Kas Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları

Kas Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları
Kas Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları

Kaslar vücudun hareket kabiliyetinin ortaya çıkmasını sağlayan yapılardır. Vücudun hareketli her parçası, ilgili hareketi yapabilmek için kas yapılarına ihtiyaç duyar. Hareketin boyutu ve gerektirdiği enerji miktarına göre vücudun tüm bölgelerinde yeteri kadar kas dokusu bulunur veya bulunması gerekir. Kas yapıları mikroskop altında incelenir ise eğer tüm yapının milyonlarca kas hücresinden meydana geldiği anlaşılır. Bu kas hücreleri reseptörler yardımıyla merkezi sinir sistemine bağlanır ve beyinden gelen emirleri yerine getirir. Aynı anda kasılarak ve kasılma hareketinin tersini yaparak hareketi sağlarlar.

Her kas hücresi kasılmak için gereken enerjiyi kendisi üretir. Dolaşım sistemi yardımıyla taşınan besinler hücre içerisinde yakılır ve mekanik enerjiye çevrilir. Ortalama bir insan vücudunda beş yüz elli adet kas bulunur. Erkeklerin vücudu, kadınların vücuduna göre daha kaslıdır. Oransal olarak erkek vücudunun kadın vücudundan yaklaşık olarak yüzde on daha kaslı olduğunu söyleyebiliriz.

Beyinden ilgili sinyali alan kas hücresi enerjisini kasılma hareketi için harcar. Bu kasılma sırasında kas dokuları kısalır ve sertleşir. Beyinden aksi yönde sinyal gelmedikçe kasılma hareketi devam ettirilir. Sinir sistemi ile gelen gevşeme emri sonrasında ise kas kendisini ince, uzun ve yumuşak hale getirir. Bu işlem sürekli tekrarlanarak stabil hareketler meydana getirilir.

Kas yapıları oldukça çeşitlidir ve amaçları çeşitlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kas dokuları denildiğinde ilk akla gelen bölgeler kollar ve bacaklar olmasına rağmen kas dokuları daha kritik noktalarda da bolca bulunur. Örneğin akciğerin sönüp şişmesini, kalbin atmasını, göz kapaklarının açılıp kapanmasını kas dokuları sağlar.

Kas dokularının tüm vücuda yayılmış olması ve taşıdıkları hayati fonksiyonlardan dolayı hastalık, enfeksiyon gibi tehlikelere karşı hassas olması kişilerin özel ilgi göstermesini ve kendisini ilgili hastalıklardan sakınmasını gerektirmektedir.

DMCA.com Protection Status