Akciğer Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları

Akciğer Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları
Akciğer Ameliyatları, Tedavileri ve Hastalıkları

Akciğer göğüs boşluğunda sağda ve solda bulunan organlardır. Solunum sisteminde en temel organlardandır. Sağ akciğer 3 lob, sol akciğer 2 lobdan oluşur. Sol akciğerin daha küçük olmasının nedeni, sol tarafın kalp ile paylaşılıyor olmasıdır. Buna bağlı olarak sağ akciğer 700 gram civarında iken sol akciğer 600 gramdır.

Akciğerlerin üzerinde koruyucu bir zar bulur, buna plevra denir. Bu zar her iki akciğeri de ayrı ayrı sarar. Plevra ve göğüs kafesi akciğerleri korur. Akciğerler süngere benzer dokuda, esnek organlardır. Yaş ilerledikçe çevrenin de etkisiyle rengi koyulaşır. Akciğerler oksijenin vücuda alınmasını ve karbondioksitin dışarı atılmasını sağlayarak solumu gerçekleştirir.

Dolaşım sırasında kanda biriken karbondioksiti atılması ve yerine oksijenin alınması hayat boyu devam eden bir döngü şeklinde ilerler. Bu döngü akciğerle kalbin birlikte çalışmasıyla sürer. Vücutta dolaşım sırasında kirlenen kan toplardamarlar ile kalbe gelir. Buradan akciğere ulaşır ve akciğerdeki hava kesecikleri (alveoller) karbondioksitin yerine oksijeni koyar. Böylece temiz kan tekrar kalbe ve atardamarlar ile vücuda gönderilir.

Akciğerler vücuda oksijenin alınması ve karbondioksidin verilmesini sağlar. Vücutta dolaşırken ısınan kanın soğutulması ve vücut sıcaklığının dengelenmesinde görev yapar. Ayrıca ses oluşumu için de en temel organlardan biridir. Akciğerde sıkça karşılaşılan hastalıklar zatürre, verem, koah, astım, bronşit şeklindedir. Ayrıca sigara kullanımı da akciğer kanserini ve diğer akciğer hastalıklarını tetikler.

DMCA.com Protection Status