Kan Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları

Kan Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları
Kan Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları

Kan, vücudun yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilmesini sağlayan kritik maddelerin taşınmasını sağlayan; rengini, içinde bulunan maddelerden alan oldukça akışkan bir sıvıdır. İnsan vücudunun ölçüleriyle, içerisinde bulunan sıvı miktarı arasında doğru orantı bulunur. Bedenin ölçüsüne göre doku miktarı; doku miktarına göre de gereken enerji seviyesi değişeceğinden dolayı doğrudan kan miktarı da artar veya azalır. Sağlıklı ve yetişkin bir insanda bulunması gereken kan miktarının altı litre kadar olduğu söylenebilir. Yine belirtmekte fayda var ki bu miktar vücudun ölçüsüne ve efor harcama miktarına göre değişebilir.

Sağlıklı bir insanın vücudunda bulunan kanı oluşturan maddeler de oransal olarak değişebilir. Her insan ayrı bir oran vermek mümkün olsa da genel olarak su, protein, alyuvar, akyuvar, trombositlerden oluştuğunu söylemek mümkündür. Ayrıca kanın koyu kırmızıya kadar uzanan skalada renk almasını sağlayan hemoglobin de değişen miktarlarda bulunur. Hemoglobin miktarıyla çeşitli kan hastalıkları arasında doğrudan ilişki bulunduğundan dolayı mililitre başına düşen hemoglobin miktarı ölçümü yapılması gerekir.

Kanın vücuttaki görevi aslında oldukça basittir. Damar yolları üzerinde seyrederek hücreleri dolaşmak ve bu dolaşım esnasında hücrelere besin maddeleri ile oksijen vermek; verilenlere karşılık olarak ise üretilen karbondioksiti almak. Bu basit gibi görünen görevi yerine getirmek için vücudun tamamını dolanması gerekir. Oksijeni almak için akciğerlere; besin açısından yüklenmek için bağırsaklara; temizlenmek için karaciğere ve böbreklere uğrar. Tüm bu sürecin sağlıklı işlemesi halinde ise insan vücudu sağlıklı bir görünüme kavuşur.

Birçok tehlikeli hastalığın kan yoluyla insan vücuduna bulaştığı düşünülürse, kan sağlığının ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir. Günümüzde kan verme ve kan alma işlemleri sıkça yapılmaktadır. İnsan nüfusunun artmasıyla beraber hastaneye başvuran kişi sayısında da patlama yaşanmıştır. Bu artış doğal olarak kan ihtiyacını da artırmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşları yardımıyla sağlıklı bireylerden kan alınarak, kana ihtiyacı olanlara transfer sağlanmaktadır. Bu sürecin doğru işletilebilmesi için alınan kanlara testler uygulanmakta ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önüne geçilmektedir. Tüm vücut fonksiyonlarının sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi noktasında kan oldukça önemli ve yaşamsal öneme sahip bir araçtır.

DMCA.com Protection Status