Vitrektomi Ameliyatı


Vitrektomi Ameliyatı

Vitrektomi, göz içindeki vitreus dokusunun kısmen ya da tamamen boşaltıldığı ameliyattır. Boşalan vitreus dokusunun yerine göz içi salgısal sıvısı dolar. Vitreus, gözün arka kısmında bulunur ve gözde büyük bir alanı kaplar. Gözün arka kısmı, sinir iletilerini beyne taşıyarak görüntünün oluşmasını sağlar. Bu alanda vitreus ve retina yer alır. Bölgede oluşan bazı hastalıklar sonucunda vitrektomi ameliyatı gerekli olur. Vitreusun boşaltılması ile bölgedeki sorunlara ulaşma şansı doğar.

Vitrektomi farklı birçok sorunun çözümünde kullanılabilir. Vitreus içindeki kanamalar, enfeksiyon, bölgede başka bir cisim bulunması gibi sorunlarda ameliyat gerekli olur. Genellikle vitrektominin gerekli olduğu durumlarda uygulanmazsa gözde büyük sorunlar oluşur. Körlük veya gözün kaybedilmesi yaşanabilir. Kimi durumlarda tek ameliyat çözüm olmaz ve ek işlemler gerekebilir ya da sorun tekrarlayabilir.

Ameliyattan sonra doktor kontrolleri büyük önem taşır. Bunlara düzenli olarak gitmek gerekir. Doktorun belirttiği hususlara dikkat edilmelidir. İyileşme sürecinde hastanın dikkati, sürece doğrudan etki eder.

Vitrektomi Ameliyatı Hakkında

Vitrektomi ameliyatlarına pars plana vitrektomi de denir. Ameliyatlarda temel olarak küçük kesilerle bölgeye girilir ve işlem için uygun emici aletlerle vitreus boşaltılır. Gerekliliğe göre dokunun bir kısmı ya da tamamı çıkarılabilir. Çeşitli sebeplerle görme fonksiyonu bozuluyorsa vitrektomi gerekebilir. Görüntünün oluşmasını engelleyen; bölgedeki kanama, iltihap, başka bir cisim gibi bir sorunsa ameliyat ile bu sorunların ortadan kaldırılması gerekir. Gerekli olduğu halde ameliyat yapılmazsa sorunlar körlük, gözün küçülmesi, sönmesi gibi daha ciddi durumlara yol açabilir. Vitrektomi gerektiren birçok sorun vardır. Bunlardan en sık karşılaşılanları diyabetik retinopati, gözün içinde oluşan kanama, makulada delik ya da kırışıklık olması, sinir ağı tabakasındaki yırtıklar, göz ameliyatlarından sonra enfeksiyon oluşması, gözün başka bir cisimle yaralanması şeklindedir. Ameliyat dikişli veya dikişsiz şekilde gerçekleştirilebilir. Hasta, lokal ya da genel anestezi ile uyuşturularak yapılır. Vitrektomi gerektiren hastalığa göre işlem sırasında göze hava, gaz, silikon yerleştirilebilir. Hava veya gaz yerleştirildiyse bunlar zamanla emilir ve çıkarılmaları gerekmez. Yerleştirilen maddenin tipine göre bir iki hafta görmede azalma söz konusu olur.

Vitrektomi Nedir?

Gözün içinde bulunan vitreusun ameliyat ile boşaltılmasına vitrektomi denir. Vitreus, gözün büyük bir bölümünü kaplar. Şeffaf ve jele benzer bir yapıdadır. Gözün arka kısmından kaynaklanan hastalıkların tedavisinde vitreusun bir kısmının ya da tamamının boşaltılması gerekebilir. Bu cerrahi işleme vitrektomi denir. Vitrektomi, göze küçük aletlerle girilerek vitreusun çıkarılması şeklinde gerçekleştirilir. Dikişli veya dikişsiz olarak yapılabilir. Gözde enfeksiyon, kanama, yaralanma gibi durumlarda gerekli görülür.

Vitrektomi Neden Yapılır?

Gözün arka kısmından kaynaklanan hastalıklarda veya yaralanma gibi durumlarda, sorunlu bölgeye ulaşmak ve tedavi etmek için vitrektomi uygulanır. Vitreusun bulunduğu alanda kanama, gözde enfeksiyon ya da farklı bir cisim varsa vitreusun boşaltılması gerekir. Ameliyat gerekli olduğu halde gerçekleştirilmezse görme fonksiyonu kaybedilebilir, göz küçülüp sönebilir. Bu ihtimallerin yaşanmaması için cerrahi işlem uygulanır. Gözün anatomik yapısının ve görme fonksiyonunun korunması işlemin öncelikli amacıdır. Fakat bunları sağlamak için ek işlemler gerekebilir.

Hangi Hastalar İçin Uygulanır?

Vitrektomi, çok çeşitli sorunların tedavisinde kullanılabilir. Önde gelen sebepler, ilerlemiş şeker hastalığı durumlarında gözde oluşan sorunlar, gözde kanama, makulada delik, retinadaki sorunlar, gözün iç bölgesinde enfeksiyon şeklinde sıralanabilir.

Diyabetik Retinopatisi

Diyabet, şeker hastalığı olarak da bilinir. Kan şekerinde yükselme şeklinde görülür. Hastalık, gözdeki retinaya, kılcal damarlara zarar verir. Bunun sonucunda görme işlevinde kayıplar yaşanabilir. Diyabetik retinopatisi, şeker hastalığından kaynaklanan göz sorunudur. Şeker hastalığı tanısı koyulan hastaların gözleri de kontrol edilir. Eğer, retinopati yoksa yılda bir defa göz muayenesi yapılmalıdır. Şeker hastalığının yaşandığı süre, retinopati ihtimaline etki eder. Hastalığın tanısı koyulduktan 10 yıl sonda gözü etkileme olasılığı artar. Diyabetik retinopati, göz içinde kanamalara neden olur. Hastalığın evresine ve diğer tedavilere verdiği yanıta göre vitrektomi ameliyatı gerekebilir. Göz içindeki kanama, vitrektomi ile boşaltılır.

Vitreus Kanaması

Vitreus içinde oluşan kanamalara vitreus hemorajisi denir. Göz içinde oluşan kanamaların çok çeşitli sebepleri olabilir. Kılcal damarlarda oluşan tıkanıklık, çeşitli darbeler, retinada yırtık, lösemi gibi sorunlar kanamalara yol açabilir. Vitreus içindeki kanamaların tedavisi, kanamanın nedenine göre değişir. Kimi zaman acil olarak cerrahi işlem gerekse de kimi zaman başka tedavi yöntemlerine başvurulur. Diğer tedavilerin yeterli olmadığı durumlarda vitrektomi yapılır.

Makula Deliği

Makula, retinanın ortasında bulunur. Makulanın da ortasında, ayrıntılı görmeyi sağlayan sarı nokta yer alır. Makula deliği ortaya çıktığında çevresel görmede sorun oluşmaz fakat merkezi ve ayrıntılı görme zorlaşır. Makula deliği genellikle ilerleyen yaş ile ortaya çıkar. Fakat başka sebepleri de olabilir. Bazı durumlarda tedavisinde vitrektomi gerekebilir.

Retina Yırtıkları

Yaşın ilerlemesiyle vitreus bazı değişikliklere uğrar. Yapısı ve dokusu bozulur ve retinadan ayrılmaya başlar. Vitreus retinadan ayrılırken retina yırtılabilir. Bunun dışında yaralanma ve çeşitli hastalıklar da retina yırtıklarına neden olabilir. Genellikle lazer ile tedavi edilir. Bazı durumlarda vitrektomi gerekebilir.

Preretinal Membranlar

Preretinal membranlar, gözdeki sinir ağında, retinada oluşan hasarlardır. Bazı durumlarda tedavisi için vitrektomi gerekir.

Göz Yaralanmaları

Gözün aldığı darbeler, çeşitli travmalar sonucu göz içinde kanamalar oluşabilir. Bunun dışında göze yabancı bir cismin girmesi gibi çeşitli yaralanmalar sonucu vitrektomi ameliyatı ile vitreusun boşaltılması gerekebilir.

Göz Ameliyatları Sonrası Göz İçi Enfeksiyonlar

Çeşitli göz ameliyatlarından sonra gerekli önlemler alınmadığı takdirse enfeksiyon oluşabilir. Göz içindeki enfeksiyonun temizlenmesi için vitrektomi gerekebilir.

Ameliyat Yöntemleri

Vitrektomi ameliyatları dikişli veya dikişsiz tekniklerle gerçekleştirilebilir. Dikişli ameliyatta, açılan girişler yeterince küçük olmadığından ve konjonktiva tabakası açıldığından dikiş atılması gerekir. Mikro cerrahi ile gerçekleştirilen ameliyatlarda kullanılan cihazlar çok daha küçük boyutlu olur, konjonktiva açılmaz ve dikiş atılmasına gerek kalmaz. Mikro cerrahi, diğer tekniğe göre daha yeni bir işlemdir. Dikişlerden kaynaklanan bazı komplikasyonların önüne daha rahat geçilebilir.

Dikişli Ameliyat(20 Ölçek)

Dikişli vitrektomi ameliyatı, genel veya lokal anestezi atında gerçekleştirilebilir. İşlem sırasında konjonktiva tabakası açılır ve göze üç girişten müdahale edilir. Bir girişten göze sıvı akışı sağlanır, diğer girişlerden ışık kaynağı ve vitrektom cihazı için kullanılır. Vitrektom cihazı keserek ve emerek vitreusu parça parça çıkarır. Vitreusun boşaltıldığı alanlar aynı anda sıvı ile doldurulur. Ameliyat, bu işlem için kullanılan lensler ve ameliyat mikroskobu yardımı ile gerçekleştirilir. İşlem biterken, vitreustan boşalan alanlar hava, gaz veya silikon yağı kullanılarak doldurulur. Gaz kullanıldıysa, zaman içinde vücut tarafından emilir ve çıkarılmasına gerek kalmaz fakat silikon yağı yerleştirildiyse bunun ilerleyen dönemde başka bir işlemle çıkarılması gerekir. Ameliyat sonlanırken, açılan üç giriş ve konjonktiva dikiş ile kapatılır.

Mikro Cerrahi

Dikişsiz vitrektomi ameliyatı, yeni sayılabilecek bir tekniktir. İşlem mikro cerrahi aletler ile gerçekleştirilir. Bu aletlerin çapları 0.64, 0.5, 0.42 şeklinde, oldukça küçüktür. Bu yüzden dikiş atılmasına gerek kalmaz ve konjonktiva da açılmaz. Lokal anestezi altında uygulanan işlem, dikişli ameliyata göre daha kısa sürer. Mikro cerrahi ile gerçekleştirilen ameliyatlarda, dikişlerden kaynaklanan sorunlar yaşanmaz. İyileşme daha hızlı seyreder ve hastalar daha rahat bir süreçten geçerler.

Anestezi Türü

Vitrektomi, hastanın durumu ve uygulanacak teknik göz önünde bulundurularak genel veya lokal anestezi ile gerçekleştirilebilir. Genel anestezide hasta tamamen uyutulur, lokal anestezide sadece ilgi bölge uyuşturulur.

Genel Anestezi

Genel anestezi altındayken hastanın bilinci geçici olarak kapanır. Damar yoluyla hastaya verilen ilaçlar ile uyutma gerçekleştirilir. Anestezinin devam ettiği süre boyunca, anestezi uzmanı hastanın yanında bulunur ve gerekli cihazlar yardımıyla kalp elektrosu çekilir, tansiyon ve oksijen seviyesi kontrol edilir. İşlemle merkezi sinir sistemi geçici olarak bloke edilir. Genel anestezi altındayken hastanın solunumu doğal yollarla sağlanmaz. Entübasyon ile solunum tamamen anestezi uzmanının denetimiyle gerçekleşir. Ameliyat tamamlandığında hastaya verilen ilaç ve gazlar kontrollü olarak kesilir ve anestezinin etkisi ortadan kalkmaya başlar.

Lokal Anestezi

Lokal anestezide sadece ameliyatın yapılacağı bölge uyuşturulur. Hastanın bilinç durumu açık olur. Anestezik madde, uyuşturulacak bölgenin çevresine enjekte edilir. Böylece söz konusu alanda bulunan sinirler uyuşur. Madde enjekte edildikten beş dakika sonra uyuşma gerçekleşmiş olur ve ameliyata başlanabilir.

Vitrektomi Ameliyatı Öncesi

Vitrektomi ameliyatından önce gerekli bazı hazırlıklar yapılır. Ameliyatı gerektiren sorun, hastanın genel sağlık durumu incelenir. Ameliyatın seyri planlanır. Ameliyatın ayrıntıları, öncesi ve sonrası hakkında hasta bilgilendirilir. Ameliyatta kullanılacak anestezi türüne göre bazı ek önlemler gerekebilir.

Genel Kontroller

Ameliyatın hangi soruna yönelik yapılacağı araştırılır. Hastanın öyküsü alınır, gerekli muayeneler yapılır, ameliyatın gerekliliği ve tedavi yöntemleri belirlenir. İşlemde kullanılacak anestezi türüne karar verilir. İşlemden önce bırakılması gereken ilaçlar varsa belli bir süre önceden doktor kontrolünden bıraktırılır. İşlemin ayrıntıları ve sonrasındaki süreç hakkında hasta bilgilendirilir.

Hasta Öyküsü

Vitrektomi gerektiren rahatsızlığın seyri, diğer tedavilerden alınan sonuç ya da ameliyat gerekliliğinin acil olup olmaması değerlendirilir. Ameliyatın yapılmaması halinde göz veya görme kaybı yaşanması muhtemelse vitrektomi gerekir.

Tedavi Yöntemine Karar Verme

Ameliyat gerekliliği doğduysa, işlemin hangi yöntemle yapılacağına karar verilir. Hastalığın durumuna göre vitrektomi, başka ameliyatlarla bir arada da uygulanabilir. İşlemin seyri, rahatsızlığın gerektirdiklerine göre belirlenir.

İyileşme Süreci Hakkında Hastanın Bilgilendirilmesi

Ameliyattan sonraki sürecin ana hatlarıyla nasıl gelişebileceği hastaya anlatılır. Dikkat etmesi gerekenler, riskler ve komplikasyonlar hakkında bilgi verilir. Ameliyatı gerekli kılan hastalığa ve hastanın genel sağlık durumuna göre iyileşme süreci farklılık gösterir. Bu süreç hakkında doktorun belirttiklerine özenle uymak gerekir.

Anesteziye Uyumluluk

Ameliyatta genel veya lokal anestezi kullanılabilir. Ameliyattan önce anestezi uzmanı, hasta ile bir görüşme yapar ve uygun anestezi yöntemine karar verir. Bu görüşmede hastanın psikolojik durumu, genel sağlık durumu, solum sistemi gibi hususlar kontrol edilir. Hastaya en uygun anestezi türü tercih edilir. Olası riskler için gereken önlemler alınır.

Göz İçi Muayenesi

Göz muayenesi birçok amaca yönelik yapılabilir. Ameliyat öncesinde gözün kapsamlı olarak incelenmesi gerekir. Göz muayenesi ile göz tansiyonu, görme keskinliği, göz kapakları değerlendirilebilir. Biomikroskopik muayene ile kornea, iris, retina ve lens tabakaları incelenebilir. Göz dibi muayenesi ile çeşitli hastalıkların belirtileri saptanabilir.

Hastanın Genel Sağlık Durumu

Hastanın genel sağlık durumu ameliyatın seyrinin belirlenmesine, anestezi türüne karar verilmesine ve iyileşme sürecine etki eder. Bu yüzden ameliyat öncesi değerlendirilir. Kalp, tansiyon gibi hastalıkların olup olmaması, sigara kullanımı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Hastanın Düzenli Kullandığı İlaçlar

Hastanın başka rahatsızlıklar için kullandığı ilaçlar varsa doktora mutlaka bildirmelidir. Basit ağrı kesiciler veya bilindik ilaçlar atlanmamalıdır. Kullanılan ilaçlardan kan sulandırıcı etkisi olanlar işlem öncesinde doktor kontrolünde bıraktırılır. Çünkü kan sulandırıcı ilaçların etkisiyle işlem sırasında kanama oluşabilir. Böyle ilaçlara örnek olarak aspirin, E vitamini, bazı tansiyon ilaçları verilebilir. İlaçların sürekli kullanılması gerekiyorsa ameliyattan sonra, doktor kontrolünde başlanabilir. İşlem öncesinde antibiyotik kullanılıyorsa bir süre önce doktor kontrolünde bırakılır. Antibiyotikler işlem sırasında anestezi ilaçlarıyla etkileşebilir. Bu da istenmeyen durumlara yol açabilir. Sayılan ilaçların dışında steroidler, idrar söktürücüler ve sakinleştiriciler de işlem öncesinde bırakılmalıdır. Steroidler, hormon salgılamakla görevli bir bezi baskılar. Bu durumda anestezi ve ameliyat stresiyle baş etmek güçleşebilir. İdrar söktürücüler, potasyum ve sıvı kaybedilmesine yol açar. Bu da işlem esnasında hastayı tehlikeye sokabilir. Sakinleştirici ilaçlar kan basıncını düşürür. Böyle bir durumda da hasta şoka girebilir. Sürekli kullanılan ağrı kesiciler varsa bunların da belirlenen tarihte bırakılması gerekir. Bu yüzden kullanılan tüm ilaçların doktora bildirilmesi ve gerekenlerinin bırakılması gerekir.

Ameliyata Hazırlık

Uygulanacak anestezi yöntemine göre belli bir saat öncesinden yeme ve içmenin kesilmesi gerekebilir. Sigara ve alkol kullanılıyorsa ameliyattan bir süre önce bırakmak gerekir. İşlem esnasında boşalan vitreusun yerine uygulanacak silikon yağı, hava veya gazlar hakkında hastaya bilgi verilir.

Yeme İçmenin Kesilmesi (Genel Anestezi)

Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilecekse belli bir saatten itibaren yeme ve içme kesilir. Hastanın ameliyat sırasında midesinin boş olmaması hayati tehlike oluşturur. Anestezi uygulanmışken midede olan besinler ve mide asidi nefes borusuna kaçabilir. Bu yüzden işlemden önceki gece yarısından itibaren yeme içme kesilmelidir. Ameliyat sabah değil öğleden sonra yapılacaksa sabah sıvı alınabilir, doktorun belirttiği ölçüde besin alınabilir. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da ameliyattan bir süre önce yeme ve içme kesilir. Lokal anestezi ile gerçekleştirilen ameliyatlarda yeme ve içme kesilmez.

Sigara ve Alkolün Bırakılması

Sigara ve diğer tütün mamullerini tüketmek genel anestezi altında ciddi riskler oluşturur. Ameliyat sonrasında da iyileşmeyi kötü etkiler ve yavaşlatır. Bu yüzden en azından ameliyattan iki hafta önce bırakmak gerekir. Alkol de benzer şekilde ameliyat esnasında risk oluşturur, kanı sulandırır. Ameliyattan bir-iki hafta önce tüketmeyi bırakmak gerekir.

Göz İçine Madde Kullanımı

Ameliyat sırasında vitreusun bir kısmı ya da tamamı boşaltılır. Boşalan alana silikon yağı, gaz veya hava verilir. Bu durum, yaşanan rahatsızlığın ciddiyetine göre değişir. Gözün içine verilen hava, silikon yağı gibi maddeler ameliyattan sonra da bölgenin iyileşmesine yardımcı olur.

Gözde Silikon Kullanılması

Ameliyat sırasında silikon yağı kullanıldıysa ameliyattan hemen sonra görmeye başlayabilir. Fakat görmede azalma yaşanabilir. Göze verilen silikon vücut tarafından emilmez. Bu yüzden bir süre sonra ikinci bir işlemle silikonun gözden çıkarılması gerekir.

Gözde Gaz Kullanılması

Çıkarılan vitreusun bulunduğu alana hava ya da gaz verildiyse, bunlar zamanla vücut tarafından emilir. Bu yüzden ikinci bir işleme gerek kalmaz. Fakat maddeler emilene kadar görme azalır. Gaz kullanıldıysa 60 gün kadar, hava kullanıldıysa 1 hafta görmede azalma yaşanır. Bunların yanında, ameliyatta hava ya da gaz kullanıldıysa 3-21 gün arası, yüz üstü yatmak gerekebilir. Gaz vücut tarafından emilene kadar uçak yolculuğundan uzak durulması önerilir.

Vitrektomi Ameliyatı Sonrası

Ameliyattan sonra istenmeyen durumların yaşanmaması için doktorun belirttiği hususlara dikkat etmek, ilaçları düzenli kullanmak, doktor kontrolünü aksatmamak gerekir. Beklenmeyen bir durum yaşanırsa vakit kaybetmeden doktora başvurmak önemlidir. Vitrektomi sonrası iyileşme süreci ve sonuçları ameliyat gerektiren hastalığa ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir. Bazı komplikasyonların yaşanması durumunda tekrar ameliyat gerekebilir.

Riskler\Ciddi Komplikasyonlar

Vitrektomi ameliyatları sık veya nadir karşılan bazı riskler taşır. Bunların ortaya çıkması hastanın genel sağlık durumu, vitrektomi gerektiren rahatsızlığın durumu gibi etkenlere göre değişir.

Körlük

Nadiren de olsa ameliyatlardan sonra körlük ihtimali vardır. Bu durum oluşabilecek komplikasyonlara bağlı gelişir. Gözün veya görme işlevinin kaybı yaşanabilir.

Retina Damarının Tıkanması

Retina damarlarında tıkanma sorunu, göz içi basıncın yükselmesinden kaynaklanır. Bazı durumlarda göz içi basınç yükselir ve retina damarlarını tıkar. Böyle bir durum yaşanırsa, zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekir. Retina damarlarından tıkanma körlüğe varan sonuçlara yol açabilir.

Katarakt Gelişiminin Hızlanması

Katarakt, göz merceğinde matlaşma sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Genellikle yavaş ilerler. Gelişiminin hızlanması, vitrektomiden sonra sık karşılaşılan sorunlardandır. Katarakt hastalığının çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur.

Yeniden Kanama Gelişmesi

Kanama riski ameliyat sırasında da sonrasında da vardır. İçe veya dışa kanama yaşanabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.

Retinanın Yerinden Ayrılması

Retina, görmeyi sağlayan sinir ağıdır ve gözün arka kısmında bulunur. Vitrektomi sırasında, vitreus boşaltılırken retina ayrılması oluşabilir. Retina tabakası konumundan ayrı kaldıkça hücreler zarar görür ve kalıcı görme problemleri oluşabilir. Gözde beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığında doktora başvurmak gerekir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Oluşabilecek risklerin ve komplikasyonların önlenmesi adına hastanın dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlara doktorun belirttiği süre boyunca uymak iyileşme sürecini hızlandırır ve daha konforlu hale getirir.

İlaçların Doğru Kullanımı

Ameliyattan sonra doktor tarafından reçete edilen ilaçlar genellikle enfeksiyon ve doku iltihabını önlemek için verilir. Bu yüzden belirtilen dozda, düzenli olarak kullanılmaları gerekir. İlaçlardan birine alerji gelişirse zaman kaybetmeden doktora başvurulmalı ve ilaç değiştirilmelidir. Genellikle kullanılması gereken ilaçlar lokal antibiyotik, steroid, enflamasyon önleyici içerikleri olan göz damlaları ve pomadlardır. Bunlara ek olarak ağızdan alınan ya da damardan verilen antibiyotik ve steroidler verilebilir. Ameliyattan önce bıraktırılan kan sulandırıcı ilaçlar varsa bunlara tekrar doktor kontrolünde başlanabilir.

Düzenli Doktor Kontrolü

Ameliyattan sonra hastaneden çıkmadan önce bir sonraki kontrolün randevusu ayarlanır. Ardından yapılacak kontrollerin sıklığı hastaya göre belirlenir. Doktor kontrollerine düzenli gitmek önem taşır. Herhangi bir komplikasyon oluşması durumunda zaman kaybetmeden müdahale etme şansı doğar.

Belirli Süre Yüzükoyun Yatma Zorunluluğu

Ameliyat sırasında göz içinde kullanılan madde gaz ya da havaysa bir süre yüz üstü yatmak gerekir. Bu süre 3-21 gün arasında değişir. Ayrıca kullanılan gaz vücut tarafından emilene kadar uçak yolculuğundan uzak durmak gerekir.

Göze Baskıdan Kaçınma

Ameliyat özellikle dikişli yapıldıysa göze uygulanacak baskı, gözü ovuşturma gibi hareketler bölgeye zarar verebilir. Bu yüzden iyileşme süresince bu tür hareketlerden kaçınmak gerekir.

Su Temasını Engelleme

Vitrektomiden sonra bir hafta boyuca göze su değdirmemek gerekir. Bu süre zarfında vücudu ve başı ayrı temizlemek faydalı olur. Saç yıkanırken başı arkadan su akacak şekilde yıkamak göze su kaçmasını engeller. Yüz temizliği de ıslak pamuk ya da temizleme mendilleriyle temizlenebilir. Göze su kaçması, enfeksiyon oluşumuna sebep olabilir. Ameliyatın üzerinden bir hafta geçtikten sonra göz kapalı olacak şekilde boydan duş alınabilir. Fakat bunu yaparken de gözü darbelerden korumak gerekir.

Gözün Bir Süre Kapalı(Bantlı) Kalması

Gözün işlemden sonra ilk 3 gün bantlı kalması gerekebilir. Bu süre bazı durumlarda uzayabilir. Gözdeki bantlar günlük olarak değiştirilmelidir. Gerekli bantlar eczaneden alınabilir.

Gözün Steril Maddelerle Temizlenmesi

Bölgede enfeksiyon oluşmaması için hijyene büyük önem vermek gerekir. Göz ve çevresi temizliğinden emin olunmayan materyallerle silinmemelidir. Verilen damlalar veya pomadlar belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.

Göz Travmalarından Kaçınma

Ameliyatı takip eden haftalarda göze darbe almamaya, baskı oluşturacak hareketler yapmamaya, ovuşturmamaya dikkat etmek gerekir.

Yan Etkiler

Vitrektomiden sonra oluşabilecek kimi sıkıntılar vardır. Bunlar gözün önünde karartı hissetme, kızarıklık, batma, ağrı ve göz tansiyonu şeklinde gelişebilir.

Gözün Önünde Karartı Hissetme

Ameliyatta göz içine gaz verildiyse bir süre gözün önünde karartı hissedilir. Bu durum, gaz vücut tarafından emildikçe ortadan kalkar.

Göz Kızarması

Gözde kızarma ilk zamanlarda oluşabilen, beklenen bir durumdur. Fakat şiddetli ağrı ve aniden azalan görme ile birlikte artan bir kızarıklık varsa zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.

Göz Tansiyonu

Ameliyatta kullanılan madde gazsa, basınç değişimleri göz tansiyonuna neden olabilir ve daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden gaz vücut tarafından emilene kadar hava yoluyla seyahat etmemek gerekir.

Göz İçinde Batma

Batma, yanma ve kızarıklık işlemden sonra yaşanabilir. Bu durum iyileşmeye bağlı olarak zamanla geçer.

Göz ve Baş Ağrısı

Ameliyattan sonraki bir gün içinde ağrı oluşması normal ve beklenen bir durumdur. Fakat sonrasında gelişen şiddetli ağrılar yaşanırsa vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.

Sık Sorulan Sorular

Vitrektomi Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Ameliyat süresini değiştiren birçok unsur olsa da ortalama 70 dakika kadar sürer. Ameliyatın hangi hastalığa yönelik yapıldığı, hangi yöntemle yapıldığı süreyi uzatıp kısaltabilir.

Vitrektomi Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Ameliyattan kısa zaman sonra hasta taburcu olur. Hastaneden çıkarken kullanması gereken ilaçlar reçete edilir ve bir sonraki doktor kontrolünün tarihi belirlenir. Doktor kontrollerini düzenli takip etmek önem taşır. Verilen ilaçların da belirtilen süre boyunca düzenli olarak almak gerekir. İşlemden sonraki ilk gün ağrı hissetmek normaldir. Bu durum ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. Ayrıca batma, yanma hissi ve kızarıklık oluşabilir. Gözün içine verilen maddeye bağlı olarak bir süre yüz üstü yatmak ve uçakla seyahat etmemek gerekebilir. İlk üç gün gözün korunması için bölgeye bant uygulanır. Bantlar, günlük olarak değiştirilir ve bölgeye su değdirilmez.

Vitrektomi Ameliyatı Olmak Şart mı?

Gerektiği durumlarda vitrektomi ameliyatı olmamak gözün küçülüp sönmesi, körlük, görmede azalma gibi ciddi durumlara yol açabilir. Ameliyat, çeşitli hastalıklar sonucu gerekli görülebilir. Göz içindeki sıvının boşaltılması işlemiyle soruna müdahale edilebilir. Ameliyatın gerçekleşmemesi sorunun devam etmesine neden olur. Bu yüzden vitrektomi gerekliliği varsa, aksatmamak faydalı olur.

Vitrektomi Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Vitrektomi, çok çeşitli sorunların tedavisinde kullanılabilir. Önde gelen sebepler, ilerlemiş şeker hastalığı durumlarında gözde oluşan sorunlar, gözde kanama, makulada delik, retinadaki sorunlar, gözün iç bölgesinde enfeksiyon şeklinde sıralanabilir. Buna benzer şikayetlerde kimi zaman acilen, kimi zaman bazı tedaviler denendikten sonra vitrektomi gerekebilir.

Vitrektomi Ameliyatı Sonrası Körlük Riski Nedir?

İşlem sonrasında körlük ihtimali bazı ciddi komplikasyonların yaşanmasıyla ortaya çıkabilir. Hasta gözünü ya da görme işlevini kaybedebilir. Bu yüzden doktorun belirttiği hususlara dikkat etmek gerekir.

Vitrektomi Ameliyatı Sonrası Kanama Normal mi?

Ameliyattan sonra kanama beklenen bir durum değildir. Böyle bir durum oluştuğunda vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.

Vitrektomi Ameliyatından Sonra Göz Bandı Ne Zaman Çıkarılır?

Göz bantları genellikle ilk üç gün kullanılır. Fakat bazı durumlarda doktor daha uzun kalmasını isteyebilir. Bantlar, günlük olarak değiştirilmeli ve bölgenin hijyeni belirtilen yöntemlerle sağlanmalıdır. Günlük değiştirilecek bantlar eczaneden temin edilebilir.

Vitrektomi Ameliyatının Başarı Şansı Nedir?

Vitrektomi ameliyatlarında başarı tahmini yapmak zordur. Gözün anatomik yapısının korunması ve görme yetisinin durumu olarak iki şekilde başarı değerlendirmesi yapmak faydalı olur. Aynı anda gözün anatomik yapısının korunması ve görmenin korunması veya arttırılması sağlanamayabilir. Makula bölgesinde yırtıklar yoksa ve konumunu koruyorsa görme daha sağlıklı olur. Ameliyattan sonra bazı komplikasyonların yaşanması da görme düzeyini kötü etkiler. Retinanın konumundan ayrı durduğu süre de görmeyi etkiler.

Dikişli Ameliyattan Sonra İyileşme Kaç Gün Sürer?

Ameliyat sonrası iyileşme durumu hastaya ve geçirilen rahatsızlığa göre değişir. İlk günlerde yaşanan durumlar günden güne değişiklik gösterse de dikkat edilmesi gereken süre birçok etkene bağlıdır.

Vitrektomi Ameliyatı Yapılmazsa Körleşme Olur mu?

Vitrektomi birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Bazı durumlarda acilen uygulanması gerekirken bazı durumlarda başka tedaviler cevap vermediğinde uygulanır. Eğer vitrektomi gerekliliği varsa, aksatmak görme kayıplarına ya da gözün küçülüp sönmesine neden olabilir.

Vitrektomi Sonrası Katarakt Olur mu?

İşlemden sonra en sık karşılaşılan sorunlardan biri kataraktın ilerlemesinin hızlanmasıdır. Normalde hastalık yavaş seyrederken ameliyat sonrası daha kısa sürede ilerleyebilir.

Vitrektomi Ameliyatından Sonra Görme Kaybı Olur mu?

Vitrektomi ameliyatından sonra görmenin durumu, geçirilen hastalığın ilerleme durumuna bağlıdır. Bazı durumlarda görme durumu daha da iyileştirilebilir. Bazı durumlarda da görme kaybının ilerlemesi durdurulmuş olur. Eğer ciddi bir komplikasyon yaşanmazsa ameliyat kalıcı görme kaybına neden olmaz. Fakat kullanılan maddelerin türüne göre bir süre görmede azalma ve göz önünde karartı hissetme gibi durumlar yaşanabilir. Bunlar geçicidir.

Vitrektomi Ameliyatı Fiyatları Ne Kadardır?

Vitrektomi ameliyatlarının fiyatları birçok etkene göre değişiklik gösterir. Hastanın sigortasının kapsamı, ameliyatın devlet hastanesinde ya da özel hastanede yapılması fiyatı değiştirir. Ameliyatta uygulanacak yöntem, kullanılacak materyaller de etkili olur. Bu yüzden fiyat konusunda en kesin bilgi, başvurulan kurumdan öğrenilir.

İlgili Organİlgili Bölüm