Kürtaj (Gebelik Sonlandırma)

İnceleyen ve onaylayan: Doç. Dr. Mehmet Akif Sargın
Ameliyat Özeti
Ameliyat Süresi10 Dk

Ameliyat ve tedavi süreçleri, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Ameliyat.com tedavi ve ameliyat özetlerinde, ortalama değer niteliği taşıyabilecek örnek tablolardan yararlanılmıştır.

Kürtaj (Gebelik Sonlandırma)
Kürtaj (Gebelik Sonlandırma)

İşlemin adı halk arasında her ne kadar kürtaj olarak bilinse de esasen küretaj olarak adlandırılmaktadır. Amaç ise sanıldığının aksine yalnızca fetüsün rahimden alınması değildir. Kürtaj uygulamasının yapılmasında birçok farklı amaç bulunabilir. Bunlardan en öne çıkan ise şüphesiz fetüsün rahimden alınmasıdır. Kelime anlamı olarak değerlendirdiğimizde “kazıma” anlamına gelen kürtaj, rahmin iç yapısının kazınmasını temel alır. Aynı zamanda dişlere uygulanan kazıma işlemi de küretaj olarak bilinmektedir.

Rahim, rahim ağzı, vajina içi ve vajina girişi oldukça hassas bölgelerdir. Bu bölgelere yapılacak müdahalelerin prosedürlerinin oldukça detaylı şekilde planlanması gerekmektedir. İlgili bölgelerin hassaslığı aynı zamanda birçok hastalığa da kapı aralamaktadır. Tüm bu hastalıklara ve istenmeyen gebeliklere; gebelik istense dahi gebelik sorunlarına müdahale etmenin yegane yolu da (en azından tanı aşamasında) kürtaj işlemidir.

Kürtaj (Gebelik Sonlandırma) Hakkında

Sağlıklı bir gebelik geçirmenin ilk kuralı gebeliği istemektir. İlk kuralın sağlanmasından sonra ise gebeliğe dair tüm fiziki fonksiyonların tam kapasite ile çalışabiliyor olması gerekmektedir. Rahim içinin, hormon düzeyinin, rahim yolunun, yumurtalıkların fonksiyon seviyeleri ile başarılı gebelik süreçleri arasında bağlantı vardır. Ayrıca konu fetüs sağlığı olduğunda kan değerleri, genetik özellikler, beslenme alışkanlıkları, travmalar ve buna benzer her türlü ekstrem durum göz önünde bulundurulmaktadır.

Ülkemizin nüfusu, ülkenin ekonomik yapısının (doğal olarak da insanların ekonomik yapısının) kaldırabileceğinden daha hızlı artmaktadır. Bu da doğum kontrol yöntemlerinin kullanılmasını mecburi hale getirmektedir. İnsanların da gebelikler konusunda bilinçlendirilmesiyle beraber başta doğum kontrol hapı ve prezervatif olmak üzere spiral ve yumurtalık bağlanması gibi yöntemler sıkça kullanılmaktadır. Tüm bu yöntemlere rağmen kadının gebe kalması durumunda ise ertesi gün hapı, çeşitli iğneler ve son olarak da kürtaj işlemi kullanılmaktadır. Esasen doğum kontrol yöntemlerinin gebelik riskini yüzde doksan sekiz oranında engellediği bilinmektedir ancak yüzde doksan sekiz hiçbir zaman yüzde yüz sonuç demek değildir. Yani tüm yöntemler bir arada kullanılsa dahi gebeliğin gerçekleşme riski bulunmaktadır. Bu durumda, önlemlere de güvenilerek ertesi gün hapı içilmemesi durumunda gebelik başlamaktadır. Gebelik başladıktan yani yumurta ile sperm başladıktan sonra ise ilaçlı veya ilaçsız tüm yöntemler geçersizdir. Yegane yöntem olarak ise gebelik sonlandırma cerrahisi yani kürtaj işlemi karşımıza çıkmaktadır.

Kürtaj Nedir

Kürtaj rahim bölgesine yapılan cerrahi tahliye müdahaledir. Günümüzde çok daha modern tekniklerle uygulandığı için cerrahi yöntem vasfını neredeyse kaybetmiş durumdadır. İnsanlar tarafından yalnızca gebeliği sonlandırmak için uygulandığı zannedilse de çok daha geniş bir spektrumda uygulanmaktadır.

 1. Rahim yolu, rahim ağzı ve rahim içinde ortaya çıkan hastalıkların tanısının konulması amacıyla bu bölgelerden örnek alınması gerektiğinde kürtaj işlemi uygulanmaktadır.
 2. Son derece düzensiz ve aşırı kanamalı regl ile ilgili tanı koymak ve gerektiğinde de tedavi etmek amacıyla rahim tahliyesi yapılabilmektedir.
 3. Tüm doğum kontrol yöntemlerine rağmen gebe kalınmış ise onuncu haftaya kadar kürtaj işlemi yapılmaktadır. Eğer kişi on sekiz yaşından büyük ve evli ise hem kendisinin hem de eşinin imzası ile; on sekiz yaşından büyük ve bekar ise kendi rızası ile; on sekiz yaşından küçük olanlar her durumda anne ve babasının rızası ile; on beş yaşından küçük olanlar adli makamların onayı ile kürtaj olabilmektedir.
 4. Eğer gebelik annenin sağlığı üzerinde ölümcül ya da ölümcüle yakın etki oluşturuyorsa kürtaj yapılabilir. Aynı şekilde fetüsün ve doğal olarak bebeğin sağlığının da olumsuz bir gelişim göstermesi, doğumun toplum ve anne – baba üzerinde ciddi yük oluşturması durumunda kürtaj yapılabilir.
 5. Eğer suç sonucu gerçekleşmiş (tecavüz sonrası) bir gebelik söz konusu ise kürtaj işlemi gerçekleştirebilmektedir.

Tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde yasaya bağlanmış çeşitli zaman sınırları bulunmaktadır. Bu sınırlara dikkat etmek hem doktorun hem de kadının görevidir. Yasal süre sınırı geçildiği takdirde kürtajın uygulanması söz konusu değildir.

Kürtaj uygulaması doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmamaktadır. Aile Sağlığı Planlama klinikleri bu konu üzerine konferanslar düzenleyerek bilinçsiz insanları bilgilendirmektedir. Kürtajın birden fazla defa uygulanması hem fiziki hem de psikolojik sağlık için oldukça olumsuz bir durumdur. Çok ekstrem durumlarda uygulanması gerekmektedir. Doğal olarak gebelik öncesi yöntemlere ağırlık verilmesi tavsiye edilmektedir.

Kürtajın üç farklı çeşidinden bahsetmek mümkündür. Bu ayrım yöntemlerden ziyade amaçlar için yapılmış bir ayrımdır.

Probe Kürtaj

Probe kürtaj ya da küretaj uygulamasında temel amaç adet düzeninin sağlanması ve rahim sağlığının korunmasıdır. Çeşitli fiziki etkilere ve hormon salgılamalarına bağlı olarak adet süresinde ve sayısında değişimler görülebilir. Normalin yarısı uzunlukta ve çok daha fazla kanamalı adet dönemlerinin geçirildiği dönemlerde hekimler tarafından kürtaj uygulaması tavsiye edilmektedir. Bu uygulamalarda temel amaç gebeliğin sonlandırılması değildir çünkü ortada bir gebelik yoktur. Amaç rahim içinin kazınarak olumsuz durumun açığa çıkarılması ve tedavi edilmesidir.

Bazı hastalıklardan sonra gelişen bu durum için vakum uygulaması ile rahim içeriği tahliye edilir. İçerikten örnekler alınarak laboratuvara gönderilir ve çıkan sonuçlara göre de ek tedavilere başvurulabilir.

Retansiyone Kürtaj

Bazı gebelikler çeşitli sebeplere bağlı olarak kendiliğinden sonlanabilir. Ağır kanama ve karın bölgesinde ağrı hissiyatından sonra ciddi bir sorun intibaı oluşur. Böyle bir durumda acilen doktora başvurulur ve fetüsün durumuna bakılır. Eğer gebelik sonlanmış ancak fetüse ait parçalar rahim içerisinde, rahim ağzında veya yolunda kalmış ise kürtaj uygulaması gerekir.

Standart kürtaj işlemi ile aynı prosedür daha dikkatli bir şekilde uygulanır. Fetüse dair kalan her türlü parça ile beraber rahim içeriği de tamamen vakumlanır. Eğer düşük sonrasında kürtaj uygulanmazsa ciddi hastalıklar ve rahim sorunları ortaya çıkabilir. Tekrar gebe kalmak isteyenlerin ve en ufak risk dahi almak istemeyenlerin mutlaka düşük sonrasında kürtaj işlemini yaptırması gerekmektedir. Bu tip kürtajlara da retansiyone kürtaj adı verilmektedir. Retansiyone kürtaj kararı da hasta tarafından değil, doğum uzmanı tarafından verilmektedir.

Terapojik Kürtaj

Yasal çerçeveler dahilinde onuncu hafta dahil olmak üzere kürtaj işleminin yapılması söz konusudur. Sağlıklı gebeliklerde kürtaj için bu tarih geçilemez. Günümüzün teknolojik imkanları dahilinde bu döneme kadar da hem anne hem fetüs sağlığının olabildiğince detaylı şekilde incelenmesi mümkündür. Hem anneye karşı oluşan riskler hem de fetüse karşı oluşan riskler ciddiyetle takip edilir. Bebekte herhangi bir hastalığın gelişme riski arttığında, annenin sağlığı gebelikten dolayı tehlikeye girdiğinde gebeliğin sonlandırılması gerekebilir. Ancak bu tür sorunlar genelde onuncu haftadan sonra çıktığı için de yasal prosedürün aşılması gerekmektedir.

Onuncu haftayı aşan ve temel amacı anne sağlığını korumak, hasta veya fiziksel sorunlu bir bebeğin Dünya’ya gelmesini engellemek olan kürtaj uygulamaları yapılabilmektedir. Onuncu haftadan sonra yapılan kürtajlara terapojik kürtaj adı verilmektedir. Bu kürtaj uygulamasının yapılabilmesi için heyet raporu mecburidir. Heyette de bu konuda uzman olan en az iki adet doktor bulunmalıdır. Bu tip kürtajlar yirminci haftaya kadar yapılabilir.

Kaçıncı Haftaya Kadar Kürtaj Yapılabilir

Kürtajın yaptırılabilmesi için bazı durumların mevcudiyeti gerekir. Bu durumlara göre de yasal sınırlar içerisinde kürtaj uygulaması yapılır. Ülkemizde ve diğer birçok ülkede kürtaj oldukça tartışmalı bir konudur ancak yine de yasalar ile gerekli haklar güvence altına alınmıştır. Ülkemiz kürtajın yasal olduğu ülkeler arasındadır ancak hem anne psikolojisini hem de olgunlaşmış fetüsün geleceğini korumak amacıyla süre sınırları koyulmuş durumdadır. Türk Ceza Kanunu Madde 99 kürtajın olağan durumlarda yapılmasını düzenleyen kanundur. Bu kanuna göre onuncu hafta da dahil olmak üzere kürtaj gerçekleştirilebilir. Ayrıca Nüfus Planlama Kanunu’nun beşinci maddesi de kürtaj prosedürünü düzenler. Ayrıca bu iki kanun aynı zamanda istisnaları da düzenler.

 1. On sekiz yaşından büyük olan ancak evli olmayanlar kendi rızaları ile onuncu haftaya kadar,
 2. On sekiz yaşından büyük ve evli olanlar eşlerinin de rızasını alarak onuncu haftaya kadar,
 3. On sekiz yaşından küçük olanlar her iki durumda da anne ve babalarının rızasını alarak onuncu haftaya kadar,
 4. On beş yaşından küçük olanlar ise adli mercilerin onayı ile onuncu haftaya kadar kürtaj olabilirler.

İki adet istisna da düzenlenmiştir:

 1. Eğer gebelik annenin sağlığını kötü etkiliyorsa ya da bebeğin doğumdan sonra doğum hastalıkları olacaksa heyet raporu ile onuncu haftayı aşmış gebelikler de kürtaj ile sonlandırılabilir.
 2. Eğer gebelik suç sonucu gerçekleşmişse (tecavüz) yirminci haftaya kadar kürtaj ile doğum sonlandırılabilir.

Sonuç olarak, eğer ekstrem bir durum yok ise kürtaj için yasal sınır on haftadır. Bu sürenin kişi adına başladığı tarih kişinin en son regl olmasının ilk günüdür.

Kürtaj Nasıl Yapılır

Kürtaj uygulamasının yapılmasında temel olarak iki teknik kullanılır. Hangi tekniğin kullanılacağı hastanın durumuna bağlı olmakla birlikte yöntem ayrımında modern ve ilkel teknikten bahsetmek de mümkündür. Günümüzde modern yöntem olarak vakum aspirasyon küretaj kullanılmaktadır. İlkel yöntem olarak ise küret tekniğinden bahsedilebilir.

Kürtaj için başvuran hastaların yüzde doksan dokunuza modern teknik uygulanmaktadır. Vakum aspirasyon küretaj tekniği şu ilkeler etrafında uygulanır:

 1. Yöntem günümüzde kabul görmüş en iyi yöntemdir. Uygulama tekniğinin oldukça gelişmiş ve yumuşak olmasından dolayı birçok riskin oluşma ihtimali büyük oranda düşmektedir.
 2. Plastik yapılı özel aletler kullanılır.
 3. Çapı yarım santimetreyi geçmeyen özel aletler rahim kanalından geçirilir.
 4. Özel vakum cihazları ile rahim içeriği vakumlanır ve dışarıya çekilir.
 5. Operasyon genelde lokal; bazen de genel anestezi altında uygulanmaktadır.
 6. Hastaya yapılan işlem sırasında ağrı ve acı hissetme durumu söz konusu olmaz.
 7. Yaklaşık olarak on, nadiren de yirmi dakika sürer.

Küret tekniği ise ilkel yöntem olarak adlandırılır, bazı özel durumlar dışında uygulamasına rastlanmaz. Kullanılan aletler metal yapılıdır ve rahim içerisine geniş bir alandan girilerek kazıma işlemi yapılır. Daha uzun sürer, daha konforsuzdur.

Uzman bir kadın doğumcu tarafından uygulandığı takdirde kürtaj uygulamaları oldukça risksizdir. Nadiren riskler gerçekleşir.

Kürtaj (Gebelik Sonlandırma) Öncesi

Kürtaj uygulamasının yapılması sadece gebelik sonlandırma amacıyla olmadığı için operasyondan önceki süreçte durumu anlamak amacıyla tetkiklerin yapılması ve tetkikler ışığında operasyona hazırlanılması gerekmektedir. Eğer kritik döneme girilmemişse operasyon için birkaç günlük hazırlık süreci bırakılmasında sakınca yoktur. Kürtaj uygulaması için en uygun zaman (eğer gebelik sonlandırılacaksa) beşinci ve yedinci haftalar arası olduğu için bu zaman aralığı kaçırılmamaya çalışılır. Süre konusunda sıkıntı var ise de operasyondan önceki tetkikler, hazırlık süreci ve operasyon aynı günde gerçekleştirilebilir.

Operasyon sırasında risklerin azaltılması ve operasyondan sonraki sürecin olabildiğince konforlu hale getirilmesi için operasyondan önceki hazırlık süreci oldukça önemlidir. Her hastanın özel koşullara sahip olmasından hareketle bu dönemin oldukça verimli geçirilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda kürtajdan önce ufak tedavilerin yapılması gerekebilir. Örneğin rahim kanalında ve ağzında yaralar olması durumunda öncelikle bu yaraların iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu yaraların iyileştirilmesinden sonra yapılan kürtaj operasyonları daha verimli geçmektedir.

Tetkikler

Kürtaj uygulamalarından önce görüntüleme tekniklerinden sıkça yararlanılır. Uygulama öncesinde, sırasında ve sonrasında yararlanılan en uygun görüntüleme tekniği ultrasondur. Ultrason yapılmasındaki amaç fetüsün konumunun saptanması ve durumunun anlaşılmasıdır. Düşüklerden sonra yapılan kürtaj uygulamalarında ise parça kalıp kalmadığına bakılır. Ultrason uygulaması ile vajina içi, rahim kanalı, rahim ağzı ve rahim içi tam olarak görüntülenir. Görüntülerden alınan verilere göre de operasyon planlanır.

Kürtaj için başvuran her hastaya tam kan sayımı, idrar testi ve hormon testleri yapılır. Bu sayede riskler azaltılır, vücudun durumu daha iyi anlaşılır. Eğer gebelik sonlandırma harici bir kürtaj uygulaması söz konusu ise bu testler sayesinde metabolizma anlaşılabilir. Ayrıca bu testlere ek olarak hastanın durumuna göre daha detaylı tetkikler de uygulanabilir.

Değerlendirme ve Hazırlık

Kürtaj uygulamasından önce hastanın durumunun saptanması ve saptamalar ışığında doğru değerlendirmeler yapılması gerekmektedir. Herhangi bir riskin gerçekleşme ihtimalini artırmadan bu değerlendirmeyi yapabilmek de ancak uzman kadın doğumcuların işidir. Doğru tetkiklerin uygulanması ve bunların doğru şekilde yorumlanmasından sonra operasyon tekniği seçilir. Yüzde doksan dokuz ihtimalle vakum yöntemi tercih edilmektedir.

Eğer kritik döneme girilmişse aynı gün veya sonraki gün; girilmemişse de birkaç gün sonraya kürtaj günü verilir. Hastanın operasyondan önce yapması gereken ekstra bir hazırlık bulunmaz. Eğer operasyon genel anestezi ile icra edilecekse (tetkiklerin yapılması aşamasında anestezi türü belirlenir) bir gün öncenin akşamından itibaren besin tüketimi kesilmeli, operasyona aç karınla gidilmelidir.

Operasyon için hastaneye veya kliniğe gidildikten sonra son testler uygulanır. Sonuçlarda herhangi bir aksaklık olmaması durumunda operasyona geçilir. Kürtajın yapılacağı alanın tamamen steril hale getirilmesi gerekmektedir. Daha da olumlu olan şey operasyon bölgesinin ameliyathane olmasıdır. Tüm bu hazırlık süreci boyunca kürtaj yapılacak olan hastanın psikolojisine de dikkat edilmelidir.

Kürtaj (Gebelik Sonlandırma) Sonrası

Hazırlık süreci verimli şekilde geçirilmiş kürtaj uygulamalarından sonraki süreç oldukça konforludur. Hasta yaklaşık on – on beş dakika süren uygulamadan sonra dinlenmesi için odaya alınır. Eğer genel anestezi ile operasyon gerçekleştirilmiş ise sersemlik halinde bahsedilebilir. Bu durumda hastanın tamamen kendine gelmesi yaklaşık bir saati bulur. Eğer kürtaj lokal anestezi ile gerçekleştirilmişse hastanın bilincinde eksilme söz konusu değildir.

Yaklaşık olarak yarım saat veya bir saat dinlenen hasta son kontrolleri yapıldıktan, ultrason ile görüntüleme gerçekleştirildikten sonra taburcu edilir. Taburcu edilmesi sırasında ağrı kesicilerden ve antibiyotiklerden oluşan bir reçete de verilir. Hastanın bu ilaçları kullanması sayesinde ağrı ve enfeksiyon riski tamamen ortadan kalkar. Hastaların taburcu olmasından sonra sosyal ve iş yaşamlarına dönmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Yine de ilk bir – iki gün boyunca ağır işlerden uzak durmaları faydalı olacaktır. En ideali ise bir gün kadar istirahat etmeleridir.

Kürtaj uygulamasından sonra esas dikkat edilmesi gereken nokta psikolojik durumdur. Kürtaj yaptıranların gerektiği durumlarda psikolog ile konuşmaları gerekmektedir. Hormon dengesizliğinden kaynaklanan bu olumsuz etkiler zaman içerisinde mutlaka geçecektir.

Riskler, Yan Etkiler ve Komplikasyonlar

Uzman bir kadın doğumcu tarafından icra edilen kürtaj uygulamaları sonrasında yan etki, risk ve komplikasyon gelişme ihtimali oldukça düşüktür. Operasyondan önce yapılan hazırlıkların riskleri azaltmaya yönelik olması da oldukça önemlidir. Operasyon sırasında kullanılan alanın tamamen sterilize edilmesi sayesinde de en büyük risk olan enfeksiyon ortadan kaldırılır. Kürtaj sırasında uygulamaya bağlı, anesteziye bağlı ve cerrahiye bağlı olarak çeşitli riskler bulunur.

 1. Operasyondan hemen sonra başlayan ve otuz sekiz derecelere kadar tırmanan, alınan önlemlere rağmen de bu seviyenin altına düşmeyen yüksek ateş hali. Buna eşlik eden zaman zaman sıcak, zaman zaman da soğuk terleme.
 2. Normal koşullar altında, başarılı bir kürtaj uygulamasından sonra kasıklarda ağrı ve hafif kanama ile karşılaşılması normaldir. İlk günden itibaren görülen kanama üçüncü günden itibaren de azalarak biter. Ancak, yanlış bir uygulama yapılması ya da komplikasyon gelişmesi durumunda çok şiddetli kanama ve ağrı ile karşılaşılabilir. Kanama kesilmezken ağrı kesiciler de oluşan ağrıya çözüm olmaz. Bu gibi durumlarda acil olarak hastaneye başvurulmalıdır.
 3. Kürtajdan sonra kanama çok az miktarda olsa dahi kanamayla beraber kokulu bir akıntı gelişebilir. Bu durum iltihap ve enfeksiyon riskinin gerçekleştiğini gösterir. Acilen hastaneye başvurulmalıdır.
 4. Kanama normal koşullar altında ivmeli şekilde azalır. Operasyondan sonra, üçüncü günden itibaren kanama miktarında artma olmasa dahi azalma da olmuyorsa hastaneye başvurulmalıdır.
 5. Vakum tekniğinde gerçekleşmesi her ne kadar imkansıza yakın olsa da bağırsak delinmesi, rahim ağzının ve yolunun zedelenmesi gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabilir. Daha çok eski teknikte bu sorun ile karşılaşılmaktadır.
 6. Başarılı bir kürtaj uygulamasında gebelik sonlandırılırken aynı zamanda tüm rahim içeriği de çıkarılır. Başarısız geçen operasyonlarda ise rahim içeriği tamamen çıkarılamayabilir. Böyle sorunlu kürtajlarda içeride parça kalır ki bu da şiddetli sorunlara yol açar.
 7. Operasyon sırasında veya sonrasında hijyene dikkat edilmemesi ya da antibiyotik kullanımının aksatılması durumunda enfeksiyon gelişebilir. Enfeksiyon bağırsaklara ve karın içine yayılabilir.
 8. Genel anesteziden kaynaklı olarak akciğer fonksiyonlarında azalma görülebilir.
 9. Operasyondan sonra rahim içerisinde yapışıklık oluşabilir.

Kürtajın riskleri genel olarak bunlar olmakla beraber hasta özelinde gerçekleşen çeşitli risklerle de karşılaşmak mümkündür. Günümüzde görüntüleme teknikleri ve uygulama sıklığı sayesinde risk oranları oldukça azaltılmıştır. Bu azalma risklerin gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez. Riskleri ortadan kaldırmak için her zaman azami özen gösterilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kürtaj operasyonları oldukça basit ancak bir o kadar da uzmanlık isteyen operasyonlardır. Kadınların üreme fonksiyonlarına zarar vermemek için gereken bu özen aynı zamanda hastanın kendisi tarafından da gösterilmelidir. Üreme fonksiyonları başta olmak üzere vücudun tamamını koruyabilmek için operasyondan sonra dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur. Bu hususlar hastadan hastaya göre değişebilir. En doğru bilgi operasyonu gerçekleştiren uzman kadın doğumcu tarafından verilecektir. Verilecek önerilerden en ufak bir sapma gösterilmemesi sağlık açısından iyi olacaktır.

 1. Operasyondan sonra verilen ağrı kesici ve antibiyotikler doğru dozda ve doğru zamanda kullanılmalıdır.
 2. İlk gün evde dinlenilmesi faydalı olacaktır ancak şart değildir. Eğer sosyal ve iş yaşamına dönülecekse daha hafif bir gün geçirilmelidir. Ağır işlerden uzak durulması faydalı olacaktır.
 3. Operasyondan bir hafta sonra her şeyin yolunda olduğunu doğrulamak amacıyla kontrol yapılmaktadır. Ne kadar iyi hissedilirse hissedilsin bu kontrol aksatılmamalıdır.
 4. Operasyondan sonra duş alınabilir. Vajinal duştan ise uzak durulmalıdır. Bölgedeki bakteri florasını bozmak çeşitli olumsuz etkiler oluşturabilir.
 5. Operasyondan sonra bir – iki hafta kadar kesinlikle tampon kullanılmamalıdır. Kanama halinde ped kullanılmalıdır.
 6. İlk üç gün boyunca umumi ortamlardan uzak durulması faydalı olacaktır. Deniz, hamam, sauna ve havuz benzeri yerler umumi ortamlara örnek olarak verilebilir. Ayrıca ortak kullanıma açık tuvaletler de uzak durulması gereken alanlardandır.
 7. Operasyondan hemen sonra besin tüketilebilir ancak ilk gün boyunca olabildiğince hafif gıdaların tüketilmesi faydalı olacaktır.
 8. Vakum tekniğiyle gerçekleştirilen kürtajlarda iki hafta; küret tekniğiyle yapılan kürtajlar da ise üç hafta cinsel ilişkiden uzak durulmalıdır. Hele ki normalin dışında bir iyileşme süreci söz konusu ise bu konu hakkında kadın doğum uzmanına danışılmalıdır.
 9. Eğer düşük sonrası ya da onuncu haftada sonra yapılmış bir kürtaj uygulaması söz konusu ise üç – dört ay kadar hamile kalma ihtimalinden uzak durulması gerekmektedir. Bu durumda ancak düzgün takip edilen doğum kontrol yolları ile gerçekleştirilebilir. Kondom ve spiral kullanımı önerilmektedir.

İyileşme Süreci

Eğer ekstrem bir durum sonucunda icra edilmiyorsa kürtaj uygulamasının oldukça basit olduğunu söylemek mümkündür. Doğal olarak operasyondan sonraki süreçte de bu kolaylığa bağlı olarak konfor yüksektir. Operasyon yaklaşık on dakika sürer ve tamamlanmasıyla birlikte kişi normal odaya alınır. Normal odada yarım saat kalması taburcu olma hakkını kazanması için yeterlidir.

Hasta hastaneden taburcu olduktan sonra hafif kasık ağrılarına ve düşük şiddetli kanamaya sahiptir. Bunlar oldukça doğal iki yan etkidir. Kanamanın kesilmesi tavsiye edilmez. Ağrının ortadan kaldırılması için ise ağrı kesiciler reçete edilir. Yalnızca bu noktada dikkat edilmesi gereken şey kanı akışkan hale getiren ilaçlardan ve E vitamini içeren besinlerden uzak durulması gerektiğidir.

Hasta taburcu olduktan hemen sonra iş yaşamına dahi dönebilir ancak ideal olan evine gidip bir gün kadar dinlenmesidir. Bir günlük dinlenmenin ardından en ufak bir sıkıntı dahi hissetmeden hayatına dönüş yapabilir. Üç günlük süre boyunca kanaması azalarak biter. Çok nadiren bir haftalık kanamalardan bahsetmek mümkündür. Operasyondan sonra müdahale edilen alanın rahim olması cinselliğin ve bu bölgeye bağlı diğer hususların azami özen ile gerçekleştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarır. Normal koşullar altında yapılan ve komplikasyon gelişmeyen kürtaj uygulamalarından sonra hastalar iki hafta içerisinde, operasyondan önceki durumlarına dönerler. Cinsel ilişki yaşamalarında dahi sakınca yoktur. Genelde üç ay boyunca tekrar gebe kalmamaları salık verilir. Bunu gerçekleştirmek için de prezervatif ve spiral uygulamasına başvurulur. Tüm bu hususlar dışında iyileşme süreci dahilinde en ufak bir konforsuzluk hissedilmez. Tabi bu konforu sağlamak için hastanın dikkat etmesi gerekenlere azami özen göstermesi mecburiyettir.

Kürtaj uygulamasında kullanılan yöntem de iyileşme üzerinde çeşitli etkilere sahiptir. Eski ve ilkel olarak addedilen yöntemin uygulanması halinde iyileşme süreci iki katına çıkmaktadır ve hastaların normalden çok daha dikkatli olması beklenmektedir. Günümüzde hastaların yaklaşık yüzde doksan dokuzunda vakum tekniği uygulandığından dolayı genel hasta görüşünün oldukça olumlu olduğunu söylemek mümkündür.

Sık Sorulan Sorular

İstemsiz gebelik insanların psikolojileri ve davranışları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Ülkemizde gebelikten korunmaya yönelik yöntemlerin aksatılıyor olması ve kürtajın (olmaması gerektiği halde) doğum kontrol yöntemi olarak görülüyor olması kürtaja dair merakları her dönem cezbetmektedir. Gerek gebelikten önce gerekse de gebelik döneminde kürtaja dair onlarca soru olabilmektedir. Ayrıca kürtaj uygulamasının çok daha geniş kapsamlı olması da soru sayısını artırmaktadır. Kafalardaki soruları ortadan kaldırabilmenin en iyi yolu da spesifik başlıklar altında kürtaja ve sürece dair soruları cevaplandırmaktır.

Kürtaj sonrası ilk adet ne zaman görülür?

Kürtaj uygulamasıyla beraber fetüs alınır. Fetüsle birlikte de rahim içyapısı tamamen vakumlanır. Yapılan işlemin doğal koşullar altında görülen adetten pek bir farkı yoktur esasen. Kürtaj uygulamasından sonra rahim iç yapısının, iç yüzeyinin tamamen vakumlanmasıyla beraber hormonlar da etkinleşir. Bunun doğal bir adet döngüsü olduğu kabul edilerek yeni bir döngü başlatılır. Kürtaj uygulamasından tam bir ay sonra ilk adetin görülmesi beklenmektedir. Bazı psikolojik etkilere göre ilk adet beklenenden üç – dört gün geç görülebilir.

Kürtaj sonrası cinsel ilişki nasıl ve ne zaman olmalıdır?

Kürtaj sonrasında kürtajı gerçekleştiren uzman kadın doğumcu tarafından size tavsiyeler verilir. Bu tavsiyeler hastadan hastaya değişmekle birlikte kesinlikle cinsel ilişkiye yönelik bir direktifi içermektedir. Uygulanan yöntem, neden uygulandığı ve nasıl uygulandığı cinsel ilişki perhizine yönelik direktifi değiştirebilir. Eğer normal şartlar altında sorunsuz olarak gerçekleştirilen bir kürtaj uygulaması söz konusu ise birinci haftadan itibaren cinsel ilişkiye girilmesinde sakınca yoktur. Eğer vakum uygulaması ile yapılan ancak ekstrem koşullar içeren bir kürtaj söz konusu ise cinsel perhiz üç haftaya kadar çıkabilir. Kazıma yoluyla yapılan bir kürtajdan bahsediyorsak bir aya kadar çıkan sürelerde cinsel perhiz tavsiye edilmektedir. Önemli olan bölgeyi travmalardan korumak ve doğurganlık üzerinde olumsuz etki oluşturmamaktadır.

Kürtaj sonrası spiral ne zaman takılır?

Kürtaj uygulamasından sonra yaklaşık üç ay kadar hamilelik fikrinin rafa kalkması gerekmektedir. Bu hem anne sağlığı hem de doğum kalitesi açısından mecburiyettir. Ayrıca doğurganlığın azalan bir ivme ile bitmemesi için de bu kurala uyulması gerekmektedir. Kürtajın doğurganlığı ortadan kaldırdığı gibi yanlış bir algı mevcuttur. Kürtaj uygulaması ile rahim içyapısının tamamen temizlenmesinden sonra adet döngüsü yeniden başlar. Hatta daha iyi bir iç bölgeden dolayı doğurganlığın artma imkanı da bulunur. Bunu engellemek için ya kürtaj sırasında ya da kürtajdan üç gün sonra spiral takılması tavsiye edilmektedir. Üç aylık kritik süre boyunca bu spiral sayesinde gebe kalma ihtimali büyük oranda ortadan kaldırılır. Spirale ek olarak kondom kullanımı da tavsiye edilmektedir.

Kürtaj sonrası yeniden hamile kalabilir miyim?

Kürtaj sonrasında eğer üreme organlarına zarar verilmemiş ise (uzman kadın doğumcuların böyle bir hata yapma ihtimali inanılmaz derecede düşüktür) doğurganlığın kaybı gibi bir durum söz konusu değildir. Hatta rahim içerisinin temizlenmesinden dolayı doğurma ihtimalinin arttığını söylemek dahi mümkündür.

Kürtaj uygulamasının yapılmasından sonra üç ay kadar hamile kalınması doktorlar tarafından tavsiye edilmez. Bölgenin üzerindeki baskıların azaltılması ve daha kaliteli bir gebelik süreci geçirilmesi için bu kural olmazsa olmazdır.

Kürtajın ülkemizdeki yasal boyutu nedir?

Ülkemizde de birçok ülkede olduğu gibi kürtaj uygulaması belirli yasalarla düzenlenmektedir. Türk Ceza Kanunu ve Nüfus Planlama kanunu yasal çerçeveyi çizen iki temel unsurdur. Kürtajın uygulanmasında öncelikle kürtajın hangi sebeple uygulanacağına bakılır. İstemsiz gebelikten kaynaklanan bir kürtaj uygulaması söz konusu ise yasal sınır onuncu haftadır. Eğer anne sağlığını tehdit eden ya da çocuğu topluma yük haline getirebilecek bir durum varsa yasal sınır genişletilir. Ayrıca kürtajı yaptıracak kişinin yaşı ve medeni durumu da süreci etkilemektedir. Öncelikle yasal sınırın hesaplanmasında kullanılan hafta sınırını tanımlamak gerekir. Hafta hesaplamasının başlangıcı son adetin başlangıç günü olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu sürenin doğrulanmasında görüntüleme tekniklerinden de yararlanılmaktadır.

Kürtaj yaptıracak kişi on sekiz yaşından büyük ve bekar ise kendi rızası dahilinde; on sekiz yaşından büyük ancak evli ise eşinin de rızası ile kürtaj olabilir.

Kürtaj yaptıracak kişi on sekiz yaşından küçük ise medeni durumu fark etmeksizin anne ve babasının rızası ile kürtaj olabilmektedir.

Kürtaj yaptıracak kişi on beş yaş ve altında ise adli makamların incelemesi ve onaylaması durumunda kürtaj olabilmektedir.

Gebeliğin ortaya çıkmasında suç unsuru var ise yasal kürtaj süresi iki katına çıkar. Anne ve bebek sağlığı ile ilgili sorunlarda ise süre daha da uzatılabilmektedir ancak bu heyet raporu ile yapılabilir. Ayrıca yasal zorunluluklar gereği kürtaj uygulaması doktor – hasta gizliliğine tabidir. Üçüncü bir kişinin bu uygulamadan haberdar edilmesi kanunen suçtur.

Kürtaj mı yoksa düşük ilacı mı kullanılmalı?

Gebeliğin gerçekleşmesinden yani yumurtanın sperm tarafından döllenmesinden itibaren ilaçlar ve iğneler gebeliği sonlandırmak noktasında etkisizdir. Yani genel perspektiften değerlendirdiğimizde kürtaj uygulaması ertesi gün hapının ya da diğer farmakolojik yöntemlerin alternatifi değildir. En ideal çözüm gebeliği önleyen doğum kontrol yöntemlerinin cinsel birleşmeden önce kullanılmasıdır.

Kimlere kürtaj yapılmaz?

Kürtaj yaptırmak isteyen insanların yukarıda tarif edilen yasal çerçeveyi tam olarak kapsıyor olması gerekmektedir. Süre, yaş ve medeni durum sınırları ihlal edilmemelidir. Ayrıca bu sınırları ihlal eden merdiven altı kliniklerde gerçekleştirilen kürtaj uygulamaları hem illegal hem de hayatı tehlikeye sokar cinstendir. Bu gibi olumsuz bir duruma düşmemek için doğum kontrol yöntemlerinin bilinçli bir şekilde uygulanması mecburiyettir. Yasal sınırlar ihlal edilmediği müddetçe kürtaj uygulaması için ciddi bir engel bulunmaz. Yine de son değerlendirme doktor tarafından yapılır.

Kürtaj nerelerde yapılır ve fiyatı ne kadar?

Bu iş için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş yasal kliniklerde, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde kürtaj uygulaması kadın doğum uzmanları tarafından yapılır. Yetkilendirilmemiş kurumlarda ve yetkili olmayan doktorlar tarafından kürtaj uygulamasının yapılması oldukça tehlikelidir. Fiyat konusunda oldukça farklı politikalardan bahsetmek mümkündür. En doğru fiyat için muayene olunması gerekmektedir.

Devlet hastaneleri kürtaj yapıyor mu?

Yasal olarak devlet hastaneleri kürtaj yapmaktadır. Ancak yapılacak kürtajın yasal çerçeveler dahilinde olması gerekmektedir. Fiili olarak ise son yıllarda devlet hastanelerinin kürtaj uygulamasına karşı direnç gösterdiği bilinmektedir. Bu sebepten ötürü de kürtaj uygulaması yetkili özel hastanelere ve kliniklere kaymış durumdadır.

Hastane ve hekim tercihinde nelere dikkat edilmelidir?

Kürtaj basit ancak oldukça da tehlikeli bir operasyondur. Doğurganlığı ortadan kaldırma ihtimali olduğundan dolayı bu uygulamanın yetkili ve tam donanımlı hastanelerde; uzman bir kadın doğumcu tarafından yapılma mecburiyeti vardır. Bu iki unsurun seçimi yapılırken de (eğer vakit var ise) araştırma yapılmalıdır. İnternet üzerinden yorumlar okunmalı var ise de daha önce yaptıranlarla konuşulmalıdır.

Kürtaj işlemi ne kadar sürer?

Kürtaj uygulaması yaklaşık olarak on dakika sürer. Beşinci ve yedinci haftalar arasında yapılan kürtaj uygulamalarının çok basit olması süreyi kısaltır. Onuncu haftaya yaklaşan ya da onuncu haftada olan gebeliklerde ise süre on beş dakikaya kadar çıkabilir. Heyet raporuyla beraber daha geç dönemde yapılan kürtaj uygulamalarında ise dikkat unsuru da gözetilerek süre yarım saate kadar uzatılabilir. Ayrıca hastanın durumu, risk değerlendirmesi gibi unsurlar da süreyi etkileyebilmektedir.

Kürtaj anne için ölüm riski oluşturur mu?

Uzman bir kadın doğumcu tarafından yapılan kürtaj uygulamalarının riski oldukça düşüktür. Bu risklerden birisi de ölüm değildir. Yani doğru zamanda, doğru yerde ve doğru doktor tarafından yapılan bir kürtaj uygulamasının anne sağlığı üzerinde ölüm gibi oldukça olumsuz bir durum oluşturması söz konusu değildir. Hatta kürtaj uygulaması ile bu ihtimalin azaldığını söylemek dahi mümkündür.

Kürtaj Ameliyat Mıdır?

Ameliyat bir bölgenin kesilmesi ve dikilmesi ile sınırlı işlemler değildir. Vücudun herhangi bir yerinden, giriş noktası fark etmeksizin parça çıkarılması da ameliyat olarak değerlendirilmektedir. Bu açıklamadan hareketle rahim içerisindeki parçaların çıkarılmasını amaçlayan kürtaj işleminin de ameliyat olarak değerlendirilebileceğini söylemek mümkündür. Tıbbi literatürde de kürtaj işlemi ameliyat olarak sınıflandırılmaktadır.

Kürtaj Nasıl Yapılır?

Kürtaj birkaç farklı yöntemle icra edilebilir. İlkel uygulamalarda rahim ağzından girilerek içerideki parçalar çekilmekte idi. Ancak günümüzdeki modern uygulamalarda içerideki parçalar bu iş için geliştirilmiş özel vakumlarla çekilmektedir. Standart bir kürtaj uygulaması şu şekilde yapılır:

 • Hasta acı hissetmemesi için lokal anestezi ile uyuşturulur.
 • Rahim ağzı farklı genişlikteki cerrahi aletlerle genişletilir.
 • İçerideki parçalar geçmeye uygun olacak şekilde parçalanır.
 • Özel bir vakumla içerideki parçalar çekilir ve rahim içi tamamen temizlenir.
 • Son kontroller yapılır ve operasyon tamamlanır.

Ortalama bir kürtaj işlemi yaklaşık olarak yirmi dakika sürer. Duruma göre yirmi dakikadan fazla sürdüğü de olabilir.

Kürtaj Sonrası Riskler?

Kürtaj konusunda uzman bir cerrah tarafından uygun şartlarda yapıldığı sürece kürtaj işleminin riskleri oldukça düşüktür. Risklerin düşük olması gerçekleşmeyecekleri anlamına gelmez. Genel riskleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Rahim içerisindeki parçaların tamamı tahliye edilemeyebilir.
 • Kürtaj sırasında veya sonrasında şiddetli bir kanama başlayabilir.
 • Rahmin herhangi bir yerinde delinme olabilir.
 • Operasyon sonrasında enfeksiyon gelişimi gözlenebilir.
 • Rahim içinde yapışıklık ortaya çıkabilir.

Kürtaj Zor Bir Operasyon Mudur?

Kürtaj istenmeyen gebeliğin sonlandırılması işlemidir. Başka durumlar için de uygulanabilir ancak genel uygulama amacı budur. İstenmeyen gebelik beraberinde kontrol edilemeyen verili durumları getirir. Yani kürtaj için her zaman en uygun hastanın seçilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Doğal olarak, vücudu uygun olmayan hastalarda kürtaj zorlu geçebilmektedir. Özellikle rahim ağzının genişletilmesi ile ilgili sorunlar yaşanabilmektedir. Operasyondan önce iyi hazırlık yapılması ve operasyonun bu konuda gerçekten uzman olan bir doktor tarafından yapılması süreci kolaylaştırmaktadır.

Gebelik Sonlandırma Caiz Midir?

İslam alimlerinin bu konuda oldukça farklı açıklamaları bulunmaktadır. Konuda uzman olmayan birinin bu konuda fetva vermesi yanlış olacaktır. Kürtaj yaptırmak isteyenlerin ya da merak edenlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bilgi edinme formundan başvurarak ilgili soruyu iletmeleri faydalı olacaktır.

Kürtaj Ameliyatı İçin Yaş Sınırı Var Mıdır?

On sekiz ve üstü yaşlarda olanlar için kürtaj ya kendi istekleriyle ya da nikahlı eşlerinin onay vermesiyle yapılır. On beş ile on sekiz yaş arasında olanlarda kürtaj izni çocuğun ailesi tarafından verilir. On beş yaş ve altında olanlarda ise onay durumu fark etmeksizin kürtaj işlemi adli mercilere bildirilir. Savcılık soruşturma başlatır ve kürtaj işlemine de bu soruşturmanın sonunda karar verilir. Yani kürtaj işlemi için yaş sınırları bulunmaktadır.

Kürtaj Bir Sonraki Hamileliği Etkiler Mi?

Başarılı geçen ve uzman bir cerrah tarafından uygulanan kürtaj işlemi sonrasında gebe kalma problemi yaşanmaz. Ancak belirli durumlara azami özen gösterilmelidir. Kürtaj işleminden sonra regl döngüsü altmışıncı günden itibaren dengeye girer. Kadın her ne kadar on beşinci günden itibaren gebe kalma yetisini tekrar kazansa da regl döngüsü düzelene kadar korunarak cinsel ilişki yaşamalıdır. Hamile kalındıktan sonra önceden yapılan kürtajın gebelik üzerinde etkisi bulunmaz.

Hangi Durumlarda Kürtaj Yapılmalıdır?

Kürtajın yapılmasını gerektirecek çeşitli durumlar bulunmaktadır. Bu durumlardan sadece bir tanesi istenmeyen gebeliktir. İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasında, Düşük sonrası rahim içerisinde kalmış olabilecek parçaların alınmasında, Rahim içi hastalıkların tespit ve tedavisinde kürtaj kullanılır.

Kürtaj İçin Eş İzni Gerekli Midir?

On sekiz ve üzerinde yaşa sahip kadınlar eğer resmi olarak evli iseler kürtaj yaptırmadan önce eşlerinin onayı almak zorundadırlar. Eğer evlilik durumu söz konusu değil ise herhangi birinden ya da merciden onay alınmasına gerek yoktur.

Kürtaj Hangi Aya Kadar Yapılır?

Eğer ortada tecavüz gibi bir durum yok ise kişi kendi rızası ve eşinin rızası ile onuncu haftaya kadar sorunsuz olarak kürtaj yaptırabilir. Onuncu haftayı aşan bir gebelik söz konusu ise tecavüz gibi oldukça olumsuz bir durumun varlığı aranır. Savcılık üzerinden yapılan başvuru sayesinde onuncu haftadan sonra da kürtaj yapılabilmektedir.

Kürtaj İşlemini Hangi Doktor ya da Bölüm Yapar?

Kürtajın yapılması ve yaptırılması ciddi kanuni hükümler ile düzenlenmiş durumdadır. Ülkemizde yasal olarak kürtaj işlemini yapabilecek doktorlar kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarıdır. Bu yasal hüküm onlarca acı tecrübenin sonucu olarak konduğundan ötürü, yetkisiz doktorlara kesinlikle başvurulmamalıdır. Kürtaj yaptırmak isteyenlerin kadın hastalıkları ve doğum kliniğine başvurmaları yeterlidir.

Kürtaj İşlemi Sonrası Ağrı Olur Mu?

Kürtajdan sonra rahmin tahliyesine ve rahim kanalına bağlı olarak ilk iki – üç gün hafif şiddetli ve sürekli bir ağrı ile karşılaşılabilir. Güçlü ağrı kesiciler ile bu his kontrol altında tutulur. Üç günü aşan ağrılarda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Kürtaj Sonrası Kanama Olur Mu?

Kürtaj işleminden sonra ağrı ile beraber görülen kanama oldukça normaldir. İlk üç – dört gün boyunca koyu renkli ve bazen katı parçalı kanama olmasında sakınca görülmez. İlk günden son güne kadar kanamanın şiddetinin sürekli azalması beklenir. Eğer kanama şiddeti sabit kalıyor ya da artıyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

DMCA.com Protection Status