Ayak Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları

Ayak Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları
Ayak Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları

Ayaklar bacak kemiklerine eklemle bağlanmış karmaşık yapıda organlardır. Ayak bileği, ayak tarağı ve parmaklar olmak üzere üç bölümden oluşur. Boyut olarak küçük olsa da içinde birçok kemik, eklem, bağ ve sinir bulundurur. Ayakta bulunan kemiklerin yüzeyleri kıkırdak dokularla kaplıdır.

Ayak bileği eklemi bacağın kemikleriyle, ayak bileği kemiklerini bağlayan en üst eklemdir. Ayakta ayak bileğinin sabitlenmesini sağlayan ve ayak hareketlerini kontrol eden bağlar yer alır. Tibia ve filbula kemikleri ayak bileğini oluşturur. Arka kısımda topuğu oluşturan kemikler yer alır. Bunlar subtalar eklemi oluştururlar. Subtalar eklem iki yana hareket etme olanağı sağlar. Ayak bileğinin altında tarsak kemikler bulunur. Bu kemikler birbirlerine eklemlerle bağlanır. Tarsal kemiklerin bir ucunda parmak eklemleri yer alır. Bu eklemler yürüme fonksiyonuna yardım eder. Kemik ve eklemler dışında ayak hareketlerinin sağlanmasında kaslar da görev alır. Ayakta iki tip kas bulur. Bunlar; dorsal kasları ve plantar kaslarıdır. Dorsal kasları yani ayak sırtı kasları ayak parmaklarındaki germe hareketlerini sağlar. Plantar kaslar yani ayak tabanı kasları ayak parmaklarının enine hareketini mümkün kılar. Ayaktaki sinirler de duyu ve motor işlevlerinde görev yapar, tabanda ve parmaklarda duyu işlevi sağlar.

Ayak bölgesi yürüme, hareketi sağlama, bedenin ağırlığını dengeli biçimde dağıtma işlevlerini üstelenir. Ayaklara sürekli binen fazla yükler söz konusu olduğunda çeşitli rahatsızlıklara yok açabilir.

DMCA.com Protection Status