Sinir Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları

Sinir Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları
Sinir Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları

Vücuttaki sinir sistemi sinir hücrelerinden oluşur. Vücuttaki sinir hücreleri nöron adıyla anılır. Nöronlar çeşitli uyaranlara cevap verilmesinde, reflekslerde, hareket etmede görev yapan hücrelerdir. Nöronlar duyusal, motor ve internöron olarak sınıflandırılır. Duyusal nöronlar duyuların alınması ve iletilmesinde görev yapar. Motor nöronlar organların ve dokuların düzgün işlemesini sağlar. İnternöronlar da duyu ve motor nöronların birlikte çalışmasını sağlar.

Sinir sistemi tüm organların düzgünce çalışmasını, yönetilmesini, uyaranlara cevap vermesini sağlayan sistemin genel adıdır. Sinir sistemi sempatik sistem, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak sınıflandırılabilir. Sempatik sistem istem dışı çalışan mide, akciğer gibi organları yönetir ve besin dengesini sağlar. Hücre gelişimi için de önemli bir sistemdir. Vücut salgılarının gerektiği gibi salgılanmasında da görev yapar. Beyin- omurilik sisteminin durduğu durumlarda dahi sempatik sistem çalışmayı sürdürebilir. Bu duruma bitkisel hayat da denir. Merkezi sinir sistemi beyin, omurilik soğanı, beyincik ve omurilik tarafından yönetilir. Beyin buradaki en büyük sinir organıdır, çok fazla sinir hücresi içinde yer alır. Beyincik, beynin alt kısmında yer alır. Kasların çalışmasından ve dengeden sorumludur. Omurilik soğanı istem dışı çalışan organları denetler. Omurilikse beyin ile diğer organlar arasındaki iletişimi sağlar. Çevresel sinir sistemi merkezi sinir sistemiyle, bunların dışında kalan sinirlerin iletişimini sağlar. Bu sistem ile merkezi sinir sistemi dışında kalan organlar da merkeze bağlanmış olur.

Sinir sistemi vücudun her yerine yayılmış karmaşık bir yapıdır. Sinir siteminde oluşan hastalıklar ağır etkileri olan hastalıklardır. Bunlar kalıcı hasarlar bırakabilir. Menenjit, sara, felç, Parkinson gibi hastalıklar sinir sistemiyle ilgilidir.

DMCA.com Protection Status