bu taşlardan sonra böbrek taşının yenilenmesi durumu söz konusu olabilir. Ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar uygulanarak, tekrar taş oluşması önlenebilir.

Üreteroskop

Üreteroskop yönteminde ince ışıkları bulunan bir tüp yardımıyla böbreklere kamera gönderilerek taşların yerleri tespit edilir. Tespit edilen taşlar ise ameliyat ile alınır.

PCNL - PNL (Kapalı Ameliyat)

1973 yılında İsveç’te uygulanmaya başlayan bu yöntem, açık böbrek taşı ameliyatına alternatif olarak geliştirilmiştir. Kapalı ameliyatta, 2 mm ve daha büyük boyutlardaki taşların cerrahi olarak alınması işlemi yapılır. Hastaların ameliyat sırasında sırtından 8 milimlik bir kesi açılır ve böbrek taşının olduğu yere nefroskop adı verilen alet geçirilir. Bu alet ile taşların kırılması ve kesi yapılan bölgeden kırılan taşların çıkarılması işlemi gerçekleştirilir. Bu yolla böbrek taşına bağlı enfeksiyonlar ortadan kalkar. Aynı zamanda böbrek taşına bağlı olan kanamalar engellenir ve ağrı yok olur. Bu ameliyat yönteminin standart, mini ve mikro olmak üzere üç çeşidi bulunmaktadır. Hastanın durumuna ve böbrek taşının büyüklüğüne göre bu çeşitlerden biri ile böbrek taşlarının alınması sağlanır.

RIRS (Kapalı Ameliyat)

Son 10 yıl için kullanılan ve oldukça popüler olan bu ameliyat tekniğinde, hastanın idrar yollarından böbreğine kadar ulaşan bir video kamera gönderilir. Bu kamera ile böbrekte bulunan taşlar tespit edilir ve kamerada bulunan lazer ile taşların kırılması sağlanır. Bu yolla hastanı vücudunda hiçbir şekilde kesik ya da delik açılmaz çünkü vücudun doğal deliğinden böbreklere erişim sağlanır. Bu yöntem böbrekteki 2 ya da 2.5 mm olan taşlar ile idrar yolunun üst kısmında bulunan taşlar için uygulanır. Bu tedavi yöntemi kanamaya mili olan ve aşırı kilolu olan hastalar için rahatlıkla kullanılabilir. Bu ameliyat hastaya genel anestezi uygulanarak yapılmaktadır. Ameliyat sonrasında idrar yollarına bir kateter koyulur ve bu katater ertesi gün çıkarılır. Bu ameliyat sonrasında hasta normal hayatına en kısa sürede dönebilir.

Açık Böbrek Taşı Ameliyatı

Açık böbrek taşı ameliyatları kapalı yöntem bulunmadan önce sıklıkla kullanılan ameliyat yöntemidir. Ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu yöntemle ameliyat yapılması nadirleşmiştir. Bu ameliyat genellikle önceden belirlenmekle birlikte acil olarak da yapılmaktadır. Ameliyat sırasında hastaya genel anestezi uygulanır. Hastanın ön tarafından açılan kesi ile böbrek taşlarına erişim sağlanır. Ameliyatın başarılı geçmesi ise taşların alınması sırasında herhangi bir komplikasyonun oluşmamasına bağlıdır. Bu ameliyat yöntemi genel olarak 1 ya da 2 saat sürmektedir. Ancak 50 yaşın üzerindeki kişiler için 5- 6 saat aralığında sürebilir. Açık böbrek taşı ameliyatında süre ne kadar uzun olursa, komplikasyon görülme olasılığı o kadar artar. Taş çıkarıldıktan sonra yapılan kesi dikilir ve hastanın 10 gün boyunca hastane gözetiminde kalması sağlanır. Bu ameliyat sonrasında hastaların iyileşme süreci yaklaşık olarak 3 aydır. Ameliyat öncesinde hastaların kan sulandırıcı ilaçların alımını bir hafta önceden bırakması ve ameliyattan bir gece önce hiçbir şey yiyip içmemesi gerekir. Bu ameliyat sonrasında doktorun vereceği ilaçları mutlaka düzenli olarak kullanılması ve doktor kontrollerine aksatılmadan gidilmelidir. Ayrıca ameliyat sonrasında düzenli olarak yürüyüş yapılması gerekir. Ameliyattan sonrası ilk 3 ya da 4 gün ağır gıdalar tüketilmemelidir. Çorba ve sebze ağırlıklı beslenmeye önem verilmelidir. Bununla birlikte ameliyat olunan yere temas edilmemesi, banyodan sonra kurulanması ve bol bol sıvı alınması gerekir.

Paratiroid Bezi Ameliyatı

dem almasının alt kısmında yer alan troid bezlerinden salgılana paratorid hormonu, alınan kalsiyum ve fosfat nedeniyle artış gösterebilir. Bu durum da böbrek taşlarının oluşmasını sağlar. Bu ameliyat ile paratroid hormonunun durdurulması ya da azaltılması sağlanarak, hormon üretme durumu tedavi edilebilir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Böbrek taşı hastalığına sahip insanlar arasında tıbbi yöntemleri tercih eden bireylerin sıkça ilgilendiği konu ise böbrek taşı ameliyatının nasıl olduğudur. Günümüz teknolojilerinin hitap ettiği bireyler, böbrek taşı hastalığına sahip çocuklar veya yetişkinler, bu teknolojiden faydalanabilirler. Çocuklarda ameliyat türü daha farklıdır. Çocuklarda vücuda zarar vermeden gerçekleştirilen yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerden en sık akla gelenlerden birisi, vücuda dışarıdan gönderilen ses dalgaları ile taşların kırılmasını sağlamaktır. Bu işlemin gerçekleşmesi sonucunda çocuk hastalar yakın takibe alınır ve bu süreçte taşların düşüşü gözlemlenmelidir. Bunun dışında uygulanan bir diğer tıbbi tedavi yöntemleri ise; Üreteroskopik Yöntem ve Perkütan Böbrek Cerrahisi yöntemleridir.

Üreteroskopik yöntem, idrar yollarından taşların bulunduğu bölgeye ulaşıldıktan sonra lazer yardımıyla taşların küçük parçalara ayrılıyor olmasıdır. Perkütan Böbrek Cerrahisi Yöntemi ise; daha iri taşlara rastlanıldığında uygulanan kapalı ameliyat yöntemidir.

Bu iki yoldan herhangi biri doktorların uygun gördüğü şekilde gerçekleştikten sonra çocuklarda böbreğinin sağlığına kavuşarak hayatlarına eskisi gibi devam edebilirler.

Yetişkin Bireylerde Böbrek Taşı Ameliyatı Nasıl Olur?

Ameliyat çeşitleri birbirinden farklıdır. Kapalı veya açık şeklinde doktor tarafından belirlenen ameliyat kişi üzerinde uygulanır. Ameliyat; bireyin iyileşmesi adına vücut üzerinde yapılan operasyon, lokal anestezi uygulanarak yapılan cerrahi işlem, vücut üzerinde gerek duyulan kesme ve dikme işlemi sonucunda hastanın sağlığına kavuşmasını amaçlayan adlandırılışı ameliyat olan, sağlığa kavuşmanız adına gerçekleşen işlemdir. Bu ameliyatları aynı anda varikosel hastalığının operasyonu olan vazektomi ile uygulamak mümkündür. Böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirmek üzere uygulama yapması gereken doktorlarda bu bilgilerin ilerleyişine göre sırayla hareket ederler. Yetişkinlerde tercih edilen ameliyat çeşitleri farklıdır. Çocuklarda kesme ve dikme işlemi yapılmaması için taşların lazerli taş kırıcılar ile kırılmasına çalışılır fakat bu durum yetişkinlerde değişir.

Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı ( PNL ve Nefrolitotomi ) : Endoskopik bir operasyon olan bu cerrahi işlem, boyutları değişiklik gösteren böbrek taşlarının alınmasını amaçlar. 2-3 cm’lik bir kesik açılan bu ameliyat, açık böbrek ameliyatına karşı daha çok tercih edilir. Açık Böbrek Taşı Ameliyatı ( Fleksible Üreteroloji ): Eski zamanlarda teknolojinin yetersiz bulunduğu sıralarda en çok tercih edilen yöntem olan eswl ve pnl ameliyatları haricinde böbrek taşı ameliyatı şimdilerde çok tercih edilmemektedir. Bunun sebebi ise 12-20 cm’lik kesiğin oluşması sonucunda kanala direk inilmesidir. Kapalı böbrek taşı ameliyatında sadece 2 veya 3 cm’lik kesikler oluşur. Açık böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirildikten sonra bireylerin bakımı daha zor olur. Bu sebeplerden dolayı Kapalı böbrek taşı ameliyatı daha sık tercih edilir. Fakat bunun yanı sıra, bir bireyin aynı anda vazektomi ameliyatı olması gerekiyorsa, doktorlar tarafından açık böbrek taşı ameliyatı tercih edilmek zorundadır.

Bu böbrek taşı ameliyatlarından doktor tarafından uygun görülen seçenekle ameliyatı atlatan bireyler bundan sonraki hayatlarına aynı şekilde devam edebilirler.

Kimler Böbrek Taşı Ameliyatı Olabilir? Ameliyat İçin Uygun muyum?

Böbrek taşı ameliyatını herkes olabilir. 18-65 yaş arası herkes için yapılabilen bu ameliyat için büyük taşların olması gerekir. Böbrek taşı ameliyatları taşın, idrar yoluna ilerlemediği ve damarlarda tıkandığı durumlarda yapılır. İlerleyemeyecek olan taşlar bu ameliyat ile kırılır ve alınır. Bu ameliyat için uygun olup olmadığınız, doktorunuz tarafından yapılan tetkikler sonrasında belirlenecektir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Ekibi Kimlerden Oluşur?

Böbrek taşı ameliyatı için öncelikle dahiliyenin alt bilim dalı olan ürolojiye muayene olmanız gerekir. Ürolog tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra böbrek hastalıklarınızın olup olmadığı araştırılır. Böbrek hastalıklarınız varsa nefroloji bölümüne sevk edilirsiniz. Böbrek taşı ameliyatı için bir ürolog, bir anestezi uzmanı ve iki adet yardımcı yeterlidir. Böbrek taşı ameliyatında yapılacak ameliyatın türüne göre, ekip de değişecektir. Ancak tüm ameliyatlardaki ekip en az 4 kişiden oluşmalıdır.

Ameliyatın Yapılacağı Hastane Şartları

Böbrek taşı ameliyatlarının yapılacağı hastanelerin tam donanımlı olması gerekir. Ameliyat için gerekli olan tüm teknolojilerin bulunması gerekir. Ayrıca ameliyat yapılmadan önce tüm tetkiklerin alınabileceği düzeyde bir hastane olmalıdır.

Yoğun Bakım Gerekir mi?

Böbrek taşı ameliyatlarında genellikle yoğun bakım gerekmez. Ancak açık böbrek taşı ameliyatlarında, istenmeyen durumların oluşması ihtimaline karşı yoğun bakım gerekebilir. Hasta ameliyat sırasında beklenmeyen bir komplikasyon yaşayabilir ve şoka girebilir. Bu durum çok nadir görülse de ameliyat olacağınız hastanenin yoğun bakım ünitesinin hazır bulunması gerekir. Böbrek taşı için diğer ameliyat yöntemlerinde ise yoğun bakım gerekmez ancak yine beklenmeyen komplikasyonlar için hazırlıklı olmakta fayda vardır.

Refakatçi Gerekir mi?

Böbrek taşı ameliyatlarında açık ameliyat yapılıyorsa, hasta 10 gün hastanede kalacağı için kesinlikle refakatçi gerekir. Ancak diğer yöntemler ile yapılan böbrek taşı ameliyatlarında hastalar yalnızca 1 ya da 2 gün hastanede kalırlar. Ancak hastaların durumlarının stabil olması için bu süre için de refakatçiye gerek vardır.

Ameliyatta Kullanılacak Cihazlar

Açık böbrek taşı ameliyatlarında hastalar yüz üstü yatırılarak, sırt bölgesinden kesi yapılır ve bu ameliyatta, normal ameliyatlar için gerekli olan malzemeler kullanılır. Anestezi ile birlikte neşter ve diğer malzemeler gerekir. Ancak kapalı olan yani PNL ameliyatlarında hasta sırt üstü yatırılır ve küçük bir kesi ile işlem halledilir. Bu ameliyatın yapılması için nefroskop adı verilen bir optik bir aracın bulunması gerekir. Bu araçla hastanın idrar yollarında bulunan böbrek taşı bulunur, parçalanır ve aynı keşiden dışarı çıkarılır. Bu ameliyatta parçalanan taşlar forsse adı verilen bir cihazla toplanır. Ameliyat sonrasında hastanın sır bölgesine drenaj tüpü yerleştirilir ve idrarla birlikte kanın dışarı atılması sağlanır. Lazerle yapılan böbrek taşı ameliyatlarında ise fiber optik olan enerji kablolarına ve lokal anestezi araç gereçlerine ihtiyaç vardır.

Böbrek Taşı Ameliyatı Fiyatları

Böbrek taşı ameliyatları, yapılan tetkiklere, doktorun uzmanlığına, ameliyatın yapılacağı hastaneye, ameliyat tekniğine, hastanede kalış sürenize ve taşın büyüklüğüne göre değişmektedir. Bu fiyatlar her bölgede ve her hastanede farklılık gösterebilir. Fiyat araştırması ile birlikte, bu ameliyatları yapacak olan doktorun uzmanlığı ve ameliyat türü konusunda sizi doğru yönlendirme si de çok önemlidir. Bu nedenle ameliyat olacağınız hastane ile birlikte doktorunuzun uzmanlığını ve daha önceki ameliyatlarındaki başarı oranını da mutlak araştırmalısınız.

Böbrek Taşı Ameliyatı Öncesi

Böbrek taşı ameliyatı, lazerle bile olsa oldukça ciddi bir tedavidir ve hastaların ameliyat öncesinde mutlaka gerekli kontrollerinin yapılması gerekir. Ameliyatların hepsinde anestezi uygulandığı için hastaların bir gece önceden aç kalması gerekir. Bu ameliyatlar için sabahtan gerekli kontroller ve tahliller yapıldıktan sonra hastaların ameliyata alınması gerekir.

Tetkikler

Böbrek taşı ameliyatından önce yapılan tetkikler, hastaların ameliyat için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılır. Bu tetkiklerin sonucunda hastalar için seçilen ameliyat yönteminin uygunluğu anlaşılır ve bu sonuçlara göre hastalar ameliyata alınır.

Kan Tahlili

Böbrek taşı ameliyatlarından önce hastalara kan tahlili yapılı. Bu tahlil ile hastalardaki belirli kan değerlerine bakılı ve taşın sebepleri belirlenmeye çalışılır. Bu tahlillerde kandaki üre ve kreatinin değerlerine bakılmaktadır. Bu değerler ile hastaların böbrek fonksiyonlarının ne durumda olduğu kontrol edilir. Bunlarla birlikte kandaki magnezyum, fosfat, ürik asit, kalsiyum, paratroid, elektrolitler, hormon düzeyleri ve D vitamini gibi değerlere bakılmalıdır. Bu değerler tedavi yöntemini belirleyecektir. D vitamini eksikliği böbrek taşı oluşumu tetiklerken bu eksiliğin tedarik edilmesi, böbrek taşı oluşturmaya yarayan faktörleri ortadan kaldıracaktır. Bunun gibi kanda bulunan ürik asit miktarının fazla olması, böbrek taşı ihtimalinin artmasına neden olur. Yapılan kan tahlili sonucunda kandaki ürik asit miktarına bakılarak hasta için uygun diyet ve beslenme önerileri verilerek böbrek taşı oluşumu engellenebilir. Bu nedenlerle böbrek taşı olan hastalar için ameliyat öncesinde kan tahlili yapılması çok önemlidir.

İdrar Tahlili

Böbrek taşı ameliyatı öncesinde yapılacak idrar tahlili sayesinde, taşın türü hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu tahlil ile idrarın PH seviyesine bakılır. Eğer PH seviyesi 5.5’in altında ise ürik asit taşı, 7 ve üstü ise enfeksiyon taşı ve demektir ve tedavi bu tanılara göre yapılmaktadır. Bununla birlikte hastaya yapılan tam idrar tahlilinde, idrarda ufak bir miktar kan görülmesi, taşın olma ihtimalini arttıracaktır. Ancak kan olmaması, taş yoktur anlamına da gelmez. İdrar tahlili ile tıkanıklığın olup olmadığı ve enfeksiyon olup olmaması gibi durumlar kontrol edilmektedir.

Anestezi Kontrolü

Ameliyat öncesinde hastalara mutlaka anestezi kontrolü yapılması gerekir. Çünkü tüm böbrek taşı ameliyatlarında hastalar için anestezi uygulanır. Genel anestezi altında yapılan ameliyatların yalnıza lazerle kırma türünde lokal yani bölgesel anestezi uygulanır. Bu nedenle anestezi hekimi tarafından hastanın muayene edilmesi ve anesteziye olan duyarlılığının kontrol edilmesi gerekir. Bu muayene sırasında hastaya az bir miktar anestezi verilerek kontrol yapılır. Ayrıca anestezi doktoru hastanın riskleri, durumu ve raporu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Görüntülü Tarama

Böbrek taşı için yapılan görüntülü yarama ultrason, röntgen gibi yöntemler ile yapılır. Görüntülü tarama teknikleri ile taşın hangi bölgede bulunduğu ve boyutunun ne kadar büyük olduğu gibi durumlar saptamaya çalışılır.

Ultrason

Ultrason ile hastada bulunan böbrek taşının boyutu ve yeri hakkında bilgi alınmaya çalışılır. Bu yöntem ile 3 mm’nin altında olan taşlar görüntülenemez. Arıca idrar kanalında bulunan taşlar hakkında da yeteri kadar bilgi veremez. Ancak hem riski olmadığı hem de maliyeti daha düşük olduğu için ilk olarak bu yöntem ile taşın kontrol edilmesi tercih edilir. Genel olarak ultrason ile taş hakkında bilgi edinilir nacak görüntülenemeyen durumlarda diğer tarama yöntemlerine başvurulur.

Noninvaziv Test

Bu test, oldukça ileri bir belirleme testidir. Bu test ile kandaki değeler bakılarak tarama yapılır ve böbrek taşının türü hakkında bilgi edinilir. Tarama testi olarak bilinen bu test ile kanda bulunan bazı hormon değerlerine bakılır. Bu test, ultrason ile belirlenemeyen durumlarda kullanılır.

Damar İçi Ürografi Testi

Damar içi ürografi testi, bilgisayarlı tarama olarak da ifade edilebilir. Bu test ile 10 dakika boyunca tarama yapılır ve üriner sistemdeki kanserler belirlenir. Bununla birlikte böbrekte, lenf dokularında ve karında bulunan tümörler hakkında da bilgi alınır. Böbrek taşının neden olacağı bu tümörler ile birlikte taşın boyutu hakkında da bilgi sahibi olunabilir. X ışınları kullanılan bu tarama testinde vücuda herhangi bir alet girmez.

Röntgen

Ultrasonun yeterli olmadığı durmalarda kullanılan bir tanı yöntemidir. Röntgen ile hastaların böbreklerinde var olan taşların ne boyutta olduğu ve nerede bulunduğu anlaşılır. Bu yöntem maliyetlidir ve hastalar radyasyona maruz kalır. Bu nedenle gerekli olmadığı durumlarda kullanılmaz. 3 mm’den küçük olan taşların tanısı için bu yöntem kullanılır.

Damardan Renkli Madde Enjekte Edilmesiyle Yapılan Test

Bu test yönteminde damarlardan renkli bir madde verilir ve x ışınları ile tarama yapılır. Böbreklerde bulunan taşın görünürlüğünü arttırmak için kullanılan bu boya, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Bu alerjik reaksiyonlara böbrek taşı ameliyatı yapan uzman doktor tarafından oldukça dikkat edilmelidir. Bu testin yapılabilmesi için böbreklerin normal olarak çalışıyor olması gerekir. Bu nedenle bu test yapılmadan önce kan tahlili yapılmaktadır.

Taşların Analizi

Ameliyat öncesinde, hangi ameliyat yönteminin uygulanacağının belirlenmesi ya da tedavini nasıl yapılacağının önerilmesi için doktorunuz tarafından mutlaka taş analizi yapılmalıdır. Bu analiz bazı testler ile yapılmaktadır. Genellikle kan ve idrar tahlilleri ile taşların analizi yapılır. Taşlar, ilaçla ve diyetle düşürülebiliyorsa, doktorunuz bu tür bir tedavi önerecektir. Eğer böbreğinizde bulunan taşlar ilaçla ya da diyetle tedavi edilemiyorsa, taşın türüne ve boyutuna göre doktorunuz gerekli olan ameliyat yöntemi hakkında bilgi verecektir.

Kullanılan İlaçların Hekim ile Paylaşılması

Böbrek taşı ameliyatı olmadan önce, diğer ameliyatlarda olduğu gibi kan sulandırıcı ilaçların bir hafta önceden alınmaması gerekir. Eğer diyabet ya da böbrek ile ilgili kullandığınız ilaçlar varsa, bunları mutlaka doktorunuz ile paylaşmalısınız. Bunların dışında kalsiyum ve D vitamini gibi ilaçlar kullanıyorsanız bunları da doktorunuz ile paylaşmanız gerekir.

Alınan Tedavilerin Hekim Tarafından İncelenmesi

Böbrek taşı ameliyatı olmadan önce doktorunuz, geçmiş tedavi hikayenizi incelemek isteyecektir. Geçmişte böbrek taşınız varsa ve ilaçla ya da diyetle tedavi olmuşsanız, bu bilgileri mutlaka doktorunuz ile paylaşmanız gerekir. Bir sonra böbrek taşı tedavisi için geçmişte uygulanan tedavilerin niteliği oldukça önemlidir.

Ameliyat Öncesi Sigara ve Alkol Tüketimi

Ameliyat öncesinden sigara ve alkol tüketimini bırakmanız gerekir. Çünkü bunlar sindirim ve dolaşım sisteminizi etkileyecektir ve iyileşmeyi geciktirir. Bu nedenle ameliyat öncesinde doktorunuz, sigara ve alkolü en az bir hafta öncesinden bırakmanızı tavsiye edecektir.

Ameliyat Öncesi Beslenme

Böbrek taşı ameliyatları anestezi kullanılarak yapılmaktadır. Ameliyatın 6 saat öncesinde ise bir şey yiyip içmemeniz tavsiye edilecektir. Bu anestezinin etki süresi için önemlidir.

Mutfak Hazırlığı

Ameliyat olmadan önce, doktorlar tarafından ameliyat olacağınız mekân mutlaka hazırlanmalıdır. Ayrıca doktorunuz siz bu ameliyata hazırlamak için bazı bilgiler verecektir. Kendiniz hazır hissettiğiniz ise tam teçhizatlı ameliyathaneye alınışınız ve ameliyatınız kısa sürede tamamlanır.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası

Böbrek taşı ameliyatı açık, kapalı ve lazerle olmak üzere 3 şekilde yapılır. Doğal olarak 3 farklı yöntem için ameliyat sonrasında yapılacaklar da faklıdır. Ancak hepsinin ortak noktası fazla su tüketmektir. Çünkü kırılan, parçalana ya da alınan taşlardan sonra böbreklerin normal fonksiyonuna dönebilmesi için bol miktarda sıvı tüketmek gerekir. Ayrıca gazlı, sağlıksız olan ve soğuk içeceklerden uzak durmak da önemlidir.

Ameliyat Günü

Açık böbrek ameliyatlarında ameliyat günü, ameliyattan en az 6 saat önce bir şeyler yiyip içilmemelidir. Anestezi verileceği için bu çok önemli bir konudur. Kapalı böbrek ameliyatlarında da yine aynı durum söz konusudur. Lazerle yapılan ameliyatlarda ise bölgesel anestezi yapılır. Bu nedenle ameliyat gününde dikkat edilmesi gereken bir durum yoktur. Ameliyat gününde, tüm ameliyatlar için son tetkikler ve tahliller yapılır ve hastalar ameliyat için hazırlanır.

Ağrı

Açık böbrek ameliyatı 20 cm kesiler ile yapıldığı için ameliyat sonrasındaki iyileşme dönemi 3 ay sürer ve bu süre oldukça uzundur. Bu nedenle ağrı da uzun süreli olarak görülür. Kapalı böbrek ameliyatlarında ise 2 cm’lik bir kesi açılır ve içerde buluna taşların kırılması sağlanır. Bu taşlar alınır ve temizlenir ve içeriye kateter adı verilen tüpler takılır. Bu tüplerin çıkarılması ise 3 yad a 4 günü bulabilir. Hastaların bu dönemde iyileşmesi 1 haftayı bulacaktır. Bu nedenle ilk 1 hafta ağrı görülebilir. Lazerle yapılan ameliyatlarda ise idrar yollarındaki taşların kırılması sağlanır. Herhangi bir kesi gerektirmeyen bu ameliyat sonrasında kırılan taşlar idrar yoluyla atılacağı için ilk bir hafta için idrar yollarında yanma ve şiddetli ağrı görülebilir.

Hareket Kabiliyeti

Açık böbrek taşı ameliyatı sonrasında hastalar 10 gün hastanede kalır. Ameliyat sonrasındaki birkaç saat içinde hastalar yürütülmeye ve hareket ettirilmeye çalışılır ancak dikişlerden dolayı hareket etmek zorlaşır. Hastalar tam olarak hareket kabiliyetlerini 3 ay sonra kazanabilirler. Kapalı olan böbrek taşı ameliyatı sonrasında ise hastalar genel olarak hareket kabiliyetlerini kaybetmezler ancak ilk bir hafta zorlanabilirler. Bir hafta sonra ise hareket kabiliyetlerine tam olarak ulaşabilirler. Lazerle yapıla ameliyatlarda ise hastalar günlük yaşamlarına hemen dönebilirler. Hareket kabiliyetlerinde kayıp olmaz.

Ayağa Kalkma

Kapalı böbrek taşı ameliyatlarında ayağa kalkma durumu ilk iki gün içinde gerçekleşirken, hastalar 10 gün hastanede kalır. Kapalı ameliyatlarda ise hastalar 4 gün sonra ayağa tam olarak kalkabilir ve hastaneden taburcu edilebilir. Lazerle yapılan ameliyatlarda ise hastalar hemen ayağa kalkabilirler.

Beslenme ve Diyet

Böbrek taşı için yapılan ameliyatların hepsinde, beslenme ve diyet çok önemlidir. Doktorunuz, yapılan tahliller sonrasında, tekrar böbrek taşı oluşmaması ve ameliyat sonrasında rahat etmeniz için size bir diyet listesi önerecektir. Bu diyet listesine tam olarak uymanız, böbrek sağlığınız için çok önemlidir. Bununla birlikte bütün ameliyat çeşitlerinden sonra bol bol sıvı alımına dikkat etmeniz gerekir. Soğuk olmayan ve sağlıklı içecekler özellikle çorba tüketimine önem vermelisiniz. Günde en az 3 litre su içerek böbreklerinizi sağlıklı tutmalı, içerde kalan taş parçalarının dışarı atılmasını bu şekilde kolaylaştırmalısınız.

Pansuman ve Doktor Kontrolü

Böbrek taşı ameliyatlarından sonra pansumana da önem vermeniz gerekir. Kapalı ve açık ameliyatlarda gerçekleşen kesiler için yapılan dikişlerinize mutlaka pansuman yaptırmalısınız. Bu pansuman hem yaranın hava alması hem de enfeksiyon kapmaması için önemlidir. Doktor kontrolleriniz de ameliyat sonrasında doktorunuz tarafından söylenecektir. Rutin kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Bu kontrollerde böbrek taşınızın ne durumda olduğu belirlenecektir.

Psikoloji

Böbrek taşı ameliyatlarından sonra yaşadığınız ağrı ve sancılar nedeniyle psikolojiniz bozulabilir. Ayrıca açık olarak gerçekleştirilen ameliyat sonrasında hastanede kalma süreniz uzun olduğu için yine psikolojik olarak sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız mutlaka psikolojik destek almanız gerekir.

Kaçak Testi

Böbrek taşı ameliyatlarından sonra idrar kaçakları olabilir. İdrar kaçağı olması ise böbreğin fonksiyonlarını yitirmesine neden olur. Bu nedenle ameliyat sonrasında doktorların mutlaka idrar kaçağı testi yapması gerekir. Bu test, idrar kesesinden alınacak olan röntgen ile yapılabilir.

Riskler, Yan Etkiler, Komplikasyonlar

Böbrek taşı ameliyatlarından sonra bazı yan etkiler görülebilir. Ayrıca kanama, ağrı, ateş gibi bazı riskleri de vardır. Bu ameliyatların en büyük riski ise böbreklerin, idrar yollarının ve ameliyat yaralarının enfeksiyon kapmalarıdır. Bunun dışında anesteziye duyarlı olan ya da alerjik durumları olan kişilerde de bazı komplikasyonlar görülebilir.

Akciğer Enfeksiyonu

Böbrek taşı için yapılan bütün ameliyatlarda akciğerlerin küçük bölgelerinde kapanma olabilir. Bu durum akciğer enfeksiyonuna riskinin arttırır. Ayrıca ameliyatlar sırasında akciğerlerin yaralanması ve bu yaraların enfeksiyon kapması riski de oluşmaktadır.

Fizyoterapi Gerektirecek Durumlar

Böbrek taşı ameliyatlarında bazen sinir ve kaslara da zara verilebilir. Bu durum çok nadir olarak görülse de özellikle açık olan ameliyatlarda kasların kesilmesinden dolayı, bel fıtığı ya da kısmi felç gibi durumlar ile karşılaşılabilir. Bu durumlar geçicidir ve fizyoterapi ile düzeltilebilir.

Antibiyotik Tedavisi Gerektirecek Durumlar

Böbrek taşı ameliyatlarının yapılması sırasında idrar yollarının, böbreklerin ya da yakınlarda yer alan karaciğer, akciğeri dalak gibi organların enfeksiyon kapması söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda hastalar için ameliyat sonrasında antibiyotik tedavisi verilir.

Bacaklardaki Pıhtılaşmalar

Böbrek taşı ameliyatları sonrasında bacaklarda pıhtılaşma olabilir. Bu pıhtılaşmalar bacaklarda ağrı, şişme ve ödeme neden olur. Bu pıhtıların bazı zamanlarda kopması söz konusu olabilir. Kopan pıhtılar ise bazen akciğere kadar sıçrayarak ölüme yol açabilir.

Kalp Krizi

Özellikle kalp sorunu olan ve obezite hastalığı bulunan kişilerde gerçekleştirilen ameliyatlar sonrasında, kalp krizi geçirme ihtimali artar. Kalp krizi, ameliyat sırasında kalbin yükünün artması nedeniyle gerçekleşir. Ayrıca bacaklarda biriken pıhtılar damarlardan kalbe giderek krize nede olabilir.

Ölüm

Böbrek taşı ameliyatlarından sonra görülen ölüm sayısı oldukça azdır. Bu durum çok nadir olarak görülür. Hastaların bazılarının ölmesinin nedeni ise işlem nedeniyle geçirilen kalp krizi ya da diğer komplikasyonlar olabilir.

Kanama

Böbrek taşı için yapılan tüm ameliyatlardan sonra kanama olabilir. İdrar yollarında yapılan ameliyatlarda kesiler nedeniyle kanama olabileceği gibi taşların idrar kanallarında ilerlemesi nedeniyle de kanama görülebilir. Bu kanamalar geçicidir ancak şiddetli şekilde kanama oluyorsa, mutlaka doktora başvurulması gerekir.

Septisemi

Septisemi, böbreklerde ya da idrar yollarında bulunan bakterilerin kana karışması anlamına gelir. Böbrek taşı ameliyatlarında bu risk vardır ve ameliyat sonrasında verilen antibiyotikler, bu durumdan korunmayı sağlar.

Bağırsağın Zarar Görmesi

Böbrek taşı ameliyatlarında çok nadir olarak görülen bağırsakların zarar görmesi, açık ve kapalı olan ameliyatlar sonrasında görülebilir. Bu durumun yaşanması sonucunda ise ek cerrahi işlem ya da onarım yapılabilir.

Kan Trasfüzyonu

Kan Transfüzyonu, ameliyat sırasında kişiye, ihtiyacı olması halinde damardan kan verilmesi anlamına gelir. Böbrek taşı ameliyatlarında, bu işlemin yapılmasını gerektirebilecek durumlar olabilir. Damarlarda kesi açılması ya da diğer komplikasyonlar nedeniyle hastalar, kan kaybı yaşayabilir ve bu kaybı önlemek için ameliyat sırasında kan nakli yapılabilir.

İdrar Yaparken Yanma

Böbrek taşı için yapılan tüm ameliyatlardan sonra, içerde kalan taş parçalarının atılması sırasında idrarda yanma görülebilir. Bu yanma 3 gün ile 1 hafta arasında görülür ve geçicidir. Taşlar atıldıktan sonra yanma da geçer.

İdrar Yaparken Kanama

Böbrek taşı ameliyatlarından sonra idrar yaparken kanama da görülebilir. Bu kanama, idrar yollarında ilerleyen taşların damarlara zara vermesinden kaynaklanabilir. Böyle bir durumla karşılaşıyorsanız, mutlak doktorunuza başvurmanız gerekir.

Geçici İdrar Tutamama

Böbrek taşı ameliyatlarından sonra geçici bir süre idrar tutamama sorunu yaşayabilirsiniz. Bu durum 1 hafta içinde sonlanacaktır. İdrar tutamama nedeni, idrar yollarında yapılan işlemlerden dolayı mesanenin kasılmamasıdır. Ayrıca yanma ve ağrıdan dolayı idrarı hissedemeyebilirsiniz. Bu durumların hepsi normal olarak kabul edilir.

Yaralar

Böbrek taşı ameliyatlarından sonra ya da ameliyat sırasında kullanılan cerrahi aletlerden dolayı yaralar görülebilir. Bu yaralar ek cerrahi gerektirebilir. Özellikle şişman olan kişilerde, ameliyat sonrasında geniş yaralar oluşabilir. Ameliyat sonrası böyle bir durumla karşılaştığınızda hiç vakit kaybetmeden doktorunuza görünmelisiniz.

Kalp, Bağırsak, Böbrek Enfeksiyonları

Böbrek taşı ameliyatları sırasında, böbreklerde oluşan enfeksiyonlar kalp ve bağırsağa sıçrayabilir. Ayrıca böbreklerin açık ameliyatlarda enfeksiyon kapma riski oldukça yüksektir. Bu durumlarda hastalar için antibiyotik tedavisine başlanır.

Alerjik Reaksiyonlar

Böbrek taşı için yapılan ameliyatlarda kullanılan anesteziden dolayı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu anestezinin içinde kullanılan maddelerden birine karşı bile alerjiniz varsa, bu durum kötü sonuçlar doğurabilir. Ancak bu durumun önlenmesi içi ameliyat öncesinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Anestezi Komplikasyonları

Ameliyat sorasında kullanılan anesteziden sonra bazı komplikasyonlar görülebilir. Bunlar kusma, mide bulantısı, baş dönemsi, baş ağrısı gibi komplikasyonlardır. Unların hepsi kısa süre içinde geçecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Böbrek taşı ameliyatlarından sonra, doktorunuz bir dizi talimat verecektir. Bu talimatlara uymanız hem çabuk iyileşmeniz hem de böbrek taşının tekrar oluşmaması açısından önemlidir. Doktorunuzun verdiği talimatlara kesinlikle uymalı ve hem ameliyat yaralarınızı korumaya almalı hem de iyileşme dönemini kıs aşurede atlatmalısınız.

Duş Almak

Açık böbrek taşı ameliyatından sonra 15 gün duş almamanız gerekir. Kapalı ve lazerle yapılan ameliyatlardan sonra ise duş almanızda herhangi bir sakınca yoktur. Ancak kapalı olan ameliyatlarda, hastaneden taburcu olduktan sonra duş almanız tavsiye edilmektedir. Ayrıca dul aldıktan sonra işlem yapılan bölgenin mutlaka kuru tutulması gerekir.

Otomobil Kullanımı

Kapalı böbrek taşı ameliyatından sonra yaklaşık olarak 3 ay gibi bir süre, otomobil kullanmak için beklemeniz gerekir. Kapalı olan ameliyatlarda ise bir hafta sonra otomobil kullanmaya başlayabilirsiniz. Lazerle yapılan ameliyat sonrasında ise hemen günlük hayatınıza dönebilir, otomobil kullanabilirsiniz.

Uçakla Seyahat

Böbrek taşı ameliyatlarından sonra uçakla seyahat etmeniz için herhangi bir engel yoktur. Ancak bu seyahat için ameliyat türüne göre iyileşme sürenizi beklemeniz gerekir. Çünkü açık be kapalı olarak yapılan ameliyatlarda, kesi yarası ve dikiş olacağından seyahat etmeniz ilk zamanlar için sakıncalı olacaktır.

Uyku Pozisyonu

Açık ve kapalı ameliyatlar sonrasında, kesi bölgelerinde sıkıntı olmaması ve dikişlerinizin rahat etmesi için sırt üstü değil de yüz üstü ya da yan yatma pozisyonları önerilmektedir. Dikiş olan bölgeye bir yastık koyarak, uykunuz sırasında güvenceye alabilirsiniz.

İlaç Kullanımı

Ameliyatların sonrasında, kırılan taşların rahat düşürülebilmesi için kas gevşeticiler ve ağrıların dinmesi için ağrı kesiciler verilebilir. Ağrılarınız şiddetli ise damar yoluyla alınması gerekir. Ayrıca ameliyatlı olan bölgelerin enfeksiyon kapmaması için antibiyotik tedavisine de başlanabilir.

Dikişler

Ameliyat sonrasında dikişlerin enfeksiyon kapmaması önemlidir. Ayrıca dikişleriniz için pansuman günlerinde mutlaka pansumanınız yaptırmalısınız. Dikişlerinize kanama, yanma, kaşınma ya da şiddetli ağrı oluyorsa mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir. Dikişlerin enfeksiyon almaması için hijyenik tutmaya özen göstermelisiniz. Ayrıca duştan sonra mutlaka kurulamalısınız.

Hareket Kabiliyeti

Böbrek taşı ameliyatlarından sonra hareket etmeye kendinizi zorlamalısınız. Ameliyat sonrasında yavaş yavaş hareket etmeli, ilerleyen günlerde düzenli olarak yürüyüş yapmalısınız. Özellikle lazerle yapılan ameliyatlarda taşların kırılması söz konusu olduğu için atılması da idrar kanalıyla olacaktır. Ameliyat sonrasında yürüyüş yapmanız ise içerde kalan taşların temizlenmesini sağlar.

Cinsel İlişki

Böbrek ameliyatlarından sonra birkaç gün cinsel ilişkiden uzak durmak gerekir. Çünkü iyileşme döneminde hastaların kendini yormaması ve ıkınma gibi hareketlerden uzak durması gerekir. Fazla yorucu olan cinsel aktiviteler iyileşme döneminde hastalara sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle doktorunuzun tavsiye ettiği zaman diliminde cinsel hayatınıza dönmeniz daha doğru olacaktır.

Solaryum

Böbrek taşı ameliyatlarından sonra, terlemeye ve su kaybına neden olabilecek tüm aktivitelerden uzak durmak gerekir. Solaryum terlemeye ve fazla sıvı kaybına neden olacağı için böbrek taşı ameliyatından sonra kesinlikle tavsiye edilmez. İyileşme öneminden sonra solaryuma gidilebilir ancak bunun için doktorunuzdan tavsiye almanız gerekir.

Spor ve Egzersiz

Böbrek taşı ameliyatından sonra doktorunuz tarafından hafif egzersizler yapmanız tavsiye edilmektedir. Bu egzersizler ile böbreklerinizin daha rahat çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ancak doktorunuz tarafından verilen egzersiz hareketlerini yapmanız gerekir. Bu egzersizler yavaş yavaş başlayarak arttırılmalıdır. Çok soğuk ya da çok sıcak ortamlarda egzersiz yapılmamalıdır. Spor yapmak ise bir süre için ertelenmelidir. Çünkü böbrek taşı ameliyatlarından sonra bir süre için ağır aktivitelerden uzak durmak gerekir. Egzersiz yaparken giyilecek kıyafetlerin de fazla terletmeyecek şekilde ve pamuktan olmasına önem verilmelidir.

Yüzme

Yüzmek, kasları hareket etmesini sağlarken aynı zamanda böbreklerinizin de zorlanmasına nende olabilir. Ameliyat sonrasında yüzebilmek için en az bir hafta beklemeniz gerekir. Doktorunuz, yüzebilmeniz için gerekli lan süre hakkında bilgilendirme yapacaktır.

Fitness

Fitness, ağır bir spordur ve böbrek taşı ameliyatından sonra ir süre için yapılmaması gerekir. Açık olan ameliyatlarda bu sporu yapabilmek için bekleme süresi 3 ay iken kapalı lan ve lazerle yapılan ameliyatlarda en az bir hafta beklemek gerekir.

Hafif Sporlar

Yürüyüş, hafif egzersiz hareketleri, bacak ve kol hareketleri gibi hafif sporlar yapılması böbrek taşı ameliyatlarından sonra içerde kalan taşların daha rahat atılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle doktorunuzun tavsiyesi ile ameliyattan bir hafta sonra hafif sporları yapmaya başlayabilirsiniz. Sizin için uygun olan hafif sporlar hakkında doktorunuz tarafından bilgi verilecektir.

Ağır Sporlar

Böbrek taşı ameliyatlarından sonra ağır sporlar yapmaktan kaçınmalısınız. Bu sporlar dikişlerinizin zedelenmesine, kanamalara ve diğer sorunlara neden olabilir. Ağır sporlar yapabilmeniz için tamamen iyileşmeniz gerekir.

Yapılması Gereken Egzersizler

Böbrek taşı ameliyatından sonra yapılması gereken egzersizler hafif tempolu yürüyüş, hafif tempolu koşma ve ip atlama gibi hareketlerdir. Bunların yanında bisiklet sürme, koşu bandında hafif tempo ile koşma gibi egzersizler de yapabilirsiniz. Amuda kalkma yani baş aşağı durma da bazı doktorlar tarafından tavsiye edilen eğersizlerdendir. Özellikle taş düşürülmesi için bu yöntemin etkili olduğu bilinir.

Ameliyat Sonrası Beslenme ve Diyet

Böbrek taşı ameliyatı olan bireylerin, ameliyat sonrasında kendilerine iyi bakması gerekir. Sadece beslenme ile sınırlı kalmayıp yaşam düzenlerine dikkat etmeli ve aynı zamanda yaşam kalitelerini de düşürmemelidirler. Perkütan yöntemler veya pnl, nefrolitotomi ve fleksible üreterolojik yöntemler ile böbrek taşı ameliyatı olan bireyler farklı beslenme şekilleri uygulayarak bakımlarını sürdürmelilerdir. Böbrek taşı ameliyatı sonrasında bireyler beslenmesine ayrıca dikkat göstermeli ve bu konuda ellerinden geldiği kadarının daha fazlasını yapmaya çalışmalıdırlar. Her bireyin kendi değeri adına yapması gereken en önemli şey beslenmedir. Aynı zamanda prostat ve varikosel ameliyatlarından herhangi birisini olduysanız beslenme sizin için iki kat daha fazla önem arz eder. Böbrekte ve taşlarda tekrardan nüks etme durumunun olamaması için aşağıda ki maddelere göz atabilişiniz. Bu tavsiyeler böbreğin rahatlamasını ve normal bir şekilde işlevini yerine getirmesini sağlar. Aynı durum çocuklarda da geçerlidir. İdrar yollarına herhangi bir zararın gelmemesi gerektiği ameliyat sonrası dönem için beslenme alışkanlıkları hakkında en doğru bilgiyi hekim verebilir.

Açık Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası Beslenme ve Kapalı Ameliyat Sonrasında Beslenme?

Açık böbrek ameliyatı ( pnl ve eswl yöntemleri haricinde) sonrasında beslenmeye dikkat edilmesi gerektiği kadar, doktor tavsiyelerine de uyulması gerekir. Açık Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrasında bireylerin yaraya daha da dikkat etmesi gerektiği için doktor gözetiminden ayrılmamalıdırlar. Ameliyat sonrası her bireyin gazlı içeceklerden uzak durması ve bu içecekleri tüketmemesi gerekir. Sıvı olarak sadece su tüketmelidirler. Her bireyin fazlaca sıvı tüketmesi gereklidir. Olabildiğince bol bir şekilde sıvı tüketmeniz gerekir. Ne kadar fazla sıvı tüketmenize dikkat ederseniz o kadar iyileşmeniz kolay olacaktır. Ağır yiyecekler tüketilmemesi gerekir. Haşlama tarzı yiyecekler, yani daha hafif türdeki yiyecekler tercih edilmelidir. Sıvı alımı çok önemlidir. İdrar miktarının azalmasını engellemeniz gerekmektedir. Eğer idrar miktarınızın azaldığını gözlemlerseniz kesinlikle doktora başvurmanız gerekir. İçerisinde A vitamini ve C vitamini barındıran sıvılar veya besinler tüketmelisiniz. Meyve tüketmeniz gerekir. Tuzlu Gıdalar kesinlikle tüketilmemelidir. Fleksible Böbrek Taşı Ameliyatı yani PNL, ESWL ya da nefrolitotomi olan bireyler ise sigarayı hayatlarından tamamen çıkarmak zorundadırlar.

İnsan hayatı değerlidir. Ameliyat olan bireyler, ameliyatı olduklarından sonraki süreçte zorlanacak olsa da ameliyat sonrası beslenmeye dikkat etmelidirler.

Doktor Kontrolleri

Böbrek taşı için yapılan tüm ameliyatlardan 10 gün sonra doktor kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontroller sonucunda, taşların ne durumda olduğu, böbreklerinizde kanama, enfeksiyon ve bunlar gibi durumların olup olmadığı, kesi izleri ve dikişlerin durumu belirlenir. Doktorunuz, bu verilere göre ekstra bir tedavi uygulayabilir.

İyileşme Süreci

Böbrekte ki taş için operasyon geçiren kişilerin ameliyat sonrası iyileşme dönemleri oldukça kolay bir süreçten oluşmakta. Yapılan işlemin ağırlığına, uygulanan tedavi yöntemine, çıkarılan taş boyutuna, kişinin farklı hastalıkları olup olmamasına ( diyabet ve benzeri ), çıkarılan taşın boyutuna göre ameliyat sonrası iyileşme zam anı değişkenlik gösterebilir. Eğer taş hastalığının yeniden tekrarlanması istenmiyorsa, kişi hekimin verdiği tavsiye ve önerilere uymakla yükümlüdür. Bu süreç içerisinde bazı alışkanlıkların değiştirilmesi ve düzene sokulması gerekebilir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Operasyonlardan sonra iyileşme dönemini hızlıca atlatmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken bazı durumlar mevcut. Dikkat edilmesi gereken şeyleri uzman hekimler hastalarına ameliyattan sonra iletirler. Öneri olarak sizlere operasyondan sonra yapmanız gereken bir takım maddeleri sıralayabiliriz. PNL, ESWL, perkütan böbrek nefrototomi işlemlerinden sonra ki ilk 3 aylık süreçte bol su içilmeli, Fleksible üreteroloji, pnl ve eswl yöntemi ile ameliyat olan hastaların karınlarında kesik bulunur. Bu kesinlerin enfeksiyon kapmaması için düzeni olarak pansumanlarının yapılması, dikişler düşene kadar ıslatılmaması ve bakımı gerekir, Aynı anda prostat ya da vazektomi ( varikosel ameliyatı ) operasyonlarından sonra ki ilk iki üç gün hasta idrarını kap içerisine yaparak süzgeçten geçirirse taşların düştüğünü gözlemleyebilir, bu ameliyatın başarılı olup olmadığına dair kanıt teşkil eder, Ameliyat sonrası taşlarda ağrıları gidermek için ağrı kesici ilaçlar alınır, doktorunuz bu ilaçları size reçete edecektir, Operasyondan hemen sonra ki hafta idrarla birlikte taş çıkamayabilir. Bu gayet normaldir, taşların gözle görülür bir şekilde düşmesi için en az bir hafta gereklidir. Uzman hekim hastasını ameliyattan sonra kontrol için gelmesini ister, bu kontrolde ultrason ve farklı görüntüleme yöntemler ile taşların düşüp düşmediğine bakılır. Özellikle diyabet, mesane hastaları ve çocuklarda böbrekteki taşların yeninden oluşmaması için katı gıdalar tüketilmemelidir, Sıvı alım miktarı artırılması ve hayatın geri kalan kısmında da aynı şekilde devam edilmelidir, Hastalığın oluşumuna sebep olan faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Mesela uzun süre masa başı iş yapan bir kişi bu sebepten dolayı böbrek taşı rahatsızlığına yakalanmış ise işini değiştirebilir. Böbrekteki taşın tedavisi böbreklerde tembelliğe neden olabilir ve bunun sonucunda farklı ürolojik hastalıklar türeyebilir. Varikosel ya da benzeri üreter sistem hastalığı olan hastaların doktorları ile iletişim halinde olmaları gereklidir. Hastalıkların ilerlememesi açısından bu kısım oldukça önemlidir. Taş kırma işlemi sonrası dikkat edilmesi gerekenler bu yöndedir.

Sık Sorulan Sorular

Böbrek taşı ameliyatı olmak isteyenlerin aklında bir sürü sorgu vardır ve bu sorular her doktor tarafından cevaplanmayabilir. Bu sorular, ameliyat hakkındaki düşüncelerinizin tam olarak oluşması ve karar süreciniz üzerinde etkili olacaktır.

Ameliyatsız Böbrek Taşı Tedavisi Mümkün mü?

Böbrekte ki taşların düşürülmesi için günümüze teknoloji ile artan ve artmaya da devam eden farklı tedavi yöntemleri vardır. Bu tedavi yöntemleri kendi aralarında üçe ayrılır. Ameliyat ile taş kırma operasyonları, PNL Tedavisi ( Perkütan fleksible olarak bilinir), Nefrolitotom işlemi ( taşlarda şok dalgası yaratır), ESWL ile taşların kırılması ( prostat hastaları için tercih edilir, 3 ile 5 cm büyüklükte ki taşlarda kullanılır), Ameliyatsız böbrek taşı düşürme yöntemleri, Lazerle tedavi yöntemi ( çocuklarda en sık tercih edilen yöntem) Böbrekteki taşların ameliyatsız kırılması için yapılan işlemlerdir. Doğal yollar ile taş düşüme yolları. Bitkiler ve kürler ile yapılan taş düşürme yöntemleridir. Bu yöntemler aynı zamanda varikosel hastaları, üreter sistem sorunları, cinsel hastalıklar ve mesane hastalıkları içinde tercih edilir. Böbrek taşı düşürme yöntemleri ( pnl, eswl ve perkütan yöntemler gibi) arasında seçim yapmak hekimin kararıdır. Hastalığın durumuna, taşların boyutuna, hastanın genetik ve fiziksel yapısına ve bu gibi durumlara bağlı olarak üroloji hekimi en doğru yöntemi seçebilir. Genel olarak bu rahatsızlığın giderilmesi için yapılan ilk tedavi yöntemi doğal yollardır. Doğal Yollar ile Böbrek Taşı Düşürme Doğal yöntemleri kullanarak hastalığın ilk evrelerinde taşlar düşürülmeye çalışılır. Eğer hastada aynı anda varikosel yoksa farklı üreter sistem hastalıkları yoksa doğal tedavi yöntemleri oldukça başarılı sonuçlar verir. Böbrek taşı düşürmede kullanılan bazı doğal yöntemler: Böbrek taşlarını dökmek için hazırlanan özel kür: Adaçayı, melissa, mercanköşk otu, kuşburnu ve sarı kantaron bitkilerini 30 gr. Ağırlığında suya karıştırılır ve kaynatılır. Gilaburu otu: Gilaburu bitkisi doğal taş kırıcılar arasındadır. Böbrek taşı düşürmek için biçilmiş kaftandır. Gilaburu kürü uygulanarak hastaların ürolojik şikâyetlerden hiçbir ağrı, sızı hissetmeden kurtulması mümkündür. Sıvı gıda tüketimi: Sıvı gıda tüketimi hem hasta olmadan önce hem de taş oluştuktan sonra kullanılması gereken en önemli doğal tedavi yöntemidir. Böbreklerde taş oluşmasının en büyük sebeplerinden biri sıvı gıda tüketmemektir. Hasta böbreğinde ki taşları kırılır hale getirmek için günde en az 5 litre su içmelidir. Su kürü olarak bilinen bu yöntem en etkili taş düşürme yolları arasında ilk sırada yer alır. Zeytinyağı ve Limon kullanımı: Limonun içerisinde bulunan asitler, üreter sistemi tıkayan ve idrar yollarında çöken taşların erimesini ve böbreğin rahatlamasını sağlar. 2 tane limon ve 1 kaşık zeytinyağı karışımı ameliyatsız taş düşürme yöntemlerindendir.

Böbrek Taşını Düşürerek Tedavi Olabilir miyim?

Böbrek taşını düşürerek tedavi olmak mümkündür. Ancak bu düşürme için alternatif tıp yöntemleri yerine uzman bir doktor ile görüşülmelidir. Doktorunuz, taşın büyüklüğün ve bulunma yerine göre taşı düşürüp düşüremeyeceğiniz konusunda detaylı bilgi verecektir. Bu bilgi sonucunda taşı düşürebilmeniz için çeşitli ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler everebilir. Ancak büyük olan ve konum itibariyle düşmeyecek pozisyonda olan taşları düşürmek mümkün değildir.

Tedavi Yöntemleri Taşın Büyüklüğüne Göre mi Belirleniyor?

Tedavi yöntemleri belirlenirken taşın büyüklüğü kadar sayısının ne kadar olduğu, hangi yapıya sahip olduğu ve bulunduğu yer etkilidir. Yalnızca taşın büyüklüğüne göre tedavi yöntemi belirlenmez.

Hangi Tedavi Yöntemine Başvurmalıyım?

Doktorunuz size, böbreğinizdeki taşın özelliklerine ve bulunma yerine göre mümkün olan en iyi tedavi yöntemi hakkında bilgi verecektir. Günümüzde açık böbrek taşı ameliyatı çok fazla tercih edilmez. Bunun yerine kapalı olan ya da lazerle yapılan böbrek taşı ameliyatları tavsiye edilmektedir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Zor Bir Ameliyat mı?

Açık böbrek taşı ameliyatı, diğerlerine göre oldukça zordur. Ancak kapalı ameliyat ve lazerle yapılan ameliyat oldukça kolaydır ve kısa sürede tamamlanır. Bu ameliyatlar ile böbrek taşlarından uzun süreli olarak kurtulmanız sağlanır. Bu ameliyatların başarılı geçmesi ise ameliyatın yapıldığı hastaneye ve doktorunuzun uzmanlığına göre değişecektir.

Ağrılı mı? Ağrılar Ne Zaman Geçer? Hasta Ne Zaman İyileşir?

Açık böbrek taşı ameliyatı oldukça zor ve ağrılı bir süreçten geçer. Bu ağrılar genellikle bir ay içinde geçer ve tam olarak iyileşme 3 ayda görülür. Kapalı böbrek taşı ameliyatında ise yine ağrı görülebilir ancak bu ağrılar 3 ya da 4 gün içinde geçecektir. Bu ameliyatlarda hastalar bir hafta içinde iyileşirler.

Lazerle yapılan böbrek taşı ameliyatında ise çok fazla ağrı görülmez. Ancak ameliyat sonrasında kırılan taşlar düşürülürken ağrı yaşanır. Bu ağrılar için doktorunuz tarafından ağrı kesici verilecektir. Bu ağrı kesiciler yardımıyla, yaşan ağrılar hafifler ve taşlar düşürüldükten sonra, yaklaşık bir hafta içinde ağrılar son bulunur.

Ameliyat Sonrası İşe Ne Zaman Dönebilirim?

Böbrek taşı ameliyatından sonra işe dönebilmeniz, yaptırdığınız ameliyatın türüne göre değişkenlik gösterir. Açık ameliyatlarda işe dönme 15 gün ile bir ay arasında sürebilir. Kapalı ameliyatlarda ise bir hafta sonra işe dönebilirsiniz. Lazerle yapılan ameliyatlarda ise ağrı durumunuza göre hemen işe dönebilirsiniz ya da bir iki gün istirahat alabilirsiniz.

İstirahat Raporu Verilir mi?

Böbrek taşı için yapılan ameliyatlar sonrasında hastalara 2 gün ile iki hafta arasında değişen sürelerde istirahat raporu verilebilir. Bu rapor ameliyatın türüne göre değişecektir. Lazerle yapılan ameliyatlarda iki gün, kapalı ameliyatlarda bir haftaya kadar, açık ameliyatlarda ise iki haftaya kadar istirahat raporu verilebilir.

Ameliyat Kaç Saat Sürer?

Çeşitli böbrek taşı ameliyatları bulunur ve bu çeşitli ameliyatların her birinin kendine ait değişken süreleri vardır. Ortalama bir böbrek taşlar ameliyatı hastanın yaşına bağlı olarak değişir. Eğer hasta genç yaşlarda ise 1 veya 2 saat içerisinde operasyonun tamamlanması mümkündür fakat hasta 50’li yaşların üzerindeyse operasyon saati 5 ile 6 arasında değişir. Böbrek Taşı Ameliyatı Kaç Saat Sürer adlı başlık altında ameliyat saatlerindeki değişiklik sebebiyle başlıkları inceleyecek olursak operasyonların sürdüğü saatler şu şekildedir.

pnl Yöntemi: Perkütan Böbrek Taşı Çıkarılması diğer bir ismi nefrolitotomi ve perkütan olarak bilinen ameliyatlardır, genel anestezi ile uygulanır. Bu yöntem uygulanırken, cilt içerisine yerleştirilen bir tüp yoluyla gerçekleşir. Bu durumda taşın çıkarılması sağlanır. Nefrolitotomi operasyonu yaklaşık 1 ile 3 saat arası sürer, ameliyattan sonra hasta en fazla 3 gün hastanede takip altında tutulur eğer başarılı ise taburcu edilir. Çocuklarda kullanılan taş kırma operasyonlarından biridir. PNL ameliyatı yapılırken, vazektomi ( cinsel sağlık, varikosel tedavisi ) operasyonu da gerçekleştirilebilir.

Taş Kırma ( eswl ) Yöntemi: Bu yöntem çoğu hastada kullanılan üreter sistem operasyonu yöntemdir. Böbrek içinde ve böbreğin üst kısımlarında yer alan böbrek taşına sahip olan hastalar için en uygun görülen tedavi şeklidir. Yüksek enerjiye sahip şok dalgaları bireyin cildine ve iç organlarına zarar vermeden böbrekte taşlarına ulaşır ve taşlarda kırılmaya sebep olur. Böbrek taşının küçük parçalara ayrılması sonucunda idrar yoluyla dışarı atılması sağlanır. Bireyin vücut yapısına göre değişiklik gösteren eswl ameliyatının süresi 40 dakika ile 1 saat arası değişiklik gösterir. İşlem sırasında böbreğe şok ile birlikte taşını kırmak için ses dalgaları gönderilir.

fleksible Üreteroskopi Yöntemi: Aynı anda varikosel ameliyatı da olabilir. Açık ameliyata gerek duymadan yapılan üreteroskopi operasyonu süresi bireye göre değişiklik gösterir. Fleksible yönteminde taşların boyutuna göre ek cihaz seçilir ve taşlarda kırılarak operasyon gerçekleştirilir. Ameliyat yaklaşık 1 ile 1,5 saat arası sürebilir. Erkeklerde daha çok uygulanan bu ürolojik ameliyatın tedavisi mesane ve diğer organların çalışmasını etkilemez. Böbrek taşında oldukça başarılı sonuçlar vermekte.

Lazerle Böbrek Taşı Kırma Yöntemi: 2017 yılında günümüzün sahip olduğu teknolojiyle gerçekleşen lazerle böbrek taşı kırma yöntemi oldukça tercih edilen bir yöntem olmakla birlikte basit bir yöntemdir. Aslında basit gözükse de böbrek taşı hastalarında başarı oranı oldukça yüksek bir seviyeye sahiptir. Kapalı olarak gerçekleşen bu yöntemin süresi 45 dakika veya 1 saat arasında değişebilir. Lazer ile böbrekteki taşların kırıcılar tarafından eritilmesi sırasında prostat olan hastaların ameliyat süresi uzayabilir. Lazer ile taşa yapılan ışınların diyabet hastalarına herhangi bir zararı yoktur.

Oldukça çeşitli yöntemleri bulunan Böbrek Taşı Kırma operasyonları gerek günümüz teknolojileri olsun, gerek bu alanda uzaman doktorların başarısı olsun her açıdan sağlığınıza kavuşmanız adına birçok tedavi yöntemi sağlamakta.

Ameliyat Sonucu Kişiden Kişiye Göre Değişir mi?

Ameliyat sonuçları kişiden kişiye göre değişiklik göstermez. Ama bu durum kişide olan taşın durumuna göre farklılık gösterebilir. Ancak bu ameliyatların başarı oranı oldukça yüksektir.

Tedavi Tamamlanınca Yeniden Böbrek Taşı Oluşur mu?

Tedavi sonrasında yeniden böbrek taşı oluşabilir. Bu durum genellikle kalıtsal özellikten kaynaklanır. Ancak böbrek taşına neyin sebep olduğu bilinirse, önlenmesi mümkündür.

Ameliyat Olanların Yorumları Önemli mi?

Ameliyat olanların yorumları, kendinizi emanet edeceğiniz hastanenin ve doktorun başarısı hakkında fikir sahibi olmanız için önemlidir. Bu yorumları okuyarak ameliyatlar hakkında fikir edinebilir ve kendinizi hazırlayabilirsiniz. Ayrıca doktor ve hastane tercihinizi yapmanızda da büyük etkisi olacaktır.

Doktor Kontrolleri Ne Zaman Yapılır?

Böbrek taşı için yapılan tüm ameliyatlardan bir hafta sonra doktor kontrolleri yapılır. Yapılan ilk kontrol sonrasında doktorunuz tekrar bir kontrole gerek olup olmadığı ya da diğer kontrolün hangi tarihte yapılacağı hakkında bilgi verecektir.

Ameliyat Sonrası İz Kalır mı?

Açık olarak yapılan ameliyatlardan sonra dikiş izi kalır. Ancak kapalı olarak yapılan ameliyatın ardından 2 cm’lik bir kesi yapılacağı için iz kalma olasılığı çok düşüktür ve kalan iz belirsiz olacaktır. Lazerle yapılan ameliyatlarda ise kesi yapılmadığı için iz kalmayacaktır.

En İyi Doktor Diye Bir Şey Var mı?

Bu tür ameliyatlarda en iyi doktor bir şey yoktur. Alanında uzman olan ve işini iyi yapan doktorlar ve tam teşekküllü hastaneler vardır.

Devlet Hastanesinde mi Özel Hastanede mi Ameliyat Olmalıyım?

Hastane tercihinizi özel ya da devlet olabilir. Burada önemli olan nokta doktorunuzun böbrek taşı ameliyatında uzman olmasının yanında, yapılacak ameliyat için gerekli teçhizatın bulunması ve hastanenin steril olmasıdır. Ayrıca hastanenin tam teşekküllü bir hastane olması gerekir.

Ameliyat Ertelenebilir ya da İptal Edilebilir mi?

Böbrek taşı ağrıları çekilmez duruma geldiğinde hastalar doktorlara başvuru yaptığı için genellikle ameliyatların ertelenmesi söz konusu olmaz. Bu ameliyatları erteleme hakkınız tabi ki vardır ancak ertelenmesi sağlığınız açısından risk oluşturabilir. Taşlar damarlarda kanamaya, yaraya, tahrişe ve enfeksiyona neden olabilir. Bu gibi durumlarda hastada başka organlarının da zarar görmesine sebep olacaktır. Bu nedenle doktorunuz ameliyat olmanızı tavsiye ettiyse, bunun bir an önce gerçekleşmesi gerekir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Caiz mi?

Böbrek taşı ameliyatı keyfi olarak yapılmadığı ve vücudunuzda herhangi bir yeri değiştirmediği için caizdir. Bu ameliyatlar var olan kötü durumun giderilmesi için yapılır ve dinimiz tarafından yasaklanmamıştır.

Böbrek Taşı Ameliyatından Sonra Ne Zaman Cinsel İlişkiye Girilir?

Eğer ameliyat açık yapıldı ise 15 gün ameliyat kapalı yapıldı ise 2 gün girilmemelidir. Hasta kendini iyi hissettiğinde girebilir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Ne Kadar Sürede (Kaç Günde) İyileşir?

Açık yapılırsa minimum 10 günde kapalı ameliyatlarda 1 hafta hatta 3 güne düşmektedir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Riskli Mi?

Risklidir, çünkü teknolojinin sağladığı faydalarla en aza düşürülür.

Böbrek Taşı Ameliyatında Ölüm Riski Var Mı?

Çok düşükte olsa ölüm riski elbette vardır. Ama bu taşa bağlı değil kanamaya bağlıdır.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası Neler Yenmelidir?

Taşın cinsine bağlı olarak değişebilir ama genel olarak hastalar tuzu ve kırmızı eti azaltmalıdırlar ve bol su içmelidirler.

Böbrek Taşı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Böbrek taşı ameliyatlarının icra edilmesinde iki farklı yöntemden yararlanılır. İlk önce basit yöntem denenir. Eğer böbrek taşı kırılamazsa daha etkili olan ikinci yönteme geçilir. İlk yöntemde kapalı ameliyat tekniği ile bel bölgesinden girilerek operasyon gerçekleştirilir. İkinci yöntemde ise giriş yeri idrar kanalıdır. Kameralı bir cihaz ile idrar kanalından girilerek, idrar yolunu tıkayan taş küçük parçalara ayrılır. Operasyonların her ikisi de genel anestezi altında gerçekleştirilir, yarım saati aşmaz.

Böbrek Taşı Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

Böbrek taşlarının tedavi edilmesinde doğrudan doğruya cerrahi uygulamalar yapılmaz. Öncelikle cerrahi olmayan yöntemlerin denenmesi ve başarısız olunması gerekir. Sonrasında ise en basit cerrahi uygulamadan başlanarak yöntemler tek tek denenir. Yani, ameliyatsız yöntemlerin işlevsiz kaldığı ve böbrek taşının hayat kalitesini ciddi anlamda bozduğu zamanlarda böbrek taşı ameliyatlarının yapılması mümkündür.

Böbrek Taşı Ameliyatında Stent Neden Takılır?

Böbrek taşının oluşmasında, böbrekteki idrarı mesaneye taşıyan kanalın etkisi varsa böbrek taşı ameliyatı sırasında ya da sonrasında tekrar taş gelişimini engellemek amacıyla stent takılır. Takılan stentin bir ucu böbreğin içerisinde diğer ucu ise mesanededir. Böylece dar olan ve böbrek taşı oluşumunu tetikleyen yapı bypass edilir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Böbrek taşı ameliyatından sonra da aynı öncesinde olduğu gibi böbrek taşı gelişme ihtimalini artıran her türlü durumdan uzak durulmalıdır. Beslenme ve sıvı tüketimi de bu amaca göre yeniden kurgulanmalıdır. Cerrahi operasyon çok ağır olmadığı için operasyondan sonrasına dair ekstra bir özen gerekmez. Sıvı tüketim miktarı pH değeri yüksek ve kireçsiz olmak kaydıyla üç litreye yaklaştırılmalıdır. Ayrıca aşırı baharatlı gıdalar da tüketilmemelidir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Fiyatı (Ücreti) Ne Kadar?

Böbrek taşı ameliyatları oldukça fazla klinikte ve hastanede profesyonel şekilde uygulanır. Uygulama yapılan yer sayısının fazla olması fiyatların görece uygun olmasını sağlar. Kullanılan ekipmanlar, operasyonu gerçekleştiren doktor ve döviz kurları böbrek taşı ameliyatı fiyatı üzerinde etkilidir. Ancak diğer böbrek ameliyatlarına göre çok daha uygun fiyatlı olduğunu söylemek mümkündür. Doğru ve kesin bir fiyat alınması için mutlaka muayene olunmalıdır.

Böbrek Taşı Ameliyatında Ölüm Riski Var Mı?

Böbrek taşları hayatı oldukça olumsuz etkilese de ciddi bir enfeksiyona sebep olmadıkları sürece ölüm riski doğurmazlar. Aynı şekilde böbrek taşının ortadan kaldırılması amacıyla uygulanan cerrahi yöntemler de ölüm riski taşımazlar. Yine de genel anesteziden kaynaklı olarak akciğer problemlerine bağlı ölüm riski bulunur. Bu risk oldukça düşük olmakla beraber sıfır değildir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası Beslenme?

Böbrek taşı ameliyatından sonra idrar yolu açıldığı ve acı veren bir unsur kalmadığı için vücudun alt taraflarında rahatlama sağlanır. Böbrek taşı ameliyatından sonraki beslenme düzeni, böbrek taşlarının tekrar oluşmaması için düzenlenmektedir. Bu noktada aşırı tuzlu ve mineralli besinlerin tüketilmemesi faydalı olacaktır. Kaliteli bir içme suyunun günde en az iki litre tüketilmesi faydalıdır. Aynı zamanda baharatlı gıda tüketimi de azaltılmalıdır.