Kulak Çınlaması (Tinnitus) Tedavisi

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Tedavisi
Kulak Çınlaması (Tinnitus) Tedavisi

 

Günümüzde kulak içerisinde ya da kulak çevresinde çok fazla rahatsızlığın baş gösterdiğini görmek mümkün. Bunlardan biri de kulak çınlaması olarak da anılan Tinnitus hastalığıdır. Tinnitus yani kulak çınlaması hastalığı tedavisi ile ilgili bazı bilgiler, tedavi yöntemleri ve tedavi aşamaları da aşağıda bahsedildiği gibidir.

İnceleyen ve onaylayan: Op. Dr. Eda Aydın

Kulak Çınlaması Tedavisi Hakkında

Kulak çınlaması yani tinnitus hastalığının tedavisi ile ilgili bazı hususlar mevcuttur. Hastalığın ne olduğundan, nasıl meydana geldiğinden ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gereken hususlardan aşağıda daha detaylı bir şekilde bahsedilmiştir. Öncelikle bilinmesi gereken hastalığın nasıl meydana geldiği ve nasıl teşhis edildiğidir.

Kulak Çınlaması Nedir?

Kulak çınlaması, dışarıdan herhangi bir uyarıcı yani ses olmaksızın duyulan sesler ve çınlamalardır. Aslında etrafta hiçbir sesli uyaran olmamasına rağmen kişinin kulağı bazı sesler algılayabilir. Sesin ne şekilde olduğunun bir önemi yoktur. Genel anlamda uyaran olmadığı halde duyulan her sese tıp dilinde tinnitus, halk dilinde ise kulak çınlaması adı verilmiştir.

Kulak Çınlamasının Nedenleri Nelerdir?

Kulak çınlamasının meydana gelmesinde çeşitli etkenler rol oynayabilir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Psikolojik Sebepler: Özellikle geceleri meydana gelen kulak çınlamaları genellikle etraftaki ses miktarının azalması ile birlikte beynin iç sesleri dinlemeye başlaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu da genellikle psikolojik bir sebep olarak ele alınır.

 • Kulak Problemleri: Bir diğer sebep ise kulakta meydana gelen problemlerdir. Bu bazen kulak kiri bazen de meydana gelen bir hasar olabilir. Örneğin, kulak zarında meydana gelen bir sorun ya da orta kulakta meydana gelen kireçlenme gibi hasarlar da çınlamalara sebebiyet verebilir. Bu da kulakta meydana gelen problemler nedeniyle ortaya çıkan çınlamalar olarak sınıflandırılır.

 • Bazı kemik hastalıkları da çınlamalara yol açabilir. Örneğin, orta kulakta bulunan kemiklerin sertleşmesi tinnitus oluşumuna neden olmaktadır. Bu hastalığa da otoskleroz adı verilir.

 • Meniere adı verilen ve iç kulağı etkileyen hastalık da çınlamalara neden olur.

 • Kulak iltihapları (dış kulak, orta kulak) ve çene eklem bozuklukları da çınlamaya neden olan diğer etkenler arasında yer alır.

 • Kulak çınlamasına neden olan bu etkenler bazen de çevresel faktörlerle veya farklı hastalıklarla meydana gelebilir. Örneğin, uykusuzluk, depresyon, damar tıkanıklığı ya da kolesterol gibi etkenler de çınlama oluşumuna neden olmaktadır. Çevresel bir faktör olarak da uzun süreli yüksek sese maruz kalınması gösterilebilir. Bu durumda kulak hasar görebilir. Kişide geçici işitme kaybı ya da çınlamalar seyredilebilir.

 • Bazı hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçların yan etkileri, kulağa su kaçması ya da özellikle kadınların ıslak saç ile rüzgara maruz kalması da kulak çınlamasına neden olabilir.

  Kulak Çınlaması Hangi Hastalıkların Habercisi Olabilir?

  Kulak çınlamasına neden olan hastalıklar olduğu gibi, kulak çınlamasının habercisi olduğu yani belirti olarak görüldüğü hastalıklar da vardır. Demir eksikliği, böbrek hastalıkları, tiroit ya da kan hastalıkları gibi rahatsızlıkların varlığı halinde kulak çınlamaları meydana gelebilir. Ayrıca kulak çınlaması, kulak iltihabı, kulak zarı problemleri gibi hastalıkların da habercisi olabilir. Yani birçok rahatsızlığın ufak bir belirtisi de kulak çınlamasıdır. Bu sebeple çınlama ile ilgili şikayetlerinizi derhal doktora bildirmekte fayda var.

  Çınlama Psikolojik Sorunlara Neden Oluyor mu?

  Uykusuzluk, depresyon veya korku gibi sebepler kulak çınlamasına neden olabileceği gibi başka sebeplerle meydana gelen kulak çınlamaları da bu türde psikolojik sıkıntılara yol açabilmektedir. Özellikle de uyku öncesinde hissedilen çınlamalar ya da nabız atımı şeklinde duyulan çınlamalar tehlikeli olabilir.

  Kulak Çınlaması Tedavi Türleri

  Kulak çınlamasına sebep olan rahatsızlıklara ya da çınlamanın neden olduğu durumlara göre değişiklik gösteren tedavi çeşitleri olabilir. Bu tedavi çeşitlerinden bazıları aşağıda bahsedildiği gibidir.

  Çınlama Maskeleyici Cihazlar

  Bu tedaviye diğer bir adıyla maskeleyici yöntem de denmektedir. Maskeleyici yöntemde hastaya çınlama sırasında duyduğu ses frekansına yakın düzeyde sesler dinletilerek belirli bir zaman sonrasında beynin limbik sistem adı verilen sistemde çınlamaları duymamaya başlamasına neden olur. Bu tedavi yaklaşık olarak bir buçuk yıl kadar bir süre uygulanır. Uygulandığı süre boyunca günde sekiz saat uygulama yapılarak sesler dinletilir. Başka seslerle, duyulan sesin maskelenmesi ve yavaş yavaş da yok edilmesi amaçtır.

  Soft Lazer Tedavisi

  Soft lazer uygulaması ile lazer ışınları iç kulağa kadar ulaşıyor. Lazer ışınları, buradaki hücreler üzerinde uyarıcı bir etkiye sahip. Yani soft lazer tedavisi ile kulağa uygulanan lazer ışınları, iç kulaktaki hücreler üzerinde hasar giderici bir etki yaratır. Kısacası iyileştirici bir özelliği var. Lazer uygulaması, çınlama tedavisinde de ortalama yüzde seksen oranında bir başarıya sahip. Uygulama ise seans şeklinde. 10 gün boyunca, her gün yarımşar saatlik kulak arkası ve kulak kanalından yapılan uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen on seansın ardından dört hafta kadar bir ara verilir. Ardından tekrar haftada bir kez olacak şekilde üç ya da dört uygulama daha gerçekleştirilir. Bu uygulamaların ardından da bir yıl sonunda bir ya da iki kez daha uygulama yapılır. Daha sonra yapılacak uygulamalar yine senede bir kez olacaktır. Lazer uygulamalarında herhangi bir ağrı ya da acıya rastlanmaz. Ancak bazı hastalıkların varlığı halinde (epilepsi, kanser vb.) uygulama sakıncalı bir hal alır.

  Çınlama Terapisi

  Çınlama terapisi, diğer bir adıyla Tinitus Retraining Therapy olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemde hastanın çınlamalara karşı kendisini yeniden ve daha iyi bir olumla şartlandırması sağlanmaya çalışılır. Terapilerle, birlikte hastanın bilinçaltında çınlamayı bir tehdit olarak görmemesi ve bunu yenebileceğini düşünmesi sağlanmak istenmektedir. Bu şekilde hastanın çınlama sesi ile nasıl başa çıkacağı ve bunu nasıl azaltacağı öğretilmeye çalışılır. Bu tür tedaviler, çınlama psikolojik nedenlerle meydana geliyorsa daha sık uygulanır.

  Kulak Çınlaması Tedavi Öncesi

  Yukarıdaki tedavi çeşitlerinden hangisinin hastaya daha uygun olduğunu belirlemek için öncelikle çınlamanın şeklinin ve hangi hastalığın ya da sebebin çınlamayı meydana getirdiğinin araştırılması ve tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun içinde hastaya bazı testler uygulanır ve bazı tetkikler gerçekleştirilir. Bunların sonucunda ulaşılan bilgilerle hastaya en uygun tedavi yöntemi ve şekli belirlenmiş olacaktır.

  KBB (Kulak Burun Boğaz) Muayene

  Kulak ile ilgili her türlü hastalık ve problemde yetkili bölüm KBB yani kulak burun boğaz bölümüdür. Hastanın çınlamalarla ilgili şikayetleri hakkında danışması gereken ilk yer de bir KBB polikliniği ya da KBB uzmanı olacaktır. Öncelikle hastanın fiziki muayenesi gerçekleştirilmeli ve kulak içerisinde ya da dışında çınlamaya sebep olacak bir hastalık var mı yok mu bakılmalıdır. Bunun için de diğer bütün tetkikler öncesinde muayene şarttır. Muayene sonucunda gelinen noktada başka hangi testlere ya da tetkiklere gerek olduğuna da yine kulak burun boğaz doktoru karar verecektir.

  Tetkikler

  Gerçekleştirilen muayenenin ardından doktor tarafından yapılmasına karar verilen farklı bazı tetkikler olabilir. Bu tetkiklerden sıkça karşımıza çıkan bazıları aşağıda bahsedildiği gibidir.

  MR Görüntüleme

  Kullanılan tetkiklerin başında gelenlerden biri görüntülemedir. MR görüntüleme ise diğer görüntüleme tetkiklerine göre daha detaylı bir görüntüleme şeklidir. Kulak çınlamasının sebebini tespit etmek amacıyla, kulak yapıları dahil baş ve boyun bölgesine detaylı bir görüntüleme testi ile bakılması gerekebilir. Böyle durumlarda da MR tercih edilen görüntüleme tetkikleri arasındadır.

  Otoakustik Emisyon Testi

  Bu işitme testinde, iç kulak tarafından üretilen, bir dış uyarana karşı verilen akustik tepki denen tepkinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Kısacası bir tarama testidir. Kulak çınlaması gibi durumlarda da işitme ile ilgili bilgi alınabilmesi açısından bu test ile bir tarama yapılması da mümkün. Ayrıca bu otoakustik emisyon testi, doğru bir sonuç alınabilmesi açısından sessiz bir ortamda gerçekleştirilmelidir.

  Kulak Çınlaması Tedavi Sonrası

  Bütün tetkikler yapılıp tedavi yöntemi belirlenir. Ardından en uygun tedavi yöntemi ile hasta tedavisine başlar. Ardından da hasta için tedavi sonrası süreç başlayacaktır. Tedavinin geçerliliğini koruyabilmesi ve hastalığın tam anlamıyla ortadan kalkması açısından bu süreçte de hastanın özverili ve dikkatli olması önemlidir. Aksi takdirde tekrarlayabilir ya da sağlıklı, tam bir iyileşme sağlanamayabilir.

  Tedavi Sonrası İyileşme Süreci

  Her tedavinin iyileşme süreci birbirinden farklıdır. İlaç tedavisi, terapi, lazer tedavisi her biri farklı farklı bir süreç ve sonrası aşamasına sahip tedaviler. İlaç tedavisi daha kısa sürerken lazer tedavisi ya da terapi daha uzun sürebilir. Bu hem hastanın durumunun ne derecede seyrettiğine hem de tercih edilen tedavinin uygulama şekline ve süresine göre değişiklik gösterecektir. Örneğin, maskeleme yöntemi bir buçuk yıla yakın bir süre uygulanırken lazer tedavisi bir yıl uygulamanın ardından yine her yıl iki kez uygulama gerektirebilir.

  Günlük Hayatta Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Tedavi sonrasında çınlamaların tekrarlamaması için veya çınlama oluşumunu önlemek için kişinin günlük hayatında dikkat etmesi gereken bazı hususlar olabilir. Bu hususlara dikkat edildiği sürece risk en aza inecektir. Bunlardan bazıları aşağıda bahsedildiği gibidir.

  Tansiyonu Kontrol Altında Tutmak

  Yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıklarına neden olabilmektedir. Bu tür hastalıklarda birçok belirti meydana gelir. Bunlardan biri de kulak çınlamasıdır. Yüksek tansiyon kan akışını, kalp atışını ve nabzı hızlandırdığından kulak çınlaması gibi etkilere de neden olabilmektedir. Bu nedenle tansiyonumuzu kontrol altında tutmaya çaba harcamak kulak çınlamalarını da en aza indirmede yardımcı olacaktır.

  Yüksek Sesten Kaçınmak

  Kulak çınlamasına neden olan bir diğer etken ise yüksek ses. Yüksek ses seviyesinin hakim olduğu (konser, düğün gibi) kapalı alanlarda kulak zarının zarar görme olasılığı vardır. Bu tür durumlar işitme kaybına kadar birçok kulak problemine neden olabilir. Bunlardan birisi de kulak çınlamasıdır. Zarar gören kulak zarı çınlama gibi sorunlar yaratabilir.

  Düzenli Egzersiz

  Sağlıklı bir yaşam için beslenmeden sonra gelen, oldukça önemli etkenlerden biri de egzersizdir. Doktorunuzun sizin için uygun gördüğü bir sporu ya da egzersizi düzenli olarak yaptığınızda birçok hastalıktan korunduğunuz gibi kulak çınlamasından da korunursunuz. Zaten kulak çınlaması da belli başlı hastalıkların yansıması olarak karşımıza çıkar. Bunlara karşı savaştığınızda otomatik olarak kulak çınlamasının meydana gelmesini de engellemiş oluyorsunuz.

  Tuz Alımının Kısıtlanması

  Tuz alımının kısıtlanmasını gerektiren en büyük sebep tansiyondur. Tansiyonun da kulak çınlamasına neden olduğunu yukarıda belirtmiştik. Orantısız tuz alımı da tansiyonun yükselmesine neden olan etkenlerden biridir. Bu nedenle doğrudan olmasa da dolaylı bir şekilde kulak çınlamasına neden olur. Bunların önüne geçebilmek açısından tuz alımının kısıtlanması ve doğru oranda tuz alımı önemli hususlardır.

  İstirahat

  Kulak çınlamasına neden olan en önemli sebeplerden biri de yorgunluk ya da uykusuzluktur. Bunların önüne geçilebilmesi için de vücudun ihtiyacı olan istirahat süresince dinlendirilmesi önem taşır. Bu sebeplerden ötürü istirahat de, kulak çınlamasının önlenmesi açısından, günlük yaşantı içerisinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor böylelikle.

  Stres Yönetimi

  Kulak çınlamasının bir diğer önemli sebebi ise stres ve bununla gelen depresyondur. Kişinin hayatındaki stres oranını azaltması, eğer elinde olmayan sebeplerle strese giriyorsa bu stresle başa çıkmanın yöntemlerini bulması gerekmektedir. Bunun akabinde kulak çınlaması gibi stres nedeniyle ortaya çıkan bütün hastalıklardan korunmuş olacaktır. Aksi taksirde başta depresyon olmak üzere psikolojik veya fiziksel birçok hastalık meydana gelebilir.

  Sıkça Sorulan Sorular

  Kulak çınlaması ile ilgili hastaların veya hasta yakınlarının sıklıkla sorduğu, üzerine araştırmalar yaptığı ve bilgi edinmek istediği birçok konu olabilir. Bu konulardan en sık karşımıza çıkanların bazıları sıkça sorulan sorular başlığı altında, cevapları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

  Kulak Çınlaması En Çok Kimlerde Görülür?

  Kulak çınlamasının görülme sıklığı ile ilgili bir cinsiyet ayrımı yoktur. Erkeklerde de kadınlarda da farklı sebeplerle veya etkenlerle ortaya çıkabilir. Her birinde farklı ya da aynı oranlarda olabilir.

  Kulak Çınlamasının Azalması İçin Neler Yapılabilir?

  Kulak çınlaması çeşitli nedenlerle ortaya çıkabiliyor demiştik. Azalmasını sağlamak için de bu nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Örneğin, uykusuzluk ya da stres nedeniyle meydana gelen kulak çınlamasını azaltmak için hasta, istirahate ve yatıştırıcı etkisi olan etkinliklere yönelmelidir. Ancak daha farklı nedenlerle ortaya çıkan kulak çınlamasında daha farklı yöntemler de uygulanabilir. Yine de öncelikle bir doktora danışmak en doğrusu olacaktır.

  Kulak Kiri Kulak Çınlamasına Neden Olur Mu?

  Kulakta meydana gelen rahatsızlıkların çınlamaya etki ettiğini söylemiştik. Bu nedenledir ki kulak kiri de çınlamaya sebep olan etkenler arasında gösterilir. Özellikle de rahatsızlıklar nedeniyle meydana gelen akıntılar buna daha fazla sebep olmaktadır. Bunun önüne geçilmesi içinde kulağın temizletilmesi ve rahatsızlık varsa tedavisinin gerçekleştirilmesi gerekmekte.

  Denge Testi Nedir? Nasıl Yapılır?

  Vücudumuzun denge merkezi kulaklardır. Kulak içerisindeki denge merkezi sarsıldığında dengemizi kaybetmeye ve hatta bayılma gibi durumlar yaşamaya başlarız. Denge testi de bu denge merkezinin kontrolü için yapılan bir testtir. Bu testler iç kulak bölümünde yer alan kanalların içerisindeki sıvı hareketlerinin durumuna bakmak için uygulanan testler olarak karşımıza çıkıyor. Testin yapılışı ise şu şekilde; kulak kanalına sıcak ya da soğuk (su ya da hava) uyaran veriliyor. Bu uyaran ile birlikte kişide geçici denebilecek bir baş dönmesi oluşması amaçlanıyor. Daha sonra oluşan biyoelektrik aktivite ve kişinin bu sırada oluşan yüz ve göz hareketleri tespit edilerek video kaydına alınıyor. Bu şekilde de denge merkezinin çalışması ve bu merkezin beyin ve beyincik ile ilişkileri belirlenerek konuyla ilgili uzman doktorlar tarafından değerlendiriliyor. Bu testin süresi de yaklaşık olarak bir saattir. İşlemler ağrısızdır.

  Yüz Felci Kulak Çınlamasına Neden Olur Mu?

  Bu noktada yüz felcine neden olan sebepler de önem taşır. Kişinin yüz felci geçirmesinin sebebi aynı zamanda kulak çınlamasına neden olacak bir hastalıktan ya da çevresel faktörden kaynaklanıyor ise kulak çınlaması görülmesi olağandır. Bazen tek başına yüz felcinin de kulak çınlamasına neden olduğu görülebilmektedir.

  Kulak Çınlaması Bulantı Ve Kusmaya Neden Oluyor Mu?

  Eğer kulak çınlaması yoğun derecede seyrediyorsa bazen mide bulantılarına hatta kusmaya bile sebep olabilmektedir. Hele çınlamaların denge merkezinde meydana gelen herhangi bir sorun ile ya da kulakta meydana gelen herhangi bir iltihap ile ilgisi varsa bulantı ve kusma sıkça görülen belirtilerden olabiliyor.

  Kulak Çınlaması Beyin Tümörü Belirtisi Olur Mu?

  Beyin tümörü değil de baş ve boyun bölgesinde meydana gelen tümörler kulağa ve kulak çevresine yakın olduğu için belirti olarak kulak çınlaması görülmesi olağandır. Ancak bu her zaman gerçekleşen bir durum olmamakla birlikte sıkça görülen bir etki de değildir.

  Kulak Çınlamasından Tamamen Kurtulmak Mümkün Mü?

  Bunun için önemli olan doğru teşhis ve etkili tedavi yöntemidir. Eğer konulan teşhiste bir sıkıntı varsa ya da teşhise nazaran tedavi hafif ya da etkisiz kalıyorsa tamamen kurtulmak mümkün olmayabilir. Ancak doğru ve düzgün teşhis ve tedavi ile ve biraz da çabayla kulak çınlaması probleminden tamamen kurtulmak mümkün. Bunun devamlılığını sağlayabilmek için de yine günlük yaşantımızı düzenlemek ve sağlığımıza dikkat etmek gerekmektedir.

  Yüksek Tansiyon Kulak Çınlamasına Neden Olur Mu?

  Yüksek tansiyon, kan akışı, kan değerleri, nabız gibi her türlü hastalık açısından önemli olduğunu bildiğimiz bu değerleri bozabilir. Ayrıca stresinde meydana gelmesinde etkili bir problemdir. Bu da kulak çınlaması ile birlikte başka birçok hastalığa neden olabilmektedir.

  Kulak Çınlamasına Ne İyi Gelir?

  Öncelikle kulak kirinin temizlenmesi çınlamaya etki edebilir. Ayrıca bazı bitkisel yağlardan da söz edilmektedir. Hardal yağı, hint yağı, ginkgo biloba gibi bitkisel kaynakların da çınlamaya iyi geldiği söylenir. Ancak bitkisel tedavilerde de uygulanmadan önce doktora danışılması önemli bir husustur. Herkeste aynı etkiyi yaratmayabilir, aksine daha farklı açılardan zarar verebilir.

  Kulak Çınlaması İşitme Kaybına Neden Olur Mu?

  Eğer kulak çınlamasının nedeni işitme kaybı oluşturabilecek bir rahatsızlık ise zamanla artan çınlamalar işitme kaybına ya da hissizleşmeye de yol açabilmektedir. Bunun en iyi tespiti uzman doktorlar tarafından yapılabilir. Bu nedenle çınlamanın işitmenizde bir probleme yol açtığını düşünüyorsanız derhal gerekli birimlere danışıp, durum fazla ilerlemeden muayene olmanız gerekmektedir.

  Kulak Çınlaması Tedavisi Fiyat Neye Göre Belirlenir?

  Kulak çınlamasına sebep olan faktör tespit edildikten sonra bu faktöre yönelik yapılacak tedavinin hangi yöntemlerle icra edileceği fiyatı etkileyen en temel unsurdur. Genel olarak ise tedavinin oldukça masrafsız olduğunu söylemek mümkündür. Yine de muayene gerçekleştirilmeden fiyat verilmesi imkansızdır.

  Kulak Çınlaması Cinsel İsteksizliğe Yol Açar Mı?

  Kulak çınlaması, orta kulak bölgesinden kaynaklanıyorsa denge problemleri ortaya çıkabilir. Bu da daha öncelikli bir durumun ortaya çıkmasından dolayı cinsel isteksizlik ortaya çıkarabilir. Nadir karşılaşılır ve geçicidir.

  Vitamin Eksikliği Kulak Çınlaması Yapar Mı?

  Toplumda çok yaygın olarak görülen B12 vitamin eksikliği sorununun başlıca belirtilerinden birisi kulak çınlamasıdır. Aynı zamanda magnezyum eksikliği de kulak çınlamasına sebep olabilmektedir.