Alt Çene Ameliyatı (Ortognatik Cerrahi)

Ameliyat Özeti
Anestezi TürüGenel Anestezi
Ameliyat Süresi1 - 3 Saat
Hastanede Kalma Süresi1 - 2 Gün
İşe Dönme Süresi1 - 2 Hafta

Ameliyat ve tedavi süreçleri, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Ameliyat.com tedavi ve ameliyat özetlerinde, ortalama değer niteliği taşıyabilecek örnek tablolardan yararlanılmıştır.

Alt Çene Ameliyatı (Ortognatik Cerrahi)
Alt Çene Ameliyatı (Ortognatik Cerrahi)

 

İnceleyen ve onaylayan: Dt. Mustafa Sercan Akat

Alt Çene Ameliyatı (Ortognatik Cerrahi) Hakkında

Tıp dilinde ortognatik cerrahi olarak yer alan terim halk arasında çene ameliyatı olarak nitelendirilmektedir. Çene ameliyatı yani ortognatik cerrahi alt ve üst çeneye yapılabildiği gibi sadece alt veya sadece üst çeneye de yapılabilmektedir. Bu durum hastadaki probleme göre değişiklik göstermektedir. Genellikle bu operasyon hastanın ortodontik tedavisi esnasında yapılmaktadır. Operasyonun genel anlamda süresi ve zorluğu çenede bulunan problemin boyutuna göre de değişiklik gösterebilmektedir. Alt çene ameliyatı ise çoğunlukla ortodontik tedaviden verim alamayan veya ortodontik tedaviye ek bir yardımcı tedavi olarak uygulanmaktadır. Bu cümleden anlaşıldığı gibi alt çene ameliyatı olacak hastaya ilk önce ordodontik tedavisine başlatılması ve ardından da hastanın dişlerinin düzeltilmesi önem arz etmektedir. Hastaların bu ameliyat için en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekli görülmektedir. Dişlerde bulunan şekil bozuklukları her yaşta tedavi edilme olanağına sahip olsa da çene için durum farklıdır. Yetişkin hastalarda bu düzenin sağlanması ve çenenin düzeltilebilmesi için cerrahi müdahale gerekmektedir.

Ortognatik Cerrahi Nedir?

Ortognatik cerrahinin ne demek olduğu halk arasında merak edilen ve sorulan sorular arasındadır. Ortognatik cerrahinin tıbbi isminin telaffuzu ve hatırlanması zor olmakla beraber, insanlar arasında çene ameliyatı olarak bilinmektedir. Ortognatik cerrahi terimi, alt çene ameliyatı ve üst çene ameliyatı olmak üzere her ikisini de kapsamaktadır.

Ortognatik Cerrahi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Ortognatik cerrahi, genellikle ortodonti bölümünün gerçekleştirmiş olduğu ortodontik tedavilere yardımcı olarak çenenin düzeltilmesi için uygulanan bir operasyondur. Hatta bir nevi ortodontik tedavinin bir parçası da denebilir. Ergenlik döneminde alt çene ve dişler ile ilgili problemleri ortodontik tedavi ile düzeltilebilse de yetişkinlerde ortognatik cerrahi müdahale zorunlu hale gelmektedir. Genel olarak ortognatik cerrahi için ortodontik tedavi ile birlikte ya da ortodontik tedaviden verim alınamadığında uygulanmaktadır da diyebiliriz. Ortognatik cerrahinin uygulanmasının gerekli görüldüğü çene problemlerinden aşağıda bahsedilmiştir.

Alt Çenenin Önde, Geride, Sağda veya Solda Olması

Alt çenenin üst çeneye oranla daha önde (prognatizm), daha geride (mikrognatizm) ya da sağa veya sola doğru kaymış olması gibi durumlarda ortodontik tedavi ile birlikte ortognatik cerrahiye de başvurulabilmektedir.

Alt Çenenin Tümünü veya Bir Bölümünün Az Gelişmesi

Ortognatik cerrahi uygulanmasının gerekli görüldüğü bir diğer durum ise alt çenenin tümünün ya da bir bölümünün üst çeneye oranla daha az gelişmiş olmasıdır. Bu gibi durumlarda sadece ortodontik tedaviler yeterli olmamaktadır.

Alt Çenedeki ve Üst Çenedeki Dişlerin Birbirine Değmemesi

Burada da uygulanması gereken ilk işlem ortodontik tedavidir. Ancak ortodontik tedavi tek başına bu durumun düzeltilmesinde yeterli olmayabilir. Bu nedenle de ortognatik cerrahinin uygulanmasını gerektiren bir diğer durumunda alt veya üst çenedeki dişlerin birbirine değmemesi olarak nitelendirmek mümkündür.

Ortognatik Cerrahide Çene Ucunun Büyük veya Küçük Olması

Çene ucunun büyük veya küçük olması da ortognatik cerrahi uygulanması için bir sebep olarak gösterilebilir. Ancak bu durum sağlık açısından sorun yaratmasa bile yüzde asimetrik bir görüntü meydana getirdiği için hasta tarafından ameliyat istenebilir.

Elmacık Kemiklerinin Büyük, Küçük, Önde veya Geride Olması

Elmacık kemiklerindeki şekil bozuklukları da yüzde asimetrik bir görüntü meydana getirdiği için otognatik cerrahi uygulanması için bir sebep olarak gösterilebilir.

Ortognatik Cerrahi Yöntemleri

Ortognatik cerrahi yöntemlerinde en sık kullanılan ve en çok bilinen üç yöntemden bahsetmek mümkündür. Ortognatik cerrahide ilk olarak çene ucundaki bozuklukların tedavisinde uygulanan genioplast yöntemi bulunmaktadır. Ortognatik cerrahinin ikincisinde üst çene bozuklukları için uygulanan yöntem olan lefort operasyonudur. Ortognatik cerrahide son olarak üçüncüsü de alt çene bozukluklarında uygulanan yöntem olan sagittal split operasyonudur.

Alt Çene Ameliyatı Hangi Uzmanlık Alanına Girer?

Ortognatik cerrahi, yani aynı zamanda alt çene ameliyatı da ağız, diş ve çene cerrahisinin uzmanlık alanına giren bir operasyondur. Ortognatik cerrahiyi, diş hekimliğinin bir üst seviyesi olarak da değerlendirmek mümkündür.

Sadece Diş Teli ile Alt Çene Estetiği Düzeltilebilir mi?

Diş teli kullanımı, ortodontik tedavidir. Alt çene ameliyatı da ortodontik tedaviye yanıt vermeyen ya da ortodontik tedavinin yeterli olmadığı hastalara uygulanmaktadır demiştik. Bazı hastalarda diş teli kullanımı çene yapısına da etki edebilmektedir. Ancak bazen sadece diş teli kullanımı alt çene estetiğini düzeltmeyebilir. Böyle durumlarda da ortognatik cerrahi gerekli görülmüştür.

Çiğneme Gibi Fonksiyon Bozuklukları ile Ortognatik Cerrahi İlişkisi

Hastanın alt veya üst çenesinde veya her ikisinde de yukarıda sayılan problemlerden herhangi biri olması çiğneme fonksiyonlarının da etkilenmesine yol açmaktadır. Örneğin, alt çenenin üst çeneye göre geride veya ileride olması hastanın çiğneme gibi fonksiyonlarının da bozulmasına neden olacaktır. Bu nedenle ortognatik cerrahi için sadece problemli çenenin yarattığı asimetrik görüntüyü değil çene nedeniyle bozulan çiğneme fonksiyonlarını da düzelttiğini söylemek mümkün.

Ortgnatik Cerrahinin Yapılacağı Hastane Şartları

Her operasyon farklı bir uzmanlık alanı ve farklı şartlara sahiptir. Alt çene operasyonun gerçekleştirilebilmesi için de hastane şartlarının buna uygun olması önem arz etmektedir. Alt çene operasyonunun yapılabilmesi için hastanelerde aranan bazı şartlar aşağıdaki gibidir.

Yoğun Bakım Gerekli midir?

Riskleri açısından çok tehlikeli bir ameliyat olmayan alt çene işlemi için yoğun bakım şart olmasa da her ihtimale karşı her hastanede bir yoğun bakım bölümü olmalıdır. Operasyon sırasında çok çok nadir de olsa gelişebilecek herhangi bir komplikasyon için hazır bulunması önemlidir.

Refakatçi Gerekir mi?

Hastanın yanında bir refakatçi bulunması şart değildir. Ancak hasta isterse yanında refakatçi bulunabilir. Hastaya refakat edecek kişiyi de hasta kendisi seçebilir.

Anestezi Türü

Bu ameliyat çoğunlukla genel anestezi altında gerçekleştirilse de duruma göre lokal anestezi de tercih edilebilmektedir. Her ikisinin de hastane de anestezi uzmanları tarafından ayarlanması gerekmektedir.

Ortognatik Cerrahide Kullanılan Cihazlar

Operasyonda kullanılması gereken her bir cihazın, ortognatik cerrahinin uygulanması planlanan yerde hazır bulunması gerekmektedir. Bu cihazlar operasyonun sağlıklı bir şekilde seyri açısından önemlidir.

Alt Çene Ameliyatında İmplant, Dolgu ve Diğer Materyaller

Ameliyat yapılmadan önce hastaya ilk olarak ortodonti uzmanları tarafından ortodontik tedavi uygulanmaktadır. Dişlerin düzgün olması ve çene yapısı birbirleriyle ilgili konulardır. Gerekli görüldüğü takdirde implant, dolgu gibi müdahaleler ortodontik tedavide gerçekleştirilmekte ve dişler düzenlenmektedir. Ardından da çene yapısının düzeltilebilmesi için plaklar ve vidalar yardımı ile alt çene operasyonu gerçekleştirilir.

Ortognatik Cerrahinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Ortognatik cerrahinin, bozuk çene yapılarının düzeltilmesi ile ilgili birçok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle hastanın çiğneme, konuşma ve yemek yeme gibi problemleri düzelir. Varsa nefes alışverişi ile ilgili problemlerde de düzelme görülür. Hasta eskisine göre daha estetik ve simetrik bir görüntüye sahip olur. Ortodontik tedavi süresini kısaltır ve bu kısa sürede daha kalıcı sonuçlar elde edilir. Ayrıca bu ameliyat ağız içerisinden yapılacağı için yara izi gibi estetik açıdan problem yaratacak durumlarla karşılaşılmaz. Tüm bunların sonucunda da hasta psikolojik olarak da kendini daha iyi hisseder, özgüveni artar ve bu da yaşam kalitesinin artmasını sağlar. Bu operasyonun da her operasyonda olduğu gibi riskleri mevcuttur. Ancak çok yaygın ve sıklıkla rastlanan bir yan etkisi ya da dezavantajı bulunmamaktadır. Operasyon uzman kişilerce, uygun bir şekilde gerçekleştirildiği takdirde herhangi bir problem ile karşılaşılmaz. Bu nedenle de dezavantajları oldukça azdır.

Alt Çene Ameliyatı İstatistikleri ve Başarı Oranları

Uzman doktorlar tarafından gereken şekilde gerçekleştirilen alt çene operasyonu sonucunda çoğunlukla yüz güldüren sonuçlar alınmaktadır. Operasyonun emin ellerde gerçekleştirilmesi, başarı oranını da etkileyecektir. Aynı zamanda operasyon öncesinde ciddi görüntüleme işlemlerinin yapılması ve gerekli düzenlemenin önceden net bir şekilde bilinmesi ve takip edilmesi önemlidir. Alanında uzman hekimleri barındıran klinik ve hastanelerde bu tip cerrahi operasyonları yaptırmak hastaların yüzlerini güldürecektir.

Alt Çene Ameliyatı Fiyatları

Bu konuda kesin bir fiyat vermek mümkün olmayacaktır. Operasyonun fiyatı hastanın bulunduğu şehre, bölgeye ve operasyonun yapılacağı hastane ve şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca hastanın durumu ve gerçekleştirilen işlemler de fiyatı etkilemektedir. Operasyon fiyatı ile ilgili en net bilgi hastanın ameliyat olmaya karar verdiği hastaneden bizzat alınmalıdır. Bunun dışında ortalama bir fiyat belirtilmek doğru değildir.

Alt Çene Ameliyatı (Ortognatik Cerrahi) Öncesi

Alt çene operasyonu öncesinde yapılması gereken bazı işlemler vardır. Öncelikle hastanın belli tetkiklerden geçmesi ve hastaya bazı testlerin yapılması gerekmektedir. Ardından hasta ve doktorun hazırlıkları ve mutabakat gibi işlemler yapılmalıdır. Son olarak da operasyon öncesinde hastanın dikkat etmesi gereken bazı hususlar olacaktır. Doktor, hasta ile gereken bütün bilgileri paylaşacaktır. Detaylarıyla operasyon öncesi süreçten aşağıda bahsedilmiştir.

Tetkikler

Operasyon öncesinde hastaya yapılması gereken bazı tetkikler olacaktır. Bunlar operasyon planının hazırlanmasında belirleyici rol oynar. Bu tetkiklerin bazıları aşağıda bahsedildiği gibidir.

Röntgen

Öncelikle hastanın çene yapısının detaylı incelenebilmesi ve kemik yapısına bakılabilmesi açısından çenesinin ve gerekirse dişlerinin röntgeni çekilir. Bu tetkik ile doktor hastanın çene problemleri ile ilgili detaylı bir görüntü elde edecektir.

Fiziki Muayene

Röntgen ile birlikte yapılacak diğer bir işlem ise fiziki muayenedir. Fiziki muayene sırasında fark edilebilen problemler varsa doktor bunlar hakkında da bilgi sahibi olacaktır. Ayrıca çenenin görünüşü ile ilgili problemlerin ne şekilde düzeltilebileceği de fiziki muayenede fark edilebilir.

Sefalometrik İnceleme

Yapılan diğer bir tetkik ise sefalometrik incelemedir. Sefalometrik inceleme de bir çeşit görüntüleme tetkikidir. Bunun için özel bir röntgen cihazı kullanılır. Bu röntgen cihazı ile kafa kemikleri ve dokuların aynı filmde ön, arka ve yan kısımları görüntülenip incelenebilmektedir.

Fotosefalometrik İnceleme

Fotosefalometrik inceleme de cerrahi öncesinde ve cerrahi sonrasında hastada meydana gelen değişimlerin fotoğraflanarak incelenmesi anlamına gelmektedir. Bu şekilde hastanın değişimi gözler önüne serilir.

Bilgisayarlı Görüntüleme Testleri

Röntgen, sefalometrik incelemeler gibi görüntüleme testleri sonucunda doktor yeterli bilgiyi elde edemez ise hastadan başka testler de isteyebilir. Bu testlerden bazıları da yine görüntüleme testleri olabilmektedir.

Anestezi Kontrolü

Anestezi kontrolü, lokal veya genel anestezi kullanılacak olan tüm operasyonlardan önce yapılması gereken tetkiklerden biridir. Yapılan diğer testler ile birlikte anestezi kontrolü gerçekleştirilir. Hastanın genel sağlık durumu, kan değerleri veya sahip olduğu başka rahatsızlıklar olup olmadığı gibi hususların belirlenmesinin ardından, bunlara istinaden anesteziye uygunluğu da kontrol edilecektir.

Kan Testi

Kan testi de hemen hemen her operasyon öncesinde yapılan, hastanın genel sağlık durumu hakkında bilgi alabilmek açısından önemli testlerden biridir. Hastanın genel kan değerleri doğrultusunda başka rahatsızlıkları varsa ortaya çıkabilir. Genel sağlık durumunun yapılacak operasyona uygun olup olmadığına karar verebilmek için de yapılan kan testlerinin sonuçları önemlidir.

İdrar Testi

İdrar testi de kan testi gibi hastanın genel sağlık durumuna ilişkin bilgi edinmek amacıyla yapılan bir testtir. Genellikle böbreklerin durumu ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak için yapılır. Bu da operasyona uygunluğun belirlenebilmesi için önemli bir testtir.

Diğer Testler

Eğer yapılması gereken bu testlerin sonucunda doktorun gerekli gördüğü ya da sonuçların kesinleştirilebilmesi için yapılması gereken başka bir test olursa bunlar da operasyon öncesi tetkikler olarak karşınıza çıkabilmektedir. Bu testler değişiklik ve çeşitlilik gösterebilmektedir. Bazı hastalarda ekstra başka testlere gerek duyulması normaldir.

Operasyon Öncesi Alçı Model Uygulaması ve Simülasyon

Operasyon öncesinde hasta için bir ön izlenim olması açısından hastanın çekilen fotoğrafları üzerinde simülasyon denemeleri ve operasyon sonrasında rehber olması için de alçı modelleri yapılabilir. Bu işlemler genellikle hasta için gerçekleştirilir.

Hastanın Sağlık Durumu ve Hastalık Öyküsü Kapsamında İnceleme

Hastanın daha önce geçirmiş olduğu rahatsızlıklar ya da hala var olan bir hastalığı varsa bunları doktor ile paylaşmalıdır. Çünkü daha önce geçirilmiş olan bu hastalıklar kapsamında da bazı incelemeler yapılması gerekebilir. Ayrıca hastanın genel sağlık durumu ve tıbbi geçmişi de operasyon öncesi için önemli bilgilerdir.

Kullanılan İlaçların Hekim İle Paylaşılması

Operasyonun yapılacağına kesin olarak karar verilmeden önce hastanın yakın zamanda kullandığı veya kullanmakta olduğu ilaçları varsa bunlardan doktoruna bahsetmesi gerekmektedir. Hastadan, kullanmakta olduğu ilaçlar arasında operasyon sırasında etki yaratabilecek bir ilaç varsa ameliyat öncesinde bu ilacın bırakılması istenebilir.

Operasyon Yöntemi ve Tedavi Sürecinin Netleştirilmesi

Hastaya gereken tetkikler yapılıp, hastadan gerekli bilgiler alındıktan sonra doktor hastanın rahatsızlık durumuna en uygun operasyon yöntemini belirleyecektir. Problem ne yönde ise operasyon yönteminin seçimi de o yönde olacaktır. Tedavi süreci de bu yönteme ve probleme bağlı olarak daha uzun ya da daha kısa olabilmektedir.

Hasta ile Mutabakat ve Bilgilendirme

Hastaya gerekli tetkikler yapılmasının ardından operasyon yöntemi ve tedavi süreci belirlenir. Bu sürecin ve operasyon yönteminin belirlendikten sonra kesinleştirilmesi için doktorun hasta ile görüşüp bu konuda bilgilendirmesi gerekmektedir. Tüm süreç, tahmini sonuç ve risk analizi gibi birçok konuda hasta bilgilendirilir. Eğer hasta doktor ile görüştükten sonra operasyon olmayı hala kesin olarak istiyorsa gerekli işlemler yapılır ve süreç işlemeye başlar. Aksi takdirde operasyon yapılmaz.

Operasyon Öncesi Alkol ve Sigara Tüketimi

Hiçbir operasyon öncesinde alkol ve sigara tüketimi istenmediği gibi alt çene operasyonunda da durum böyledir. Genellikle operasyondan önce bu alışkanlıkların bırakılması ya da her ikisine de bir süre ara verilmesi istenmektedir. Özellikle sigara, kan akışını etkilediğinden yaraların iyileşmesinin gecikmesine neden olur. Bu nedenle de sigara ve alkol kullanımının operasyon öncesinde bırakılması tavsiye edilmektedir.

Beslenme ve Diyet Programı

Alt çene ameliyatı öncesinde hastanın uyması gereken belirli bir diyet programından bahsedilmemektedir. Ancak doktor beslenme konusunda hastaya bazı tavsiyelerde bulunacaktır. Bu tavsiyelere uyulması hasta açısından en iyisidir. Dengeli, düzenli ve sağlıklı beslenme operasyon gibi ciddi sağlık durumlarında çok daha önemlidir.

Operasyon Hazırlık ve Hastaneye Yatış

Hasta, doktorun kendisine söylemiş olduğu tüm hazırlıkları tamamlamalıdır. Bu hazırlıklar yukarıda bahsi geçtiği şekildedir. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon gününden önce hastaneye gelip yatış işlemlerini yapmalıdır. Yatışın yapılacağı tarih daha önceden hastaya söylenecektir.

Alt Çene Ameliyatı (Ortognatik Cerrahi) Sonrası

Operasyon öncesi tüm hazırlıklar bittikten ve operasyon gerçekleştirildikten sonra özellikle hasta için önemli olan sonrası süreç başlamaktadır. Operasyon sonrası süreç, operasyon günü ve sonrası şeklinde karşımıza çıkar. Hastanın bu süreçte dikkat etmesi gereken birçok husus olacaktır. Dikkat gerektiren bu hususlardan ve yan etkiler, riskler ve komplikasyonlardan aşağıda bahsedilmiştir.

Operasyon Günü

Operasyon günü karşı karşıya kalınabilecek bazı durumlar ve hastanın özen göstermesi gereken bazı hususlar olacaktır. Operasyon günü ile ilgili hastayı ilgilendiren tüm detaylar aşağıdaki gibidir.

Ağrı

Ameliyat günü ameliyatlı bölgede ağrı, sızlama gibi etkilerin oluşması çok normaldir. Ancak bu ağrılar giderek azalan ağrılardır. Bu durumlarda doktor hastaya ağrıların daha çabuk kesilmesi için ağrı kesici ilaçlar da verebilir. Ancak ağrı yine de kesilmezse, durum doktor ile görüşülmelidir.

Ayağa Kalkma

Operasyon günü hastanın çabucak ayağa kalkması beklenemez. Ancak ilerleyen saatlerde hastadan operasyonun, anestezinin ve varsa ağrıların etkisi biraz daha azaldığında yavaş yavaş yürümesi istenecektir. Kısa yürüyüşler hasta için önemlidir.

Hareket Kabiliyeti

Her hasta için aynı durum geçerli olmasa da ameliyat günü, ameliyatın yarattığı etki ile hastanın hareket kabiliyeti de azalabilir. Ancak bu kısa süreli bir etkidir. Gerekli bilgi doktor tarafından hastaya verilecektir.

Konuşma Kabiliyeti

Operasyonda alt çene işlem görmüş olacağından operasyon gününde hastanın konuşma kabiliyeti de azalacaktır. Ancak bu da geçici bir etkidir. Bu konuda doktor hastaya gerekli bilgiyi zaten verecektir.

Pansuman ve Kontrol

Hastanede gözlem altında olduğu sürece hastaya gereken pansuman ve kontrol görevli doktor ve hemşireler tarafından yapılacaktır. Sonrası için neler yapılması gerektiği hasta taburcu olmadan evvel anlatılacaktır.

Yardımcı Materyal Kullanımı

Alt çene operasyonunda genellikle hasta ortodontik tedavi sürecine devam ediyor vaziyettedir. Operasyon, hastanın diş telleri mevcutken gerçekleştirilebilir. Böyle bir durumda operasyon sonrasında da diş teli kullanımı devam eder.

İlaç Kullanımı

İlaç kullanımı hastanın operasyon sonrasında dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Operasyon günü de ilaç kullanımına başlanacaktır. İlaçlar ilk olarak hastane tarafından sağlansa da sonrası için doktorun vermiş olduğu reçetedeki ilaçların da hasta yakınları veya refakatçi tarafından temin edilmesi gerekmektedir. İlaç kullanımı ilk gün özellikle hastanın ağrılarının kontrol altına alınabilmesi için önemlidir.

Gözetim Süresi

Operasyon sonrasında gözetim süresi hastadan hastaya değişiklik gösterebilmekle birlikte ortalama olarak iki gün kadardır. Ancak hastada meydana gelen farklı komplikasyonlar ya da yan etkiler varsa bu durum değişiklik gösterebilir ve gözetim süresi uzayabilir.

Riskler, Yan Etkiler ve Komplikasyonlar

Her operasyon sonrasında olduğu gibi alt çene operasyonundan sonra da karşı karşıya kalınabilecek bazı riskler, yan etkiler ya da komplikasyonlar olabilmektedir. Bu tür durumların bazılarından aşağıda bahsedilmiştir.

Enfeksiyon

Enfeksiyon, yalnızca alt çene operasyonuna özgü bir risk ya da yan etki değildir. Enfeksiyon riski, her operasyon sonrasında vardır. Operasyon sonrasında hasta kendisine ve sağlığına dikkat etmediği sürece enfeksiyon riski artacaktır. Hastanın özeni ve dikkati ile ve kullanılan ilaçlar ile bu risk en aza indirilebilir.

Ödem

Ödem de operasyon sonrasında görülebilecek riskler arasındadır. Ödem oluşumuna engel olabilmek için de beslenmeye dikkat edilmesi ve operasyon sonrasında kısa süreli ama sık sık yürüyüşe çıkılması önerilmektedir.

Kanama

Çok sık olmamakla birlikte kanama da görülebilen komplikasyonlar arasındadır. Kanama miktarına da bağlı olarak ciddi bir komplikasyondur. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında derhal doktor ile iletişime geçilmelidir.

Şişlikler

Şişlikler operasyon sonrasında en sık görülebilen yan etkilerden biridir. Çenede, yapılan operasyonun etkisi ile şişlikler görülmesi normaldir. Ancak bunlar geçici yan etkilerdir. Eğer şişliklerde azalma yoksa ya da artıyorsa doktor ile iletişime geçilmesi en doğrusu olacaktır.

Anestezi Komplikasyonları

Kullanılan anestezinin meydana getirdiği bazı komplikasyonlar ya da yan etkiler olabilir. Ancak bu sık karşılaşılan bir durum değildir. Anestezi komplikasyonları nadiren meydana gelen etkilerdir. Böyle bir etkinin meydana gelmesi halinde doktora başvurulması gerekmektedir.

Alerjik Reaksiyonlar

Alerjik reaksiyonlar çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Hastanın herhangi bir şeye alerjisi olması ve operasyon esnasında ya da sonrasında bu alerjik maddeye maruz kalması durumunda meydana gelebilir. Bu tür durumlarda doktora başvurmak en doğrusudur.

İstenilen Görüntünün Elde Edilememesi ve Asimetri

Operasyon sonucunda hastanın istediği görüntünün elde edilememesi ya da asimetri oluşması veya var olan asimetrik görüntünün giderilememesi gibi problemlerle de karşılaşılabilmektedir. Ancak bu problemlerin genel sebebi, çoğunlukla masraftan kaçınmak amacı ile işin uzmanı olan hekimlere danışmadan yapılan operasyonlardır. Uzman hekimlerce yapılacak olan operasyonlardan önce simülasyon denemeleri ile hastaya operasyon sonucuna en yakın sonuç gösterilir. Hasta da buna göre operasyona karar verebilir. Tabii sorun her zaman hekimin uzman olmayışı olmayabilir. Operasyon esnasında ya da sonrasında gelişen farklı komplikasyonlar nedeni ile de böyle durumlar ile karşılaşılabilmektedir. Bu tür durumların düzeltilebilmesi için de ek tedavi tavsiye edilmektedir.

Konuşmada Zorlanmalar

Alt çene operasyonunun belki de en çok etkilediği şeylerden biri de hastanın konuşmasıdır.Operasyon sonrasındaki bir hafta hasta konuşma zorluğu çekebilmektedir. Bu da bazen ağrılardan bazen de operasyonun yaratmış olduğu diğer etkilerden dolayı meydana gelebilir. Ancak geçici bir durumdur ve bu durum her hastada değişiklik gösterebilir.

Çiğneme ve Yutmada Zorlanmalar

Alt çene operasyonunun, konuşma kabiliyetinden sonra en çok etkilediği şey yemek yeme yani diğer bir deyişle çiğneme ve yutma fonksiyonlarıdır. Alt çenenin hareket kabiliyetinin zayıflaması çiğneme ve yutma fonksiyonlarının da zorlanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle hasta operasyon sonrasında ilk birkaç gün sıvı ağırlıklı beslenmelidir.

Uzun Dönemli Problemler

Alt çene operasyonunun uzun vadede de devam eden çok fazla yan etkisi yoktur. Ancak asimetri ve istenilen görüntünün elde edilememesi gibi sonuçlarda eğer ek tedavi yapılmaz ya da düzeltemeye gidilmezse bu problemler uzun vadede de varlığını koruyacaktır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Operasyon sonrasında hasta için iyileşme süreci başlar. Hastanın, bu iyileşme sürecinin en sağlıklı şekilde sonuçlanabilmesi için, dikkat etmesi gereken bazı hususlar olacaktır. Bu hususlardan bazıları aşağıda bahsedildiği gibidir.

Duş Alma

Operasyondan 3-4 gün sonra ilk sargılar ve dikişler alınacaktır. Bu sürenin de beklenmesi sebebi ile operasyon sonrasındaki ilk bir hafta duş alınması tavsiye edilmemektedir. Doktor hastayı bu konuda bilgilendirecektir.

Sıcak ve Soğuk Teması

Operasyon ağız içinden yapılmaktadır. Bu nedenle, özellikle ilk bir hafta, ağız içerisine çok sıcak ya da çok soğuk hiçbir şey ile temas edilmemesi tavsiye edilmektedir. Yenilen yemekler ve içilen içecekler de buna dahildir.

Dikişler

Dikişler hasta operasyondan çıktıktan 3 ya da 4 gün sonra alınacaktır. Bu süre zarfında dikişlerin zorlanmaması ve temiz tutulması enfeksiyon veya kanama gibi komplikasyonlar oluşmaması açısından önemlidir.

İlaç Kullanımı

Doktor, operasyon sonrası için hastaya kas gevşetici, ağrı kesici ve iyileşme sürecinin hızlanması için antibiyotik gibi ilaçlar verebilir. Bu ilaçların belirtildiği gibi ve belirlenen süre boyunca kullanılması iyileşme süreci açısından oldukça önemlidir. Hastanın iyileşme sürecinin sağlıklı bir biçimde sonlandırmak istiyorsa ilaç kullanımını aksatmaması önemlidir.

Konuşma

Operasyon sonrasında hasta konuşmak için kendisini zorlamamalıdır. Zaten ilk üç gün hastanın dişlerinde lastikler olacaktır. Bunun etkisi ile konuşma kabiliyeti de düşecektir. Bu sebeple de kendisini konuşmaya zorlaması daha çok ağrı hissetmesine neden olacaktır.

Çiğneme

Yine operasyon sonrasında çenede bulunan lastikler nedeniyle çiğneme fonksiyonu da zayıflayacaktır. Zaten hastadan bu lastikler çıkarılıncaya kadar sıvı gıdalarla beslenmesi istenir. Hatta lastikler çıktıktan sonra bile, tamamen sıvı olmasa da bir süre yumuşak gıdalarla gıda alımının devam ettirilmesi tavsiye edilmektedir.

Hijyen

Birçok operasyonda olduğu gibi alt çene operasyonunda da önemli bir unsur olan hijyen hastanın dikkat etmesi gereken ciddi hususlardan biridir. Operasyonlu bölge normale göre daha hassas olacaktır. Bu nedenle en ufak bir mikrop ya da bakteri de normalinden daha hızlı bir şekilde bölgeyi etkileyecektir. Bu nedenle hastanın bu dönemde oldukça dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle enfeksiyon gibi risklerin ihtimalinin artmaması ya da böyle durumlarla karşı karşıya kalınmaması için hijyen oldukça önemli bir husustur.

Ağız Bakımı

Operasyonun ağız içerisinden gerçekleştirildiğini söylemiştik. Buna istinaden dikişler de ağız içerisinde olacaktır. Bu nedenle hastanın ağız bakımına da dikkat etmesi oldukça önemlidir. Diş macunu kullanmasa da dişlerini fırçalaması, diş ipi kullanması ve bol su ile gargara yapması tavsiye edilmektedir. Düzenli ağız bakımı ile ameliyatlı bölgenin de temizliği gerektiği gibi muhafaza edilmiş olacaktır.

Operasyon Sonrası Ek Tedavi Gerekir mi?

Alt çene operasyonu çoğunlukla estetik kaygı nedeniyle yaptırılan bir operasyondur. Bazen konuşma, çiğneme veya yutma gibi fonksiyonları da etkilese de alt çenedeki problem genellikle estetik açıdan kötü göründüğü için düzeltilmek istenir. Bu durumda bazen hastanın istediği sonuç elde edilemeyebilir ya da yüzde asimetri meydana gelebilir. Bu tür sonuçlarla karşılaşıldığında da ek tedavi uygulanması gerekebilmektedir.

Operasyon Sonrası Beslenme ve Diyet Programı

Operasyon sonrasında doktor hastaya her zaman bir beslenme programı hazırlamayabilir. Ancak beslenme için bazı tavsiyelerde bulunacaktır. Bunlardan ilki de sıvı gıdalarla beslenmesi gerektiğidir. Hasta bir süre sıvı gıdalar ve ardından da yumuşak gıdalar tüketmelidir. Katı gıdalara geçmek biraz zaman alacaktır. Buna dikkat etmek de iyileşme sürecinin sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Doktor Kontrolleri

Operasyon sonrasında hasta ortalama iki gün zaten hastanede gözetim altında olacaktır. Bu şekilde de doktor hastayı sıkça kontrol edebilmektedir. Taburcu olan hasta dikişlerin alınması ve lastiklerin çıkarılması için ortalama üç gün sonra yine hastaneye gelecektir. Bunun ardından da hastadan yaklaşık olarak bir hafta sonrasında tekrardan doktor kontrolüne gelmesi istenir. Gidişata bakılır. Varsa hastanın şikayetleri değerlendirilir. Doktor kontrolleri iyileşme süreci açısından oldukça önemlidir.

İyileşme Süreci

İyileşme süreci operasyonun sonucunu da etkileyen bir süreçtir. Eğer hasta iyileşme sürecinde kendisine dikkat etmez, doktorun talimatlarını yerine getirmez, ilaç kullanımını ve kontrollerini aksatırsa bu durum iyileşme sürecini de kötü etkileyecektir. Bu nedenle de bazı komplikasyonlar meydana gelebilir. Hastanın bu süreçte oldukça özenli olması gerekmektedir. İyileşme süreci de yaklaşık olarak bir ay kadar sürebilmektedir. Ancak bu süre hastadan hastaya değişiklik gösterir.

Sık Sorulan Sorular

Her operasyonda olduğu gibi alt çene operasyonunda da insanların merak ettiği ve sorguladığı birçok konu vardır. Bu merak edilen konular ile ilgili sıklıkla sorulan bazı sorulara ve bu soruların cevaplarına da aşağıda yer verilmiştir.

Ameliyatsız Çene Estetiği Yaptırmak Mümkün mü?

Küçük yaşlarda ortodontik tedavi ile dişler ve çene yapısında değişiklikler yapmak mümkün olsa da ergenlikten sonra ve yetişkinlik döneminde bu durum daha farklıdır. İlerleyen yaşlarda ameliyatsız çene estetiği mümkün olmamaktadır.

Dolgu Türü ve İmplant Türü Neye Göre Tercih Ediliyor ve Farkları Nelerdir?

Dişlerin belirli bir düzene sokulması çene operasyonu için önemlidir. Eğer gerekli görülürse dolgu ve implant ortodontik tedavi sırasında yapılır. Ortognatik cerrahi de zaten ortodontik tedavi ile birlikte yapıldığı için dolgu ve implant da operasyonun bir parçası sayılabilir. Hangisinin yapılması gerektiğine ise doktor karar verecektir. Hastanın dişlerinin durumu da bu karar da etkili olacaktır.

Alt Çene Operasyonu Zor Bir Operasyon mudur?

Yapılışı ve iyileşme süreci ile birlikte zor bir operasyon denebilir. Ancak hasta için çok büyük zorlukları yoktur. Anestezi altında gerçekleştirildiğinden hasta hiçbir şey hissetmeyecektir. Sadece operasyon sonrası süreç hastayı biraz zorlayacaktır.

Ağrılı Bir Ameliyat mıdır? Ağrılar Ne Zaman Geçer?

Operasyon anestezi altında yapılacağından hasta herhangi bir acı veya ağrı hissetmez. Ancak operasyondan sonra anestezi etkisi de tamamen geçtikten sonra ağrılar ve sızlamalar başlayabilir. Bunun için de ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçların kullanılması gerekmektedir. Geçici ağrılardır. 1 ila 3 günden sonra giderek azalan bir ağrı süreci ile karşılaşacaksınız.

Operasyon Kaç Saat Sürer?

Operasyon süresi her hasta için farklı olsa da ortalama olarak 1-1,5 saat ila 3 saat arasında değişebilmektedir. Bu süre hastanın problemlerine göre değişiklik gösterir.

Operasyon Sonrası İz Kalır mı?

Alt çene operasyonu ağız içerisinden gerçekleştirilen bir operasyon olduğundan yüz bölgesinde herhangi bir yara izi olmayacaktır. Ağız içerisinde kalan yara izi de yok denecek kadar azdır.

Estetik Görünüm Tam Olarak Sağlanabilir mi?

Eğer operasyon uzman diş hekimleri ve ortodontistler tarafından gerçekleştirilirse ve doktor tetkikler sonucunda hastaya tam düzelme vaat edebiliyorsa estetik anlamda tam olarak bir düzelme sağlanabilir. Ancak bazen tam anlamıyla bir estetik görünüm elde edilememektedir.

Ortogranik Cerrahi Olduğum Belli Olur mu?

Alt çene ameliyatı, genel anlamda asimetrik görüntüsü sebebiyle estetik görünümü bozan ve bazı fonksiyonları etkileyen alt çene problemlerinin düzeltilmesi amacı ile yapılmaktadır. Yani bu asimetrik görünümün düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle de operasyon sonrasında yaşanan düzelme, alt çene ile ilgili bir operasyon geçirildiğini belli edecektir.

En İyi Doktor Diye Bir Şey Var mı?

Bu tür estetik kaygı güdülen operasyonlarda doktorun bilgi birikimi ve tecrübesi oldukça önemlidir. Ancak bir ya da birkaç doktor için en iyi doktor tanımını kullanmak yanlıştır. Elbette alanında uzman olan her doktor bu operasyonu gerçekleştirebilecek deneyime sahiptir. Ancak bu alanda tanınan ve bilinen bazı doktorlar olması da normaldir.

Ortognatik Cerrahi Sonrasında İstirahat Raporu Verilir mi? İşe Ne Zaman Dönebilirim?

Operasyon sonrasında hastanın istirahat etmesi gerekecektir. Operasyon sonrası doktor tarafından hastaya istirahat raporu verilecektir. İstirahat süresi hastadan hastaya değişse de en az bir ya da iki hafta sosyal aktivitelere ve işine dönmesi mümkün olmayacaktır.

SGK Alt Çene Ameliyatını Karşılar mı?

Estetik amaç ile yaptırılan alt çene operasyonları devlet hastanelerinde yapılmamakta ve SGK tarafından da masrafları karşılanmamaktadır. Ancak çene ameliyatı zaruri ise ve operasyon devlet hastanesinde yapılırsa SGK masrafların tümünü ya da bir kısmını karşılayabilir.

Özel Hastanede mi Devlet Hastanesinde mi Ameliyat Olmalıyım?

Bu tercih genellikle hastanın kendi bütçesine ve isteklerine göre yapabileceği bir tercihtir. Estetik amaç ile yaptırılacak olan çene operasyonu zaten devlet hastanelerinde ağız diş ve çene cerrahisi bölümlerinde gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle de böyle operasyonlar özel kliniklerde ya da hastanelerde gerçekleştirilir. Hasta kendi istek ve ihtiyaçlarına göre bu seçimi yapmalıdır.

Çene Cerrahisi (Ortognatik Cerrahi) Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?

Operasyon fiyatları her hastada değişiklik gösterebilmektedir. Hastanın problemine, ortodontik tedavi sürecine ve kullanılan malzemelere, hastane şartlarına ve hastanenin fiyat politikasına göre operasyon fiyatı da değişmektedir. Bu konu hakkındaki en net bilgi gerekli muayene ve tetkiklerin yapılmasından sonra ağız diş ve çene cerrahisi bölümlerinden alınabilir.

Sadece Kozmetik Amaçlı Herhangi Bir Şikâyetim Yokken Çene Cerrahisi Olabilir miyim?

Bunun için özel hastanelere ve kliniklere başvurmak gerekmektedir. Diş hekiminiz eğer operasyona uygun olduğunuzu düşünürse sadece kozmetik veya estetik amaçla da operasyon olmanız mümkün.

Ameliyat Sonucu Kişiden Kişiye Göre Değişiyor mu?

Her hastanın şikâyeti, çene yapısı ve problemleri farklı olduğu gibi operasyon sonucu da farklı olacaktır. Yani operasyon sonrası sonuç birçok etken ile kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Ortognatik Cerrahi Olup Pişman Olan Var mı?

Elbette herkes ameliyattan beklediği sonucu alamayabilir. Yüzde yüz başarı ile sonlanan bir ameliyattır ya da sonuç her zaman herkesle aynı olur demek doğru olmaz. Ancak herkes için operasyonun getirileri ve sonuçları farklıdır. Bu nedenle de birinin pişman olması sizin de pişman olacağınızı göstermez. Güvendiğiniz inandığınız ve daha önceden bu konuda tecrübe etmiş olan ağız diş ve çene cerrahi uzmanlarını araştırmanızı öneririz.

Ameliyat Olanların Yorumlarını Dikkate Almalı mıyım?

Ameliyat hakkında bilgi edinmek isterseniz elbette daha önce ortognatik cerrahi (çene cerrahisi) geçirmiş olan kişilerle de görüşebilirsiniz. Ancak unutmayınız ki her hastada aynı etkiler ve aynı sonuç meydana gelmez. Her hasta için operasyon farklı bir sonuç verir.

Hangi Klinikleri Neye Göre Değerlendirmeliyim?

Öncelikle kliniklerin yasalara uygun olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Ardından gerekli uzman doktora, deneyime, ekip ve ekipmana sahip olup olmadığına da bakarak bir değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca daha önce o klinikte tedavi görmüş hastalarla da konuşulup klinik ve işleyişi hakkında bilgi alınabilir.

Türkiye’de Alt Çene Ameliyatı Başarılı Bir Şekilde Yapılabiliyor mu?

Alt çene ameliyatı ülkemizde uzman ağız diş ve çene cerrahları tarafından, uzun süredir başarıyla gerçekleştirilen bir ameliyattır. Yani evet, Türkiye’de alt çene ameliyatı başarılı bir şekilde yapılabiliyor. Önemli olan doğru kliniği ve doğru doktoru seçebilmek.

Diğer Estetik Uygulamalar ile Birlikte Yapılabilir mi?

Alt çene ameliyatı ile başka estetik uygulamaların birlikte yapılması pek tavsiye edilmez. Ancak diğer estetik uygulamanın türüne ve etkisine göre bu durum değişebilir. Bu konuda diş doktorunuza danışmanız en doğrusudur.

Herhangi Bir Sağlık Sorunu Ameliyata Engel Olur mu?

Bazı sağlık sorunları ameliyat için engel oluşturabilmektedir. Bunların araştırılabilmesi için de cerrahi öncesi tetkikler tam ve usulünce yapılmalıdır. Buna ek olarak kan testleri dışında görüntülemede de herhangi bir eksik olmaması da önemlidir.

Ameliyat Ertelenebilir veya İptal Edilebilir mi?

Bu durum ameliyatın yapılacağı hastane ve ameliyatı gerçekleştirecek olan doktorun inisiyatifine göre değişiklik gösterebilmektedir. Ameliyat hasta istemezse iptal edilebilir ancak erteleme durumu sadece hastaya bağlı değildir. Bu noktada eğer hastane şartları elverişli ise erteleme gibi işlemler yapılabilir. Durum hastane ile bizzat görüşülmelidir.

Estetik Amaçlı Alt Çene Ameliyatı Caiz midir?

Eğer çene yapısı hastada bir şikâyete ya da sürekli bir probleme neden olmuyorsa yapılması istenen çene ameliyatı estetik amaçlı olacaktır. Bu da dini açıdan caiz değildir. Ancak yine de bu konuda daha bilgili ve yetkili kişilere danışarak onlardan bilgi almak daha doğru olacaktır.

Alt Çene Ameliyatı Sonrası Kaç Günde İyileşilir?

Alt çene ameliyatları oldukça kapsamlı ameliyatlardır. Alt çenenin duruşu ve gerektiğinde kemik yapısı değiştirilir. Kemiğe yapılan müdahaleler söz konusu ise operasyondan sonra yaklaşık bir aylık bir iyileşme süresi söz konusudur. Ancak ameliyattan sonraki sürecin konforlu hale gelmesi maksimum bir – iki haftayı bulur. Sıvı beslenmenin bitmesinden sonra egzersizlerle süreç devam ettirilir. Ancak ameliyatı gerçekleştiren ortodontist ile kontrolleri aksatmamak iyileşme sürecini olumlu etkileyen bir pozitif etki oluşturacaktır.

Alt Çene Ameliyatı Sonrası His Kaybı Olur Mu?

Alt çene ameliyatı sırasında ve sonrasında verilen ilaçlarla bölgenin hissizleşmesi sağlanır. Operasyondan sonraki üç gün boyunca da gayet etkili ağrı kesiciler reçete edilir. Üçüncü günden itibaren ağrı kesiciler azaltılır ve birinci haftayla beraber tamamen kesilir. Bu süreç boyunca his kaybının olmaması gerekir. Yani his kaybı beklenmeyen, gerçekleştiğinde de acil müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Operasyon sırasında sinirlere temas minimum olduğu için his kaybı gelişme riski çok düşüktür.

Alt Çene Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Alt çene ameliyatlarıyla birlikte çene tekrar şekillendirilir. Bu bazen diş eksilmesiyle, bazen çene kemiğinin konumunun değiştirilmesiyle bazen de kemik şekillendirmesiyle yapılır. Nasıl yapılırsa yapılsın, operasyondan sonraki süreç beslenme açısından oldukça kritiktir. Çenenin ağırlık basma kapasitesi azaldığı ve zorlanması istenmediği için ilk bir hafta sıvı besinler tüketilir. Birinci hafta ile üçüncü hafta arasında püre gıdaların tüketimi gerçekleştirilir. Sıvı ve püre dönemi boyunca çene egzersizleri yapılarak güçlendirme yapılır. Üçüncü haftadan sonra ise katı beslenmeye geçilebilir. Bu konuda cerrahi sonrası ortodontist ve diyetisyenin beraber takibi gerecektir.