Damar Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları

Damar Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları
Damar Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları

Damarlar, kalp ile birlikte dolaşım sisteminin ana unsurudur. İnce boru şeklindeki esnek kanallardır. Yumuşak dokulardan meydana gelen damarlar içlerinde kan, lenf gibi sıvıları taşır ve dolaştırır. Dolaşım sistemindeki işlevlerine göre sınıflandırılırlar; atardamarlar, toplardamarlar ve kılcal damarlar.

Atardamarlar kalpten gelen kanı kılcal damarlara ulaştırır. Atardamar, arter olarak da adlandırılabilir. Aort atardamarı kalpten kanı alarak diğer atardamarlara iletir. Akciğer atardamarı kirli kan iletirken, diğer atar damarlar temiz kan iletirler. Atardamarlar katmanlı yapıdadır. Dış kısımları bağ dokularından, orta kısımları düz kaslardan ve esnek tellerden, iç kısımları da yassı epitelden meydana gelir. Kan basıncı ve kanın akış hızı atardamarlarda diğer damarlara göre daha yüksektir.

Toplardamarlar vücudun diğer organlarından, kılcal damarlardan aldıkları kanı kalbin sağ kulakçığına götürürler. Toplardamar, ven olarak da adlandırılabilir. Akciğer toplardamarı temiz kan iletirken, diğer toplardamarlar kirli kan iletirler. Toplardamarlar katmanlı yapıdadır. Dış kısmı bağ dokudan, orta kısmı düz kaslardan, iç tabaka yassı epitelden meydana gelir. Damar çapı toplardamarlarda diğer damarlara göre geniştir.

Kılcal damarlar kanı dokulara götürür ve dokular ile madde alışverişi sağlar. Atardamar ve toplardamar arasında konumlanırlar, karaciğerdeki kimi kılcal damarlar böbrek nefronların da ki bazı kılcal damarlar istisna oluşturur. Karaciğerdeki ki kılcal damarlar iki toplardamar arasında konumlanır, böbrek nefronların da ki bazı kılcal damarlar ise iki atardamar arasında konumlanır. Kılcal damarlar genellikle tek katmanlı yapıdadır ve yassı epitelden meydana gelir. Fakat böbrek nefronların da ki bazı kılcal damarlar çift tabakalı yassı epitelden meydana gelir.

DMCA.com Protection Status